Összesen 4023177 látogató
Összesen 7902 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlésére 2021.10.21.

Feltöltő : Tatabánya Önkormányzata 139 megtekintés

TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS

               SZÜCSNÉ POSZTOVICS ILONA

               polgármester

 

 

 

 

    102-163/2021.

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

2021. október 21-én 9 órai kezdettel

tartja ülését, melyre ezúton meghívom

 

 

 

Az ülés helye:                                     Polgármesteri Hivatal konferenciaterme

 

Az ülés várható befejezésének ideje:   17 óra

 

 

Napirend

 

1.        Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő:                      Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                        Gazdálkodási Iroda

Véleményező bizottság:       Jogi és Közbeszerzési Bizottság

                                      Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság

                                      Ifjúsági, Sport, Civil és Nemzetiségi Bizottság

                                      Népjóléti Bizottság

                                      Pénzügyi Bizottság

                                      Oktatási és Kulturális Bizottság                 

 

2.        Az egyes önkormányzati családtámogatásokról szóló 25/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Hatósági Iroda

                                        Gazdálkodási Iroda

Véleményező bizottság:         Jogi és Közbeszerzési Bizottság

 

3.        Döntések a Megyeháza tér alatti terem- és mélygarázzsal kapcsolatban, valamint térfigyelő kamerák telepítéséről

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Városrendészeti Iroda

Véleményező bizottság:         Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

4.        A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet településképi eljárásokkal összefüggő hatásköri módostást tartalmazó rendelkezések

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Főépítészi Iroda

Véleményező bizottság:         Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

5.        Tatabánya Településrendezési eszközök módosítása – az Alsógalla Kálvária és a volt bánhidai Erőmű területeire

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Főépítészi Iroda

Véleményező bizottság:         Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

6.        Tatabánya, M1 óvárosi csomópont feletti terület fejlesztéséhez Településrendezési eszközök tervezett módosításáról szóló 958/2021. (VIII.26.) kgy. határozat hatályon kívül helyezése

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Főépítészi Iroda

Véleményező bizottság:         Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

7.        Városkapu Szolgáltatóház műszaki tartalmának módosításához kapcsolódó finanszírozási döntés

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Gazdálkodási Iroda

                                        Stratégiai és Monitoring Iroda

Véleményező bizottság:         Pénzügyi Bizottság

                                        Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság

 

8.        Szolgáltatóházak és óvodák energetikai korszerűsítése ME2 tárgyú közbeszerzési eljárás többletfedezetének biztosítása

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Gazdálkodási Iroda

                                        Stratégiai és Monitoring Iroda

Véleményező bizottság:         Pénzügyi Bizottság

                                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                                        Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság

 

9.        Elvi döntés biztonsági pont kialakításáról

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Városrendészeti Iroda

Véleményező bizottság:         Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

10.     Új városi uszoda tervezési helyszínének kijelölése

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Városüzemeltetési Iroda

Véleményező bizottság:         Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

11.     Tatabánya Megyei Jogú Város 2021-2026. időszakra szóló IV. Környezetvédelmi Programja (első forduló)

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Városüzemeltetési Iroda

Véleményező bizottság:         Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

12.     Az illegális hulladék elszállítással és rágcsálóírtással kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Városüzemeltetési Iroda

Véleményező bizottság:         Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

13.     Vezetékjog alapítása a Tatabánya belterület 4140/32 hrsz. alatti ingatlanon

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Jogi Iroda

Véleményező bizottság:         Jogi és Közbeszerzési Bizottság

                                        Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság

 

14.     Biológiai stabilizáló létesítésének kérdése a Dubnik-völgyben található Regionális Hulladékkezelő Központ területén

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          GFSZ Nonprofit Kft.

Véleményező bizottság:         Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság

 

15.     A Cseri Lakóparkban lévő 10 bérlakás bérbeadási lehetőségei

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          GFSZ Nonprofit Kft.

Véleményező bizottság:         Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság

 

16.     Önálló képviselői indítvány: Tatabánya Megyei Jogú Város 909/2021. (VII.15.) Közgyűlési határozatának végrehajtása

Előterjesztő:                       Magyarné Kocsis Andrea Pénzügyi Bizottság elnöke

                                        Pataki Zoltánné Jogi és Közbeszerzési Bizottság elnöke

 

17.     Önálló képviselői indítvány: Tatabánya-Környe Ipari Park csapadékvíz elvezető hálózatának felülvizsgálata és fejlesztése

Előterjesztő:                       Schmidt Csaba önkormányzati képviselő

 

18.     Önálló képviselői indítvány: Gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő:                       Schmidt Csaba önkormányzati képviselő

 

19.     Önálló képviselői indítvány: Független városi újság létrehozása

Előterjesztő:                       Bereznai Csaba önkormányzati képviselő

 

20.     Önálló képviselői indítvány: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/1998. (III.19.) önkormányzati rendelete az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről rendelet módosítására

Előterjesztő:                       Fekete Miklós önkormányzati képviselő

 

21.     Önálló képviselői indítvány: Előkészítő döntés Tatabányai Kertvárosi Óvoda (Bakony utca 1/A) Energetikai korszerűsítése kérdésében

Előterjesztő:                       Boda Bánk László önkormányzati képviselő

 

22.     Önálló képviselői indítvány: Tatabánya, Petőfi utca fekvő rendőr kihelyezése

Előterjesztő:                       Boda Bánk László önkormányzati képviselő

 

23.     Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről (2021.09.23. Kgy. 23. napirend)

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Polgármesteri Kabinet Irodája

                                        Jogi Iroda

 

24.     Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Polgármesteri Kabinet Irodája

                                        Jogi Iroda

 

25.     Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (2021.09.23. Kgy. 24. napirend)

Előterjesztő:                       dr. Verhóczki Zita jegyző

Előkészítő:                          Jogi Iroda     

 

26.     Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:                       dr. Verhóczki Zita jegyző

Előkészítő:                          Jogi Iroda     

 

27.     Interpelláció

 

28.     Kérdések

 

29.     Közügyeket érintő képviselői felszólalások

 

 

Zárt ülés

 

1.        Döntés Tatabánya Díszpolgára Cím adományozásáról

Előterjesztő:                       Pataki Zoltánné Jogi és Közbeszerzési Bizottság elnöke

Előkészítő:                          Intézményfenntartási Iroda

Véleményező bizottság:         Oktatási és Kulturális Bizottság

 

2.        Döntés Ezüst Turul Díj adományozásáról

Előterjesztő:                       Pataki Zoltánné Jogi és Közbeszerzési Bizottság elnöke

Előkészítő:                          Intézményfenntartási Iroda

Véleményező bizottság:         Oktatási és Kulturális Bizottság

 

 

3.        Döntés Szabó Ignác Díj adományozásáról

Előterjesztő:                       Nagy Béla Népjóléti Bizottság elnöke

Előkészítő:                          Intézményfenntartási Iroda

Véleményező bizottság:         Oktatási és Kulturális Bizottság

 

4.        Rendkívüli élethelyzetre tekintettel önkormányzati bérlakás biztosítása

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Ingatlangazdálkodási Iroda

Véleményező bizottság:         Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság

 

5.        Döntés városérdekből történő elhelyezésről

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Ingatlangazdálkodási Iroda

Véleményező bizottság:         Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság

 

6.        Városérdekű elhelyezéssel kapcsolatos határozatok hatályon kívül helyezése

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Ingatlangazdálkodási Iroda

Véleményező bizottság:         Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság

 

 

 

Tatabánya, 2021. október 14.

 

                                           Tisztelettel:

 

                                                                    Szücsné Posztovics Ilona s.k.   

                                                                                polgármester