Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Élőben
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Bihary Gábor

Budapest Főváros Önkormányzata - Közgyűlési tag 2009-2014, MSZP

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Az óbudai Árpád Gimnáziumban érettségizett, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen folytatott területfejlesztési, környezetvédelmi, illetve politikatudományi szakterületen tanulmányokat, végül közigazgatási szakon szerzett diplomát, majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi mesterképzésbe kezdett. 1989-ben, Nagy Imre lemondása után, a Demisz nyolctagú vezetőségének tagja, majd a Magyar Szocialista Párt egyik legfiatalabb alapító tagja, valamint az 1990-es MSZP-kongresszus legfiatalabb küldöttje volt. 1992-1994, illetve 2006-2008 között a párt országos választmányának tagja, 2014 szeptemberétől 2016-ig a választmány elnökhelyettese. 1994-ben a Fővárosi Közgyűlés tagjává választották, a testület legfiatalabb tagjaként. A városfejlesztési és városképvédelmi bizottság tagja volt, illetve 2002 és 2006 között az európai integrációs és külügyi bizottság elnöki tisztét töltötte be, ilyen minőségében az Európai Unióhoz való csatlakozás fővárosi feladatait készítette elő. A 2006-os önkormányzati választáson nem jutott be a Fővárosi Közgyűlésbe. 1998-ban az óbudai képviselő-testület tagjává választották, egyéni képviselőként. 1999 és 2002 között a helyi MSZP-frakciót vezette. 2002-ben az MSZP, a Szabad Demokraták Szövetsége és a Centrum Párt közös óbudai polgármesterjelöltje volt, de alulmaradt a hivatalban lévő Tarlós Istvánnal szemben. 2002 és 2003 között Óbuda-Békásmegyer alpolgármestere volt. A 2006-os önkormányzati választás után több helyi MSZP-s önkormányzati képviselő távozott a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba, az így négyfősre csökkent MSZP-frakció vezetőjévé választották. 2003-ban tagja lett az Európai Unió Régiók Bizottságának (emiatt lemondott alpolgármesteri címéről), majd 2004-ben a magyar delegáció helyettes vezetőjévé választották. Két évvel később a Régiók Bizottságának elnökségi tagja lett, valamint a pénzügyi és adminisztratív bizottság első alelnökévé választották. 2007-ben a Bizottságban az Európai Szocialisták Pártjának egyik frakcióvezető-helyettese lett, tisztségénél fogva az európai párt tanácsába is bekerült. 2010 elején a magyar delegáció vezetőjévé és a belső pénzügyi és adminisztratív ügyekkel foglalkozó bizottság (CAFA) elnökévé választották. Delegációvezetői tisztségét 2012-ig viselte. 2009-ben a lemondott Kivágó Iván Györgyné helyére Biharyt jelölték a Fővárosi Közgyűlésbe, aki júniusban vette át mandátumát, ezzel biztosítva az MSZP és az SZDSZ többségét a Közgyűlésben. A 2010-es önkormányzati választáson az MSZP óbudai polgármester-jelöltje volt, ahol alulmaradt a Fidesz–KDNP által újrajelölt Bús Balázs polgármesterrel szemben. Mivel mind az óbudai képviselő-testületbe, mind a Fővárosi Közgyűlésbe (itt visszalépések után) listáról került be, lemondott óbudai mandátumáról. A közgyűlésben a jogi, ügyrendi, kisebbségvédelmi és vagyonnyilatkozat-ellenőrző bizottság alelnöke lett. 2014-ben nem indult Budapesten, így megszűnt közgyűlési és RB-s tagsága.
Mutass többet

Felszólalások

Összesen 25 hozzászólás
Találatok
25 db
0 db
1.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2014.04.30.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

13. Napirendi pont

19. Napirendi pont

2.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.09.26.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

49.Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

5.Javaslat a 2013. évi pályázati felhívásra a kerületi önkormányzatok által benyújtott rehabilitációs munkák támogatására. Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István, Csomós Miklós, dr. Szentes Tamás

14.Javaslat a BKK Zrt. feladatellátásáról és közszolgáltatásáról szóló keretmegállapodásának 8. számú módosítására. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

20.Javaslat az állami ingatlan-nyilvántartási alaptérkép beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítására. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

3.
Fővárosi Közgyűlés rendkivüli ülése 2013.04.09.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás rögzített hatósági áráról szóló … /2013. (…) Főv. Kgy. rendelet megalkotására. Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 jelű pályázat tulajdonviszonyainak rendezésére. Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. György István, dr. Szeneczey Balázs

4.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.03.27.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

21. Napirendi pont

37. Napirendi pont

49. Napirendi pont

1000. Napirendi pont

57. Napirendi pont

5.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.02.27.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat fővárosi közterületek nevének megváltoztatására. Előterjesztő: Tarlós István

6.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2013.02.22.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Római parti árvízvédelmi mű építése, döntési javaslat a védmű továbbtervezésére vonatkozóan.

7.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.12.12.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójára

Javaslat a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására

Javaslat a tiltott, közösségellenes magatartásokat megállapító - fővárosi önkormányzati rendeletekben található - rendelkezések hatályon kívül helyezésére

8.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.11.28.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII.9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

A Római-parti ideiglenes árvízvédelmi mű építése, javaslat a partvédőmű építésére vonatkozó támogatási szerződés megkötésére, a beruházás célokmányának módosítása

Javaslat a Dr. Urmánczy Nándor országgyűlési képviselő tiszteletére felállított emlékpad újbóli felállítására

Duna-parti kikötők közterület-használati hozzájárulás meghosszabbítására

9.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.10.03.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1. Javaslat egyes fővárosi közterületek nevének megváltoztatására

10. Javaslat az FKF Zrt.-vel a „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 2. sz. módosítására

43. Javaslat az EKOP-1.A.2, EKOP 2.A.2, valamint az EKOP-3.1.3 pályázati kiírásra elkészített pályázatok benyújtásának utólagos jóváhagyására. Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

52. Javaslat a kulturális és oktatási ágazatba tartozó egyszemélyes tulajdonú gazdasági társaságok vezetői javadalmazási szabályzatának elfogadására. Előterjesztő: Csomós Miklós

10.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.05.30.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat H-4 Brüsszeli Képviseleti Irodával kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére. Előterjesztő: Hutiray Gyula

11.
Fővárosi Közgyűlés rendkivüli ülése 2012.05.09.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Parking Kft.-vel megkötendő működési célú támogatási megállapodás kiegészítéséről. Előterjesztő: dr. György István

12.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.04.25.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a közlekedésszervezési feladatok ellátására vonatkozó megállapodások megkötésére ésegyes rendeletek módosítására. Előterjsztő: dr. György István

Javaslat a "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" projektet megvalósító jogiszemélyiségű önkormányzati társulás tagi képviseletében hozott döntéseket előkészítő ésmeghatározó ideiglenes bizottság lérehozására. Előter

Javaslat a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. BKK Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatostulajdonosi döntések meghozatalára. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futósportesemények szabályozásáról tárgyú rendelet megalkotására és a 763/2004 (IV. 29.) Főv. Kgy.határozattal elfogadott Fővárosi Önkormányzat köz

Javaslat a WHO "Globális Korbarát Városok Hálózatának kiépítése" címmel Dublinban tartottnemzetközi konferencia alapdokumentumának jóváhagyására, és ahhoz való csatlakozásra.Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

13.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.02.29.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésére. (I. forduló) Előterjesztők:Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Javaslat a Főváros közlekedési intézményrendszerének átalakításához kapcsolódóan aközlekedésszervező kijelölésére vonatkozó rendelet megalkotására. Előterjesztő: dr. György István

Javaslat a közcélú zöldterületekről szóló 14/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.Előterjesztő: dr. György István

Az Energy Cities tagság megszüntetése.Előterjesztő: dr. György István

"Javaslat a budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - haladási feltételek javítása a Budaörsi ésHegyalja úton" című, KMOP- 2.3.1/B-08-2009-0009 azonosító számú projekt támogatásiszerződésétől történő elállásra. Előterjesz

14.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2012.01.25.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010 (XII. 9.) Főv. Kgy rendelet módosítására.

Javaslat a kulturális és szakmai nonprofit kft.k ügyvezetőinek külföldi kikerüléseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre.

15.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.12.21.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat a III. kerület, Flórián téri szoborcsoport újraállításának támogatására. Előterjesztő: TarlósIstván

Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében. Előterjesztő:dr. Bagdy Gábor

Javaslat Budapest új közlekedési intézményrendszeréhez szükséges további döntések meghozatalára.Előterjesztő: dr. György István

16.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.11.30.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Római parti árvízvédelmi mű építésével kapcsolatos Támogatási Szerződés megkötésére.Előterjesztő: Hutiray Gyula

Javaslat a helyi tömegközlekedés 2012. évi viteldíjaira. Előterjesztő: György István

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv.Kgy. rendelet módosítására. Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

17.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.11.16.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Javaslat a főváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. Főv. Kgy. rendelet módosítására.

8. Dunai nagyvárosok.

9. Javaslat "A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a haladási feltételek javítása a Barossutcában" c. projekt támogatási szerződésétől történő elállásra.

18.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.10.21.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-vel bérleti szerződés megkötésére.

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2011. november 4-ei közgyűlésének napirendi pontjához kapcsolódóelőzetes döntés meghozatala.

Javaslat a fővárosi közlekedési intézményrendszer átalakításának részeként a főváros közútkezelőifeladatai ellátásának átalakításával kapcsolatos döntésekre.

Javaslat a Miror Design stúdió Kft.-vel és a "31." Általános Építő és Csúszózsalus Kft.-velszembeni behajthatatlan követelés számviteli rendezésére.

19.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.09.28.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

6. Napirendi pont

9. Napirendi pont

15. Napirendi pont

20.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.09.21.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

6. Napirendi pont

21.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.08.31.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

14. Javaslat a közterületen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek ideiglenes elhelyezésére szolgáló ún. „Fűtött utca" programhoz tartozó ingatlanok létesítésére.

22. Javaslat a Budapest Főváros közlekedési intézményrendszerének átalakításával kapcsolatos további döntések meghozatalára.

57. Római parti árvízvédelmi mű II. ütem építése. Nyomvonal kijelölés.

58. Javaslat a Széll Kálmán tér megújítása és az észak-déli budai villamoskapcsolat kapcsán szükséges döntésekre.

22.
Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése 2011.07.14.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat HÉT HATÁR Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesületrészére tagdíj kifizetésére. Előterjesztő: Tarlós István

23.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.06.22.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a fővárosi címerről és zászlóról szóló 5/1990. (IX. 30.) Főv. Tan. rendelet módosítására.

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A Budapesti Operettszínház és a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. közfeladatainak átadása a Magyar Állam részére.

24.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.05.25.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a metrószerelvények elöregedése miatt szükségessé vált műszaki audit elvégzésére.

Javaslat a Világjátékok 2017 pályázati dokumentációjának elfogadására

Javaslat a Budai Fonódó villamoshálózat projekt megvalósításához szükséges döntésekre.

Budapesti Nagybani Piac Zrt. alapszabály módosítása és vezetői javadalmazási szabályzata.

25.
Fővárosi Közgyűlés ülése 2011.04.27.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

18. Napirendi pont

43. Napirendi pont

53. Napirendi pont