Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Boda Bánk László

Tatabánya Önkormányzata - Képviselő , Mi Hazánk Mozgalom

Korábbi tisztségek
Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság
2019 -
Jogi és Közbeszerzési Bizottság
2019 -
Népjóléti bizottság
2019 -

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 30 hozzászólás
Találatok
29 db
1 db
1.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.05.23.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

19.8 Interpelláció

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról szóló rendelete

02. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítása

07. Döntés a volt Bánhidai Erőmű területét érintő településrendezési eszközök módosítása ügyében

2.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.04.18.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

02. A Sporttanács tagjainak megválasztása

14. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

15. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

02. A Sporttanács tagjainak megválasztása

3.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése - hálózat szolgáltatási hiba miatt az első 28 perc nem rögzült 2024.02.22.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

16. Javaslat Sporttanács felállítására és a Földi Imre ösztöndíjak feltételeinek módosítására

4.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.01.18.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

02. A 11060/38 és a 11055 hrsz-ú ingatlanok használatához szükséges településrendezési eszközök módosítása

03. Döntés a hrsz.: 01000/16 ingatlanon a Magyar Telekom Nyrt. bázisállomásának építésérő

06. Tatabánya Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) 2023-2030 elfogadása

07. Döntés a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága P.B. 2/2024.(I.8.) sz. felfüggesztett döntéséről

12. Döntés a fogorvosi ügyeleti ellátás díjának módosításáról

13. Döntés lakossági gombavizsgáló megbízásáról

16. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

5.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.11.23.
Videófelvétel
25 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

05. A tatabányai jégpálya fejlesztéséhez szükséges döntések

09. Tatabánya Megyei Jogú Város közterületi zöldterületeinek fenntartására és közterületeinek tisztántartására vonatkozó szerződés meghosszabbítása

S1 Sürgősségi indítvány: Döntés a behajtási engedélyezés rendjének módosításáról

S3 Sürgősségi indítvány: Ivóvízkincsünk védelme, Tatai-medence ivóvízkészletének állapota és felhasználása

10. Döntés a T-Busz Kft. által az autóbusz-menetrend 2024. január 1-től történő módosítására tett javaslatokról

12. Önálló képviselői indítvány: Szépkorúak bálja 2024-ben

13. Önálló képviselői indítvány: Gyalogátkelőhely kialakítása a Búzavirág utcában

14. Önálló képviselői indítvány: Cöliákia szűrés nagycsoportos óvodások részére

15. 2024. évi városi rendezvények megszervezésével kapcsolatos döntések

6.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.10.19.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

03. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról és kezeléséről szóló 32/2011. (IX.23) önkormányzati rendeletének módosítása (1. forduló)

04. TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00004 Tatabányai közintézmények napelemes fejlesztése II. projekttel kapcsolatos döntés

06. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

07. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

10. A T-Szol Zrt. és az Önkormányzat között létrejött távhőrendszer vagyonkezelésbe adásáról szóló megállapodás alapján történő vagyoni elszámolásról és kidolgozott szerződés bemutatásáról

7.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.09.21.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása

Z03. A Tulipános Ház műszaki ellenőrével szemben indítandó jogi eljárásról szóló 1008/2021. (IX.23.) határozat végrehajtásáról

03. A közterületek tisztán tartásáról szóló 30/2013. (X.02.) önkormányzati rendelet módosítása

05. Döntés az Önkormányzat által üzemeltetett jelzőlámpás csomópontok felújításáról

06. Döntés Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata egészségügyi alapellátását érintő kérdésekben

8.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.08.24.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

10. Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása

11. Önálló képviselői indítvány: T-Busz Kft. menetrend módosítása

9.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.06.22.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

01. A Tatabányai Rendőrkapitányság beszámolója Tatabánya Megyei Jogú Város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2022. évet illetően

02. T-Ingatlanfejlesztő 2016. Kft. részére pótbefizetés elrendelése

03. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2023. évi költségvetéséről szóló 14/2023. (III.21.) önkormányzati rendeletének módosítása

04. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 5/2015. (III.2.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése

15. Tatabánya, Alsógalla vasútállomás fejlesztése - P+R/B+R parkolók létesítése - Tatabánya Településrendezési Eszközeinek módosítása, eljárás megindításáról szóló dön

23. Önálló képviselői indítvány: HÉSZ átsorolási kérelem Tatabánya 2686/2 hrsz ingatlan

24. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

10.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.05.18.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának a közterületek elnevezéséről és a művészeti alkotások közterületen történő elhelyezésének szabályairól szóló 20/2007. (V.29.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata

02. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadási rendelete

06. T-Busz Kft. menetrend módosítási javaslatai

07. A T-Szol Zrt. díjemelési kérelmének elbírálása Tatabánya Megyei Jogú Város közterületi zöldterületeinek fenntartására és közterületeinek tisztántartására vonatkozóan

18. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

11. Döntés a Bölcsődefejlesztés Tatabányán III. (TOP-6.2.1-19-TB1-2019-00001) projektekhez kapcsolódó többlet önerő biztosításáról

15. Mandátumadás a TSC Labdarúgó Kft. 2023. május 22-i taggyűlésére

Ö1. Önálló képviselői indítvány: Beszámoló kérése a Tatabányai Erőmű Kft-től

S1. Sürgősségi indítvány: Szükséges sporttámogatások rendezése

11.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.04.20.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

07. A T-Szol Zrt. és az önkormányzat közötti vagyoni elszámolásokkal kapcsolatos döntések

08. A Tatabánya 5329/2 és 5329/3 hrsz-ú ingatlanok hasznosítása, valamint az önkormányzati törzsvagyonként nyilvántartott 5329/3 hrsz-ú ingatlan átsorolása

10. Ingatlan hasznosítási koncepció II. forduló (döntés az ingatlanok értékesítéséről)

24. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

16. Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városrendészeti Irodája szakmai tevékenységének áttekintése, feladatai végrehajtásának eredményessége, a lakossággal való kapcsolattartása, a közterületfelügyelet beszámolója tevékenységéről 2019-2022 évek vonatkozásában

17. Tájékoztató a közbiztonság tekintetében a rendőrség, a polgárőrség és a városrendészet közötti együttműködésről

27. Önálló képviselői indítvány: Tatabánya, Újváros Sárberek 11620/22 és 1620/32 hrsz közösségi célú hasznosítása, Tatabánya város rendezési tervének módosítása a Vt-9-ből vegyes övezetből Z jelű zöldövezeti közparkká

29. Kérdések

30. Közügyeket érintő képviselői felszólalások

12.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.03.23.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

05. Hosszútávú együttműködési megállapodás a Gerecse 50 teljesítménytúra szervezéséről

07. Állami tulajdonú ingó vagyontárgy térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése

08. Tatabánya, Bánhida és Sárberek településrészeket összekötő közút elnevezése

S2 Sürgősségi indítvány: Döntés a KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezendő 2023. évi Tűzoltó Nap rendezéséhez kapcsolódóan

13.
Tatabánya Megyei Jogú Város rendkívüli Közgyűlése 2023.03.13.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása

02. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 32/2022. (XII.19.) önkormányzati rendeletének módosítása

03. Sürgősségi indítvány: Tatabánya MJV Önkormányzatának Közgyűlésének az építményadóról szóló 55/2012. (XI.23.) önkormányzati rendeletének módosítása

04. Városi nagyrendezvénnyel kapcsolatos döntések

14.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.02.16.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

06. A lakások bérletéről szóló 52/2012. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosítása

07. Tatabánya, Tulipános Ház 2139/3, 2140/1, 2140/2, 2138 helyrajzi számúingatlanokat magába foglaló telektömbjére vonatkozó településrendezési tervmódosítása

09. Tatabánya M.J.V. Településrendezési tervének módosításához szükségestelepülésfejlesztési döntés a STRABAG Aszfalt Kft. 0220/1-2 hrsz., és azEURONENERGY GANYMEDE Kft. 16802, 011/31, hrsz. számú ingatlanokatérintően

25. Tatabányai Klímaplatform megalapításáról

15.
Tatabánya Megyei Jogú Város rendkívüli Közgyűlése 2023.02.15.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

16.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.01.19.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

01. Támogatások rendszere

02. Önkormányzati intézmények köztisztviselőinek, közalkalmazottainak és munkavállalóinak 2023. évi díjazása

05. A Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014.(XI.6.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata

05. A Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014.(XI.6.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata

12. A rugalmas lomtalanítás bevezetése érdekében Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 5/2015. (III.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról

S02. Sürgősségi indítvány: KÖLYÖK Kft és Pidex Kft. kérelme

S03. Sürgősségi indítvány: Tulipános Ház üzemeltetésére megkötött szerződés módosítása

15. Közügyeket érintő képviselői felszólalások

17.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.11.17.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

03. Szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása

18.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.10.20.
Videófelvétel
21 felszólalás db
Videófelvétel

01. Döntés az energiaárak növekedéséhez kapcsolódó önkormányzatot és intézményeit érintő költségnövekedések bemutatásáról és az intézkedésekről

02. Tanulmány Tatabánya Megyei Jogú Város közösségi közlekedési fejlesztési koncepciójáról és menetdíj emelésről

05. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a temetőkről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről szóló 31/2000. (VI.22.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata és új rendelet alkotása

08. A 215/2022 (V.26.) sz. határozat 3. és 4. pontja alapján a Tatabányai Sport Clubbal, mint üzemeltetővel kötött közfeladat ellátási szerződések módosítása

13. Önálló képviselői indítvány: TOP Plusz projektek végrehajtásához kapcsolódó döntés

03. Döntés a tatabányai lakosok megemelkedett kiadásainak viseléséhez való hozzájárulásról, valamint a 70. év feletti tatabányai lakosok támogatásáról

07. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

09. Döntés a 11. számú gyermekorvosi körzet ellátásáról

12. Önálló képviselői indítvány: Egykori bánhidai kőkereszt újraállítása

15. Kérdések

16. Közügyeket érintő képviselői felszólalások

19.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.09.22.
Videófelvétel
25 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

03. Sürgősségi indítvány: A T-Szol Zrt. és tulajdonában lévő leányvállalatok 2022. évi pénzügyi terveinek várható teljesítéséről, valamint az energia-áremelkedéssel kapcsolatos lehetséges intézkedésekről szóló tájékoztatás kérése – Szücsné Posztovics Ilona polgármester

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása

03. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

10. Támogatási javaslatok a tatabányai lakosok megemelkedett kiadásainak viseléséhez

21. Védett természeti területen található tatabányai erdők tarvágásának tilalmáról szóló rendelet megalkotásáról

23. Önálló képviselői indítvány: Javaslat Óriáskerék telepítésére

Önálló képviselői indítvány: Tatabánya Megyei Jogú Város hivatalos képviselete külföldi eseményeken – Nagy Béla önkormányzati képviselő

01. Sürgősségi indítvány: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kérelmezze a lakossági földgáz és villamosenergia fogyasztás kedvezményes mértékének módosítását Magyarország Kormányától – Boda Bánk László önkormányzati képviselő

20.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.08.25.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

01. Javaslat a nevelési-oktatási intézmények és a bölcsődék intézményi térítési díjának kompenzálására

03. Döntés a 2022/2023-as tanévhez kapcsolódó Közlekedési támogatás fedezetének biztosításáról

04. Tatabánya Megyei Jogú Város Helyi esélyegyenlőségi programja a 2022-től 2027-ig terjedő időtartamra

07. Döntés Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata egészségügyi alapellátását érintő kérdésekben

08. A volt Péch Antal Szakközépiskola egyes helyiségeinek használata

16. Alapítványi támogatások

09. Tatabánya, Lapatári Malom és Környékének fejlesztése 2. véleményezési kör – Telepítési Tanulmányterv szerinti Településrendezési Eszközök módosításának megindítása

21.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.06.16.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

03. Tatabánya Megyei Jogú Város aktualizált klímastratégiájának jóváhagyása a „Klímatudatosság erősítése Tatabányán” című KEHOP-1.2.1-18-2019-00244 azonosítószámú projekt keretében

13. Kérdések

22.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.05.26.
Videófelvétel
22 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

06. Beszámoló Tatabánya Megyei Jogú Város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2021. évet érintően

02. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása

S2 Sürgősségi indítvány: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (XI.6.) önkormányzati rendeletének és az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 8/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosítása

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelete

03. Önálló képviselői indítvány: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a középületek és közterületek fellobogózásának helyi szabályairól szóló 26/2012. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítása

05. Döntés a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal határozathozatali kötelezettség elmulasztása miatt kibocsátott KE/3/349-1/2022. számú törvényességi felhívása tárgyában

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelete

09. T-Busz Kft. közszolgáltatásról szóló 2021. éves beszámolója, döntés a bevétellel nem fedezett költségek megtérítéséről

17. Önálló képviselői indítvány: Gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések

20. Kérdések

23.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.03.17.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

03. Lakások kivonása az önkormányzati bérlakás állományból ukrajnai háború elől menekülők elhelyezésére

04. A Nyári Napközis Tábor 2022. évi ingyenességének biztosítása

08. Tatabányai Jégpálya fejlesztéséhez szükséges döntések

12. Kérdések

24.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.02.17.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

11. TOP projektekhez kapcsolódó többlet önerő biztosításáról döntés

S02. Magyarné Kocsis Andrea Pénzügyi Bizottság elnöke és Pataki Zoltánné Jogi és Közbeszerzési Bizottság elnöke által benyújtott: Tatabánya Megyei Jogú Város 909/2021. (VII.15.) Közgyűlési határozatának végrehajtása

25.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021.11.18.
Videófelvétel
32 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló rendelet alkotása

02. Döntés a Megyeháza tér alatti Mélygarázzsal kapcsolatban

06. Taggyűlés tartása nélküli írásbeli döntéshozatal az NHSZ Biogáz Tatabánya Kft.-nél

08. III. Megyei Pedagógus Bál támogatása

15. TOP projektek megvalósítására vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodások jóváhagyása a GFSZ Nonprofit Kft-vel

22. KÖZMEGHALLGATÁS

16. Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területén parkolási koncepció elkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározása

17. Döntés a mobil biztonsági pont kialakításáról

18. Beszámoló a térfigyelő kamerarendszer műszaki állapotáról

ÖKI 02_Az Agora Nonprofit Kft. szervezet átalakítására vonatkozó javaslatok

ÖKI 01_Javaslat a T-Szol Zrt. szervezeti átalakítására

19/2

26.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021.10.21.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása

03. Döntések a Megyeháza tér alatti terem- és mélygarázzsal kapcsolatban, valamint térfigyelő kamerák telepítéséről

05. Tatabánya Településrendezési eszközök módosítása – az Alsógalla Kálvária és a volt bánhidai Erőmű területeire

27.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021.09.23.
Videófelvétel
31 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása

06. Beszámoló Tatabánya Megyei Jogú Város 2020. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

02. sürgősségi

07. Csatlakozás a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez

11. A T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft. 2021. évi pénzügyi kompenzációs szerződése és a közszolgáltatási szerződésének módosítása

12. A Csákányospusztai Turistaház tulajdonjogi rendezése

13. KPVDSZ Művelődési Ház részére csereingatlan ideiglenes üzemeltetésbe adása

16. Elvi döntés a mélygarázzsal kapcsolatban

17. Tájékoztató a TOP-6. prioritási tengelye keretében (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése I.) támogatásban részesített projektekről

18. A Tulipános Ház kivitelezésével kapcsolatos döntések

20. Önálló képviselői indítvány: Tatabánya Megyei Jogú Város területén kialakítandó parkolási rend megvalósításának hivatali előkészítése

28.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021.08.26.
Videófelvétel
25 felszólalás db
Videófelvétel

1. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (XI.6.) önkormányzati rendeletének módosítása

3. T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft-vel kapcsolatos döntések

6. Tatabánya, M1 óvárosi csomópont feletti terület fejlesztéséhez a Településrendezési eszközök tervezett módosítása – stratégiai döntés

8. Döntés Tatabánya Megyei Jogú Város háziorvosi körzeteiben történő személyi változásokról.

12. Csatlakozás a Polgármesterek Éghajlat és Energiapolitikai Szövetségéhez

12. Csatlakozás a Polgármesterek Éghajlat és Energiapolitikai Szövetségéhez

14. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

15. Interpelláció

16. Kérdések

29.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021.07.22.
Videófelvétel
23 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Sürgősségi - Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott 908/2021. (VII.15.) számú határozatának megerősítése, polgármesteri vétó miatt

2. Az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

3. Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló 13/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítása

1. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (XI.6.) önkormányzati rendeletének módosítása

4. Bizottsági tagok megválasztása

6. Tatabánya Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek 2021. évi módosításához szükséges településfejlesztési döntések

10. Tatabánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2020. évi beszámolójának elfogadása

12. Multifunkciós csarnokkal kapcsolatos döntések meghozatala

30.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.02.22.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

02. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

16. Javaslat Sporttanács felállítására és a Földi Imre ösztöndíjak feltételeinek módosítására