Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Bánsághi Tamás

Budapest Főváros Önkormányzata - Közgyűlési tag 2006-2014, MSZP

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

1953. december 22-én született Budapesten. Nős, három felnőtt gyermeke van. A Madách Imre Gimnáziumban érettségizett, a Budapesti Műszaki Egyetemen gépészmérnöki és gazdaságmérnöki diplomát, az ELTE jogi karán politológusi végzettséget szerzett. Pályakezdőként számítástechnikai rendszerszervezőként, majd közhivatalokban dolgozott. 1989-től újságíró, főszerkesztő, kiadóvállalati igazgató. 1989-ben az MSZP alapító tagja, 1992–94 között, majd 1999-től 2006-ig az MSZP ferencvárosi szervezetének elnöke. 1993 óta vesz részt a Baloldali Önkormányzati Közösség munkájában. 1994–98 között a Fővárosi Közgyűlés tagja, az MSZP frakcióvezető-helyettese, majd 2006-tól ismét fővárosi képviselő. 1998–2002 között pártlistán, 2002-től egyéni választókerületben megválasztott képviselője a Ferencvárosi Önkormányzatnak, 1998-tól 2009-ig Ferencváros alpolgármestere. 2005–2006-ban miniszteri megbízottként a szociális városrehabilitáció országos koordinátora. 2006-ig az Országgyűlésben szakértőként segíti az MSZP-frakció önkormányzati munkacsoportját. A Ferencvárosi Bűnmegelőzési Tanács elnöke, a Ferencvárosi Európai Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Egyesület alapító elnöke, a Sikeres Ferencvárosért Egyesület titkára is volt 2006-ig. Alapító tagja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének. A 2009. januári ferencvárosi időközi országgyűlési képviselőválasztáson az MSZP jelöltje volt. A fideszes jelölt mögött 23,11%-kal a második helyet szerezte meg az első, nem érvényes fordulóban.
Mutass többet

Felszólalások

Összesen 33 hozzászólás
Találatok
32 db
1 db
1.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.06.30.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

1/b. Napirendi pont

5. Napirendi pont

61. Napirendi pont

39. Napirendi pont

13. Napirendi pont

36. Napirendi pont

15. Napirendi pont

16. Napirendi pont

18. Napirendi pont

90. Napirendi pont

91. Napirendi pont

98. Napirendi pont

101. Napirendi pont

109. Napirendi pont

2.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.04.30.
Videófelvétel
35 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

6. Napirendi pont

11. Napirendi pont

12. Napirendi pont

14. Napirendi pont

17. Napirendi pont

18. Napirendi pont

20. Napirendi pont

23. Napirendi pont

24. Napirendi pont

25. Napirendi pont

38. Napirendi pont

40. Napirendi pont

47. Napirendi pont

49. Napirendi pont

50. Napirendi pont

58. Napirendi pont

60. Napirendi pont

73. Napirendi pont

76. Napirendi pont

77. Napirendi pont

78. Napirendi pont

80. Napirendi pont

87. Napirendi pont

90. Napirendi pont

92. Napirendi pont

3.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.02.26.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. működési engedélyéhez szükséges MEKH által előírt likviditási mutató teljesülésének hosszú távú biztosítására. Előterjesztő: dr. György István, dr. Bagdy Gábor

Javaslat „A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal történő gazdálkodás koncepciója 2014-2017” című dokumentum elfogadására. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Javaslat a TÉR_KÖZ Városrehabilitációs Pályázaton támogatást elnyert projektek együttműködési megállapodásainak módosítására. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Javaslat a 2013. évi Műemléki Keret pályázatára beérkezett pályázatok elbírálására. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Javaslat elvi hozzájárulás megadásához az UEFA 2020 Labdarúgó Európa-bajnokság pályázatának benyújtása érdekében. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontjával. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetésére. (I. forduló) Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. közszolgáltatási szerződésével kapcsolatos döntésekre. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatására. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár alapító okiratának módosítása. Előterjesztő: Csomós Miklós

Javaslat „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat engedélyokirat módosítására a hűtési rendszer kapacitásbővítésének érdekében. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Javaslat a Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében szükséges vízcsőkiváltások megvalósításához szükséges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, megvalósítási megállapodás és engedélyokirat jóváhagyására. Előterjesztő: dr. György István, dr. Szeneczey Balázs

4.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.09.26.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

7.Javaslat a BVK HOLDING Zrt. választott könyvvizsgálójánál kijelölt könyvvizsgáló változásának elfogadására. Előterjesztő: dr. György István

49.Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

5.Javaslat a 2013. évi pályázati felhívásra a kerületi önkormányzatok által benyújtott rehabilitációs munkák támogatására. Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István, Csomós Miklós, dr. Szentes Tamás

12.Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének 1. számú módosítására. Előterjesztő: dr. György István

13.Javaslat a víziközmű - vagyon átszállásáról szóló megállapodás módosítására, szolgalmi jogok bejegyzésére, meghatalmazás megadása. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. György István

15.Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. működésének befejezésével és ezzel összefüggésben a Fővárosi Állat-és Növénykerttel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatalára. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós

18.Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatására. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

42.Javaslat a Vízterhelési Díj visszaigénylésére vonatkozó szerződés Fővárosi Vízművek Zrt.-re, mint a BKSZTT új üzemeltetőjére történő átcedálásáról. Előterjesztő: dr. György István

45.Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. szeptember 30-ai rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára. Előterjesztő: dr. György István

50.Javaslat a derogációs projektek önrészének halasztott kifizetésére. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

52.Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetése I. félévi alakulásáról. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

5.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.09.03.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

25. Napirendi pont

Javaslat a 2013. évi Műemléki Keret pályázatának kiírására

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

6.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.06.12.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Budapest II. kerület 15341 hrsz-ú névtelen közterület Tormay Cécile közként történő elnevezésének ismételt tárgyalására. Előterjesztő: Tarlós István

Javaslat a Közraktárak Épületegyüttessel kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szentes Tamás, Csomós Miklós, dr. György István

Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2013-2014. évi üzleti tervének elfogadására. Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Javaslat a BVK HOLDING Zrt. 2012. évi konszolidált éves beszámolójának és konszolidált üzleti jelentésének elfogadására. Előterjesztő: dr. György István

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

7.
Fővárosi Közgyűlés rendkivüli ülése 2013.05.29.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Javaslat a „Budapest” név felvételéről és használatáról szóló 59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának jóváhagyására.

Javaslat egyes fővárosi közterületek elnevezésére és nevének megváltoztatására.

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos- és résztulajdonában álló egyes gazdasági társaságok 2012. évi beszámolójával kapcsolatos döntésekre.

Javaslat a BÖP Kft. 2012. évi beszámolójának és 2013. évi üzleti tervének elfogadására, valamint a Társaság cégnevének megváltoztatására.

Beszámoló a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2012. évi kegyeleti közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről és az éves kompenzáció elszámolása.

Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny 2013. évi támogatása.

Javaslat a BVK Holding Zrt. vezérigazgatójának és vezető állású munkavállalóinak 2012. évi prémium elszámolására és kifizetésére.

Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

1000. Napirendi pont

Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

8.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.04.24.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú mellékletének módosítására. Előterjesztő: Tarlós István

Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. április 29-ei rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára. Előterjesztő: dr. György István

budapesti kikötők különös közterület-használati szabályai. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Javaslat a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése c. projekt támogatási szerződése megkötésének jóváhagyására, valamint a projekt pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásának, továbbá a beruházási célokmány 11. sz. módosításának elfogadására. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Javaslat Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Javaslat a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X.20.) Korm. rendeletben meghatározott önkormányzati feladatok végrehajtásáról szóló Budapest és vonzáskörzete települési önkormányzatok társulási megállapodásának megszüntetése. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Javaslat az ISMAC és a Városligeti Műjégpálya költségvetési szervek megszüntetésére és a BSSZ Budapesti Sportszolgáltató Nonprofit Kft. megalapítására. Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

22-es kiosztott

Javaslat a 2014. január 1-től történő jelzőlámpa üzemeltetéshez kapcsolódó tevékenységek elvégzésére. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Beszámoló a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi lakás-bérbeadási tevékenységéről és javaslat a 2013. évi lakás-bérbeadási tevékenységére. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

2013. évi pályázati felhívás a kerületi önkormányzatok rehabilitációs munkáinak támogatására. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

A BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2013. évi költségvetésére, valamint a 2012. évi menedzsment költségek felhasználásáról készült beszámoló elfogadása. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Javaslat Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési koncepciójának elfogadására. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

9.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.03.27.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

9. Napirendi pont

13. Napirendi pont

23. Napirendi pont

33. Napirendi pont

10.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.02.27.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetésére. (I. forduló)

Javaslat a Budapest Főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. Előterjesztő: dr. György István

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetésére. (II. forduló) Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Javaslat felügyelőbizottsági tag cseréjére. Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. György István, Csomós Miklós

11.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.02.22.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 2013. évi munkatervére

Közterületi rendelet a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása miatt

Javaslat a díjköteles közterületi várakozóhelyek üzemeltetési, fenntartási karbantartási feladatainak kerületi önkormányzati feladatkörbe való átadásával kapcsolatos megállapodás megkötésére Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatával és kapcsolódó döntések meghozatalára. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat együttműködési keretmegállapodás megkötésére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal. Előterjesztő: Csomós Miklós

Javaslat az önkormányzat adósságállomány egy részének állam általi átvállalásával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

12.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.01.26.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. február 6-i közgyűlésének napirendi pontjaihoz előzetes döntés meghozatala. Előterjesztő: dr. György István

13.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.12.21.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat az Európai Unió Kohéziós Alapjából és az Operatív program hazai központi költségvetési előirányzatából származó támogatásnak a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (kelenföldi pályaudvar - keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításának finanszírozására kötött egyes szerződések (Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés) módosításáról és egységes szerkezetbe foglalkozásáról, valamint az engedélyokirat 2. sz. módosításáról. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

14.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.12.12.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójára

Javaslat a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására

Javaslat a tiltott, közösségellenes magatartásokat megállapító - fővárosi önkormányzati rendeletekben található - rendelkezések hatályon kívül helyezésére

Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási díjak 2013. évi mértékének megállapítására, valamint a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

"Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem" projekt önrészének biztosítása

Javaslat a díjköteles közterületi várakozóhelyek üzemeltetési, fenntartási és karbantartási feladatainak kerületi önkormányzati feladatkörbe való átadásával összefüggő döntésre

Javaslat a Belvárosi Templom rekonstrukció megnevezésű 006572 azonosítószámú engedélyokirat 1. számú módosítására

Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

Javaslat területfejlesztési kérdésekben kötendő együttműködési megállapodásra Pest Megye Önkormányzatával

15.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.11.28.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási díjak 2013. évi mértékének megállapítására, valamint a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Javaslat a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás megszünetetésének módjára, és döntés az ezzel összefüggő feladatok meghatározására

A Fővárosi Önkormányzat POLIS szervezeti tagságának átruházása a BKK-ra

Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X.15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest XXII. kerület Budatétényi utca - Móricz Zsigmond út - Erzsébet királyné út - Csiperke utca - Szabadkai utca által határolt területre vonatkozóan

Javaslat a 286/2012. (02.29.) Főv. Kgy. határozat módosítására

Javaslat a Széll Kálmán tér kapcsolódó területeinek rendezése, a 2-es villamos vonal felújításának előkészítése, egységes utastájékoztatási rendszer kiépítése és P+R parkolók létesítése kapcsán szükséges döntésekre

Duna-parti kikötők közterület-használati hozzájárulás meghosszabbítására

Javaslat Budapest Területfejlesztési Koncepció Helyzetelemzésének elfogadására

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

16.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.10.31.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Rendelettervezet egyes fővárosi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről. Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Járások létrehozása kapcsán egyes főjegyzői feladat- és hatáskörök átadása Budapest Főváros Kormányhivatala részére. Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

2012. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 2. sz. módosítása.

Javaslat a KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 azonosító számú, a "Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása" c. projekt üzemeltetési költségeivel kapcsolatos döntésekre.

Javaslat az Európai Uniós Fővárosok Uniója (UCUE) szervezetből való kilépésre.

Javaslat forrás átcsoportosításra a Városligeti Műjégpálya intézmény részére a hűtéstechnológiai rendszer kiegészítő beruházási feladatai elvégeztetése céljából.

Javaslat a fővárosi fenntartású szociális intézmények épületeinek energetikai felülvizsgálatára.

Javaslat az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján helyi védettség alá helyezésre, illetve helyi védettség megszüntetésére.

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata közszolgáltatási díjmegállapításra vonatkozó irányelveire.

A BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2011. évi költségvetési beszámolója és a 2012. évi költségvetési tervének elfogadása.

Javaslat a Fenntartható Energia Akcióterv aktualizálására.

Javaslat a 2012. évi Fővárosi Városrehabilitációs Keretből a társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek felújítási munkáinak támogatására szóló pályázati felhívás jóváhagyására.

17.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.10.15.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A BKK Zrt. busztenderének fedezet-problémájára. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

18.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.10.03.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

1. Javaslat egyes fővárosi közterületek nevének megváltoztatására

3. Javaslat a 4-es metró 2010 októbert követő beruházásait és előrehaladását vizsgáló ad-hoc bizottság létrehozására.

6. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

11. Javaslat a Volánbusz Zrt. felperesnek Budapest Főváros Önkormányzata elleni peres ügy kapcsán egyezség megkötésére

12. Javaslat a Munkanélküliség Helyett Vállalkozás Közalapítvány megszüntetésére.

13. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlő kiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

40. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Parking Kft.-től átvett és a BKK Zrt. által bérelt eszközállományának korrekciójáról és az egyéb ezzel kapcsolatos döntésekről. Előterjesztő: dr. György István

43. Javaslat az EKOP-1.A.2, EKOP 2.A.2, valamint az EKOP-3.1.3 pályázati kiírásra elkészített pályázatok benyújtásának utólagos jóváhagyására. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

45. Javaslat a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács megszűnésével kapcsolatos döntésekre és a területfejlesztési feladatok ellátásáról szóló szerződések megkötésére. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

19.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.05.30.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Javaslat a BTI Zrt. 2012. évi közszolgáltatási szerződésének megkötésére.Előterjesztő: dr. György István

Javaslat egyes városüzemeltetési feladatokat ellátó gazdasági társaságok 2011. évi beszámolóival és 2012. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 09.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, valamin a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság tagjainak megválasztására.

Javaslat a Vagyongazdálkodási Főosztály ügykörébe tartozó egyes gazdasági társaságok 2011. évi beszámolójával és 2012. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. György István

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes, a kulturális és turisztikai ágazatba tartozó nonprofit gazdasági társaságok 2011. évi beszámolójával, közhasznúsági jelentésével, valamint a 2012. évi üzleti tervé

Javaslat a BVK Holding Zrt. 2011. évi beszámolójával, és 2012. évi üzleti tervével kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő: dr. György István

20.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.04.25.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" projektet megvalósító jogiszemélyiségű önkormányzati társulás tagi képviseletében hozott döntéseket előkészítő ésmeghatározó ideiglenes bizottság lérehozására. Előter

Rendelettervezet egyes fővárosi önkormányzati rendeletek, valamint fővárosi szabálysértésirendelkezések hatályon kívül helyezéséről. Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Javaslat a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. BKK Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatostulajdonosi döntések meghozatalára. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat a városkép tisztábbá, rendezettebbé tétele érdekében. Előterjesztő: Ughy Attila

A fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995 (X. 20.) Főv. Kgy.rendelet módosítására. Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, Németh Szilárd, NémethZoltán, Pokorni Zoltán

Javaslat a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futósportesemények szabályozásáról tárgyú rendelet megalkotására és a 763/2004 (IV. 29.) Főv. Kgy.határozattal elfogadott Fővárosi Önkormányzat köz

Javaslat a WHO "Globális Korbarát Városok Hálózatának kiépítése" címmel Dublinban tartottnemzetközi konferencia alapdokumentumának jóváhagyására, és ahhoz való csatlakozásra.Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Javaslat Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság felállítására. Előterjesztő: Czeglédi János

21.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.02.29.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésére. (I. forduló) Előterjesztők:Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.)Főv. Kgy. rendelet módosítására. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 2012. évi munkatervére. Előterjesztő: Tarlós István

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő: Tarlós István

A Parking Kft. 2012. I. negyedévi működésének finanszírozása. Előterjesztő: dr. György István

A Parking Kft. 2012. I. negyedévi működésének finanszírozása. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat a Főváros közlekedési intézményrendszerének átalakításához kapcsolódóan aközlekedésszervező kijelölésére vonatkozó rendelet megalkotására. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat Budapest tagságának meghosszabbítására az Európai Történelmi FürdővárosokSzövetségében (EHTTA), és a BGYH Zrt. megbízására a tagsághoz kapcsolódó feladatok ellátásával.Előterjesztő: dr. György István

Beszámoló a Fővárosi Önkormányzat 2011. évi lakásbérbeadási tevékenységéről és javaslat a2012. évi lakásbérbeadási tevékenységére. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Javaslat a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács jogutódlással való megszüntetésévelkapcsolatos döntésekre. Előterjesztő: Hutiray Gyula

Javaslat a Városháza Kiadóval kapcsolatos döntések meghozatalára.Előterjesztő: Csomós Miklós

Javaslat a 763/2004. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Fővárosi Önkormányzatközterületein megrendezésre kerülő futó-, kerékpáros- és görkorcsolya sportrendezvényekszabályozásában meghatározott eljárási rend alkalmazását

22.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.01.25.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a fővárosi tömegközlekedés működőképességének fenntartása érdekében szükséges döntésekre.

Megállapodás a Fővárosi Védelmi Bizottság, valamint a Bizottság Titkársága feladatainak és anyagi-technikai eszközeinek átadásáról.

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Javaslat a 2006., 2009., 2010. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázata keretében megkötött megállapodások és kölcsönszerződések módosítására.

Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Javaslat a Fővárosi Városrehabilitációs Keret hatékonyabb működésére és felhasználására vonatkozó koncepció elfogadására.

Javaslat a Móricz Zsigmond körtér forgalomtechnikai rendezésére.

javaslat a Nagy & Nagy Galéria Alapítvánnyal kötött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás által biztosított vissza nrem térítendő egyszeri támogatással kapcsolatos döntésre.

Javaslat a kulturális és szakmai nonprofit kft.k ügyvezetőinek külföldi kikerüléseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre.

Javaslat a vízjogi engedélyes tervekhasználati jogának téritésmentes átadáaára Óbuda- Békásmegyer Önkormányzata részére.

23.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.12.14.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat egyes fővárosi közterületek elnevezésére, nevének megváltoztatására. Előterjesztő: TarlósIstván

Tájékoztatás az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának AJB 6724/2010. számú jelentéséről.Előterjesztő: Tarlós István

Javaslat az ivóvízdíj 2012. évi mértékére. Előterjesztő: dr. György István

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2011. évi pályázata - döntés a benyújtottpályázatok támogatásáról. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat a KMOP-2.1.2 konstrukció keretében megvalósuló kerékpárút-fejlesztési projektekkelkapcsolatos módosításokra. Előterjesztő: Hutiray Gyula

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérekmértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításnakszabályairól szóló 29/2006. (VI.

24.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.11.30.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő: Tarlós István

Javaslat a 2011. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázatra beérkezett pályázatokelbírálására. Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv.Kgy. rendelet módosítására. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos történő gazdálkodáskoncepciója 2011-2014. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

"DUNÁNK PARTJAI BUDAPESTEN" egymásra épülő Városszerkezeti és VárosépítészetiÖtletpályázat Budapest Duna-parti területeinek átfogó fejlesztési terveinek megalapozására.Előterjesztő: Hutiray Gyula

67. Napirendi pont

25.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.11.16.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1. Javaslat a főváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. Főv. Kgy. rendelet módosítására.

3. Budapest IX., Bakáts tér 10. sz. alatti társasház évi rendes közgyűlésének összehívása.

14. Javaslat szolgálati lakások intézményi területbe vonására az oktatási ágazatban.

26.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.10.21.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat ún. "Fűtött utca" programmal kapcsolatos közgyűlési határozatok módosítására.

Javaslat a fővárosi közlekedési intézményrendszer átalakításának részeként a főváros közútkezelőifeladatai ellátásának átalakításával kapcsolatos döntésekre.

Javaslat a 2011. évi Fővárosi Városrehabilitációs Keretből társasházak és lakásszövetkezetilakóépületek felújítási munkái támogatására benyújtott pályázatok elbírálására.

Javaslat a Széll Kálmán tér megújítása, az észak-déli budai villamoskapcsolat kiépítése, afogaskerekű vasút, valamint a káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztésének előkészítésekapcsán szükséges pénzeszköz átadásá

Javaslat a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvénymódosításáról szóló 2011. évi LXXXVIII. törvény 5. § (2) bekezdésében foglaltak végrehajtására.

Javaslat a magasabb vezetői pályázatok kiírására a 2012/2013. tanévtől

Javaslat drog rehabilitációs tevékenységet folytató társadalmi szervezetek támogatási rendszerénekfelülvizsgálatára.

27.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.09.28.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

4. Napirendi pont

7. Napirendi pont

11. Napirendi pont

14. Napirendi pont

17. Napirendi pont

28.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.09.21.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

4. Napirendi pont

6. Napirendi pont

15. Napirendi pont

29.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.08.31.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

26. Javaslat a teherforgalmi behajtási díjak beszedésével kapcsolatos döntésekre.

41. A IX. kerületi Önkormányzattal a IX., Bakáts tér 10. szám alatti ingatlanra kötött csereszerződés.

66. Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. üzletrészével kapcsolatos döntésekre.

30.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.06.22.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Semmelweis Egyetem és Budapest Főváros Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodásra.

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Fejlesztési célú végleges pénzeszköz-átadási megállapodások a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között.

Javaslat a 2011. évi Fővárosi Városrehabilitációs Keretből a társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek felújítási munkáinak támogatására szóló pályázati felhívás jóváhagyására.

Javaslat megállapodás megkötésére a Budapest XXII. kerület Önkormányzatával a Ltv. szerinti városrehabilitációs befizetések teljesítésére.

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság közszolgáltatási szerződése.

Javaslat Rendészeti Egyeztető Fórum létrehozására.

31.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.05.25.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A Vagyongazdálkodási Főosztály ügykörébe tartozó gazdasági társaságok 2010. évimérlegbeszámolójával és 2011. évi üzleti tervével kapcsolatos döntések.

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes, a kulturális és turisztikai,valamint az oktatási ágazatba tartozó nonprofit gazdasági társaságok 2010. évi beszámolójával,közhasznúsági jelentésével, valamint a 2011

32.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.04.27.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

5. Napirendi pont

11. Napirendi pont

41. Napirendi pont

53. Napirendi pont

68. Napirendi pont

85. Napirendi pont

33.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.06.20.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

Javaslat a CET Közraktárak projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztők: Tarlós

Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. június 29-ei közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó

Javaslat a BVK Holding Zrt. 2011. évi konszolidált éves beszámolójával kapcsolatos döntések

Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Programmal kapcsolatos háromoldalú támogatási