Összesen 3170066 látogató
Összesen 6210 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülésére 2019.06.13.

Feltöltő : Budapest, XI. kerületi Önkormányzat 60 megtekintés

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Polgármester

_______________________________________________

 

 

M E G H Í V Ó

 

a Képviselő-testület 2019. június 13-án (csütörtökön) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal földszinti nagytermében (Budapest XI., Zsombolyai u. 5. szám alatt) tartandó rendes ülésére

           

 

- "Újbuda környezetének védelméért" elismerő címek átadása

- Tájékoztató az önkormányzatokat érintő jogszabályi változásokról

 

 

NAPIREND:

 

 

1./

Újbudai Bölcsődei Intézmények vezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

 

2./

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

3./

A díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi kitüntetések és elismerő címek adományozásáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

4./

A fás szárú növények védelméről szóló, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletek módosítása

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző

 

5./

Költségvetést érintő döntések

 

 

5.1.

A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

 

5.2.

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

6./

Önkormányzati tulajdonban lévő lakás értékesítése

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

 

 

 

 

 

 

7./

Hosszú távú közterület-használatot érintő döntések                                                                                    

 

 

7.1.

Budapest XI. kerület, (3826/3) hrsz.-ú közterület parkolóként való hosszú távú közterület-használata

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

 

7.2.

Budapest XI. kerület, Fraknó utca 6-10. szám előtti közterületen Fraknó Közösségi Kert kialakítása és hosszú távú közterület-használata 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

8./

Budapest XI. kerület, Mikes Kelemen utca 800/2 hrsz.-ú telekingatlan értékesítése, és a Nem Adom Fel Alapítvánnyal megkötött földhasználati jogot biztosító szerződés megszüntetése 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

9./

Budapest XI., Kőrösy József utca 5. szám alatti ingatlan további hasznosítása

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

10./

Bölcsődefejlesztéssel összefüggő döntések

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

 

11./

A szén-monoxid mérgezés megelőzése Újbudán, valamint a rászorult személyek támogatásáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester és Gajárszki Áron képviselő

 

12./

Klímaváltozással kapcsolatos döntések

 

 

12.1.

Döntés a Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervről

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

 

12.2.

Döntés a "Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Budapest XI. kerületében, Újbudán" című projekt megvalósításáról

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

13./

Alapítványok és Kézdiszentlélek támogatása

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

14./

Albert Kázmér herceg mellszobor felállításának jóváhagyása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

15./

Javaslat a Képviselő-testület 2019. II. félévi üléstervére

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

16./

Javaslat a Polgármester 2019. I. félévi céljutalmára

Előterjesztő: Nagyné Antal Anikó a Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnöke

 

17./

Rendeletalkotás Kelenvölgy egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

 

 

 

18./

BEAC sportközpont területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

19./

Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

20./

Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző

 

 

Zárt ülés:

 

21./

Szociális ügyek elbírálása

Előterjesztő: dr. Haidar Norbert a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

22./

Közigazgatási bírságot megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző

 

23./

Fakivágás ügyében fellebbezés elbírálása

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző

 

24./

Budapest XI. kerület, Hadak útja fölé nyúló konzol hosszú távú közterület-használata

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

25./

Javaslat "Pro Medicina Újbuda" kitüntetés adományozására

Előterjesztő: dr. Haidar Norbert, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

26./

Javaslat "Újbuda kiváló közszolgálatáért" elismerő cím adományozására

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző

 

 

Budapest, 2019. június 7.                  

 

    dr. Hoffmann Tamás