Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Cserdiné Németh Angéla

Budapest, XV. kerületi Önkormányzata - Polgármester , Mindenki a Tizenötödikért

Korábbi tisztségek
alpolgármester
2014 - 2018
polgármester
2018 - 2019

Bemutatkozás

+36 1 305 3260

Felszólalások

Összesen 179 hozzászólás
Találatok
177 db
2 db
1.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2024.03.28.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Eloterjesztés az intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról

3.Előterjesztés a IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi szakmai tevékenységéről

4.Eloterjesztés a 2024/2025-ös nevelési év elokészítéséről.

2.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2024.02.29.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

9.Eloterjesztés a Siemens Zrt.-vel kötött rendelkezési jog átr

19.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. kerület Rákospalota, Pe

3.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2024.02.08.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2024.01.11.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

5.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.10.26.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

10.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Drégelyvár utca 6. szá

11.Eloterjesztés Budapest XV. kerület, Bethlen Gábor utca 92. s

13.Eloterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok felúj

17.Eloterjesztés személyes érintettség utólagos megállapításáró

6.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.09.28.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.Előterjesztés béren kívüli juttatásnak minősülő rekreációs keretösszegen felül adható egyszeri juttattatásról

9.Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos döntések meghozataláról

12.Előterjesztés a Budapest XV. kerület, Őrjárat u. 1-5. szám alatti ingatlanon található épületek egyes helyiségeinek bérbeadásáról

17.Előterjesztés a közrendvédelmi tanácsnok tevékenységéről

19.Előterjesztés a Fő téri pavilonok és környezetük rendezéséről

7.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.06.29.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerületi Önkormányzat 20

2.Eloterjesztés a XV. kerület Önkormányzatának tulajdonában lév

3.Eloterjesztés a Képviselo-testület szervezeti és muködési sza

4.Eloterjesztés Budapest Fováros XV. Kerület Önkormányzat Képv nt

5.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerületi Polgármesteri

10.Eloterjesztés átláthatósági megbízott 2023. I. félévi tevéke

Eloterjesztés a Budapest XV. kerület,Kékszilva utcában található

Eloterjesztés a védonoi ellátás átalakításáról.

Eloterjesztés a Hosök útja 1-3. szám alatti rendeloépületek 2020

8.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.05.25.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Eloterjesztés Budapest Fováros XV. Kerületi Önkormányzat 2022ˆ

9.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.04.27.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Eloterjesztés a Budapesti Rendor-fokapitányság XV. kerületi

2.Eloterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérb

2.Eloterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérb

5.Eloterjesztés a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény2022.

10.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.03.30.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Eloterjesztés az intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról|

2.Eloterjesztésa települési támogatás megállapításának, kifize

3.Eloterjesztésa civil szervezetek támogatásáról szóló önkormá

4.Eloterjesztés a IV. kerületi Hivatásos Tuzoltó-parancsnokság

7.Eloterjesztés kulturális javak kölcsönzésérol.

8.Eloterjesztés energia-veszélyhelyzeti intézkedésekrol és ene

9.Eloterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági tár

12.Eloterjesztés sportszervezetek, civil szervezetek, valamint

15.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Fo út 62. szám alatti

17.Eloterjesztés ?Nyilatkozat a gyermekvédelemrol?

18.Eloterjesztés az Országos Kórházi Foigazgatóság részére adot

11.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.02.23.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerületi Önkormányzat 20

2.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerület Rákospalota, Pes

3.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerületi Önkormányzat áll

4.Eloterjesztés az Önkormányzat muködésének és gazdálkodásának

15.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Pázmány Péter utca 27.

12.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.02.09.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.Eloterjesztés a Palota Tehetségfejleszto Egyesület közmuvelod

8.Eloterjesztés parkfenntartási feladatok ellátásáról szóló dön

9.Eloterjesztés a polgármester és alpolgármester illetményének

11.Eloterjesztés ?Politikai nyilatkozat a Fót határában terveze

13.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.12.15.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és azt megalapozó egyéb rendeletek megalkotásáról

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és azt megalapozó egyéb rendeletek megalkotásáról

9.Előterjesztés átláthatósági megbízott 2022. évi tevékenységének beszámolójáról

14.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.11.24.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról

3. Előterjesztés a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

7. Előterjesztés a 2023. évi folyószámla-hitelkeret szerződés megkötéséről

15.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.10.27.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Eloterjesztés az energia-veszélyhelyzetre figyelemmel szükség

1.Eloterjesztés az energia-veszélyhelyzetre figyelemmel szükség

2.Eloterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény névhasználatá´

2.Eloterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény névhasználatá

4.Eloterjesztés a Csokonai Kulturális Központ és Kommunikációs

5.Eloterjesztés az óvodai intézményhálózat tervezett átszervezé

15.Eloterjesztés Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségé

16.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.09.29.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Eloterjesztés a Budapesti Rendor-fokapitányság XV. kerületi

3.Eloterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetekrol szóló

6.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerületi Önkormányzat 20

9.Eloterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és

10.Eloterjesztés a Hétszínvirág Összevont Óvoda és az Újpalotai

11.Eloterjesztés a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlá

12.Eloterjesztés a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodásiés Foglalkozta

13.Eloterjesztés önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos döntések

19.Eloterjesztés a védett természeti területen található kerüle

20.Eloterjesztés a kerületek közötti egyeztetésért felelos taná

17.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülés 2022.06.30.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

1.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerület Rákospalota, Pes¤§?20. Napirendi pont

3.Eloterjesztés a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkozta¤§?18. Napirendi pont

4.Eloterjesztés az önkormányzati szociális feladatok ellátásána¤§?20. Napirendi pont

18.Eloterjesztés a 2022. évre vonatkozó igazgatási szünet elren¤§?20. Napirendi pont

23.Eloterjesztés a földgáz és villamos energia beszerzésérol, v¤§?20. Napirendi pont

18.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.05.26.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. kerület Önkormányzat

5.Eloterjesztés a Kulturális Bizottság tisztségviseloirol.

9.Eloterjesztés az Egészséges Budapest Program 2021 támogatásbó

10.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Rákos út 233. szám ala

12.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Szentmihályi út 14. szü

13.Eloterjesztés az ?Indián? szobor rekonstrukciójáról.

14.Eloterjesztés a Csokonai Kulturális Központ és Kommunikációsü

19.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.04.28.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének önkormányzati beszámolójáról

Előterjesztés a 2022/2023-as nevelési-oktatási év előkészítéséről

Előterjesztés a Pestújhelyi Általános Iskola szakmai alapdokumentumának módosításáról

Előterjesztés a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2021. évi szakmai beszámolójáról és a 2022-2026. évi szakmai tervéről, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú társaságok szervezetfejlesztési koncepció implementáció keretében a RÉPSZOLG Nonprofit Kft. átalakulásáról

Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2022. évi üzleti terveinek elfogadásáról és könyvvizsgálóinak megválasztásáról

Előterjesztés a Rákospalota-Újpest-Vácrátót-Vác vasútvonal elővárosi célú fejlesztésének döntés-előkészítő tanulmánya véleményezéséről

Előterjesztés intézményi bizottság munkájáról

20.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata rendkívüli testületi ülése 2022.03.10.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

10.Előterjesztés előzetes kötelezettségvállalás RTG és CT teleradiológiai szolgáltatások biztosításáról

21.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.02.24.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet V. számú módosításáról

2.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról „R”

7.Előterjesztés a 17/2020. (II. 4.) ök. számú határozat határidejének módosításáról (Ikt.sz. 2/25-24/2022. sz. anyag)

9.Előterjesztés a XV. kerület Deák utcai új összevont háziorvosi és gyermek háziorvosi rendelő tervezési programjának jóváhagyásáról

13.Előterjesztés a Palota Parkváros településrendezési szerződés módosításáról

18.Eloterjesztés a Kulturális Bizottság tisztségviseloirol.

22.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.02.03.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

4.Előterjesztés a polgármester és alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapításáról, valamint az önkormányzati képviselő, a nem képviselő bizottsági tag és a tanácsnok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 33/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

11. Előterjesztés a Csokonai Nonprofit Kft. feladatellátáshoz szükséges ingó vagyontárgyak biztosításáról

14.Előterjesztés a Hősök útja 1. és 3. számú rendelőépületek teljes körű és belső felújítása, a közöttük lévő tér rendezése” tárgyú projekttel kapcsolatos döntésekről

23.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülés 2021.12.16.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

12-163_Költségvetés_IV_sz_módosítás ;12-163a_Kiegészítő_előterjesztés ;12-163_2_sz_melléklet

12-168_14-2020_ökr_módosítás

12-170_Szolgáltatástervezési_Koncepció

12-158_Rendészeti_beszámoló

12-178_Átláthatósági_megbízott_beszámoló

12-179a_Módosító-határozat_PB

24.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2021.11.25.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról

Előterjesztés Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Palota Liget területére vonatkozó településrendezési szerződésről és a fejlesztéshez kapcsolódóan Budapest XV kerület Kerületi Építési Szabályzatának módosításáról

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata Gyermek és Ifjúsági Stratégia Cselekvési Tervének végrehajtásáról (2019-2021.), továbbá az új Cselekvési Terv elfogadásáról (2021-2024.)

Eloterjesztés futópálya építési pályázaton történo részvételről

25.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Közmeghallgatása 2021.11.11.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest XV. kerület Önkormányzat Közmeghallgatása

26.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata rendkívüli testületi ülése 2021.11.11.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Eloterjesztés önkormányzati közmuvelodési feladatok ellátásal kapcsolatos módosítás

27.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2021.10.28.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról

2.Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 5.). önkormányzati rendelet módosításáról

5.Előterjesztés a közterületi fejlesztésekhez kapcsolódó előzetes kötelezettségvállalásról

9.Előterjesztés a Bábelék Kft -vel történő hosszútávú bérleti szerződéskötésről

28.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülésE 2021.09.30.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Eloterjesztés Budapest, XV. kerület Eötvös u. 45-47. szám ala

29.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2021.09.09.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.Előterjesztés a Fő út – Széchenyi tér – Bácska utca – Deák utca által határolt telektömbre vonatkozó Budapest XV. kerület Kerületi Építési Szabályzata (KÉSZ) módosításának elfogadásáról

3.Előterjesztés helyi közművelődési feladatok ellátásának átszervezéséről

6.Előterjesztés a 2021. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

10.Előterjesztés Budapest XV. kerület, Bezsilla Nándor 36. szám I. emeleti helyiség ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásról

30.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2021.06.24.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pes

6.Előterjesztés a Csokonai Kulturális Központ működésével kapcsˆ

7.Előterjesztés a 17/2020. (II.4.) ök. számú határozat határide

9.Előterjesztés a 2021. évi alapítványi civil pályázatok elbíráˆ

10.Előterjesztés a Hornyák Alapítvány 2020. évi beszámolójáról.

17.Előterjesztés az Országos Szociális Intézményfenntartó Közpo

31.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2020.11.03.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

1Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szó

2.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 20x

9Előterjesztés a Belügyminisztérium által a települési önkormány

32.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2020.10.06.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

33.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2020.09.08.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.Előterjesztés a helyi adókról és az ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről szóló 40/2015. (Xl., 0.)önkormányzati rendelet módosításáról

4.Előterjesztés a Palota Liget telepítési tanulmánytervéről.

34.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata rendkívüli testületi ülése 2020.08.25.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3.Előterjesztés XV. kerületi helyi önkormányzati képviselők meg

3.Előterjesztés XV. kerületi helyi önkormányzati képviselők meg

35.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2020.03.03.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3.Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági tár

5.Előterjesztés az „Egészséges Budapest Program” keretében beny

36.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2020.02.25.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerületi Hivatásos Tűzol

2.Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba

4.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pest

4.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestú

12.Előterjesztés a polgármestert megillető szabadság 2020. évi

37.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2020.02.04.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1 Előterjesztés a civil szervezetek pályázati önkormányzati támo

2 Elpterjesztés gyermek és ifjúsági stratégia - cselekvési terv.

3 Előterjesztés nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő megállapod

4.Előterjesztés az Állami Számvevőszék által 19220. sorszámon m

5.Előterjesztés a VEKOP városrehabilitációs projekttel kapcsola

8.Előterjesztés a parkőrszolgálat 2019. évi működésének tapaszt

38.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2019.12.17.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pesޓ21. Napirendi pont

3.Előterjesztés ösztöndíjak és önkormányzati elismerések adománޓ21. Napirendi pont

5.Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. I. félévi munkatervéޓ21. Napirendi pont

5.Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. I. félévi munkatervéޓ20. Napirendi pont

7.Előterjesztés előzetes kötelezettségvállalásokról. Napirendi pont

14.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi nemzetiségi önkoޓ21. Napirendi pont

15.Előterjesztés a Rákospalota-Pestújhely-Újpalota „Környezetvéޓ21. Napirendi pont

39.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2019.11.21.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

15.Előterjesztés a „Szabad Önkormányzatokért!” nyilatkozatról. Napirendi pont

40.
Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.11.06.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés a Képviselő-testület állandó bizottságainak tagœÑž20. Napirendi pont

2 Előterjesztés tanácsnokok megválasztásáról. Napirendi pont

3.Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társasáœÑž20. Napirendi pont

41.
Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.10.29.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2 Előterjesztés az alpolgármesterek megválasztásáról. Napirendi pont

3.Előterjesztés az alpolgármesterek illetményének és költségtérȖ„19. Napirendi pont

4.Előterjesztés a képviselő-testület és szervei Szervezeti és MȖ„19. Napirendi pont

5.Előterjesztés az önkormányzati képviselő, a nem képviselő bizȖ„19. Napirendi pont

6.Előterjesztés a 2019. évi civil pályázatok elbírálásáról. Napirendi pont

42.
Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.10.11.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

19. Napirendi pont

20. Napirendi pont

43.
Budapest XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.09.10.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a képviselői tiszteletdíjak folyósításának felfüggesztéséről. Napirendi pont

Előterjesztés az Egyesített Bölcsődék intézményvezetőjének kinevezéséről. Napirendi pont

Előterjesztés a Kerület-és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság interpellációval kapcsolatos vizsgálatáról (Hol a megígért rend és tisztaság a kerületben?)

Előterjesztés a Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési , Ifjúsági és Sport Bizottság interpellációval kapcsolatos vizsgálatáról (Mennyibe kerülnek az újpalotai napok?")

Előterjesztés sportegyesületek, sport területén tevékenysége. Napirendi pont

44.
Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.08.08.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

45.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.06.25.
Videófelvétel
23 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés a Képviselő-testület és szervei működésével összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

2.Előterjesztés a Szilas-patak menti Szennyvíz Főgyűjtő-csatorna megépítéséhez szükséges döntésekről

2.Előterjesztés a Szilas-patak menti Szennyvíz Főgyűjtő-csatorna megépítéséhez szükséges döntésekről

3.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok egységes Vezetői Javadalmazási Szabályzata módosításáról

4.Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról

5.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről

6.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. II. félévi munkatervéről

9.Előterjesztés a Hornyák Alapítvány 2018. évi beszámolójáról.

46.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.05.14.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról

2.Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

3.Előterjesztés a Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. kerületi Rendőrkapitányság 2018. évi szakmai tevékenységéről

4.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról

9.Előterjesztés az Egyesített Bölcsődék intézményvezetői pályázatának kiírásáról

18.2019. évi bírósági ülnökválasztás

47.
Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.05.09.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése

48.
Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.04.29.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 33/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet Európai Parlament tagjai 2019. évi választásának lebonyolítása érdekében szükséges módosításáról

3.Előterjesztés gazdasági társaság vezérigazgatói megbízás visszavonásáról és a társasház kezelési üzletág törvényes működésének helyreállításáról

49.
Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.04.25.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése

50.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.04.23.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése

51.
Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.04.09.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés a képviselői tiszteletdíjak folyósításának felfüggesztéséről

52.
Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.04.02.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

53.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.04.02.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése

54.
Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.03.18.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Victorné dr. Kovács Judit alpolgármesteri megbízásának visszavonásáról

55.
Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.03.18.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, ÚjpalotaÖnkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

56.
Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.03.12.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

57.
Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.03.11.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

58.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.02.26.
Videófelvétel
22 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által alapított elismerések adományozásáról szóló 24/2012. (VI.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

4. Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi szakmai tevékenységéről

11. Előterjesztés a Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság interpellációval kapcsolatos vizsgálatáról (Úttalan utakon, avagy mikor kezdődik el az Erdőkerülő és a Zsókavár utca felújítása?)

59.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.01.29.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés szénmonoxid érzékelő rendszer beszerzésének támogatásáról - a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés a Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság interpellációval kapcsolatos vizsgálatáról (Szándékozik-e a kerület vezetése felújítani a Veresegyház utcát?)

Előterjesztés a Budai II. László Stadion főépületének víz elleni szigetelésével, valamint a Siófoki Gyermektábor felújítási munkáival kapcsolatos előzetes kötelezettségvállalásról

Előterjesztés a PTB Bizottság az Észak-Pesti szennyvíz főgyűjtő csatorna Budapest XV. kerületi szakaszaként tervezett Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtő –csatornával kapcsolatos határozatainak végrehajtásával kapcsolatban

60.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.12.11.
Videófelvétel
27 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Nyugdíjasházban levő lakások bérletéről szóló önkormányzati rendeletről

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2019. évi gazdálkodását érintő képviselő-testületi döntésekről

Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetése előkészítésének szempontrendszeréről

Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetése előkészítésének szempontrendszeréről

Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program (2013-2018) felülvizsgálatáról

Előterjesztés a KOMA 08 Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt felelősségű Társasággal megkötendő önkormányzati megállapodásról

Előterjesztés felügyelő bizottsági tag megválasztásáról.

Előterjesztés a rákospalotai országzászló újbóli felállításáról

Előterjesztés a vállalkozói koordináció megszervezése és lebonyolítása tárgyában

61.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.11.27.
Videófelvétel
20 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Budapest Főváros Kormányhivatala XV. kerületi Hivatalának a kerület lakossága részére végzett államigazgatási feladatok ellátásáról és az együttműködés lehetőségeiről szóló tájékoztatójáról

Előterjesztés a ”Szolidaritás a dolgozókkal!” nyilatkozat elfogadásáról

Előterjesztés a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2017. évi szakmai fejlesztési programjának végrehajtásáról és 2018-2022. évre tervezett szakmai programjáról

Előterjesztés a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2017. évi szakmai fejlesztési programjának végrehajtásáról és 2018-2022. évre tervezett szakmai programjáról

Előterjesztés a Csokonai Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezető) pályázat kiírásáról

9.Előterjesztés felügyelő bizottsági tag megválasztásáról.

12.Előterjesztés az Ö.T.H.É.T. Egyesületnek a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2018. évi rendezvénynaptárában elfogadott kiemelt kerületi rendezvényei támogatásának elszámolásáról

13.Előterjesztés a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítványnak a 2018. évi civil pályázaton nyert támogatása elszámolásáról

62.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.11.06.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.Előterjesztés bizottsági tag megválasztásáról.

5.Előterjesztés a Csokonai Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

6.Előterjesztés a BENU Nyírpalota Gyógyszertár Kft. és a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény által kötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról

8 .Előterjesztés egyes előzetes kötelezettségvállalásokról, valamint a hajléktalan ellátásban bekövetkező változásokhoz kapcsolódó központi támogatáshoz szükséges pályázat benyújtásáról

63.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.10.09.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel
64.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.09.11. napjáról áthelyezett ülése 2018.10.09.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Újpalota, Pestújhely Drogellenes stratégiája Cselekvési tervének (2016-18.) végrehajtásáról, továbbá a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Újpalota, Pestújhely Drogellenes stratégiája Cselekvési tervének 2018-20. évi elfogadásáról

65.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2018.08.28.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

5.Előterjesztés a BRFK részére történő gépjármű-beszerzéshez szükséges döntésekről

66.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2018.06.25.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

7.Előterjesztés a Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítványnak nyújtandó adományról

67.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.06.12.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatával gyermekek átmeneti otthonával kapcsolatos új ellátási szerződés megkötéséről

Előterjesztés a Down Alapítvány támogatásáról

68.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.05.29.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés az újszülöttek támogatásáról szóló 11/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés a Gazdasági Működtetési Központ és a Meixner Alapítvány között létrejövő bérleti szerződések jóváhagyásáról

Előterjesztés a Csomópont Tehetségkutató és Tehetséggondozó Egyesülettel megkötendő önkormányzati megállapodásról

Előterjesztés az Értelmes Életért Alapítvány beszámolójáról.

69.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.05.08.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról „R

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról „R

6 Előterjesztés „Az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2018. című Állami Számvevőszék jelentésről

Előterjesztés az Önkormányzat és a Meixner Alapítvány közötti együttműködési megállapodásról

Előterjesztés a Budapest XV. kerületi Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium udvarán épülő strandröplabda pályáról

70.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.03.27.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.Előterjesztés a Deák utcai összevont háziorvosi és gyermekorvosi rendelő kivitelezéséről

3.Előterjesztés a Budapest Főváros Rendőr-főkapitányság 2017. évi szakmai tevékenységéről

4.Előterjesztés az Egyesített Bölcsődék intézményvezetőjének kinevezéséről

10.Előterjesztés a Csokonai Kulturális és Sportközpont átszervezéséről

71.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.02.27.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatói álláshelyének betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról

Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi szakmai tevékenységéről

Előterjesztés új ellátási szerződés megkötéséről a Szociális és Rehabilitációs Alapítvánnyal

Előterjesztés az „Erasmus+” program 2. pályázati kategóriájában Alsómocsolád Község Önkormányzata partnereként való részvételről

Előterjesztés a Zsókavár és Erdőkerülő utca felújításának kezdeményezésére

72.
Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.02.14.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Diagnosztikai Központ létesítéséről és azzal összefüggésben többletkapacitás befogadásának kezdeményezéséről

73.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.02.05.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Csokonai Kulturális és Sportközpont átszervezéséről

Előterjesztés Fővárosi Településszerkezeti Terv módosításának kezdeményezéséről

74.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.01.29.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés a háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 6/2006. (III. 31.) ök. rendelet módosításáról

3.Előterjesztés a Gazdasági Működtetési Központ főigazgató (magasabb vezető) beosztására kiírt pályázat elbírálásáról

75.
Budapest XV. kerület Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.01.18.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

76.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.12.19.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény által a Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban 2017-18. elnevezésű pályázaton elnyert támogatásról

77.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.11.28.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés az egyes települési önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása érdekében nyújtott egyedi költségvetési támogatás felhasználásáról (Ikt.sz. 2/47-274/2017. sz. anyag)

Előterjesztés gazdasági társaság vezérigazgatói megbízás visszavonásáról

78.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.11.07.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés BKK Futár távirányító beszerzésére.

Előterjesztés önkormányzati megállapodásról.

79.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2017.10.03.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

4. Előterjesztés a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2012. (VII.2.) önkormányzati rendelet 2.sz.mellékletének módosításáról

80.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése IV. 2017.09.11.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

81.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése III. 2017.09.11.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

82.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése I. 2017.09.11.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Előterjesztés Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet, a külföldi és más helyi önkormányzatokkal történő kapcsolattartásról szóló 12/2001. (IV. 28) önkormányzati rendelet, az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet és a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2012. (VII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

83.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének rendes és rendkívüli ülései 2017.09.05.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által alapított elismerések adományozásáról szóló 24/2012. (VI.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. Előterjesztés az önkormányzati lakások 2017. évi rendkívüli ellenőrzésének tapasztalatairól

15 Előterjesztés a volt Észak-pesti Kórház területén történő lakhatás célját szolgáló ingatlanfejlesztéssel kapcsolatban

84.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése II. 2017.08.30.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése II.

85.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése I. 2017.08.30.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2012. (VII.2.) önkormányzati rendelet 45. § (3) bekezdése alapján 2017. augusztus 22-én ismételten elnapolt, eredetileg július 4-re összehívott rendkívüli ülése

86.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.07.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pes¬—Ÿ19. Napirendi pont

87.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2017.07.04.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése

88.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.06.14.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

25. Előterjesztés a kerületi ivókutak nyári üzemeltetéséről

26. Előterjesztés a Városüzemeltetési, lntézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság interpellációval kapcsolatos vizsgálatáról

29. Előterjesztés tárgyalások kezdeményezésére a Kőrakás park 1-8. szám alatti épület tulajdonjogának és működtetésének megszerzésére a funkció megtartása mellett

30. Előterjesztés a XV. kerületben tevékenykedő pedagógusok részére adományozott hűségjutalom visszaállításáról

89.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.06.06.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4. Előterjesztés a helyi támogatásról és a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 31/2006. (XII.7.) ök. rendelet módosításáról

21. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat 2017-2021. közötti időszakra vonatkozó sportkoncepciójának intézkedési tervéről

90.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselõ-testületének ülése 2017.05.02.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

9. Előterjesztés a HFH International Hungary Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött együttműködési megállapodás módosításáról

91.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.04.04.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

5. Előterjesztés a BRFK XV. kerületi Rendőrkapitányság 2016. végzett tevékenységéről

19. Előterjesztés a Hartyán köz játszótereinek, épített környezeti elemeinek és zöld felületeinek fenntartására és rendbetételére

92.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2017.03.16.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

2.Előterjesztés az Egészségügyi Intézmény és a Bethesda Gyermekkórház között – szakrendelések tárgyában – létrejövő szerződés Önkormányzatot érintő költségeiről

93.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.02.28.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

6.Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről

8.Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről

14.Előterjesztés a Civil Tanácsadó Kollégium tagjainak megválasztásáról

16.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Gyermek- és Ifjúsági Stratégiájáról és Cselekvési tervéről

94.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2016.12.13.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

95.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2016.11.29.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

96.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2016.11.08.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Drogellenes stratégiájáról és Cselekvési tervéről

10. Előterjesztés a kiléptető lakások használati jogviszonyának rendezéséről a Szociális és Rehabilitációs Alapítvány részére

12. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzatot 2017. január 1-től terhelő szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos döntésekről

97.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2016.09.06.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

2.Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és az intézményi térítés díjairól szóló 5/1998. (III.24.) ök. rendelet módosításáról

5.Előterjesztés Budapest XV. kerület Önkormányzata Lakáskoncepciójáról

5.Előterjesztés Budapest XV. kerület Önkormányzata Lakáskoncepciójáról

9.Előterjesztés az Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosításáról

98.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2016.07.27.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

2. Előterjesztés Diagnosztikai Központ létesítéséről és azzal ösÎ15. Napirendi pont

99.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2016.06.28.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

5.Előterjesztés Budapest XV. kerület Újpalota-Parkváros telepítési tanulmánytervről

100.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2016.05.31.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

8.Előterjesztés Budapest XV. kerületben uszoda létesítésének szándékáról és a szükséges terveztetésre vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről

13.Előterjesztés támogatásokkal kapcsolatos testületi határozatok módosításáról

14.Önálló képviselői előterjesztés

15.Előterjesztés Budapest XV. Kerület Deák utcai összevont orvosi rendelő megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

16.Előterjesztés a Kékmadár Óvoda VEKOP-6.1.1-15 pályázaton történő indulásának támogatásáról

101.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2016.05.03.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

3.Előterjesztés a lakások és nem lakás céljára szolgáló szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI.30.) ök. rendelet módosításáról

3.Előterjesztés a lakások és nem lakás céljára szolgáló szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI.30.) ök. rendelet módosításáról

14.Előterjesztés a Csomópont Tehetségkutató és Tehetséggondozó Egyesület 2016. évi támogatásáról

17.Előterjesztés a HFH International Hungary Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kötendő együttműködési megállapodásról

102.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselõ-testületének ülése 2016.04.05.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

4 Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről

7 Előterjesztés az Egészségügyi Intézmény 2015. évi szakmai fejlesztési programjának végrehajtásáról és 2016-2020. évre tervezett szakmai programjáról

13 Előterjesztés a Grosics Alapítvány és az Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület 2016. évi működési támogatásáról

14 Előterjesztés a XV. kerületi Fúvószenekari Egyesület 2015. évi támogatása elszámolásának elfogadásáról

103.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2016.03.01.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2.Előterjesztés az intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról

4.Előterjesztés a Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Egészségvédelmi Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

5.Előterjesztés a Civil Kollégium tagjainak megválasztásáról

8.Előterjesztés Budapest XV. kerület egyes közterületeinek elnevezéséről

104.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testületének ülése 2016.02.25.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

2.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, PestúTèð21. Napirendi pont

105.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2016.02.02.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

2.Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba txó20. Napirendi pont

5.Előterjesztés a Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműxó20. Napirendi pont

7.Előterjesztés a 2016. évi Rendezvénynaptárról. Napirendi pont

8.Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiraxó20. Napirendi pont

9.Előterjesztés az Otthon Palotán című XV. kerületi lakásépítxó20. Napirendi pont

106.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testületének ülése 2015.12.17.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény Bp. XV. ker. Kontyfa utcai telephelyén az Idősek Klubjában megvalósuló szolgáltatásfejlesztés, valamint a Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat által használt épületrész infrastrukturális fejlesztése

107.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2015.12.01.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

10 Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Szociális Szolgø*20. Napirendi pont

11 Előterjesztés az Egészségügyi Intézmény álláshely-számának csø*21. Napirendi pont

108.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2015.10.06.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

4.Előterjesztés új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuh•©20. Napirendi pont

13.Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény alapító okirh•©20. Napirendi pont

109.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2015.09.08.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat tulajdonában álló Nyugdíjasházban levő lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 3/2013. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003.(VI.30.) ök. rendelet módosításáról

Előterjesztés az Egészségügyi Intézmény Térítési Szabályzatának jóváhagyásáról

Előterjesztés a Budapest XV. kerület, Hubay Jenő tér 8. (Fő út 71.) szám alatti, 62 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiségek Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal részére történő bérbeadásáról

110.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2015.06.25.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 6/2006. (III.31.) ök. rendelet módosításáról

Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program (2013-2018) felülvizsgálatáról és az Intézkedési Terv időarányos megvalósulásáról

111.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2015.05.28.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

10Előterjesztés az Egyesített Bölcsődék XV/1-es Bölcsőde megneveo´20. Napirendi pont

112.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2015.04.30.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

3 5/2015. (II.5.) ökr. módosítása. Napirendi pont

15 Előterjesztés a családot alapítani vágyó fiatal párok részéreô…é20. Napirendi pont

19 Előterjesztés civil pályázatok elbírálásáról. Napirendi pont

20 Előterjesztés a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés tárgyában pô…é20. Napirendi pont

113.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselo-testületének rendkívüli ülése 2015.04.22.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

5 Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2015àè?19. Napirendi pont

114.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2015.03.26.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1 2015/2016 óvodai nevelési év előkészítése.

19. nr BKIK együttműködési megállapodás.

115.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselo-testületének ülése 2015.02.26.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1 KVÉSZ módosítás. Napirendi pont

3 Közforgalmú gyógyszertár létesítése. Napirendi pont

4 gazdasági társaságok 2015. évi üzleti terve. Napirendi pont

116.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testületének ülése 2015.02.19.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

2 Nr. 2015. évi költségvetési rendelet megalkotása. Napirendi pont

117.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselo-testületének rendkívüli ülése 2015.01.29.
Videófelvétel
32 felszólalás db
118.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2015.01.29.
Videófelvétel
120 felszólalás db
Videófelvétel

1 partnerségi egyeztetés szabályai. Napirendi pont

2 települési támogatás R. Napirendi pont

5 liva malom. Napirendi pont

7 nemzetiségek. Napirendi pont

9 közbeszerzési szabályzat. Napirendi pont

10 Egyesített bölcsődék nyári nyitvatartási rendje. Napirendi pont

12 Tóth István u. 100-111 ingatlanok. Napirendi pont

13 XV MÉDIA KÖNYVVIZSGÁLÓI FELADATAI. Napirendi pont

14 PALOTA-16 ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA. Napirendi pont

15 RÉPSZOLG ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Napirendi pont

16 FÕ TÉR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ TERVEZTETÉSE. Napirendi pont

119.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.12.17.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

41. Előterjesztés a XV. ker. Palotás tér 2. fszt. 4. szám alatti ingatlanra vonatkozóan elővásárlási jogról való lemondásáról (Ikt.sz. 1/54-379/2014. sz. anyag)

120.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselo-testületének rendkívüli ülése 2014.12.05.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

121.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.11.27.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

122.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.11.08.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

123.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testületének alakuló ülése 2014.10.31.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

124.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.09.17.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője megbízatásának a meghosszabbításáról és javadalmazásáról

125.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.06.25.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervére

Előterjesztés az Ifjúsági Közösségi Tér működéséről

126.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.05.28.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

7. Előterjesztés a Wágner Manó tér és környéke kerületi szabályozási terve újraindításáról, a partnerségi egyeztetés szabályairól

17. Előterjesztés a Budapest XV. kerület Önkormányzat Települési Környezetvédelemi Programjáról

18. Előterjesztés a 2014. II. negyedévi szociális alapon, felújítási kötelezettség vállalásának lehetőségével bérbe adható lakások pályázati kiírásáról

23. Előterjesztés a KoMa Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft-vel megkötött közérdekű célra történő kötelezettségvállalás meghosszabbításáról és a Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes Egyesülettel megkötendő közérdekű célra történő kötelezettségvállalásról

24. Előterjesztés polgármesteri illetmény kifizetéséről

127.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.04.30.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő XV. kerületi köznevelési intézmények átszervezésének véleményezéséről

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI.30.) ök. rendelet módosításáról

Előterjesztés az Egészségügyi Intézmény gazdasági igazgatói (gazdasági vezetői) pályázatáról

Előterjesztés a 2013. évi civil pályázaton nyertes alapítványok részére nyújtott támogatások elszámolásáról

Előterjesztés a „Jöjjön ki Palotára” című pályázat újbóli kiírásáról

128.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülés és díszpolgári címek adományozása 2014.03.26.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Előterjesztés az újszülöttek támogatásáról szóló 11/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról (Ikt.sz. 1/54-58/2014. sz. anyag)

12. Előterjesztés a kerületi közművelődési feladatokra kötött támogatásokról (Ikt.sz. 1/54-68/2014. sz. anyag)

14. Előterjesztés engedélyokiratok jóváhagyásáról (Ikt.sz. 1/54-70/2014. sz. anyag)

16. Előterjesztés az Albert Camus szobor elhelyezésére (Ikt.sz. 1/54-72/2014. sz. anyag)

19. Előterjesztés az isaszegi „Honvéd-emlékmű” rekonstrukciójának támogatására (Ikt.sz. 1/54-82/2014. sz. anyag)

129.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülés 2014.02.26.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

6. Előterjesztés a kerületi közművelődési feladatokra kötött támogatásokról (Ikt.sz. 1/54-43/2014. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

7. Előterjesztés az Ifjúsági Közösségi Tér működésének feltételeiről (Ikt.sz. 1/54-51/2014. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

130.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2014.02.19.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

131.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.01.29.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

9. Napirendi pont

10. Napirendi pont

11. Napirendi pont

12. Napirendi pont

16. Napirendi pont

132.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.12.18.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013. évi költségvetésének IV. számú módosításáról

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal dolgozóit megillető szociális és egyéb juttatásokról, támogatásokról szóló 15/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

Előterjesztés a helyi vendéglátás fejlesztéséről szóló „JÖJJÖN KI PALOTÁRA!” című pályázatról

Előterjesztés a Hősök útja 1. szám alatti rendelő épület átalakításának és felújításának tervezési programjáról, koncepciótervéről és becsült bekerülési költségéről

Előterjesztés Dréher János a „Biciklista emlékműve” című köztéri alkotás elhelyezésére

133.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.11.27.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

5. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és az intézményi térítés díjairól szóló 5/1998. (III.24.) ök. rendelet módosításáról

10. Előterjesztés Budapest XV. kerület Újpalota Fő tér, Nyírpalota utca – Zsókavár utca – Legénybíró utca –által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervének (KSZT) jóváhagyásáról

11. Előterjesztés a Deák utcai összevont háziorvosi rendelő megvalósítási ütemtervéről

12. Előterjesztés Ifjúsági Közösségi Tér létrehozásáról

15. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról

18. Előterjesztés települési önkormányzati tagoknak az iskolai intézményi tanácsokba történő delegálásáról

21. Előterjesztés az MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjára benyújtott pályázatról

134.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.10.30.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés az Újpalotai Református Missziói Egyházközség részére templomépítés céljára telek biztosításáról (Ikt.sz. 1/79-316/2013. sz. anyag)

7.Előterjesztés a Budapest-Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia templom telkének bővítéséről

8. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok vagyoni helyzetéről, valamint a 2013. évi üzleti terv 1-8., illetve 1-9. havi teljesítéséről

10.Előterjesztés Ifjúsági Közösségi Tér létrehozásáról

22. Előterjesztés a versenysport egyesületek 2013. évi működési támogatásának (I. részlet) elszámolásáról

24. Előterjesztés a Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány támogatás iránti kérelméről

135.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.09.25.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

4. Napirendi pont

13. Napirendi pont

15. Napirendi pont

17. Napirendi pont

19. Napirendi pont

136.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testületének rendkívüli ülése 2013.07.17.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. módosításáról.

137.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.06.26.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

27. Napirendi pont

39. Napirendi pont

138.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2013.06.19.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázatok véleményezéséről

139.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.05.29.
Videófelvétel
35 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Napirendi pont

5. Napirendi pont

6. Napirendi pont

8. Napirendi pont

9. Napirendi pont

10. Napirendi pont

13. Napirendi pont

17. Napirendi pont

19. Napirendi pont

21. Napirendi pont

22. Napirendi pont

23. Napirendi pont

24. Napirendi pont

25. Napirendi pont

26. Napirendi pont

27. Napirendi pont

140.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2013.05.15.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi beszámolójának az elfogadásáról (Ikt.sz. 1/79-140/2013. sz. anyag)

141.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.04.24.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2012.(VII.2.) önkormányzati rendelet és az egyes képviselő-testületi hatáskörök átruházásáról és egyes hatáskörök megállapításáról szóló 27/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés a megújuló energiaforrás hasznosításra irányuló pályázati konstrukcióban kiírásra kerülő pályázaton történő részvételhez szükséges terv költségének biztosítására

Előterjesztés az Ifjúsági és Sportközpont intézményeinek fejlesztési koncepciójáról

Előterjesztés új ellátási szerződés megkötéséről a Szociális és Rehabilitációs Alapítvánnyal

Előterjesztés az MLSZ országos labdarugó pályaépítési programjára benyújtott pályázatról

142.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.03.27.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

8. Napirendi pont

9. Napirendi pont

10. Napirendi pont

16. Napirendi pont

143.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2013.03.06.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

144.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.02.27.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére (Végleges) (Ikt.sz: 1/79-54/2013. sz. anyag, később kerül kiosztásra! „R” Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés az óvodai felvétel helyi rendjéről szóló …/2013.(… ...) sz. önkormányzati rendelet megalkotásáról (Ikt.sz: 1/79-42/2013. sz. anyag) „R” Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat 2013-2017 közötti időszakra vonatkozó sportkoncepciójáról (Ikt.sz: 1/79-47/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a Gazdasági Működtetési Központ Alapító Okiratának módosításáról (Ikt.sz: 1/79-48/2013. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest Főváros Kormányhivatala javaslata tárgyában (Ikt.sz: 1/79-50/2013. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés: Csatlakozás a XXII. kerületi Önkormányzat kezdeményezéséhez – legyen kitűzve a „székely zászló” a Polgármesteri Hivatalra!

Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2013. évi üzleti terveinek elfogadásáról (Ikt.sz: 1/79-58/2013. sz. anyag) (A mellékletek később kerülnek kiosztásra!) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

145.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2013.02.20.
Videófelvétel
27 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés az újszülöttek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (Ikt.sz: 1/79-29/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a 2013. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló …/2013. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról (Ikt.sz: 1/79-24/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. ker. Polgármesteri Hivatal kibővült feladatkört ellátó Ügyfélszolgálatának létrehozásáról (Ikt.sz: 1/79-26/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a 2013. évi Rendezvénynaptárról (Ikt.sz: 1/79-33/2013. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a kerületi közművelődési feladatokra kötött közművelődési megállapodások és a közszolgálati szerződés támogatásáról (Ikt.sz: 1/79-31/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a 2013. évre tervezett kerületi kiadványokról (Ikt.sz: 1/79-27/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére (Első olvasat) (Ikt.sz: 1/79-34/2013. sz. anyag)

Előterjesztés az Önkormányzat adósságának állam által részben történő átvállalásához szükséges döntések meghozataláról (Ikt.sz: 1/79-28/2013. sz. anyag)

146.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2013.02.13.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

147.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.01.30.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV.4.) ök. rendelet. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester módosításáról

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat tulajdonában álló Nyugdíjasházában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés az Egyesített Bölcsődék intézményvezetőjének kinevezéséről. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Fő út 33-35. szám alatti bölcsőde teljes körű felújításához szükséges forrás biztosítására. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő használati és az intézmények részére biztosított iskolatej szállítási szerződésekről. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

148.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.12.19.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének XI. sz. módosításáról (Ikt.sz: 117-410/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-IX. havi végrehajtásáról és 2013. évi költségvetési koncepciójáról (Ikt.sz: 117-411/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a lakásgazdálkodás elmúlt két éves gyakorlatáról (Ikt.sz: 117-413/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervéről Ikt.sz: 117-415/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Közrend- és Vagyonvédelmi Közalapítvány részére pénzügyi támogatás kifizetéséről (Ikt.sz: 117-438/2012. sz. anyag)

149.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.11.28.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés műfüves labdarugó pályák pályázatáról

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal átszervezésére

Előterjesztés a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére új székhely és stúdió kialakításáról

150.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.10.24.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének IX. sz. módosításáról. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a fővárosi kerületi hivatal részére történő feladatátadásról. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

151.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselo-testületének ülése 2012.10.10.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4. Napirendi pont

6. Napirendi pont

152.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testületének ülése 2012.09.26.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

8. Napirendi pont

11. Napirendi pont

19. Napirendi pont

22. Napirendi pont

153.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.08.29.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Gazdasági, Működtetési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról (Ikt.sz: 117-286/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala(1153 Budapest Bocskai u. 1-3.) „C” épületében lévő büfé bérleti szerződésének jóváhagyásáról (Ikt.sz: 117-287/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

154.
Budapest Főváros XV. kerület Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2012.07.30.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés alapító okirat módosításáról (Ikt.sz: 117-273/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

155.
Budapest Fõváros XV. kerület Képviselõ-testületének rendkívüli ülése 2012.07.11.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola telephely-bővítéséről (Ikt.sz: 117-262/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló egyes gazdasági társaságoknál az ügyvezető díjazásának a megállapításáról (Ikt.sz: 117¬266/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polg

Előterjesztés Ifjúsági és Sportközpont intézményvezetői pályázatáról (Ikt.sz: 117¬259/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

156.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.06.27.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

11. Napirendi pont

13. Napirendi pont

20. Napirendi pont

32. Napirendi pont

38. Napirendi pont

157.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testületének ülése 2012.05.30.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

10. Napirendi pont

34. Napirendi pont

158.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.05.09.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról (Ikt.sz: 117-146/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi beszámolójának az elfogadásáról (Ikt.sz: 117-147/2012. sz. anyag) Előterje

Előterjesztés a XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról (Ikt.sz: 117-148/2012. sz. anyag) Előterjeszt

Előterjesztés a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évi beszámolójának elfogadásáról (Ikt.sz: 117-138/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról (Ikt.sz: 117-139/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

159.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.04.25.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. I. félévi munkatervének módosítására (Ikt.sz: 117-121/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására (Ikt.sz: 117-111/2012. sz. anyag) "R" Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Vizér Klára alpolgár

Előterjesztés a Szántóföld úti Ifjúsági és Sportközponttól a Szilas patak mentén futó kerékpárút építésről (Ikt.sz: 117-119/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester Előterjesztés

26. Napirendi pont

160.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testületének ülése 2012.03.28.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés az óvodai és iskolai felvétel helyi rendjéről és az általános iskolába felvehető és átvehető tanulók sajátos helyzetének megállapításáról szóló …/2012. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról (Ikt.sz. 117-92

Előterjesztés a civil szervezetek pályázati önkormányzati támogatásáról szóló 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról (Ikt.sz. 117-98/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Bitvai Nándor a

Előterjesztés a 2011-es civil pályázatok elszámolásának elfogadásáról (Ikt.sz. 117-99/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Bitvai Nándor alpolgármester

Előterjesztés a 2012/2013. nevelési-oktatási év előkészítéséről (Ikt.sz. 117-102/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

161.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.02.29.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (Ikt.sz. 11758/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

162.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.02.22.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a XV. kerületi fakataszterről, a közterületi fák védelmének, fejlesztésének koncepciójáról, a 2012. évi Életfa program előkészítéséről, bonyolításáról, a köznevelési intézmények faültetési programjáról (Ikt.

Előterjesztés az egészségügyi intézmények - elsősorban a háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi rendelők - fejlesztési koncepciójáról (Ikt.sz. 117-32/2012. sz. anyag) Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Vizér Klára alpolg

Előterjesztés a 2012. évi rendezvénynaptárról (Ikt.sz. 117-44/2012. sz. anyag) Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Vizér Klára alpolgármester

Előterjesztés a 2012. évi költségvetés tervezéséhez kapcsolódó egyes határozatok visszavonására, módosítására, megalapozó döntések meghozására (Ikt.sz. 117-46/2012. sz.anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról (első olvasat) (Ikt.sz. 117-28/2012. sz. anyag) "R" Előterjesztő, előadó: Lászl

163.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.01.25.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2012. évi megosztásáról szóló rendelettervezetről (Ikt.sz: 117-20/2012. sz. anyag)

Előterjesztés befektetési tanácsadói szerződés megszüntetéséről (Ikt.sz: 117-21/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatói pályázatával kapcsolatos döntésekről (Ikt.sz. 117-1/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a XV. kerület-Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői megbízásának meghosszabbításáról, az ezzel kapcsolatos intézkedésekről, továbbá a Budapest XV. ker.

Előterjesztés a Zsókavár utcai rendelőben működő orvosok, háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok szerződéseiről, a Hősök úti rendelő visszaalakításáról (Ikt.sz. 117-3/2012. sz. anyag)

Előterjesztés az újpalotai Nyitott Ajtó tanácsadó és együttműködési iroda 2011. évi működéséről, 2012. évi programjairól, két új Nyitott Ajtó tanácsadó és együttműködési iroda létesítéséről (Ikt.sz. 117-5/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a 2012. évi cafeteria-juttatás összegének megállapítása a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők, ügykezelők és munkavállalók részére (Ikt.sz. 117-10/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a teljesítménykövetelmény alapját képező 2012. évi célok meghatározására a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére (Ikt.sz. 117-11/2012. sz. anyag)

164.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2011.12.21.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

9. Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. I. félévi munkatervére (Ikt.sz. 10 6-404/2011., 106-404/a/2011. sz. anyag)

165.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános ülése 2011.12.14.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

6. Napirendi pont XV. ker.

20. Napirendi pont XV. ker.

166.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület rendkívüli ülése 2011.11.30.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény vezetői pályázatáról (Ikt.sz. 106-366/2011. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Vizér Klára alpolgármester

167.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület rendkívüli ülése 2011.11.16.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1. Zsókavár u. 42-44

2. Költségvetés V. sz. mód.

4. Tulajdonosi jogok gyakorlása

11. közterület névváltozás

168.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános ülése 2011.10.26.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének IV. sz. módosításáról

11. Előterjesztés a Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Környezetvédelmi Közalapítvány Kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága megüresedett elnöki és tagsági helyeinek betöltésére és Alapító Okiratának módosítására

18. Előterjesztés a novemberi tisztasági hónap végrehajtására

169.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános rendkívüli ülése 2011.10.12.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény működésének és gazdálkodásának felülvizsgálatára

2. Előterjesztés a Hubay Jenő alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakkönyvtár az EU ERFA HUSK/1101 (Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013) számú pályázaton való részvételéről

170.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános ülése 2011.09.28.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a XV. kerület Páskom park 32-35. sz. Társasház korszerűsítési munkáiról (Ikt.sz: 106-289/2011. sz. anyag)

Előterjesztés a kerületi tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2004. (II.26.) ök. rendelet módosításáról (Ikt.sz: 106-296/2011. sz. anyag)

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról (Ikt.sz: 106-297/2011. sz. anyag)

Előterjesztés a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. ügyvezetésének átalakításával kapcsolatos teendőkről (Ikt.sz: 106-299/2011. sz. anyag)

Előterjesztés a Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői igazgatói pályázatának kiírásáról, az ügyvezető igazgató kinevezésének meghosszabbításáról, a Társaság Alapító Okiratának m

Előterjesztés a XV. kerületi fenntartású nevelési-oktatási intézmények épületeinek állapotfelméréséről (Ikt.sz: 106-291/2011. sz. anyag)

Előterjesztés a mezőőri járulék kivetésének feltételeiről és a járulék kivetésére vonatkozó javaslatról (Ikt.sz: 106-292/2011. sz. anyag, később kerül kiosztásra!)

171.
A "Rákospalota - Pestújhely - Újpalota Érdemérem" díj ünnepélyes átadása 2011.09.28.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

172.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános rendkívüli ülése 2011.09.14.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

173.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános ülése 2011.08.31.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 9/2008. (IV.7.) ök.rendelet módosítására (Ikt.sz: 106-271/2011. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármeste

174.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános ülése 2011.07.13.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Palota-15

Előterjesztés ellátási szerződés módosításáról

Költségvetés II. sz. mód.

175.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános ülése 2011.06.29.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

gmk munkamegosztás

176.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testület nyilvános ülése 2011.05.25.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

12. Napirendi pont

22. Napirendi pont

177.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános ülése 2011.04.27.
Videófelvétel
12 felszólalás db
178.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.04.04.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

5. Előterjesztés a BRFK XV. kerületi Rendőrkapitányság 2016. évben végzett tevékenységéről

19. Előterjesztés a Hartyán köz játszótereinek, épített környezeti elemeinek és zöld felületeinek fenntartására és rendbetételére

179.
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.01.24.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1. Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

14. Előterjesztés festmény elhelyezéséről

15. Előterjesztés a Palota gyógyszerkártya bevezetésének kezdeményezéséről