Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Borda Zoltán

Szolnok MJV Önkormányzata - Képviselő, Szolidaritás

Korábbi tisztségek
Jogi, Rendészeti, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
2019 -
Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2019 -

Bemutatkozás

57 éves vagyok, nős, két felnőtt gyermek büszke édesapja. Katonai és Rendőrtiszti Főiskolai végzettséggel rendelkezem, évtizedekig Szolnokon, Szolnokot szolgáltam hivatásos rendőrként. Közel 30 éve élek a Széchenyi lakótelepen, így a 03-as sz. egyéni választókerületben lakók közül sokakat személyesen ismerek, illetve saját bőrömön is érzem az itt élőket érintő problémákat. Pártnak tagja nem vagyok, politikai tevékenységet a Magyar Szolidaritás Mozgalom Egyesület tb. alapító tagjaként 2011 óta végzek. Ellenzékiként a városi közéletben ez idáig véleményformálóként és demonstrációkon vettem részt, de a napjainkra kialakult viszonyok arra inspirálnak, hogy személyesen is többet tegyek a lakótelep polgárai életkörülményeinek javítása érdekében. Véleményem szerint nem elég a választási kampányokat közvetlenül megelőző időszakokban “látványberuházásokat” megvalósítani, folyamatosan kell képviselni a választópolgárok érdekeit.
Mutass többet

Felszólalások

Összesen 37 hozzászólás
Találatok
37 db
0 db
1.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 2024.05.27.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2 EBIG alapító okirat módosítása.

3 Szakképzési Centrum és TAnkerület.

5 alapítvány támogatására.

2.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2024.04.25.
Videófelvétel
21 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

5. Előterjesztés Szolnoki Városüzemeltetési Kft. 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására

6. Előterjesztés a MUSZOL Nonprofit Kft. 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának jóváhagyására

7. Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

8. Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyására

10. Előterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának jóváhagyására

11. Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának jóváhagyására

12. Előterjesztés a SZOLLAK Kft. 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására

14. Előterjesztés a Szolnok, Karczag L. u. 2. sz. alatti, Zöld Ház társasház 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, valamint a 2024. évi üzemeltetési terv elfogadására

17. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás és a kapcsolódó szakmai tájékoztatások elfogadására

18. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosítására

20. Előterjesztés a "Szolnok Város településrendezési eszközeinek 2023. évi részmódosítása III. általános eljárás keretében" tárgyú egyeztetési dokumentációhoz érkezett vélemények elfogadására

21. Előterjesztés a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos döntésekre

25. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról

3.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2024.03.28.
Videófelvétel
32 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Előterjesztés a Szolnok Városi Óvodák alapító okiratának módosítására

3. Előterjesztés Ifjúsági Közösségi Tér működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

7. Előterjesztés Szolnok város településrendezési eszközei megvalósulásának és hatályosulásának tapasztalataira (pótlólagos)

9. Előterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (pótlólagos)

11. Előterjesztés a MUSZOL Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntésekre (pótlólagos)

12. Előterjesztés a Szolnok TV Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (pótlólagos)

13. Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (pótlólagos)

14. Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének és 2024. évi önkormányzati támogatási szerződésének módosítására (pótlólagos)

16. Előterjesztés a SZOLNOKI IPARI PARK Kft. 2024. évi üzleti tervének jóváhagyására 240318_155110_D0436_Ipari Park üzleti terv

18. Előterjesztés alapítványok támogatására

19. Előterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel és egyes városüzemeltetési feladatokkal kapcsolatos intézkedésekre (pótlólagos)

21. Előterjesztés Szolnok város közbiztonságának növelését szolgáló térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére és új csomópontok kialakítására

22. Előterjesztés a Szolnoki Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmény átszervezésének véleményezésére

27. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtására (pótlólagos)

28. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról (pótlólagos)

4.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2024.02.29.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024

7 Eloterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel és egyes

8 Eloterjesztés a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos dönt

11 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi

13 Eloterjesztés alapítvány támogatására.

14 Eloterjesztés az Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. között fennál

17 Eloterjesztés a lejárt határideju közgyulési határozatok végr

5.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2024.01.25.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

1 parkolási rendelet módosítás.

4 Sportcentrum Kft-vel kapcsolatos döntések.

5 településkép védelmérol szóló rendeletésnek módosítására vonat$ei16.

7 lejárt.

8 kétülés között tett fontosabb intézkedésekrol.

6.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2023.12.07.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023.

2 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi;

3 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szerveze

7.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2023.10.26.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023

5 Eloterjesztés a köztemetokrol szóló rendelettel kapcsolatos te

6 Eloterjesztés egyes köznevelési és közmuvelodési intézményi fex

8 Eloterjesztés Szolnok város helyi parkolási rendjérol szóló 17

9 Eloterjesztés az NHSZ Zounok Zrt.-vel kapcsolatos intézkedések

11 Eloterjesztés a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közmuvelodési Int

17 Eloterjesztés a Szolnoki Szakképzési Centrum feladatainak ell

18 Tájékoztató a támogatásból megvalósuló fejlesztések elorehala

19 Eloterjesztés a Szandaszolosi Tanoda feladatellátására vonatk

20 Eloterjesztés Szolnok város településrendezési eszközeinek mó

21 Eloterjesztés a helyi választási bizottság tagjainak, póttagj

22 Eloterjesztés a lejárt határideju közgyulési határozatok végr

8.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2023.09.28.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

1 Eloterjesztés a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos dönt

8 Eloterjesztés ?Szolnok város településrendezési eszközeinek mó

10 Eloterjesztés a Szolnok, Szandaszolosi Tanoda feladatainak el

14 Eloterjesztés a lejárt határideju közgyulési határozatok végr

9.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Testületi ülése 2023.08.24.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

2 Eloterjesztés a SZVÜ Kft. által végzett fenntartási és fejleszibh15. Napirendi pont

10.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2023.06.28.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

8 Beszámoló az ?Esély a Díjhátralékosoknak Közalapítvány? 2022.

9 Eloterjesztés a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és

15 Eloterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapc

17 Tájékoztató a 2022. évi bizottsági ellenorzések tapasztalatai

11.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2023.05.25.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1 Sürgosségi önálló indítvány nyilatkozat megtételére.

2 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023.

6 Eloterjesztés a Szolnok, Karczag L. u. 2. sz. alatti, Zöld Ház

10 Eloterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapc

21 Eloterjesztés a VOLÁNBUSZ Zrt-vel kapcsolatos döntésekre.

24 Eloterjesztés a lejárt határideju közgyulési határozatok végr

12.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2023.04.27.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1 Beszámoló Szolnok város közbiztonsági helyzetérol, a közbizton|

2 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. év

4 Eloterjesztés a helyi partnerségi egyeztetés szabályairól szól|

7 Eloterjesztés a SZOLNOKI IPARI PARK KFT.-vel kapcsolatos dönté

13 Eloterjesztés a városüzemeltetéssel kapcsolatos intézkedésekr

17 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város 2014-2020. évi drog-e

24 Eloterjesztés a VCSM ZRt. Szolnok társasággal kapcsolatos

Eloterjesztés a lejárt határideju közgyulési határozatok végreha

13.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2023.03.30.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2 Eloterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapcs.

3 Eloterjesztés a Tanulás és közösségfejlesztés - komplex humán

12 Eloterjesztés az Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. között fennál

14 Eloterjesztés a lejárt határideju közgyulési határozatok végr

15 Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrol

14.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Testületi ülése 2023.02.02.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1 Sürgosségi Önálló Indítvány nyilatkozat megtételére.

2 Eloterjesztés a VCSM ZRt. Szolnok társasággal kapcsolatos dön

3 Eloterjesztés a Szolnoki Városfejleszto Nonprofit Zrt.-vel köt

15.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2023.01.26.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi

3Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezet

4 Eloterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. üg

5Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Kulturális Koncepciója

8 Eloterjesztés a Korösi úti temeto belso úthálózatának további

9Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város településrendezési eszk

11Eloterjesztés a lejárt határideju közgyulési határozatok végre

12 Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrol,

16.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2022.12.15.
Videófelvétel
23 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1 Előterjesztés üzemképtelen járművek eltávolításához szükséges döntésekre

2 Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(II.28) önkormányzati rendelet módosítására

3 Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

4 Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítására

5 Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

6 Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítésére

7 Előterjesztés a Damjanich János Múzeum 2023-2025. közötti időszakra vonatkozó Stratégiai tervének és Digitalizálási stratégiájának jóváhagyására

8 Előterjesztés a "Szolnok Város Jövője" Közalapítvány alapító okiratának módosítására

11 Előterjesztés utasvárók és megállóhelyek fejlesztésével, rekonstrukciójával kapcsolatos döntésekre

13 Előterjesztés a Szolnok TV Zrt. -vel kapcsolatos intézkedések meghozatalára

15Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések elfogadására

18 Előterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására

22. Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.-vel kötött települési önkormányzati feladatok ellátásáról szóló keretszerződés módosításának elfogadására

24 Előterjesztés postai szolgáltatóhely visszanyitásával kapcsolatos intézkedésekre

17.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2022.11.24.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1 Eloterjesztés tanácsnokok választására, és az önkormányzati ké¤?D16. Napirendi pont

2 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022.¤?D14. Napirendi pont

4 Eloterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2022. évi¤?D16. Napirendi pont

5 Eloterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 202¤?D16. Napirendi pont

10 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Klímastratégiájának ¤?D15. Napirendi pont

14 Eloterjesztés a MUSZOL Nonprofit Kft. részére történo önkormá¤?D14. Napirendi pont

15 Eloterjesztés a Szollak Kft vagyonhasznosításával kapcsolatos¤?D13. Napirendi pont

17 Eloterjesztés igazgatási szünet elrendelésére Szolnok Megyei ¤?D15. Napirendi pont

19 Eloterjesztés a lejárt határideju közgyulési határozatok végr¤?D15. Napirendi pont

20 Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrol,¤?D15. Napirendi pont

18.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2022.10.25.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2 Eloterjesztés az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. ügyvezetojének

4 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. év

7 Eloterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrác

11 Eloterjesztés Gilly Tamás: Család-fa címu alkotásának felállíOD16. Napirendi pont

21 Eloterjesztés a SZOLNOKI IPARI PARK KFT. tulajdonát képezo

22 Eloterjesztés a lejárt határideju közgyulési határozatok végr

19.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2022.09.29.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.)Előterjesztés az MVM OTSZ Zrt. által végzendő beruházások meghatározására

2.)Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki

12.)Előterjesztés energiagazdálkodással kapcsolatos szükséges intézkedésekre

17.)Előterjesztés a „Szolnok Város településrendezési eszközeinek 2021. évi módosítása I. tárgyalásos eljárás keretében” tárgyú egyeztetési dokumentációhoz érkezett vélemények elfogadására és a partnerségi véleményezési szakasz lezárására

19.)Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtására

20.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2022.06.30.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város területi ellátási kötelezettség alapján végzett egészségügyi alapellátása háziorvosi körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására

7.Beszámoló a Szolnoki Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2021. évi tevékenységéről

8.Beszámoló a Szolnok Város Jövője Közalapítvány 2021. évi tevékenységéről

10.Előterjesztés a Thália szobor felállításával kapcsolatos döntések meghozatalára

11 Eloterjesztés alapítványok támogatására.

13.Előterjesztés sportpályákkal és a karácsonyi faluval kapcsolatos döntések meghozatalára

16.Előterjesztés Szolnok város településrendezési eszközeinek módosítására

17.Előterjesztés a Vörösmező u. és Gátőr u. mentén elhelyezkedő ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

18.Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtására

19.Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról

21.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2022.05.26.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

13 Eloterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft-vel kapcsolat

15 Eloterjesztés a Temeto úti rendelo újjáépítése tárgyú proje

16 Eloterjesztés a Szolnoki Városfejleszto Nonprofit Zrt-vel köt

18 Eloterjesztés a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos dön

22 Eloterjesztés a Szolnok Városi Óvodákkal kapcsolatos döntésekD

23 Eloterjesztés a Damjanich János Múzeum szakmai beszámolójának

22.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2022.04.28.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

4. Beszámoló Szolnok város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

7. Előterjesztés az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének módosítására

23. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtására Előadók: Szalay Ferenc polgármester

23.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2022.02.24.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára, a 2022-2026 évekre szóló Hely

Előterjesztés alapítvány támogatására

12. Napirendi pont

16. Napirendi pont

Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtására (pótlólagos)

24.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2022.01.27.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására (pótlólagos)

15 Eloterjesztés közérdeku célra történo kötelezettségvállalásokról

22 Eloterjesztés a KEHOP-2.1.11 kódszámú felhívás keretében pály

25 Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrol

25.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2021.12.16.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

5 Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítésére

12 Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról

19 Előterjesztés a SZOLLAK Kft. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyására (pótlólagos)

23 Előterjesztés a 2022. évi Országos Bringapark Programban való részvételre és a pályázat benyújtására (pótlólagos)

33 Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról (pótlólagos)

26.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülés és Közmeghallgatás 2021.11.25.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4. Napirendi pont

27.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2021.10.28.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.-vel Fenntartói megállapodás és közszolgáltatási szerződés megkötésére

Előterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadására (meghívóban nem szereplő napirendi pont)

28.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendkívüli Testületi ülése 2021.08.27.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Önkormányzat díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítása

Szállásértékesítési Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztés a 2021. április, május, június, július hónapjában lejárt határidejű határozatok végrehajtására (pótlólagos)

29.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendkívüli Testületi ülése 2021.07.15.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

1 Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021.

9 Előterjesztés a TISZT Kft.-nek a Szolnoki Városüzemeltetési Kf

30.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2020.10.29.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Ig”Â17. Napirendi pont

2. Napirendi pont

4. Napirendi pont

6. Napirendi pont

17. Napirendi pont

24Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végre”Â17. Napirendi pont

31.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendes Testületi ülése 2020.09.24.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.Beszámoló Szolnok város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

32.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendes Testületi ülése 2020.08.18.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

4 Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése irányítása

7 Előterjesztés alapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára.

33.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendes Testületi ülése 2020.06.25.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Szolnok Megyei Jogú Város Ónkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló a 7/2014. (11.28) önkormányzati rendelet módosítására (pótlólagos)

Előterjesztés a bizottságok elnökeinek, alelnökeinek és tagjainak megválasztására

Előterjesztés belterületi infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztés a "Szolnok város helyi klímastratégiájának kidolgozása" című projekt indítására

Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatásával kapcsolatos döntésekmeghozatalára

34.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendes Testületi ülése 2020.02.27.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

11. Napirendi pont

12. Napirendi pont

16. Napirendi pont

21. Napirendi pont

35.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2020.01.30.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés egyes városüzemeltetési tárgyú döntésekre

36.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Testületi ülése 2019.12.19.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

5. Napirendi pont

22. Napirendi pont

32. Napirendi pont

33. Napirendi pont

37.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Közmeghallgatás 2019.11.28.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt