Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Bodó Miklós Zoltán

Budapest, XV. kerületi Önkormányzata - Képviselő , Mindenki a Tizenötödikért

Korábbi tisztségek
Budapest Bizottság
-
Pénzügyi Bizottság
-

Bemutatkozás

+36 70 382 6160

Felszólalások

Összesen 94 hozzászólás
Találatok
92 db
2 db
1.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2024.03.28.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

1.Eloterjesztés az intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról

2. Előterjesztés női egészségügyi csomag bevezetéséről, valamint a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

6.Előterjesztés sportszervezetek 2023. évi támogatásának elszámolásáról, és 2024. évi támogatásáról

8.Eloterjesztés a Csodavár Alapítvány támogatásáról.

10.Eloterjesztés önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény (Budai II László Stadion) fejlesztéséről

11.Előterjesztés egyes költségvetési szervek takarítási szolgáltatás tárgyában kiírandó közbeszerzési eljáráshoz szükséges előzetes kötelezettségvállalásokról

12.Előterjesztés a földgáz- és villamos energia 2024. és 2025. éveket érintő közbeszerzéséhez szükséges előzetes kötelezettségvállalásokról

13. Előterjesztés gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzéséhez szükséges előzetes kötelezettségvállalásokról

14.Eloterjesztés a Tóth István utca 98. szám alatt található

2.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2024.02.29.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

1.Eloterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba

2.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerületi Önkormányzat

3.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerület Rákospalota, Pes

9.Eloterjesztés a Siemens Zrt.-vel kötött rendelkezési jog átr

10.Eloterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági tá

11.Eloterjesztés civil szervezetek 2023. évi elszámolásáról val

12.Eloterjesztés közmuvelodési szervezetek 2023. évi elszámolás

13.Eloterjesztés sportszervezetek, valamint a Fovárosi Szabó Er

14.Eloterjesztés a Kutyások a XV. Kerületért Állatvédo Egyesüle

15.Eloterjesztés a Palota gyógyszerkártya kialakításáról szóló

19.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. kerület Rákospalota, Pe

3.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2024.02.08.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 35/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

3.Előterjesztés ellátási terület meghatározásáról

7. Előterjesztés a 338/2023 számú „Zöldterület-fenntartási és köztisztasági feladatok ellátása” tárgyú keretszerződés módosításáról

8. Előterjesztés a Szociális és Rehabilitációs Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosításáról

9. Előterjesztés önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos döntések meghozataláról

10. Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott 2023. évi támogatás elszámolásáról

11.Előterjesztés a PALOTA-HOLDING Zrt. „A”, „B” és „C” sorozatú névre szóló törzsrészvényeinek egy részvénysorozatba történő összevonásáról és az Alapszabály ennek megfelelő módosításáról

4.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2024.01.11.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

5.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.10.26.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

1.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerületi Önkormányzat 20

3.Eloterjesztés az energiamegtakarítást célzó 2023. évi intézkea

4.Eloterjesztés elozetes kötelezettségvállalásokról.

5.Eloterjesztés Ungvári Lajos Indián címu alkotásának felújítása

6.Eloterjesztés a Meixner Alapítvány támogatásáról.

7.Eloterjesztés a Csomópont Tehetségkutató és Tehetséggondozó

10.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Drégelyvár utca 6. szá

11.Eloterjesztés Budapest XV. kerület, Bethlen Gábor utca 92. s

12.Eloterjesztés Budapest XV. kerület, Bethlen Gábor utca 127.

13.Eloterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok felúj

6.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.09.28.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

2.Előterjesztés béren kívüli juttatásnak minősülő rekreációs keretösszegen felül adható egyszeri juttattatásról

3.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Göncz Árpád Szociális Intézménye és a Diák és Munkahelyi Vendéglátó Kft. közötti bérleti szerződés meghosszabbításáról

4.Előterjesztés sportszervezetekkel kapcsolatos bérleti szerződések jóváhagyásáról

5.Előterjesztés határozat módosításáról (REAC Sport Kft.)

6.Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt.-vel történő bérleti szerződéskötésről

7.Előterjesztés pályázat utólagos jóváhagyásáról az ÉNO Fejlesztő foglalkoztatás működési támogatására

8.Előterjesztés az élelmiszer alapanyag közbeszerzést érintő 2024. évi előzetes kötelezettségvállalásról

9.Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos döntések meghozataláról

10.Előterjesztés a Budapest XV. kerület, Kál közben található 90043 helyrajzi számú ingatlan 2/10 részének Önkormányzat részére történő térítésmentes tulajdonba adásáról

11.Előterjesztés Budapest XV. kerület, Őrjárat utca 2/B. 2. em. 7. szám, az Őrjárat utca 2/B 2. em. 9. szám, valamint Bethlen Gábor utca 140-144. fsz. 5. szám alatti ingatlanokra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásról

12.Előterjesztés a Budapest XV. kerület, Őrjárat u. 1-5. szám alatti ingatlanon található épületek egyes helyiségeinek bérbeadásáról

13.Előterjesztés energetikai beruházási lehetőségekről

15.Előterjesztés az óvodai intézményhálózat átszervezését követő egyes fenntartói és tulajdonosi döntések meghozataláról

18.Előterjesztés önkormányzati követelésről történő lemondásról

19.Előterjesztés a Fő téri pavilonok és környezetük rendezéséről

7.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.06.29.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerületi Önkormányzat 20

2.Eloterjesztés a XV. kerület Önkormányzatának tulajdonában lév

3.Eloterjesztés a Képviselo-testület szervezeti és muködési sza

4.Eloterjesztés Budapest Fováros XV. Kerület Önkormányzat Képv nt

6.Eloterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendo közigaz

8.Eloterjesztés határozat módosításáról (Észak-Pesti Környezetv

10.Eloterjesztés átláthatósági megbízott 2023. I. félévi tevéke

12.Eloterjesztés Fo téri pavilonok koncepciótervérol.

14.Eloterjesztés a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkozt

15.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Énekes utca 10/B szám

Eloterjesztés a Budapest XV. kerület,Kékszilva utcában található

Eloterjesztés a védonoi ellátás átalakításáról.

Eloterjesztés az EUCF pályázaton történo indulásról.

8.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.05.25.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1.Eloterjesztés Budapest Fováros XV. Kerületi Önkormányzat 2022ˆ

3.Eloterjesztés a 2022. évi éves ellenorzési jelentésrol és a

9.Eloterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági tár

10.Eloterjesztés többletkapacitás befogadásának kezdeményezésérˆ

11.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület Kavicsos köz 2-4. szám

12.Eloterjesztés a Fo út ? Széchenyi tér közötti terület fejlesˆ

9.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.04.27.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

2.Eloterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérb

2.Eloterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérb

4.Eloterjesztés az Önkormányzat közmuvelodési feladatairól szól

5.Eloterjesztés a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény2022.

7.Eloterjesztés ingatlan térítésmentes átadásáról az Esztergom-

8.Eloterjesztés a 2023. évi civil alapítványi pályázatok támoga

9.Eloterjesztés ?Központi felnott háziorvosi ügyeleti ellátás

10.Eloterjesztés az útfenntartással kapcsolatos elozetes kötele

11.Eloterjesztés Budapest XV. kerület, Dobó u. 29. ? Bocskai u

12.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Nyírpalota út 65. 5.

13.Eloterjesztés Budapest XV. kerület, Erdomenti út 2. szám

14.Eloterjesztés bizottsági tagcserérol.

10.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.03.30.
Videófelvétel
20 felszólalás db
Videófelvétel

1.Eloterjesztés az intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról|

2.Eloterjesztésa települési támogatás megállapításának, kifize

3.Eloterjesztésa civil szervezetek támogatásáról szóló önkormá

7.Eloterjesztés kulturális javak kölcsönzésérol.

8.Eloterjesztés energia-veszélyhelyzeti intézkedésekrol és ene

9.Eloterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági tár

11.Eloterjesztés a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott 2022.

12.Eloterjesztés sportszervezetek, civil szervezetek, valamint

13. Napirendi pont

14.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Bocskai utca 62. fsz.

16.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Pázmány Péter utca 98

17.Eloterjesztés ?Nyilatkozat a gyermekvédelemrol?

18.Eloterjesztés az Országos Kórházi Foigazgatóság részére adot

11.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.02.23.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerületi Önkormányzat 20

2.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerület Rákospalota, Pes

5.Eloterjesztés a Palota-Holding Zrt.-vel kötött vagyonkezelésil

6.Eloterjesztés a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelo Zrt

7.Eloterjesztés az ,,A lakhatás esélyének megteremtése a XV. ke

13.Eloterjesztés a 2022. évben nyújtott civil alapítványi támog

14.Eloterjesztés a Kutyások a XV. Kerületért Állatvédo Egyesüle

15.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Pázmány Péter utca 27.

12.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.02.09.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3.Eloterjesztés vagyontárgy térítésmentes adományozásáról.

4.Eloterjesztés sportszervezetekkel kapcsolatos bérleti szerzod

5.Eloterjesztés civil szervezetek bérleti szerzodésének módosít

6.Eloterjesztés a REAC SPORT Kft. részére 2022. évben nyújtott

7.Eloterjesztés Országos Bringapark Program 2023 elnevezésu pál

8.Eloterjesztés parkfenntartási feladatok ellátásáról szóló dön

9.Eloterjesztés a polgármester és alpolgármester illetményének

11.Eloterjesztés ?Politikai nyilatkozat a Fót határában terveze

13.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.12.15.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és azt megalapozó egyéb rendeletek megalkotásáról

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és azt megalapozó egyéb rendeletek megalkotásáról

2.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 35/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

3.Előterjesztés Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. I. félévi munkatervéről

8.Előterjesztés a Budai II László Stadion területén lévő műfüves labdarúgópálya elnevezéséről

9.Előterjesztés átláthatósági megbízott 2022. évi tevékenységének beszámolójáról

10.Előterjesztés a rendészeti juttatási rendszer 2022. évi tapasztalatairól, hatékonyságáról szóló beszámolóról

11.Előterjesztés a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény által kötendő egyes bérleti szerződések jóváhagyásáról

12.Előterjesztés Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány támogatásáról

13.Előterjesztés Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata részére tulajdonbaadáshoz szükséges döntések meghozataláról

15.Előterjesztés ingatlanok területi határai rendezéséhez kapcsolódó tulajdonosi döntésekről

16.Előterjesztés a Budapest XV. kerület, Beller Imre utca 87. fsz. 7., fsz. 9. és fsz. 11. szám alatti ingatlanok elidegenítéséről

17.Előterjesztés a Budapest XV., Bocskai utca 86. szám alatti ingatlanok elidegenítéséről

18.Előterjesztés a Budapest XV. kerület, Wesselényi utca 1. szám alatti ingatlan kezelői jogának MÁV Zrt.-től történő átvételéről

19.Előterjesztés a Budapest XV. kerület, Őrjárat u. 1-5. szám alatti ingatlanon található épületek egyes helyiségeinek bérbeadásáról

14.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.11.24.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról

2. Előterjesztés a helyi adókról és az ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről szóló 40/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. Előterjesztés a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

6. Előterjesztés a Stratégiai Belső Ellenőrzési Terv 2023-2026. jóváhagyására

7. Előterjesztés a 2023. évi folyószámla-hitelkeret szerződés megkötéséről

8. Előterjesztés a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. vezető tisztségviselőjének megválasztásáról

9. Előterjesztés a Budapest XV. kerület, Wysocki u. 4. fsz. 9. szám alatti ingatlan elidegenítéséről

15.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.10.27.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

1.Eloterjesztés az energia-veszélyhelyzetre figyelemmel szükség

2.Eloterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény névhasználatá´

4.Eloterjesztés a Csokonai Kulturális Központ és Kommunikációs

6.Eloterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági tár

8.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Rädda Barnen u. 37. szá

9.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Bezsilla Nándor utca 36

10.Eloterjesztés Budapest XV. kerület, Széchenyi út 36. fszt.

11.Eloterjesztés az Etikai Kódex, valamint az átláthatósági ren

12.Eloterjesztés a 367/2021. (XII. 16.) ök. számú határozat vis

16.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.09.29.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

2.Eloterjesztés a Kórház és Menzaétkeztetés Zrt.-vel és a Panno

4.Eloterjesztés a XV. kerület Önkormányzatának tulajdonában

5.Eloterjesztés mufüves labdarúgópályák felújításáról, valamint

6.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerületi Önkormányzat 20

11.Eloterjesztés a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlá

12.Eloterjesztés a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodásiés Foglalkozta

13.Eloterjesztés önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos döntések

14.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Városkapu utca 98113/1

15.Eloterjesztés a Kolozsvár utcai piac területén történo hossz

16.Eloterjesztés Budapest XV. kerület, Kolozsvár utca 53. 1. em

17.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Pázmány Péter utca 1/E

21.Eloterjesztés a közrendvédelmi tanácsnok tevékenységérol

25.Eloterjesztés földgáz energia beszerzéséhez kapcsolódó 2023.

17.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülés 2022.06.30.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerület Rákospalota, Pes¤§?20. Napirendi pont

2.Eloterjesztés a helyi önkormányzat szociális, valamint gyerme¤§?20. Napirendi pont

3.Eloterjesztés a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkozta¤§?20. Napirendi pont

4.Eloterjesztés az önkormányzati szociális feladatok ellátásána¤§?20. Napirendi pont

10.Eloterjesztés a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény ?Épül¤§?20. Napirendi pont

12.Eloterjesztés a 2022. évi civil alapítványi pályázatok támog¤§?20. Napirendi pont

18.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.05.26.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

1.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. kerület Önkormányzat

2.Eloterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági

8.Eloterjesztés az Egyesített Bölcsodék feladatellátásának átszü

9.Eloterjesztés az Egészséges Budapest Program 2021 támogatásbó

10.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Rákos út 233. szám ala

11.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Beller Imre utca 87. s

12.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Szentmihályi út 14. szü

13.Eloterjesztés az ?Indián? szobor rekonstrukciójáról.

14.Eloterjesztés a Csokonai Kulturális Központ és Kommunikációsü

19.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.04.28.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatásokról szóló 6/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés a 2021. évi ellenőrzési jelentésről és a 2021. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről

Előterjesztés a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2021. évi szakmai beszámolójáról és a 2022-2026. évi szakmai tervéről, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

Előterjesztés egyes költségvetési szervek takarítási szolgáltatás tárgyában kiírandó közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó előzetes kötelezettségvállalásról

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú társaságok szervezetfejlesztési koncepció implementáció keretében a RÉPSZOLG Nonprofit Kft. átalakulásáról

Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2022. évi üzleti terveinek elfogadásáról és könyvvizsgálóinak megválasztásáról

Előterjesztés az intézményi műfüves labdarúgópályák a Magyar Labdarúgó Szövetséggel közösen történő felújításáról

Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Észak-pesti Régió XV. kerületi Szervezet 2021. évi támogatás elszámolásáról és a 2022. évi támogatásáról

Előterjesztés a Tizián Kft-vel való hosszútávú bérleti szerződéskötésről

20.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata rendkívüli testületi ülése 2022.03.10.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés az intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról

3.Előterjesztés a 2021. évben nyújtott civil alapítványi támogatások elszámolásáról

4. Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott 2021. évi támogatások elszámolásáról

5.Előterjesztés közművelődési szervezetek 2021. évi támogatásának elszámolásáról, valamint a 2022. évi támogatásról

6.Előterjesztés a Nagycsaládosok Újpalota Egyesületének 2022. évi támogatásáról

7.Előterjesztés az Önkormányzat által támogatott sportegyesületek, sportvállalkozások és a sport területén tevékenységet kifejtő alapítvány, valamint a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2021. évi működési és felhalmozási célú támogatásának elszámolásáról, valamint a 2022. évi működési és felhalmozási támogatásáról

8.Előterjesztés a Kutyások a XV. kerületért Állatvédő Egyesület 2021. évi támogatásának elszámolásáról

9.Előterjesztés földgáz és villamos energia beszerzéséről, valamint az ehhez kapcsolódó, a 2022., 2023. és 2024. éveket érintő előzetes kötelezettségvállalásokról

10.Előterjesztés előzetes kötelezettségvállalás RTG és CT teleradiológiai szolgáltatások biztosításáról

21.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.02.24.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet V. számú módosításáról

2.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról „R”

8.Előterjesztés a Budapest XV. kerület, Deák utca 2. szám alatti gyermek- és felnőtt háziorvosi ellátást, valamint védőnői szolgáltatást biztosító helyiségek vásárlásáról szóló határozat visszavonásáról

9.Előterjesztés a XV. kerület Deák utcai új összevont háziorvosi és gyermek háziorvosi rendelő tervezési programjának jóváhagyásáról

10.Előterjesztés a Palota-Holding Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról

11.Előterjesztés előzetes kötelezettségvállalásról

14.Előterjesztés a Budapest XV. kerület, Oroszlán u. 110. fszt. 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásról

20.Eloterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági

22.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.02.03.
Videófelvétel
21 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2.Előterjesztés az újszülöttek támogatásáról szóló 11/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

3.Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és az intézményi térítés díjairól szóló 5/1998. (III. 24.) ök. rendelet módosításáról

4.Előterjesztés a polgármester és alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapításáról, valamint az önkormányzati képviselő, a nem képviselő bizottsági tag és a tanácsnok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 33/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

7.Előterjesztés sportszervezetekkel kapcsolatos bérleti szerződések jóváhagyásáról

8.Előterjesztés önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény (Budai II László Stadion) fejlesztéséről

9.Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat részére tulajdonba adáshoz szükséges döntések meghozataláról

10.Előterjesztés Budapest XV. kerület, Kolozsvár u. 4/A fszt. 4. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásról

11. Előterjesztés a Csokonai Nonprofit Kft. feladatellátáshoz szükséges ingó vagyontárgyak biztosításáról

12.Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” címen kiírt pályázaton történő részvételről

13.Előterjesztés a Bogáncs utcai Iskolásokat Segítő Alapítvány támogatásáról

23.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülés 2021.12.16.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

12-163_Költségvetés_IV_sz_módosítás ;12-163a_Kiegészítő_előterjesztés ;12-163_2_sz_melléklet

12-168_14-2020_ökr_módosítás

12-159_Kt_II_féléves_munkaterv

12-158_Rendészeti_beszámoló

12-157_PH_2022_juttatások

12-161_Parkőrszolgálat_beszámoló

12-171_Bérleti_szerződések_jóváhagyása

12-172_Térítésmentes_tulajdonba_adás

12-173_Térítésmentes_vagyonátadás

12-174_Elővásárlási_jogról_lemondás

12-162_Előkészítő_program_indítása

12-178_Átláthatósági_megbízott_beszámoló

24.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2021.11.25.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról

Előterjesztés Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a 2022. évi Ellenőrzési Munkatervek jóváhagyásáról

Előterjesztés a 2022. évi folyószámla-hitelkeret szerződés megkötéséről

Előterjesztés Budapest IV. kerület és Budapest XV. kerület északnyugati részén a gyalogos közlekedési kapcsolatok fejlesztéséről, új gyalogjárda megépítéséről

Eloterjesztés futópálya építési pályázaton történo részvételről

25.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata rendkívüli testületi ülése 2021.11.11.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1.Eloterjesztés önkormányzati közmuvelodési feladatok ellátásal kapcsolatos módosítás

26.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2021.10.28.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról

2.Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 5.). önkormányzati rendelet módosításáról

5.Előterjesztés a közterületi fejlesztésekhez kapcsolódó előzetes kötelezettségvállalásról

6.Előterjesztés személygépkocsi üzembentartói jogának átruházásáról

8.Előterjesztés a Salkaházi Sára Katolikus Általános Iskola, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola részére ingyenesen használatba adott önkormányzati tulajdonú eszközök térítésmentes tulajdonba adásáról

9.Előterjesztés a Bábelék Kft -vel történő hosszútávú bérleti szerződéskötésről

27.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülésE 2021.09.30.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1.Eloterjesztés Budapest, XV. kerület Eötvös u. 45-47. szám ala

2.Eloterjesztés Budapest, XV. kerület Nyírpalota út 14. II. eme˜

3.Eloterjesztés a Pesti és Lendvai Látszerész Bt-vel történo ho˜

4.Eloterjesztés ?Takarítási szolgáltatás ellátása? tárgyú közbe˜

28.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2021.09.09.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

3.Előterjesztés helyi közművelődési feladatok ellátásának átszervezéséről

8.Előterjesztés a Polgármester 1610/2021. (III.25.) számú Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott határozatának módosításáról

10.Előterjesztés Budapest XV. kerület, Bezsilla Nándor 36. szám I. emeleti helyiség ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásról

11.Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterület elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi döntésről

12.Előterjesztés új önkormányzati honlap – https://www.bpxv.hu/ – kialakításához és üzemeltetéséhez szükséges előzetes kötelezettségvállalásról

13.Előterjesztés Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Polgármesteri Hivatal részére önkormányzati tulajdonú eszközök térítésmentes tulajdonba adásáról

29.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2021.06.24.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pes

4.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata Kéˆ

6.Előterjesztés a Csokonai Kulturális Központ működésével kapcsˆ

9.Előterjesztés a 2021. évi alapítványi civil pályázatok elbíráˆ

11.Előterjesztés a Gazdasági Működtetési Központ közétkeztetés

12.Előterjesztés Budapest Főváros Kormányhivatala részére ingye

13.Előterjesztés a Budapest XV. Bocskai utca 22. és Közvágóhíd

14.Előterjesztés a Budapest XV. Öregfalusi utca 18. és Szerencsˆ

30.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2020.11.03.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

2.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 20x

4.Előterjesztés a 419/2017. (VI.14.) ök. számú határozat vissza

5.Előterjesztés előzetes kötelezettségvállalásokról.

6.Előterjesztés a Pro Schola Georgius Dózsa Alapítvány támogatá

7.Előterjesztés a Bethlen Gábor u. 145. szám alatti ingatlan el

8.Előterjesztés a Csillagfürt utcai ingatlan elővásárlási jogár

31.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2020.10.06.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pes

2 Előterjesztés a Képviselő-testület és szervei szervezeti és m

5Előterjesztés a Hartyán köz 3. szám alatti ingatlanban 125,38 m

6 6.Előterjesztés az Otthon Segítünk Alapítvány XV. kerületi HeT

77.Előterjesztés a volt Észak-pesti Kórház 11. számú épületének

8. 8.Előterjesztés 2021. és 2022. évet érintő előzetes köteleze

32.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2020.09.08.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

2.Előterjesztés a helyi adókról és az ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről szóló 40/2015. (Xl., 0.)önkormányzati rendelet módosításáról

3.Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya 2020. éviMunkatervének módosítására

5.Előterjesztés útfelújításokkal kapcsolatos előzetes kötelezettségvállalásról

6.Előterjesztés a Budai II. László Stadion iroda helyiségeinek bérleti díjára vonatkozó bérletiszerződések jóváhagyásáról

33.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata rendkívüli testületi ülése 2020.08.25.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

3.Előterjesztés XV. kerületi helyi önkormányzati képviselők meg

4.Előterjesztés a Szilas-patak menti főgyűjtőcsatorna építése s

5.Előterjesztés előzetes kötelezettségvállalásról szóló döntése8

6.Előterjesztés a Deák utca 2. szám alatt építendő társasházban

7.Előterjesztés a 2020. évi civil pályázatok elbírálásáról.

8.Előterjesztés a Molnár Viktor utca 94-96. szám alatti ingatla

34.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2020.06.30.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

2.Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló

3.Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifize

4.Előterjesztés a Stratégiai Belső Ellenőrzési Terv 2020-2023. ¤

5.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Ké

6.Előterjesztés alapító okiratok módosításáról.

8.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi nemzetiségi önk

9.Előterjesztés ellátási szerződés módosításáról.

11.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hi

12.Előterjesztés Budapest XV. kerület, Õrjárat u. 1-5. szám ala

13.Előterjesztés az „Egészséges Budapest Program” keretében meg

14.Előterjesztés a villamos energia beszerzéssel kapcsolatos, 2

15.Előterjesztés a kerületi Képviselő-testület tagja számára ne¤

16.Előterjesztés az önkormányzatokat érintő elvonásokkal kapcso

35.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata rendkívüli testületi ülése 2020.03.17.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1Előterjesztés VEKOP Városrehabilitációs projekt előlegének vis¨ì18. Napirendi pont

36.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2020.03.03.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pes

3.Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági tár

4.Előterjesztés az Önkormányzat által a 2019. évben támogatott

5.Előterjesztés az „Egészséges Budapest Program” keretében beny

37.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2020.02.25.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba

3.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pes

4.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pest

5.Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló PALOTA-15 Non

7.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi nemzetiségi önk

8.Előterjesztés a 2019. évben nyújtott alapítványi támogatások

9.Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervez

10.Előterjesztés földgáz és villamos energia beszerzéséről, val

38.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2020.02.04.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

1 Előterjesztés a civil szervezetek pályázati önkormányzati támo

3 Előterjesztés nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő megállapod

4.Előterjesztés az Állami Számvevőszék által 19220. sorszámon m

5.Előterjesztés a VEKOP városrehabilitációs projekttel kapcsola

6.Előterjesztés a Kikötő Ifjúsági Sziget (Nemzedékek Parkja I.

9.Előterjesztés a kerületi képviselő-testület tagjai számára ne

10.Előterjesztés bérleti szerződések jóváhagyásáról.

11.Előterjesztés a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény épüle

39.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2019.12.17.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pesޓ21. Napirendi pont

2.Előterjesztés a Képviselő-testület bizottsági struktúrájának ޓ21. Napirendi pont

3.Előterjesztés ösztöndíjak és önkormányzati elismerések adománޓ21. Napirendi pont

5.Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. I. félévi munkatervéޓ21. Napirendi pont

6.Előterjesztés a 2020. évi Ellenőrzési Munkatervek jóváhagyásáޓ21. Napirendi pont

7.Előterjesztés előzetes kötelezettségvállalásokról. Napirendi pont

8.Előterjesztés a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény által ޓ21. Napirendi pont

9.Előterjesztés a Palota gyógyszerkártya webes rendszerének kiaޓ20. Napirendi pont

10.Előterjesztés a REAC Sportiskola Sportegyesület 2019. évi műޓ21. Napirendi pont

14.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi nemzetiségi önkoޓ21. Napirendi pont

17.Előterjesztés a Mogyoród útján elhelyezkedő egyes önkormányzޓ21. Napirendi pont

40.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2019.11.21.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, PesÈUÎ21. Napirendi pont

Előterjesztés a 2020. évi folyószámla-hitelkeret jóváhagyásáról. Napirendi pont

3.Előterjesztés a központi beszerző szervvel kapcsolatos 667/20ÈUÎ21. Napirendi pont

4.Előterjesztés 2020 évet érintő előzetes kötelezettségvállalásÈUÎ21. Napirendi pont

5.Előterjesztés átláthatósági megbízottal történő megbízási szeÈUÎ21. Napirendi pont

7.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulaÈUÎ21. Napirendi pont

8.Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági tárÈUÎ21. Napirendi pont

15.Előterjesztés a „Szabad Önkormányzatokért!” nyilatkozatról. Napirendi pont

41.
Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.10.11.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

42.
Budapest XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.09.10.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a képviselői tiszteletdíjak folyósításának felfüggesztéséről. Napirendi pont

Előterjesztés a Kossuth utcai háziorvosi rendelővel kapcsolatos fejlesztési javaslatokról. Napirendi pont

Előterjesztés a REAC Sportiskola Sportegyesület bérleti díj átütemezésére vonatkozó kérelmek ügyében. Napirendi pont

Előterjesztés a 2019., 2020. és 2021. éveket érintő előzetes kötelezettségvállalásokról. Napirendi pont

Előterjesztés a Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési , Ifjúsági és Sport Bizottság interpellációval kapcsolatos vizsgálatáról (Mennyibe kerülnek az újpalotai napok?")

Előterjesztés sportegyesületek, sport területén tevékenysége. Napirendi pont

Előterjesztés egyházi és civil pályázatok fedezetének átmeneti . Napirendi pont

Előterjesztés nemzetiségi önkormányzatok és a Vöröskereszt . Napirendi pont

43.
Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.08.08.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

2.Előterjesztés a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 33/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának lebonyolítsa érdekében szükséges módosításáról

44.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.05.14.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról

2.Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

4.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról

5.Előterjesztés a 2018. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről

6.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok egységes Vezetői Javadalmazási Szabályzata módosításáról

7.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről, illetve üzleti tervük időarányos teljesítéséről történő adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségeik teljesítési követelményeinek elfogadásáról

8.Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról

10.Előterjesztés a dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2018. évi szakmai beszámolójáról

12.Előterjesztés a Gazdasági Működtetési Központ és a REAC SISE közötti megállapodásról a Szántóföld utcai sporttelep használatával kapcsolatban

13.Előterjesztés sportszervezetek, egyesületek, alapítvány, nonprofit szervezet és közművelődési egyesületek 2018. évi önkormányzati működési támogatásának és anyagi hozzájárulásának elszámolásáról

14.Előterjesztés Budapest XV. kerület Kerületi Építési Szabályzata (KÉSZ) eljárásába bejelentkezett partneri vélemények figyelembevételéről

45.
Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.05.09.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése

46.
Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.04.29.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 33/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet Európai Parlament tagjai 2019. évi választásának lebonyolítása érdekében szükséges módosításáról

3.Előterjesztés gazdasági társaság vezérigazgatói megbízás visszavonásáról és a társasház kezelési üzletág törvényes működésének helyreállításáról

47.
Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.04.25.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése

48.
Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.04.09.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés a képviselői tiszteletdíjak folyósításának felfüggesztéséről

49.
Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.04.02.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

50.
Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.03.18.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, ÚjpalotaÖnkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

51.
Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.03.12.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

52.
Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.03.11.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

53.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.02.26.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által alapított elismerések adományozásáról szóló 24/2012. (VI.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet IV. számú módosításáról

3. Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

5. Előterjesztés az Önkormányzat által 2018. évben nyújtott támogatások elszámolásáról

6. Előterjesztés a 2018. évi alapítványi támogatások elszámolásáról

7. Előterjesztés a Magyar Ökölvívó Szövetség Sportlétesítmény-fejlesztési támogatásáról

8. Előterjesztés a VEKOP Városrehabilitációs projekt Támogatási Szerződésének módosításáról

9. Előterjesztés a Gazdasági Működtetési Központ és a Magyar Súlyemelő Szövetség között létrejövő bérleti szerződés jóváhagyásáról

10. Előterjesztés a Deák utca 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításáról szóló, a Képviselő-testület 39/2019. (I.29.) ök. határozat a) pontjának módosításáról

54.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.01.29.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés szénmonoxid érzékelő rendszer beszerzésének támogatásáról - a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés a 100 százalékos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok, valamint az önkormányzati fenntartású intézmények vezető tisztségviselőinek szóló utasítás a rendkívüli munkaidő elrendelésével kapcsolatban

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi nemzetiségi önkormányzataival kapcsolatos együttműködési megállapodásról (Ikt.sz. 2/2-11/2019. sz. anyag)

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata költségvetési szerveinél közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók juttatási szabályzatának módosításáról

Előterjesztés bérleti szerződések jóváhagyásáról.

Előterjesztés a Szántóföld utcai új tornacsarnok megvalósításához szükséges döntésekről

Előterjesztés a Deák utca 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításáról

Előterjesztés a Budai II. László Stadion főépületének víz elleni szigetelésével, valamint a Siófoki Gyermektábor felújítási munkáival kapcsolatos előzetes kötelezettségvállalásról

Előterjesztés a PTB Bizottság az Észak-Pesti szennyvíz főgyűjtő csatorna Budapest XV. kerületi szakaszaként tervezett Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtő –csatornával kapcsolatos határozatainak végrehajtásával kapcsolatban

55.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.12.11.
Videófelvétel
21 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 17/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról a volt Növényolajgyár területét illetően

Előterjesztés a Nyugdíjasházban levő lakások bérletéről szóló önkormányzati rendeletről

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2019. évi gazdálkodását érintő képviselő-testületi döntésekről

Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetése előkészítésének szempontrendszeréről

Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetése előkészítésének szempontrendszeréről

Előterjesztés a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény által kötendő egyes bérleti szerződések jóváhagyásáról

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. I. félévi munkatervéről

Előterjesztés a 2019-2022. évekre vonatkozó Stratégiai Belső Ellenőrzési Terv és a 2019. évi Ellenőrzési Munkatervek jóváhagyására

Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról, és az intézmény álláshelyének bővítéséről

Előterjesztés a TÉR_KÖZ fővárosi városrehabilitációs keret felhasználásával kapcsolatos intézkedésekről

Előterjesztés a VEKOP Városrehabilitációs támogatás felhasználásáról

Előterjesztés felügyelő bizottsági tag megválasztásáról.

Előterjesztés a rákospalotai országzászló újbóli felállításáról

56.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.11.27.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek vagyongazdálkodási kérdések rendezése érdekében szükséges módosításáról

Előterjesztés a ”Szolidaritás a dolgozókkal!” nyilatkozat elfogadásáról

Előterjesztés a 2019. évi folyószámla-hitelkeret jóváhagyásáról

Előterjesztés a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2017. évi szakmai fejlesztési programjának végrehajtásáról és 2018-2022. évre tervezett szakmai programjáról

Előterjesztés a dr. Vass László Egészségügyi Intézmény Épületfelügyeleti és portaszolgálat ellátása tárgyában ismételten kiírásra kerülő közbeszerzési eljárásról

8.Előterjesztés az YBL Water Polo Club Egyesület 2017. évi támogatásának elszámolásáról, valamint új együttműködési megállapodás megkötéséről

9.Előterjesztés felügyelő bizottsági tag megválasztásáról.

10.Előterjesztés a Vasgolyó utca (Adria utca) szilárd burkolattal történő kiépítése érdekében igényelhető támogatásról

11.Előterjesztés a Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület támogatásának visszavonásáról

12.Előterjesztés az Ö.T.H.É.T. Egyesületnek a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2018. évi rendezvénynaptárában elfogadott kiemelt kerületi rendezvényei támogatásának elszámolásáról

13.Előterjesztés a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítványnak a 2018. évi civil pályázaton nyert támogatása elszámolásáról

14.Előterjesztés egyes informatikai beszerzésekkel kapcsolatos È­Î20. Napirendi pont

16.Előterjesztés a Deák utcai összevont háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő építési terület őrzés-védelmének biztosításáról

57.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.11.06.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés anyakönyvvezetői közreműködést igénylő eseményekkel kapcsolatos rendeletek megalkotásáról

4.Előterjesztés a központi beszerző szervvel kapcsolatos 667/2017. (XI. 7.) ök. számú határozat módosításáról

6.Előterjesztés a BENU Nyírpalota Gyógyszertár Kft. és a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény által kötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról

7.Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló RUP 15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Kft. v. a. végelszámolásának lezárásáról

8 .Előterjesztés egyes előzetes kötelezettségvállalásokról, valamint a hajléktalan ellátásban bekövetkező változásokhoz kapcsolódó központi támogatáshoz szükséges pályázat benyújtásáról

58.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.10.09.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról

Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és a 1158 Budapest, Pestújhelyi út 68. (hrsz.:83579) szám alatti Nyitott Ajtó tanácsadó és együttműködési iroda helyiségeinek más funkcióval történő ellátásáról

Előterjesztés a „Kikötő Ifjúsági Sziget” fejlesztéséről

Előterjesztés Palota gyógyszerkártya webes rendszerének kialakításáról szóló vállalkozási szerződés módosításáról

Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

59.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.09.11. napjáról áthelyezett ülése 2018.10.09.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a Kórház és Menzaétkeztetési Kft.-vel és a Pannon Menza Kft.-vel a Budapest XV. kerületi közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása tárgyában megkötött vállalkozási szerződés, és a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és az intézményi térítés díjairól szóló 5/1998. (III. 24.) ök. rendelet módosításáról

Előterjesztés a Szántóföld utcai új tornacsarnok megépítéséről.

Előterjesztés a volt Észak-pesti Kórház 3. és 33. jelű épületeiben piaci hasznosítású lakások kialakításáról

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat és Intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal vagyon- és felelősségbiztosítása tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos előzetes kötelezettségvállalásról

Előterjesztés az Állami Számvevőszék által „Az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése - PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” ellenőrzéséről, 18163. sorszámon megküldött számvevőszéki jelentésről, és az ellenőrzési jelentésben foglalt javaslatokkal összefüggésben a PALOTA-15 Nonprofit Kft. által készített intézkedési tervről

60.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2018.08.28.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

5.Előterjesztés a BRFK részére történő gépjármű-beszerzéshez szükséges döntésekről

6.Előterjesztés a Deák utcai összevont háziorvosi és gyermekorvosi rendelő kivitelezésének elszámolásáról

7.Előterjesztés előzetes kötelezettségvállalásról a Csokonai Kulturális Központ 2019. évi szakmai feladatainak ellátására, valamint a Gazdasási Működtetési Központ élelmiszer-alapanyag beszerzésére

8.Előterjesztés a Deák utca 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi döntésről

9.Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény által a Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítványtól elnyert támogatásról

61.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2018.06.25.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés a településkép védelméről szóló rendelet módosításáról

2.Előterjesztés az új Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) elfogadásáró

3.Előterjesztés Alapító okiratok módosításáról.

6.Előterjesztés az 1. FC FEMINA Női Labdarúgó Klub éves működési támogatásának módosításáról

7.Előterjesztés a Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítványnak nyújtandó adományról

8.Előterjesztés öltöző és mosó- és szárító helyiség kialakítására

62.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.06.12.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának az M0 menti ingatlanok megközelítése érdekében történő módosításáról

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. II. félévi munkatervéről

Előterjesztés a Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Környezetvédelmi Közalapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodásról

Előterjesztés a Budapest XV. kerületben létesítendő Uszoda megvalósításához kapcsolódó döntésekről

Előterjesztés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatával gyermekek átmeneti otthonával kapcsolatos új ellátási szerződés megkötéséről

Előterjesztés a Down Alapítvány támogatásáról

Előterjesztés a REAC Sportiskola Sportegyesület éves működési támogatásának módosításáról

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye és a Diák és Munkahelyi Vendéglátó Kft. közötti bérleti szerződés meghosszabbításáról

63.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.05.29.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról

Előterjesztés az újszülöttek támogatásáról szóló 11/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés a Gazdasági Működtetési Központ és a Meixner Alapítvány között létrejövő bérleti szerződések jóváhagyásáról

Előterjesztés a kiléptető lakások használati jogviszonyának meghosszabbításáról a Szociális és Rehabilitációs Alapítvány részére

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata és és intézményei villamos energia beszerzésének lebonyolításához szükséges előzetes kötelezettségvállalásról

Előterjesztés a 270/2018. (IV.16.) ök. számú határozat határidejének módosításáról

Előterjesztés a REAC Sport Kft. kérelméről.

64.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.05.08.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról „R

Előterjesztés a helyi környezet védelméről szóló 20/2002. (VII. 2.) ök. rendelet módosításáról és a Rákospalota-Pestújhely-Újpalota „Környezetvédelmi Közalapítvány beszámolóinak elfogadásáról „R

Előterjesztés a Palota 15 Kft. ügyvezető igazgató megválasztásáról

6 Előterjesztés „Az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2018. című Állami Számvevőszék jelentésről

Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

Előterjesztés a VEKOP város-rehabilitációs támogatás felhasználásáról

Előterjesztés a Budapest XV. kerület Õrjárat utca 1-5. szám alatt tervezett Sport- és tanuszoda villamos közmű ellátásának biztosításával és önkormányzati jogtár működtetésével kapcsolatos előzetes kötelezettségvállalásokról

Előterjesztés az Önkormányzat és a Meixner Alapítvány közötti együttműködési megállapodásról

Előterjesztés a 2018. évi civil pályázatok elbírálásáról.

Előterjesztés a Budapest XV. kerületi Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium udvarán épülő strandröplabda pályáról

Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

Előterjesztés a 2017. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről

65.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2018.04.16.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés a Deák utcai összevont háziorvosi és gyermekorvosi rendelő kivitelezéséről

2.Előterjesztés bevándorlók XV. kerületbe való betelepítésének elutasításáról

3.Előterjesztés REAC SISE sportszervezettel megkötendő középtávú együttműködési megállapodásról

4.Előterjesztés a 218/2018. (III.27.) és a 652/2017. (XI.7.) ök. ök.számú határozatok módosításáról

5.Előterjesztés siófoki gyermektábor felújítási költségeinek módosításáról

66.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.03.27.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés az intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról

2.Előterjesztés a Deák utcai összevont háziorvosi és gyermekorvosi rendelő kivitelezéséről

5.Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló RUP 15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Kft. v. a. korrigált végelszámolási nyitómérlegének elfogadásáról

6.Előterjesztés a versenysport szervezetek 2017. évi működési támogatásának elszámolásáról és a 2018. évi támogatásokról

7.Előterjesztés a közművelődési feladatokra kötött 2017. évi támogatások elszámolásáról és a 2018. évi támogatásokról

8.Előterjesztés a 2018/2019-es nevelési-oktatási év előkészítéséről

9.Előterjesztés alapító okiratok módosításáról (Egyesített Szociális Intézmény, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XV. ker. Tagintézménye, Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola)

10.Előterjesztés a Csokonai Kulturális és Sportközpont átszervezéséről

12.Előterjesztés a Fővárosi Közgyűlés által meghirdetett TÉR_KÖZ 2016 város-rehabilitációs pályázat együttműködési megállapodás módosításáról

14.Előterjesztés a parkok őrzéséről szóló szándéknyilatkozat elfogadásáról

67.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.02.27.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, , Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet VI. számú módosításáról

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés egyes támogatási tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatói álláshelyének betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról

Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2018. évi üzleti terveinek az elfogadásáról

Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Kft. "v. a." 2017. évi üzleti évről készült záró beszámolójának elfogadásáról

Előterjesztés új ellátási szerződés megkötéséről a Szociális és Rehabilitációs Alapítvánnyal

Előterjesztés a Pestújhelyi Sport Clubbal megkötendő együttműködési megállapodásról

Előterjesztés az „Erasmus+” program 2. pályázati kategóriájában Alsómocsolád Község Önkormányzata partnereként való részvételről

Előterjesztés a 2017. évi civil pályázaton nyertes alapítványok részére nyújtott támogatások elszámolásáról

Előterjesztés az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 2017. évi felhalmozási célú támogatásának elszámolásáról

Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet 2017. évi támogatása elszámolásának elfogadásáról, valamint a 2018. évi támogatásáról

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2018. évi rendezvény-naptárában elfogadott egyes XV. kerületi civil szervezetek kiemelt kerületi rendezvényeinek támogatásáról

Előterjesztés az Eötvös utca 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek hasznosításáról

Előterjesztés a polgármestert megillető szabadság 2018. évi ütemezéséről

Előterjesztés (Civil)Tanácsadó Kollégium tagjainak megválasztásáról

68.
Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.02.14.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Diagnosztikai Központ létesítéséről és azzal összefüggésben többletkapacitás befogadásának kezdeményezéséről

69.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.01.29.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.Előterjesztés a képviselő-testületi, bizottsági ülésekről történő távolmaradás esetén alkalmazandó szabályok megállapítása érdekében egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

70.
Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.01.18.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés a Budai II. László Stadion rekonstrukciójáról

71.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.12.19.
Videófelvétel
22 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2018. évi gazdálkodását érintő képviselő-testületi döntésekről

Előterjesztés a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság jogutód nélküli megszüntetéséről, központi beszerző szervezet kijelölésével kapcsolatos szervezeti átalakításokról és jogszabály módosításokról

Előterjesztés a Budapest XV. kerületben létesítendő Uszoda megvalósításához kapcsolódó döntésekről

Előterjesztés a közbeszerzési feladatok ellátásának egyes kérdéseiről szóló megállapodás jóváhagyásáról

Előterjesztés a 1158 Budapest, Õrjárat utca 1-5. szám alatti, 82285/0/A helyrajzi számú mentőállomás ingyenes tulajdonba adásához szükséges nyilatkozat kiadásáról

Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

Előterjesztés az Egészségügyi Intézmény által kötendő egyes bérleti szerződések jóváhagyásáról

Előterjesztés Budapest XV. kerület Kerületi Építési Szabályzata (KÉSZ) eljárásába bejelentkezett partnerek kéréseinek figyelembevétele és a településrendezési szempontból együtt tervezendő területekre vonatkozó korábbi döntés visszavonása

Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény által a Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban 2017-18. elnevezésű pályázaton elnyert támogatásról

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi előzetes kötelezettségvállalásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. I. félévi munkatervéről

Előterjesztés új tornacsarnok megépítésének lehetőségéről

Előterjesztés interpellációt vizsgáló bizottság jelentéséről (A polgármester a kerület vagy a családja szolgálatában áll, avagy miért kap a polgármester fia önkormányzati közpénzből egy újpalotai panellakásnak az árát?)

Előterjesztés a 2018. és 2019. és 2020. évet érintő előzetes kötelezettségvállalásokról

Előterjesztés felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról

Előterjesztés a közterületi környezetterheléssel (KTKT) kapcsolatos intézkedési javaslatok elfogadásáról

72.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.11.28.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet V. számú módosításáról

Előterjesztés az Önkormányzat helyi adókról és az ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről szóló 40/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról „R”

Előterjesztés a 2018. évi ellenőrzési munkatervek jóváhagyására

Előterjesztés az Egészséges Budapestért című pályázaton való részvételről

Előterjesztés az egyes települési önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása érdekében nyújtott egyedi költségvetési támogatás felhasználásáról (Ikt.sz. 2/47-274/2017. sz. anyag)

Előterjesztés „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” fővárosi beruházási projekthez szükséges önerő biztosításában való közreműködésről szóló megállapodás módosításáról

Előterjesztés gazdasági társaság vezérigazgatói megbízás visszavonásáról

Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről(Ikt.sz. 2/47-278/2017. sz. anyag)

Előterjesztés a Magyar Súlyemelő Szövetség sportlétesítmény alagsorának felújítási kérelméről

Előterjesztés az Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés a 2018. évet érintő előzetes kötelezettségvállalásokról

73.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.11.07.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelet módosításáról és a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatáról

Előterjesztés a Budai II. László Stadion rekonstrukciójáról.

Előterjesztés az Önkormányzat gazdasági társaságai felügyelő bizottsági elnökeinek a tevékenységükkel kapcsolatos beszámolójáról

Előterjesztés a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság jogutód nélküli megszüntetéséről, központi beszerző szervezet kijelöléséről és az ehhez szükséges szervezeti átalakításról

Előterjesztés a Budapest XV. kerület Száraznád u. 2. sz. alatti telken épülő új református templom eszközbeszerzéséhez támogatás nyújtása

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú játszóterek állapotáról, a szükséges intézkedésekről és az akadálymentes játszótér programról

Előterjesztés a Budapest XV. kerületben a köztisztaság és a közrend állapotáról

Előterjesztés a kerületi nyilvános illemhely programról.

Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat 2017-2021. közötti időszakra vonatkozó sportkoncepciójának intézkedési tervéről

Előterjesztés a Vasgolyó utcai sporttelep felújításáról.

Előterjesztés a XV. kerületi Egészségügyi Intézmény névhasználatáról

74.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2017.10.24.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

3.Előterjesztés a Képviselő-testület 376/2017. (VI.6.) ök. számú határozatának módosításáról (2017. II. félévi munkatervének módosításáról)

75.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.09.26.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

9. Előterjesztés a családot alapítani vágyó fiatal párok részére kiírandó lakáspályázat feltételrendszerének kereteiről

76.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése IV. 2017.09.11.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés az Önkormányzat által megkötött szerződés felmondásának felülvizsgálatáról

77.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése III. 2017.09.11.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés a RUP 15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely VárosfÄ Î11. Napirendi pont

78.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése I. 2017.09.11.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés a polgármester elleni fegyelmi eljárás elrendeléséről

79.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének rendes és rendkívüli ülései 2017.09.05.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

10. Előterjesztés Rákospalota Városközpont fejlesztése - Rákospalotai Múzeum - és Rendezvényközpont építészeti tervpályázat lebonyolításáról

12. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról az ÉPK 6. 7. épület tervezéséhez

80.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.07.26.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pes¬—Ÿ19. Napirendi pont

81.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.06.14.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

27. Előterjesztés az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatásáról

28. Előterjesztés „Állítsuk meg Brüsszelt!”

82.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselõ-testületének ülése 2017.05.02.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

83.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.04.04.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

4. Előterjesztés Budapest XV. kerület Újpalota-Parkváros fejlesztéshez kapcsolódó településrendezési szerződésről

84.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2016.12.13.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

13. Előterjesztés a Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Közh˜ 19. Napirendi pont

85.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2016.11.08.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat 2017-2021. közötti időszakra vonatkozó sportkoncepciójáról

7. Előterjesztés a PALOTA-HOLDING Zrt. vezérigazgatói megbízásáról

86.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2016.10.04.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

10.Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról

87.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2016.09.06.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. módosításáról

5.Előterjesztés Budapest XV. kerület Önkormányzata Lakáskoncepciójáról

10.Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata és intézményei villamos energia beszerzésének lebonyolítására irányuló megbízásról

88.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2016.07.27.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

5. Előterjesztés a KEHOP-5.2.9 kódszámú, „Pályázatos épületenergÎ15. Napirendi pont

9. Előterjesztés a PALOTA-15 Rehabilitációs és KözfoglalkoztatásÎ15. Napirendi pont

89.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2016.05.03.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

8.Előterjesztés az Észak-pesti Kórház ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi döntésről

20.Önálló képviselői előterjesztés.

90.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselõ-testületének ülése 2016.04.05.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

19 Előterjesztés az újpalotai közösségi ház terveztetéséről.

91.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testületének ülése 2015.12.17.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés bizottsági tag megválasztásáról

92.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2015.12.01.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

93.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.04.04.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

4. Előterjesztés Budapest XV. kerület Újpalota-Parkváros fejlesztéshez kapcsolódó településrendezési szerződésről

94.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.01.24.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

3. Előterjesztés a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2012. (VII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról