Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Albitz Gábor

Diósd Önkormányzata - Képviselő, Fidesz-KDNP

Korábbi tisztségek
Településfejlesztési Bizottság
2019 -

Bemutatkozás

+36 30 533 9227 Nagycsaládban nőttem fel, négyen vagyunk testvérek, s a családom generációkra visszamenőleg él a városunkban. Hamisítatlan lokálpatriótaként Diósdon jártam óvodába, általános iskolába, majd kis kitérőként Százhalombattán érettségiztem. Huszonhárom éve vezetem családi építőipai vállalkozásunkat, s gyakorlatilag már a rendszerváltás óta részt veszek a helyi közéletben. Az 1998-ban megalakult Diósdi Fidesz alapító tagja voltam, majd 2002-től szolgáltam a települést önkormányzati képviselőként, két cikluson át. Elnökhelyettese voltam a Kulturális és Sportbizottságnak, míg tagja az Egészségügyi és Szociális Bizottságnak, és a Pénzügyi Bizottságnak. A jelenlegi ciklusban külsős bizottsági tagként az Egészségügyi, Szociális és Sportbizottságban veszek részt az önkormányzat munkájában, emellett az Otthonunk Diósd Egyesület vezetői, és a Diósdi Torna Club felügyelőbizottságának elnöki tisztségét töltöm be.
Mutass többet

Felszólalások

Összesen 29 hozzászólás
Találatok
0 db
29 db
1.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.11.16.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

4.?Rendelet-tervezet a helyi adókról szóló rendelet módosításáról

5. Rendelet-tervezet a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

10.Előterjesztés Diósd Ifjúság út 10. sz. alatti társasház követeléséről

2.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.09.14.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

4.?Rendelet-tervezet az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.09.) számú rendeletének III. számú módosítására

7?Előterjesztés a Diósdi Városgazda Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

3.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.06.22.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

4 ?Rendelet-tervezet az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosításáról

1)Rendelet-tervezet képviselő-testületi hatáskör átruházásáról

7.?Rendelet-tervezet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről

11.?Előterjesztés a Diósdi Polgármesteri Hivatalnak a Diósdi Családvédelmi- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamit a Diósdi Városgazda Intézmény együttműködési megállapodásáról

13.?Javaslat Diósd város közigazgatási területén a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezésére

15.Előterjesztés a védőnői feladatellátás átvételéhez kapcsolódó együttműködésről, továbbá az ingatlan és ingóságok használatának részletes szabályairól szóló megállapodásról

4.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.05.25.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

4/a.) Rendelet-tervezet Diósd Város Önkormányzatának 2022. évi beszámolójáról

4/b.) Tájékoztató Diósd Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi kincstári ellenőrzéséről

5?Rendelet-tervezet a helyi népszavazásról

6?Rendelet-tervezet Diósd Város Önkormányzata 6. Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2021 (X.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

8?Javaslat az Érd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

14?Javaslat a Diósd, 2614/2 hrsz alatti ingatlanon lévő társasház megszüntetésére

15?Előterjesztés az igazgatási szünet elrendeléséről

16?Előterjesztés a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. végelszámolással történő megszüntetéséről és a Diósdi Városgazda Intézmény alapításáról

5.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.04.27.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

2?Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

15.?Javaslat a Diósd, 3036/9 hrsz (Királyka u) és a 3037/5 hrsz (Fülemüle u.) területén víz gerincvezeték építésére

16.?Előterjesztés Diósd 1022/68 hrsz. alatti ingatlan átminősítéséről

17.?Javaslat a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. 2022. éves beszámolójának elfogadására

6.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.03.09.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

A meghívó szerinti napirendi pontok elfogadása

4. Rendelet-tervezet az útépítési együttműködésről és az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról

5. Rendelet-tervezet egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

6. Rendelet-tervezet Diósd város helyi építési szabályzatáról szóló 23/2015. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének módosításáról

9.Beszámoló az Érdi Rendőrkapitányság Diósdi Rendőrőrs 2022. évben végzett tevékenységéről

10. Előterjesztés a szabadidős járőrszolgálat támogatásáról

14. Javaslat a Közlekedési Koncepció alapján lerakott sebességcsillapító eszközök ellenőrzése során felmerült szükséges módosítások elfogadásáról

17. Előterjesztés a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervéről

7.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.02.09.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

4/18-as zárt anyag legyen

6?Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

9/Tájékoztató a 2023. költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatairól (gördülő terv)

10/Előterjesztés Diósd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról

11hatjav ktg

12Rendelet-tervezet a társasházak felújításának támogatásáról

13?Rendelet-tervezet az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről

19?Előterjesztés a térinformatika rendszer használatához szükséges ortofotó megrendelésére

22?Beszámoló a főépítész településrendezéssel és településkép védelmével összefüggő feladatairól

8.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.12.15.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

2 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

4. Rendelet-tervezet Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 23/2015. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

6. Előterjesztés a Diósdi Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására

8 Javaslat a Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadására

9 Beszámoló a Diósdi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről

11 Előterjesztés Diósd 1022/2 hrsz. alatti Szarvas utca egy részének forgalomképessé nyilvánításáról

9.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.11.17.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

4 Rendelet-tervezet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) számú rendeletének III. számú módosítására

5 Rendelet-tervezet a helyi adókról

6 Előterjesztés a Zöldfa Bölcsőde 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó szakmai beszámolójáról

8 Előterjesztés karácsonyi ajándékcsomag biztosításáról

10.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.09.01.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

7. A közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata

8 Javaslat a Környezetvédelmi program elfogadására

9 Javaslat a 2/9 hrsz. utca elnevezésére

10 Javaslat a Diósd, 3036/9 hrsz (Királyka u.) és a 3037/5 hrsz (Fülemüle u.) területén víz gerincvezeték építésére vonatkozó 21/2022 (II.10.) sz. határozat visszavonására

13. Javaslat a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2023. évi önkormányzati támogatására

14 Javaslat zárt kutyafuttató kialakítására a Holló utcában

11.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.06.23.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a 2022. február 2-a és 2022. március 15-e között történt fontosabb eseményekről

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

6. Előterjesztés a Perst megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásárólb) A jelzőtáblával elrendelt össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közútra történő behajtásának engedélyezéséről szóló 10/2022 (V.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

9. Javaslat a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. 2021. éves beszámolójának és a 2022. üzleti terv elfogadására

11. Javaslat a Diósd, 3046/4, 3091, 3098-as hrsz.-ú ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról és a településrendezési eszközök módosításáról

12 Sürgősséggel: Önkormányzati tulajdoni helyiség (Egészségház) bérletére vonatkozó kérelem

12.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.05.26.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a 2022. április 21-e és 2022. május 18-a között történt fontosabb eseményekről

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

4 Rendelet-tervezet Diósd Város Önkormányzatának 2021. évi beszámolójáról (Zárszámadás)

8 Rendelet-tervezet a jelzőtáblával elrendelt össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közútra történő behajtásának engedélyezéséről

10 Javaslat az Érd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

13 Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzatának belépéséről a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulásba

16 Egyéni képviselő javaslat

17 Javaslat a Diósd, Fülemüle utca (Diófasor 3025/9 hrsz. árok) melletti 3040/6, 3042/1 és 3066/1 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosaival ajándékozási szerződés megkötésére

S. Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. Mérleg

13.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.04.28.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

2. Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről (2022. március 1.- április 15.)

2/C Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2022. március hónapban átruházott hatáskörében hozott döntéseiről

3 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

4 Beszámoló a Diósdi Rendőrőrs 2021. évben végzett tevékenységéről

5 Javaslat Diósd városra vonatkozó Közlekedési Koncepció I. ütemének módosítására

6 Javaslat Diósd Város Környezetvédelmi Program tervezetének jóváhagyására

7 Javaslat a Diósd, Fülemüle utca (Diófasor 3025/9 hrsz. árok) melletti 2978 és 3070 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosaival telekalakítás kezdeményezésére

11 Döntés a díszpolgári cím 2022. évi adományozásáról

12 Javaslat az iskola (Gárdonyi Géza u. 14.) udvarán található kültéri kosárlabdapálya áthelyezésére

14 Döntés a civil szervezetek 2022. évi pályázatairól

14.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.12.16.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

Előterjesztés a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 3/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Javaslat a Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadására

Előterjesztés a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. munkagép és gépjármű beszerzésének jóváhagyásáról

Tájékoztatás a diósdi Gárdonyi Géza utcában megvalósuló iskolabővítésről

Beszámoló a Diósdi Polgármesteri Hivatal 2020-2021. évi tevékenységéről

15.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.11.25.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

4. Előterjesztés Diósd város sportjáról szóló 11/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

6. ?Előterjesztés a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról, illetve a rászoruló lakossági kibocsátó díjkedvezményéről és mentességéről szóló 36/2004.(XII.17.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

7. ?Rendelet-tervezet Diósd Város Önkormányzatának a fák védelmének helyi szabályairól szóló 6/2018. (IV. 5.) önkormányzati rendeletének módosításáról

8a. Diósd Város Díszpolgára cím adományozásáról

9. ?Javaslat a Diósdi Diák Sportegyesület és Diósd Város Önkormányzata közötti szerződések megkötésére

11. ?Előterjesztés a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő gépjárművásárlással kapcsolatos döntések meghozataláról

14. ?Előterjesztés karácsonyi ajándékcsomag biztosításáról

17. ?Javaslat köztéri szemétgyűjtő edények kihelyezésére

16.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.10.21.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

Beszámoló a Polgármester közterület-foglalások, valamint tulajdonosi hozzájárulások átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről a 2021. szeptember 1-től-től 2021. szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan

Javaslat a Diósd, Fülemüle utca (Diófasor 3025/9 hrsz. árok) melletti 2984, 2986, 2995 és 3010 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosaival telekalakítás kezdeményezésére

Előterjesztés ajándékozási szerződés megkötése a 2989/3 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosával a Diósd, Fülemüle utca (Diófasor 3025/9 hrsz. árok) ügyében

Megállapodás jóváhagyása

17.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.09.16.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

4)Rendelet-tervezet Diósd Város Önkormányzatának költségvetéséről szóló 1/2021. (II.19.) számú rendeletének módosításáról

5)Rendelet-tervezet a zaj elleni védelem helyi szabályairól

6)Rendelet-tervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 19/2020. (IX.28.) önkormányzati rendeletet módosításáról

7)Rendelet-tervezet a Diósd város saját halottjává nyilvánításról szóló 23/2018. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról

10)Előterjesztés Diósd Város Településrendezési Eszközeinek részleges módosításáról önkormányzati igények alapján

12)Előterjesztés az ELMŰ 20 kV-os szabadvezetéki hálózatának kiváltásáról a Kavicsos utcában

13)Tájékoztatás dr. Bacsa Márta Ilona önkormányzati képviselő Gyár utcával kapcsolatos bejelentéséről

S1-18)Javaslat a Diósd 3312 hrsz-ú ingatlan egy részének megvásárlására

18.
Diósd Város Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2021.09.02.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Rendelet-tervezet képviselő-testületi hatáskör átruházásáról

19.
Diósd Város Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2021.07.20.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1)Diósd Város Önkormányzatának költségvetéséről szóló 1/2021. (II.19.) számú rendeletének I. számú módosítására

5)Javaslat Diósd, Őszapó utcai játszótéren lévő homokozó árnyékolás megoldása napvitorla telepítésével

20.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.06.24.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1)Beszámoló a a 2020. október 21-e és 2021. június 15-e között történt fontosabb eseményekről

2)Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

5)Javaslat a Védőnői Szolgálat 2020. évi beszámolójának elfogadására

6)Diósd Város Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület 2020. évi elszámolásáról

9)a) Javaslat Diósd Város Közlekedési Koncepciójának I. és II. ütemben történő elfogadására

b) Javaslat a Közlekedési Koncepció I. és II. ütemében tervezett forgalomtechnikai elemek szakaszos beszerzésére és helyszíni megvalósítására

10)Előterjesztés az igazgatási szünet elrendeléséről

12)Döntés a díszpolgári cím 2021. évi adományozásáról

21.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.10.29.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

14.) Javaslat a Diósdi Diák Sportegyesület és Diósd Város Önkormányzata közötti együttműködés keretrendszere meghatározására a Diósdi Diák Sportegyesület által megvalósítandó - látvány-csapatsportok támogatási rendszerébe illeszkedő - multifunkcionális kézilabda csarnok beruházással kapcsolatban (zárt ülés anyagaként kezelendő)

6.) Rendelet-tervezet a helyi adókról

7.) Rendelet-tervezet egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

10.) Javaslat Településrendezési szerződés megkötésére a Diósd, Fülemüle utca (Diófasor 3025/9 hrsz. árok) melletti ingatlanok tulajdonosaival

12.) Előterjesztés „V040.02 Budapest Kelenföld (Kiz.) – Százhalombatta (Kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése” Csapadékvíz befogadói nyilatkozat és vízfolyáskezelői hozzájárulás kiadása

13.) Javaslat útépítési program elfogadására

22.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése - Közmeghallgatás 2020.10.08.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Napirend: Polgármesteri tájékoztató

23.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.09.24.
Hangfelvétel
29 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

6.) Rendelet-tervezet a köztemetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 17/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

7.) Rendelet-tervezet a közterületek tisztántartásáról, a háztartási hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 16/1995. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

8.) Előterjesztés az adórendelet felülvizsgálatának szükségességéről

9.) Rendelet-tervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

10) Előterjesztés a Településfejlesztési koncepció valamint a Helyi Építési Szabályzat átfogó felülvizsgálatáról és módosításáról lakossági igények alapján

12.) Javaslat a kiépítésre kerülő térfigyelő kamerarendszer kihelyezési pontjaira

13.) Tájékoztató a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. által 2019. évben elvégzett temetőüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokról

16.) A Diósdi Értéktár Bizottság 2020. év I. félévi tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló elfogadásával kapcsolatos döntés

17.) Döntés Czimer Ferenc képviselő kérelméről

24.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2020.07.09.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

2.Diósd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési zárszámadásának elfogadása

7. Javaslat a 2019. éves belső ellenőrzési jelentések, és az éves összefoglaló jelentés jóváhagyására

10.Beszámoló a Diósdi Rendőrőrs 2019. évben végzett tevékenységéről

11.Javaslat az INNO-VIT ’98 Bt. által benyújtott tervezési munkák számláinak elfogadására ill. egyezségkötésre

12.Javaslat egyezség megkötésére a Dominium Investment Kft. projektmenedzseri munkáira vonatkozóan

14. Javaslat a 2019-2024 közötti gazdasági (ciklus) programra

25.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2020.06.25.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

2.)Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

4.)Előterjesztés M0 körgyűrű déli szektor, M1-M6 autópálya (2+840,0 -9+400,0 km sz.) közötti szakasz csapadékvíz elvezetés vízjogi üzemeltetési engedély ügyében, vízfolyás kezelői nyilatkozat kiadása

5.)Előterjesztés Diósdi Torna Clubbal kötött bérleti szerződés meghosszabbításáról (Diósd, Pacsirta utcai Sportközpont)

26.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.02.27.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

6.) Javaslat a Diósdi Diák Sportegyesülettel történő megállapodás megkötésére

11.) Iskolabővítéshez szükséges terület biztosításáról

12.) Javaslat a Diósd, 2539, 2540, 2541/1, 2542, 2543-as hrsz.-ú ingatlanok területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

17.) Javaslat a 2020. évi városi rendezvényekre

27.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.02.06.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.)Beszámoló a 2019. december 12-e és 2020. és január 29-e között történt fontosabb eseményekről

4.)Rendelet-tervezet Diósd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

10.)Előterjesztés a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás megállapodás módosításáról

11.)Javaslat a Polgármesteri Hivatal terveinek aktualizálására

28.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.12.12.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

1.)Beszámoló a 2019. november 27-e és 2019. december 12-e között történt fontosabb eseményekről

2.)Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.)Beszámoló az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről (polgármesteri, bizottsági, jegyzői döntések)

4.)Diósd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.19.) számú rendeletének III. számú módosítására

5.) A képviselők tiszteletdíjáról, és természetbeni juttatásairól szóló 19/2002.(XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

6.) Diósd Város Önkormányzat Képviselő – testülete által meghatározott bizottságok összetételének módosításáról

7.) A képviselő-testület 2020. évi munkatervének meghatározásáról

13.) Javaslattétel az Érd és Térsége Víziközmű Kft. Felügyelő Bizottságába tag választására

14.) A Diósdi Diák Sportegyesület Kézilabda szakosztályával történő megállapodásról

29.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.11.27.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

1.)Beszámoló a 2019. október 31-e és 2019. november 27-e között történt fontosabb eseményekről

2.)Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

4.)Az utcanév, valamint a házak számozásának rendjéről szóló 37/2004. (XII.17.) ör. módosítása

5.)Diósdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

7.A helyi adóbevételek alakulásáról

8)Beszámoló Diósd Város Településfejlesztési dokumentumai, településrendezési és településképi eszközei kapcsán a főépítészi tevékenységről 2018. december hó 1.- 2019. november hó 30. –ig terjedő időszakra

11.)A Diósd, 2513 Hrsz ingatlan egy részének megvételre történő felajánlásáról

12.)Diósd, József Attila utca egy szakaszának útjavítási munkálatainak megrendelésére

14.)Törökbálint és Diósd között tervezett új jelzett túristaút létesítése engedélykérelmére