Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Donga Árpádné

Budapest, XV. kerületi Önkormányzata - Képviselő 2009-2014

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 52 hozzászólás
Találatok
52 db
0 db
1.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.09.17.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a 2014/2015. nevelési év megkezdésének tapasztalatairól

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének VI. számú módosításáról

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I-VI. havi végrehajtásáról

Előterjesztés a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője megbízatásának a meghosszabbításáról és javadalmazásáról

Előterjesztés a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója munkaviszonyának a meghosszabbításáról és pályázat kiírásáról

Előterjesztés a szabadon választható védőoltások önkormányzati támogatásáról

Előterjesztés az Ifjúsági és Sportközpont és a REAC Sportiskola Sportegyesület között létrejövő bérleti szerződés jóváhagyásáról

Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő Közvágóhíd utca 15. sz. (hrsz.:89404) alatti ingatlan épületegyüttesének bontásáról

Előterjesztés a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet és a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt-vel megkötendő vagyonkezelési szerződés előkészítéséről

Előterjesztés a 2014. IV. negyedévben, pályázat útján bérbe adható lakásokról

Előterjesztés gépjármű megvásárlásáról

2.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.06.25.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője munkaviszonyának a meghosszabbításáról, és javadalmazásáról

Előterjesztés Budapest XV. kerület, Rákospalota, Újpalota, Pestújhely közlekedési koncepciójának felülvizsgálatáról

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervére

Előterjesztés a Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzattal történő szerződéskötésről a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/F. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nappali ellátás tárgyában

Előterjesztés - Beszámoló a Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervében megfogalmazottak időarányos megvalósulásáról

Előterjesztés a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés tárgyában kötött szerződés jóváhagyásáról

Előterjesztés az Állami Számvevőszék által a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről készített jelentés alapján készült intézkedési tervekről

3.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.05.28.
Videófelvétel
29 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés az önkormányzati pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

5. Előterjesztés Budapest XV. kerület Szociális térképének felülvizsgálatáról

6. Előterjesztés a Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Egészségvédelmi Közalapítvány Kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága megüresedett tagsági helyeinek a betöltésére és Alapító Okiratának módosítására

8. Előterjesztés az autizmus spektrumzavarral élő gyermekek bölcsődei és óvodai ellátása feltételeinek biztosításáról

10. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi költségvetésének II. módosításáról

16. Előterjesztés az Újpalotai Közösségi Ház Tervpályázati kiírásáról

18. Előterjesztés a 2014. II. negyedévi szociális alapon, felújítási kötelezettség vállalásának lehetőségével bérbe adható lakások pályázati kiírásáról

19. Előterjesztés a 2014. II. negyedévi, költségelven, felújítási kötelezettséggel bérbe adható lakások pályázati kiírásáról

20. Előterjesztés a 2014. II. negyedévi, piaci alapon bérbe adható lakások pályázati kiírásáról

21. Előterjesztés az Ifjúsági és Sportközpont szakmai irányítása alatt álló ifjúsági táborok működtetési koncepciójáról

23. Előterjesztés a KoMa Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft-vel megkötött közérdekű célra történő kötelezettségvállalás meghosszabbításáról és a Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes Egyesülettel megkötendő közérdekű célra történő kötelezettségvállalásról

24. Előterjesztés polgármesteri illetmény kifizetéséről

30. Előterjesztés a 2014. I. félévében költségelven, felújítási kötelezettséggel bérbe adható lakások pályázati kiírásáról készült előterjesztéshez kapcsolódó határozatok módosításáról és visszavonásáról

4.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.04.30.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő XV. kerületi köznevelési intézmények átszervezésének véleményezéséről

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI.30.) ök. rendelet módosításáról

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. módosításáról

Előterjesztés a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető alapbérének felülvizsgálatáról

Előterjesztés a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető megbízási díjának felülvizsgálatáról

Előterjesztés a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető munkadíjának a felülvizsgálatáról

Előterjesztés a RUP-15 Rákospalota-Újpalota- Pestújhely Városfejlesztési Kft. 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető megbízási díjának felülvizsgálatáról

Előterjesztés a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető megbízási díjának a felülvizsgálatáról

Előterjesztés a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása cím terhére igényelhető, vissza nem térítendő támogatásnak a térfigyelő kamerarendszer II. üteméhez történő felhasználására

5.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülés és díszpolgári címek adományozása 2014.03.26.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés az újszülöttek támogatásáról szóló 11/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról (Ikt.sz. 1/54-58/2014. sz. anyag)

2. Előterjesztés a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV.4.) ök. rendelet módosításáról (Ikt.sz. 1/54-59/2014. sz. anyag)

3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 41/2003. (XII.8.) ök. rendelet módosításáról (Ikt.sz. 1/54-60/2014. sz. anyag)

5. Előterjesztés az Újpalotai Református Missziói Egyházközség tevékenységét szolgáló, Budapest XV. Száraznád u. 4-6. sz. alatt található, nem lakás célú helyiség térítésmentes használatba adásáról (Ikt.sz. 1/54-66/2014. sz. anyag)

7. A XV. kerület, Őrjárat utca 1-5. szám alatti ingatlan állami tulajdonban álló ½ tulajdoni hányadának térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

8. Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak módosításáról (Ikt.sz. 1/54-64/2014. sz. anyag)

12. Előterjesztés a kerületi közművelődési feladatokra kötött támogatásokról (Ikt.sz. 1/54-68/2014. sz. anyag)

14. Előterjesztés engedélyokiratok jóváhagyásáról (Ikt.sz. 1/54-70/2014. sz. anyag)

16. Előterjesztés az Albert Camus szobor elhelyezésére (Ikt.sz. 1/54-72/2014. sz. anyag)

6.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülés 2014.02.26.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés a Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról és működéséről szóló 15/2004.( IV.14.) ök. rendelet módosításáról (Ikt.sz. 1/54-42/2014. sz. anyag) „R” Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

3. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003.(VI.30.) ök. rendelet egyes rendelkezéseinek a módosításáról (Ikt.sz. 1/54-46/2014. sz. anyag) „R” Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

4. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2014. évi üzleti tervének elfogadásáról (Ikt.sz. 1/54-52/2014. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

5. Előterjesztés a XV. Média Nonprofit Kft. szakmai programjáról (Ikt.sz. 1/54-49/2014. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

7. Előterjesztés az Ifjúsági Közösségi Tér működésének feltételeiről (Ikt.sz. 1/54-51/2014. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

10. Előterjesztés a Hartyán-Árendás Összevont Óvoda és az AST Szabadidő Sportegyesület között létrejövő bérleti szerződés jóváhagyásáról (Ikt.sz. 1/54-34/2014. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

12. Előterjesztés a Magyar Labdarúgó Szövetséggel műfüves futballpálya tárgyában megkötött együttműködési megállapodások módosításáról (Ikt.sz. 1/54-36/2014. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

14. Előterjesztés a 2014. I. félévében szociális alapon, felújítási kötelezettség vállalásának lehetőségével bérbe adható lakások pályázati kiírásáról (Ikt.sz. 1/54-55/2014.,1/54-55/a/2014. és 1/54-55/b/2014.sz. anyagok) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

15. Előterjesztés a 2014. I. félévében költségelven, felújítási kötelezettséggel bérbe adható lakások pályázati kiírásáról (Ikt.sz. 1/54-54/2014., 1/54-54/a/2014. és 1/54-54/b/2014. sz. anyagok) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

16. Előterjesztés a 2014. évben piaci alapon bérbe adható lakások pályázati kiírásáról (Ikt.sz. 1/54-53/2014., 1/54-53/a/2014.,1/54-53/b/2014. és 1/54-53/c/2014. sz. anyagok) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

17. Előterjesztés az ÉPK 3-as számú épület tervezési programjáról, bekerülési költségbecsléséről és az épület felújítás és átalakítás megvalósításának ütemezéséről (Ikt.sz. 1/54-50/2014. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

19. Előterjesztés a Hősök útja 1. szám alatti rendelő épület átalakításának és felújításának előzetes ütemezéséről (Ikt.sz. 1/54-45/2014. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

7.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2014.02.19.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013. évi költségvetésének V. módosításáról

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

8.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.01.29.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

5. Napirendi pont

6. Napirendi pont

7. Napirendi pont

9. Napirendi pont

10. Napirendi pont

12. Napirendi pont

14. Napirendi pont

9.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.12.18.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés az önkormányzati pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal dolgozóit megillető szociális és egyéb juttatásokról, támogatásokról szóló 15/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló …/2013. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztés költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés a GMK használatában álló vagyon hasznosításáról

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

Előterjesztés a helyi vendéglátás fejlesztéséről szóló „JÖJJÖN KI PALOTÁRA!” című pályázatról

Előterjesztés a Hősök útja 1. szám alatti rendelő épület átalakításának és felújításának tervezési programjáról, koncepciótervéről és becsült bekerülési költségéről

Előterjesztés az Újpalotai piac rekonstrukció I. ütem engedélyokiratainak módosításáról

Előterjesztés gördeszka-pálya megvalósítása érdekében szükséges intézkedések megtételéről

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások lakbér megállapításának elveiről és mértékéről szóló 42/2003. (XI. 28.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról

10.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.11.27.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

5. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és az intézményi térítés díjairól szóló 5/1998. (III.24.) ök. rendelet módosításáról

