Összesen 2958940 látogató
Összesen 5647 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat képviselõ-testületi ülésére 2018.11.29.

Feltöltő : Budapest, XI. kerületi Önkormányzat 78 megtekintés

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Polgármester

_______________________________________________

 

 

M E G H Í V Ó

 

a Képviselő-testület 2018. november 29-én (csütörtökön) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal földszinti nagytermében (Budapest XI., Zsombolyai u. 5. szám alatt) tartandó rendes ülésére

 

            - Tájékoztató az önkormányzatokat érintő jogszabályi változásokról

 

 

NAPIREND:

 

 

 

1./      A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

 

2./      Az Önkormányzat fenntartásában működő óvodákban, valamint szociális és gyermekjóléti intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak számára újbudai pótlék bevezetéséről szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

 

3./           Budapest XI. kerület, Budaörsi út - Budaörs határa - XII. kerület határa - Gazdagréti út - Rétköz utca - Gazdagréti út - Budaörsi út - M1/M7 autópálya bevezető szakasza által határolt terület Kerületi Építési Szabályzata (KÉSZ 5. ütem)

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

 

4./      Budapest XI. kerület, Ferencváros-Kelenföld vasútvonal - Budaörsi út - Kőérberki út - Egér út - Andor utca - Galvani út - Duna folyam által határolt terület kerületi építési szabályzatának módosítása (KÉSZ 1. ütem)

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

 

5./      Idegenforgalmi adóról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

6./      Átadott vagyonelem rendezésével kapcsolatos döntések

 

 

            6.1./ Újbuda GAMESZ Alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

 

            6.2./ Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

 

7./      A Budapest XI., Fehérvári út - Mezőkövesd út sarkán lévő pavilon hosszú távú közterület-használata

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

 

 

8./      Megállapodás a Fővárosi Önkormányzattal a díjfizető zónában lévő fővárosi közterületeken történő díjszedés bevezetéséről

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

 

9./      Felügyelőbizottsági tagcsere a BUDA-HOLD Kft.-nél

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

 

10./    Ingatlanok visszavétele és apportálása a BUDA-HOLD Kft.-be

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

 

11./    Köznevelési és szociális feladatokkal kapcsolatos döntések

 

 

            11.1./ Iskolaigazgatókkal megbízási szerződés kötése

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

 

 

            11.2./ Intézményi létszámfejlesztés

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

 

 

            11.3./ Intézmények alapító okiratainak módosítása

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

 

 

12./    Közszolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos döntések

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

 

13./    Alapítványok támogatása

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

 

14./    A Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvánnyal kötött stratégiai együttműködési megállapodás módosítása

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

 

15./    Fővárosi Kormányhivatal államigazgatási feladatai ellátásához szükséges tárgyi eszközök tulajdonjogának átadása

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

 

16./    Javaslat 2020. év Trianon Emlékévvé nyilvánításáról

Előterjesztő: Szabó György képviselő

 

 

17./          Javaslat Újbuda közigazgatási területén a negatív klimatikus hatásokat okozók (hősziget-hatás) felmérésére, és a kiváltó hatások csökkentésére intézkedési program megalkotása

Előterjesztő: Szabó György képviselő

 

 

18./          Javaslat kerületi építési szabályzatok módosítására, kiegészítésére

Előterjesztő: Szabó György képviselő

 

 

19./    Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

 

20./    Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző

 

 

 

Zárt ülés:

 

 

21./    Szociális ügyek elbírálása

Előterjesztő: Haidar Norbert, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

 

22./    Üzlet nyitvatartás korlátozása alóli felmentési kérelem ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása

Előterjesztő: Jankó István, a Kulturális és Köznevelési Bizottság elnöke

 

 

23./    Javaslat "Pro Cultura Újbuda" kitüntetés adományozására

Előterjesztő: Jankó István, a Kulturális és Köznevelési Bizottság elnöke

 

 

Budapest, 2018. november 23.

 

 

 

 

dr. Hoffmann Tamás

Összesen 27 napirendi pont