Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Nyilatkozat

Az onkormanyzati.tv honlapjának látogatása során a technikai sajátosságoknak megfelelően adatok jutnak Önről az onkormanyzati.tv üzemeltetőjének, a GLX Média Kft birtokába. Jelen Adatkezelési Nyilatkozat ezen adatok felhasználásáról tájékoztatja Önt.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

Az Ön adatait védett környezetben tároljuk, és technikai, valamint szervezeti megoldásokat alkalmazunk annak érdekében, hogy azokat illetéktelenek ne ismerhessék meg.

Az adatokat harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adunk ki (kivéve: hivatalos szervek felkérésére)


Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, valamint a hírlevél-szolgáltatáshoz kapcsolódó kommunikáció lehetővé tétele.

A felhasználói regisztráció során az alábbi adatok megadása feltétele a sikeres regisztrációnak:

  • Neve
  • E-mail címe
  • Azonosítója
  • Jelszava

A felhasználó a regisztráció során kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a weboldal üzemeltetéséhez szükséges mértékben illetve annak szolgáltatásainak továbbfejlesztése céljából, valamint statisztikák készítéséhez a felhasználó regisztrációkor megadott adatait az üzemeltető kezelje.

A böngészés során az Ön IP-címét, böngészőjének típusát, illetve az Önhöz rendelt süti (‘cookie’) azonosítót naplózzuk. Ezen adatokat egyrészt a honlap karbantartásához, működtetéséhez, másrészt statisztikai kimutatásokhoz, a honlap fejlesztéséhez tároljuk és dolgozzuk fel.

Az Ön böngészőjének azonosításához ‘cookie’ azonosítókat alkalmazunk. Ezek az azonosítók azt a célt szolgálják, hogy az Ön böngészőjében honlapunk a megfelelő módon jelenjen meg. Ezen adatokat kizárólag a jegyzokonyvek.hu weboldala képes Önről nyilvántartani, így más weboldal az Ön böngészési tulajdonságairól a cookie-k segítségével nem kaphat információt. A onkormanyzati.tv weboldala kizárólag a onkormanyzati.tv weboldalán történő böngészést képes feltérképezni, így az Ön más oldalakon való mozgását nem képes, és nem is akarja megfigyelni. A cookie-k élettartama általában a böngészése végéig tart, de legfeljebb egy év.

Az elektronikus ügyintézés során az eltárolt adatokat csak az ügyintézéshez használjuk fel, abból egyéb adatbázist nem képezünk, az így nyert adatokat egyéb célból nem tároljuk és nem dolgozzuk fel.

A GLX Média Kft hangsúlyosan felhívja a figyelmet arra, hogy az elektronikus ügyintézés során a rendszerbe valós adatok kerüljenek a rendszer zavartalan működésének biztosítása érdekében az ügyfelek részéről. A GLX Média Kft fenntartja a jogot, hogy az elektronikus ügyintézési rendszerek akadálytalan működésének biztosítása miatt a hibás, hiányos, valótlan vagy feltehetőleg valótlan adatokat az érintett előzetes figyelmeztetése nélkül is törölhesse, de törekedik arra, hogy az ügyfelekkel ilyen esetben előzetesen felvegye a kapcsolatot és a hibás vagy hiányos adatok az ügyintézés megkezdése előtt javításra, pótlásra kerüljenek. 

A honlap külső weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaz. Ezen külső oldalak adatkezelése cégünktől független, így azokért felelősséget nem vállalunk.

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A Felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

Az adatkezelést a mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak, így különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek megfelelően végezzük.

Szívesen értesülnél legújabb cikkjeinkről? Regisztrálj most, és mi elsőként értesítünk minden megjelenő cikkünkről.

Regisztráció