Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Barta János

Budapest, XIV. kerület, Zugló Önkormányzata - Képviselő 2014-2019, LMP

Korábbi tisztségek
Környezetvédelmi Bizottság
2019 -
Pénzügyi és költségvetési bizottság
2014 - 2019

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 65 hozzászólás
Találatok
37 db
28 db
1.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.06.13.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

A BRFK XIV. Kerületi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Együttműködési Megállapodás megkötése a Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesülettel a Hajós Alfréd Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola területén megvalósuló kézilabda pálya burkolatcseréjéhez

Javaslat az önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 29/2018. (XI.23.) rendelet módosítására

A Zuglói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás módosítása

Zugló Közbiztonságáért Elismerő Oklevél adományozása

A Semmelweis-napon adományozható elismerések odaítélése

A 62. számú felnőtt háziorvosi körzet Zuglói Egészségügyi Szolgálat által történő működtetése

2.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2019.06.13.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Kerületi építési szabályzattal összefüggő településrendezési szerződés megkötése (Budapest XIV., Hungária körút 113-115. szám alatti ingatlan)

3.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2019.05.30.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Napirendi pont

5. Napirendi pont

7. Napirendi pont

15. Napirendi pont

4.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2019.05.13.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat parkolási rendszert vizsgáló, szakértőkből álló 3 fős tényfeltáró munkacsoport felállítására

A Tengerszem utca – Szuglói körvasút sor – Kacsóh Pongrác út – (29973/191) hrsz.-ú közterület által határolt terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása, a területre vonatkozó kerületi építési szabályzat készíttetése

Javaslat a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó egyes döntések átruházásáról

5.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2019.04.29.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Ideiglenes vizsgáló bizottság felállítása parkolási rendszer üzemeltetése ügyében

Parkoló automaták beszerzése

Javaslat az óvodák versenyképességének a megőrzése, a zuglói gyerekekért dolgozó óvodapedagógusok, óvodai dolgozók megtartása, munkájuk megbecsülése érdekében tett intézkedésre

Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet módosítása

Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítése

6.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2019.04.18.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése

7.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.02.21.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

A 3. számú, a 9. számú és a 19. számú házi gyermekorvosi körzetek feladatellátásra vonatkozó pályáztatási eljárás lefolytatása

Pillangó park közpark felújítása megvalósítására kötött Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása

Együttműködési megállapodás megkötése a Zuglói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

A Zuglói Filharmónia Non-profit Kft. felügyelőbizottsági tagjának és könyvvizsgálójának megválasztása, fenntartói megállapodás elfogadása

Közszolgáltatási szerződés megkötése a Zuglói Sport -és Rendezvényszervező Nkft.-vel és rendelkezés a csíkszeredai ingatlanról

A Zuglói Sport-és Rendezvényszervező Nkft. 2018. évi beszámolójának elfogadása

Zuglói Helytörténeti Gyűjtemény alapítása és ennek helyt adó állandó Kiállítási hely létrehozása

Tájékoztató kérése a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. Zugló köztisztasága érdekében 2018. évben végzett munkájáról

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Beszámoló a Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2018. évi keretösszegének felhasználásáról

8.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.01.24.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 26/2017. (VI. 26.) önkormányzati rendelete módosítására

Döntés Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által 2019. évben megvalósítandó emléktáblákról

Önkormányzat tulajdonát képező telek értékesítése (Budapest XIV. kerület, Öv utca 5. (39474/28 hrsz.)

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása, alapító okiratának módosítása

Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Tulajdonosi nyilatkozat megadása a Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesület részére

Szándéknyilatkozat az Erzsébet királyné útja 80. sz. alatti ingatlan tartós használatba adására a Görög Katolikus Egyház részére

A Francia úton kialakult illegális szemétlerakás megszüntetése érdekében tett intézkedés

Intézkedéscsomag a létbiztonság megőrzéséért – a zuglói lakhatási program bővítése

9.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2018.11.22.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

4. Kezdeményezés a 30/2010. (VI.4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

5. Parkoló automaták beszerzése és üzembe helyezése, továbbá a parkoló automaták műszaki jellegű üzemeltetése Budapest, XIV. Kerület Zugló közigazgatási területén

6. Javaslat az önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására

9. Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nkft-vel kapcsolatos döntések meghozatala

11. Csertő park 3/B-C rendelő épület felújítása megvalósítására kötött Vállalkozási szerződés módosítása

13. Intézményi karácsonyfa-akció biztosítása a 2018. évben

10.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.11.08.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítése (Budapest XIV. kerület, Nagy Lajos király útja 109/B. (31485/59 hrsz.))

Önkormányzat tulajdonát képező telek értékesítése (Budapest XIV. kerület, Angol utca 55-59. (31772 hrsz.))

Önkormányzat tulajdonát képező telek értékesítése (Budapest XIV. kerület, Öv utca 5. (39474/28 hrsz.))

Önkormányzat tulajdonát képező (üzlethelyiség) értékesítése (Budapest XIV. kerület, Erzsébet királyné útja 5-7. szám (Hrsz.: 31637/0/B/1))

Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Szent István Gimnázium és az Álmos Vezér Gimnázium és Általános iskola látvány-csapatsport támogatásból megvalósítandó fejlesztéséhez

11.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.10.18.
Videófelvétel
23 felszólalás db
Videófelvétel

A Zuglói Játékszín Óvoda magasabb vezetői (óvodavezetői) feladatainak ellátásával kapcsolatos megbízás

Önkormányzat tulajdonában álló (üzlethelyiség) értékesítése (Budapest, XIV. kerület, Erzsébet királyné útja 5-7. szám (Hrsz.: 31637/0/B/1))

Jelentés a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nkft. gazdasági helyzetéről, különös tekintettel az OTP részvények eladásából befolyt pénzeszköz meglétére

Kerületi Építési Szabályzattal összefüggő településrendezési szerződés

A Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nkft-vel megkötött bérleti szerződés felbontása

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló teljes közigazgatási területére vonatkozó kerületi építési szabályzat – véleményezési szakasz lezárása

Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Szent István Gimnázium és az Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola látvány-csapatsport támogatásból megvalósítandó fejlesztéséhez

Intézkedés a Zugló feletti légiforgalom okozta zaj mérséklése érdekében

A Zuglói Egészségügyi Szolgálat Hipertónia centrumának 2019. évi működéséhez szükséges forrás biztosítása

Lelki Egészségvédő Alapítvány támogatása

Javaslat Krízisközpont kialakítására

34. Napirendi pont

12.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.09.20.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló teljes közigazgatási területére vonatkozó kerületi építési szabályzat – véleményezési szakasz lezárása

Budapest XIV. kerület 31928/14 helyrajzi számú (Pillangó park melletti) névtelen közterület elnevezése tárgyában érkezett kezdeményezés véleményezése

Együttműködési megállapodás megkötése JCDecaux Hungary Kft-vel

Önkormányzat tulajdonát képező telkek együttes értékesítése (Budapest XIV. kerület, Egressy út 106. (Angol utca 28.) (31797 hrsz.), Egressy út 102-104. (31800 hrsz.))

