Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Élőben
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Berényi Zoltán

Pécs MJV Önkormányzata - Képviselő, ÖPE-KDNP frakció

Korábbi tisztségek
Kommunális Bizottság
2019 -

Bemutatkozás

tel: 30/210-8120 A keleti városrészben, Vasason immár negyed évszázada élek családommal, civilként pedig egy évtizede szolgálom Önöket. Pontosan tudom, hogy fantasztikus lakókörnyezetünk jó esélyekkel fejleszthető. Folytatni és erősíteni kell a néhány éve megkezdett munkát. Tudjuk, látjuk: a közösségeink profitáltak legtöbbet a korábbi erőfeszítésekből: óvodák, művelődési intézmények újultak meg. Képviselőként azért fogok dolgozni, hogy a megkezdett munka lendületet kapjon. Hogy induljanak munkahelyteremtő beruházások, új funkciót kapjanak a meglévő, felhagyott épületekben, erősödjenek a helyi közösségek, a helyiek beleszólása a városvezetés munkájába, javuljon a közbiztonság, segítsük a fiatalok letelepedését, helyben maradását. Önök közül, Önökkel együtt szeretnék dolgozni!
Mutass többet

Felszólalások

Összesen 60 hozzászólás
Találatok
48 db
12 db
1.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.05.14. ( sávszélesség probléma miatt az első 2 perc hiányzik.)
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

4.) Visszatérítendő állami támogatás utolsó részletének visszafizetése

9.) A „Multifunkcionális sportcsarnok és uszoda, valamint az uszodához kapcsolódó aquapark építése - tervezés” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítása(az anyag pótlólagosan került megküldésre)

14.) A Pécs-Hird Kerékhegy, Pécs-Somogy Murom, és Pécs-Mecsekszabolcs Csertető külterületén élő családok közmű-, és településrész-fejlesztése érdekében beadott lakossági igényeinek támogatása

15.) Fedezet biztosítása a Pécsi Belvárosi Általános Iskola épület szerkezet-megerősítő terveinek elkészítéséhez

27. Békepárti nyilatkozat

28. Békenyilatkozat

2.
Pécs MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2024.03.19.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

7.) A Magyar Államvasutak Zrt. és a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átruházására irányuló eljárás kezdeményezése

3.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.02.20.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

12.) A „Multifunkcionális sportcsarnok és uszoda, valamint az uszodához kapcsolódó Aquapark építése - tervezési feladatok” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megvalósításához kapcsolódó feladatok meghatározása

21.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósítandó 2024. évi közösségi költségvetés koncepciójának és szabályzatának elfogadása

4.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.02.13.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

2.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének megalkotása, valamint saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség várható összegének elfogadása a 2025-2027. évekre

5.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.01.23.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

6.) Fenntartói döntések meghozatala a Pécsi Kulturális Központ vonatkozásában

17.) „A Pákolitz István Művelődési Ház fejlesztése” tárgyú projekthez kapcsolódó döntések meghozatala (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00417)

19.) A TOP Plusz Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 (FVS) és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) aktualizált verziójának jóváhagyása

6.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.11.14.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása (módosított rendelet-tervezet került kiosztásra)

3.) Az építményadóról szóló 29/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelet módosítása (az anyag pótlólagosan került megküldésre)

4.) Környezetvédelmi és fenntarthatósági megbízott megválasztása (az anyag pótlólagosan került megküldésre)

10.) A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatala (az anyag pótlólagosan került megküldésre)

15.) A Pécsi Kulturális Központ és a Forvertex Kft. között létrejövő hosszú távú bérleti szerződés megkötése a 7633 Pécs, Radnóti Miklós u. 8. számú ingatlanra

16.) A pécsi 48444 hrsz-ú, Pécs, Harangláb utca 23. szám alatti ingatlanra kiírt pályázat lezárása (az anyag pótlólagosan került megküldésre)

7.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.10.17.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4.) Személyi jellegű döntések meghozatala a Keleti Városrészi Óvoda vonatkozásában

8.) A Tettye Vízház Kft. beolvadása a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.-be (az anyag pótlólagosan került megküldésre)

28.) „Víziközmű hálózatok átalakítása, hatékonyságnövelő fejlesztése Pécsett” tárgyú támogatási szerződés 1. és 2. sz. módosítása (KEHOP-2.1.11-21-2022-00014)

