Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Dr. Balogh András

Budapest, XV. kerületi Önkormányzata - Képviselő 2009-2014, Fidesz-KDNP

Korábbi tisztségek
Kerületfejlesztési Bizottság
-

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 46 hozzászólás
Találatok
46 db
0 db
1.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.09.17.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének VI. számú módosításáról

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I-VI. havi végrehajtásáról

Előterjesztés a XV. kerületi gyermekorvosi ügyelet megvalósításának módjáról

Előterjesztés a Bp. XV. Őrjárat utca 1-5. számú, 82285 helyrajzi számú ingatlan (volt Észak-pesti Kórház) I. ütemben bontandó épületei, építményei bontási engedélyokiratának jóváhagyásáról

Előterjesztés a RUP-15 Városfejlesztési Kft-vel megbízási szerződés megkötésére a volt Észak Pesti Kórház koncepcióterv készíttetés bonyolításáról

Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő Közvágóhíd utca 15. sz. (hrsz.:89404) alatti ingatlan épületegyüttesének bontásáról

Előterjesztés a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet és a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt-vel megkötendő vagyonkezelési szerződés előkészítéséről

Előterjesztés elektromos és közvilágítási közmű-vagyon térítésmentes átadásáról

Előterjesztés gépjármű megvásárlásáról

2.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.06.25.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Káposztásmegyer intermodális csomópont és környezetére vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv jóváhagyásáról

Előterjesztés a kerületi és fővárosi közterület-felügyeleti feladatok összehangolt ellátásához szükséges módosított megállapodás-tervezetekről

Előterjesztés a PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője munkaviszonyának a meghosszabbításáról, és javadalmazásáról

Előterjesztés Budapest XV. kerület, Rákospalota, Újpalota, Pestújhely közlekedési koncepciójának felülvizsgálatáról

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervére

Előterjesztés az Ifjúsági Közösségi Tér működéséről

Előterjesztés a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által, a 2014. évi lakossági komposztálási program támogatásra ingyenesen felajánlott komposztáló edények átvételéről

Előterjesztés a „Passzív zajvédelem” pályázati felhívás kiírására

Előterjesztés az Állami Számvevőszék által a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről készített jelentés alapján készült intézkedési tervekről

3.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.05.28.
Videófelvétel
28 felszólalás db
Videófelvétel

2. Előterjesztés Budapest XV. kerület Rákospalota Öregfalu és környéke Fő út - Kossuth utca - Régi Fóti út - Kazinczy utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Terv jóváhagyásáról

3. Előterjesztés a Rákospalota Kerületközpont Kerületi Szabályzási Terv elfogadásáról

4. Előterjesztés a Budapest XV. kerület 71. számú Budapest – Veresegyház – Vác – vasútvonal és környezete területére vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv jóváhagyásáról

7. Előterjesztés a Wágner Manó tér és környéke kerületi szabályozási terve újraindításáról, a partnerségi egyeztetés szabályairól

8. Előterjesztés az autizmus spektrumzavarral élő gyermekek bölcsődei és óvodai ellátása feltételeinek biztosításáról

9. Előterjesztés a Budapest, XV. kerület Baksay Sándor utcai játszótér engedélyokiratának jóváhagyásáról

10. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi költségvetésének II. módosításáról

11. Előterjesztés háziorvosi rendelőkbe újraélesztő készülékek beszerzésének támogatásáról

13. Előterjesztés a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője munkaviszonyának meghosszabbításáról, és javadalmazásáról

14. Előterjesztés a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője munkaviszonyának a meghosszabbításáról, javadalmazásáról

15. Előterjesztés a Káposztásmegyer intermodális csomópont és környezetére készülő Kerületi Szabályozási Terv tervezet véleményezési szakaszának ismertetéséről

16. Előterjesztés az Újpalotai Közösségi Ház Tervpályázati kiírásáról

17. Előterjesztés a Budapest XV. kerület Önkormányzat Települési Környezetvédelemi Programjáról

23. Előterjesztés a KoMa Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft-vel megkötött közérdekű célra történő kötelezettségvállalás meghosszabbításáról és a Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes Egyesülettel megkötendő közérdekű célra történő kötelezettségvállalásról

30. Előterjesztés a 2014. I. félévében költségelven, felújítási kötelezettséggel bérbe adható lakások pályázati kiírásáról készült előterjesztéshez kapcsolódó határozatok módosításáról és visszavonásáról

4.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.04.30.
Videófelvétel
20 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI.30.) ök. rendelet módosításáról

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 12/2013. (III.13.) ök. rendelete végrehajtásáról

Előterjesztés a Fő úti Bölcsőde Magyar utcai szárny engedélyokiratának elfogadására, a felmerült többletmunkák és projektmenedzsmenti díj forrásának biztosítására

Előterjesztés a XV. kerület Kosd utcai út- és közvilágítási hálózatának építéséről

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. módosításáról

Előterjesztés az Egészségügyi Intézmény 2013. évi szakmai fejlesztési programjának végrehajtásáról és 2014-2018. évre tervezett szakmai programjára

Előterjesztés a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető alapbérének felülvizsgálatáról

Előterjesztés a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető megbízási díjának felülvizsgálatáról

Előterjesztés a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető munkadíjának a felülvizsgálatáról

Előterjesztés a RUP-15 Rákospalota-Újpalota- Pestújhely Városfejlesztési Kft. 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető megbízási díjának felülvizsgálatáról

Előterjesztés a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető megbízási díjának a felülvizsgálatáról

Előterjesztés a közpénzből nyújtott támogatások és az elszámolás rendjéről szóló szabályzat felülvizsgálatáról

5.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülés és díszpolgári címek adományozása 2014.03.26.
Videófelvétel
21 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés az újszülöttek támogatásáról szóló 11/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról (Ikt.sz. 1/54-58/2014. sz. anyag)

5. Előterjesztés az Újpalotai Református Missziói Egyházközség tevékenységét szolgáló, Budapest XV. Száraznád u. 4-6. sz. alatt található, nem lakás célú helyiség térítésmentes használatba adásáról (Ikt.sz. 1/54-66/2014. sz. anyag)

7. A XV. kerület, Őrjárat utca 1-5. szám alatti ingatlan állami tulajdonban álló ½ tulajdoni hányadának térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

13. Előterjesztés a Káposztásmegyer intermodális csomópont és környezetére készülő Kerületi Szabályozási Terv tervezetéről (Ikt.sz. 1/54-69/2014. sz. anyag)

14. Előterjesztés engedélyokiratok jóváhagyásáról (Ikt.sz. 1/54-70/2014. sz. anyag)

15. Előterjesztés a Budapest XV. kerület Kontyfa utca 2-8. szám előtti közvilágítási hálózat térítésmentes átadásáról (Ikt.sz. 1/54-71/2014. sz. anyag)

16. Előterjesztés az Albert Camus szobor elhelyezésére (Ikt.sz. 1/54-72/2014. sz. anyag)

17. Előterjesztés a Zsókavár III. ütem projekten kívüli elemek engedélyokiratának módosítására (Ikt.sz. 1/54-73/2014. sz. anyag)

19. Előterjesztés az isaszegi „Honvéd-emlékmű” rekonstrukciójának támogatására (Ikt.sz. 1/54-82/2014. sz. anyag)

6.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülés 2014.02.26.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003.(VI.30.) ök. rendelet egyes rendelkezéseinek a módosításáról (Ikt.sz. 1/54-46/2014. sz. anyag) „R” Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

4. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2014. évi üzleti tervének elfogadásáról (Ikt.sz. 1/54-52/2014. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

7. Előterjesztés az Ifjúsági Közösségi Tér működésének feltételeiről (Ikt.sz. 1/54-51/2014. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

7.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.01.29.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

5. Napirendi pont

9. Napirendi pont

15. Napirendi pont

16. Napirendi pont

8.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.12.18.
Videófelvétel
24 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013. évi költségvetésének IV. számú módosításáról

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról

Előterjesztés az önkormányzati pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló …/2013. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztés költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés a GMK beszámolójából adódó fenntartói feladatokról

Előterjesztés a GMK használatában álló vagyon hasznosításáról

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

Előterjesztés a helyi vendéglátás fejlesztéséről szóló „JÖJJÖN KI PALOTÁRA!” című pályázatról

Előterjesztés a Hősök útja 1. szám alatti rendelő épület átalakításának és felújításának tervezési programjáról, koncepciótervéről és becsült bekerülési költségéről

Előterjesztés az ÉPK 13-as számú épület megvalósításának ütemezéséről

Előterjesztés az Újpalotai piac rekonstrukció I. ütem engedélyokiratainak módosításáról

Előterjesztés gördeszka-pálya megvalósítása érdekében szükséges intézkedések megtételéről

Előterjesztés Dréher János a „Biciklista emlékműve” című köztéri alkotás elhelyezésére

Előterjesztés a XV. kerület közbiztonságát segítő kamerarendszer 2014. évi működtetéséről

9.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.11.27.
Videófelvétel
23 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés a „Bp. Főváros XV. kerületi (3. számú) „Fő úti” bölcsőde fejlesztése „ című KMOP-4.5.2-11-2012-0032 pályázat pályázaton kívüli elemeinek megvalósításához korábban biztosított többletforrás átütemezésére és tervezési többletforrás biztosítására

3. Előterjesztés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

6. Előterjesztés az önkormányzati rendészeti szerv megteremtésének szakmai programjáról

7. Előterjesztés a civil szervezetek pályázati önkormányzati támogatásáról szóló 4/2011. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

8. Előterjesztés a Szemléletformáló és Újrahasználati Központ Károlyi Sándor út (88869/3 hrsz., 88866/2 hrsz., 88863/2 hrsz., 88864/7 hrsz., és a 88864/4 hrsz.-ú ingatlanok) – Csomád u. menti E-TG/XV övezeti besorolású ingatlan (88864/5 hrsz.) – (91177) hrsz-ú közterület – (88867) hrsz-ú közterület által határol terület Kerületi Szabályozási Tervének (KSZT) jóváhagyásáról

9. Előterjesztés a Budapest XV. kerület "Volt Bőrgyár" területére és környékére vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv jóváhagyásáról

10. Előterjesztés Budapest XV. kerület Újpalota Fő tér, Nyírpalota utca – Zsókavár utca – Legénybíró utca –által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervének (KSZT) jóváhagyásáról

11. Előterjesztés a Deák utcai összevont háziorvosi rendelő megvalósítási ütemtervéről

12. Előterjesztés Ifjúsági Közösségi Tér létrehozásáról

13. Előterjesztés az ÉPK 13-as számú épület koncepció tervéről és bekerülési költségbecsléséről, valamint az ÉPK 3-as számú épület terveztetéséről, és ÉPK 4-es számú épület állagmegóvásáról

14. Előterjesztés az Észak-Pesti Kórház további hasznosításának ütemezéséről és lebonyolításáról

15. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról

18. Előterjesztés települési önkormányzati tagoknak az iskolai intézményi tanácsokba történő delegálásáról

21. Előterjesztés az MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjára benyújtott pályázatról

22. Előterjesztés távhőszolgáltatásra vonatkozó szerződések jóváhagyásáról

23. Előterjesztés a 60+ programról és a kedvezménykártya bevezetéséről

24. Előterjesztés a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzleti tervének újabb módosításáról és részére többletforrás biztosításáról

10.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.10.30.
Videófelvétel
20 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés az Újpalotai Református Missziói Egyházközség részére templomépítés céljára telek biztosításáról (Ikt.sz. 1/79-316/2013. sz. anyag)

2.Előterjesztés a kerületi belgyógyászati fekvőbeteg-szakellátás ellátási területe módosításának kezdeményezéséről

3. Előterjesztés a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

6. Előterjesztés a településképi véleményezési eljárásról szóló 2/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról (Ikt.sz. 1/79-323/2013. sz. anyag) „R”

7.Előterjesztés a Budapest-Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia templom telkének bővítéséről

8. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok vagyoni helyzetéről, valamint a 2013. évi üzleti terv 1-8., illetve 1-9. havi teljesítéséről

9. Előterjesztés a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi új, módosított beszámolójának az elfogadásáról (Ikt.sz. 1/79-301/2013. sz. anyag)

10.Előterjesztés Ifjúsági Közösségi Tér létrehozásáról

14. Előterjesztés a GMK energetikai tárgyú felméréseivel kapcsolatos intézkedésekről

15. Előterjesztés a Deák utcai összevont háziorvosi rendelő megvalósítási ütemtervéről

16. Előterjesztés a Kossuth utcai háziorvosi rendelő jelenlegi helyszínen új épület elhelyezésével történő fejlesztéséről szóló képviselő-testületi határozat visszavonásáról

19. Előterjesztés az új Rákospalotai Múzeum építészeti ötletpályázatáról

20. Előterjesztés a volt Észak-pesti Kórház egyes épületeinek hasznosításáról és terveztetéséről

21. Előterjesztés a Zsókavár III. ütem pályázaton kívüli projektelemek parkfelújítások megvalósítása tárgyában felmerült módosításról

25. Előterjesztés víziközmű vagyon átadásáról

29. Előterjesztés a Károly Róbert Általános Iskola főzőkonyhája felújításának engedélyokiratáról

11.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.09.25.
Videófelvétel
35 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

6. Napirendi pont

8. Napirendi pont

10. Napirendi pont

11. Napirendi pont

12. Napirendi pont

13. Napirendi pont

15. Napirendi pont

19. Napirendi pont

20. Napirendi pont

21. Napirendi pont

22. Napirendi pont

25. Napirendi pont

26. Napirendi pont

28. Napirendi pont

12.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.06.26.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

5. Napirendi pont

13.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2013.06.19.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés az Önkormányzat adósságának állam által részben történő átvállalásával érintett kötvények visszavásárlásáról, az adósságkonszolidáció lebonyolításáról

Előterjesztés a Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázatok véleményezéséről

14.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.05.29.
Videófelvétel
32 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

6. Napirendi pont

9. Napirendi pont

12. Napirendi pont

13. Napirendi pont

14. Napirendi pont

17. Napirendi pont

21. Napirendi pont

24. Napirendi pont

25. Napirendi pont

27. Napirendi pont

28. Napirendi pont

29. Napirendi pont

30. Napirendi pont

31. Napirendi pont

32. Napirendi pont

33. Napirendi pont

15.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.04.24.
Videófelvétel
36 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a FIÓKA Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ új helyen történő elhelyezésének átfogó szakmai programjáról

Előterjesztés a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2012.(VII.2.) önkormányzati rendelet és az egyes képviselő-testületi hatáskörök átruházásáról és egyes hatáskörök megállapításáról szóló 27/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló, 4/2012. (II.29.) ök. sz. rendelete végrehajtásáról

Előterjesztés „Bp. Főváros XV. kerületi (3. számú) „ Fő úti” bölcsőde fejlesztése” című KMOP-4.5.2-11-2012-0032 pályázat pályázaton kívüli elemeinek megvalósításához többletforrás biztosítására

Előterjesztés „Bp. Főváros XV. ker. Patyolat utcai óvoda fejlesztése” című KMOP-4.6.1-11-2012-0026 pályázat pályázaton kívüli elemeinek megvalósításához többletforrás biztosítására

Előterjesztés a megújuló energiaforrás hasznosításra irányuló pályázati konstrukcióban kiírásra kerülő pályázaton történő részvételhez szükséges terv költségének biztosítására

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkor¬mányzat 2013. évi költségvetésének I. módosításáról

Előterjesztés a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2012.(VII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról, továbbá a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról, valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról, az újonnan létrehozandó Ügyfélszolgálat működése vonatkozásában

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat tulajdonában levő ingatlanokon történő MoLaRi riasztó végpontok létesítéséhez szükséges hozzájárulás megadásáról

Előterjesztés a Káposztásmegyer intermodális csomópont és környezetére készülő Kerületi Szabályozási Terv véleményezési eljárása során alkalmazandó partnerségi egyeztetés szabályairól

Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő, rossz műszaki állapotú épületek bontási munkálatainak költségeiről, valamint a bontást követő beépíthetőséggel, illetve egyéb hasznosítással kapcsolatos lehetőségekről

Előterjesztés a CSAPI-15. Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának és üzemeltetési szerződésének módosításáról, valamint Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről

Előterjesztés folyószámlahitel szerződésről

Előterjesztés a 224-es jelzésű BKV autóbusz viszonylat (Palota busz) módosításáról

Előterjesztés engedélyokiratok jóváhagyásáról

16.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.03.27.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

8. Napirendi pont

10. Napirendi pont

11. Napirendi pont

15. Napirendi pont

16. Napirendi pont

17. Napirendi pont

17.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2013.03.06.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére (Végleges) (Ikt.sz: 1/79-63/2013. sz. anyag)

18.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.02.27.
Videófelvétel
20 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Budapest XV. kerület Rákospalota – Pestújhely – Újpalota Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat módosítására (Ikt.sz: 1/79-45/2013. sz. anyag) „R” Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Sztárai Mihály tér fejlesztéséről (kt.sz: 1/79-57/2013. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Zsókavár u. III. ütem akcióterületén és annak környezetében, pályázaton kívüli, ahhoz kapcsolt tervezett fejlesztések megvalósításhoz szükséges forrás biztosítására (Ikt.sz: 1/79-61/2013. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének XII. számú módosítására (Ikt.sz: 1/79-53/2013. sz. anyag, később kerül kiosztásra!) „R” Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére (Végleges) (Ikt.sz: 1/79-54/2013. sz. anyag, később kerül kiosztásra! „R” Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés: Csatlakozás a XXII. kerületi Önkormányzat kezdeményezéséhez – legyen kitűzve a „székely zászló” a Polgármesteri Hivatalra!

Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2013. évi üzleti terveinek elfogadásáról (Ikt.sz: 1/79-58/2013. sz. anyag) (A mellékletek később kerülnek kiosztásra!) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

19.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2013.02.20.
Videófelvétel
30 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátásokról szóló 1/2004. (I. 30.) ök. rendelet módosításáról (Ikt.sz: 1/79-30/2013. sz. anyag)

Előterjesztés az újszülöttek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (Ikt.sz: 1/79-29/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a 2013. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló …/2013. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról (Ikt.sz: 1/79-24/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a Képviselő-testület 799/2012. (VIII.8.) ök. számú és 962/2012. (X.10) ök. számú határozatainak visszavonásáról (Ikt.sz: 1/79-25/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. ker. Polgármesteri Hivatal kibővült feladatkört ellátó Ügyfélszolgálatának létrehozásáról (Ikt.sz: 1/79-26/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a 2013. évi Rendezvénynaptárról (Ikt.sz: 1/79-33/2013. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a kerületi közművelődési feladatokra kötött közművelődési megállapodások és a közszolgálati szerződés támogatásáról (Ikt.sz: 1/79-31/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére (Első olvasat) (Ikt.sz: 1/79-34/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a Bp. XV. ker. Károlyi Sándor u. 160. szám alatti ingatlanon tervezett Szemléletformáló és Újrahasználati Központ megvalósításához szükséges önkormányzati döntések meghozataláról (Ikt.sz: 1/79-32/2013. sz. anyag)

20.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.01.30.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a kerületi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési rendjéről és eljárási szabályairól szóló rendelet jóváhagyására (Ikt.sz: 1/79-1/2013.sz.anyag). Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet jóváhagyására. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV.4.) ök. rendelet. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester módosításáról

Előterjesztés a járóbeteg-szakellátási feladat ellátásának folytatásáról. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Fő út 33-35. szám alatti bölcsőde teljes körű felújításához szükséges forrás biztosítására. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a XV. kerület területén lévő, állami tulajdonban álló ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata módosításáról. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata módosításáról. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” című KEOP-2012-5.5.0 kódszámú pályázaton történő induláshoz szükséges önrészek tárgyában. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a „Zsókavár utcai akcióterület III. ütemű fejlesztése” témájú kiemelt projektjavaslat Támogatási Szerződésének, illetve a projekt során ellátandó projektmenedzsmenti szerződés megkötésének tárgyában. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés Együttműködési megállapodás módosításáról. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

21.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.12.19.
Videófelvétel
40 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotásáról (Ikt.sz: 117-397/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal dolgozóit megillető szociális és egyéb juttatásokról, támogatásokról szóló rendeletének módosításáról (Ikt.sz: 117-399/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a civil szervezetek pályázati önkormányzati támogatásáról szóló 4/2011.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról (Ikt.sz: 117-401/2012. sz. anyag)

Előterjesztés az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek részére nyújtható támogatásokról szóló 9/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról (Ikt.sz: 117-402/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat tulajdonában álló Nyugdíjasházában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 2/1998. (I. 21.) sz. önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról (Ikt.sz: 117-404/2012. sz. anyag)

Előterjesztés „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című, KEOP-2012-5.5.0/B kódszámon kiírt pályázaton történő induláshoz szükséges előkészítési költségek biztosításáról (Ikt.sz: 117-440/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a 1012 és 1014/2012. (X. 30.) sz. ök. határozat végrehajtására, a Gazdasági Működtetési Központ gondnoki hálózata, diszpécserszolgálata, központi műszaki- és kertkarbantartó műhelye kialakítására és szervezeti struktúrájára (Ikt.sz: 117-409/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról (Ikt.sz: 117-405/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a 2012-es „MIÉNK A … TÉR!” pályázatra érkezett, a Bp. XV. Vácrátót térre vonatkozó, a Tegyünk Együtt Rákospalota-Kertvárosért Közhasznú Egyesület által benyújtott pályamű megvalósítási határidejének meghosszabbításáról (Ikt.sz: 117-407/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének XI. sz. módosításáról (Ikt.sz: 117-410/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-IX. havi végrehajtásáról és 2013. évi költségvetési koncepciójáról (Ikt.sz: 117-411/2012. sz. anyag)

Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok vagyoni helyzetéről, valamint a 2012. évi üzleti tervének időarányos teljesítéséről (Ikt.sz: 117-412/2012. sz. anyag)

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú, rossz műszaki állapotban lévő lakások állományból törléséről, valamint bontásra történő kijelöléséről (Ikt.sz: 117-414/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervéről Ikt.sz: 117-415/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Zsókavár utcai házi orvosi rendelőben gyógyszertár kialakításáról (Ikt.sz: 117-417/2012. sz. anyag)

Előterjesztés az Egészségügyi Intézmény térítési díjszabályzatának módosításáról (Ikt.sz: 117-418/2012. sz. anyag)

Előterjesztés új háziorvosi feladat-ellátási szerződésről (Ikt.sz: 117-419/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Sződliget utcai gyermekorvosi rendelő, a Deák utcai és Kossuth utcai felnőtt háziorvosi rendelők felújításáról,áthelyezéséről (Ikt.sz: 117-420/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a 1016/2012. (X. 30.) sz. ök. határozat teljesítése érdekében a Károly Róbert Általános Iskola főzőkonyhája 500 adagról 1500 adag kapacitásra való felfejlesztése tárgyában nyílt tervezési pályázat kiírására (Ikt.sz: 117-423/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Gazdasági Működtetési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról (Ikt.sz: 117-424/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Gazdasági Működtetési Központ által készített Energiagazdálkodási Koncepcióról (Ikt.sz: 117-425/2012. sz. anyag)

Előterjesztés műfüves pályák műszaki karbantartás technológiájáról és költségeiről (Ikt.sz: 117-426/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Képviselő-testület 755-759/2012. (VII.11.) ök. számú és 800/2012. (VIII. 8.) ök. számú határozatainak visszavonásáról (Ikt.sz: 117-427/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Páskomliget utca- Nyírpalota út - Szentmihályi út - Bánkút utca által határolt terület kerületi szabályozási tervének indításáról (Ikt.sz: 117-428/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Felsőkert utca - a 88864/5 hrsz-ú ingatlan keleti határa - Csömöri patak (91177 hrsz) - Károlyi Sándor utca által határolt terület szabályozási tervének indításáról (Ikt.sz: 117-429/2012. sz. anyag)

22.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.11.28.
Videófelvétel
22 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés műfüves labdarugó pályák pályázatáról

Előterjesztés a Budapest XV. kerület 88866/3, 88863/3 helyrajzi számon nyilvántartott, Károlyi Sándor utca - Dunakeszi út által határolt területen, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által építendő hulladékudvar és szemléletformáló központ elvi támogatásról

Előterjesztés a képviselő-testület és szervei Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2012. (VII.2.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátásokról szóló 1/2004. (I.30.) ök. rendelet módosításáról

Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 9/2008. (IV.7.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés a Sztárai tér és környezete fejlesztésével kapcsolatosan készített fejlesztés-gazdaságossági számítások alapján javasolt fejlesztési irányokra

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének X. sz. módosításáról

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal átszervezésére

Előterjesztés a XV. kerületi Gondozó Ház új helyen történő kialakításáról és jelenlegi helyén a szolgáltatás minőségének javításáról

Előterjesztés a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére új székhely és stúdió kialakításáról

Előterjesztés a Szilas-patak Menti Szennyvíz Főgyűjtő-csatorna vízgyűjtő területének hasznosításáról szóló szakértői dokumentáció készítésére

Előterjesztés Budapest XV. kerület Rákospalota - Pestújhely - Újpalota Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat módosításának előkészítésére

23.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.10.24.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének IX. sz. módosításáról. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Répszolg Kft téli intézkedési tervéről. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Belső Ellenőrzési Osztály 2013. évi Ellenőrzési Munkatervének jóváhagyására. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest XV. ker. Kolozsvár utcai piac és környéke fejlesztési koncepciótervében szereplő feladatok végrehajtásáról. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Pattogós közi intézmények területére készülő Kerületi Szabályozási Terv tervezetéről. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest XV. ker. Rákospalota Öregfalu és környéke Fő út – Kossuth u. – Régi Fóti út – Kazinczy u. által határolt terület Kerületi Szabályozási Terv módosított programjának elfogadásáról. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a fővárosi kerületi hivatal részére történő feladatátadásról. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés engedélyokiratok módosításáról. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a kerületi fenntartású iskolák 2013. január 1-jétől történő önkormányzati működtetéséről. Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

24.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testületének ülése 2012.09.26.
Videófelvétel
40 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

7. Napirendi pont

9. Napirendi pont

10. Napirendi pont

12. Napirendi pont

13. Napirendi pont

14. Napirendi pont

15. Napirendi pont

17. Napirendi pont

18. Napirendi pont

20. Napirendi pont

21. Napirendi pont

22. Napirendi pont

23. Napirendi pont

24. Napirendi pont

25. Napirendi pont

27. Napirendi pont

25.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.08.29.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetésének VII. módosításáról (Ikt.sz: 117-284/2012. sz. anyag) (Ikt.sz: 117- 284/a2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés intézményvezetői megbízásról (Ikt.sz: 117-285/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés az újpalotai lakótelepen kiépítendő térfigyelő kamerarendszer kialakítására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolításáról (Ikt.sz: 117-289/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

26.
Budapest Fõváros XV. kerület Képviselõ-testületének rendkívüli ülése 2012.07.11.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola telephely-bővítéséről (Ikt.sz: 117-262/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés az újpalotai lakótelepen kiépítendő térfigyelő kamerarendszer I. ütemének megvalósításáról (Ikt.sz: 117-263/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Bitvai Nándor alpolgármester

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetésének VI. módosításáról „R (Ikt.sz: 117-264/2012.sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester Előterj

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat köznevelési intézményeinek fejlesztési koncepciójáról (Ikt.sz: 117-265/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés egyes lejárt határidejű határozatok végrehajtási határidejének módosításáról (Ikt.sz: 117-267/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés székhelyhasználati kérelemről (Ikt.sz: 117-258/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés Ifjúsági és Sportközpont intézményvezetői pályázatáról (Ikt.sz: 117¬259/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés pályázati támogatás átutalásának engedélyezéséről alapítványok számára (Ikt.sz: 117-270/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

27.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.06.27.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4. Napirendi pont

13. Napirendi pont

15. Napirendi pont

16. Napirendi pont

17. Napirendi pont

19. Napirendi pont

20. Napirendi pont

27. Napirendi pont

28. Napirendi pont

33. Napirendi pont

35. Napirendi pont

36. Napirendi pont

38. Napirendi pont

39. Napirendi pont

41. Napirendi pont

28.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testületének ülése 2012.05.30.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

10. Napirendi pont

14. Napirendi pont

16. Napirendi pont

17. Napirendi pont

19. Napirendi pont

20. Napirendi pont

29.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.05.09.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a XV. kerületi közintézmény-hálózat továbbfejlesztéséről, az integrált és irányított létesítmény-működtetés megvalósításáról (Ikt.sz: 117-144/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármest

Előterjesztés a XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról (Ikt.sz: 117-148/2012. sz. anyag) Előterjeszt

Előterjesztés a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi üzleti tervének az elfogadásáról (Ikt.sz: 117-141/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tam

Előterjesztés a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi beszámolójának az elfogadásáról (Ikt.sz: 117-142/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármeste

Előterjesztés a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról (Ikt.sz: 117-143/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés közművelődési és közszolgáltatási megállapodások elszámolásáról (Ikt.sz: 117-151/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

30.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.04.25.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. I. félévi munkatervének módosítására (Ikt.sz: 117-121/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról (Ikt.sz. 117-122/2012. sz. anyag) "R" Előterjesztő, előadó: László Tamás polgár

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. módosításáról (Ikt.sz: 117-127/2012. sz.anyag) "R"Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (II.25.) ök. sz. rendeletének végrehajtásáról (Ikt.sz: 117128/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a köztéri műalkotások állításának rendjéről szóló .../2012. (...) önkormányzati rendelet megalkotásáról (Ikt.sz. 117-118/2012. sz. anyag) "R" Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Dr. Novák Ágnes alpolg

Előterjesztés a Budapest XV. kerületi Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről (Ikt.sz: 117-114/2012. sz. anyag) Előterjesz

Előterjesztés a Budapest XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat gazdasági társaságainak belső ellenőrzésének eljárásrendjéről (Ikt.sz:117-108/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés az Első Energia-beszerzési Önkormányzati Társulás (ENTAR) kötött megállapodás felülvizsgálatára (Ikt.sz: 117-112/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Dr. Novák Ágnes alpolgármester

Előterjesztés a Pestújhelyi téren lévő, hajdani ereklyés országzászló, ma 1848-1849-es és az I. világháborús emlékmű rekonstrukciójára (Ikt.sz: 117-124/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a társas- illetve szövetkezeti lakóépületek akadálymentes bejáratainak kiépítésére (Ikt.sz: 117-117/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Dr. Novák Ágnes alpolgármester

Előterjesztés az értékvédelmi területen elhelyezkedő társasházak felújítását szolgáló pályázati felhívás közzétételéről (Ikt.sz: 117-116/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Dr. Novák Ágnes alpo

Előterjesztés a kertes- illetve családi házak padlás hőszigetelése támogatását szolgáló pályázati felhívás közzétételére (Ikt.sz: 117-115/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Dr. Novák Ágnes alpolg

Előterjesztés a Hősök úti rendelő és a Gergő utcai szilárd útburkolat beruházási engedélyokiratáról (Ikt.sz: 117-130/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a XV. kerületi fenntartású intézményekben elvégzett energetikai állapotfelmérésről (Ikt.sz: 117-123/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Szántóföld úti Ifjúsági és Sportközponttól a Szilas patak mentén futó kerékpárút építésről (Ikt.sz: 117-119/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester Előterjesztés

Előterjesztés a Budapest, XV. ker. Széchenyi tér 4/b irodaépület megvásárlásáról (Ikt.sz. 117-120/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: Vizér Klára alpolgármester

