Összesen 2959257 látogató
Összesen 5661 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2018.11.22.

Feltöltő : Budapest, X kerületi Önkormányzata 51 megtekintés

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Képviselő-testületének ülésére

2018. november 22-én (csütörtökön) 9 órára

a Polgármesteri Hivatal (Budapest X. kerület, Szent László tér 29.)

I. emelet 115. számú tanácstermébe

 

Napirend előtt

a Budapest Építészeti Nívódíj elismerésben részesült Pro Architectura díjas Vikár és Lukács Építészstúdió Kft. vezető tervezőinek, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata és
a Budapesti Építészeti Kamara Kiemelt dicséret elismerésében részesült Mészáros Erzsébet és Szepesi János tervezőknek, továbbá a Zalabai Gábor-díj elismerésben részesült

 Kőbányai Gesztenye Óvoda közösségének köszöntésére kerül sor.

 

TERVEZETT NAPIREND:

A nyilvános ülés anyaga letölthető a www.kobanya.hu honlapról, a Városháza/Képviselő-testület/Képviselő-testületi ülések - 2018. menüpont alatt, az adott dátumnál, a Meghívó, illetve az Előterjesztések linkre kattintva, a képviselők pedig az arra rendszeresített szerveren keresztül érhetik el a dokumentumokat.

 

 

1.    A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása (578. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

2.    A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2018. évi éves közszolgáltatási szerződés 2. módosítása (571. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

3.    Tájékoztató a közterület-használati díjtételek felülvizsgálatáról (574. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

4.    A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjéről szóló 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelet módosítása - Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint (. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

5.    A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (586. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

6.    Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása (584. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

7.    A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézettel kötött megállapodás megszüntetése (568. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                 Weeber Tibor alpolgármester

                  

 

 

8.    Az Óhegy park kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása (575. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

9.    A Budapest Főváros X. kerület, Tündérfürt utca, Eszterlánc utca, Ezüstfa utca, Tarkarét utca, Jászberényi út, Bogáncsvirág utca által határolt terület kerületi építési szabályzatának elfogadásával kapcsolatban kötendő településrendezési szerződés - Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint (. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

10.  A lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatás iránti pályázat elbírálása (579. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

11.  A lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak támogatásáról szóló pályázat elbírálása (573. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

12.  Társasházak peres eljárással kapcsolatos költségeihez nyújtandó támogatás (583. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

13.  A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. alapító okirata és a Kft.-vel kötött ingatlanhasználati szerződés módosítása (582. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

14.  Tájékoztató a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól (589. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

15.  A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány támogatási kérelme (540. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               Radványi Gábor alpolgármester

 

 

16.  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása - az előterjesztés 2. melléklete bizalmas - Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint (. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                 Weeber Tibor alpolgármester

 

 

17.  A TÉR_KÖZ 2018 pályázati konstrukcióra benyújtott "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása 3. ütem" című pályázathoz biztosított önrész összegének módosítása (570. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               Radványi Gábor alpolgármester

 

 

18.  A Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel kötött ellátási szerződés módosítása (569. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                Weeber Tibor alpolgármester

 

 

19.  A Kőbányai Gesztenye Óvoda alapító okiratának módosítása (545. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                Radványi Gábor alpolgármester

 

 

 

20.  Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. I-XII. havi várható likviditási helyzetéről (572. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

21.  Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról (585. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               dr. Szabó Krisztián jegyző

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésen tárgyalható napirendi pont:

    

 

22.  Lakások szolgálati lakás céljára történő kijelölése (567. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                Weeber Tibor alpolgármester

 

 

23.  A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésre történő kijelölése (576. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

24.  A Budapest X. kerület, Kada utca 149. szám alatti, 41040 hrsz.-hú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat kiadása (537. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

25.  A Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt található, 41090/3 hrsz.-ú ingatlan elidegenítése (580. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

26.  Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő üres lakások pályázati úton történő elidegenítése (577. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

27.  A 41446 hrsz.-ú, S1 területen lévő pincerendszer filmforgatás céljára történő ingyenes használatba adása (546. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

28.  Tájékoztató a Hős utca 15/A-B szám alatti társasházzal kapcsolatos intézkedésekről (581. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont:

 

 

 

29.  A Hungaropharma Zrt. közterület-használati hozzájárulás iránti és méltányossági kérelme (590. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

30.  Az ORD Invest Kft. közterület-használati hozzájárulás iránti és méltányossági kérelme - Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint (. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

31.  A Continental Automotive Kft. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmei (541. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

32.  A Szerencsetörpe Kft. közterület-használati ügyben benyújtott díjcsökkentés iránti méltányossági kérelme (563. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

33.  Fekete Norbert egyéni vállalkozónak a Budapest X. kerület, Maglódi út 8-10. szám alatti, (40996) hrsz.-ú közterületen álló pavilon fennmaradása iránti kérelme (564. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

34.  Az ELMÛ Hálózati Kft. közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás miatti ügyeiben benyújtott fellebbezései (543. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

35.  A KÉKDUNAPART Kft. közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartása ügyében benyújtott fellebbezése (542. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                               D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

36.  A Kőbánya Sportolója 2018 elismerő cím adományozása (565. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

37.  Állami kitüntetésre történő felterjesztés (566. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

      Megjelenésére feltétlenül számítok, amennyiben nem tud részt venni az ülésen, kérem, hogy annak okát legkésőbb 2018. november 21-én (szerdán) 12 óráig szíveskedjék jelezni a Jegyzői Főosztály Szervezési Osztálya 06 1 4338 225-ös telefonszámán, vagy a Haller.Zsuzsanna@kobanya.hu e-mail címen.

 

 

Budapest, 2018. november 16.

 

 

                                             Üdvözlettel,  

 

D. Kovács Róbert Antal     

Összesen 37 napirendi pont