37.) Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések

8.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.09.19.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) Pécs Gyükés városrészében építési tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása(jelzem, hogy a rendelet tervezet melléklete tartalmilag változott, az érintett telkek száma lényegesen csökkent,kiosztásra került a pontosított rendelet tervezet szövege és indokolása)

18.) Fedezet biztosítás és megbízási szerződés megkötése a Pécs, Mária utca 18. szám alatti épület életveszélyes állapota kapcsán

29.) „Pécs Városi Civil Keret 2023-2” pályázat keretében alapítványok támogatása

9.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2023.08.29.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok személyi kérdései (az anyag pótlólagosan került megküldésre)

2.) Fedezet biztosítása gyalogátkelőhelyek kivitelezéséhez, műszaki ellenőrzéséhez és terveztetéséhez

10.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.06.20.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása

9.) Polgármesteri biztos megbízása sporttanácsadói tevékenység ellátására

11.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.05.16.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtása

2.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az építményadóról szóló 29/2015. (XI.3.) önkormányzati rendeletének módosítása

10.) Pályázat kiírása közcélú naperőművek kialakítása Pécs, Füzes dűlőben tárgyú projekt keretében megépített naperőművekben megtermelt villamos energia piaci alapú értékesítésére 2 évre szóló időtartamra

11.) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatása

35.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósítandó 2023. évi közösségi költségvetés koncepciójának és szabályzatának elfogadása

41.) Csatlakozási szándék az Országgyűlés orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló békepárti 5/2023.(III.31.) OGY határozatához.

12.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.04.18.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) A Pécsi Rendőrkapitányság beszámolója Pécs M. J. Város 2022. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

2.) Beszámoló a Pécsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tevékenységéről

3.) Beszámoló a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége 2022. évi tevékenységéről

12.) A „Megyeri út fejlesztése I. és II. ütem” tárgyú kivitelezési közbeszerzési eljárás kapcsán ideiglenes önerő biztosítása

17.) A Reménység Alapítvány ellátási szerződésének módosítása és fedezet biztosítása támogatási szerződés megkötéséhez

20.) A Pécs, Pákolitz I. u. 33. szám alatti ingatlan termeinek haszonbérbe adása a Dosta Sas Egyesület részére

24.) Pécs Városi Civil Keret 2023 pályázat keretében Alapítványok támogatása

27.) A Baranya Vármegyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása

13.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.03.21.
Videófelvétel
22 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

14.) A Települési Klímavédelmi Stratégia kommunikációs tervének elfogadása

17.) Fedezet biztosítása a „Nagy Jenő utcai Óvoda energetikai korszerűsítése” tárgyú vállalkozási szerződés 1. sz. módosításához (TOP-6.5.1-19-PC1-2021)

24.) Önerő és önkormányzati ingatlanok biztosítása az „Országos Futópálya-építési Program 2023. Pályázat” keretében építendő rekortán futópálya kivitelezéséhez

25.) Fedezet biztosítása a Biokom Nonprofit Kft.-vel kötött csapadékvíz elvezető rendszerek kialakításával és fenntartásával kapcsolatos eseti közszolgáltatási szerződés 1. számú módosításához

32.) Pályázat kiírása mikromobilitási eszközrendszer kialakítására és üzemeltetésére Pécs közigazgatási területén 3 év időtartamra

38.) Alapítványok kulturális célra történő támogatása

39.) Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntésekHatározat (E)

14.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.02.21.
Videófelvétel
41 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.) A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2019.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosítása

3.) A Pécs Többcélú Agglomerációs Társulás által fenntartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 11/2018. (III.20.) önkormányzati rendelet módosítása és a 192/2022. (IX.20.) számú közgyűlési határozat visszavonása

5.) A Nemzetiségi Tanács ügyrendjének módosítása

9.) Csatlakozás a Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara tagságához

10.) Fedezet biztosítása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás műszaki, technikai hátterének működtetésére

12.) Pécs város arculatának megtervezése pályázati úton

13.) „Pécs, Tető úton bekövetkezett partfalkárosodás helyreállítása” tárgyú vis-maior pályázat benyújtása

14.) A Tettye Forrásház Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása

15.) Tüke Busz Zrt. Zöld Busz projektjének ÁFA - finanszírozása

19.) „Misina tető fejlesztése II.” tárgyú projekthez kapcsolódó Támogatási Szerződés megkötése (TOP-6.1.4-15-PC1-2022-00005)

27.) Siklósi úti ALDI ingatlanán kialakított kutyafuttatóval kapcsolatos megállapodás újrakötése

30.) Hozzájárulás a Pécsi Kulturális Központ telephelyeként működő Pécs, Somogy u. 70. sz. alatti ingatlan haszonkölcsönbe adásához és székhelybejegyzéséhez a Tegyünk Egymásért Egyesület részére.

