Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Élőben
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Bereznai Csaba

Tatabánya Önkormányzata - Képviselő , Fidesz-KDNP

Korábbi tisztségek
Ifjúsági, Sport, Civil és Nemzetiségi Bizottság
2019 -

Bemutatkozás

Újváros vége, Szőlőhegy – 8. sz. evk.

Felszólalások

Összesen 34 hozzászólás
Találatok
33 db
1 db
1.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.04.18.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

01. Tatabánya, Csákányospuszta, 0612/4 hrsz-ú ingatlan, régészeti lelőhelyen Árpád-kori templomrom megőrzési munkáival és bemutatásával kapcsolatos döntés

05. Döntés a Tábita Alapszolgáltatási Központtal, házi segítségnyújtás támogatás biztosítása tárgyában kötött Együttműködési Megállapodás módosításáról

10. Az M1 autópálya bővítése kapcsán a telekmegosztásokat követően kialakult önkormányzati területek újra hasznosítása, illetve a kialakult, a földforgalmi törvény hatálya alá tartozó telkek rekreációra való kijelölése

14. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

15. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

17. Kérdések

2.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.03.14.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

05. Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi térítési díj rendelet módosítása

08. A Nyári Napközis Tábor szolgáltatási térítési díjának meghatározása

12. Alapítványi támogatások

3.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése - hálózat szolgáltatási hiba miatt az első 28 perc nem rögzült 2024.02.22.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

16. Javaslat Sporttanács felállítására és a Földi Imre ösztöndíjak feltételeinek módosítására

19. Palkovics Mária beszámolója a Krajcsirovits Henrik Városi Művészeti Ösztöndíj ideje alatt végzett szakmai munkáról

20. Döntés a Kodály téri Közösségi Ház üzemeltetésével kapcsolatban

03. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

23. Interpelláció

24. Kérdések

4.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.01.18.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

06. Tatabánya Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) 2023-2030 elfogadása

12. Döntés a fogorvosi ügyeleti ellátás díjának módosításáról

15. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

16. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

5.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.12.14.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 14/2023. (III.21.) önkormányzati rendeletének módosítása

11. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2024. I. félévi munkaterve

20. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

21. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

15. Döntés a köztéri szobrok 2024. évi helyreállításáról

23. Döntés a 2024. évi Sörfesztivál helyszínéről

6.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.11.23.
Videófelvétel
20 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

01. Tatabánya Megyei Jogú Város TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének - TVP - kötelező felülvizsgálata

03. Önálló képviselői indítvány: Tatabánya Megyei Jogú Város 70 év feletti lakosságának támogatása

04. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 14/2023. (III.21.) önkormányzati rendeletének módosítása

05. A tatabányai jégpálya fejlesztéséhez szükséges döntések

09. Tatabánya Megyei Jogú Város közterületi zöldterületeinek fenntartására és közterületeinek tisztántartására vonatkozó szerződés meghosszabbítása

S3 Sürgősségi indítvány: Ivóvízkincsünk védelme, Tatai-medence ivóvízkészletének állapota és felhasználása

10. Döntés a T-Busz Kft. által az autóbusz-menetrend 2024. január 1-től történő módosítására tett javaslatokról

14. Önálló képviselői indítvány: Cöliákia szűrés nagycsoportos óvodások részére

15. 2024. évi városi rendezvények megszervezésével kapcsolatos döntések

17. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

7.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.10.19.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

04. TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00004 Tatabányai közintézmények napelemes fejlesztése II. projekttel kapcsolatos döntés

06. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

07. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

12. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

8.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.09.21.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása

Z03. A Tulipános Ház műszaki ellenőrével szemben indítandó jogi eljárásról szóló 1008/2021. (IX.23.) határozat végrehajtásáról

13. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

08. Trafibox készülék kihelyezése Tatabánya közigazgatási területén

15. Kérdések

9.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.08.24.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

10. Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása

11. Önálló képviselői indítvány: T-Busz Kft. menetrend módosítása

12. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

13. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

15. Kérdések

16. Közügyeket érintő képviselői felszólaláso

10.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.06.22.
Videófelvétel
26 felszólalás db
Videófelvétel

03. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2023. évi költségvetéséről szóló 14/2023. (III.21.) önkormányzati rendeletének módosítása

17. Döntés a Hangaszál Egyesület 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

20. Döntés az Epipen Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában lévő bölcsődéiben és óvodáiban történő beszerzéséről

16. Tatabánya, Településrendezési eszközök módosítása Tudományos Technológiai Park bővítés II. ütem érdekében - Környezeti vizsgálat lefolytatásáról döntés

23. Önálló képviselői indítvány: HÉSZ átsorolási kérelem Tatabánya 2686/2 hrsz ingatlan

24. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

25. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

S1 Sürgősségi indítvány: A 2119/202 hrsz. ingatlan ingyenes bérbeadása a Tatai-Medence OCR és Terepfutó Sportegyesület részére

S2 Sürgősségi indítvány: Csatlakozás az Országgyűlés 05/2023. (III.31) OGY határozatához

28. Közügyeket érintő képviselői felszólalások

11.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.05.18.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának a közterületek elnevezéséről és a művészeti alkotások közterületen történő elhelyezésének szabályairól szóló 20/2007. (V.29.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata

02. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadási rendelete

06. T-Busz Kft. menetrend módosítási javaslatai

07. A T-Szol Zrt. díjemelési kérelmének elbírálása Tatabánya Megyei Jogú Város közterületi zöldterületeinek fenntartására és közterületeinek tisztántartására vonatkozóan

11. Döntés a Bölcsődefejlesztés Tatabányán III. (TOP-6.2.1-19-TB1-2019-00001) projektekhez kapcsolódó többlet önerő biztosításáról

15. Mandátumadás a TSC Labdarúgó Kft. 2023. május 22-i taggyűlésére

S1. Sürgősségi indítvány: Szükséges sporttámogatások rendezése

12.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.04.20.
Videófelvétel
23 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról és kezeléséről szóló 32/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendeletének módosítása

03. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének megválasztása

06. A Remédium Alapítvány ingatlanhasználati szerződésének megkötése

07. A T-Szol Zrt. és az önkormányzat közötti vagyoni elszámolásokkal kapcsolatos döntések

10. Ingatlan hasznosítási koncepció II. forduló (döntés az ingatlanok értékesítéséről)

19. Döntés a 2022. évről készült gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelésről

24. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

16. Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városrendészeti Irodája szakmai tevékenységének áttekintése, feladatai végrehajtásának eredményessége, a lakossággal való kapcsolattartása, a közterületfelügyelet beszámolója tevékenységéről 2019-2022 évek vonatkozásában

20. 2023. évben megemelkedett gyermekétkeztetési térítési díjak kompenzálása Tatabánya teljes köznevelési rendszerét felölelően

21. Döntés az MLSZ Országos Pályafelújítási Programjához kapcsolódó pályázatban való részvételről

27. Önálló képviselői indítvány: Tatabánya, Újváros Sárberek 11620/22 és 1620/32 hrsz közösségi célú hasznosítása, Tatabánya város rendezési tervének módosítása a Vt-9-ből vegyes övezetből Z jelű zöldövezeti közparkká

29. Kérdések

30. Közügyeket érintő képviselői felszólalások

13.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.03.23.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

03. Döntés a Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat gyermekétkeztetési térítési díjemelés kompenzálásával kapcsolatos kérelméről

07. Állami tulajdonú ingó vagyontárgy térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése

08. Tatabánya, Bánhida és Sárberek településrészeket összekötő közút elnevezése

13. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

S1 Sürgősségi indítvány: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2023-2025. években várható saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei

S2 Sürgősségi indítvány: Döntés a KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezendő 2023. évi Tűzoltó Nap rendezéséhez kapcsolódóan

14.
Tatabánya Megyei Jogú Város rendkívüli Közgyűlése 2023.03.13.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása

03. Sürgősségi indítvány: Tatabánya MJV Önkormányzatának Közgyűlésének az építményadóról szóló 55/2012. (XI.23.) önkormányzati rendeletének módosítása

04. Városi nagyrendezvénnyel kapcsolatos döntések

15.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.02.16.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

05. A helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról szóló és Ataxiállomások létesítéséről, igénybevételéről és használatának rendjéről szólórendeletek módosítása

06. A lakások bérletéről szóló 52/2012. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosítása

06. A lakások bérletéről szóló 52/2012. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosítása

07. Tatabánya, Tulipános Ház 2139/3, 2140/1, 2140/2, 2138 helyrajzi számúingatlanokat magába foglaló telektömbjére vonatkozó településrendezési tervmódosítása

11. Bizottsági tagok megválasztása

21. Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2022. évi beszámolója

12. Balatoni táborozás lehetősége tatabányai gyermekek részére

18. Tájékoztatás az „RRF-1.1.2-21-2022-00061 A Tatabánya Dózsakerti Bölcsődeépületének létszámbővítéshez szükséges átalakítása, felújítása” elnevezésűprojektről, illetve a 2023. februárjában megnyíló pályázati lehetőségről

25. Tatabányai Klímaplatform megalapításáról

28. Kérdések

16.
Tatabánya Megyei Jogú Város rendkívüli Közgyűlése 2023.02.15.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

17.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.01.19.
Videófelvétel
23 felszólalás db
Videófelvétel

01. Támogatások rendszere

02. Önkormányzati intézmények köztisztviselőinek, közalkalmazottainak és munkavállalóinak 2023. évi díjazása

05. A Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014.(XI.6.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata

09. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

12. A rugalmas lomtalanítás bevezetése érdekében Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 5/2015. (III.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról

S02. Sürgősségi indítvány: KÖLYÖK Kft és Pidex Kft. kérelme

S03. Sürgősségi indítvány: Tulipános Ház üzemeltetésére megkötött szerződés módosítása

18.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.12.15.
Videófelvétel
29 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása

02. Átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

04. Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás működésével kapcsolatos tájékoztató és a 2023. évi költségvetéséhez kapcsolódó döntések

33. Önálló képviselői indítvány: Gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések

S1 Sürgősségi indítvány: Döntés a háziorvosi ügyeleti ellátás jövőbeni biztosításáról

18. Vagyongazdálkodással kapcsolatos döntések

08. 2023. évre szóló költségvetési koncepció

11. Döntés Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata egészségügyi alapellátásával kapcsolatos aktuális feladatokról

13. Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálatának elfogadása

17. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

30. Városi újsággal kapcsolatos döntések

35. Kérdések

19.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.11.17.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

01. Tatabánya Megyei Jogú Város helyi adó rendeleteinek módosítása II. forduló

03. Szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása

11. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Sürgősségi: „SKHU/1601/1.1/013 számú INTERREG SacraVelo pályázat keretében beszerzett projektelemek átvétele a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattól”

06. Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálatának elfogadása

20.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.10.20.
Videófelvétel
24 felszólalás db
Videófelvétel

01. Döntés az energiaárak növekedéséhez kapcsolódó önkormányzatot és intézményeit érintő költségnövekedések bemutatásáról és az intézkedésekről

02. Tanulmány Tatabánya Megyei Jogú Város közösségi közlekedési fejlesztési koncepciójáról és menetdíj emelésről

01. Döntés az energiaárak növekedéséhez kapcsolódó önkormányzatot és intézményeit érintő költségnövekedések bemutatásáról és az intézkedésekről

13. Önálló képviselői indítvány: TOP Plusz projektek végrehajtásához kapcsolódó döntés

03. Döntés a tatabányai lakosok megemelkedett kiadásainak viseléséhez való hozzájárulásról, valamint a 70. év feletti tatabányai lakosok támogatásáról

07. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

09. Döntés a 11. számú gyermekorvosi körzet ellátásáról

10. Útátadás és útátminősítés a TOP-6.4.1-16-TB1-2017-00001 azonosítószámú, az Által-ér völgyi kerékpárút II. ütem kiépítése elnevezésű projekthez kapcsolódóan

12. Önálló képviselői indítvány: Egykori bánhidai kőkereszt újraállítása

15. Kérdések

16. Közügyeket érintő képviselői felszólalások

21.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.09.22.
Videófelvétel
26 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

03. Sürgősségi indítvány: A T-Szol Zrt. és tulajdonában lévő leányvállalatok 2022. évi pénzügyi terveinek várható teljesítéséről, valamint az energia-áremelkedéssel kapcsolatos lehetséges intézkedésekről szóló tájékoztatás kérése – Szücsné Posztovics Ilona polgármester

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása

03. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

05. Döntés Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata egészségügyi alapellátását érintő kérdésekben

06. Mikolasek Zsófia beszámolója a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban az elmúlt öt évben végzett vezetői munkájáról

10. Támogatási javaslatok a tatabányai lakosok megemelkedett kiadásainak viseléséhez

11. Városmarketig koncepció

23. Önálló képviselői indítvány: Javaslat Óriáskerék telepítésére

25. Kérdések

22.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.08.25.
Videófelvétel
27 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

01. Javaslat a nevelési-oktatási intézmények és a bölcsődék intézményi térítési díjának kompenzálására

03. Döntés a 2022/2023-as tanévhez kapcsolódó Közlekedési támogatás fedezetének biztosításáról

04. Tatabánya Megyei Jogú Város Helyi esélyegyenlőségi programja a 2022-től 2027-ig terjedő időtartamra

07. Döntés Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata egészségügyi alapellátását érintő kérdésekben

08. A volt Péch Antal Szakközépiskola egyes helyiségeinek használata

16. Alapítványi támogatások

14. Új uszodával kapcsolatos döntések

18. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

21. Kérdések

23.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.06.16.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

03. Tatabánya Megyei Jogú Város aktualizált klímastratégiájának jóváhagyása a „Klímatudatosság erősítése Tatabányán” című KEHOP-1.2.1-18-2019-00244 azonosítószámú projekt keretében

13. Kérdések

24.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.05.26.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

06. Beszámoló Tatabánya Megyei Jogú Város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2021. évet érintően

02. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása

S2 Sürgősségi indítvány: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (XI.6.) önkormányzati rendeletének és az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 8/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosítása

05. Döntés a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal határozathozatali kötelezettség elmulasztása miatt kibocsátott KE/3/349-1/2022. számú törvényességi felhívása tárgyában

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelete

15. „Hulladéktárolók zárhatóvá tételének kiépítése” pályázati felhívás módosítása

17. Önálló képviselői indítvány: Gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések

07. Tatabánya Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének (2021-2027) II. körös tárgyalása és elfogadása

20. Kérdések

25.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.04.21.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

19. Döntés a Tatabányai Arany János Óvoda, a Tatabányai Benedek Elek Óvoda, a Tatabányai Gyermekkert Óvoda, a Tatabányai Kertvárosi Óvoda, a Tatabányai Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetőinek a vezetői ciklusukat összefoglaló beszámolóinak elfogadásáról

18. Döntés a Tatabányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetői munkakör betöltésére benyújtott pályázatról

12. Döntés a 2021. évről készült gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelésről

05. Tatabánya Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének (2021-2027) elfogadása

21. A 2021. évi sporttámogatások pályázathoz kapcsolódó elszámolások elfogadása

23. Kérdések

26.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.02.17.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

09. Tatabánya Megyei Jogú Város 2021-2026. időszakra szóló IV. Környezetvédelmi programja (II. forduló)

11. TOP projektekhez kapcsolódó többlet önerő biztosításáról döntés

S02. Magyarné Kocsis Andrea Pénzügyi Bizottság elnöke és Pataki Zoltánné Jogi és Közbeszerzési Bizottság elnöke által benyújtott: Tatabánya Megyei Jogú Város 909/2021. (VII.15.) Közgyűlési határozatának végrehajtása

27.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021.12.16.
Videófelvétel
21 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

01. László György korábbi önkormányzati képviselő Tatabánya saját halottjává nyilvánítása

02. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása

03. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása

04. A fizető várakozás rendjéről szóló 28/2012. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítása

05. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 5/2015. (III.02.) önkormányzati rendeletének módosítása

S02. 19-20. sz felnőtt háziorvosi körzet

S05. Fenntartható Városfejlesztési Stratégia

13. Köztéri szobrok felújítása

19. Kölyök Kft. és Pidex Kft. kérelme

24. Döntés a TOP projektek forrás átcsoportosításáról

28.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021.11.18.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló rendelet alkotása

15. TOP projektek megvalósítására vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodások jóváhagyása a GFSZ Nonprofit Kft-vel

ÖKI 02_Az Agora Nonprofit Kft. szervezet átalakítására vonatkozó javaslatok

ÖKI 01_Javaslat a T-Szol Zrt. szervezeti átalakítására

SI 02_A Tatabányai Samaritánus Alapítvány kérésének támogatása

19/2

29.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021.10.21.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása

30.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021.09.23.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása

06. Beszámoló Tatabánya Megyei Jogú Város 2020. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

02. sürgősségi

13. KPVDSZ Művelődési Ház részére csereingatlan ideiglenes üzemeltetésbe adása

20. Önálló képviselői indítvány: Tatabánya Megyei Jogú Város területén kialakítandó parkolási rend megvalósításának hivatali előkészítése

31.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021.08.26.
Videófelvétel
22 felszólalás db
Videófelvétel

1. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (XI.6.) önkormányzati rendeletének módosítása

3. T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft-vel kapcsolatos döntések

12. Csatlakozás a Polgármesterek Éghajlat és Energiapolitikai Szövetségéhez

8. Döntés Tatabánya Megyei Jogú Város háziorvosi körzeteiben történő személyi változásokról.

12. Csatlakozás a Polgármesterek Éghajlat és Energiapolitikai Szövetségéhez

14. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

15. Interpelláció

16. Kérdések

32.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021.07.22.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Sürgősségi - Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott 908/2021. (VII.15.) számú határozatának megerősítése, polgármesteri vétó miatt

2. Az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

4. Bizottsági tagok megválasztása

7. „Értékvédelmi Támogatás 2021.” című pályázat kiírása Tatabánya Megyei Jogú Város helyi egyedi védettségű építészeti értékeinek karbantartására, felújítására

8. A Magyarországi Református Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Tatabányai Tagintézményének fenntartójával megkötött köznevelési szerződés megújítása

11. Beszámoló a sportszervezetek 2020. évi pénzbeli támogatásának felhasználásáról

12. Multifunkciós csarnokkal kapcsolatos döntések meghozatala

14. Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármestere 2021. évi szabadságának ütemezése

33.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016.01.28.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

5 Javaslat a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú lakóingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására

34.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.02.22.
Hangfelvétel
18 felszólalás db
Hangfelvétel

02. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

16. Javaslat Sporttanács felállítására és a Földi Imre ösztöndíjak feltételeinek módosítására

19. Palkovics Mária beszámolója a Krajcsirovits Henrik Városi Művészeti Ösztöndíj ideje alatt végzett szakmai munkáról

20. Döntés a Kodály téri Közösségi Ház üzemeltetésével kapcsolatban

03. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

23. Interpelláció

24. Kérdések