Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Boruzs Sándor

Nagyhegyes Önkormányzata - Képviselő 2009-2014

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 25 hozzászólás
Találatok
0 db
25 db
1.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2014.09.24.
Hangfelvétel
15 felszólalás db
2.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülés 2014.07.31.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel
3.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.07.23.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
4.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2.rész 2014.06.18.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
5.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 1.rész 2014.06.18.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

6.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülés 2.rész 2014.05.28.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel
7.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.05.21.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
8.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.04.16.
Hangfelvétel
16 felszólalás db
9.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.03.19.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
10.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2014.02.27.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel
11.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.01.22.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

12.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.01.15.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel
13.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése_3 2013.12.18.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése_3

14.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése_2 2013.12.18.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

15.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2013.11.20.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről

A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása

A helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló rendelet megalkotása

Helyi rendeletek jogszabálysértő rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése

Pótelőirányzat biztosítása a műfüves pálya építéséhez

Külterületi szántók hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Tájékoztatás a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. ajánlatáról

Kérdések, interpellációk, bejelentések

16.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2013.10.16.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
17.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2013.09.25.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

2013. évi költségvetési rendelet I. félévi módosítása

Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról

A Tündérkert Óvoda átfogó beszámolója

Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról

Az Idősek Háza térítési díjának felülvizsgálata, valamint a térítési díjakról szóló rendelet módosítása

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásokról, valamint a magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól

Iparterületi ingatlanok hasznosítási koncepciója

Beszámoló a Keleti-főcsatorna közvilágítási hozzájárulások befizetésének alakulásáról

Sportegyesület beszámoló a TAO támogatás felhasználásáról

Hosszú távú telekbérlet iránti kérelem

18.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2013.06.27.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
19.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2013.06.10.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel
20.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2013.05.15.
Hangfelvétel
17 felszólalás db
21.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2013.04.17.
Hangfelvétel
19 felszólalás db
22.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselõ-testület ülése 2013.03.20.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

Tájékoztató a község közbiztonságának helyzetéről, a rendőrség munkájáról

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése

Térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálata

Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről

A volt folyékony szennyvízleürítő rekultivációjához kapcsolódóak megbeszélése (helyben kerül kiosztásra)

Kérdések, interpellációk, bejelentések (SPORTEGYESÜLET KONCEPCIÓJA ÉS A FELOSZTÁS A MELLÉKLETBEN TALÁLHATÓ)

23.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2013.01.23.
Hangfelvétel
17 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

Rendezési terv korszerűségi felülvizsgálata, végleges jóváhagyása

A szociális ellátás helyi szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata

A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása

A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása

Belvízrendezéssel kapcsolatos döntések meghozatala

A Művelődési Ház működésével kapcsolatos döntések meghozatala

Bérleti díjak felülvizsgálata a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében

Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről

Keleti-főcsatorna közvilágításának megszűntetése

Kérdések, interpellációk, bejelentések

24.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012.12.19.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.napirend: 2013. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása

2.napirend: Szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjkalkuláció felülvizsgálata

3.napirend: A térítési díjakról szóló rendelet módosítása

4.napirend: Településrendezési terv K-1 jelű korszerűségi felülvizsgálata

6.napirend: A Képviselő-testület 2013. évi munkaterve

7.napirend: Testületi munka nyilvánosságának kiterjesztése

8.napirend: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

9.napirend: A jegyző teljesítményének értékelése

10.napirend: A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt céljainak meghatározása

25.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselõ-testület ülése 2011.05.18.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelése

Az önkormányzat szociális ellátás körében végzett munkájáról szóló beszámoló

Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról szóló beszámoló

Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata

A térítési díjakról szóló rendelet módosítása

Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló rendelet módosítása

Napköziotthonos óvoda egységes óvoda-bölcsőde intézmény átszervezése és az ehhez kapcsolódó Alapító okirat módosítás

Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása

A közlekedés biztonságával kapcsolatos döntés meghozatala