Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Csorba Ottó

Siófok Város Önkormányzata - Képviselő (2014-2019), Fidesz-KDNP

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 10 hozzászólás
Találatok
5 db
5 db
1.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.09.26.
Videófelvétel
26 felszólalás db
Videófelvétel

1./Siófok Város Önkormányzat ciklusprogram végrehajtásáról szóló‚D12. Napirendi pont

2./Tájékoztatás Siófok város közúti tömegközlekedési koncepciójá‚D12. Napirendi pont

3./Beszámoló Siófok Város Önkormányzata 2019 első féléves gazdál‚D12. Napirendi pont

4./A Siófoki Kézilabda és Tenisz Klub Kft. EHF kupaszereplési tá‚D12. Napirendi pont

9./Siófok városi rendezvénykeretből történő lehívás III. üteme. Napirendi pont

10./Siófoki Jégkikötő üzemeltetése. Napirendi pont

11./Pünkösdi Fesztivál, Siófoki Jazzfesztivál, Bor- és Fröccsfes‚D12. Napirendi pont

12./Javaslat a Siófok Város Önkormányzata által biztosítható tel‚D12. Napirendi pont

13./Javaslat a Siófok Város Ösztöndíjáról, Szakképzési Ösztöndíj‚D12. Napirendi pont

15./A Tour de Hongrie 2020. évi versenyéhez pályázati kiírás a t‚D12. Napirendi pont

16./A Siófok, Diós tér 12. sz. (83/2 hrsz) értékesítése. Napirendi pont

17./A Siófok, Diós tér 16. sz. (83/6 hrsz) értékesítése. Napirendi pont

18./Elővásárlási jognyilatkozat az önkormányzat tulajdonában áll‚D12. Napirendi pont

19./ Döntés a Szent Kilit Római Katolikus Plébánia támogatási ké‚D12. Napirendi pont

20./A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0033 kódszámú,a „Települési szilárdhu‚D12. Napirendi pont

21./ Siófok, déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fe‚D12. Napirendi pont

22./Beszámoló a volt kistérségi optikai hálózat I. féléves üzeme‚D12. Napirendi pont

23./Döntés a Siófok, Sándor u. 40. földterület (5515. hrsz.) ért‚D12. Napirendi pont

24./Döntés a Siófok, Alkotmány u. 56/A. földterület (11502. hrsz‚D12. Napirendi pont

25./Nemzetközi keret anyagi bővítése. Napirendi pont

26./Anyagi fedezet biztosítása Siófok város 2019. évi protokoll ‚D12. Napirendi pont

27./„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” jogcímre vonatko‚D12. Napirendi pont

28./Villamos energia beszerzés Siófok Váron Önkormányzata és int‚D12. Napirendi pont

2.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.06.27.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

2./ Javaslat „a köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről” szóló 33/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására

5./ Siófok városi rendezvénykeretből történő lehívás II. üteme.

6./ Az MTÜ-től kapott kiegészítő támogatással kapcsolatos beszámoló

7./ Siófoki Strand szezonnyitó rendezvénnyel kapcsolatos beszámoló

8./ A 8600 Siófok, Somlay A.u.14. siófoki 3359/6 hrsz-ú ingatlan eladása

9./ Siófoki Plázs fejlesztési igénye.

12/ Javaslat a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

13./ Döntés a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évi beszámolójának elfogadásáról

14./ A Hivatal informatikai eszköztárának karbantartása, üzemképességének biztosítása

15./ Országos Futópálya-építési Programon belül rekortán futópálya létesítése Siófokon

16./ Anyagi fedezet biztosítása Siófok város 2019. évi protokoll és egyéb PR kiadásaira július, augusztus hónap vonatkozásában

17./ Töreki városrészről szóló művészeti kiadvány kiadásának támogatása

18./ Az önkormányzat javára ingyenesen felajánlott siófoki 5358 hrsz. ingatlan Siófok, Rét u. elfogadásáról szóló döntés

21./ Javaslat a 3/2019.(III.1.) ÖR- az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására – előirányzat módosítások

3.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.05.30.
Videófelvétel
28 felszólalás db
Videófelvétel

1./Beszámoló Siófok Város Önkormányzata 2018. évi gazdálkodásáróœöE12. Napirendi pont

2./2019. évi közbeszerzési terv. Napirendi pont

3./2018. évi közbeszerzési beszámoló. Napirendi pont

4./Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2018. évi szakmai éœöE12. Napirendi pont

5./Siófok város 2019. évi marketing keretéből történő lehívás. Napirendi pont

6./Siófoki Nyuladalom rendezvénnyel kapcsolatos beszámoló. Napirendi pont

7./A Balaton-parti Kft. könyvvizsgálójának kiválasztása. Napirendi pont

10./Éves belső ellenőrzési jelentés 2018. évre vonatkozóan. Napirendi pont

11./Javaslat a központi alapellátási orvosi ügyelet biztosításárœöE12. Napirendi pont

12./A 44-3148 számú IV. rendű EOVA alapponthálózati pont áthelyeœöE12. Napirendi pont

13./Siófok Ipari Park körforgalmi csomópont Konzorciumi EgyüttműœöE12. Napirendi pont

14./Az infrastruktúra és a zöldfelület felújítása Siófok EzüstpaœöE12. Napirendi pont

15./A Vuelta Kft. részére a Siófok Város Önkormányzata KépviselőœöE12. Napirendi pont

16./Klapka György utca aszfaltburkolat felújítása – önerő biztoœöE12. Napirendi pont

17./Tulajdonosi hozzájárulás a 8600 Siófok, Dózsa György utca 40œöE12. Napirendi pont

18./Tulajdonosi hozzájárulás a 8600 Siófok, Tanácsház utca 2 száœöE12. Napirendi pont

19./A Siófok, Újpiac tér – Tanácsház utca garázssoron 8. sz. garœöE12. Napirendi pont

20./Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történő kijœöE12. Napirendi pont

21./Elővásárlási jognyilatkozat az önkormányzat tulajdonában állœöE11. Napirendi pont

22./Az önkormányzati tulajdonú Siófok, Fő u. 97. II./11. szám alœöE11. Napirendi pont

23./Muzsinszki Nagy Endre festmények vásárlása. Napirendi pont

24./KRS Classic Days Siófok rendezvény részére közterület biztosœöE12. Napirendi pont

25./Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelmének elbírálása a SœöE12. Napirendi pont

26/Anyagi fedezet biztosítása Siófok város 2019. évi protokoll éœöE11. Napirendi pont

27./Javaslat a 3/2019.(III.1.) ÖR- az önkormányzat 2019. évi kölœöE12. Napirendi pont

4.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.02.28.
Videófelvétel
28 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

5./ Siófok város 2019. évi marketing stratégiája, I. féléves kölP;712. Napirendi pont

6./ A Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt-vel területbérlP;712. Napirendi pont

7./A Termofok-Sió Kft. 2019 üzleti évének likviditása. Napirendi pont

8./ Termofok-Sió Kft. közületi rezsi óradíj korrekció. Napirendi pont

9./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje átszervezéséről, a bölcsőP;712. Napirendi pont

12./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje intézményben új karbantaP;712. Napirendi pont

13./ A Siófoki Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttmP;712. Napirendi pont

14./ A Siófok Petőfi sétány (Porecs tér - Glatz Henrik utca köztP;712. Napirendi pont

15./ Siófok Város Önkormányzata és az S-FOOD Gastronomy Kft. közP;712. Napirendi pont

16./ XII. Balaton Classic veterán autóverseny támogatása. Napirendi pont

17./ Rákóczi Szövetség támogatása. Napirendi pont

18./ Döntés a Balatonkiliti Református Egyházközség támogatási kP;712. Napirendi pont

19./ hirbalaton.hu támogatási kérelme. Napirendi pont

20./ A Siófoki Kórház Rendelőintézet támogatási kérelme. Napirendi pont

21./ Siófok Város Önkormányzata és az MLSZ között a strandlabdarP;712. Napirendi pont

22./ Németh Nándor úszó szponzorációs támogatása. Napirendi pont

23./ Anyagi fedezet biztosítása Siófok város 2019. évi protokollP;712. Napirendi pont

24./ Sarlós Boldogasszony Plébánia kérelmének elbírálása. Napirendi pont

25./ A „Gazdasági terület ipari parkká történő fejlesztése SiófoP;712. Napirendi pont

26./ A Siófoki Perczel Mór Gimnázium támogatási kérelme. Napirendi pont

27./ Tour de Pelso Kerékpáros Fesztivál támogatása. Napirendi pont

28./ Siófok Város Önkormányzatának tulajdonában álló 5867/5 hrszP;712. Napirendi pont

29./ Siófok, Szent István kápolna környezetrendezési, parkosításP;712. Napirendi pont

30./ Javaslat az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteibőlP;712. Napirendi pont

31./Siófok Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése. Napirendi pont

5.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselõ-testületi 2018.12.13.
Videófelvétel
24 felszólalás db
Videófelvétel

2. Siokom nkft. tagi kölcs hi mód. Napirendi pont

3. halfesztivál liabadalomról beszámoló. Napirendi pont

4. Siófok 50 szülinapi parti. Napirendi pont

5. Petőfi sétány biztonsági örzés elszámolása. Napirendi pont

7. nappali melegedő álláshely eng. Napirendi pont

9. belső stratégiai belső ell terv.. Napirendi pont

10. tour de Pelső kerékpáros rend tám. Napirendi pont

11. előzetes döntés tilisban parkoló autók. Napirendi pont

12. SVÓB átszervezés kiegészités. Napirendi pont

14. siófoki 6700 ingatlan. Napirendi pont

15. 2019 évi marketing terv. Napirendi pont

16. nyil 6426 hrsz ingatlan. Napirendi pont

17. siópress kft. támogatása. Napirendi pont

19. szabadifürdő alapitvány támogatása. Napirendi pont

20. Lidl és önk szreződése. Napirendi pont

21. nyilv fő tér 10 b garázs. Napirendi pont

22. bányász SE támogatása TAO. Napirendi pont

23. tájékoztatás önk. gt. tisztségekrő dijak. Napirendi pont

24. cnö-vel szerződés. Napirendi pont

25. Klimastratégiai elfogadása. Napirendi pont

26. költségvetési rendelet mód. Napirendi pont

32. köztemetőkről rendelet mód. Napirendi pont

33. aktuális. Napirendi pont

6.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.06.27.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

2./ Javaslat „a köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről” szóló 33/2016.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására

5./ Siófok városi rendezvénykeretből történő lehívás II. üteme

6./ Az MTÜ-től kapott kiegészítő támogatással kapcsolatos beszámoló

7./ Siófoki Strand szezonnyitó rendezvénnyel kapcsolatos beszámoló

8./ A 8600 Siófok, Somlay A.u.14. siófoki 3359/6 hrsz-ú ingatlan eladása

9./ Siófoki Plázs fejlesztési igénye

12/ Javaslat a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

13./ Döntés a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évi beszámolójának elfogadásáról

14./ A Hivatal informatikai eszköztárának karbantartása, üzemképességének biztosítása

15./ Országos Futópálya-építési Programon belül rekortán futópálya létesítése Siófokon

16./ Anyagi fedezet biztosítása Siófok város 2019. évi protokoll és egyéb PR kiadásaira július, augusztus hónap vonatkozásában

17./ Töreki városrészről szóló művészeti kiadvány kiadásának támogatása

18./ Az önkormányzat javára ingyenesen felajánlott siófoki 5358 hrsz. ingatlan Siófok, Rét u. elfogadásáról szóló

21./ Javaslat a 3/2019.(III.1.) ÖR- az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására – előirányzat módosítások

7.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.04.25.
Hangfelvétel
28 felszólalás db
Hangfelvétel

8./A Dél-dunántúli Közlekedési Központ beszámolójának elfogadása, Siófok város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének 2018. évi ellátásáról és a menetrendi korrekciós javaslatok megtárgyalása

9./A Siófoki Vízilabda Kft. ügyvezetőjének beszámolója

12./Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje 2019/2020. nevelési év beiskolázás tervének megtárgyalása

13./Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre EmlékházFelnőttrészleg, Előadóterem bérleti díjszabásai

14./A Magyar Telekom Nyrt-vel bérleti szerződés megkötése

15./A Termofok-Sió Kft. Városház téri tömbfűtő rekonstrukció

16./A Siófoki Temetkezési Kft. 2019. évi likviditásának biztosítása

17./Javaslat „a közművelődésről” szóló önkormányzati rendelet elfogadására

19./Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje átszervezéséről, a bölcsőde intézményegység kiválásáról szóló döntés

21/„OKOS” zebra elnevezésű rendőrségi projekt keretében tervezett beruházás támogatása és önerő biztosítása

22./„Ovi-Sport Program” keretében Nyitnikék és Pitypang óvodába multifunkcionális pálya elhelyezésére pályázat benyújtása

23./Anyagi fedezet biztosítása Siófok város 2019. évi protokoll és egyéb PR kiadásaira május hónap vonatkozásában

24./Nemzeti Regatta-Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválja rendezvény közterület és eszközigénye

25./A Magyar Röplabda Szövetség (Strandröplabda szakág) támogatási kérelme

26./Előzetes tulajdonosi engedély megadása a Siófoki Szakképzési Centrum által használt Siófok, Széchenyi u. 13. sz. iskolaépületen végzendő átalakításhoz

27./Tulajdonosi hozzájárulás a Vak Bottyán János Általános Iskola Siófok, Mártírok út 1.sz. telephelyén infrastruktúra telepítéshez

28./A Siófok, Szent László u. 13. (4077 és 4076/1 hrsz.) ingatlanok értékesítése

29./ Kálmán Imre Kulturális Központ részére Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatának szabályozásáról szóló 7/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet alapján megadandó közterület-használati hozzájárulás

30./A Balaton-parti Kft. részére Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatának szabályozásáról szóló 7/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet alapján megadandó közterület-használati hozzájárulás

31./A Siófok belterület 1925/5 hrsz-ú ingatlan Siófok Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 140/289-ed tulajdoni illetőségének értékesítése

32./A Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Siófoki Területi Szervezetének támogatási kérelme „Egészségnap – 2019 Siófok” rendezvényhez

40./A Magyar Tenger Cserkészcsapat Egyesület támogatás iránti kérelmének elbírálása

8.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.03.28.
Hangfelvétel
17 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1./ Az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzatai rendelet módosítása

2./Javaslat Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, és a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról szóló 34/2016.(XII.19) önkormányzati rendelet módosítására

5./Létszámigény Siófok Város Gondozási Központ Család-és Gyermekjóléti Központ részére 1 fő szociális diagnózis készítő esetmenedzser személyében 2019. április 01-től

6./ A Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

7./Siófok Város Gondozási Központja alapító okiratának módosítása

8./Siófoki Nagystrandon lévő Plázs üzemeltetésére kiírt pályázat értékelése

9./Siófoki Jégkikötővel kapcsolatos beszámoló és pénzügyi elszámolás

10./MTÜ szabadstrand fejlesztés pályázattal kapcsolatos beszámoló

11./Siófok 50 rendezvénysorozat átfogó pénzügyi elszámolása

12./Határozott időtartamú bérleti jogot átruházó szerződés jóváhagyása (TBJ Kft.)

14./A Siófok, Szent László u. 13. sz. alatti (4077 és 4076/1 hrsz.) ingatlanok értékesítése

15./Anyagi fedezet biztosítása Siófok város 2019. évi protokoll és egyéb PR kiadásaira április hónap vonatkozásában

16./Korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült, vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri, természetbeni juttatás szállítási költségének átvállalása

17./Üresen álló önkormányzati lakás bérbeadási jogcímének meghatározása

9.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.02.28.
Hangfelvétel
30 felszólalás db
Hangfelvétel

1./Javaslat a 6/2018. (II.28.) ÖR- „az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről” szóló rendelet módosítására - 2018. évi költségvetési előirányzatok módosítása

3./ Siófoki Városnap, Advent, Puncsparty és Szilveszter rendezvényekkel kapcsolatos beszámoló

4./ Siófok 2019. évi városi rendezvény keretéből történő lehívás

5./ Siófok város 2019. évi marketing stratégiája, I. féléves költség- és ütemterve

6./ A Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt-vel területbérleti szerződés megkötése

7./A Termofok-Sió Kft. 2019 üzleti évének likviditása

8./ Termofok-Sió Kft. közületi rezsi óradíj korrekció

9./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje átszervezéséről, a bölcsőde intézményegység kiválásáról szóló döntés előkészítése

12./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje intézményben új karbantartói álláshely létesítése

13./ A Siófoki Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás jóváhagyása

14./ A Siófok Petőfi sétány (Porecs tér - Glatz Henrik utca közti és a Karinthy Frigyes és Köztársaság utca kereszteződéséig) 2019. évi nyári turisztikai szezonban rendezvényterületként történő üzemeltetésével kapcsolatos tervezet

15./ Siófok Város Önkormányzata és az S-FOOD Gastronomy Kft. között a köz étkeztetési feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés vállalkozói díj inflációt meghaladó mértékű emelésére vonatkozó kiegészítése

16./ XII. Balaton Classic veterán autóverseny támogatása

17./ Rákóczi Szövetség támogatása

18./ Döntés a Balatonkiliti Református Egyházközség támogatási kérelméről

19./ hirbalaton.hu támogatási kérelme

20./ A Siófoki Kórház Rendelőintézet támogatási kérelme

21./ Siófok Város Önkormányzata és az MLSZ között a strandlabdarúgó események támogatására megkötött szerződés megszüntetése

22./ Németh Nándor úszó szponzorációs támogatása

23./ Anyagi fedezet biztosítása Siófok város 2019. évi protokoll és egyéb PR kiadásaira március hónap vonatkozásában

24./ Sarlós Boldogasszony Plébánia kérelmének elbírálása

25./ A „Gazdasági terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon” című projekt megvalósításának támogatására megbízási szerződés megkötése

26./ A Siófoki Perczel Mór Gimnázium támogatási kérelme

27./ Tour de Pelso Kerékpáros Fesztivál támogatása

28./ Siófok Város Önkormányzatának tulajdonában álló 5867/5 hrsz-ú ingatlan övezeti átsorolása és használatba adása

29./ Siófok, Szent István kápolna környezetrendezési, parkosítási munkáinak támogatása

30./ Javaslat az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

31./Siófok Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

10.
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.12.13.
Hangfelvétel
24 felszólalás db
Hangfelvétel

Siokom nkft. tagi kölcsön határidő módosítása

Siófok Halfesztivál és Libadalom rendezvényekkel kapcsolatos beszámoló

Siófok50 Születésnapi Parti rendezvénnyel kapcsolatos beszámoló

Siófok Petőfi sétány biztonsági őrzésének elszámolása

Nappali Melegedő segítő álláshely létesítése

Belső ellenőrzési stratégiai terv 2019-2022. évekre vonatkozóan és 2019. évi belső ellenőrzési terv

Tour de Pelso Kerékpáros Fesztivál támogatása

Előzetes döntés a tilosban parkoló, várakozó gépjárművek elszállításának bevezetéséről Siófok város majdan jelölt területeiről

Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje átszervezéséről szóló elvi döntés kiegészítése

A siófoki 6700 hrsz-ú ingatlan (Siófok, Jókai park 9.) használati ügye

Javaslat Siófok város 2019. évi marketing keretére

Nyilatkozat elővásárlási jogról a siófoki 6426 hrsz-ú ingatlanon levő garázsfelépítmény vonatkozásában

Siópress Kft. támogatása

A Szabadifürdő és Sóstóért Alapítvány támogatási kérelme

Siófok Város Önkormányzata és a LIDL Magyarország Bt. közti bérleti szerződésről szóló döntés

Nyilatkozat elővásárlási jogról a siófoki 6294/A/1 hrsz-ú, természetben Siófok, Fő tér 10/B. garázs vonatkozásában

A Siófoki Bányász SE kérelme a folyamatban lévő TAO beruházáshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadása iránt

Tájékoztatás részben, illetve teljes egészben Siófok Város önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaságokban tisztséget betöltőkről és díjazásukról

Siófok Város Önkormányzata és Siófok Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata közötti megállapodás Siófok Város önkormányzatának tulajdonában lévő 9672/1/A/43, természetben 8600 Siófok, Semmelweis utca 2. szám alatti épületrész fenntartási költségeire vonatkozóan

Klímastratégia elfogadása

Költségvetési rendelet módosítása

Köztemetőkről rendelet módosítása

Aktuális