Önkormányzat tulajdonában álló helyiség (üzlethelyiség) értékesítése (Budapest XIV. kerület, Szobránc u. 18-22. B.1. (Hrsz.: 32521/0/B/1))

Együttműködési Megállapodás megkötése a Magyar Labdarúgó Szövetséggel

Bérleti szerződés megkötése a Zuglói Sport - és Rendezvényszervező Nkft-vel

Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XIV., Szőnyi út 2. szám alatti ingatlan fejlesztéséhez

Intézkedéscsomag a zuglói rászorulók élethelyzetének javítása érdekében

Javaslat a zuglói kutyafuttatók 2019 évben megvalósítandó fejlesztésére

13.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.07.06.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

A Mundo beruházással összefüggő döntések meghozatala

Baptista Integrációs Központtal kötendő haszonkölcsön-szerződés és együttműködési megállapodás módosítása

14.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.06.14.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Budapest XIV. kerület, Hungária krt. — Kerepesi út — Ifjúság útja — Stefánia út által határolt területre vonatkozó kerületi építési szabályzat kapcsán településrendezési szerződés megkötésére, valamint a kerületi építési szabályzat elfogadására

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló helyiségek bérletének szabályozásáról szóló 44/2015. (X. 21.) önkormányzati rendelet és a Budapest-Zugló önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről szóló 37/2004. (VI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Üzemeltetési szerződés megkötése a Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesülettel

Beszámoló a Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységéről (2017. év) Előterjesztő: Sokacz Anikó Civil és nemzetiségi tanácsnok

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programjának elfogadása (2018 - 2023)

Körzeti megbízotti- és rendészeti iroda kialakítása a Pillangó parkban határidő módosítás

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő nemzeti vagyon részét képező közterületek zöldfelület fenntartási-, valamint a Zuglói Zrt. kezelésében lévő ingatlanok zöldfelületeinek fenntartási szerződéseinek meghosszabbítása

Jutalom biztosítása Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalában és az önkormányzat fenntartásában álló többi intézményben dolgozók részére

Baptista Integrációs Központtal haszonkölcsön-szerződés és együttműködési megállapodás megkötése

Javaslat a készülő kerületi építési szabályzattal (KÉSZ) összefüggő településrendezési szerződések megkötésére

15.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.05.31.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Beszámoló az óvodai ellátásról Zuglóban 2017.

Térfigyelő kamerarendszer telepítése, és az ehhez szükséges forrás biztosítása

Az önkormányzat tulajdonában álló üzlethelyiség helyreállításához kapcsolódó költség bérleti díjba történő beszámítása (Budapest XIV. kerület, Nagy Lajos király útja 100. (hrsz.: 31900/3))

A Pillangó park felújításának újratervezése a lakossági véleményeknek megfelelően

16.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.04.26.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A BRFK XIV. Kerületi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 100% tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2018. évi üzleti terveinek jóváhagyása

Hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjakról, valamint házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt, köztisztviselőt megillető díjakról szóló 1/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 11/2017 (III.16.) önkormányzati rendeletének módosítása

Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nkft. könyvvizsgálójának megválasztása, alapító okiratának módosítása

Javaslat Budapest XIV. kerület, Hungária krt. — Kerepesi út — Ifjúság útja —Stefánia út által határolt területre vonatkozó kerületi építési szabályzat kapcsán településrendezési szerződés megkötésére, valamint a kerületi építési szabályzat elfogadására

17.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.02.15.
Videófelvétel
28 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Közösségi tér kialakítása a Csertő parkban tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó egyes döntések Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottságra történő átruházására

Konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása a VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 számú, ?Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó? című projekt esetében

A 6. számú gyermek fogorvosi körzet működtetése és pályázat kiírása

Kerületi építési szabályzat módosítása a Budapest XIV. kerület, Thököly út - Nagy Lajos király útja - Bácskai utca - Nagybecskerek utca által határolt területre

Helyi Értékvédelmi Támogatás - 2017. és Helyi Értékvédelmi Támogatás - Önrész-támogatás - 2017. (döntés a beérkezett pályázatokról

Elővásárlási jog gyakorlásáról történő lemondás (a Budapest XIV. kerület, Thököly út 169. szám alatti ingatlan vonatkozásában)

Köztéri szoborpályázatok elbírálása (Slachta Margit szobor, Pillangó szobor)

Elvi hozzájárulás adása elektromos töltőállomások telepítéséhez

Döntések meghozatala a II. Közösségi Kert ügyében

Támogatás nyújtása a Kiskokas Zene Mozgás Kreativitás Alapítvány részére

Az önkormányzat tulajdonában álló üzlethelyiség felújítása (Budapest XIV. kerület, Nagy Lajos király útja 100. (hrsz.: 31900/3))

Javaslat a Szent Kristóf Egymásért Alapítvánnyal történő együttműködési megállapodás megkötésére

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (2018. január 15-ig)

Térfigyelő kamerarendszer telepítése, és az ehhez szükséges forrás biztosítása

18.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.10.19.
Videófelvétel
25 felszólalás db
Videófelvétel

2. Javaslat Felújítási célokmány és program elfogadására, valamint közbeszerzési eljárás megindítására (Közösségi tér kialakítása a Bp. XIV. Csertő parkban, Csertő park 5-22. környezete)

4. Köztéri szobrok elhelyezése Zuglóban

5. A MILLFAV Mexikói úti végállomásánál - a (29801/4) hrsz-ú közterületen - található pavilonok közterület-használati hozzájárulásához szükséges kerületi önkormányzati vélemény megadása

8. Belépés a Közösségi Szociális Szövetkezetbe

10. Lelki Egészségvédő Alapítvány támogatása

11.Javaslat a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. 2017.07.31 fordulónapi közbenső mérlegének alapján tőke leszállításra

12. Intézkedési terv elfogadása a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. ellenőrzéséről

14. Helyiséggazdálkodás Zuglóban - 2017" című beszámoló

16. Az önkormányzat tulajdonában álló helyiség kedvezményes bérbeadása (Budapest XIV. kerület, Rózsavölgyi tér 13. (Hrsz: 31269/19))

20. Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. 2017. évi üzleti tervének és a 2017. I. félévre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolójának jóváhagyása

21. Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft. 2017. évi üzleti tervének és a 2017.I. félévre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolójának jóváhagyása

25. Református templom külső világítása

19.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2017.07.31.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 26/2017. (VI.26.) önkormányzati rendeletének módosítása

2. Zuglói Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása

20.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.06.22.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

7. Napirendi pont

8. Napirendi pont

10. Napirendi pont

13. Napirendi pont

17. Napirendi pont

30. Napirendi pont

32. Napirendi pont

37. Napirendi pont

21.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.05.25.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

13. Közszolgáltatási szerződés megkötése Zuglói Sport-és Rendezvényszervező Nkft-vel

33. Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése (2016. év)

40. Beszámoló a bölcsödei ellátásról Zuglóban

41. Beszámoló az óvodai ellátásról Zuglóban

22.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülés 2017.04.12.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

2. Parkoló működtetése

23.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.03.30.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

7. Napirendi pont

15. Napirendi pont

16. Napirendi pont

17. Napirendi pont

20. Napirendi pont

23. Napirendi pont

24.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2017.03.14.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

1. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetésről szóló 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendeletének módosítása

2. Örs vezér téri szakrendelő fejlesztése

3. A Parkolójegy-kiadó automaták beszerzése és üzembe helyezése, továbbá parkolójegy-kiadó automaták műszaki jellegű üzemeltetése (karbantartása) Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzata közigazgatási területén tárgyú, a Kbt. Második rész 81.§ (1) bekezdés pont szerinti nyílt feltételes közbeszerzési eljárás lezárása

5. „Zugló közigazgatási területén megvalósuló fizető parkoló övezetek üzemeltetési feladatainak ellátása

8. Közszolgáltatási szerződés megkötésére a BVSC-Zugló .Közhasznú Egyesülettel a köznevelési intézmények tanulói részére gyógyúszás biztosítása céljából

11. Hatástanulmány

25.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2017.03.14.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása

26.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.02.23.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

1. Intézkedés a Képviselő-testület tekintélyének megőrzése érdekében

2. „Zugló közigazgatási területén megvalósuló fizető parkoló övezetek üzemeltetési feladatainak ellátása"