7. Előterjesztés a civil szervezetek pályázati önkormányzati támogatásáról szóló 4/2011. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

11. Előterjesztés a Deák utcai összevont háziorvosi rendelő megvalósítási ütemtervéről

12. Előterjesztés Ifjúsági Közösségi Tér létrehozásáról

13. Előterjesztés az ÉPK 13-as számú épület koncepció tervéről és bekerülési költségbecsléséről, valamint az ÉPK 3-as számú épület terveztetéséről, és ÉPK 4-es számú épület állagmegóvásáról

14. Előterjesztés az Észak-Pesti Kórház további hasznosításának ütemezéséről és lebonyolításáról

15. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról

16. Előterjesztés a XV. kerületi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatáról

19. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat intézményeinél munkaviszonyban álló közalkalmazottak juttatási szabályzatának felülvizsgálatáról

20. Előterjesztés az önkormányzat költségvetési szervei udvarainak, kert- és zöldfelületeinek karbantartási feladatairól

21. Előterjesztés az MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjára benyújtott pályázatról

23. Előterjesztés a 60+ programról és a kedvezménykártya bevezetéséről

11.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.10.30.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés az Újpalotai Református Missziói Egyházközség részére templomépítés céljára telek biztosításáról (Ikt.sz. 1/79-316/2013. sz. anyag)

7.Előterjesztés a Budapest-Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia templom telkének bővítéséről

8. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok vagyoni helyzetéről, valamint a 2013. évi üzleti terv 1-8., illetve 1-9. havi teljesítéséről

9. Előterjesztés a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi új, módosított beszámolójának az elfogadásáról (Ikt.sz. 1/79-301/2013. sz. anyag)

11. Előterjesztés a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzleti tervének módosításáról és részére többletforrás biztosításáról

13. Előterjesztés a GMK és ISK közötti munkamegosztási megállapodásról

15. Előterjesztés a Deák utcai összevont háziorvosi rendelő megvalósítási ütemtervéről

16. Előterjesztés a Kossuth utcai háziorvosi rendelő jelenlegi helyszínen új épület elhelyezésével történő fejlesztéséről szóló képviselő-testületi határozat visszavonásáról

20. Előterjesztés a volt Észak-pesti Kórház egyes épületeinek hasznosításáról és terveztetéséről

12.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.09.25.
Videófelvétel
26 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

6. Napirendi pont

7. Napirendi pont

8. Napirendi pont

9. Napirendi pont

10. Napirendi pont

11. Napirendi pont

12. Napirendi pont

13. Napirendi pont

14. Napirendi pont

15. Napirendi pont

16. Napirendi pont

18. Napirendi pont

19. Napirendi pont

21. Napirendi pont

24. Napirendi pont

29. Napirendi pont

13.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testületének rendkívüli ülése 2013.07.17.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003.(VI.30.) ök. rendelet egyes rendelkezéseinek a módosításáról.

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. módosításáról.

Előterjesztés pályázati támogatás átutalásának engedélyezéséről alapítványok számára.

Előterjesztés az M3-as autópálya bevezető útja mentén hiányzó zajvédő falszakasz megvalósításáról.

Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény szakmai létszámának, működésének és személyi jellegű kiadásainak fejlesztéséről.

Előterjesztés a Budapest, XV. kerület Baksay S. utca 21/B. (86194 hrsz.) állami tulajdonú ingatlan igényléséről.

14.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.06.26.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

5. Napirendi pont

15.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2013.06.19.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázatok véleményezéséről

16.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.05.29.
Videófelvétel
41 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

6. Napirendi pont

7. Napirendi pont

8. Napirendi pont

9. Napirendi pont

14. Napirendi pont

16. Napirendi pont

17. Napirendi pont

19. Napirendi pont

23. Napirendi pont

24. Napirendi pont

26. Napirendi pont

27. Napirendi pont

28. Napirendi pont

30. Napirendi pont

31. Napirendi pont

32. Napirendi pont

17.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.04.24.
Videófelvétel
28 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a FIÓKA Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ új helyen történő elhelyezésének átfogó szakmai programjáról

Előterjesztés a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2012.(VII.2.) önkormányzati rendelet és az egyes képviselő-testületi hatáskörök átruházásáról és egyes hatáskörök megállapításáról szóló 27/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és az intézményi térítési díjairól szóló 5/1998. (III.24.) ök. rendelet módosításáról

Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátásokról szóló 1/2004. (I.30.) ök. rendelet módosításáról

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló, 4/2012. (II.29.) ök. sz. rendelete végrehajtásáról

Előterjesztés a megújuló energiaforrás hasznosításra irányuló pályázati konstrukcióban kiírásra kerülő pályázaton történő részvételhez szükséges terv költségének biztosítására

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkor¬mányzat 2013. évi költségvetésének I. módosításáról

Előterjesztés a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2012.(VII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról, továbbá a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról, valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról, az újonnan létrehozandó Ügyfélszolgálat működése vonatkozásában

Előterjesztés a XV. kerületi Nemzetiségi Önkormányzatok együttműködési megállapodásának felülvizsgálatáról

Előterjesztés az Ifjúsági és Sportközpont intézményeinek fejlesztési koncepciójáról

Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő, rossz műszaki állapotú épületek bontási munkálatainak költségeiről, valamint a bontást követő beépíthetőséggel, illetve egyéb hasznosítással kapcsolatos lehetőségekről

Előterjesztés a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi beszámolójának az elfogadásáról

Előterjesztés a Családvédelmi,- támogatási Intézet felállításának szakmai programjáról

Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat által fenntartott és működtetett közintézményekben biztosított közösségi étkeztetés vizsgálatáról

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről

Előterjesztés új ellátási szerződés megkötéséről a Szociális és Rehabilitációs Alapítvánnyal

Előterjesztés az MLSZ országos labdarugó pályaépítési programjára benyújtott pályázatról

18.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.03.27.
Videófelvétel
25 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

6. Napirendi pont

8. Napirendi pont

10. Napirendi pont

11. Napirendi pont

12. Napirendi pont

13. Napirendi pont

14. Napirendi pont

15. Napirendi pont

16. Napirendi pont

17. Napirendi pont

19.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2013.03.06.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére (Végleges) (Ikt.sz: 1/79-63/2013. sz. anyag)

20.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.02.27.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a Sztárai Mihály tér fejlesztéséről (kt.sz: 1/79-57/2013. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének XII. számú módosítására (Ikt.sz: 1/79-53/2013. sz. anyag, később kerül kiosztásra!) „R” Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére (Végleges) (Ikt.sz: 1/79-54/2013. sz. anyag, később kerül kiosztásra! „R” Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat 2013-2017 közötti időszakra vonatkozó sportkoncepciójáról (Ikt.sz: 1/79-47/2013. sz. anyag)

Előterjesztés az Egyesített Bölcsődék nyári nyitvatartási rendjéről (Ikt.sz: 1/79-43/2013. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés: Csatlakozás a XXII. kerületi Önkormányzat kezdeményezéséhez – legyen kitűzve a „székely zászló” a Polgármesteri Hivatalra!

Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2013. évi üzleti terveinek elfogadásáról (Ikt.sz: 1/79-58/2013. sz. anyag) (A mellékletek később kerülnek kiosztásra!) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

21.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2013.02.20.
Videófelvétel
23 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátásokról szóló 1/2004. (I. 30.) ök. rendelet módosításáról (Ikt.sz: 1/79-30/2013. sz. anyag)

Előterjesztés az újszülöttek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (Ikt.sz: 1/79-29/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a Képviselő-testület 799/2012. (VIII.8.) ök. számú és 962/2012. (X.10) ök. számú határozatainak visszavonásáról (Ikt.sz: 1/79-25/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a 2013. évi Rendezvénynaptárról (Ikt.sz: 1/79-33/2013. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a kerületi közművelődési feladatokra kötött közművelődési megállapodások és a közszolgálati szerződés támogatásáról (Ikt.sz: 1/79-31/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a 2013. évre tervezett kerületi kiadványokról (Ikt.sz: 1/79-27/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére (Első olvasat) (Ikt.sz: 1/79-34/2013. sz. anyag)

22.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2013.02.13.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a XV. kerület területén lévő, állami tulajdonban álló ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról (Ikt.sz: 1/79-40/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a Zsókavár u. III. ütem akcióterületén és annak környezetében, pályázaton kívüli, ahhoz kapcsolt tervezett fejlesztések megvalósításhoz szükséges forrás biztosítására (Ikt.sz: 1/79-39/2013. sz. anyag)

23.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.01.30.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV.4.) ök. rendelet. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester módosításáról

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat tulajdonában álló Nyugdíjasházában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény és a Palota Holding Zrt. közös felelősségi körébe tartozó Gondozó Ház jogi viszonyairól. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés az Egyesített Bölcsődék intézményvezetőjének kinevezéséről. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a XV. kerület területén lévő, állami tulajdonban álló ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata módosításáról. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés az Egyesített Bölcsődék és az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő használati és az intézmények részére biztosított iskolatej szállítási szerződésekről. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

24.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.12.19.
Videófelvétel
38 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotásáról (Ikt.sz: 117-397/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV.4.)ök. rendelet módosításáról (Ikt.sz: 117-400/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a civil szervezetek pályázati önkormányzati támogatásáról szóló 4/2011.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról (Ikt.sz: 117-401/2012. sz. anyag)

