Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Császárné Kollár Tímea

Budaörs Önkormányzata - Képviselő 2014-2018, Jobbik

Korábbi tisztségek
Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, tag
2014 - 2019
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, tag
2014 - 2019

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 91 hozzászólás
Találatok
67 db
24 db
1.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.05.30.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

Önálló budaörsi járás kialakításának kezdeményezése

A BTG Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója, vagyongazdálkodásról szóló beszámolója, 2018. évi üzleti terve

2.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2018.03.14.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Az Érdi Tankerületi Központ intézményátszervezési javaslatának véleményezése a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskolát, a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskolát és a Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskolát érintően

3.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2018.02.21.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak biztosítása

Döntés az Érdi Tankerületi Központtal kötött „Vagyonkezelési Szerződés” szerint benyújtott, 2017. évi felújítási és karbantartási, pótlási tervről

Budaörs, 4184 hrsz.-ú magántulajdonban lévő ingatlan átsorolása a hatályos településrendezési eszközökben

4.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.12.13.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Csatlakozás az Európai Városok Koalíciója a Rasszizmus Ellen (ECCAR) szervezethez - az ECCAR tagság megszerzése

5.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.11.15.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciója

4.) Egyes adótárgyú önkormányzati rendeletek módosítása

13.) Megalapozó Vizsgálat a Településfejlesztési Koncepció (TFK) és az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása

30.) A Budaörsi Latinovits Színház részére pótelőirányzat biztosítása

34.) Az Érdi Tankerületi Központ Fejlesztési Koncepciója 2017 – 2022. véleményezése

39.) Intézményvezetői megbízás véleményezése az állami fenntartású, Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola magasabb vezetői megbízásához

6.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.09.19.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.) Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet jóváhagyása

7.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.06.21.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

10. Döntés integritási megállapodás alkalmazásáról közbeszerzési eljárás során

13. A „Helyi kiadványok megjelenésének támogatása” c. pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

8.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.05.24.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.) A Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a módosításhoz szükséges fedezet biztosítása

7.) A Tankerületi Központokkal kötött „Vagyonkezelési Szerződés” szerint benyújtott 2017. évi felújítási igények és karbantartási, pótlási terv elfogadása

9.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.04.26.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

13. napirendi pont: A Budapest XI. kerület Alsóhatár utca 1151/5 hrsz. ingatlanon létesítendő beruházással kapcsolatos (ECOLiget Projekt) pénzeszköz átadási szerződésről döntő 18/2017. (II.22.) ÖKT sz. határozat módosítása

14. napirendi pont: Helyi védetté nyilvánítási eljárás megindításáról szóló 166/2015. (VI.17.) ÖKT. sz. határozat módosítása

17. napirendi pont: Intézmények 2017. évi felújítási tervének elfogadása

22. napirendi pont: Döntés Budaörs Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budaörs, 1044 hrsz-ú Szabadság út cca.800 m2 területű részének benzinkút és üzlethelyiség üzemeltetése céljából piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról

28. napirendi pont: Székhelyhasználati kérelem

35. napirendi pont: Civil szervezetek támogatására kiírt 2017 évi pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

10.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2017.03.22.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

11.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.02.22.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

24. Napirendi pont

27. Napirendi pont

12.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2017.01.25.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

13.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2016.12.14.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

29.) Beszámoló a Kamaraerdei Településrészi Önkormányzat 2016. évi munkájáról

31.) A polgármester 2016. második félévi jutalma

14.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselõ-testületének ülése 2016.11.16.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

12.) Döntés a Budaörs, Komáromi u. 18. sz. alatti, 1002 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról

14.) Pályázat kiírása a Budaörs, 1044 hrsz-ú ingatlan, a Szabadság út 800 m2 területű részének hasznosítására benzinkút üzemeltetése céljából

15.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2016.10.19.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) Eljárások megindítása szolidaritási hozzájárulással összefüggésben

2.) Az egészségügyi ellátórendszer egyes kérdéseiről (Feladatellátási szerződés és Bérleti szerződés jóváhagyása)

16.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2016.09.21.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

11) Döntés fejlesztési hitel beszerzéséről

13.) Térfigyelő kamera rendszer bővítése III. ütem

34.) A Wendler Alapítvány kérelme – céltartalék felszabadítása II. félévi működéshez

17.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2016.05.25.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

38.) Budaörs Város csatlakozása a Fatestvér programhoz

41.) Elvi nyilatkozat az oktatás szabályozására vonatkozó tervezett módosítások kérdésében

18.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2016.04.20.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

„Büszkeségpont” pályázat benyújtása

Civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

„Budaörsi hírek a helyi sajtóban” és az „Önkormányzati hírek a helyi sajtóban” c. pályázati felhívásokra beérkezett pályázatok elbírálása

19.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2016.02.24.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése

9. Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet megalkotása

13. A 2016. évi nemzetiségi pályázatok elbírálása

15. Budaörs Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása Kőhegy területét érintően – véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz zárása

29. Helyi hírek tartalomszolgáltatás nyújtására pályázati kiírások elfogadása: „Budaörsi hírek a helyi sajtóban” című pályázat, „Önkormányzati hírek a helyi sajtóban” pályázat

39. Elvi döntés a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról

20.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2015.12.16.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Ifjúsági önkormányzat létrehozásával kapcsolatos javaslatok

Elvi döntés a székely zászló kihelyezéséről, szolidaritásvállalás a határon túli magyarokkal

21.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2015.11.04.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

5.) Tájékoztató Frankhegyi szabályozással kapcsolatban

29.) Elvi döntés közterület elnevezéséről

33.) Törökugrató Polgárőrség 2015. évi Támogatása

34.) Civil szervezetek támogatására újabb pályázat kiírása

35.) Budaörs Város Gazdasági programjának felülvizsgálata

37.) Budaörs gyalogos közúti forgalmának felülvizsgálata a látássérültekre való tekintettel

38.) Nappali tagozaton tanuló diákok, budaörsi kiegészítő BKK bérlet támogatása

22.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2015.08.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

23.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2015.07.29.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A BKK Zrt. 2022-ig tartó támogatási szerződésének jóváhagyása

A BSC 1924 Kft-ben lévő önkormányzati üzletrész átruházása

24.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2015.06.17.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Budaörs, Tárogató u. 49., 11122 hrsz. alatti belterületi ingatlan értékesítésére beérkezett pályázatok elbírálása

25.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2015.05.20.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Pest Megyei Kormányhivatal újabb törvényességi felhívása a Merengő utca és környéke településrendezési terve III. szabályozási szakasz szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzatról szóló 44/2000.(XII.01.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban

Kiegészítő támogatás biztosítása a Budaörsi Polgárőr Kiemelten Közhasznú Egyesület számára

Lakótelepi kutyafuttatók kialakítása érdekében hely kijelölése és céltartalékból felszabadítás

A Budaörs Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme támogatás átcsoportosítására

26. Napirendi pont

26.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2015.03.25.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Budaörs Kőhegy és térsége építési övezetbe sorolt ingatlanaira vonatkozó változtatási tilalom

A 2015. évi nemzetiségi pályázatok elbírálása

Intézmények 2015. évi felújítási tervének elfogadása

Helyi kiadványok megjelentetését támogató pályázati felhívás elfogadása

Pályázati kiírás helyi hírek tartalom szolgáltatás nyújtására

Javaslat Humán Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás támogatására

27.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2015.02.25.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Megkeresés testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében Szék Községből (Románia)

28.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére 2014.12.17.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

37. Napirendi pont

29.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére 2014.11.19.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Budaörs Városi Tűzoltó Közhasznú Egyesület támogatási kérelme a tűzoltó laktanya épülete tetőjavítása céljára

30.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére 2014.09.24.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Budaörs Város TSZT és egyes területekre vonatkozó HÉSZ jóváhagyás (rendeletalkotás)

A BKK Zrt finanszírozásra vonatkozó szerződésének jóváhagyása

Állásfoglalás képviselői, tanácsnoki keretek felhasználása tárgyában

31.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülésére 2014.07.23.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

32.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselo-testületének ülése 2014.06.18.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Budaörs Város területén a járőrszolgálat bővítése további egy járőrpáros (rendőr-közterület felügyelő) felállításával, ehhez járőrautó és 2 db járőr motorkerékpár beszerzése

Képviselői keretek létrehozásához pénzügyi forrás biztosítása

33.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselo-testületének ülése 2014.05.21.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

6. Napirendi pont

38. Napirendi pont

43. Napirendi pont

44. Napirendi pont

34.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselõ-testületének ülése 2014.04.16.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Budaörsi vállalkozások helyi támogatása

35.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2014.03.26.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

11.) Az 1. sz. Általános Iskola udvar bővítésére, kézilabda pálya kialakítására és lefedésére vonatkozó vázlattervi változatok alapján döntés a továbbtervezést illetően

12.) Az M4 metró beindításához kapcsolódó tömegközlekedési módosítások, és a kapcsolódó szerződésmódosítás jóváhagyása

27.) Budaörsi Napló támogatási kérelme

36.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülésére 2014.02.27.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi Költségvetési Rendelete

A Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák körzethatárainak módosítása, és javaslat az iskolai körzetek korrekciójára

Előminősített cégek listájának bővítése (3)

Buda Környéki Televízió (Helyi Médiaszolgáltató Kft.) 2014. évre vonatkozó kérelme

37.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2013.12.18.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Budakörnyéki Televízió (Helyi Médiaszolgáltató Kft.) támogatása

Gyepük Népe Alapítvány által megrendezésre kerülő Szélrózsa Fesztivál támogatása

38.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2013.10.30.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Clementis László működtetői ösztöndíjról szóló 50/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata és módosítása

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003.(XII.22.) ÖKT rendelet módosítása (Környezetvédelmi Csoport)

A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola kézilabdapálya lefedésére, illetve az 1. sz. Általános Iskola udvar bővítésére, kézilabdapálya kialakítására és lefedésére vonatkozó vázlattervek alapján döntés a továbbtervezéseket illetően

Önkormányzati képviselet az intézményi tanácsok munkájában

Kiemelt előirányzatok tételeinek költségvetési rendezése (Herman O. Ált. Iskola udvari térvilágítás, 1. sz. Általános Iskola udvari hangszóró kiépítés és homlokzati felirat)

39.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2013.09.25.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Felmérés a Mátyás király utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról, parkolósáv kialakításáról

Budaörs, Clementis L. u. 20. sz. alatti ingatlan hasznosítása – Máltai Szeretetszolgálat kérelme

Budaörs Kártya kibocsátása

40.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülésére 2013.09.05.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Polgármester helyettesítése az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsának ülésein

41.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselõ-testületének ülése 2013.06.20.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Budaörsi Városfejlesztő Kft. geotermikus energiahasznosítási javaslatáról szóló 362/2012.(IX.26.) ÖKT. sz. határozat módosítása (Budaörsi termálkút vízjogi engedély módosításához szükséges tervezési feladatok ellátása)

Trianon emlékmű

42.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülésére 2013.06.05.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

43.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2013.05.15.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

20. Napirendi pont

23. Napirendi pont

24. Napirendi pont

43. Napirendi pont

48. Napirendi pont

44.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2013.04.26.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Budaörs Többcélú Kistérség Társulással kapcsolatos döntések

Budaörs egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzatáról és szabályzási tervéről szóló 42/2005.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosítása (Kőhegy és környéke)

45.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2013.04.10.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

8.) Budaörs Többcélú Kistérség Társulással kapcsolatos döntések

18.) Szennyvízcsatorna közcélú érdekeltségi hozzájárulás és közműfejlesztés mértékének törvényi változás miatti újbóli meghatározása, beszedése 2013. évben

33.) Javaslat a Budaörs Kistérsége Mentéséért Alapítvány támogatására

36.) Céltartalék felszabadítása - nagy értékű tárgyi eszköz, bridzsasztal és sakk támogatási kérelem

41.) TAO támogatással összefüggő fejlesztési elképzelések

44.) Budaörsi helyi buszjárat 2013-2019 eredményének megállapítása

47.) Pénzügyi Ellenőrző Bizottság együttműködése a Budaörsi Játékszín belső ellenőrzése során

46.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselõ-testületének rendkívüli ülése 2013.03.07.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése

Budaörs Város helyi építészeti-műszaki tervtanácsáról szóló rendelet megalkotása

47.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2013.02.27.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Családi házak utólagos hőszigetelése pályázat kiírása - A hagyományos technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának, helyi támogatásának rendjéről szóló rendelet megalkotása

A 2013. évi Budaörs Fesztivál megrendezése

48.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülése ülése 2013.01.29.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A hulladékkezelés fejlesztése. Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

49.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2012.12.12.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

8.) Javaslat egyes szociális és gyermekjóléti alapellátások működtetésére

14.) A BKK Zrt. ajánlata tömegközlekedési közszolgáltatásért 2013. évben fizetendő díjakra vonatkozóan

35.) Budaörsi Játékszín pót-előirányzat kérelme

44.) Jégpálya támogatási kérelem

47.) Budaörsi Intézményműködtetői Központ alapító okiratának elfogadása és az intézményvezetői pályázat kiírása

48.) Budaörs Kártya bevezetése - Városfejlesztő Kft. Budaörs Kártya Divízió

50.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2012.11.07.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Budaörs Város hosszú távú egészségügyi terve

Tájékoztatás - Pro Musica Kórus

Budaörs Kártya bevezetése

Köznevelési intézményműködtető szervezet alapítása

51.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2012.10.17.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Megállapodás megkötése a járási hivatal budaörsi kirendeltségének kialakításához

52.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2012.10.11.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Megállapodás megkötése a járási hivatal budaörsi kirendeltségének kialakításához

A 337/2012.(IX.05.) ÖKT sz. határozat módosítása (állásfoglalás a Belügyminiszter BM-9741/2012. számú, az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosítására irányuló előterjesztés-tervezetéről)

Javaslat tanácsnoki keret felhasználására

53.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2012.09.26.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

11.) Tájékoztatás a Képviselő-testület számára a közigazgatási rendszer átalakításának aktuális kérdéseiről, a köznevelési intézményeket valamint más, kistérségi fenntartású intézményeket érintő változásokról

35.) A KH hitelszerződés módosításával kapcsolatos vizsgálat kezdeményezése

54.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülése ülése 2012.09.07.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Felterjesztési jog gyakorlása. Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

Nyilatkozat az állami fenntartásba kerülő, Budaörs területén működő közoktatási intézmények sorsával kapcsolatban. Előterjesztő: Sánta Áron, Filkey Péter képviselők

Budaörsi intézmények, valamint önkormányzati cégek hatékonyságnövelő vizsgálata. Előterjesztő: Sánta Áron és Kálóczi Imre képviselők

55.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülése ülése 2012.08.15.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Clementis utcai játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész 0-8 éves korosztály részére beruházás megvalósítása érdekében átcsoportosítás

56.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülése ülése 2012.07.18.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Részvétel a Szerb-Magyar megújuló energetikai tudástranszfer megvalósítása projektben

„Televízió Budaörsért” Alapítvány – közszolgáltatási, támogatási szerződés

57.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2012.06.20.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Budaörsi Atlétikai Klub támogatása

58.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2012.05.23.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Budaörs Város Önkormányzatának beszámolója a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Az állattartásról szóló 59/2004. (X.20.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

A Budaörsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2011. évről

Budaörs Város hosszú távú egészségügyi tervének elkészítése

59.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2012.04.25.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Országos pályázat kiírása Trianon emlékmű alkotás készítésére

Budaörsi Atlétikai Klub kérelme

60.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2012.03.28.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

5. Napirendi pont

8. Napirendi pont

11. Napirendi pont

30. Napirendi pont

61.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2012.02.29.
Videófelvétel
18 felszólalás db
62.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselõ-testületének rendkívüli ülése 2012.01.18.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

2.A Kormányhivatalok járási hivatalainak kialakításáról szóló koncepció véleményezése

6. KMOP-4.6.1-11 jelű "Nevelési intézmények fejlesztése" nevű pályázaton való részvétel

12. Pályázat Rövidpályás Szenior Úszóverseny megrendezésére (Deporte Sportszervező Bt.)

63.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2011.12.15.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

7. Napirendi pont

22. Napirendi pont

23. Napirendi pont

24. Napirendi pont

64.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2011.11.30.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

19. Napirendi pont

35. Napirendi pont

65.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2011.10.26.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

14. Napirendi pont

38. Napirendi pont

66.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2011.09.21.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

18. Napirendi pont

19. Napirendi pont

67.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2011.07.27.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Energetikai Audit előkészítése – RFV Kft

68.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.05.30.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

Budaörs Város Önkormányzatának beszámolója a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Önálló budaörsi járás kialakításának kezdeményezése

A BTG Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója, vagyongazdálkodásról szóló beszámolója, 2018. évi üzleti terve

69.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.12.13.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

Csatlakozás az Európai Városok Koalíciója a Rasszizmus Ellen (ECCAR) szervezethez - az ECCAR tagság megszerzése

70.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.09.19.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

2.) Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet jóváhagyása

71.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.07.26.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

2.) Az Érdi és a Ceglédi Tankerületi Központok, mint vagyonkezelők által benyújtott selejtezési, karbantartási, felújítási és pótlási tervek jóváhagyása

72.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.06.21.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

10 Döntés integritási megállapodás alkalmazásáról közbeszerzési eljárás során

13 A „Helyi kiadványok megjelenésének támogatása” c. pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

73.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.05.24.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

2.) A Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a módosításhoz szükséges fedezet biztosítása

7.) A Tankerületi Központokkal kötött „Vagyonkezelési Szerződés” szerint benyújtott, 2017. évi felújítási igények és karbantartási, pótlási terv

74.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.04.26.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

13.) A Budapest XI. kerület Alsóhatár utca 1151/5 hrsz-ú ingatlanon létesítendő beruházással kapcsolatos (ECOLiget Projekt) pénzeszköz átadási szerződésről döntő 18/2017.(II.22.) ÖKT. sz. határozat módosítása

14.) Helyi védetté nyilvánítási eljárás megindításáról szóló 166/2015.(VI.17.) ÖKT. sz. határozat módosítása

17.) Intézmények 2017. évi felújítási tervének elfogadása

22.) Döntés Budaörs Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budaörs, 1044 hrsz-ú Szabadság út cc. 800 m2 területű részének benzinkút és üzlethelyiség üzemeltetése céljából piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról

28.) Székhelyhasználati kérelem

35.) Civil szervezetek támogatására kiírt 2017. évi pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

75.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2017.03.22.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

76.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2017.01.25.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

77.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2016.10.19.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.) Eljárások megindítása szolidaritási hozzájárulással összefüggésben

2.) Az egészségügyi ellátórendszer egyes kérdéseiről (Feladatellátási szerződés és Bérleti szerződés jóváhagyása)

78.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2016.09.21.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

11) Döntés fejlesztési hitel beszerzéséről

13.) Térfigyelő kamera rendszer bővítése III. ütem

34.) A Wendler Alapítvány kérelme – céltartalék felszabadítása II. félévi működéshez

79.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2016.06.22.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

13.) Budaörs Város Önkormányzata, a Budaörsi Művészek Egyesülete (BUM) és a Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület közötti (Budaörs, Clementis L. u. 22. sz. alatti, 152/1 hrsz-ú ingatlan 39/100 és 56/100 tulajdoni hányadaira vonatkozó) használatba adási szerződés módosítása

47.) Elvi nyilatkozat az önkormányzati feladatok ellátását veszélybe sodró állami vagyonelvonásról

80.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2015.12.16.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

48.) Ifjúsági önkormányzat létrehozásával kapcsolatos javaslatok

49.) Elvi döntés a székely zászló kihelyezéséről, szolidaritásvállalás a határon túli magyarokkal

81.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2015.11.04.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

5.) Tájékoztató Frankhegyi szabályozással kapcsolatban

29.) Elvi döntés közterület elnevezéséről

33.) Törökugrató Polgárőrség 2015. évi Támogatása

34.) Civil szervezetek támogatására újabb pályázat kiírása

35.) Budaörs Város Gazdasági programjának felülvizsgálata

37.) Budaörs gyalogos közúti forgalmának felülvizsgálata a látássérültekre való tekintettel

38.) Nappali tagozaton tanuló diákok, budaörsi kiegészítő BKK bérlet támogatása

82.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2013.06.19.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

Budaörsi Városfejlesztő Kft. geotermikus energiahasznosítási javaslatáról szóló 362/2012.(IX.26.) ÖKT. sz. határozat módosítása (Budaörsi termálkút vízjogi engedély módosításához szükséges tervezési feladatok ellátása)

Trianon emlékmű

83.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2012.11.28.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

7.) Javaslat egyes szociális és gyermekjóléti alapellátások működtetésére

33.) Gyepük Népe Alapítvány - Szélrózsa Néptáncegyüttes 2013. évi terveinek támogatása

39.) Pro Musica Kórusalapítvány ügyében hozott 431/2012.(XI.07.) ÖKT. sz. határozat visszavonása 

40.) A Budaörsi SportFest, valamint az V. WBPF Világbajnokság 2013. évi megrendezésének támogatása

84.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2011.07.27.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

10. Napirendi pont

85.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2011.07.07.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

3. Napirendi pont

86.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2011.06.22.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

8. Napirendi pont

9. Napirendi pont

43. Napirendi pont

87.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2011.06.08.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

88.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2011.05.18.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Napirendi pont

89.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2011.05.05.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Napirendi pont

90.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2011.04.21.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

8. Napirendi pont

10. Napirendi pont

13. Napirendi pont

20. Napirendi pont

29. Napirendi pont

91.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2011.04.11.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt