Összesen 3950364 látogató
Összesen 7744 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testület ülés jegyzőkönyve 2021.09.13.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 6 megtekintés

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony

(2019-2024)

Rendkívüli, nyílt ülés

2021. szeptember 13.

(hétfő)

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

Helyszín:                                                                  Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

             2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:

 

1.   Kreisz Mátyás Tamás                                       elnök

2.   Galambos Andrásné                                        alelnök

3.   Kreisz László

4.   Schäffer Ildikó

5.   Winklerné Tomana Ildikó

 

             Dr. Mester Szilvia                                            hatósági irodavezető

             Ötvös Adrienn                                                jegyzőkönyvvezető

 

Távol:  -

 

Később érkezett: -

 

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

 

 

 

 

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Tisztelettel köszönt mindenkit a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testületének 2021. szeptember 13-i rendkívüli, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Testület 5 (öt) fővel határozatképes és az ülést 17 óra 11 perckor megnyitja.

 

 

 

1. JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐ MEGVÁLASZTÁSA

 

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Galambos Andrásné képviselőt kéri fel. Amennyiben nincs más javaslat, úgy ennek elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 20  Száma: 21.09.13./1/0/A/KT

Ideje: 2021. szeptember 13. 17:12

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete a 2021. szeptember 13-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Galambos Andrásné nemzetiségi önkormányzati képviselőt választja meg.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00       100.00     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              5             100.00       100.00     5

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               0                             0.00     0

Összesen                               5                                100.00     5

Megjegyzés:

 

 

20/2021. (IX. 13.) NNÖT határozat

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete a 2021. szeptember 13-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Galambos Andrásné nemzetiségi önkormányzati képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: NNÖT elnöke

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Érdeklődik, hogy a kiküldött napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, módosító javaslata. Amennyiben nincs, úgy a meghívó szerinti napirend elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 21 Száma: 21.09.13/2/0/A/KT

Ideje: 2021. szeptember 13. 17:13

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete a 2021. szeptember 13-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Beszámoló a Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda 2020/2021-es nevelési évéről

4.    Beszámoló az iskola 2020/2021-es nevelési-oktatási évéről

5.    Előterjesztés az iskola tantárgyfelosztásáról

6.    Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony 2021. évi költségvetésének 1. számú módosítására

7.    Tájékoztató a 2021. évi kulturális rendezvényekről, nyári táborokról, pályázatokról, megvalósult fejlesztésekről

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00       100.00     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              5             100.00       100.00     5

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               0                             0.00     0

Összesen                               5                                100.00     5

Megjegyzés:

 

 

 

 

21/2021. (IX. 13.) NNÖT határozat

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete a 2021. szeptember 13-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Beszámoló a Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda 2020/2021-es nevelési évéről

4.    Beszámoló az iskola 2020/2021-es nevelési-oktatási évéről

5.    Előterjesztés az iskola tantárgyfelosztásáról

6.    Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony 2021. évi költségvetésének 1. számú módosítására

7.    Tájékoztató a 2021. évi kulturális rendezvényekről, nyári táborokról, pályázatokról, megvalósult fejlesztésekről

 

Határidő: azonnal

Felelős: NNÖT elnöke

 

 

3. BESZÁMOLÓ A TAKSONYI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 2020/2021-ES NEVELÉSI ÉVÉRŐL

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Kreisz László, Pénzügyi és Oktatási Bizottság elnökének.

 

Kreisz László képviselő

Rögzíti, hogy az Oktatási Bizottság a beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja a tisztelt Testület számára. Rengeteg dicsérő vélemény mellett kiemelésre került, hogy támogató légkör működik az intézményben. Fenntartóként mind a személyi feltételek, mind a vélemények megfogalmazása terén útmutatót kaptak; melyek azok a területek, ahol a segítségükre szükség van. Jelzi, hogy a Bizottságban Zsoldos Andrásné bizottsági tag értékelte szakmailag az anyagot. Felkéri, hogy beszéljen erről néhány szóban.

 

Zsoldos Andrásné bizottsági tag

Kiemeli, hogy a pandémiás helyzetben mindkét intézménynél a szociális képességek alakítása hangsúlyos terület volt ebben az évben. Az ügyeleti rendszer apropóját az óvoda képességfejlesztésre, illetve iskola előkészítésre használta fel.

Hangsúlyozza, hogy mindkét területen megnőtt a kiemelt figyelmet igénylő (tehetséges, SNI—s, BTM-es) gyerekek száma. Az óvoda annak érdekében, hogy pozitív változást érjen el ezen a területen, fejlesztő csoportot hozott létre. 

Beszámol arról, hogy az óvodában a tervezett ellenőrzési-értékelési feladatok elvégzése megtörtént. 

A belső és külső kapcsolattartásról is elemzést készítettek, kiemeli, hogy kétirányú kommunikáció működik mind a szülők-gyermekek, illetve a pedagógusok között.

Nagyon fontos, hogy a pedagógusok megosztják az online felületen az információt egymással, hozzájuthatnak egymás szakanyagaihoz, illetve megemlíti, hogy az intézmény honlapjának készítése, gondozása is megoldott lesz az óvodán belül.

Rögzíti, hogy továbbképzések folyamatosan zajlottak. Sajnálatosnak tartja, hogy a szociális képességek színterei sérültek a pandémiás helyzet miatt; sok program elmaradt, vagy zártkörűen kellett az óvodának megszerveznie.

A személyi, tárgyi feltételek kapcsán kijelenti, hogy pályázatnak köszönhetően, valamint önkormányzati segítséggel fejlődött a digitális park. Az önképzési igény magas a Testületben.

Jelzi, hogy a gyermekvédelmi munkaközösség és az óvodai fejlesztő csoport, valamint a német pedagógus csoport is értékelt. Véleménye szerint korrekt, elemző, tájékoztató anyagot állítottak össze.

 

Winklerné Tomana Ildikó képviselő

Örömmel olvasott az Ákom-bákom tehetséggondozó műhelyről az óvodában. Érdeklődik, hogy mióta működik pontosan. Úgy véli, hogy fontos, hogy ne csak a lemaradó gyerekeket karolják fel, hanem valóban odafigyeljenek a tehetségekre is. Úgy gondolja, hogy ez mindig kicsit kevesebb hangsúlyt kap. Üdvözli a kezdeményezést.

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Felhozza, hogy idei évben elindítottak egy új csoportot az óvodában. Ezzel kapcsolatban érdeklődik, hogy mik a tapasztalatok, az elképzeléseknek megfelelően működik-e a csoport.

 

Ambrus Krisztina intézményvezető

„A csoportot elindítottuk, szeptember 1-én vették át a kollégák, 12-en érkeztek a régi Levendula csoportból, hárman a Napocska, illetve a Pillangó csoportból. Ők tanköteles korúak, de az Oktatási Hivataltól kaptak egy év felmentést a részképesség hiány miatt, illetve három gyermek érkezett a beköltözés során az intézménybe másik óvodából, úgyhogy jelen pillanatban 19-cen vannak. Belakták, nagyon tetszett nekik az új csoport; az hogy emeleten vannak – lépcső – illetve az aulában biztosítunk nekik lehetőséget az ebéd étkezésre. A tűzvédelmi előírásoknak megfelelően a német dekoráció a lépcsőfordulóból lekerült, így olyan mintha sváb konyhában étkeznének a gyerekek. Nagyon tetszik nekik. Elkészült a mosdó is, az öltöző is. Biztonságos, a gyerekek megtanulták kezelni, megkaptuk a védőrácsokat is. Az ablakok nyílászárója is kicserélődött, tisztasági festés is volt ott, ahol ez szükséges volt. Holnap megyek szakmai ellenőrzésre, két új kollégát is sikerült felvenni – magyarost, illetve németest -, továbbá dajkanénit. Egy hét után látszik, hogy megtalálták az összhangot. Nagyon szeretnek a gyerekek is járni a csoportba. Zökkenőmentesen elindult ez az év. Más csoportokban is. … A tárgyi feltétel is megvan, mind a digitális téren, számítógépet kaptak a kollégák, hogy az adminisztratív dolgokat tudják követni, az étkezés miatt is…”

 

 

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Elmondja, hogy ő is megkérdezett néhány szülőt, akikről tudta, hogy az új csoportba viszik a gyerekeket és egyértelműen pozitívak voltak a visszajelzések minden téren. Megköszöni a megerősítést. Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólása. Amennyiben nincs, úgy az óvoda 2020/2021-es nevelési évéről szóló beszámoló elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 22 Száma: 21.09.13/3/0/A/KT

Ideje: 2021. szeptember 13. 17:25

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

3. napirend: Beszámoló a Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda 2020/2021-es nevelési évéről

1. javaslat: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete a Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda 2020/2021-es nevelési évéről készült beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00       100.00     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              5             100.00       100.00     5

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               0                             0.00     0

Összesen                               5                                100.00     5

Megjegyzés:

 

 

22/2021. (IX. 13.) NNÖT határozat

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete a Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda 2020/2021-es nevelési évéről készült beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: NNÖT elnöke

 

 

 

 

 

4. BESZÁMOLÓ AZ ISKOLA 2020/2021-ES NEVELÉSI-OKTATÁSI ÉVÉRŐL

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Kreisz László, Pénzügyi és Oktatási Bizottság elnökének.

 

Kreisz László képviselő

Elmondja, hogy a pandémiás időszakban az iskola rendkívül komplex intézményként működött. A beszámolóban a kihívások és extra feladatok mellett kitűnik a támogató légkör megléte, melynek köszönhetően a kollégák szívesen dolgoznak. Rengeteg a kreatív ötlet, tapasztalatcsere. A kommunikáció az iskola vezetés részéről mind a kollégák, mind a szülők felé egyértelmű és érthető. Az iskola minőségi munkáját, eredményességét jól tükrözi a 4,58-as átlag, melynek szerkezete mutatja, hogy milyen sokan tartoznak a tanulmányi eredmény alapján a felső harmadba.

A támogató légkör pozitív hozadéka, hogy nem csak az elégedettség kap teret a beszámolóban (fejlesztések, munkát segítő eszközök), hanem a munkacsoportok értékelésében egy-két kritika megfogalmazására is sor kerülhetett. A napközis munkaközösség anyaga képet adott a szociális helyzetről; mennyien részesülnek ingyenes étkezésben. Beszámolnak arról, hogy megijedtek az AB menü és a kártyás rendszer bevezetésétől, de az élet a félelmeiket felülírta és felelős magatartás mutatkozott meg ezen a területen mindenki részéről. Ezen felül információt kaptak a konyháról, kitértek az udvar sajátos helyzetére is. Itt fűzi hozzá, hogy valamit kezdeniük kell a csarnoképítés dolgaival.

Tolmácsolja a Bizottság kérését a jövő beszámolóival kapcsolatban, miszerint azoknak kötelező eleme legyen a demográfiai előrejelzés.

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Nagyon érdekelné, hogy mi az a pár pont, ahol fejlődési potenciál mutatkozik a fenntartó szempontjából az iskola kapcsán. Visszaadja a szót képviselő úrnak.

 

Kreisz László képviselő

Rögzíti, hogy jelen pillanatban az egy objektív állapotnak köszönhető, hogy az udvarral nem tudnak most mit kezdeni. „Itt van közel 700 gyermek és a 700 gyermeknek 40 %-kal csökkent az udvara, a mozgástere, a játszóterek kihasználtsága. Itt részben azért van nekünk is a települési önkormányzattal közös feladatunk a hátsó pici udvar esetleges felszabadítása kapcsán, de ahhoz nem feltétlenül szeretnénk most hozzányúlni. Azt komplexen szeretnénk kezelni. Azt nehezen tudom elképzelni, hogy az a 30 négyzetméter eldugott sarok bármit is megoldana ott az iskola szünetében…Ez a napközis tanároknak okoz egy pici nehézséget délután…  A fejlesztések inkább erre irányulnak.”

Visszatérve a beszámolóra hozzáteszi, hogy külön kiemelték mekkora segítséget jelentenek a fénymásoló berendezések…

A anyagból kirajzolódik, hogy az intézmény konzervatív iskola. A felvetett „digitális cumi” problémakör kapcsán, annak enyhítését a közösségépítő rendezvények megtartásában látja.

 

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Szintén úgy véli, hogy amekkora előnye van az oktatásba bevont új digitális platformoknak, úgy hátrányt is okoznak. Nagyon sok szülő próbál most közösségi médián és egyéb csatornákon kommunikálni az iskolával. Úgy gondolja, hogy rövid-közép távon ki kell dolgozni egy olyan szabályrendszert, ami ezt mederbe tereli. Szükséges rögzíteni, hogy mik a hivatalos kommunikációs csatornák, milyen időpontokban történik az információcsere… Megadja a szót Galambos Andrásné képviselő részére.

 

Galambos Andrásné képviselő

Felveti, hogy nem kell-e felhívni a szülők figyelmét arra, hogy mennyi kárt tesznek azzal, ha hagyják egész nap a gyerekeket az eszközök előtt ülni. Érdeklődik, hogy van-e erre lehetőség.

A demográfiai előrejelzés kapcsán elmondja, hogy régen a bölcsőde jelezte, hogy hányan járnak oda, illetve a gyermekorvos tájékoztatott arról, hogy mennyi gyerek született. Most a sok beköltözéssel ez nagyon követhetetlenné vált. Véleménye szerint most csak az önkormányzat által biztosított anyagból tudnak majd dolgozni.

 

Winklerné Tomana Ildikó bizottsági tag

Nagy örömmel olvasta mindkét intézmény beszámolóját és úgy gondolja, hogy kitűnik belőle, hogy nyugodt és nagyon kellemes hangulatban zajlott a munka. Annak különösen örül, amit ő is a mindennapokban érzékel, hogy az intézmény vezetője az NNÖT segítségével minden dolgot, ami a pedagógusnak kívánsága igyekszik biztosítani. A kollégák hálásak mindenért, amivel szépültek az intézmények. Új eszközöket kaptak, nem beszélve arról, hogy mind a fenntartó, mind az intézményvezető elismeri a munkájukat.

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Több hozzászólás nem lévén, az iskola 2020/2021-es nevelési-oktatási évéről szóló beszámoló elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 23 Száma: 21.09.13./4/0/A/KT

Ideje: 2021. szeptember 13. 17:38

Típusa: Nyílt

Határozat;    Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

4. napirend: Beszámoló az iskola 2020/2021-es nevelési-oktatási évéről

1. javaslat: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola 2020/2021-es oktatási-nevelési évéről szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00       100.00     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              5             100.00       100.00     5

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               0                             0.00     0

Összesen                               5                                100.00     5

Megjegyzés:

 

 

 

23/2021. (IX. 13.) NNÖT határozat

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola 2020/2021-es oktatási-nevelési évéről szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: NNÖT elnöke

 

 

5. ELŐTERJESZTÉS AZ ISKOLA TANTÁRGYFELOSZTÁSÁRÓL

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Kreisz László, Pénzügyi és Oktatási Bizottság elnökének.

 

Kreisz László képviselő

Közli, hogy a napirendi pontot a Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Hozzáfűzi, hogy a kiegészítésben többek között olvashatták, hogy az angol nyelvoktatás terén megteremtették tantárgyfelosztás szintjén is a csoportbontás lehetőségét. A bizottsági ülésen egy kérdés hangzott el a második ponttal kapcsolatban, ami a 46 óra többletmunkára vonatkozott. Igazgató asszony arról nyújtott tájékoztatást, hogy jórészt a napköziben keletkező többletmunkának ennyi az óraszáma, továbbá a tantestületből kívánják megoldani ezt a kérdést. Jelzi, hogy a Bizottság az anyag elfogadását javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólása. Amennyiben nincs, úgy az iskola tantárgyfelosztásának elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 24 Száma: 13.09.21./5/0/A/KT

Ideje: 2021. szeptember 13. 17:40

Típusa: Nyílt

Határozat;    Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

5. napirend: Előterjesztés az iskola tantárgyfelosztásáról

1. javaslat: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete a fenntartásában működő Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola 2021/2022. évre szóló tantárgyfelosztását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00       100.00     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              5             100.00       100.00     5

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               0                             0.00     0

Összesen                               5                                100.00     5

Megjegyzés:

 

 

24/2021. (IX. 13.) NNÖT határozat

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete a fenntartásában működő Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola 2021/2022. évre szóló tantárgyfelosztását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: NNÖT elnöke

 

 

6. ELŐTERJESZTÉS A NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT TAKSONY 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁRA

 

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy mind a bevételi, mind a kiadási oldalon történtek változások. „A dokumentumot mindenki megkapta, melyben tételesen fel van sorolva, hogy mely összegekről van szó mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Voltak olyan tényezők, amik a bevételi oldalt módosították, így például a német önkormányzat esetében a 2021. évre előirányzott közfoglalkoztatási támogatás 10.378,- forintos növekménye, az óvoda és az iskola adatszolgáltatása alapján módosított állami támogatás együttes összegének 5.021.942,- forintos növekedése az eredeti előirányzathoz képest. Illetve a nyári sváb táborra pályázaton elnyert 500.000,- forint további működéshez elnyert pályázati támogatás, melynek összege 400.000,- forint és egy VII. hóban realizált kamatbevétel, ami 100 forintot tesz ki.

A kiadási oldalon pedig következő tételek merültek föl: személyi juttatások 557.136,- forintos emelkedése, melyet a közfoglalkoztatottak munkabérének pontosítása utáni 71.530,- forintos csökkenés, valamint az előzőek miatti járuléktöbblet, mely 88.356,- forintos plusz kiadást jelent. A dologi kiadásoknál bruttó 1.236.984,- forintos emelkedés volt, melyek a nyári sváb táborral kapcsolatban merültek föl, illetve a 400.000,- forintos további támogatás elköltésének a tervszámait mutatják. Az NNÖT által a tanulók részére adományozott év végi könyvjutalmak összege 10.000,- forint. … Az intézményfinanszírozás együttes összértéke a növekedést tekintve 32.524.304,- forint. Az önkormányzat költségvetési fő összege a módosításokat követően 1.011.338.550,- forintról 1.017.270.970,- forintra változik. Mi indokolta az intézményi finanszírozás ilyen értékű növekedését? Ezekre röviden összefoglalva a két intézményre fordított fejlesztési és korszerűsítési munkálatok miatt volt szükség.” Megadja a szót Ablonczy Erika pénzügyi irodavezető asszonynak.

 

Ablonczy Erika pénzügyi irodavezető

Kijelenti, hogy semmiféle akadályát nem látták ezeknek a költéseknek, mert rendelkezett az önkormányzat olyan tartalékokkal, amiket tudott mozgósítani. Közli, hogy a módosítás során minden olyan bevételt és kiadást számításba vettek, ami a látóterükbe került. Rögzíti, hogy minden pályázati pénzt sikerült elkölteni, vagy visszafizetni. Véleménye szerint elég hathatós team munkában, jól boldogulnak az elszámolásokkal.

 

Kreisz László képviselő

Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a módosítást megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Egyetlen tételt emel ki: az iskola bevétel növekedését. Itt megjegyzi, hogy a 32,4 millió forint értékű többletből az áramszolgáltató általi túlszámlázás, - amit a napelemek megtermeltek - 7,3 millió forint volt.

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Örömmel hallja, hogy a napelemek jól működnek. „Nyilván, amit a napelemek megtermelnek és nekünk nem kell villamos energiára ráfordításként kiadni, azt szintén tudjuk egyéb célok elérésére fordítani. Gyakorlatilag ez a módosítás az eddig felmerült változásokat foglalja magába.” Érdeklődik, hogy van-e valakinek még észrevétele, hozzászólása. Amennyiben nincs, úgy az önkormányzat 2021. évi költségvetésének 1. számú módosításáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 25 Száma: 21.09.13./6/0/A/KT

Ideje: 2021. szeptember 13. 17:48

Típusa: Nyílt

Határozat;    Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

 

Tárgya:

6. napirend: Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony 2021. évi költségvetésének 1. számú módosítására

1. javaslat: Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony 2021. évi költségvetéséről szóló

5/2021. (III.12.) határozat módosításáról

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ és Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.12.) határozatának módosításáról az alábbi határozatot hozza:

 

A költségvetés összegének megállapítása

 

A Költségvetési határozat 1. fejezetének (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét az 1. sz. melléklet szerint 1 109 008 933 forintban állapítja meg az alábbi részletezésben:

 

 

Működési költségvetési bevételének összegét

900 299 989 forintban

Működési költségvetési kiadásának összegét

1 001 194 752 forintban

Működési egyenleg

-         100 894 763 forintban

 

 

Felhalmozási költségvetési bevételének összegét

32 000 000 forintban

Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét

107 814 181 forintban

Felhalmozási egyenleg

 -  75 814 181 forintban

 

 

Költségvetési bevételek

   932 299 989 forintban

Költségvetési kiadások

 1 109 008 933 forintban

Költségvetési egyenleg  

-   176 708 944 forintban

 

 

Finanszírozási bevételek

   176 708 944 forintban

Finanszírozási kiadások

0 forintban

Finanszírozási egyenleg

176 708 944 forintban

 

 

A Költségvetési határozat 1-13.sz. melléklete helyébe e határozat 1-13. sz. melléklete lép.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00       100.00     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              5             100.00       100.00     5

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               0                             0.00     0

Összesen                               5                                100.00     5

Megjegyzés:

 

25/2021. (IX. 13.) NNÖT határozat

Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony 2021. évi költségvetéséről szóló

5/2021. (III.12.) határozat módosításáról

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ és Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.12.) határozatának módosításáról az alábbi határozatot hozza:

 

A költségvetés összegének megállapítása

 

A Költségvetési határozat 1. fejezetének (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét az 1. sz. melléklet szerint 1 109 008 933 forintban állapítja meg az alábbi részletezésben:

 

 

Működési költségvetési bevételének összegét

900 299 989 forintban

Működési költségvetési kiadásának összegét

1 001 194 752 forintban

Működési egyenleg

-         100 894 763 forintban

 

 

Felhalmozási költségvetési bevételének összegét

32 000 000 forintban

Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét

107 814 181 forintban

Felhalmozási egyenleg

 -  75 814 181 forintban

 

 

Költségvetési bevételek

   932 299 989 forintban

Költségvetési kiadások

 1 109 008 933 forintban

Költségvetési egyenleg  

-   176 708 944 forintban

 

 

Finanszírozási bevételek

   176 708 944 forintban

Finanszírozási kiadások

0 forintban

Finanszírozási egyenleg

176 708 944 forintban

 

 

A Költségvetési határozat 1-13.sz. melléklete helyébe e határozat 1-13. sz. melléklete lép.

Határidő: azonnal

Felelős: NNÖT elnöke

 

 

7. TÁJÉKOZTATÓ A 2021. ÉVI KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEKRŐL, NYÁRI TÁBOROKRÓL, PÁLYÁZATOKRÓL, MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKRŐL

 

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Schäffer Ildikó képviselő részére.

 

Schäffer Ildikó képviselő

Rövid tájékoztatást ad a 2021. évi kulturális rendezvényekről:

Január 6-án koszorúzás a Malenkij Robot alkalmából. Áprilisban a TrachtTag kapcsán kiállításra és táncházra került sor az iskolában. Közli, hogy a kollégák is nagyon aktívan szerepet vállaltak és az iskolavezetés is minden egyes programban segítségükre volt.

Május elsején zenés ünnepi köszöntőt szerveztek a faluban, a lakosság nagyon nagy örömmel fogadta a hangulatos rendezvényt. A zenekari köszöntőt ünnepélyes májusfa állítása előzte meg a Fő téren.

Május 28., a taksonyiak kitelepítésének évfordulója alkalmából az NNÖ által készített dokumentumfilmet -melyben az érintett családok sorstragédiáit mutatták be- nyilvánossá tették a Taksony Online internetes felületen. Ezen a napon az általános iskola 8. osztályos tanulóinak Makra Mónika történész rendhagyó interaktív történelem órát tartott, ahol az összeállított "batyu" indította el az órát. Nagyon nagy hatást tett a fiatalokra a rendkívül jó előadó órája. Reményét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a diákok nemzetiségi identitás tudata erősödött a foglalkozás során.

Jelzi, hogy a sváb művészeti és hagyományőrző táborba egyre több gyermek jelentkezik, mely mutatja a tábor sikerességét. 2021. augusztus 1-6-ig rendezték meg a VI. Sváb Népművészeti és Hagyományőrző tábort, 55 fővel. A záró esemény egy sváb esküvő megrendezése volt a Fő téren, melyre a község lakóit is meghívták.

Augusztus 28-án egy országos rendezvénynek volt az NNÖ Taksony az egyik főszervezője. A Landesrat ez évben Taksonyban tartotta ifjúsági találkozóját, melyen Taksony is bemutatkozhatott, kórus, táncosok, zenekarok fellépésével.

 

Az első évfolyamosokat, az új elsősöket az NNÖ Taksony szervezésében az iskolavezetéssel együtt Schultütékkel köszöntötték. Ez a szülők és gyerekek körében is sikert aratott. Megköszöni az iskolavezetés segítségét mindenben.

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Szintén pozitív visszajelzéseket hallott a rendezvények kapcsán. Köszönetet mond mindenkinek, aki részt vett a munkában. Véleménye szerint a sváb tábor rendkívül jól sikerült, különösen a befejező ceremónia. Megadja a szót Kreisz László képviselő úr részére.

 

Kreisz László képviselő

Az ifjúsági találkozó felelőseként megköszöni a német önkormányzat és a Dunamenti Fiatal Svábok Egyesületének a munkáját és kreatív hozzáállását. Ezzel a német, sváb identitást erősítő találkozóval, az élményen keresztül szeretnék megfogni fiatalokat.

Dicséri a helyszínt, hozzátéve, hogy bár mindent oda kellett vinni, de ez minden településen így történik. A program Taksonyban egy napos volt, normál esetben ez mindig két napos program.

Kiemeli, hogy rengeteg élménnyel gazdagodva mennek el a fiatalok és látja a közösségi médiában a visszajelzésekből, hogy évtizedekre meghatározó kapcsolatok létesülhetnek.. Mindezt befolyásolja az is, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat mennyire áll a fiatal közösség mögött, mennyire tudja segíteni az útiköltség előteremtésében a csoportokat. Úgy gondolja, hogy a felelősség nagyon összetett, nagyon szerteágazó.

 

Galambos Andrásné képviselő

Leszögezi, hogy az összes rendezvény óriási előkészítést igényel.

Érdeklődik, hogy a rendezvényen részvétel meghívásos alapon történik-e, vagy jelentkezni lehet.

 

Kreisz László képviselő

Jelzi, hogy meghirdetik az eseményt és jelentkezni lehet rá.

 

Winklerné Tomana Ildikó képviselő

A sváb tábor kapcsán elmondja, hogy picit izgultak amiatt, hogy mennyi lesz a részt vevők száma. Felmerült bennük az a gondolat, hogy a jövő évben két tábort is szükséges lesz meghirdetni. … vagy határidőt szabni a jelentkezésre… Példaértékű összefogásról számol be. Jó érzés volt számára a szervezők között lenni.

A szeptember 7-i program kapcsán elmondja, hogy Újhartyán, Vecsés és Taksony hosszabb ideje működik már együtt: a német nemzetiségi önkormányzatok és az általuk fenntartott intézmények általában egy évben egyszer találkoznak valamelyik helyszínen. Ez a kapcsolattartás egyébként folyamatos, bármilyen kérdésben támogatják egymást. Mind a három településről elmondható, hogy a német önkormányzatok nagyon jól tudnak együttműködni az általuk fenntartott intézményekkel. Mindenki elégedett az együttműködés szintjével. Utal a pénzügyi forrással kapcsolatos felvetésre is a német önkormányzatok vezetői részéről.

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Megköszöni a beszámolót a szakmai egyeztetésről. Kéri, hogy térjenek rá a pályázatokra. Még mielőtt a „saját” pályázatokról esne szó elmondja, hogy 2019-es és korábbi pályázatok kapcsán kapnak folyamatosan hiánypótlást a Bethlen Gábor Alapkezelőtől és egyéb társszervektől. „Bár nem mi vagyunk hivatalosan az illetékesek, de mégiscsak mi, jogutódként, megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy ezeknek a hiánypótlásoknak eleget tegyünk és itt külön köszönet a hivatal munkatársainak is, akik hathatós segítséget nyújtanak ebben. Megpróbáljuk elkerülni azt, hogy bármiféle visszafizetési kötelezettsége keletkezzen az önkormányzatoknak. Most részletesen nem szeretnék belemenni, hogy ezek milyen pályázatok és milyen hiánypótlásokról van itt szó.” Kilátásba helyezi, hogy egy későbbi időpontban beszámolnak erről…

Pályázataik kapcsán elmondja, hogy az iskola villamos hálózatának felújítására vonatkozó volt a legnagyobb, amit sikeresen megnyertek. (32 millió forint) Továbbá a sváb tábor megszervezésére kaptak és fordítottak 500.000,- forintos támogatást. Megadja a szót Winklerné Tomana Ildikó képviselő számára.

 

Winklerné Tomana Ildikó képviselő

„400.000,- forintot nyertünk még kulturális rendezvényekre. Ezek közül a május 1-i zenés ébresztőre fizettük ki a zenekarnak a pályázaton elnyert összeg egy részét. Illetve a koszorú, amit május 28-án elhelyeztünk a kitelepítés alkalmából, azt fizettük ebből. A fennmaradó összegből pedig a Dunamenti Svábok Egyesülete fog táncot oktatni a szüreten részt vevő gyerekeknek. Illetve táncházat fognak létrehozni ott. …Kézműves foglalkozások lesznek még a szüreti rendezvény keretében és arra biztosítunk még egy 41.000,- forintos keretet. Ez teszi ki a 400 ezer forintot.”

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Jelzi, hogy van még egy-két rendezvény, ami az idei évben előttük áll. Ilyen például a Mustra, vagy a Márton-napi felvonulás, amit hagyományosan a nemzetiségi önkormányzat szokott szervezni. A karácsonyi adventi vásár a települési önkormányzattal és a Lokálpatrióta Egyesülettel közös szervezésben valósul meg. Mivel tavaly elmaradt, bízik benne, hogy idén erre sor kerül. Megköszöni a pályázatokról szóló beszámolót. Megadja a szót Winklerné Tomana Ildikó részére.

 

Winklerné Tomana Ildikó képviselő

Megemlíti, hogy kiegészítő nemzetiségi támogatásra lehet pályázni a következő évre. Utal arra, hogy a tavalyi évben szerencsés volt, hogy az iskola elektronikai hálózatfelújításnak tervei már rendelkezésre álltak így nagyon gyorsan be tudták adni. Jelzi, hogy most is szorít a határidő és szeptember 20-ig el kell hogy küldjék. Azt szeretné kérni, hogy mindenképpen a mai nap folyamán még egyeztessenek erről, hogy mit pályáznak meg és milyen értékben.

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

A napirendi pont keretében elmondja, hogy a nyáron sok fejlesztés, felújítás zajlott a két oktatási intézményben. Az óvodában az emeleti nevelői szobát alakították át egy új csoportszobává a megnövekedett gyermeklétszám miatt. Az átalakításokhoz szükséges forrást biztosították. Új korlátok kerültek felszerelésre. Nyílászárókat cseréltek ki, mosdókat építettek át. Minden olyan dolog, amit úgy láttak, hogy a gyermekek szempontjából szükséges, illetve a társhatóságok előírtak, az teljesült a nyár folyamán. Történtek különböző informatikai eszközbeszerzések is. (notebookok)

Az iskolában egy tavaly lefektetett koncepció alapján lépésről-lépésre haladtak tovább a fejlesztésekkel. Közli, hogy elsődlegesen azt az épületszárnyat szeretnék felújítani, ami nagy valószínűséggel hosszú távra, különösebb átalakítások nélkül megmarad. Ez az iskola B épülete. Itt tavaly már megtörtént a földszinti tereknek az átalakítása és most a magasabb szinteken is megvalósultak ezek a beruházások. Itt is felújították a régi, elavult PVC padlókat egységes, műgyanta padlózatra. Különböző nyílászárókat cseréltek ki. Tisztasági festéseket is végeztek. (Több mint 5 millió forintot költöttek csak ebben az évben tisztasági festésre..)

A legfelső szinten megtörtént a mosdók komplett felújítása. Ezzel párhuzamosan sikeresen lezajlott a villamossági felújítás is, mely a régi, elavult vezetékek kiváltása, illetve kapcsolószekrényeknek a megújítását jelentette (13 kapcsolószekrényt cseréltek ki), a maradék forrást a világítótestek cseréjére fordították. Nagyon sok helyen, folyosókon, illetve 6 tanteremben cserélték ki a régi, elavult neonos világítótesteket modern, LED-es lámpatestekre. … Elmondja, hogy egy plusz szekrénysor beépítésére is sor került végig az első emeleten. Továbbá évről – évre igyekszik az iskola vezetése a tantermi eszközöket, bútorokat kiváltani. Mindig a legkevésbé jó állapotban lévő padokat és székeket cserélik le. Erre is biztosított a forrás. A konyhában is történtek átalakítások a személyzet észrevételei alapján. Igyekeztek falbontással egy nagyobb teret kialakítani, hogy a konyhai folyamatok optimálisan mehessenek végbe.  Reményeik szerint legalább ugyanekkora léptékben tudnak majd jövőre is haladni. A tervek megvannak, a forrás rendelkezésre áll. .. Véleménye szerint nem áll semmi ennek az útjában. Megadja a szót Kreisz László képviselő számára.

 

Kreisz László képviselő

Felhozza, hogy a mostani tornaterem padlózatát mindenféleképpen érdemes lenne cserélni sportpadlóra és azzal pályázni. (A betonon lévő 5 mm vastag gumiszőnyeget lecserélni.) Ennek a beruházási összege 50-100 millió forint között van. Javasolja, hogy ezzel induljanak a pályázaton.

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Maximálisan támogatja a javaslatot. Megadja a szót Schäffer Ildikó képviselő részére.

 

Schäffer Ildikó képviselő

Érdeklődik, hogy a tornacsarnokkal kapcsolatban vannak-e fejlemények, hol tart ez az ügy.

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Sajnos nem tud fejleményekről. „..Lévén, hogy szinte semmilyen jogviszonyban nem vagyunk érintettek a beruházás kapcsán, sajnos a partvonalról figyeljük az eseményeket. Egyetlen dologban vagyunk érintettek, hogy a terület, amelyen épül a csarnok, az most már a német önkormányzatnak a tulajdona. Erről tájékoztatták hivatalosan a BTDSE-t. Ha bármi olyan dolog van, ami a terület tulajdonosát érinti, akkor hozzánk intézzék ezeket a kérdéseket.” Gera Imre elnök úrnak küldött pár héttel ezelőtt egy e-mailt ezzel kapcsolatban. Ebben érdeklődött a dolgok jelenlegi állásáról, erre sajnos még nem kapott választ, de a korrektség kedvéért hozzáteszi, hogy már előfordult olyan, hogy technikai problémák voltak és az e-mail nem jutott el hozzájuk. Próbálták kölcsönösen keresni egymást, igyekszik mielőbb konzultálni elnök úrral.

Hozzáteszi, hogy az egyeztetések az érintett hatóságokkal folyamatosak. „Egyébként a BTDSE-nek volt ezzel kapcsolatban egy hivatalos tájékoztatója a Taksonyi Hírharangban. …Ez még tavasszal volt. Hogy azóta milyen fejlemények vannak, jelen pillanatban nem tudjuk. Ha menet közben kapunk valamilyen információt ezzel kapcsolatban, akkor arról a következő ülésen szívesen beszámolok.” Megadja a szót Szathmári Éva intézményvezető asszony részére.

 

Szathmári Éva intézményvezető

Elmondja, „ hogy nyilván a területnek az NNÖT a tulajdonosa, de mi vagyunk ott nap mint nap. Most már olyan problémák is felmerülnek, amit nekünk kell ott kezelni, vagy nekem.: az a terület ahol a csarnok majd egyszer fölépül, az egy munkaterület, amit az intézmény átadott. Ilyen esetben be sem léphetünk arra a területre jogszerűen, viszont annak a területnek vannak szomszédai és mivel a terület gondozása nem megoldott, ezért a növényzet elburjánzik, veszélyessé válik, rágcsálók tanyát vernek. Ez problémaként merül fel. Természetes, hogy a lakók minket keresnek meg, csak függetlenül attól, hogy együttműködően kezeljük ezt a kérdést, nem feltétlenül tudjuk megoldani. Annyit tudok tenni, hogy elnök urat tájékoztatom arról, hogy ilyen gond van és kérdezzük, hogy ki az a kontaktszemély, akihez az ilyen jellegű panaszokat el lehet juttatni.”

 

Galambos Andrásné képviselő

Egyetért a felszólalással.

Érdeklődik, hogy a Tájházzal kapcsolatban van-e fejlemény. Közli, hogy sok az érdeklődő, aki megtekintené, illetve az iskola is szívesen birtokba venné ismét.

 

Kreisz László képviselő

Jelzi, hogy szeptemberre ütemezett feladat, hogy a művelődési ház vezetőjével a múzeummá nyilvánítás útján elinduljanak, és csak az kerüljön vissza az ingatlanba, ami oda való. Ennek a munkának a megkezdésére várnak. Szeretnék még szeptemberben elkezdeni.

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Visszautalva a csarnokra ígéretet tesz arra vonatkozóan, hogy az említett problémát is jelezni fogja elnök úr felé. Érdeklődik, hogy van-e valakinek még észrevétele, hozzászólása a napirendi ponthoz. Amennyiben nincs, úgy a tájékoztató elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 26 Száma: 21.09.137/0/A/KT

Ideje: 2021. 09.13 18:29

Típusa: Nyílt

Határozat;    Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

7. napirend: Tájékoztató a 2021. évi kulturális rendezvényekről, nyári táborokról, pályázatokról, megvalósult fejlesztésekről

1. javaslat: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete a 2021. évi kulturális rendezvényekről, nyári táborokról, pályázatokról, megvalósult fejlesztésekről szóló tájékoztatót tudomásul vette, a jegyzőkönyv szerinti tartalommal elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00       100.00     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              5             100.00       100.00     5

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               0                             0.00     0

Összesen                               5                                100.00     5

Megjegyzés:

 

 

26/2021. (IX. 13.) NNÖT határozat

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete a 2021. évi kulturális rendezvényekről, nyári táborokról, pályázatokról, megvalósult fejlesztésekről szóló tájékoztatót tudomásul vette, a jegyzőkönyv szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: NNÖT elnöke

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

A jövő évi pályázat kapcsán megerősíti, hogy maximálisan támogatja a tornaterem padlózatának sportpadlóra történő cseréjére vonatkozó javaslatot.

 

Kreisz László képviselő

Javasolja, hogy most döntsenek a cseréről, utána pedig keresnek szakembert, aki ezt felméri és leteszi a tervet, hogy ez mennyibe kerül. Igyekeznek árajánlatokkal együtt benyújtani a pályázatot.

 

Dr. Mester Szilvia hatósági irodavezető

Annyit szeretne hozzáfűzni, hogy jelenleg egy támogatási igényfelmérésről van szó. Ezt szeptember 20-ig be kell nyújtani konkrét költségtervvel együtt, amit addig elő kellene készíteni. Tisztázza, hogy ez nem pályázati kiírás, inkább igényfelmérés.

 

Szathmári Éva intézményvezető

Felhozza, hogy az informatika terem nagyon kicsi, itt most asztali gépek vannak. Úgy gondolja, hogy jobb lenne, ha minden terem egyúttal informatika terem lehetne. Ezt úgy lehet megoldani, hogy mobil eszközöket vesznek; tableteket, illetve laptopokat. Amennyiben az iskola bővítésére sor kerül, ott egy olyan könyvtárban gondolkodna, ami középen informatika terem, körben pedig könyvtár…

Felhozza, hogy az emeleti részen tovább kellene haladni a műgyanta padlóval, lépcsőzet, ajtócsere, hogy egységes legyen a tér…

 

 

 

Kreisz László képviselő

Úgy véli, hogy ez egy jó apropó arra, hogy felvegyék a kapcsolatot a BTDSE-vel, tekintettel arra, hogy korábban ők egy komplett tervet készítettek a sportpadló cseréjére. „Innen van az 50-100 millió forint közötti nagyságrend.”

Tájékoztatásul közli, hogy pár évvel korábban a BTDSE engedélyt kért az akkori tulajdonostól, a települési önkormányzattól, hogy a szellőztető rendszert elbonthassák, és ehhez készítettek egy szakmai felmérést, hogy vajon mennyire van ott arra szükség. Az általuk készített szakmai felmérés akkor azt mutatta be, hogy elbontható. Jelzi, hogy a tornaterem szellőzése az ablakon keresztül valósul meg. Ugyanakkor ez korábban sem volt másként, mert nem működött a szellőző berendezés.

Leszögezi, hogy a továbbiakban is változatlan lesz az a hozzáállás, miszerint évi 15-30 millió forint közötti összeget az iskola tartalékaiból fejlesztésekre költenek; a hosszú távon megmaradó területeket lépésről-lépésre egységesítik…

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Leszögezi, hogy fel fogja venni a kapcsolatot a BTDSE-vel. Véleménye szerint a klimatizálás kérdése sem elvetendő gondolat a tornaterem kapcsán.

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy arról kéri a Testület véleményét, hogy a jövő évi kiegészítő támogatásra vonatkozó igényüket a tornaterem padlózatának cseréjére adják be.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 27 Száma: 21.09.137/0/A/KT

Ideje: 2021. 09.13 18:39

Típusa: Nyílt

Határozat;    Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

7. napirend: Tájékoztató a 2021. évi kulturális rendezvényekről, nyári táborokról, pályázatokról, megvalósult fejlesztésekről

2. javaslat: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2022. évi támogatási igényét a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola tornatermében új sportpadló kialakítására nyújtja be a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (LdU) felé.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00       100.00     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              5             100.00       100.00     5

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               0                             0.00     0

Összesen                               5                                100.00     5

Megjegyzés:

 

 

27/2021. (IX. 13.) NNÖT határozat

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2022. évi támogatási igényét a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola tornatermében új sportpadló kialakítására nyújtja be a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (LdU) felé.

 

Határidő: azonnal

Felelős: NNÖT elnöke

 

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Rendkívüli, nyílt ülésen több napirendi pont nem lévén, megköszöni mindenkinek az aktív részvételt és az ülést 18 óra 39 perckor bezárja.

 

 

 

                                                        K.m.f.

 

 

         Kreisz Mátyás Tamás                                                           Dr. Mester Szilvia

              NNÖT elnöke                                                     hatósági irodavezető

 

 

 

Galambos Andrásné

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                         

                                            Ötvös Adrienn