Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Dr. Bacsa Márta Ilona

Diósd Önkormányzata - Képviselő

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 24 hozzászólás
Találatok
0 db
24 db
1.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.05.25.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

4/a.) Rendelet-tervezet Diósd Város Önkormányzatának 2022. évi beszámolójáról

4/b.) Tájékoztató Diósd Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi kincstári ellenőrzéséről

14?Javaslat a Diósd, 2614/2 hrsz alatti ingatlanon lévő társasház megszüntetésére

16?Előterjesztés a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. végelszámolással történő megszüntetéséről és a Diósdi Városgazda Intézmény alapításáról

2.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.04.27.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

8.?Előterjesztés költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosításról

10.?Előterjesztés a Református Egyházközség támogatásáról

11.?Javaslat a Körúti Színház támogatására

16.?Előterjesztés Diósd 1022/68 hrsz. alatti ingatlan átminősítéséről

17.?Javaslat a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. 2022. éves beszámolójának elfogadására

3.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.02.09.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

10/Előterjesztés Diósd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról

11hatjav ktg

13?Rendelet-tervezet az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről

14?Előterjesztés a Diósdi Dió Óvoda létszámának meghatározásáról és a szabályzatok elfogadásáról

15?Beszámoló a Diósdi Dió Óvoda nyitvatartási idő kihasználtságáról

18?Beszámoló a Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi munkájáról

4.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.12.15.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

12 Előterjesztés a Diósdi Dió Óvoda feladat- és ellátási költségvetésének felülvizsgálatáról

5.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.11.17.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

4 Rendelet-tervezet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) számú rendeletének III. számú módosítására

5 Rendelet-tervezet a helyi adókról

7 Tájékoztató a Pest Megyei Kormányhivatal Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott rendeletek felülvizsgálatának eredményéről

6.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.09.01.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

9 Javaslat a 2/9 hrsz. utca elnevezésére

10 Javaslat a Diósd, 3036/9 hrsz (Királyka u.) és a 3037/5 hrsz (Fülemüle u.) területén víz gerincvezeték építésére vonatkozó 21/2022 (II.10.) sz. határozat visszavonására

12. Előterjesztés az Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti szerződéseinek felülvizsgálatáról

14 Javaslat zárt kutyafuttató kialakítására a Holló utcában

7.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.06.23.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

8. Javaslat Körúti Színház támogatására

9. Javaslat a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. 2021. éves beszámolójának és a 2022. üzleti terv elfogadására

11. Javaslat a Diósd, 3046/4, 3091, 3098-as hrsz.-ú ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról és a településrendezési eszközök módosításáról

12 Sürgősséggel: Önkormányzati tulajdoni helyiség (Egészségház) bérletére vonatkozó kérelem

8.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.05.26.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

4 Rendelet-tervezet Diósd Város Önkormányzatának 2021. évi beszámolójáról (Zárszámadás)

5 Rendelet-tervezet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) számú rendeletének „I. számú módosítására

6 Javaslat a 2020. éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés jóváhagyására

8 Rendelet-tervezet a jelzőtáblával elrendelt össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közútra történő behajtásának engedélyezéséről

12 Előterjesztés a szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadásáról

19 Javaslat Körúti Színház támogatására

9.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.04.28.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

6 Javaslat Diósd Város Környezetvédelmi Program tervezetének jóváhagyására

7 Javaslat a Diósd, Fülemüle utca (Diófasor 3025/9 hrsz. árok) melletti 2978 és 3070 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosaival telekalakítás kezdeményezésére

8 Javaslat a Magyarok Öröksége Alapítvány 2022. évi támogatására

9 Előterjesztés a 2022. évi hittantábor támogatásáról

10 Önkormányzati tulajdoni helyiségek bérleti szerződéseinek felülvizsgálata

11 Döntés a díszpolgári cím 2022. évi adományozásáról

12 Javaslat az iskola (Gárdonyi Géza u. 14.) udvarán található kültéri kosárlabdapálya áthelyezésére

14 Döntés a civil szervezetek 2022. évi pályázatairól

10.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.12.16.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 3/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Előterjesztés a „sport ösztöndíj alapításáról és adományozásáról szóló 30/2018. (XI.05.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Javaslat a Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadására

Javaslat a 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

Előterjesztés a Diósdi Egészségház fogorvosi rendelőjébe új fogászati kezelőegység beszerzésével kapcsolatos döntések meghozataláról

Előterjesztés a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. munkagép és gépjármű beszerzésének jóváhagyásáról

Tájékoztatás a diósdi Gárdonyi Géza utcában megvalósuló iskolabővítésről

Beszámoló a Diósdi Polgármesteri Hivatal 2020-2021. évi tevékenységéről

11.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.11.25.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

5. ?Rendelet-tervezet Diósd Város Önkormányzatának költségvetéséről szóló 1/2021. (II.19.) számú rendeletének III. számú módosításáról

6. ?Előterjesztés a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról, illetve a rászoruló lakossági kibocsátó díjkedvezményéről és mentességéről szóló 36/2004.(XII.17.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

7. ?Rendelet-tervezet Diósd Város Önkormányzatának a fák védelmének helyi szabályairól szóló 6/2018. (IV. 5.) önkormányzati rendeletének módosításáról

8a. Diósd Város Díszpolgára cím adományozásáról

9. ?Javaslat a Diósdi Diák Sportegyesület és Diósd Város Önkormányzata közötti szerződések megkötésére

11. ?Előterjesztés a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő gépjárművásárlással kapcsolatos döntések meghozataláról

14. ?Előterjesztés karácsonyi ajándékcsomag biztosításáról

15. ?Beszámoló az Érdi Szociális Gondozó Központ 2020. évi tevékenységéről

16. ?Előterjesztés a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcsolatos együttműködési feladatok meghatározásáról a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal

12.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.10.21.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

Beszámoló a Polgármester közterület-foglalások, valamint tulajdonosi hozzájárulások átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről a 2021. szeptember 1-től-től 2021. szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan

Előterjesztés a helyi adókról szóló 20/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Javaslat a Diósd, Fülemüle utca (Diófasor 3025/9 hrsz. árok) melletti 2984, 2986, 2995 és 3010 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosaival telekalakítás kezdeményezésére

Előterjesztés ajándékozási szerződés megkötése a 2989/3 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosával a Diósd, Fülemüle utca (Diófasor 3025/9 hrsz. árok) ügyében

Tájékoztatás a 2022-2036. közötti időszakra vonatkozó 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, ill. felújítási és pótlási tervének elkészültéről és benyújtásáról, ivóvíz-szolgáltató (ÉTV) rendszer tekintetében

Megállapodás jóváhagyása

13.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.10.12.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

2. közérdekű kérdések, javaslatok

14.
Diósd Város Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2021.09.02.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Rendelet-tervezet képviselő-testületi hatáskör átruházásáról

3. Javaslat temető bővítési terület parcella kialakítási tervének elfogadására

15.
Diósd Város Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2021.07.20.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1)Diósd Város Önkormányzatának költségvetéséről szóló 1/2021. (II.19.) számú rendeletének I. számú módosítására

3)Szándéknyilatkozat V. felnőtt háziorvosi praxis létrehozásáról

5)Javaslat Diósd, Őszapó utcai játszótéren lévő homokozó árnyékolás megoldása napvitorla telepítésével

7)Diósdi Társaskör Egyesület 2021. évi programjainak támogatása

16.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.06.24.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

9)a) Javaslat Diósd Város Közlekedési Koncepciójának I. és II. ütemben történő elfogadására

b) Javaslat a Közlekedési Koncepció I. és II. ütemében tervezett forgalomtechnikai elemek szakaszos beszerzésére és helyszíni megvalósítására

10)Előterjesztés az igazgatási szünet elrendeléséről

12)Döntés a díszpolgári cím 2021. évi adományozásáról

17.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.10.29.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.) Polgármesteri beszámoló a 2020. szeptember 15-e és 2020. október 16-a között történt fontosabb eseményekről

14.) Javaslat a Diósdi Diák Sportegyesület és Diósd Város Önkormányzata közötti együttműködés keretrendszere meghatározására a Diósdi Diák Sportegyesület által megvalósítandó - látvány-csapatsportok támogatási rendszerébe illeszkedő - multifunkcionális kézilabda csarnok beruházással kapcsolatban (zárt ülés anyagaként kezelendő)

6.) Rendelet-tervezet a helyi adókról

7.) Rendelet-tervezet egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

9.) Döntés a Diósdi Városgazda Kft. finanszírozási kérelméről

10.) Javaslat Településrendezési szerződés megkötésére a Diósd, Fülemüle utca (Diófasor 3025/9 hrsz. árok) melletti ingatlanok tulajdonosaival

13.) Javaslat útépítési program elfogadására

18.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése - Közmeghallgatás 2020.10.08.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Napirend: Polgármesteri tájékoztató

19.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.09.24.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

4.) Diósd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.07.) számú rendeletének III. számú módosítására

5.) Tájékoztatás a 2020. évi költségvetés I-VII. havi teljesítéséről

8.) Előterjesztés az adórendelet felülvizsgálatának szükségességéről

10) Előterjesztés a Településfejlesztési koncepció valamint a Helyi Építési Szabályzat átfogó felülvizsgálatáról és módosításáról lakossági igények alapján

13.) Tájékoztató a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. által 2019. évben elvégzett temetőüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokról

14.) Döntés a Diósd, Ifjúság utca 10. szám alatti társasház esővíz elvezető cső tisztítással kapcsolatos kérelméről

17.) Döntés Czimer Ferenc képviselő kérelméről

20.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2020.07.09.
Hangfelvétel
20 felszólalás db
Hangfelvétel

2.Diósd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési zárszámadásának elfogadása

3. Javaslat Diósdi Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadására

7. Javaslat a 2019. éves belső ellenőrzési jelentések, és az éves összefoglaló jelentés jóváhagyására

8.Döntés a temetői díjak módosításáról szóló kérelemről

7.Javaslat a Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítására

8.Javaslat az Érdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

9.Beszámoló a Diósdi Védőnői Szolgálat 2019. évi tevékenységéről

10.Beszámoló a Diósdi Rendőrőrs 2019. évben végzett tevékenységéről

11.Javaslat az INNO-VIT ’98 Bt. által benyújtott tervezési munkák számláinak elfogadására ill. egyezségkötésre

12.Javaslat egyezség megkötésére a Dominium Investment Kft. projektmenedzseri munkáira vonatkozóan

13.A Diósdi Városgazda Kft. finanszírozási kérelméről

14. Javaslat a 2019-2024 közötti gazdasági (ciklus) programra

16.Javaslat a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

17.Javaslat Körúti Színház támogatására

19.Döntés a Diósdi Polgárőr Egyesület (2049 Önkéntes Polgárőr és Tűzoltó Egyesület) kérelméről

21.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.02.27.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

4.) Rendelet tervezet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.19.) számú rendeletének IV. számú módosítására

5.) Diósdi Torna Club kérelme tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

6.) Javaslat a Diósdi Diák Sportegyesülettel történő megállapodás megkötésére

7.) A Creascola Alapítványi nyolcosztályos középiskola kérelméről

8.) Előterjesztés az Érdi Tankerületi Központtal megkötött vagyonkezelési szerződés módosítására

9.) Előterjesztés Diósd Város Önkormányzat és a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás megkötésére

11.) Iskolabővítéshez szükséges terület biztosításáról

14.) Beszámoló a civil szervezetek 2019. évi támogatásának elszámolásáról

15.) Beszámoló a ZOLLÁR Bt. 2019. évben végzett tevékenységéről

22.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.02.06.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

4.)Rendelet-tervezet Diósd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

7.)Beszámoló a Helyi Értéktár Bizottság 2019. év II. félévének tevékenységéről

9.)Megállapodás a szabadidős járőrszolgálat 2020. I. féléves támogatásáról

10.)Előterjesztés a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás megállapodás módosításáról

11.)Javaslat a Polgármesteri Hivatal terveinek aktualizálására

14.)Javaslat az Intermed Kft. szerződés módosításáról

15.)Előterjesztés a fogyatékosok nappali ellátásával kapcsolatos elvi szándéknyilatkozat az Érdi Baptista Gyülekezet részére

23.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.12.12.
Hangfelvétel
19 felszólalás db
Hangfelvétel

1.)Beszámoló a 2019. november 27-e és 2019. december 12-e között történt fontosabb eseményekről

2.)Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.)Beszámoló az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről (polgármesteri, bizottsági, jegyzői döntések)

4.)Diósd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.19.) számú rendeletének III. számú módosítására

5.) A képviselők tiszteletdíjáról, és természetbeni juttatásairól szóló 19/2002.(XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

6.) Diósd Város Önkormányzat Képviselő – testülete által meghatározott bizottságok összetételének módosításáról

7.) A képviselő-testület 2020. évi munkatervének meghatározásáról

8.) 2020. évi köztisztviselői illetményalap meghatározása

9.) Az önkormányzati intézmények 2019. évi bérmegtakarításának felhasználásáról

10.) 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

11.) A Diósdhéjban című újság kiadásáról

14.) A Diósdi Diák Sportegyesület Kézilabda szakosztályával történő megállapodásról

15.) Diósdi Társaskör Egyesület méltányossági kérelme

24.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.11.27.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

1.)Beszámoló a 2019. október 31-e és 2019. november 27-e között történt fontosabb eseményekről

2.)Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

4.)Az utcanév, valamint a házak számozásának rendjéről szóló 37/2004. (XII.17.) ör. módosítása

5.)Diósdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

7.A helyi adóbevételek alakulásáról

9.)Diósd Város Víziközmű Társulat elszámolási eljárásával kapcsolatos egyes eseményekről

10.)A lakás és helyiségbérleti díjak 2020. évi meghatározásáról

11.)A Diósd, 2513 Hrsz ingatlan egy részének megvételre történő felajánlásáról

12.)Diósd, József Attila utca egy szakaszának útjavítási munkálatainak megrendelésére