3. Közutas közbeszerzés

5. A XIV. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi beszámolója

15. A Budapest XIV. kerület, Gizella út 24-26. sz. alatti (32559 hrsz.-ú) ingatlanra tervezett beruházás kapcsán készített telepítés! tanulmányterv

17. A Zuglói Médiaszolgáltató Kft. „v.a." végelszámolásával összefüggő feladatok végrehajtásával kapcsolatos döntés meghozatal

20. A Képviselő-testület 599/2016. (X. 20.) határozat visszavonása (BVSC részére nyújtott 68 580 000 Ft támogatás felhasználásnak módosítása)

22. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

24. Vállalkozási szerződés megkötése a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft-vel a Zuglói Egészségügyi Szolgálat őrzés-védésére

27.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása

28.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.01.26.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

3. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata Képviselő-testületének a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 25/2016. (V. 19.) önkormányzati rendeletének módosításáról

6. Zugló közigazgatási területén megvalósuló fizető parkoló övezetek üzemeltetési feladatainak ellátása

7. „Felnőtt központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása közreműködői szerződés keretében" tárgyú, közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések meghozatala

19. Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

22. A kerület egészségügyi intézményeiben működő Zuglói Képújság üzemeltetése és tartalomszolgáltatása

29.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2017.01.23.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1. A Fővárosii Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2017. évi megosztásáról szóló fővárosi rendelet-tervezet véleményezése

30.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.12.15.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

4. Napirendi pont

6. Napirendi pont

9. Napirendi pont

17. Napirendi pont

19. Napirendi pont

21. Napirendi pont

22. Napirendi pont

31.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.12.08.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

3. Budapest Főváros XIV. kerület 31772, 31773, 31774 helyrajzi számú ingatlanok ingatlanfejlesztési-ingatlanhasznosítási pályázatának kiírása és közzététele

4. Együttműködési megállapodás megkötése a Nemzeti Sport Központok együttműködése érdekében

32.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.10.20.
Videófelvétel
21 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

9. Napirendi pont

10. Napirendi pont

12. Napirendi pont

15. Napirendi pont

17. Napirendi pont

18. Napirendi pont

21. Napirendi pont

27. Napirendi pont

29. Napirendi pont

30. Napirendi pont

31. Napirendi pont

33. Napirendi pont

33.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.09.15.
Videófelvétel
25 felszólalás db
Videófelvétel

4. Budapest Főváros XIV. Kerület 31772, 31773, 31774 helyrajzi számú ingatlanok ingatlanfejlesztési-ingatlanhasznosítási pályázatának kiírása és közzététele

5. A 2016. évi költségvetésről szóló 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosítása

6. Tájékoztató Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzatának féléves gazdálkodásról

7. Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (11.17.) önkormányzati rendelet módosítása

9. Beszámoló a polgármesterre átruházott hatáskörben ellátott 2016. évi II. negyedéves feladatokról

10. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

14. Helyi Értékvédelmi Támogatás — 2016. és Helyi Értékvédelmi Támogatás — önrész Támogatás — 2016. pályázatok kiírása

15. Napirendi pont

16. Támogatás nyújtása a Zuglói Cserepes Non-profit Kulturális kft. részére tehetségkutató rendezvénysorozat lebonyolítására

17. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési intézmények 2016/17. nevelési évi feladatváltozása

18. Zugló Kerületi Drogellenes Stratégia 2016-2017

20. Megismételt pályázat kiírása felnőtt háziorvosi körzet praxisjogára (22. számú felnőtt háziorvosi körzet)

23. Javaslat a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására, és annak megfelelően javaslat az Alapító Okiratának módosítására, a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának elfogadására

24. Megállapodás a Budapest, XIV. kerület, Angol utca 53. szám alatti Társasházzal a Társasház által felvett hiteleknek az - önkormányzat tulajdoni hányadára eső rész előtörlesztése ügyében

25. A kerület középületekre vonatkozó energiahatékonysági stratégiájának kialakítására és az ehhez kapcsolódó energetikai audit előkészítésére vonatkozó 571/2015. (XI.26) határozat módosítása

26. Az önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiségek kapcsán felhalmozott behajthatatlan követelések leírása

27. Javaslat ideiglenes jégpálya kialakítására

29. Együttműködési megállapodás megkötése a Stúdió Zene- és Táncművészeti Alapítvánnyal, a Budapest Táncművészeti Stúdió Szakközépiskolával és a Bóbita Óvodával

31. A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó, egyes döntések Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottságra történő átruházása

34. Közérdekű kérdés

34.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.07.04.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

1. Javaslat jégpálya támogatására a 2016. évre

10. Polgármesteri vétó a 2016. június 21-i képviselő-testületi ülésen elfogadott 123-953/2016-os előterjesztés tárgyában

11. Javaslat támogatás nyújtásáról a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete részére

12. Javaslat Hungast- Mecsek Kft-vel közétkeztetés tárgyában kötött szerződés meghosszabítására a Képviselő- testület által elfogadott 296/2016. (V. 19.) határozat módosítására

13. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Polgármesteri Hivatala dolgozóinak 2016. évi jutalmazásáról

17. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló rendelet megalkotására

18. Javaslat a Liget Budapest projekttel összefüggő tiltakozások elleni brutális fellépés elítélésére

35.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.06.21.
Videófelvétel
26 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat képviselő-testületi hozzájárulásra a Füredi úti lakótelepen működő térfigyelő rendszer rekonstrukció I. ütemének a megvalósításához

Javaslat Róna utca-Egressy út kereszteződésében térfigyelő kamerarendszer telepitésére

Javaslat az önkormányzat testnevelés és sportfeladatairól, a helyi testnevelés és a sporttevékenység támogatásáról szóló 17/2010. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatának és a helyi közutak kezelésének rendjéről szóló 48/2015. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület 31772, 31773, 31774 helyrajzi számú ingatlanok ingatlanfejlesztési-ingatlanhasznosítási pályázatának kiírására és közzétételére

Javaslat a Budapest, XIV. kerület Nagy Lajos király útja – Ungvár u. – Kacsóh Pongrác út – Szikszó Park által határolt terület (29977/18; 29977/19; 29973/283 hrsz.-ú ingatlanok) rendezésére, rekonstrukciójára. Területrendezési megállapodás megkötése a Bár-Co-2 Ingatlanhasznosító Kft.-vel, az Atlantis Casino tulajdonosával a környező terület rendezése érdekében

Javaslat a kerületi tanulmányi ösztöndíjról szóló 14/2009. (V.8.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló beszámoló elfogadására

Javaslat Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003. (VH.08.) sz. rendelet (ZKVSZ-ZKSZT) felülvizsgálatára

Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési intézmények 2016/17. nevelési évi feladatváltozására

Javaslat a Zuglóiak Egymásért Alapítvánnyal támogatási szerződés megkötésére

Javaslat a Zuglói Egészségügyi Szolgálatnál a csecsemők mozgató-szervrendszeri komplex ellátásának megvalósítására

Javaslat a Budapesti Gazdasági Egyetem – Budapest XIV. kerület, Buzogány utca használatával kapcsolatos – éves beszámolójának elfogadására

Javaslat a 212/2016. (IV. 21.) határozat módosítására és településrendezési szerződés megkötésére a Fogarasi Bank Top Kft.-vel

Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Stúdió Zene- és Táncművészeti Alapítvánnyal és a Bóbita Óvodával

Javaslat Zuglói Szociális Szolgáltató Központ közalkalmazotti létszámának emelésére

Javaslat a háziorvosi és fogorvosi tevékenységet feladat-ellátási szerződéssel ellátók részére nyújtható működési támogatás megvalósítására

Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-vel

Javaslat a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. törzstőkéjét képező részvények azonnali értékesítésére

Javaslat a Budapest XIV. kerület Ilosvai Selymes tér 21. szám alatti „Tücsöktanya Óvoda” tető felújításának elvégzésére

Állásfoglalás a nemzetközi kereskedelmi egyezményekkel kapcsolatban, a zuglóiak védelmében

36.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.05.31.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Száz százalékban Átlátható Önkormányzatok Klubjához történő csatlakozásról

37.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.05.19.
Videófelvétel
48 felszólalás db
Videófelvétel

1. Személyi javaslatok

2. Javaslat a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló ... önkormányzati rendelet megalkotására

3. Javaslat Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról és költségvetési maradványának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

4. Tájékoztató a magánszemélyek kommunális adója visszafizetési ügyében végzett adóhatósági munkáról és a közösségi célra felajánlott összeg felhasználásáról

5. Javaslat a 2015. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellneőrzési jelentés jóváhagyására

7. Javaslat az önkormányzat által az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló 6/2015. (III.03.) önkormányzati rendelet módosítására

8. Javaslat "Vállalkozz Zuglóban!" program elindítására

9. Javaslat Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 17/2016. (III.04.) önkormányzati rendelet módosítására

12. Javaslat Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a zöldterületek, zöldfelületek használatáról, fenntartásáról, fejlesztéséről és védelméről szóló 1/2016. (I.25.) önkormányzati rendelet módosítására

13. Javaslat Száz Százalékban Átlátható Önkormányzatok Klubjához történő csatlakozásról

14. Javaslat Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a kedvezményes macskaivartalanítási programban való részvétel feltételeiről és módjáról

15. Javaslat a Zuglói Filharmónia Non-profit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyására

16. Javaslat 2016. évi támogatási szerződés megkötésére a Zuglói Filharmónia Non-profit Kft.-vel

17. Javaslat a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyására

18. Javaslat a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. 2015. évi (egyszerűsített) beszámolójának, szakmai beszámolójának, könyvvizsgálói jelentésének és közhasznúsági mellékletének elfogadására

19. Javaslat támogatás biztosítására a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. részére a társasházi- és intézményi kamerarendszerek kiépítésére fordított program bővítésének céljából

20. Javaslat a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi éves beszámolójának elfogadására, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentésének tudomásul vételére

24. Javaslat az önkormányzat testnevelés és sportfeladatairól, a helyi testnevelés és a sporttevékenység támogatásáról szóló 17/2010. (V.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó és a képviselő-testület 231/2016. (IV.21.) számú határozatában rögzített határidő meghosszabbítására

26. Javaslat Vasvári Vilmost ábrázoló mellszobor Pongrátz Gergely téren történő felállításához való hozzájárulásra

27. Javaslat a Nemzetiségek Háza használatba vételéhez szükséges források biztosítására

29. Javaslat a 22. számú háziorvosi körzet Zuglói Egészségügyi Szolgálat által történő működtetésére és a praxis ellátása érdekében pályázat kiírására

30. Javaslat a Gyermekkuckó Alapítvány óvodai férőhely-bővítésre vonatkozó pályázatához kapcsolódó nyilatkozatok elfogadására

31. Javaslat Hungast- Mecsek Kft-vel közétkeztetés tárgyában kötött szerződés meghosszabbítására

32. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapesti Vasas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesület BVSC Zugló (BVSC) részére

37. Javaslat a 213/2016. (IV. 21.) határozatban foglalt határidő módosítására (Budapest XIV., kerület, Fogarasi út (31911/19) hrsz-ú közpark - Pillangó utca által határolt területre készítendő kerületi építési szabályzat kapcsán településrendezési szerződés kötése)

38. Javaslat Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, Bosnyák u. 8. sz. (hrsz.: 31329), Bosnyák u. 14. sz. (hrsz: 31728), Bosnyák u. 16/a. (hrsz.: 31729), Bosnyák u. 16/b. (hrsz.: 31730), Bosnyák u. 18. (hrsz.: 31731) szám alatti ingatlanokra adásvételi szerződés megkötésére

41. Javaslat 2015. évi civil szervezetek (alapítványok) támogatására kiírt pályázatok elszámolásával kapcsolatos tájékoztató elfogadására

44. Jelentés a Képviselő-testület részére a 2016. január 16. - 2016. április 30. között lejárt határidejű és folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról

45. Beszámoló a Képviselő-testület 2016. április 21-i ülésén hozott határozatok végrehajtásáról

38.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.12.21.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

39.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.10.20.
Hangfelvétel
26 felszólalás db
Hangfelvétel

1 A „Parkolójegy-kiadó automaták beszerzése és üzembe helyezése, továbbá parkolójegy-kiadó automaták műszaki jellegű üzemeltetése (karbantartása) Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzata közigazgatási területén" tárgyú, a Kbt. Második rész 81. § (1) bekezdés pont szerinti nyílt feltételes közbeszerzési eljárás megindítására

2 Javaslat a Zuglói Zrt. ajánlatkérő által kiírt „Vállalkozási keretszerződés alapján egyes zöldfelület fenntartási feladatok ellátása Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzata közigazgatási területén" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény Második Rész 81. § (1) bekezdés szerinti hirdetménnyel induló, nyílt közbeszerzési eljárás lezárására

3 A „Vagyon- és felelősségbiztosítás Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

4 A „Mályva Óvoda és Bölcsőde épületének energetikai felújítása" tárgyú, közbeszerzési eljárás lezárása

11 Térinformatikai rendszer fejlesztése

12 Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 712015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása

14 Támogatás biztosítása a Zuglói Térfigyelő Rendszer műszaki fejlesztése és javítása céljából

17 Közszolgáltatási szerződés megkötése a BVSC-Zugló Közhasznú Egyesülettel a jelenleg Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények tanulói részére gyógyúszás biztosítása céljából

19 Nagycsoportos óvodások 2017. évi lisztérzékenységi szűrővizsgálatához szükséges forrás biztosítása

20 A Zuglói Egyesített Bölcsődék gyógypedagógusi létszámának bővítése

23 Az önkormányzat tulajdonában álló üzlethelyiségek telephelyként történő bejelentése

28 Budapest, XIV. kerület Ungvár-Miskolci utcák-Erzsébet királyné úja és a Szuglói körvasút sor által határolt területen korlátozott sebességű övezet megvalósítása

30 A Zuglói Egészségügyi Szolgálat Budapest XIV. kerület Örs vezér tere 23. sz. alatti szakrendelőjének korszerűsítése-felújítása

31 A zuglói óvodások, általános iskolások, középiskolások bevonása a zuglói faültetésbe, ezáltal környezettudatos és lokálpatrióta nevelésük elősegítése

32 A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásról szóló 25/2016. (V 19.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: Rozgonyi Zoltán alpolgármester Előterjesztés sorszáma: 123-1331/2016

34 Budapest XIV, Újváros park 2. szám alatti ingatlanon földhasználati jog alapítására, valamint a BVSC-Zuglóval üzemeltetési feladatok ellátásáról szerződés megkötésére módosítási javaslat és plusz forrás biztosítása

40.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.09.15.
Hangfelvétel
27 felszólalás db
Hangfelvétel

4. Budapest Főváros XIV. Kerület 31772, 31773, 31774 helyrajzi számú ingatlanok ingatlanfejlesztési-ingatlanhasznosítási pályázatának kiírása és közzététele

5. A 2016. évi költségvetésről szóló 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosítása

6. Tájékoztató Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzatának féléves gazdálkodásról

7. Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (11.17.) önkormányzati rendelet módosítása

