Összesen 3633159 látogató
Összesen 7229 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülésére 2012.06.21.

Feltöltő : Budapest, XI. kerületi Önkormányzat 609 megtekintés

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
______________ Polgármester_____________

 

MEGHÍVÓ

 

a Képviselő-testület 2012. június 21-én (csütörtök) 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal földszinti nagytermében (Budapest XI., Zsombolyai u. 5. szám alatt) tartandó rendes ülé­sére

 

- Tájékoztató az önkormányzatokat érintő jogszabályi változásokról

 

NAPIREND:

 

 

ÍJ       A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló rende­let módosítása

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

2./       A helyi népszavazásról és helyi népi kezdeményezésről szóló rendelet újraalkotása

Előterjesztő: dr. Horti István jegyző

 

3./       Költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

4./       A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

 

5./       Parkolással kapcsolatos gazdasági döntések és az Újbuda közterületein a járművel

várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás díjáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Jelen Tamás alpolgármester

 

 

6J      A XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló közutak és a közutak ré­szét képező járdák burkolatbontási tilalmának, valamint a felbontott burkolatok helyreállításának szabályozásáról szóló rendelet módosítása Előterjesztő: dr. Jelen Tamás alpolgármester

 

 

ÍJ       Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló ren­delet módosításai

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

a)            Budapest XI., Fehérvári út - Hauszmann A. u. - Nádorliget u. - Galambóc u. által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó módosítás

b)            Budapest XI., BAH csomópont és környezete kerületi szabályozási tervére vonatkozó módosítás

 

 

8./       A fás szárú növények védelméről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Ludányi Attila képviselő

 

9./       Az Önkormányzat Informatikai Stratégiájának elfogadása

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

 

10.      /     Javaslat a Képviselő-testület 2012. II. félévi üléstervére

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester


Javaslat a Polgármester 2012.1. félévi céljutalmára

Előterjesztő: Nagyné Antal Anikó a Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság el­nöke

 

12./     Alapítványokkal kapcsolatos döntések

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

a)          A Péter Cemy, a Gézengúz és a Szent Adalbert Missió Alapítvány támogatása

b)          Alapítványok támogatása

c)          Csonka János Alapítvány támogatási szerződésének módosítása

 

13./     Szándéknyilatkozat civil szervezet részére

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

 

14./     Közoktatási intézmények feladatellátásával kapcsolatos döntések

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

 

15./     Q-AGEING: minőségi időskor városi környezetben c. projekt lezárása és akcióterv

elfogadása

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

 

16./     Az Alapvető Jogok Biztosának AJB-951/2012. jelentése

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

17./     A 48/2012. (II. 23.) XI.ÖK határozat módosítása

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

18./     A Zsombolyai Kft.-vei kötött szolgáltatási szerződés módosítása és a Polgármeste-

ri Hivatal székhely használatát biztosító ingatlanhasználati szerződés megkötése Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

19./     GAMESZ-szal kapcsolatos döntések

 

a)            Alapító Okirat módosítása Előterjesztő: dr. Jelen Tamás alpolgármester

b)            Megállapodás a GAMESZ és gazdálkodási körébe tartozó önállóan működő intézmények munkamegosztásáról, a felelősségvállalás rendjéről Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

20./     Javaslat a GAMESZ átszervezésére és elismert vállalatcsoport létrehozására

Előterjesztő: dr. Jelen Tamás alpolgármester

 

21./     Az "ÚT XI" Kft. beolvadással történő megszüntetése

Előterjesztő: dr. Jelen Tamás alpolgármester


 

22./     A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítására vonatkozó tervezet felterjesztése

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

23./     Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű ha-

tározatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

24./     Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Horti István jegyző

 

Zárt ülés:

 

25./     Szociális hatósági ügyek elbírálása

Előterjesztő: Gyorgyevics Miklós a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

26./     Javaslat "Újbuda kiváló közszolgálatáért" elismerő cím adományozására

Előterjesztő: dr. Horti István jegyző

 

27./      Budapest XI., Rétköz u. 1782/24 hrsz-ú ingatlan térszint alatti személygépjármű-

tároló célú hosszú távú közterület-használata Előterjesztő: dr. Jelen Tamás alpolgármester 

Budapest, 2012. június 15.

Összesen 26 napirendi pont