Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Élőben
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Daru János

Nagyhegyes Önkormányzata - Képviselő 2009-2014

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 33 hozzászólás
Találatok
0 db
33 db
1.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2014.09.24.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
2.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Pénzügyi bizottsági ülése 2014.09.22.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

Veres Péter Általános Iskola kérelme utaztatásra

Védőnő kérelme HPV elleni oltóanyag támogatására

3.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.09.08.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel
4.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülés 2014.07.31.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel
5.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.07.23.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
6.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2.rész 2014.06.18.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
7.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 1.rész 2014.06.18.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
8.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Pénzügyi bizottsági ülése 2014.06.16.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
9.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülés 2.rész 2014.05.28.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel
10.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.05.21.
Hangfelvétel
20 felszólalás db
11.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Pénzügyi bizottsági ülése 2014.05.19.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
12.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.04.16.
Hangfelvétel
15 felszólalás db
13.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Pénzügyi bizottsági ülése 2014.04.14.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
14.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.03.19.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
15.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Pénzügyi bizottsági ülése 2014.03.17.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
16.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2014.02.27.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
17.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.01.27.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel
18.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.01.22.
Hangfelvétel
17 felszólalás db
19.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2014.01.15.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel
20.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése_3 2013.12.18.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése_3

21.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése_2 2013.12.18.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

22.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2013.11.20.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről

A helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló rendelet megalkotása

Pótelőirányzat biztosítása a műfüves pálya építéséhez

Külterületi szántók hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Tájékoztatás a szippantott szennyvíz begyűjtésére vonatkozó jogszabályi változásokról

Segítő szívvel jó szándékkal Közhasznú Alapítvány

23.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2013.10.16.
Hangfelvétel
23 felszólalás db
24.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2013.09.25.
Hangfelvétel
26 felszólalás db
Hangfelvétel

2013. évi költségvetési rendelet I. félévi módosítása

Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról

A Tündérkert Óvoda átfogó beszámolója

Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról

Bel- és külterületi földek bérbeadása

Iparterületi ingatlanok hasznosítási koncepciója

Beszámoló a Keleti-főcsatorna közvilágítási hozzájárulások befizetésének alakulásáról

Sportegyesület beszámoló a TAO támogatás felhasználásáról

A közművelődést segítő munkatárs munkakörének átminősítése

Tulajdonosi hozzájárulás kérése ATM telepítéséhez

Hosszú távú telekbérlet iránti kérelem

Kérdések, interpellációk, bejelentések

25.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2013.06.27.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
26.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2013.06.10.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
27.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2013.05.15.
Hangfelvétel
18 felszólalás db
28.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2013.04.30.
Hangfelvétel
17 felszólalás db
Hangfelvétel

A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

A 2012. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

Veres Péter Általános Iskola igazgatójának kérelme

29.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2013.04.17.
Hangfelvétel
25 felszólalás db
30.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselõ-testület ülése 2013.03.20.
Hangfelvétel
32 felszólalás db
Hangfelvétel

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése

Térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálata

A köztemető üzemeltetésének felülvizsgálata

A Rendezvényház bérleti díjának felülvizsgálata

Belterületi utak felújítása (autóbusz-forduló)

Járdaépítési szabályzat elfogadása

Munkavállalók alkalmazása közterület-fenntartási munkákra

Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről

A volt folyékony szennyvízleürítő rekultivációjához kapcsolódóak megbeszélése (helyben kerül kiosztásra)

Kérdések, interpellációk, bejelentések (SPORTEGYESÜLET KONCEPCIÓJA ÉS A FELOSZTÁS A MELLÉKLETBEN TALÁLHATÓ)

31.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2013.01.23.
Hangfelvétel
22 felszólalás db
Hangfelvétel

Rendezési terv korszerűségi felülvizsgálata, végleges jóváhagyása

A szociális ellátás helyi szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata

Belvízrendezéssel kapcsolatos döntések meghozatala

Vagyonkezelési szerződés a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal

A Művelődési Ház működésével kapcsolatos döntések meghozatala

Bérleti díjak felülvizsgálata a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében

Dohánypajta földbérleti szerződés meghosszabbítási kérelem

Elep belterületbe vonás

Keleti-főcsatorna közvilágításának megszűntetése

Kérdések, interpellációk, bejelentések

32.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012.12.19.
Hangfelvétel
18 felszólalás db
Hangfelvétel

1.napirend: 2013. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása

2.napirend: Szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjkalkuláció felülvizsgálata

3.napirend: A térítési díjakról szóló rendelet módosítása

4.napirend: Településrendezési terv K-1 jelű korszerűségi felülvizsgálata

5.napirend: Belvízrendezéssel kapcsolatos döntések meghozatala

6.napirend: A Képviselő-testület 2013. évi munkaterve

7.napirend: Testületi munka nyilvánosságának kiterjesztése

9.napirend: A jegyző teljesítményének értékelése

33.
Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselõ-testület ülése 2011.05.18.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

EU Önerő Alap támogatás igénylése

Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról szóló beszámoló

A térítési díjakról szóló rendelet módosítása

Napköziotthonos óvoda egységes óvoda-bölcsőde intézmény átszervezése és az ehhez kapcsolódó Alapító okirat módosítás

Tájékoztató a mázsaház üzemeltetéséről

A közlekedés biztonságával kapcsolatos döntés meghozatala

A nagyhegyesi kereskedők panasza az intézményekben történő árusítás miatt

18. Napirendi pont