9. Beszámoló a polgármesterre átruházott hatáskörben ellátott 2016. évi II. negyedéves feladatokról

10. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

14. Helyi Értékvédelmi Támogatás — 2016. és Helyi Értékvédelmi Támogatás — önrész Támogatás — 2016. pályázatok kiírása

16. Támogatás nyújtása a Zuglói Cserepes Non-profit Kulturális kft. részére tehetségkutató rendezvénysorozat lebonyolítására

17. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési intézmények 2016/17. nevelési évi feladatváltozása

18. Zugló Kerületi Drogellenes Stratégia 2016-2017

20. Megismételt pályázat kiírása felnőtt háziorvosi körzet praxisjogára (22. számú felnőtt háziorvosi körzet)

23. Javaslat a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására, és annak megfelelően javaslat az Alapító Okiratának módosítására, a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának elfogadására

24. Megállapodás a Budapest, XIV. kerület, Angol utca 53. szám alatti Társasházzal a Társasház által felvett hiteleknek az - önkormányzat tulajdoni hányadára eső rész előtörlesztése ügyében

25. A kerület középületekre vonatkozó energiahatékonysági stratégiájának kialakítására és az ehhez kapcsolódó energetikai audit előkészítésére vonatkozó 571/2015. (XI.26) határozat módosítása

26. Az önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiségek kapcsán felhalmozott behajthatatlan követelések leírása

27. Javaslat ideiglenes jégpálya kialakítására

28. Martinuzzi-kertben játszótér kialakítására vonatkozó döntések meghozatala

29. Együttműködési megállapodás megkötése a Stúdió Zene- és Táncművészeti Alapítvánnyal, a Budapest Táncművészeti Stúdió Szakközépiskolával és a Bóbita Óvodával

31. A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó, egyes döntések Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottságra történő átruházása

34. Közérdekű kérdés

41.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.04.28.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat a "Városliget, mint kiemelt zuglói közpark megújításával kapcsolatos együttműködési megállapodásról" hozott 238/2016. (IV. 21.) határozat döntés megismételt tárgyalására

42.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.03.24.
Hangfelvétel
23 felszólalás db
Hangfelvétel

3.Javaslat Budapest XIV kerület, Angol utca 53. sz. társasházzal támogatási szerződés megkötésére

9. Javaslat Közbeszerzési Szabályzat módosítására

10. Javaslat Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzatának 2016. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyására

13. Javaslat a Budapest XIV. kerület, Lengyel utca 30. szám (40031/12/A/43 hrsz) alatti 63 m2 alapterületű helyiség kedvezményes bérbeadására

14. Javaslat a „Rákosfalva park 1-3. parkrekonstrukció megvalósítása" tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás megindítására

15. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Zeg-Zug Waldorf Egyesület között együttműködési megállapodás, továbbá az Önkormányzat és a Budapest Táncművészeti Stúdió Szakközépiskola közötti együttműködési megállapodás megkötésére

16. Javaslat a Zuglói Egészségügyi Szolgálat Hipertónia Centrumának működéséhez szükséges feltételek megteremtésére

18. Javaslat Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzat Környezetvédelmi Programjának megalkotására 2016-2020. közötti évekre vonatkozóan

20. Javaslat a Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola bővítésével kapcsolatos határozati javaslatra

25. Javaslat a Budapest XIV kerület (32806) hrsz.-ú, jelenleg Népstadion köz elnevezésű közterület Radovic Dusánról történő elnevezésének kezdeményezésére

27. Javaslat a Budapest Főváros XIV kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat honlapjának többnyelvűvé tételével kapcsolatban határidő módosítás tárgyában hozott 512/2015 (X 15.) számú határozatban foglalt határidő módosítására

30. Javaslat a Zuglói Roma Önkormányzattal kötendő támogatási szerződés módosítására, a Nemzetközi Roma Nap támogatására

43.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.03.02.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat Budapet Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 27/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat Budapet Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosítására

44.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.02.25.
Hangfelvétel
28 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1./ Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosítására

2./ Javaslat a Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására

3./ Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő lakások víz- és csatorna-használati díjának bérlőre történő áthárításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

4./ Javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló helyiségek bérletének szabályozásáról szóló 44/2015. (X 21.) sz. önkormányzati rendelet módosítására

6./ Javaslat a kitüntetések és díjak alapításáról szóló 13/2005. (V 2.) rendelet módosítására

8./ Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (IX 23.) önkormányzati rendelete a XIV. kerület közigazgatási területén a járművei várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló rendelet módosítására (hatálybalépés idejére vonatkozóan)

12./ Javaslat a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ magasabb vezetői beosztásával összefüggő pályázat kiírására és közzétételére

13./ Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a nemzetiségi önkormányzatokkal

14./ Javaslat az Önkormányzat és a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. között létrejött közművelődési megállapodás módosítására

17./ Javaslat az óvodai körzetek helyrajzi jellegű adatainak módosítására

19./ Javaslat az ÉTELT AZ ÉLETÉRT Közhasznú Alapítvánnyal együttműködési megállapodás megkötésére és az együttműködési megállapodás szerinti feladatai ellátásához szükséges helyiség biztosítására

22./ Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat testvérvárosi koncepció elfogadására

24./ Javaslat a 358/2015. (171128.) számú Képviselő-testületi határozattal - a Rákosfalva park 1-3. szám, 39221/28 hrsz. alatti ingatlan térrekonstrukciójára — jóváhagyott engedélyokirat módosítására

25./ Javaslat a Zuglói Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátás kapacitásának átcsoportosítása iránti kérelem benyújtására Előterjesztő: Rozgonyi Zoltán alpolgármester

28./ Beszámoló a Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015. évi tevékenységéről

29./ Beszámoló a Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben ellátott 2015. évi feladatokról

30./ Jelentés a Képviselő-testület részére a (2015. augusztus 16. és a 2016. január 15-e között) lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

31./ Politikai nyilatkozattétel a kötelező beléptetési kvóta, és a visszatoloncolás ellen

32./ Nyilatkozat a zuglói állampolgárok érdekében

45.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.02.25.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Javaslat Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

46.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.01.21.
Hangfelvétel
27 felszólalás db
Hangfelvétel

3. Javaslat a Budapest Főváros XIV Kerület Zugló önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők és ügykezelők jogállásáról szóló 3012014. (XI. 18.) önkormányzati rendelete módosítására

5. Javaslat Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására

6. Javaslat a Budapest főváros XIV kerület Zugló önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 14/2004. (III. 29.) rendeletének módosítására

7. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. évi megosztásáról szóló fővárosi rendelettervezet véleményezése

9. Javaslat az 54412014. (T115.) Képviselő-testületi határozat módosítására (a Rákosfalva park 1-3. szám alatti (39221128 hrsz. -ú), társasházi tulajdonban lévő ingatlanon térrekonstrukció megvalósításához szükséges fedezet módosítására)

10. Beszámoló a 2015. évben lefolytatott és a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokról

11. Javaslat elővásárlási jog gyakorlásáról történő lemondásra a Budapest XIII. kerület, 28023117. hrsz-ú és a Budapest XIV kerület, 28023/18. hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában

12. Javaslat az átláthatósági biztos jelentésének elfogadására

16. Javaslat szociális szépségszalon megvalósítására a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ engedélyezett létszámának bővítésére

17. Javaslat a TISZTA JÖVŐÉRT Közhasznú Alapítvánnyal ellátási szerződés megkötésére és a fkitalok biztonságos szórakozása program megvalósításához támogatás biztosítására

18. Javaslat a 2016. évi önkormányzati rendezvénynaptár elfogadására

19. Javaslat a képviselő-testületi ülések interneten történő közvetítésének megvalósítására

20. Javaslat az elmúlt időszakban Zugló területén elkövetett kiemelt bűncselekmények elkövetői ellen fellépő, a BRFK és a BRFK XIV. kerületi Rendőrkapitányság állományába tartozó személyek anyagi természetű jutalmazására

22. Javaslat a Budapest XIV kerület, Lengyel utca 30. szám (400311121A/43 hrsz.) alatti 63 m2 alapterületű helyiség kedvezményes bérbeadására

25. Javaslat a nagycsoportos óvodások lisztérzékenységi szűrővizsgálatra

26. Javaslat Könyvmegálló létesítésére

31. Beszámoló a Képviselő-testület által a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságra átruházott hatáskörben ellátott 2015. évi feladatáról

39. „Budapest XIV kerület, Dózsa György út Vágány utca - Hungária körút - Erzsébet királyné útja - Francia út - Kerepesi út által határolt területen és Kerepesi út — Vezér utca — Ond vezér úja — Örs vezér tere — Bánki Donát utca — Padlizsán utca által határolt területen fizető parkoló övezet kialakításához parkolójegy-kiadó automata beszerzése, szállítása, üzembe helyezése és üzemeltetése" tárgyú, a Kbt. Második rész, XII fejezet, 85. § (2) bek.szerinti, hirdetménnyel induló 2 szakaszban lefolytatandó gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárása

47.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése I. rész 2015.12.17.
Hangfelvétel
25 felszólalás db
48.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkÍvüli Képviselő-testületi ülése 2015.12.01.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat az építményadó rendelet módosítására

2. Javaslat a kitüntetések és díjak alapításáról szóló 13/2005. (V. 2.) rendelet módosítására

49.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.10.15.
Hangfelvétel
33 felszólalás db
Hangfelvétel

3. Javaslat a fizető parkoló rendszer bevételének megosztása tárgyában kötendő Együttműködési Megállapodás-tervezet elfogadására és a fizető parkoló üzemeltető rendszer bevezetéséhez, működéséhez szükséges további feltételek biztosítására

4. Javaslat a Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló helyiségek bérletének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

5. Javaslat Budapest Főváros XIV kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati adóhatósági feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló ..../2015 ( ) önkormányzati rendelet megalkotására

6. Javaslat Budapest Főváros XIV kerület Zugló Önkormányzat 2016. évi adókoncepciójának elfogadására

8. Javaslat Budapest XIV Kerület Bosnyák téren ideiglenes jégpálya kialakítására

10. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzatának tulajdonában álló közterületek használatának és a helyi közutak kezelésének rendjéről szóló ... 2015 (.) Önkormányzati rendelet megalkotására

13. Javaslat pályázati önrész biztosítására a Jókai Mór Általános Iskolában és a Hunyadi János Általános Iskolában létesítendő Műfüves pálya megépítését célzó pályázathoz

14. Javaslat a Belügyminisztérium által nyújtható vis maior támogatás elnyerése érdekében benyújtott pályázathoz szükséges önrész összegének módosításáról és a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok aktualizálásáról

18. Javaslat szolgálati gépjármű beszerzésére és ingyenes használatba adására a BRFK XIV. kerületi Rendőrkapitányság részére

19. Javaslat a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. támogatási szerződésének módosítására

22. Javaslat Budapest Főváros XIV kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények 2015/2016-os nevelési évi feladatváltozás költségvetési igény-korrekciójának elfogadására

25. Javaslat a Budapest XIV. kerület, Szugló u. 90/a. szám alatti Rózsavár Óvoda kerítésének átalakítására

26. Javaslat a Rákospatak utca — Ungvár utca — Nagy Lajos király útja és Erzsébet királyné útja által határolt területen korlátozott sebességű övezet megvalósítására

27. Javaslat a Zuglóiak Egymásért Alapítvány támogatási szerződésének módosítására

30. Javaslat a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola stúdiójának működőképessé tételére

36. Javaslat a Zuglói Önkormányzati Rendészet szoftver beszerzéséhez szüksége fedezet biztosítására

39. Javaslat a Képviselő-testület munkatervének módosítására

50.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2015.09.24.
Hangfelvétel
16 felszólalás db
Hangfelvétel

3. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata Képviselő — testületének az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 2312011. (V.2) önkormányzatának rendeletének módosítására

6. Javaslat a Myrai Vallási Közhasznú Egyesület által működtetett hajléktalan nappali melegedő téli krízisidőszakban történő többletkiadásainak támogatására

10. Javaslat a Dorozsmai utca 21113. szám alatti ingatlanra vonatkozó használat jog alapításról szóló megállapodás módosításának kezdeményezésére

11. Javaslat Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában levő nemzeti vagyon részét képező közterületek fenntartásával kapcsolatos feladatok pénzügyi fedezetének biztosítására a közbeszerzési eljárások megindításához

12. Javaslat önkormányzati tulajdonban álló lakásokra fennálló bérleti jogviszony pénzbeli megváltására

13. Javaslat vagyonkezelői jog alapításról és a nem lakás célú helyiségek bérbeadásának szabályozási elveiről

14. Javaslat Füredi park 2-4. sz. alatt térfigyelő kamerarendszer telepítésére

15. Javaslat a BVSC- Zugló Közhasznú Egyesület 2014. évi beszámolója a Budapest XIV kerület 29889 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 3142 Budapest, Szőnyi út 2. szám alatt található, „kivett sporttelep" megnevezésű 54 420 m2 területű ingatlan hasznosításáról

16. Javaslat a Budapest, XIV kerület, Kerepesi út 54. sz. társasházzal támogatási szerződés megkötéséről szóló 10712015. (II. 26.) sz. határozat módosításáról

17. Javaslat a Nemzetiségek Házának áthelyezésére

18. Javaslat a zuglói idősügyi kerekasztal létrehozására, tagjainak megválasztására

22. Jelentés a Képviselő-testület részére a ( 2015. január 16. és a 2015. augusztus 15-e között) lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

51.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése II. rész 2015.09.17.
Hangfelvétel
17 felszólalás db
Hangfelvétel

10. Javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában levő nemzeti vagyon részét képező korlátozottan forgalomképes, valamint forgalomképtelen ingatlanállomány felújítására és fejlesztésére vonatkozó „Intézmény Stratégia 2015-2019. Közterület Stratégia 2015-2019" dokumentum elfogadásáról, illetve a stratégiák megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetek biztosításáról

14. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosítására

15. Javaslat az építészeti örökség helyi védelméről szóló 48/2011. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosítására és Zuglói Értékvédelmi Munkacsoport elnökének és tagjainak megválasztására

16. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata parkolási rendeletének megalkotására

17. Javaslat a Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003. (VII.08.) sz. rendelet

18. Tájékoztató Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzatának 2015. I. féléves gazdálkodásáról

19. Javaslat a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló önkormányzat, a Budapest Főváros XIV. kerület Polgármesteri Hivatal, a Magyar Államkincstár, a Kincsinfo Kft által megkötött ASP.ADÓ adóigazgatási szakrendszerre történő átállást elősegítő megállapodás utólagos jóváhagyására

23. Javaslat a Zuglói Intézménygazdálkodási Központ magasabb vezetői beosztásaival összefüggő pályázatok kiírására és közzétételére

27. Javaslat a Zuglói Egyesített Bölcsődék közalkalmazotti létszámának megemelésére és a többletforrás biztosítására

29. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények 2015/2016. nevelési évi feladatváltozásának módosítására

30. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton való részvételre

34. Javaslat a BVSC Zugló által TAO pályázat keretében finanszírozott Szőnyi úti uszodafejlesztés I. és II. üteméhez kapcsolódó pótmunkák kifizetéséhez szükséges önerő biztosításár

52.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése I. rész 2015.09.17.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

9. Javaslat a Rákospatak-Ungvár-Miskolci utcák és Erzsébet királyné útja által határolt területen korlátozott sebességű övezet megvalósítására

10. Javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában levő nemzeti vagyon részét képező korlátozottan forgalomképes, valamint forgalomképtelen ingatlanállomány felújítására és fejlesztésére vonatkozó „Intézmény Stratégia 2015-2019. Közterület Stratégia 2015-2019" dokumentum elfogadásáról, illetve a stratégiák megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetek biztosításáról

11. A Civil Ház zöldtető kialakításához és a Meseház Bölcsődében a viharkár által okozott problémák végleges helyreállításához szükséges fedezet elkülönítésére

12. Javaslat a „Közösségi tér kialakítása a Bp. XIV. kerület Csertő parkban (Csertő park 5-22. környezete)" tárgyú fejlesztés megvalósítására

13. Javaslat a Helyzetfeltárás és helyzetelemzés, a Helyzetértékelés, a Településfejlesztési Koncepció, az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadására, valamint a 895/2011 (X.25.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott „Zugló Fejlesztési Koncepció 2012-2020" tárgyú dokumentum és a 161/2009. (III. 31.) sz. határozattal elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia hatályon kívül helyezéséről

53.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2015.07.28.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

54.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2015.07.02.
Hangfelvétel
46 felszólalás db
Hangfelvétel

2. Javaslat az Echo Investment Hungary Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társasággal és Echo Investment Spólka Akcyjna-val megkötött adásvételi szerződés és közérdekű fejlesztési és együttműködési megállapodás módosítására

3. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015, évi költségvetésről szóló 1312015. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosítására

6. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 2015-2019 évig terjedő időszakra szóló Gazdasági Program elfogadására

7. Javaslat a Zuglói Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítására

8. Javaslat a Zuglói Intézménygazdálkodási Központ alapító okiratának módosítására

9. Javaslat az Önkormányzat és a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződésben előírt fajlagos költségek megállapítááról

10. Javaslat az Önkormányzat és a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. között létrejött közművelődési megállapodásban előírt fajlagos költségek megállapításáról

11. Javaslat az Önkormányzat és a Zuglói Közbiztonság; Non-profit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződésben előírt fajlagos költségek megállapításáról

12. Javaslat a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörüen Működő Részvénytársaság 2015. évi Üzleti tervének elfogadására

14. Tájékoztató a Zuglói Médiaszolgáltató Kft. 2014. évi Éves beszámolójáról

17. Javaslat a kerületi rendőri közbiztonsági tevékenység túlszolgálatának finanszírozása nyomán keletkezett maradványösszeg felhasználásának jóváhagyására

18. Javaslat a felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program valamint az Intézkedési Terv módosításának elfogadására

19. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények 2015/2016-os nevelési évi feladatváltozására

20. Javaslat a Nagyothalló Gyermekekért Alapítvány támogatására

23. Javaslat a Mesevonat Bölcsőde eszközeinek beszerzéséhez a már rendelkezésre álló, szükséges forrás átcsoportosításáról

24. Javaslat a 28889 helyrajzi számon a Budapesti Vasutas Sport Club — Zugló BVSC területén levő, 13/6-2-460/1 azonosítószámű müWves futballpálya fedéséhez szükséges önerö biztosítására és a szakmai partnerrel korábban aláírt együttműködési megállapodás módosítására, valamint kiegészítő együttműködési megállapodás megkötésére

25. Javaslat a Rákosfalva park 1-3 szám, 39221/28 hrsz. alatti ingatlan térrekonstrukciójára

26. Javaslat a Budapest Főváros XIV. ker., Zugló Önkormányzata és ÉLESS-SZÍN Alkotó-és Előadóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti közszolgáltatási szerződés megkötésére

27. Javaslat a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat parkolási díjfizetö zónáinak kibővítésére

29. Javaslat megállapodások kötésére a BVSC-Zugló Közhasznú Egyesülettel a zuglói nyugdíjasoknak, valamint a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által alapított intézmények munkavállalói részére nyújtandó úszási lehetőség biztosítására

30. Javaslat az EMMI által meghirdetett „Közmüvelődési érdekeltségnövelő támogatás" pályázaton való indulásról és a saját forrás biztosításáról

32. Javaslat a Civilek utcája rendezvény, valamint a Civil Füzet kiadvány támogatására

33. Javaslat jutalom kifizetésére Köztisztviselők napja alkalmából

34. A X. Balkán és II. Szláv Napok

35. Javaslat Budapest XIV. kerület Örs vezér terén lévő aluljáró akadálymentesítése érdekében tárgyalások folytatására

36. Beszámoló az önkormányzat intézményeinek helyet adó épületállomány műszaki állapotáról, döntés cselekvési terv készítéséről

37. Javaslat a „Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Ingatlangazdálkodási Koncepció" tárgyú dokumentum elfogadására

38. Javaslat a Zuglóiak Egymásért Alapítvány részére támogatás nyújtására

39. Javaslat Budapest Főváros • XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. II. féléves munkatervére

40. Javaslat Várnai László Sándor környezetvédelmi tanácsnoknak történő megválasztására

42. Javaslat Zuglói Gyermekjóléti Kerekasztal létrehozására, tagjaira, résztvevő

45. Javaslat az Önkormányzat és a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. között létrejött közszolgáltatási megállapodásban előírt fajlagos költségek megállapításáról

46. Javaslat az Önkormányzat gazdasági társaságaival megkötött közszolgáltatási szerződések és támogatási szerződések 2016. évre vonatkozó felülvizsgálatára

47. Javaslat az „Interreg Europe IV C" program pályázatán való indulásról, és az ehhez szükséges önerő biztosításáról

55.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.05.28.
Hangfelvétel
40 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat a Helyzetértékelés, a Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezeteinek előzetes jóváhagyására, valamint a 195/2015. (IV .23.) határozat kiegészítésére

2. Javaslat Budapest Főváros XIV kerület Zugló Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról és költségvetési maradványának megállapításáról szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

3. Javaslat a 2014, évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására

4. Javaslat az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló 6/2015. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosítására

5. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosítására

7. Javaslat a Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló 22/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosítására

8. Javaslat a Zuglói Filharmónia Non-profit Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadására

9. Javaslat a Zuglói Sport-és Rendezvényszervező Non-profit Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadására

11. Javaslat a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft, felügyelő bizottsága ügyrendjének jóváhagyására

12. Javaslat a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadására

13. Javaslat a Zuglói Cserepes Kulturális non-profit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására, alapító okiratának módosítására

14. Javaslat a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. (továbbiakban: Társaság) 2014. évi (egyszerűsített) beszámolójának, könyvvizsgálói jelentésének és közhasznúsági mellékletének elfogadására

15. Javaslat a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására, alapító okiratának módosítására

16. Javaslat a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. részére pótfedezet biztosítására

17. Javaslat a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014, évi Éves Beszámolójának elfogadására, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének tudomásul vételére, továbbá a 2014. évben képződött adózás utáni eredmény felhasználására

18. Javaslat az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelésére

23. Tájékoztatás az EMMI által meghirdetett Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására kiírt pályázaton történt indulásról és javaslat a támogatás elnyerése esetén az önrész biztosításáról

25. Tájékoztatás az EMMI által meghirdetett Kábítószer-prevenciós programok támogatására kiírt pályázaton történt indulásról („B" kategória) és javaslat a támogatás elnyerése esetén az önrész biztosításáról

26. Javaslat az Arany János Általános- Iskolában és a Németh Imre Általános Iskolában létesítendő műfüves sportpályák építéséhez szükséges együttműködési megállapodás megkötésére, költségvetési átcsoportosításra, valamint az előkészítéshez kiegészítő forrás biztosítására

27. Javaslat az NGM által a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázaton történő indulásról és a pályázati önrész biztosításáról

28. Javaslat a Belügyminisztérium által önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton történő indulásról és a pályázati önrész biztosításáról

31. Javaslat a Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány részére a „Fiatalok biztonságosabb szórakozása" programhoz támogatás nyújtására

32. Javaslat a Zuglóiak Egymásért Alapítvány támogatására

33. Javaslat a civil szervezetek (alapítványok) 2015, évi pályázatainak támogatására

36. Javaslat a hivatali ügyintézési idő csökkentése érdekében történő intézkedésekre

37. Határozat a lakóépület- és helyiség címjegyzék felújítási munkáihoz kapcsolódó engedélyokiratok elfogadásáról, a víz- és/vagy csatorna alapvezeték felújítás és a lapostető felújítás sorokon szereplő címek módosításáról, valamint az intézményi tartalékkeret terhére elvégzendő felújítások jóváhagyásáról

39. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata honlapja állandó tartalmának kétnyelvűvé tételére

56.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.04.23.
Hangfelvétel
28 felszólalás db
Hangfelvétel

3. Javaslat a Városliget közpark funkciójának, valamint jelenlegi zöldfelületének megőrzéséről szóló nyilatkozat elfogadására

4. Javaslat a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt-vel támogatási szerződés megkötésére

5. Javaslat a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft-vel támogatási szerződés megkötésére

6. Javaslat a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft-vel támogatási szerződés megkötésére

7. Javaslat a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft-vel támogatási szerződés megkötésére

8. Javaslat a Zuglói Filharmónia Non-profit Kft-vel támogatási szerződés megkötésére

9. Javaslat a Képviselő- testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 27/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

10. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 10/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására

11. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról szóló 14/2004. (III. 29.) rendelet módosítására

13. Javaslat a kitüntetések és díjak alapításáról szóló 13/2005. (V. 2.) rendelet módosítására

14. Javaslat a piacokról és vásárokról szóló 33/1996. (VII. 11.) sz. rendelet felülvizsgálatára, módosítására

21. Javaslat a Zuglói Filharmónia Non-profit Korlátolt Felelösségű Társaság Felügyelő Bizottsági tagjának visszahívására és új Felügyelő Bizottsági tag megválasztására, valamint a Kft. Alapító Okiratának módosítására

24. Beszámoló az adóhatóság 2014. évi tevékenységéről

25. Javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában lévő intézmények kazánházának felújítására

26. Javaslat a Mesevonat bölcsőde alapjavításhoz és a használatba vételhez kapcsolódó járulékos költségek jóváhagyására

27. Javaslat a második Zuglói Közösségi Kert kialakítására Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester

30. Javaslat Budapest XIV. kerület Városligeti körút három szakaszának elnevezése tárgyában érkezett kezdeményezés véleményezéséről

57.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.04.01.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1. Javaslat az Önkormányzat és a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. között közszolgáltatási szerződés megkötésére

2. Javaslat az önkormányzat és a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. között közszolgáltatási szerződés megkötésére

3. Javaslat az Önkormányzat és a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kit. között közművelődési megállapodás megkötésére

4. Javaslat az Önkormányzat és a Zuglói Sport — és Rendezvényszervező Non-profit Kft. között közszolgáltatási szerződés megkötésére

6. Javaslat a „ Central Europe Programme (CEE) 2014-2020" program „LOW Carbon Mobility" pályázatán induláshoz önrész biztosítására

8. Javaslat Várnai László környezetvédelmi tanácsnoki tisztségből történő visszahívására

58.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.03.26.
Hangfelvétel
18 felszólalás db
Hangfelvétel

6. Javaslat Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzata 2015. évi éves összesített közbeszerzési tervének elfogadására

8. Javaslat a Zuglói Filharmónia Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának — módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt — Ügyrendje jóváhagyására

12. Javaslat a 25/2011. (127.) sz. határozattal elfogadott településfejlesztési koncepció felülvizsgálatára

14. Javaslat a „ Második Zuglói Közösségi Kert kialakításáról" szóló 55/2015. (I.22.) Képviselő-testületi határozatban foglalt határidő módosítására

15. Javaslat közterületi játszótéri eszközök felújítása érdekében végzett feladatokhoz szükséges fedezet biztosítására.

16. A 2015. évi költségvetésben forrás átcsoportosítása a Bóbita óvoda felújítási munkáira

18. Előterjesztés Budapest XIV kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői etikai szabályzat meghatározására

19. Javaslat az Önkormányzat és a Hungast-Mecsek Kft. között 2014. október 10-én létrejött vállalkozási szerződés felülvizsgálatára

20. Javaslat Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata között a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése fővárosi beruházási projekt tárgyában létrejött szerződés módosítására

59.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2015.03.05.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat Budapest főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

60.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2015.02.26.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat felügyelőbizottági tag visszahívására és új tag megválasztására

3. Javaslat az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló /2015. ( ) önkormányzati rendelet megalkotására

4. Javaslat Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

8. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 23/2011. (V2) önkormányzati rendeletének módosítására

10. Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata Képviselő-testületének a kerület "Környezetvédelmi Alap"-járól--szóló 6/199 -7. (IV 2-9.) sz. rendeletének módosítására

11. Javaslat a Budapest Főváros XIV Kerület Zugló- önkormányzata Képviselő-testületének a kitüntetések és díjak alapításáról szóló 13/2005. (V 2.) rendelete módosítására

15. Javaslat Budapest Főváros XIV Kerület Zugló önkormányzata 2015. évi éves összesített közbeszerzési tervének jóváhagyására

18. Javaslat a Zuglói Sasok Sportegyesület támogatási szerződésének módosítására

19. Javaslat a Zuglói Egyesített Bölcsődék csoportjaiba a nem zuglói lakcímmel rendelkező gyermekek felvételével kapcsolatos döntés meghozatalára

23. Javaslat Szabó Rebeka alpolgármester asszony idegennyelv-tudási pótlékának megállapítására és illetményének módosítására

61.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülés II. rész 2015.01.22.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülés II. rész

62.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülés I. rész 2015.01.22.
Hangfelvétel
27 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1. Javaslat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 27/2014. (X1.14.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat a betöltetlen 30. számú felnőtt háziorvosi praxis ellátása érdekében pályázat kiírására

11. Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról, és a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményi étkeztetés térítési díjairól, valamint az egyes intézmények munkahelyi étkeztetésének igénybevételéről szóló 1/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására

13. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi megosztásáról szóló fővárosi rendelettervezet véleményezése

15. Javaslat a MILLFAV Mexikói úti végállomásánál — a (29801/4) hrsz.-ú közterületen —található pavilonok közterület-használati hozzájárulásához szükséges kerületi önkormányzati vélemény megadására

17. Javaslat a Füredi utca - Vezér utca kereszteződésében található hulladékgyüjtő sziget áthelyezésének kezdeményezésére

19. Javaslat a Zuglói Önkormányzati Rendészet 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

21. Javaslat támogatás biztosítására a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. részére szénmonoxid érzékelő berendezések beszerzésére

63.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2014.12.17.
Hangfelvétel
25 felszólalás db
Hangfelvétel

4. Javaslat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 27/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet és más a Képviselő-testület hatáskör átruházását tartalmazó önkormányzati rendeletek módosítására

5. Javaslat a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet elfogadására

64.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.12.04.
Hangfelvétel
16 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

65.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.11.14.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése