Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Bárdyné Dr. Schneider Sarolta

Diósd Önkormányzata - képviselő 2014-2019, Független

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Bárdyné dr. Schneider Sarolta vagyok, 37 éves, jogtanácsos. Családommal több, mint 10 éve élek Diósdon, 2 óvodás korú gyermekem van. A Diósdi Nőpont vezetőjeként napi szinten foglalkozom a helyi közügyekkel. Szívügyem a családok életminőségének javítása, a lakosság bevonása a helyi közügyekbe. Női képviselőként elsődlegesnek tartom bármely felmerülő kérdésben a tisztesség és a társadalmi érzékenység szem előtt tartását. Kiemelt személyes vállalásomnak tekintem az átlátható és szakszerű gazdálkodást, a pazarlás feltétlen elkerülését. A következő években bőven látok feladatot a képviselő testület számára. Megoldást kell keresnünk a helyi közlekedés optimalizálására, a nyugdíjasok helyzetének könnyebbé tételére tényleges segítőkkel és a közparkok kialakítására. Fontosnak érzem a vállalkozói réteg összefogását is, így fél éven belül létrehozom a Vállalkozói Klubot, melynek működését kiváló tájékoztatással, kapcsolatépítéssel és egy jól felszerelt közirodával biztosítom. Mindenképpen bevonom a helyi vállalkozókat a diósdi beruházásokba, fejlesztésekbe. Kiemelt feladatomnak tekintem az iskola fejlesztését, bővítését a demográfiai változásoknak megfelelően. A jelenlegi képviselő testület ugyan megszavazott egy rövidtávú iskolabővítést, ám ez talán két évre jelenthet megoldást. A szakszerű, ésszerű fejlesztéshez távlati gondolkodás szükséges. Ha a város iskolája szakmailag magasszintű, jó tárgyi feltételű, a gyerekek a felső osztályokban sem mennek el másik településekre tanulni.
Mutass többet

Felszólalások

Összesen 50 hozzászólás
Találatok
0 db
50 db
1.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.12.13.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

8.Jegyzői beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018.évi munkájáról

13.A Képviselő – testület 2019.évi munkatervének elfogadásáról

22.Diósd, 1187/3. és 1187/4. hrsz. alatti ingatlanok sportcélú hasznosítására vonatkozó pályázati kiírásról

2.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 3. rész 2018.08.30.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

Társasházi pályázati anyagokról

Diósd közvilágításának rekonstrukciójára vonatkozó vállalkozási szerződés mód.

Diósd Város Viziközmű Társulat 2017.évi beszámolójáról,valamint az elszámolási eljárással kapcs.teendőkről

ÉTCS Kft finanszírozási kérelméről

A városüzemeltetési feladatok ellátásához szükséges gépjármű vásárlásához

Diósdi sport díj alapításáról szóló 22/2007 (VIII.18.) önk.rend.módosítására

3.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2. rész 2018.08.30.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés közt

4.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.06.28.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

3.Diósd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 22.) számú rendeletének I. számú módosítására

5.A reklámok, reklámhordozók és cégfeliratok elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

7.A kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló rendelet elfogadásáról

8.Diósd Város jóváhagyott településképi rendeletével való összhang biztosításához HÉSZ rendelet módosítás jóváhagyása

16.A Diósdi Torna Club kérelméről

Pót25. Diósd Város Önkormányzata és Intézményei által használt számítógépes rendszerek karbantartására és üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötésére

5.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.05.24.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

3. Diósd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) számú rendeletének II. sz. módosítására

5. Útépítési együttműködésről és az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

8. A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

16. Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátásáról (GDPR) (Később kerül kiküldésre)

18. Diósdi Polgármesteri Hivatal elhelyezési problémáinak megoldásáról

6.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.04.26.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

5. Diósd Község Önkormányzat a közterület használatáról, védelméről és díjáról szóló 7/1196. (V. 30.) számú rendelet módosításáról

6. Beszámoló a Diósdi Rendőrőrs 2017. évben végzett tevékenységéről

7. Könyvizsgáló megbízásról

8. Településfejlesztési döntés jóváhagyása a HÉSZ módosítására településképi követelmények törlése és a temető építési előírásai módosítása kapcsán

9. Ravatalozó kivitelezésének pályáztatása

7.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.03.29.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

22. Diósd Város Önkormányzat diósdi öh. Diósd Város Önkormányzat kérelmének benyújtása előzetes adósságot keletkeztető ügylet tárgyában szóló 65/2018. (III. 8.) számú határozat adatainak pontosítására

Pót 24. Az Önkormányzat által fenntartott intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 23/2008. (XI. 28) önkormányzati rendeletének módosításáról

7. Diósd Város Önkormányzat Diósd város nevének és jelképeinek használatáról szóló rendelet módosításáról szóló 1/1993. (II. 25.) számú rendelet módosításáról (később kerül kiküldésre)

14. A civil szervezetek 2018. évi pályázatairól

20. Játszóterek felújítására és játszóeszközök cseréjére

Pót23. A kialakításra kerülő Diósd 1285/2 Hrsz. alatt felvett kivett helyi közút ingyenes tulajdonba vételéről

8.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.02.15.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

3. 2018. évi költségvetési rendelet

6. Diósd Város felülvizsgált Településfejlesztési Koncepciója véleményezési változatának képviselő-testületi jóváhagyására

8. Diósd Város Víziközmű Társulat hitelfelvételéről

14. Kisvállalkozói gazdaságélénkítési program elindítása

17. DDSE válogatott versenyzők támogatása

Pót 20. Az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal való történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén„ címmel 2018-ban meghirdetésre kerülő pályázatának előkészítéséről

9.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.01.25.
Hangfelvétel
18 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

3. A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 28/2006. (IX.30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

4. A lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 4/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról (később kerül kiküldésre)

Pót 19. Tájékoztató a Diósdi Polgárőrség munkájáról

Pót 22. Diósd Város Víziközmű-társulat hitelfelvételéről

7. 2018. évi költségvetés vitaanyag

Pót 20. Az adóhatósági munkához humánerőforrás bevonásához anyagi fedezet biztosítása

10.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.11.21.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet

6. Az önkormányzat által fentartott int térítési díjak emelkedéséről

8. Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás érd 26249 hrsz-ú ingatlanára vonatkozó tulajdoni hányadainak pontosításáról és Társulási Megállapodásának módosításáról

9. Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Program megvalósításáról

10. Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Programban megvalósított vagyonelemek átvételéről és a vagyonátadás nyomán fizetendő ÁFA megfizetésével kapcsolatos döntésekről

Pót 14. A Társasházak pályázati anyagáról

11.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.09.28.
Hangfelvétel
31 felszólalás db
Hangfelvétel

6. A Zöldfa Bölcsőde beszámolója a 2016/17-es nevelési évről

7. A Dió Óvoda házorendjéről és munkatervéről

8. A szabadidős jádrőrszolgálat támogatásáról

9. Az Önkormányzat ciklusprogramjának felülvizsgálata

10. Az Önkormányzat hitelfelvételéről

15. A Diósd 1751/20 Hrsz. alatti ingatlannal kapcsolatos kérelemről

16. A Diósd, 2474/4 Hrsz. alatti ingatlan egy részének bérbebételére irányuló kérelemről

19.a Diósd Város Víziközmű-társulat tájékoztatójáról

12.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.08.31.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

01 Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseménykről

02 Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

09 Diósd, Bartók Béla út SPAR várakozni tilos tábla kihelyezése

13.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.07.04.
Hangfelvétel
23 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a lét ülés közötti fontosabb eseményekről

7. Javaslat a református templom elhelyezésére

8. ÉTCS Kft. 2016. évi beszámolója

9. Diósdi Víziközmű Társulat 2016. évi beszámolója

11. A diósdi lakótelep rehabilitációjáról

19. Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési eszközök módosítása

13. Javaslat az iskolaudvar kialakítására

17. Diósd Város Önkormányzatának kommunikációs feladatainak ellátása

18. Diósdi Caritas Közalapítvány működéséről

14.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.05.30.
Hangfelvétel
18 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

3.Rendelet a gyermekvédelem helyi szabályairól

4.A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 1/2015 (II.12.) önk. rendelet módosításáról

5.A Diósd helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 9/2006. (V.1.) ÖR. rendelet módosításának előkészítéséről

6.A 2016. évi belső ellenőrzési jelentésről

8.A Diósdi Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásának megosztásáról

12.Az önkormányzati rendezvények költségkeretének meghatározása

13.Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezéséről

14.Beszámoló a diósdi közvilágítás felülvizsgálatáról

15.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.05.02.
Hangfelvétel
27 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

3. Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszerének bevezetéséről

9. A Diósdi Rendőrőrs 2016. évben végzett tevékenységéről

6. A diósdi posta melletti szőlőprés felújítása

4. b, A Diósdi Városgazda Kft. beszámolója és mérlegének elfogadása

5. Az Önkormányzati Érd Médiacentrum beszámolója és Diósd Város Önkormányzat kommunilációs feladatainak, munkáinak összefogása

8. A helyi értéktár létrehozásáról

11. Diósd 3578/3 Hrsz. ingatlannal kapcsolatos kérelemről

12. Diósd 3750/1 Hrsz. kivett közút ingyenes tulajdonba vételéről

13. Diósd, 3044 Hrsz. önkormányzati ingatlan megvásárlására irányuló kérelmekről

14. Pályázat BM-NGM-hoz önkormányzati támogatásra

15. Közlekedési koncepció

23 Konténeróvoda helyének közparkosítása

16.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.04.06.
Hangfelvétel
18 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés között

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

3. A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

12. A diósdi 1022/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanból történő értékesítésről

14. A Diósd 2618/1 hrsz alatti kérelemről

4. Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszerének bevezetéséről

8. A Székely A. u. (1024/8 hrsz.) ingatlanhulladékkal történő feltöltés ügyéről

13. Tájékoztatás a diósdi 1378 hrsz. felvett ingatlant érintő telekmegosztás körülményeiről

Pót 22. Diósd, Petőfi Sándor u. 40. sz. új iskola gyalogátkelőhely létesítése

17.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.03.07.
Hangfelvétel
17 felszólalás db
Hangfelvétel

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

3. Diósd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének IV. módosításáról

4. Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszerének bevezetése

9. Civil szervezetek 2016. évi pénzügyi elszámolása

8. Civil szervezetek 2017. évi támogatása

7. JCDecaux óriás plakát bérleti szerződés

18.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.02.14.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

3.Diósd Város Önkormányzat képviselő-testületének /2017. (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

4.Diósd Város Önkormányzata 23/2008. (XI. 28) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által fenntartott intézményekben fizetendő térítési díjakról módosítása

7.Biztosítási alkusz szerződésének meghosszabbításáról

8.Jogsegélyszolgálatról

9.Óvoda pótmunka elszámolás összegzéséről

10.Adóiroda elhelyezéséről

19.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.01.26.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

3.2017. évi költségvetési rendelet (Később kerül kiküldésre)

5.ÁHT29/A § alapján a saját bevételek, kötelezettségek 3 évre várható összegének bemutatása

7.Szabadidős járőrszolgálat támogatása iránti kérelem

8.Junior Zrt szolgáltatási díj emelése iránti kérelme

10.Diósdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodásról

12.Panoráma u. 1022/52 hrsz. Vizi-közmű fejlesztési hozzájárulás megadása

16.3436/3 Hrsz ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről

17.Teniszcentrum kérelem

20. Önkormányzati hitelfelvétellel kapcsolatban

20.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.12.19.
Hangfelvétel
39 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

17.Alpolgármester választása

19.Kisiskola átépítésével kapcsolatos munkákról

3.Diósd Város Önkormányzat 12/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelete a Képviselő –testület és szervei szervezeti és működési szabályzatának módosítása

8.Diósd Város hatályos településrendezési eszközei teljes eljárással – indított módosítása véleményezési szakaszába érkezett vélemények megismerése és jóváhagyása

9.Bátor Kicsi Lélek Alapítvány támogatásáról

10.Az önkormányzat 2017. évi városi rendezvény terve

11.Az Önkormányzat 2017. évi partnertelepülési programterve

13.Kérelem a 1187/4-3-as helyrajzi számú területen lévő teniszklub működtetésével kapcsolatban

18.INTEREG Európai Uniós Pályázaton való indulásról

22. A Diósdi Rendőrőrs év végi támogatása

23. A diósdi jogsértő építkezéseket érintő intézkedésekről

21.
Diósd Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.11.24.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

01 Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításása

02 Dió óvoda vezetői megbízás időtartamának pontosítása

22.
Diósd Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.11.10.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat az óvodai bútorok és eszközök beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről

23.
Diósd Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése II. rész 2016.11.03.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

14.Diósd, Szent Gellért u. 6/b. bérbeadása

24.
Diósd Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése I. rész 2016.11.03.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

4.A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

5.A háziorvosi, a házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetek megállapításáról szóló 21/2004. (VII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

7.Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyáról (hitelállományáról, likviditási tervéről)

9.A Diósdi gyermekvédelmi tevékenységről

25.
Diósd Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.10.04.
Hangfelvétel
16 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

7. Zöldfa Bölcsőde alapító okiratának módosítása

9. Dió Óvoda szakmai beszámolója a 2015/2016. nevelési évről

12. Új óvoda eszközbeszerzésére irányuló ajánlati felhívás jóváhagyásáról

23. 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdés szerinti hitelfelvételről

14. Diósd, Diófasor u. 40. 3043 hrsz. ingatlan megvételéről

19. Diósd közvilágítás felülvizsgálatának megkezdésére

20. Diósd Zöldike u. tervezési szerződéséről

26.
Diósd Önkormányzatának képviselõ-testületi ülése 2016.07.14.
Hangfelvétel
20 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.ÉTH Nonprofit Kft. saját tőke rendezéséről

4.Egészségház tervezéséről

5.Együttműködési megállapodás Érsekkéty településsel

6.Kék Géza Művelődési Ház költségvetés módosításáról és a Közösségi Ház felújításához való hozzájárulásról

7.Jelentés az Önkormányzat tervezett beruházásainak állapotáról

8.A Diósdi teniszcentrum bérlőjének kérelméről

9.Gárdonyi Géza u. 9. szám alatti közoktatási intézmény fűtéséről

10.Diósdon létesítendő feszület felállításának engedélyezéséről

11.Diósd Város hatályos Településrendezési eszközei módosításához – a 304/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 36. § szerinti teljes eljárás kiegészítésére vonatkozó – településfejlesztési döntés meghozatalára

12.Beszámoló a júniusban kifizetett segélyekről

13.Szúnyogirtási munkálatok ellátásáról

14.Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat

15. Diósd, Tétényi u 7/a. 3646/2 hrsz ingatlan csatornabekötéséről

27.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése (II. rész) 2016.06.28.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

13.ÉTCS Kft. 2015 évi beszámolójáról

15.709/2 Hrsz alatti ingatlan megvételre történő felajánlásáról

18.Homokbánya köz vis maior pályázat költségvetés módosításra

19.Diósd, Szent Gellért utca 1805 hrsz alatti ingatlan melletti közterület

21.Közbeszerzés indítása hó és síkosság mentesítés szolgáltatások megrendelésére – ajánlati felhívás jóváhagyása

23.Beszerzési Szabályzat

26. Kivitelezési szerződés keretében a „Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános iskola épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

28.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése (I. rész) 2016.06.28.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

3.Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 25.) számú rendelet módosításáról

6.A helyi közutak kezeléséről szóló rendelet tervezetről

7.Javaslat a temetőbővítési Koncepció elfogadására, Gál János kérelme

29.
Diósd Önkormányzatának rendkívüli képviselő-testületi ülése 2016.05.18.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Javaslat Diósd kőbánya területén barlangfürdő kialakítása című projekt megindítására

30.
Diósd Önkormányzatának rendkívüli képviselő-testületi ülése 2016.05.10.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

03. Javaslat pályázatok benyújtására

31.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2016.04.28.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

9.Óvodavezetői pályázati kiírásról

32.
Diósd Önkormányzatának II. rendkívüli képviselő-testületi ülése 2016.04.14.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

Kosárlabda pálya

1.Óvodavezetői pályázat kiírásáról

3.DTC kérelme a focipálya bővítésére, parkolók építésére

33.
Diósd Önkormányzatának I. rendkívüli képviselő-testületi ülése 2016.04.14.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Konténeriskola telepítése

3.Energetikai pályázat

4.709/1. és 709/2. helyrajzi számú ingatlanok átminősítése és értékesítése

34.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2016.03.31.
Hangfelvétel
81 felszólalás db
Hangfelvétel

3.Diósd Város Önkormányzat 2015. évi utolsó módosításáról

5.Diósdi gyermekekért díj és Diósdi ifjúságért díj alapításáról

15.Beszámoló a Diósdi Rendőrőrs 2015. évi tevékenységéről

8.Diósd, 1842 hrsz – Szent Gellért utca 33. - ingatlan melletti közterület megvásárlására irányuló kérelemről

17.A civil pályázatok elbírálásáról

6.Lakás és helységbérleti díjakról szóló rendelet felülvizsgálatáról

7.Zöldfa Bölcsőde szolgáltatási önköltségének 2016. évre szóló megállapításáról

9.A Diósd, Diófasor utca 3044 helyrajzi számú ingatlan eladásáról

11.Diósd, Völgy u. 1002/1 hrsz út térítés fejében történő átvételérőlDiósd, Denevér u. 3095 hrsz alatti ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról

12. Diósd, Denevér u. 3095 hrsz alatti ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról

13.Diósd Kaktusz u. 1647 hrsz ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról

14.A Diósdi 1372/2 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kérelemről

18.Javaslat a tavaszköszöntő programtervezetére és forgatókönyvére

19.Számlavezető pénzintézet javaslata a kamatokra vonatkozóan-

20.Ajánlat Diósd Várost bemutató légi felvétel elkészítéséről

21.Ortofotó-térkép készítéséről

22.Közbeszerzési ütemterv 2016.

23.Teniszcentrum kialakításáról, pályázati felhívás

25.Közétkeztetés közbeszerzés

26.A pályázatfigyelésről

27.A Dió Óvoda részére nyújtott közhasznú támogatásról

28.A Balatoni úton lévő gyalogátkelőhelyek megvilágítására szolgáló NA lámpatestek cseréjéről

29.A IV. házirovosi körzet létrehozásával kapcsolatos pályázati kiírásról

30.Javaslat a Diósd, Petőfi utca 40. volt TIGÁZ épület területén sportpálya létrehozására vonatkozó pályázati igény benyújtására

35.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2016.02.25.
Hangfelvétel
42 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

2.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.Diósd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési

4.Utcanév és házak számozásának rendjéről szóló rendelet módosítása

5.Az építményadóról és telekadóról szóló rendelet módosításáról

6.Polgármesteri Hivatal köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet módosításáról

7.A hirdető berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló rendelet módosításáról

8.Óvodai beiratkozás

9.Bölcsődei beiratkozás

10.A szabadidős járőrszolgálat támogatásáról

17.Köztemetők fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására

11.Diósdi Városgazda Kft. –vel kapcsolatos döntésekről

12.HVB tagjainak választása

13.Diósd Város Sportkoncepciója alapján teniszezési lehetőség kialakítása

15.Pest Megyei Lapja ajánlatáról

16.A volt TIGÁZ épület átalakítása és iskola kialakítása tárgyában közbeszerzési kiírása

36.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2016.01.28.
Hangfelvétel
24 felszólalás db
Hangfelvétel

7.A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 28/2006. (IX.30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

8.Városgazda Kft. beszámolójáról

16.Az Önkormányzati biztosításokró

13.Kivitelezési szerződéskeretében a Diósd, Gárdonyi Géza u. 9. szám alatti iskola átalakítása és óvoda kialakítása

19.Ajánlat Diósd Város 3-5 perces légi felvételekből összeállított kisfilm elkészítéséről

20.Diósdi Gyermekekért díj és Diósdi Ifjúságért díj alapításáról

22.Diósd termálvíz hasznosítással kapcsolatos előkészítési munkák

22.Diósd termálvíz hasznosítással kapcsolatos előkészítési munkák

24.Az Egészségházba telepített személyfelvonó éves biztonságtechnikai vizsgálati díjáról

37.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2015.12.17.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

5.Dió Óvoda 2014-2015. nevelési év tevékenységéről szóló beszámoló

6.Zöldfa Bölcsőde 2014-2015. évi szakmai beszámoló

11.Fekvőrendőr kialakításáról a Homokos és a Kavicsos utcában

13.A vállalkozó háziorvosok adókedvezményéről

21.a volt TIGÁZ épületének elektronikus vagyonvédelmi rendszer kiépítéséről

38.
Diósd Önkormányzatának képviselõ-testületi ülése 2015.11.26.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

5.Fák védelméről szóló rendelet módosítása

8.A Diósd 2467/A/3 hrsz-ú ingatlan adásvétele tárgyában

9.A Diósd 1378 hrsz-ú ingatlanon lévő pince-bérlés tárgyában

14.A lakás és helységbérleti díjak felülvizsgálatáról

16.Gyalogos közlekedés biztonságával kapcsolatos döntések

20.A közvilágítási szerződésekkel kapcsolatos döntésekről

26. A 206. évi testvérvárosi és partnertelepülési programokról

27. Az alpolgármester megválasztásáról, illetmény és költségtérítés megállapításáról

39.
Diósd Önkormányzatának képviselõ-testületi ülése 2015.10.28.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

8.Vadvirág utca járdaépítésével kapcsolatosan a következő

9.Zsilinszky Péter kompenzáció kérelmével

10.A 462. és 463. hrsz. szám alatti kőbánya (sziklafal) beomlásainak helyreállítása a Vis maior támogatás kertében kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről

11.Diósd Város Önkormányzata ingyenes havilapjának kiadására vonatkozó feladatok ellátása tárgyában közbeszerzés

16. Diósdi Városgazda Kft. közszolgáltatások végzésére irányuló megbízási szerződésének módosításáról

19. Születésfa-program elindításáról

22. az Érd Médiacentrum ajánlatával kapcsolatban

40.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2015.10.01.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

3.Fogyatékos diósdi lakosok nappali ellátásához való hozzájárulás iránti kérelem

5.Gombapince bérbeadásával kapcsolatos kérdésekről

9.Az Önkormányzati biztosításokkal kapcsolatosan

11.Az önkormányzati csapadékvíz elvezetésével kapcsolatosan

41.
Diósd Önkormányzatának képviselo-testületi ülése 2015.08.27.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

3. A közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet

9. Tervezői megbízás a volt TIGÁZ irodaház iskolává történő átalakításával kapcsolatban

10. Gyalokátkelők és felezővonalak felújító felfestéséről

12. A Bursa Hungarrica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozásról

15. A Diósdi általános iskolában indítandó zeneművészeti ág eszközszükségletéről

42.
Diósd Önkormányzatának képviselõ-testületi ülése 2015.07.16.
Hangfelvétel
17 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

7.Városgazda Nonprofit Kft. átszervezéséről

6.Diósd Város Önkormányzatának az új HÉSZ-el kapcsolatos módosítások véglegesítése a szakhatósági véleményezés előtt

8.Diófasor árok (Fülemüle utca telekleadások

14.Sípályával kapcsolatos nyilvános pályázati kiírásról

18. Diósd 1193/15 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról

43.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2015.06.24.
Hangfelvétel
16 felszólalás db
Hangfelvétel

3.Az ETH Nonprofit Kft. saját tőke rendezése tárgyában

4.A műszaki ellenőri megbízásról

5.A BKK Zrt.-vel megkötésre kerülő támogatási szerződésről

7.A sípálya áthelyezésével kapcsolatos kérelemről

8.Ötletpályázat kiírása a volt Tigáz irodaház iskolává történő átalakításával kapcsolatban

9.A 2015 évi Tele –iskolatáska programról

44.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2015.05.28.
Hangfelvétel
15 felszólalás db
Hangfelvétel

10.Diósd, 1380/91 hrsz-ú ingatlan adásvételéről

8.A köznevelési intézménnyel kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozatról

14.Sípálya pályázati döntésről

19.Műszaki Ellenőri pályázati kiírásról

20.DTC egyesület értéknövelő beruházásainak vizsgálatáról

24. Az ELMÜ Hálózati Kft-vel kötendő együttműködési megállapodásról

27. Az önkormányzat feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatról

45.
Diósd Önkormányzatának képviselo-testületi ülése 2015.04.23.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

6.Civil pályázatok elbírálásáról

7.A Diósdi Rendőrőrs 2014. évben végzett tevékenységéről

9.A Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola átszervezéséről

10.Sípálya pályázati kiírásáról

15. Tervezői pályázat elbírálásáról az óvoda kapacitás bővítéséhez a kisikola épületében

46.
Diósd Önkormányzatának képviselo-testületi ülése 2015.03.26.
Hangfelvétel
24 felszólalás db
Hangfelvétel

4. A Zöldfa Bölcsőde szolgáltatási önköltségének 2015. évre vonatkozó megállapításáról

19. Diósd Város közlekedésének újragondolásáról

17. Diósdi Torna Clubbal kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és új szerződés megkötéséről

18. Egy diósdi kerékpáros szabadidőpark -“bringapark”- létesítéséről

20. Diósd Város Önkormányzat 2015 évi közbeszerzési

21. A diósdi pincekörkép tárgyában

22. A csatornázásról és a „B” program felülvizsgálatáról

23. Tervezői pályázat kiírásáról az óvoda kapacitásbővítéséhez a kisiskola épületében

47.
Diósd Önkormányzatának képviselo-testületi ülése 2015.02.12.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

9. Az iskola előtti kerítés és rámpa munkálatainak kifejtése

10. Az Eötvös József Általános iskola takarítási szakvéleményének bekéréséről

48.
Diósd Önkormányzatának képviselo-testületi ülése 2015.01.29.
Hangfelvétel
17 felszólalás db
Hangfelvétel

7. Az Eötvös József Általános iskola bővítési munkái során kialakult új bejárat előtti kerítés, rámpa és térburkolat kivitelezési munkáiról

11. A támogató szolgálat ellátására kiírt pályázat eredményéről

12. A Meggyes utca útlezárásáról

15. Az önkormányzat weblapjának fejlesztésére kiírt pályázat eredményéről

16. A Zöldfa Bölcsőde Szülői Fórumába történő delegálásról

17. A beruházások igazságügyi felülvizsgálata tárgyában

18. A Colas Alterra Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződés módosításával kapcsolatban

22. Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkatervéről

23. Polgármesteri beszámoló a december önkormányzati segélyekről

24. a Városgazda Kft. szerződésének módosításáról

49.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2014.12.02.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

7. A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról

8. A szociális feladat-ellátási pályázatok kiírásáról

9. A „B” program felülvizsgálatáról

17. Régi irattári rész átalakításának költsége

20. Kazán áthelyezése az Eötvös József Általános Iskolában (Később kerül kiküldésre)

24. PH informatikai szerződéséről

50.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2014.11.06.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

3. 12/2009. (V. 25.) számú ÖR az Önkormányzat Szervezeti és Működési

7. Diósdi Sport Klub Kft. kérelméről

8. A Léda utca forgalomlassításáról

12. Léda utca útépítésről

16. Képviselői laptopok megvásárlásáról (Később kerül kiküldésre)

18. Polgármesteri beszámoló a szeptemberi szociális segélyekről