32.) Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Koncepciójának elfogadása

33.) Elhatárolódás akkumulátorgyár pécsi telepítésétől (az anyag pótlólagosan került megküldésre)

15.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.02.14.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása

2.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének megalkotása, valamint saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség várható összegének elfogadása a 2024-2026. évekre

3.) Fejlesztési önerő és előfinanszírozási alap létrehozása(az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

16.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.01.24.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

1.) A kitüntetések és szakmai kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 5/2002. (III.5.) önkormányzati rendelet módosítása

3.) A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 42/2005. (XI.29.) számú önkormányzati rendelet módosítása

6.) Fedezet biztosítása és pályázat kiírása civil koordinátori feladatok ellátásához

7.) Fedezet biztosítása a pécsi postahivatalok visszanyitásához és szerződés megkötése

11.) A BIOKOM Nonprofit Kft.-vel kötött eseti közszolgáltatási szerződés módosítása

17.) A „Magyarürögi vízfolyás rendezése” tárgyú projekthez kapcsolódó Vállalkozási Szerződés megszüntetése (TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00003)

17.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2022.12.14.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

3.) A 42102/1 hrsz-ú ingatlan csődeljárás során történő megvásárlása (az előterjesztés címe a kiküldött meghívóhoz képest megváltozott)

18.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.12.06.
Videófelvétel
24 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása

6.) Rendeletalkotás a településterv, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet helyi partnerségi egyeztetéséről

8.) A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működésével kapcsolatos döntések, a 183/2022. (VI.23.) számú közgyűlési határozat visszavonása (megváltozott - a meghívóhoz képest - az előterjesztés címe)

9.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum önkormányzati oldal tárgyalócsoportjának megválasztásáról szóló 256/2019. (XII. 10.) számú határozatának módosítása

18.) Fedezet biztosítása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás műszaki, technikai hátterének működtetéséről szóló 226/2022. (X.18.) számú közgyűlési határozat módosítása

29.) A BIOKOM Nonprofit Kft.-vel kötött közfeladat-ellátási szerződés módosítása

37.) Balokány-liget Közpark és Pepita Közösségi Ház üzemeltetési és közművelődési feladatainak ellátása

41.) Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések

19.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.11.15.
Videófelvétel
26 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4.) A Pécsi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

5.) Támogatás nyújtása energiaköltség fedezése céljából a TÜKE Busz Zrt. számára (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

9.) Fedezet biztosítása és a Pék-sor alatti szociális bérlakások födémproblémáival kapcsolatos döntések meghozatala (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

10.) Fedezet biztosítása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Energiaaudit és stratégiai irányok meghatározása tárgyú közbeszerzési eljárás megindításához

14.) Fedezet biztosítása Pécs Megyei Jogú Város Kerékpárforgalmi Hálózati Tervének (KHT) és az elektromos közösségi kerékpározási hálózat kialakításának felülvizsgálatához, valamint tervek aktualizálásához

15.) „A Pécsi Világörökségi Negyed fejlesztése” tárgyhoz kapcsolódó kivitelezési munka című Vállalkozási Szerződés 2. számú módosítása (GINOP-7.1.6-16-2017-00006) (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

20.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pécsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata

24.) A Pécsi Utánpótlás- és Tömegsportért Alapítvány támogatás iránti kérelme

20.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2. rész 2022.10.18.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

13.) Fedezet biztosítása a Pécs Megyei Jogú Város szolgáltató cégeivel kapcsolatos elégedettségi mérés 2021 tárgyú beszerzési eljáráshoz és az eljárás megindítása

15.) A Tettye Forrásház Zrt. Tettye Vízház Kft.-ben fennálló üzletrészének értékesítése

21.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 1. rész 2022.10.18.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

7.) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

8.) Fedezet biztosítása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás műszaki, technikai hátterének működtetésére

22.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.09.20.
Videófelvétel
27 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása

4.) A Tüke Busz Zrt. számára nyújtandó önkormányzati támogatás (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

5.) Pécsi Sport Nonprofit Zrt. számára nyújtandó önkormányzati támogatás (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

16.) Az Európai Unió „HORIZON-CL5-2022-D4-01-02: Renewable-intensive, energy positive homes” című támogatási programjára benyújtott támogatási kérelem utólagos jóváhagyása (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

25.) A Castrum Pécs Kft.-vel megkötött településrendezési szerződés módosítása

34.) Tájékoztató Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

23.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.06.14.
Videófelvétel
22 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2019.(XI.15.) önkormányzati rendeletének módosítása

7.) Polgármesteri biztos megbízása sporttanácsadói tevékenység ellátására

8.) Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések

9.) Pályázat kiírása a Tüke Busz Zrt. vezérigazgatójának megválasztására

10.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Lakhatási Kerekasztala tagjainak megválasztása és ügyrendjének megállapítása

14.) Közbeszerzési eljárás indítása Pécsi közutak és kapcsolódó infrastruktúrák fejlesztése tárgyú keretmegállapodás megkötésére

23.) A Pécs-Hird, Szövőgyár utca 20., 48038/1 helyrajzi számon található Kenderfonó rekonstrukciójára vonatkozó új pályázat benyújtásához kapcsolódó döntések meghozatala (TOP-6.3.2)

24.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.05.17.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtása

3.) Az önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének megváltoztatásáról szóló 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása

17.) A Pécs - Hird, Zengő utca 54., 48136 helyrajzi számú ingatlanon új „Hirdi Közösségi Ház” építéséhez kapcsolódó - TOP-7.1.1-16-H¬ERFA-2019-00245 sz. projekttel kapcsolatos döntések meghozatala

20.) „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Pécs város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekt kommunikációs tervének véglegesítése (KEHOP-3.2.1-15-2017-00021)

21.) A „Homlokzatfelújítás 2022.” c. pályázat kiírása

25.) A Pécs, Cserkúti út 22. számú, 80728 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása

26.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójához készített 2 éves Cselekvési Program feladatainak végrehajtásáról szóló beszámoló és a következő 2 évre szóló Cselekvési Program elfogadása

29.) Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések

25.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.04.19.
Videófelvétel
28 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) A Pécsi Rendőrkapitányság beszámolója Pécs M. J. Város 2021. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

2.) A Pécsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló

4.) Az új építési szabályzat megalkotása és a kapcsolódó döntések meghozatala

9.) Fedezet biztosítása az Ifjúságpolitikai Koncepció elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás lebonyolításához

14.) A Pécsbányai Közösségi Ház fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásához szükséges pótfedezet biztosítása (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00705)

33.) Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések

26.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.03.22.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

32.) A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 10 pontjának támogatása

33.) Települési Klímavédelmi Stratégia elfogadása

36.) Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések

27.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.02.22.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása

12.) A Dénesi Ödön kedvezményes telekvásárlási program keretében kiírt pályázat lezárása

15.) Hozzájárulás a Pécsi Kulturális Központ telephelyeként működő Pécs, Somogy u. 70. szám alatti ingatlan haszonkölcsönbe adásához és székhelybejegyzéséhez a Tegyünk Egymásért Egyesület részére

28.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.02.15.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének megalkotása, valamint a saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség várható összege 2023-2025. évekre

29.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.01.25.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

5.) Fedezet biztosítása az Idősügyi Koncepció elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás lebonyolításához

15.) Jogszabályváltozás miatt a polgármester és az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítása

19.) Pécs Megyei Jogú Város sportstratégiájának elfogadása

20.) A kiemelt sportcélú beruházások és fejlesztések koordinálásával megbízott polgármesteri biztos beszámolójának elfogadása

21.) Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések

22.) Tájékoztató a Nemzetiségi Tanács 2021. évi munkájáról és 2022. évi terveiről

30.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2021.12.14.
Videófelvétel
31 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása

3.) A Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a díjköteles várakozóhelyek üzemeltetéséről és használatáról szóló 43/2021. (XI.22.) önkormányzati rendelet módosítása

11.) Fedezet biztosítása Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére takarítás szolgáltatás beszerzése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

12.) Fedezet biztosítása az Integrált Nappali Szociális Intézmény alapfeladatainak ellátásához szükséges gépkocsi beszerzéséhez

19.) A Közgyűlés 2022. évi munkatervének jóváhagyása

20.) Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért Egyesülettel kötött haszonbérleti szerződés felmondása, a Pécsi Kulturális Központ alapító okiratának módosítása

23.) Gépjármű átadása a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége részére

36.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Civil Koncepciójának elfogadása

37.) Pécs Megyei Jogú Város módosított Településfejlesztési Koncepciójának elfogadása

43.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről

44.) Beszámoló a Pécsi Értéktárba 2021 évben felvett értékről

45.) Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések

31.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2021.11.16.
Videófelvétel
23 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3.) A köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

4.) A közterületek használatáról szóló 31/2008. (X.15.) önkormányzati rendelete és a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló 48/2013. (XI.18.) önkormányzati rendelete módosítása

5.) A kedvtelésből folytatott állattartásról szóló 47/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

7.) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása

8.) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési támogatása

9.) 2014-2020 közötti uniós ciklus projektjeinek zárásával és a 2021-2027 közötti ciklus projektjeinek előkészítésével, előfinanszírozásával kapcsolatos döntések meghozatala - Európai Beruházási Bankkal megkötött hitelszerződéshez kapcsolódó döntések meghozatala

12.) Megújuló Mecsek Program előkészítésével kapcsolatos ingatlanhasznosításra vonatkozó döntések

32.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2021.10.19.
Videófelvétel
21 felszólalás db
Videófelvétel

6.) Bizottságokban történő személyi változás

7.) Bizottsági Ügyrendek jóváhagyása

17.) Pécsbányai Közösségi Ház fejlesztése” című projekt Támogatói Okiratának elfogadása (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00705)

19.) A Pécs, Szöcske utca 01606 és 01607 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolása

24.) Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések

33.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2021.09.21.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása

3.) Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása és a kapcsolódó döntések meghozatala

8.) Környezetvédelmi és fenntarthatósági megbízott megválasztása

18.) Dénesi Ödön kedvezményes telekvásárlási program pécsi fiatalok számára

36.) Képviselői indítvány megtárgyalása

34.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyûlése 2021.07.13.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Pályázat lezárása a Tüke Busz Zrt. vezérigazgatójának megválasztására

Jogi és Ügyrendi Bizottságban történő személyi változás

35.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendes Testületi ülése 2021.06.15.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

7. Pécs Megyei Jogú Város önkormányzata közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2019.(XI.15.) önkormányzati rendeletének módosítása

8. Alpolgármester megbízásának visszavonása

9. Az Alpolgármesterek választása

12. Polgármesteri biztos megbízása a kiemelt sportcélú beruházások és fejlesztések koordinálására

30. A Közalapítvány az „Újhegyi Városrészért” választókörzeti keretből történő támogatása

36.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020.10.20.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola korszerűsítése és felújítása tárgyú projekttel kapcsolatos döntések meghozatala (TOP-6.5.1-15-PC1-2016-00001)

Intézkedésekről, Pécs fenntartható közlekedésének fejlesztése érdekében

Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések + napirendek utáni kérdések

37.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2020.09.22.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyének betöltésére kiírt pályázat lezárása

A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás Társulási megállapodásának módosítása

A „Hirdi Közösségi Ház fejlesztése - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00245” tárgyú projekttel kapcsolatos döntések meghozatala

Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések

38.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 2020.07.15.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

4. Napirendi pont

39.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselo-testületi ülése 2020.06.23.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft.-vel megkötött háromoldalú megállapodás és adásvételi szerződés módosítása

Nyilatkozat a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására szolgáló pályázathoz

Pályázat beadása az önkormányzati feladatellátást fejlesztések támogatására kiírt felhívásra

A Kőrösi Csoma Sándor utcai rendelőbe költöző alapellátó házi gyermekorvosok részére telephely használathoz hozzájáruló nyilatkozat kiadása

Tiltakozás a Kormánynak az önkormányzatok működését ellehetetlenítő intézkedési ellen

Pécs válasza a klímaváltozás kihívásaira

A Pécs, Nagypostavölgy alsó 33. sz. alatti ingatlan haszonkölcsönbe adása a Kézművesek Baranyai Egyesülete részére

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás között létrejött használati szerződés módosítása

Települési Környezetvédelmi Program elfogadása

40.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020.03.10.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. éviköltségvetése

Idősügyi Tanács tagjainak megválasztása

A Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Tanács ügyrendjénekjóváhagyása

Két évre szóló Cselekvési Terv elfogadása Pécs Megyei JogúVáros Önkormányzata Közbiztonsági és BűnmegelőzésiKoncepciója végrehajtásához

Az Önkormányzat, a BIOKOM Nonprofit Kft. és a QUARTZKft. között megkötött megállapodás módosítása

Nyilatkozat kiadása a Székely Szabadság Napjáról

41.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2020.02.18.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 10/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítása

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Pályázat kiírása a Csorba Győző Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a BIOKOM Nonprofit Kft. közötti városüzemeltetési közfeladat-ellátási szerződés módosítása

A Tettye Forrásház Zrt. Alapszabályának módosítása

Pécsbányai Közösségi Ház fejlesztése tárgyú pályázat benyújtása a TOP-7.1.1-16-H-076-3 kódszámú felhívásra

A Pécs-Villány turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása című pályázattal kapcsolatos feladatok átadása

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség várható összege 2021-2023. évekre

42.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2020.02.11.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

2. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása - I. forduló

43.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselõ-testületi ülés 2020.01.28.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Településrészi testületek tagjainak megválasztása

A "Kodály Zoltán utcai Óvoda energetikai fejlesztése" tárgyú projekthez kapcsolódó döntések meghozatala (TOP-6.5.1-16-PC1- 2018-00007)

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetés előkészítésének módszertana

A Ki-Látás Közhasznú Alapítvánnyal a Pécs, Fenyő u. 1. sz. alatti raktár használatára kötött megállapodás módosítása

Pécs Megyei Jogú Város lntegrált Területi Programjának módosítása

A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Közművelődési megállapodások megkötése

A Pécs, Szöcske utca 01613 és 01615 hrsz-ú ingatlanok belterületbecsatolása

Polgármesteri beszámoló Lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések

44.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.12.10.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2019.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosítása

Nemzetiségi tanácsnok megválasztása

ldõsügyi Tanács tagjainak megválasztása

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok személyi kérdései

Fedezet biztosítása az Önkormányzat pénzügyi helyzetének átvilágítása, valamint az Önkormányzat intézményei jogi átvilágítása, és az Önkormányzat gazdasági társaságai és intézményei jogi átvilágításának szakértői felügyelete feladatok ellátásához (pótlólagos)

A Tükebusz Zrt-vel különjárati személyszállítási szolgáltatásra kötött vállalkozási szerződés módosítása

Az E-közbringa rendszer kialakítása Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén - l. ütem tárgyú projekttel kapcsolatos döntések meghozatala (TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00001)

Közvetlen uniós pályázat benyújtása innovációs céllal a "régi" Bóbita Bábszínház épületének felújítására tekintettel

Közművelődési megállapodások megkötése

45.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület - Közmeghallgatás 2019.12.05.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

46.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 2019.11.14.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

2 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

9. Innovációs Biztos megválasztása

10. Civil kapcsolatok tanácsnokának megválasztása

47.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület alakuló ülése 2019.10.31.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

3. Napirendi pont

7. Napirendi pont

48.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendes Testületi ülése 2019.09.19.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

12. Napirendi pont

49.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.05.17.
Hangfelvétel
21 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtása

3.) Az önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének megváltoztatásáról szóló 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása

17.) A Pécs - Hird, Zengő utca 54., 48136 helyrajzi számú ingatlanon új „Hirdi Közösségi Ház” építéséhez kapcsolódó - TOP-7.1.1-16-H¬ERFA-2019-00245 sz. projekttel kapcsolatos döntések meghozatala

20.) „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Pécs város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekt kommunikációs tervének véglegesítése (KEHOP-3.2.1-15-2017-00021)

21.) A „Homlokzatfelújítás 2022.” c. pályázat kiírása

25.) A Pécs, Cserkúti út 22. számú, 80728 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása

26.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójához készített 2 éves Cselekvési Program feladatainak végrehajtásáról szóló beszámoló és a következő 2 évre szóló Cselekvési Program elfogadása

29.) Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések

50.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 2. rész 2020.07.15.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel
51.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 1. rész 2020.07.15.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
52.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020.03.10.
Hangfelvétel
18 felszólalás db
53.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2020.02.18.
Hangfelvétel
21 felszólalás db
54.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2020.02.11.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

2.Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása - I. forduló

55.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.12.10.
Hangfelvétel
25 felszólalás db
56.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület - Közmeghallgatás 2019.12.05.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel
57.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 2.rész 2019.11.14.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel
58.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 1.rész 2019.11.14.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel
59.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület alakuló ülése 2.rész 2019.10.31.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel
60.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület alakuló ülése 1. rész 2019.10.31.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel