Összesen 3440793 látogató
Összesen 6802 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2019.11.28.

Feltöltő : Biatorbágy Önkormányzata 73 megtekintés

Képviselő-testületi ülés 2019.11.28.

2019. november 22 - 15:08

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 28-án (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések

A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

1.)

 

A budaörsi rendőrkapitány kérése jutalmazásra

Előadó: Polgármester

2.)

 

Biatorbágy Város Új Településrendezési Eszközeinek elfogadásával összefüggő kérdésekről

Településszerkezeti Terv módosításáról

Helyi Építési Szabályzat megalkotásáról

Előadó: Polgármester

3.)

 

Változtatási tilalom Biatorbágy, Rákóczi utca melletti, különleges rekreációs területre vonatkozóan

Előadó: Polgármester

4.)

 

A "Carhivum" Telepítési Tanulmánytervéről

Előadó: Polgármester

5.)

 

Antenna Hungária Településrendezési szerződéséről

Előadó: Polgármester

6.)

 

A Főépítészi megbízási szerződés módosításáról

Előadó: Polgármester

7.)

 

A Defactoring beruházással kapcsolatos kérdésekről

(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)

Előadó: Polgármester

8.)

 

Megállapodás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról a 2020 évre vonatkozóan

Előadó: Polgármester

9.)

 

A járóbeteg - szakellátás igénybevételéről szóló 2020 évre vonatkozó Együttműködési Megállapodásokról

Előadó: Polgármester

10.)

Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi munkatervéről

Előadó: Polgármester

11.)

 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi rendezvénytervéről

Előadó: Polgármester

12.)

 

A Sportpark működtetésével kapcsolatos feladatokról

Előadó: Polgármester

13.)

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról

Előadó: Polgármester

14.)

 

Bölcsődefejlesztés pályázattal kapcsolatos közbeszerzés kiírásáról

Előadó: Polgármester

15.)

 

PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/2 azonosító számú támogatott pályázathoz kapcsolódó többlettámogatási igény benyújtásáról

Előadó: Polgármester

16.)

 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekkel kapcsolatos - Kossuth Ferenc- Kossuth Lajos utcák szilárd burkolatú felújítása és csapadékvíz-elvezetése- közbeszerzés kiírásáról

Előadó: Polgármester

17.)

 

WIFI EU pályázatról

Előadó: Polgármester

18.)

 

Iharosi tábor üzleti- és üzemeltetési tervéről

Előadó: Polgármester

19.)

 

Fonyódligeti üdülő üzleti- és üzemeltetési tervéről

Előadó: Polgármester

20.)

 

A Biatorbágy 3676 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előadó: Polgármester

21.)

 

A Biatorbágy 3871/13 és 3871/14 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről

Előadó: Polgármester

22.)

 

A Biatorbágy 4221 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előadó: Polgármester

23.)

 

A hétvégi különjárati személyszállítással összefüggő kérdésekről

Előadó: Polgármester

24.)

 

Biatorbágy 3402 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról

Előadó: Polgármester

25.)

 

Juhász Ferenc Művelődési Központ 2020. évi kiemelt rendezvényein a fellépői költségek biztosításáról

Előadó: Polgármester

26.)

 

A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde 2019. évi költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelméről

Előadó: Polgármester

27.)

 

A Benedek Elek Óvoda 2019. évi többletkérelmeinek módosítása

Előadó: Polgármester

28.)

 

A Polgármesteri vis maior céltartalék felhasználásáról

Előadó: Polgármester

29.)

 

"Önkormányzatok ellenőrzése - Integritás- és belső kontrollrendszer" című számvevőszéki ellenőrzési jelentés intézkedési tervéről

Előadó: Jegyző

30.)

 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervéről és a stratégiai ellenőrzési tervéről

Előadó: Jegyző

31.)

 

A 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról

Előadó: Polgármester

32.)

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2019. (III. 1.) költségvetési rendeletének módosításáról

Előadó: Polgármester

33.)

 

Tájékoztatások, javaslatok

Tájékoztatás a 16 tantermes iskolával kapcsolatban hozott kormánydöntésről

Tájékoztató a szeptemberi októberi rendezvényekről (tanévnyitó konferencia, továbbtanulási expo és a Magyarnak lenni szülőföldemen 4. konferencia)

34.)

 

Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések

35.)

 

A 12 lakásos MÁV társasház megvásárlásáról - ZÁRT

(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)

Előadó: Polgármester

36.)

 

A Farkas-Gáspár Mónika Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági tagságáról való lemondása és új Felügyelő Bizottsági tag választása - ZÁRT

Előadó: Polgármester

Biatorbágy, 2019. november 21.

Tarjáni István

Polgármester

 

Összesen 35 napirendi pont