Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Élőben
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Bátki László

Budapest, XIV. kerület, Zugló Önkormányzata - Non-Profit Kft ügyvezető 2014-2018

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 24 hozzászólás
Találatok
0 db
24 db
1.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.09.18.
Hangfelvétel
15 felszólalás db
Hangfelvétel

2. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 10/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására

3. napirendi pont: Javaslat a településképi bejelentési eljárásról szóló 25/2013. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítására

4. napirendi pont: Javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló 22/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosítására

6. napirendi pont: Tájékoztató Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 2014.1: féléves gazdálkodásáról

9. napirendi pont: Javaslat a Zuglói Sport-és Rendezvényszervező Non-profit Kft. alapító okiratának módosítására

11. napirendi pont: Javaslat a Fővárosi Állat-és Növénykerttel együttműködési keretmegállapodás megkötésére

12. napirendi pont: Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére a Spirit Színház Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft-vel

13. napirendi pont: Javaslat támogatás biztosítására a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. részére közbiztonsági fejlesztések megvalósítására

17. napirendi pont: Javaslat a Lőcsei utcai felnőtt háziorvosi rendelő müködtetésének érdekében üzemeltetési szerződés megkötésére

26. napirendi pont: Javaslat a Családokkal az Életért Közhasznú Egyesülettel való együttműködési megállapodás megkötésére

33. napirendi pont: Javaslat megállapodás megkötésére a BVSC-Zugló Közhasznú Egyesülettel és a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non- profit Kft.-vel a zuglói nyugdíjasoknak nyújtandó úszási lehetőség biztosítására

38. napirendi pont: Javaslat a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására és megbízási megkötésére

42. napirendi pont: Javaslat állami támogatással megvalósuló őszi közfoglalkoztatás feltételeinek megteremtésére, továbbá a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. támogatási szerzödésének módosítására

2.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.08.26.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

3.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.06.20.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

4.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.05.15.
Hangfelvétel
19 felszólalás db
Hangfelvétel
5.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.02.20.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Javaslat Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 2014.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

6.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.02.14.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

7.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2013.11.21.
Hangfelvétel
29 felszólalás db
8.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2013.09.12.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

9.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2013.06.20.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

10.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2013.05.23.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

11.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2013.04.25.
Hangfelvétel
15 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

12.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2013.02.27.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

13.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2013.01.31.
Hangfelvétel
16 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

14.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2012.11.29.
Hangfelvétel
30 felszólalás db
Hangfelvétel

3./Javaslat közszolgáltatási és támogatási szerződés, valamint haszonkölcsön szerződés megkötésére a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft-vel

4./Javaslat a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyására

5./Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 14/2004. (III. 29.) rendelet módosításáról

8./Javaslat támogatás biztosítására a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. részére közbiztonság javítását szolgáló eszközök, szénmonoxid érzékelő berendezések, a Zuglói Tűzőrség részére szükséges eszközök és háti puttonyfecskendők beszerzésére

9./Javaslat vállalkozási szerződés megkötésére a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft-vel a Zuglói Egészségügyi Szolgálat őrzés-védése és a Polgármesteri Hivatal épületeinek takarítása tárgyban

11./Tájékoztató Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 2012. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

12./Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciójára

13./Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

14./Javaslat folyószámla-hitelkeret biztosítására 500 millió forint összegben

15./Javaslat a kommunális adóról szóló 63/2011.(XII.21.) rendelet hatályon kívül helyezésére

16./ Javaslat az építményadóról szóló 18/2010. (V.25.) önkormányzati rendelet módosítására

17./Javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 35/2012. (VI. 22.) számú rendeletének és az egyes önkormányzati rendeletek tiltott, közösségellenes magatartásokat meghatározó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésére

18./Javaslat a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló ……/2012. (…) önkormányzati rendelet, és a zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 39/2004.(VI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2012.(…) rendelet megalkotására

19./Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. ( ) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról, és a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményi étkeztetés térítési díjairól szóló 16/2010. (V.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

20./Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének …./2011. ( ) önkormányzati rendelete az egyes intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés igénybevételéről szóló 24/1997.(VIII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

23./Tájékoztató az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) és (3) bekezdések szerinti átruházott és saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról, a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. § (1) és 16. § (1) bekezdései alapján a polgármesterre átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosításokról

27./Javaslat Zugló Közlekedési Koncepciójának elfogadására

28./Javaslat a Zuglói Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatának elfogadására

29./Javaslat a Zuglói Gazdasági Ellátó Szolgálat feladatváltozással, névváltozással, székhelyváltozással és Alapító Okirat módosítással összefüggő döntések meghozatalára

31./Javaslat az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola, Középiskola és Pedagógiai Intézet, valamint a Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó Alapító Okiratának módosítására

32./Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítására

33./Javaslat a Heltai Gáspár Általános Iskola, a Kaffka Margit Általános Iskola, a Liszt Ferenc Általános Iskola, a Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és a Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

39./Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára vonatkozó határidő módosítására

48./Javaslat döntés meghozatalára a MARU 2003 Bt. Budapest XIV. kerület, (29987/88) hrsz.-ú közterület egy részének megvétele tárgyú kérelmével kapcsolatban

49./Javaslat a Budapesti Zsidó Hitközség támogatására

15.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2012.10.25.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

5./Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 14/2004. (III. 29.) rendelet módosítására

16.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2012.09.20.
Hangfelvétel
16 felszólalás db
Hangfelvétel

1./Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

4./Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 39/2004. (VI.23.) önkormányzati rendelet és a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 35/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosítására

5./Javaslat Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 52/2008. (XII.19.) rendelete módosítására

6./Javaslat Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a nevelési – oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól szóló …/2012. (…) önkormányzati rendelet megalkotására

7./Javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló 22/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosítására

9./Javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítására és az Önkormányzat szakfeladatairól szóló szabályzat elfogadására

12./Tájékoztató a Tehetségprogram működéséről, az elért eredményekről, tehetségműhelyek létrejöttéről, működésükről

17.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2012.08.16.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2012.08.16.

18.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2012.06.21.
Hangfelvétel
24 felszólalás db
Hangfelvétel

1./Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat operacionális auditálása során tett megállapítások alapján intézkedési terv elfogadására

2./Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának új vagyonkezelési koncepciójára

3./Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata és a Zuglói Vagyonkezelő Zrt. között létrejött megbízási szerződés módosítására

4./Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására

5./Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló lakások lakbérének megállapításáról szóló 10/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelet módosítására

6./Javaslat a társasházak és a lakásszövetkezeti épületeknek nyújtható felújítási támogatásokról szóló 16/2008. (V. 05.) rendelet módosítására

7./Javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló 22/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosítására

8./Javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által, a Civil törvény hatálya alá tartozó szervezetek, egyházak és nemzetiségi önkormányzatok számára nyújtott, valamint sportcélú támogatások pályázati kiírását és elbírálását érintő önkormányzati rendeletek módosításáról

10./Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet módosítására

11./Tájékoztató az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) és (3) bekezdése szerinti átruházott és saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról, a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) és 16.§ (1) bekezdései alapján a polgármesterre átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat- átcsoportosításokról

13./Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház Uzsoki modell elnevezésű program lebonyolítására biztosított támogatás felhasználásának módosítására

14./Javaslat a Cserepesház Zuglói Művelődési Ház megszüntetésére és az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére

15./Javaslat számítástechnikai eszközök ingyenes használatba adására a BRFK Budapest XIV. Kerületi Rendőrkapitányság részére

17./Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában, és a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala használatában lévő objektumok őrzés-védelme, valamint pénzkísérési szolgáltatás ellátása tárgyában szerződés megkötésére

22./Javaslat a 2012/2013. tanév önkormányzati tankönyvtámogatás összegének megállapítására

24./A Zuglói Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. május 31-én elfogadott 2011. évi Éves beszámolója alapján javaslat a Zuglói Zrt. 2011. évi eredményének eredménytartalék javára történő elszámolására

25./Javaslat a Bp., XIV. Kerepesi u. 78/A és 78/B szám alatti, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására

27./A Zuglói Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság 2012. I. negyedévi vagyoni helyzetéről szóló beszámolója

28./Javaslat a Bp., XIV. Nagy Lajos király útja 82. szám alatti helyiségre vonatkozó értéknövelő beruházása költségének bérleti díjba történő beszámításába

31./Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Cortina Service Kft.-vel

33./Javaslat a Zuglóiak Egymásért Alapítvány alapító okiratának módosítására

35./Javaslat a zuglói alapítványok 2012. évi támogatására kiírt pályázatok elbírálására

19.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2012.05.31.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

9./Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámának feladat változáshoz kapcsolódó meghatározására

10./A Zuglói Eszközkezelő Kft. 2011. évi éves beszámolója

11./Tájékoztató az Eszközkezelő Kft. tevékenységéről

17./Beszámoló a 2011. évi „éves összefoglaló ellenőrzési” tevékenységről

18./Javaslat a TÁMOP-3.1.11-12/1 Óvodafejlesztés című felhívásra pályázat benyújtására és az elnyert támogatásból létrehozott kapacitások és szolgáltatások fenntartására és üzemeltetésére.

27./Javaslat a Zuglói Gyermektábor kedvezményes igénybevételére

20.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2012.05.17.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

3./ Javaslat a Zuglói Közbiztonsági non-profit Korlátolt felelősségű társasággal megkötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására

21.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2012.04.19.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

3./ Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló, (31724) helyrajzi számon nyilvántartott névtelen közterület elnevezésére, és a közterületen szobor felállítására

4./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének …/2012. ( ) önkormányzati rendelete az egyes intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés igénybevételéről szóló 24/1997.(VIII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

14./ Javaslat a Kerületőrség Zuglóért Közalapítvány megszüntetésére

19./ Javaslat a képviselő-testületi ülések Interneten keresztül történő élő közvetítéséről

21./ Összefoglaló jelentés az önkormányzati tulajdonban álló egyszemélyes gazdasági társaságokban meglévő üzletrészhez kapcsolódó jogok, valamint a részvényesi jogok gyakorlásáról

22.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2012.03.29.
Hangfelvétel
15 felszólalás db
Hangfelvétel

1./Javaslat a Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 7/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítására

2./Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 14/2004. (III. 29.) rendelet módosítására

3./Javaslat a kommunális adóról szóló 63/2011 (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására

4./Javaslat a közművelődésről szóló rendelet megalkotására

5./Javaslat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelet módosítására és az Önkormányzat szakfeladatairól szóló szabályzat elfogadására

6./Javaslat egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésére

7./Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. ( ) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról, és a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményi étkeztetés térítési díjairól szóló 16/2010. (V.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

8./Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének …./2012. ( ) önkormányzati rendelete az egyes intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés igénybevételéről szóló 24/1997.(VIII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

9./Javaslat egyes vagyongazdálkodással kapcsolatos rendeletek módosítására

10./Javaslat Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban álló lakások lakbérének megállapításáról szóló 10/2010 (IV. 23.) önkormányzati rendelet módosítására

11./ Javaslat az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottsági tagok valamint a tanácsnokok javadalmazásáról szóló 38/2010. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosítására

20./Javaslat a Trianoni Emlékmű megvalósítására kiírt pályázatra beérkezett pályaművek elbírálására

26./Javaslat a Budapest XIV. kerület, Remény utca – Gvadányi utca – Rátót utca – Egyenes utca – Füredi utca – Szuglói körvasút sor által határolt területre készülő szabályozási tervhez kapcsolódóan Budapest Településszerkezeti Terve módosításának kezdeményezésére

29./Javaslat a KMOP-4.6.1-11 kódszámú, „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázatok önerejének biztosítására

41./Javaslat a Zuglói Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítására és az intézmény szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására

23.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2012.03.01.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

1./Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 12/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosítására

3./Javaslat a Budapest-Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 29/2003. (X.27.) önkormányzati rendelet módosítására

4./Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Képviselő-testületének a Budapest-Zugló Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 1/2010. (II.1.) számú rendelet módosítására

5./Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 4/2011. (I.27.) önkormányzati rendelete módosítására

6./Javaslat a kommunális adóról szóló 63/2011 (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására

7./Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló 29796 helyrajzi számú ingatlan és a 31724 helyrajzi számú ingatlan forgalomképtelen vagyontárgyak közé történő felvételéről szóló …/2012. (…) önkormányzati rendelete megalkotására

9./Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

10./Javaslat a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. alapító okiratának módosítására, a Kerületőrségről szóló rendelet megalkotásra, valamint a Kerületőrség Zuglóért Közalapítvány támogatására

11./Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok között megállapodás elfogadására

13./Javaslat a Zuglóiak Egymásért Alapítvány alapító okiratának módosítására

19./Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata módosítására

25./Javaslat a képviselő-testületi ülések nyilvánosságának kiszélesítésére

24.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2012.01.23.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1./Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 12/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosítására

3./A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2012. évi megosztásáról szóló fővárosi rendelettervezet véleményezése

4./Javaslat Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályairól szóló 11/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelet módosítására

6./Tájékoztató az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet 68. § (3) bekezdése szerint a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról, a 2011. évi költségvetésről szóló 12/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. § (1) és 16. § (1) bekezdései alapján a polgármesterre átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosításokról, valamint az általános- és céltartalékok felhasználásának, a szabad pénzeszközök lekötésének, és a „Zugló 2028” kötvényforrásból származó, még felhasználható (feladattal nem terhelt) szabad részének alakulásáról

7./Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2012. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározására, beszámoló a 2011. évi célok teljesüléséről

9./Javaslat az önkormányzat fenntartásában működő egyes közoktatási intézmények 2011/2012. nevelési évre vonatkozó feladatváltozásainak módosítására

11./Javaslat az 1284/2011. (XI.17.) sz. határozatban foglalt határidő meghosszabbítására Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzat és az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány támogatási szerződésének megkötésére

15./Javaslat a Zuglói Református Hitélet Alapítvány pályázaton kapott támogatás felhasználásának módosítására

23./Javaslat pályázat benyújtására a KMOP-4.6.1-11 kódszámú, „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázati felhívásra

24./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódásának módosítására

27./Javaslat a XIV. Hungária krt. 134. (32327 hrsz) szám alatti Társasház Alapító Okiratának módosítására, az alagsor 1., 32327/0/A/1. helyrajzi számú megosztott albetét tulajdonosainak bejegyzésére, az osztatlan közös tulajdonban álló volt házfelügyelői és segéd-házfelügyelői lakás elidegenítésére valamint az Önkormányzat jelzálogjoggal kapcsolatos nyilatkozattételére