Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Andó Sándor

Budapest Főváros Önkormányzata - Közgyűlési tag 2009-2014, MSZP

Korábbi tisztségek
Gazdasági Bizottság
-

Bemutatkozás

1951. augusztus 6-án született Kőbányán, itt végezte iskoláit is. Vasútgépész technikusi, majd felsőfokú vasúti, és felsőfokú tűzvédelmi szakképesítést szerzett. A MÁV Északi Járműjavító Üzemben helyezkedett el, ahol műszaki tervezéssel, beruházásokkal foglalkozott, a felsőfokú képesítés megszerzése után önálló tervezői beosztásban, később az üzem tűzvédelmi vezetője lett. Alapítója a MÁV Északi 8.sz. tervezői VGMK-nak, majd az Intertechnika Kisszövetkezetnek. 1992-től az Intertraverz Rt. PR igazgatója. 1992-től a Budapest Kőbányai Önkormányzat önkormányzati képviselője, alpolgármestere, később tanácsnoka. 2002 óta Kőbánya polgármestere. 1989-től tagja a X. kerületi elnökségnek, az országos választmánynak, 2003-ig párttanács tag. Kiemelten fontosnak tartja a tömeg-és diáksport, továbbá a művészetek támogatását a fiatalság nevelésében, Wolverhampton angol testvérvárossal való együttműködésen belül anyanyelvi tanárok általi nyelvtanítást. Javaslata alapján került elhelyezésre a Pataky Művelődési Központba a Rock és Musical Színház. Szívügye a szociális háló erősítése, szociális bérlakások építése, társasházak felújítási programjának, valamint a városrehabilitációnak támogatása. Nős, két nevelt gyermeke van. Hobbija a wellness, színház, zene, utazás.
Mutass többet

Felszólalások

Összesen 29 hozzászólás
Találatok
29 db
0 db
1.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.06.30.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

10. Napirendi pont

22. Napirendi pont

2.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.04.30.
Videófelvétel
21 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

5. Napirendi pont

6. Napirendi pont

21. Napirendi pont

23. Napirendi pont

24. Napirendi pont

25. Napirendi pont

34. Napirendi pont

75. Napirendi pont

80. Napirendi pont

81. Napirendi pont

87. Napirendi pont

3.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.02.26.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetésére. (I. forduló) Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Javaslat „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat engedélyokirat módosítására a hűtési rendszer kapacitásbővítésének érdekében. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

4.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.01.29.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

28. Napirendi pont

5.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.12.11.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

6. Napirendi pont

67. Napirendi pont

70. Napirendi pont

93. Napirendi pont

6.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.09.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

52.Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetése I. félévi alakulásáról. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

7.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.09.03.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a BDK Kft. 2013. évi közszolgáltatási szerződésének megkötésére

Javaslat többletforrás biztosítására az FCSM Zrt. által 2012. évben végzett ár- és belvízvédelmi fenntartási feladatok elszámolására

Javaslat a BFVK Zrt. közszolgáltatási keretszerződésének 6. számú, valamint a 2013. évi éves szerződésének 3. számú módosítására

8.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.06.12.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Budapesti Nagybani Piac Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására és díjazásának megállapítására. Előterjesztő: Tarlós István

Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2013. évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára. Előterjesztő: Tarlós István, dr. György István

Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. és a BKSZT Kft. fúziója kapcsán a Fővárosi Önkormányzat BKSZT Kft-ben fennálló üzletrészének a Fővárosi Vízművek Zrt. részére történő értékesítésére. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2013-2014. évi üzleti tervének elfogadására. Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

9.
Fővárosi Közgyűlés rendkivüli ülése 2013.05.29.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának jóváhagyására.

Javaslat a BVK HOLDING Zrt. számviteli törvény szerinti 2012. évi beszámolójának elfogadására és az adózott eredményének felosztására.

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos- és résztulajdonában álló egyes gazdasági társaságok 2012. évi beszámolójával kapcsolatos döntésekre.

A fővárosi közfürdők működtetésével kapcsolatos egyes kérdések.

Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny 2013. évi támogatása.

Budapesti közösségi közlekedési eszközök és köztéri reklámfelületek hasznosítása.

10.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.04.24.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a FŐGÁZ Zrt. 2013. április 25-ei évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára. Előterjesztő: Tarlós István, dr. György István

Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetési gazdálkodásáról. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló Bp. VI. ker., Hegedű u. 1. szám alatti ingatlan tulajdonjogának cserével történő átruházása. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

11.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.03.27.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

15. Napirendi pont

12.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.02.27.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetésére. (I. forduló)

Javaslat a BSSZ Budapesti Sportszolgáltató Nonprofit Kft. megalapításának valamint az ISMAC és a Városligeti Műjégpálya költségvetési szervek megszüntetésének koncepciójára. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

13.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.02.22.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a BKV Mozgólépcső Javító és Szolgáltató Kft. BKV Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára.Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

14.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.12.12.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójára

15.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.11.28.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság közötti tűzoltó laktanyák felújítása tárgyában kötött támogatási szerződések 1. számú módosítására

A Római-parti ideiglenes árvízvédelmi mű építése, javaslat a partvédőmű építésére vonatkozó támogatási szerződés megkötésére, a beruházás célokmányának módosítása

16.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.10.31.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a BVK Holding Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására.

Javaslat a BSE helyzetének rendezésére.

17.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.10.15.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A BKK Zrt. busztenderének fedezet-problémájára. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

18.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.09.13.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Fedezet biztosítása és hitelkeretek jóváhagyása. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Javaslat a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról szóló 40/2012. (V.8.) számú Főv. Kgy. rendelet módosítására, valamint a fővárosi tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő II. kategóriás futó sportesemények naptárterv elfogadására. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

19.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.05.30.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a fővárosi településrendezési eszközök módosítására Budapest V. kerület, Kossuth Lajos térre vonatkozóan, valamint a Kerületi Szabályozási Terv módosításának jóváhagyásához kapcsolódó egyetértési jog gyakorlására. E

Javaslat az FCSM Zrt. által 2011. évben elvégzett ár- és belvízvédelmi fenntartási feladatok elszámolására. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat egyes városüzemeltetési feladatokat ellátó gazdasági társaságok 2011. évi beszámolóival és 2012. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat a „8413 Sportcélú támogatás” cím felosztására és egyben társadalmi szervezetek támogatására. Előterjesztő: Csomós Miklós

Beszámoló az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben hozott határozatokról. Előterjesztő: Rogán Antal

20.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.04.25.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A Fővárosi Önkormányzat 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése. Előterjesztő: dr. BagdyGábor

21.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.02.29.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésére. (I. forduló) Előterjesztők:Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

22.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.01.25.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat megállapodás elfogadására a BFVK Zrt. által ellátandóközszolgáltatási feladatok átmeneti finanszírozására.

Javaslat a Sylvester János Protestáns Gimnázium fenntartóváltásához történő hozzájárulásra.

Javaslat a 2012. évi elektronikus Egységes Budapest Sportnaptár kiadására.

Javaslat a fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztéséra és bővítésére.

23.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.12.14.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Tájékoztatás az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának AJB 6724/2010. számú jelentéséről.Előterjesztő: Tarlós István

24.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.11.30.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a helyi tömegközlekedés 2012. évi viteldíjaira. Előterjesztő: György István

67. Napirendi pont

25.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.11.16.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

4. Budapest II. kerület, Vitéz u. 5-9. szám alatti ingatlan ügyében folyamatban lévő perben perbéliegyezség

26.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.10.21.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A Budapest Film Zrt. tulajdonában lévő Hunnia Mozi értékesítése, a vonatkozó adásvételiszerződés jóváhagyása.

27.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.09.21.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

6. Napirendi pont

28.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.08.31.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

20. A Fővárosi Közgyűlés távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 57/D. § (4) bekezdés szerinti - ármegállapítással, árváltoztatással kapcsolatos - állásfoglalása.

30. A BKV Zrt. 2010. évi konszolidált beszámolója és üzleti jelentése.

57. Római parti árvízvédelmi mű II. ütem építése. Nyomvonal kijelölés.

29.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.05.25.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a metrószerelvények elöregedése miatt szükségessé vált műszaki audit elvégzésére.