Előterjesztés az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek részére nyújtható támogatásokról szóló 9/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról (Ikt.sz: 117-402/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások lakbér megállapításának elveiről és mértékéről szóló 42/2003. (XI.28.) sz. önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról (Ikt.sz: 117-403/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat tulajdonában álló Nyugdíjasházában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 2/1998. (I. 21.) sz. önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról (Ikt.sz: 117-404/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a 1012 és 1014/2012. (X. 30.) sz. ök. határozat végrehajtására, a Gazdasági Működtetési Központ gondnoki hálózata, diszpécserszolgálata, központi műszaki- és kertkarbantartó műhelye kialakítására és szervezeti struktúrájára (Ikt.sz: 117-409/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról (Ikt.sz: 117-405/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének XI. sz. módosításáról (Ikt.sz: 117-410/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-IX. havi végrehajtásáról és 2013. évi költségvetési koncepciójáról (Ikt.sz: 117-411/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a lakásgazdálkodás elmúlt két éves gyakorlatáról (Ikt.sz: 117-413/2012. sz. anyag)

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú, rossz műszaki állapotban lévő lakások állományból törléséről, valamint bontásra történő kijelöléséről (Ikt.sz: 117-414/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervéről Ikt.sz: 117-415/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat középtávú közművelődési, közösségfejlesztési koncepciójáról (Ikt.sz: 117-416/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Zsókavár utcai házi orvosi rendelőben gyógyszertár kialakításáról (Ikt.sz: 117-417/2012. sz. anyag)

Előterjesztés új háziorvosi feladat-ellátási szerződésről (Ikt.sz: 117-419/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a 1016/2012. (X. 30.) sz. ök. határozat teljesítése érdekében a Károly Róbert Általános Iskola főzőkonyhája 500 adagról 1500 adag kapacitásra való felfejlesztése tárgyában nyílt tervezési pályázat kiírására (Ikt.sz: 117-423/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Gazdasági Működtetési Központ által készített Energiagazdálkodási Koncepcióról (Ikt.sz: 117-425/2012. sz. anyag)

Előterjesztés műfüves pályák műszaki karbantartás technológiájáról és költségeiről (Ikt.sz: 117-426/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Képviselő-testület 755-759/2012. (VII.11.) ök. számú és 800/2012. (VIII. 8.) ök. számú határozatainak visszavonásáról (Ikt.sz: 117-427/2012. sz. anyag)

Előterjesztés az Egyesített Bölcsődék megbízott igazgató-helyettesének határozott idejű vezetői megbízásáról (Ikt.sz: 117-442/2012. sz. anyag)

25.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.11.28.
Videófelvétel
38 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés műfüves labdarugó pályák pályázatáról

Előterjesztés a Budapest XV. kerület 88866/3, 88863/3 helyrajzi számon nyilvántartott, Károlyi Sándor utca - Dunakeszi út által határolt területen, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által építendő hulladékudvar és szemléletformáló központ elvi támogatásról

Előterjesztés a képviselő-testület és szervei Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2012. (VII.2.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátásokról szóló 1/2004. (I.30.) ök. rendelet módosításáról

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartózó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és az intézményi térítési díjairól szóló 5/1998. (III.24.) ök. rendelet módosításáról

Előterjesztés a Sztárai tér és környezete fejlesztésével kapcsolatosan készített fejlesztés-gazdaságossági számítások alapján javasolt fejlesztési irányokra

Előterjesztés Társulási Megállapodás módosításáról

Előterjesztés a gazdálkodás szempontjából a Gazdasági Működtetési Központhoz rendelt intézmények 2011. évi gázenergia költségeire vonatkozó pótlólagos előirányzatáról, valamint a költségek 2012. évi tervezéséről

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének X. sz. módosításáról

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal átszervezésére

Előterjesztés az Ingatlan-gazdálkodási Programról

Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarország Régiójával kötendő együttműködési megállapodás elfogadására

Előterjesztés a XV. kerületi Idősek Klubjai működtetésének megújításáról, és a demens nappali ellátás megszervezéséről

Előterjesztés a XV. kerületi Gondozó Ház új helyen történő kialakításáról és jelenlegi helyén a szolgáltatás minőségének javításáról

Előterjesztés sportszervezet elszámolásáról és támogatásáról

Előterjesztés a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére új székhely és stúdió kialakításáról

Előterjesztés a Szilas-patak Menti Szennyvíz Főgyűjtő-csatorna vízgyűjtő területének hasznosításáról szóló szakértői dokumentáció készítésére

26.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.10.24.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Belső Ellenőrzési Osztály 2013. évi Ellenőrzési Munkatervének jóváhagyására. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a fővárosi kerületi hivatal részére történő feladatátadásról. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/F. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nappali ellátás tárgyában kötendő szerződés jóváhagyásáról. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

27.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testületének ülése 2012.09.26.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

5. Napirendi pont

6. Napirendi pont

7. Napirendi pont

8. Napirendi pont

9. Napirendi pont

12. Napirendi pont

13. Napirendi pont

14. Napirendi pont

17. Napirendi pont

22. Napirendi pont

28.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.08.29.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetésének VII. módosításáról (Ikt.sz: 117-284/2012. sz. anyag) (Ikt.sz: 117- 284/a2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés intézményvezetői megbízásról (Ikt.sz: 117-285/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala(1153 Budapest Bocskai u. 1-3.) „C” épületében lévő büfé bérleti szerződésének jóváhagyásáról (Ikt.sz: 117-287/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

29.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.06.27.
Videófelvétel
26 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4. Napirendi pont

8. Napirendi pont

9. Napirendi pont

12. Napirendi pont

13. Napirendi pont

16. Napirendi pont

17. Napirendi pont

18. Napirendi pont

19. Napirendi pont

20. Napirendi pont

23. Napirendi pont

25. Napirendi pont

27. Napirendi pont

28. Napirendi pont

32. Napirendi pont

38. Napirendi pont

39. Napirendi pont

43. Napirendi pont

30.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testületének ülése 2012.05.30.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

10. Napirendi pont

11. Napirendi pont

16. Napirendi pont

17. Napirendi pont

20. Napirendi pont

32. Napirendi pont

41. Napirendi pont

31.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.05.09.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a XV. kerületi közintézmény-hálózat továbbfejlesztéséről, az integrált és irányított létesítmény-működtetés megvalósításáról (Ikt.sz: 117-144/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármest

Előterjesztés a XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi beszámolójának az elfogadásáról (Ikt.sz: 117-147/2012. sz. anyag) Előterje

Előterjesztés a XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról (Ikt.sz: 117-148/2012. sz. anyag) Előterjeszt

Előterjesztés a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról (Ikt.sz: 117-139/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

32.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.04.25.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. I. félévi munkatervének módosítására (Ikt.sz: 117-121/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról (Ikt.sz. 117-122/2012. sz. anyag) "R" Előterjesztő, előadó: László Tamás polgár

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. módosításáról (Ikt.sz: 117-127/2012. sz.anyag) "R"Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (II.25.) ök. sz. rendeletének végrehajtásáról (Ikt.sz: 117128/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a szociális szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására (Ikt.sz: 117-109/2012. sz. anyag) "R" Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Vizér Klára alpolgármester

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkezéséről és az intézményi térítési díjról szóló önkormányzati rendelet módosításaira (Ikt.sz: 117-1

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására (Ikt.sz: 117-111/2012. sz. anyag) "R" Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Vizér Klára alpolgár

Előterjesztés a Gazdasági Működtetési Központba integrálandó intézmények alapító okiratainak módosításáról (Ikt.sz: 117-126/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

26. Napirendi pont

33.
Budapest Főváros XV. kerület Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2012.04.25.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a XV. kerületi közintézmény hálózat integrált és irányított modell szerinti továbbfejlesztéséről, Budapest Főváros XV. kerület, Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központjának b

34.
Budapest Főváros XV. kerület Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2012.04.11.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a XV. kerületi közintézmény hálózat integrált és irányított modell szerinti továbbfejlesztéséről, Budapest Főváros XV. kerület, Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központjának b

35.
Budapest Főváros XV. kerület Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2012.04.04.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a XV. kerületi közintézmény hálózat integrált és irányított modell szerinti továbbfejlesztéséről, Budapest Főváros XV. kerület, Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központjának b

36.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testületének ülése 2012.03.28.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról (Ikt.sz. 117-73/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a 2011-es civil pályázatok elszámolásának elfogadásáról (Ikt.sz. 117-99/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Bitvai Nándor alpolgármester

Előterjesztés a 2012/2013. nevelési-oktatási év előkészítéséről (Ikt.sz. 117-102/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest, XV. kerület Sződliget utca 3. I. emelet 5. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás - Migend Dezsőné bérlő részére történő - elidegenítésről (Ikt.sz. 117-76/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás po

Előterjesztés a társasházak és szövetkezeti lakóépületek felújítási támogatásának 2012. évi pályázati felhívásának jóváhagyásáról (Ikt.sz. 117-91/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Dr. Novák

Előterjesztés a Csokonai Művelődési Központ intézményvezetői pályázatáról (Ikt.sz. 117-79/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Vizér Klára alpolgármester

37.
Budapest Főváros XV. kerület Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2012.03.08.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. módosításáról (Ikt.sz. 117-70/2012. sz. anyag, később kerül kiosztásra!)Előterjesztő, előadó: László Tam

Előterjesztés a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának munkaszerződés módosításáról (Ikt.sz. 117-71/2012. sz. anyag, később kerül kiosztásra!)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

38.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.02.29.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a közművelődési megállapodásokról a XV. kerületi közművelődés helyzetképe és értékelése alapján (Ikt.sz. 117-68/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (Ikt.sz. 11758/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Zsókavár u. 24-26. sz. alatti ún. Spirálház "Szociális városközpont" jellegű fejlesztési programjáról (Ikt.sz. 117-52/2012. sz. anyag) Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Dr. Novák Ágnes alpolgármester

39.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.02.22.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2011. évi költségvetésének VIII. módosításáról (Ikt.sz. 117-27/2012. sz. anyag, később kerül kiosztásra! "R" Előterjesztő, előadó: Lászl

Előterjesztés a XV. kerületi fakataszterről, a közterületi fák védelmének, fejlesztésének koncepciójáról, a 2012. évi Életfa program előkészítéséről, bonyolításáról, a köznevelési intézmények faültetési programjáról (Ikt.

Előterjesztés az Ady Endre u. 31-33. sz. alatti volt Petőfi Sándor Szakközépiskola közcélú hasznosításáról (Ikt.sz. 117-42/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a jogszabályi változásokból eredő többletfeladatok miatti létszámigényről (Ikt.sz. 117-45/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról (első olvasat) (Ikt.sz. 117-28/2012. sz. anyag) "R" Előterjesztő, előadó: Lászl

Előterjesztés az önkormányzat Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára (Ikt.sz. 11733/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Vizér Klára alpolgármester

Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény átvilágításáról és fejlesztési koncepciójának előkészítéséről (Ikt.sz. 117-41/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a köznevelési intézmények tornaterem-felújítási programjáról (Ikt.sz. 11731/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Dr. Novák Ágnes alpolgármester

Előterjesztés a XV. kerületi polgárőr szervezetekkel fennálló együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról (Ikt.sz. 117-49/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Bitvai Nándor alpolgármester

Előterjesztés a Budapest XV. Õrjárat u. 1-5. sz., Észak-Pesti Kórház ingatlan 50 %-os fővárosi önkormányzati tulajdonrészének megváltásáról (Ikt.sz. 117-50/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

40.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.01.25.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatói pályázatával kapcsolatos döntésekről (Ikt.sz. 117-1/2012. sz. anyag)

Előterjesztés az újpalotai Nyitott Ajtó tanácsadó és együttműködési iroda 2011. évi működéséről, 2012. évi programjairól, két új Nyitott Ajtó tanácsadó és együttműködési iroda létesítéséről (Ikt.sz. 117-5/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a nevelési intézmények fejlesztésére kiírt KMOP-4-6-1-11 kódszámú pályázaton való indulásra a Patyolat utca 5-9. sz. alatti óvoda bővítése és tetőfelújítása érdekében (Ikt.sz. 117-6/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a teljesítménykövetelmény alapját képező 2012. évi célok meghatározására a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére (Ikt.sz. 117-11/2012. sz. anyag)

41.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2011.12.21.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról (Ikt.sz. 106-400/2011. sz. anyag)

4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és az intézményi térítés díjairól szóló 5/1998. (III. 24.) ök. rendelet módosításáról

5. Előterjesztés a XV. kerületi intézményhálózat integrált továbbfejlesztéséről, a Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ bővítéséről (Ikt.sz. 106-406/2011.,

6. Előterjesztés az 1018/2011. (XI.16.) számú határozat módosításáról (SZCSTB 580/2011. (XI.29.) számú határozata alapján) (Ikt.sz: 106-405/2011. sz. anyag)

7. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról (Ikt.sz: 106-402/2011. sz. anyag)

9. Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. I. félévi munkatervére (Ikt.sz. 10 6-404/2011., 106-404/a/2011. sz. anyag)

10. Előterjesztés a Palota Holding Zrt-nél lefolytatott vizsgálatról és az ehhez kapcsolódó döntésekről (Ikt.sz. 106-407/2011. sz. anyag)

11. Előterjesztés a lakásfenntartási támogatásokról szóló rendelet módosításra (Ikt.sz. 106-414/2011. sz. anyag)

12. Előterjesztés az adósságkezelésről szóló rendelet módosítására (Ikt.sz. 106-414/2011. sz. anyag)

13. Előterjesztés a Fő út 33-35. szám alatti böolcsőde fejlesztésére és kapacitásának bővítésére megcélzott KMOP-4.5.2-11 kódszámú pályázat forrásainak korrekciójára (Ikt.sz. 106-405/2011. sz. anyag)

42.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános ülése 2011.12.14.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

5. Napirendi pont XV. ker.

6. Napirendi pont XV. ker.

8. Napirendi pont XV. ker.

11. Napirendi pont XV. ker.

12. Napirendi pont XV. ker.

14. Napirendi pont XV. ker.

18. Napirendi pont XV. ker.

20. Napirendi pont XV. ker.

43.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület rendkívüli ülése 2011.11.30.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2011. évi költségvetésének VI. számú módosításáról (Ikt.sz. 106-357/2011. sz. anyag!)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról (Ikt.sz: 106-359/2011. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármeste

4Előterjesztés a munkanélküliek együttműködéséről szóló 11/2009. (IV.3.) ök. rendelet módosítására (Ikt.sz. 106-360/2011. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Vizér Klára alpolgármester

Előterjesztés a Szociális Rehabilitációs Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződésről (Ikt.sz: 106-370/2011. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Vizér Klára alpolgármester

Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény vezetői pályázatáról (Ikt.sz. 106-366/2011. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Vizér Klára alpolgármester

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-IX. havi végrehajtásáról (Ikt.sz. 106-361/2011. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés közösségi, kerületfejlesztési beruházások fejlesztés-gazdaságossági elemzésének készíttetéséről (Ikt.sz: 106-372/2011. sz. anyag, mely később kerül kiosztásra!)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

44.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános ülése 2011.10.26.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének IV. sz. módosításáról

3. Előterjesztés "Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása" című pályázatról

4. Előterjesztés a hajléktalanok elhelyezésének megoldására

8. Előterjesztés a Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. további fejlődéséhez szükséges lépésekről

12. Előterjesztés a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése konstrukcióban a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztésére és kapacitásának bővítésére

15. Előterjesztés a nevelési-oktatási intézmények pedagógus álláshelyeinek módosításáról

17. Előterjesztés a Szent Korona Általános Iskola és Óvoda környezeti állapotának helyzetértékeléséről

18. Előterjesztés a novemberi tisztasági hónap végrehajtására

45.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános rendkívüli ülése 2011.10.12.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény működésének és gazdálkodásának felülvizsgálatára

2. Előterjesztés a Hubay Jenő alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakkönyvtár az EU ERFA HUSK/1101 (Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013) számú pályázaton való részvételéről

46.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános ülése 2011.09.28.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Zsókavár pályázat II. üteméhez szükséges önrész rendelkezésre állásáról (Ikt.sz: 106- 285/2011. sz. anyag)

Előterjesztés a XV. kerület Páskom park 32-35. sz. Társasház korszerűsítési munkáiról (Ikt.sz: 106-289/2011. sz. anyag)

Előterjesztés a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. ügyvezetésének átalakításával kapcsolatos teendőkről (Ikt.sz: 106-299/2011. sz. anyag)

Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény vezetői pályázatáról, igazgatójának határozott idejű megbízásáról (Ikt.sz: 106-300/2011. sz. anyag)

Előterjesztés a Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői igazgatói pályázatának kiírásáról, az ügyvezető igazgató kinevezésének meghosszabbításáról, a Társaság Alapító Okiratának m

Előterjesztés a XV. kerület Õrjárat u. 1-5. sz. ingatlan (volt Észak-Pesti Kórház) fejlesztéséről (Ikt.sz: 106-287/2011. sz. anyag, később kerül kiosztásra!)

47.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános rendkívüli ülése 2011.09.14.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

48.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános ülése 2011.08.31.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés bizottság alakításáról (Ikt.sz: 106-264/2011. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a "MIÉNK A ... TÉR!" közterület-fejlesztési célú közösségi programpályázati kiírásának jóváhagyásáról (Ikt.sz: 106-272/2011. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Novák Ágnes alpolgármester

Előterjesztés az újpalotai kiserdőben kialakult állapot rendezésének jelenlegihelyzetéről (Ikt.sz: 106-273/2011. sz. anyag) (Később kerül kiosztásra!)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármeste

49.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános rendkívüli ülése 2011.07.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Szabadtéri szabadidősport

50.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános ülése 2011.06.29.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Kiserdő

5. Napirendi pont

Önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Sürgősségi Palota Holding

HPV védőoltás

9. Napirendi pont

GMK vezetői pályázata

gmk munkamegosztás

Költségvetés módosítása

II. féléves munkaterv

51.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testület nyilvános ülése 2011.05.25.
Videófelvétel
25 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

7. Napirendi pont

8. Napirendi pont

9. Napirendi pont

10. Napirendi pont

11. Napirendi pont

14. Napirendi pont

15. Napirendi pont

16. Napirendi pont

17. Napirendi pont

20. Napirendi pont

22. Napirendi pont

28. Napirendi pont

29. Napirendi pont

35. Napirendi pont

52.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános ülése 2011.04.27.
Videófelvétel
21 felszólalás db