Összesen 4023177 látogató
Összesen 7902 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlésére 2021.09.23.

Feltöltő : Tatabánya Önkormányzata 98 megtekintés

TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS

               SZÜCSNÉ POSZTOVICS ILONA

               polgármester

 

 

 

 

    102-135/2021.

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

2021. szeptember 23-án 9 órai kezdettel

tartja ülését, melyre ezúton meghívom

 

 

 

Az ülés helye:                                     Polgármesteri Hivatal konferenciaterme

 

Az ülés várható befejezésének ideje:   17 óra

 

Napirend

 

1.        Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Gazdálkodási Iroda

Véleményező bizottság:         Jogi és Közbeszerzési Bizottság

                                        Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság

                                        Ifjúsági, Sport, Civil és Nemzetiségi Bizottság

                                        Népjóléti Bizottság

                                        Pénzügyi Bizottság

                                        Oktatási és Kulturális Bizottság

 

2.        A helyi szociálpolitikai kerekasztal létrehozásáról és működéséről szóló 33/2012. (V.25.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Intézményfenntartási Iroda

Véleményező bizottság:         Jogi és Közbeszerzési Bizottság

 

3.        Tatabánya egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Főépítészi Iroda

Véleményező bizottság:         Jogi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

4.        Tatabánya Településrendezési eszközök módosítása – 19 részterületen véleményezési és partnerségi eljárás lezárása

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Főépítészi Iroda

Véleményező bizottság:         Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

5.        Közlekedési támogatás 16-20 éves korosztályra történő kiterjesztése

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Hatósági Iroda

Véleményező bizottság:         Pénzügyi Bizottság

 

6.        Beszámoló Tatabánya Megyei Jogú Város 2020. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          dr. Madari Csaba r. ezredes, rendőrségi főtanácsos,                                                           kapitányságvezető

                                        Jogi Iroda

 

7.        Csatlakozás a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez

Előterjesztő:                       Lusztig Péter alpolgármester

Előkészítő:                          Intézményfenntartási Iroda

Véleményező bizottság:         Oktatási és Kulturális Bizottság      

 

8.        Az Alapítvány Tatabánya Tánckultúrájáért kérése néptáncos ösztöndíj biztosításának támogatására vonatkozóan

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Intézményfenntartási Iroda

Véleményező bizottság:         Oktatási és Kulturális Bizottság      

 

9.        Döntés a felsőgallai gyermekorvosi körzethez tartozó nevelési és oktatási intézmények iskola-egészségügyi ellátásáról

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Intézményfenntartási Iroda

Véleményező bizottság:         Népjóléti Bizottság

                                        Jogi és Közbeszerzési Bizottság

                                        Pénzügyi Bizottság

 

10.     „Zöld Óvoda” cím elnyeréséhez szükséges fenntartói nyilatkozat támogatása

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Intézményfenntartási Iroda

Véleményező bizottság:         Oktatási és Kulturális Bizottság

 

11.     A T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft. 2021. évi pénzügyi kompenzációs szerződése és a közszolgáltatási szerződésének módosítása

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Gazdálkodási Iroda

Véleményező bizottság:         Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság

                                        Pénzügyi Bizottság

                                        Jogi és Közbeszerzési Bizottság

 

12.     A Csákányospusztai Turistaház tulajdonjogi rendezése

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Gazdálkodási Iroda

Véleményező bizottság:         Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság

                                        Pénzügyi Bizottság

 

13.     KPVDSZ Művelődési Ház részére csereingatlan ideiglenes üzemeltetésbe adása

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Stratégiai és Monitoring Iroda

                                        Gazdálkodási Iroda

Véleményező bizottság:         Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság

                                        Pénzügyi Bizottság

                                        Jogi és Közbeszerzési Bizottság

 

14.     Beszámoló az Inter-Ambulance Zrt. 2020. július 01. - 2021. június 30-ig eltelt időszakban végzett tevékenységéről

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Intézményfenntartási Iroda

                                        Inter-Ambulance Zrt.

Véleményező bizottság:         Népjóléti Bizottság

                                        Pénzügyi Bizottság

 

15.     Tatabánya Megyei Jogú Város 2021-2026. időszakra szóló IV. Környezetvédelmi Programja (első forduló)

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Városüzemeltetési Iroda

Véleményező bizottság:         Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

16.     Elvi döntés a mélygarázzsal kapcsolatban

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          dr. Holicska Judit aljegyző

Véleményező bizottság:         Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

17.     Tájékoztató a TOP-6. prioritási tengelye keretében (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése I.) támogatásban részesített projektekről

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Városfejlesztési Iroda

                                        Stratégiai és Monitoring Iroda

Véleményező bizottság:         Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

18.     A Tulipános Ház kivitelezésével kapcsolatos döntések

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Városfejlesztési Iroda

                                        Stratégiai és Monitoring Iroda

Véleményező bizottság:         Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

19.     Önálló képviselői indítvány: Tatabánya Megyei Jogú Város területén rendszeres patkányirtás megvalósításának hivatali előkészítése

Előterjesztő:                       Nagy Béla önkormányzati képviselő

20.     Önálló képviselői indítvány: Tatabánya Megyei Jogú Város területén kialakítandó parkolási rend megvalósításának hivatali előkészítése

Előterjesztő:                       Hajdu Ferenc önkormányzati képviselő

                                        Nagy Béla önkormányzati képviselő

 

21.     Önálló képviselői indítvány: A TSC Labdarúgó Kft-vel kapcsolatos döntések

Előterjesztő:                       Fekete Miklós önkormányzati képviselő

 

22.     Önálló képviselői indítvány: Emlékhely kialakítása

Előterjesztő:                       Schmidt Csaba önkormányzati képviselő

 

23.     Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Polgármesteri Kabinet Irodája

                                        Jogi Iroda

 

24.     Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:                       dr. Verhóczki Zita jegyző

Előkészítő:                          Jogi Iroda     

 

25.     Interpelláció

 

26.     Kérdések

 

27.     Közügyeket érintő képviselői felszólalások

 

 

Zárt ülés

 

1.        Döntés városérdekből történő elhelyezésről

Előterjesztő:                        Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Ingatlangazdálkodási Iroda

Véleményező bizottság:         Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság

 

2.        Rendkívüli élethelyzetre tekintettel önkormányzati bérlakás igénylés

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Ingatlangazdálkodási Iroda

Véleményező bizottság:         Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság

 

3.        Önálló képviselői indítvány: Fülöp Fatima Melinda támogatása

Előterjesztő:                       Frankné Farkas Gabriella önkormányzati képviselő

 

 

Tatabánya, 2021. szeptember 15.

 

 

                                        Tisztelettel:   

                                                                                                                                                                                        Szücsné Posztovics Ilona

                                                                             polgármester