31.
Budapest Főváros XV. kerület Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2012.04.11.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a XV. kerületi közintézmény hálózat integrált és irányított modell szerinti továbbfejlesztéséről, Budapest Főváros XV. kerület, Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központjának b

32.
Budapest Főváros XV. kerület Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2012.04.04.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a XV. kerületi közintézmény hálózat integrált és irányított modell szerinti továbbfejlesztéséről, Budapest Főváros XV. kerület, Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központjának b

33.
Budapest Főváros XV. kerület Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2012.03.30.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

34.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testületének ülése 2012.03.28.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról (Ikt.sz. 117-73/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a köztéri műalkotások állításának rendjéről szóló …/2012. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról (Ikt.sz. 117-74/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Dr. Novák Ágnes alpolgármester

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Városüzemeltetési Koncepciójáról (Ikt.sz. 117-97/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Környezetvédelmi Programjának általános felülvizsgálatáról (Ikt.sz. 117-86/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Dr. Novák Ágnes alpolgármester

Előterjesztés a Budapest, XV. kerület Kinizsi utca 25. földszint 5. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás - Penyák Valéria bérlő részére történő - elidegenítésről (Ikt.sz. 117-77/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás pol

Előterjesztés a XV. kerületi közintézmény hálózat integrált és irányított modell szerinti továbbfejlesztéséről, Budapest Főváros XV. kerület, Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központjának b

Előterjesztés a zajvédelem helyi szabályozásának jogi lehetőségéről (Ikt.sz. 117-78/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Dr. Novák Ágnes alpolgármester

Előterjesztés "A vasúttól a sportcélú városközpontig" városépítészeti ötletpályázat eredményeinek összefoglalásáról, a további teendők meghatározásáról (Ikt.sz. 117-87/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás pol

Előterjesztés az Újpalotai piac fejlesztésének I. üteméről, időszakos termelői piacok létesítéséről, Kolozsvár utcai piac rekonstrukciójáról (Ikt.sz. 117-88/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a helyi vendéglátás fejlesztéséről szóló "JÖJJÖN KI PALOTÁRA! avagy TIZENÖT-KERT HELYISÉG" című pályázatról (Ikt.sz. 117-89/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Sztárai Mihály tér és környékére, továbbá a Zsókavár utca 2., 4., 6. alatti lakóépületek fogadószintjeinek és a körülöttük lévő közterületnek a hasznosítására vonatkozó fejlesztés-gazdaságossági elemzés k

Előterjesztés az Egyesített Bölcsődék vezetői pályázatáról (Ikt.sz. 117-103/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Vizér Klára alpolgármester

35.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.02.29.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a közművelődési megállapodásokról a XV. kerületi közművelődés helyzetképe és értékelése alapján (Ikt.sz. 117-68/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (Ikt.sz. 11758/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Tervtanácsának rendjéről szóló 28/2010. (XII.22.) ök. rendelet módosítására (Ikt.sz. 117-57/2012. sz.anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Dr. Novák Ágn

Előterjesztés a Zsókavár u. 24-26. sz. alatti ún. Spirálház "Szociális városközpont" jellegű fejlesztési programjáról (Ikt.sz. 117-52/2012. sz. anyag) Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Dr. Novák Ágnes alpolgármester

36.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.02.22.
Videófelvétel
24 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2011. évi költségvetésének VIII. módosításáról (Ikt.sz. 117-27/2012. sz. anyag, később kerül kiosztásra! "R" Előterjesztő, előadó: Lászl

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület játszóterein történő dohányzás tilalmáról szóló 20/2009. (VII.2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló .../2012. (...) önkormányzati rendelet megalkotásáról (I

Előterjesztés a XV. kerületi fakataszterről, a közterületi fák védelmének, fejlesztésének koncepciójáról, a 2012. évi Életfa program előkészítéséről, bonyolításáról, a köznevelési intézmények faültetési programjáról (Ikt.

Előterjesztés az egészségügyi intézmények - elsősorban a háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi rendelők - fejlesztési koncepciójáról (Ikt.sz. 117-32/2012. sz. anyag) Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Vizér Klára alpolg

Előterjesztés a Pestújhelyi téren lévő, hajdani ereklyés országzászló emlékmű rekonstrukciójára (Ikt.sz. 117-26/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés az Ady Endre u. 31-33. sz. alatti volt Petőfi Sándor Szakközépiskola közcélú hasznosításáról (Ikt.sz. 117-42/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a közművelődési megállapodásokról a XV. kerületi közművelődés helyzetképe és értékelése alapján (Ikt.sz. 117-43/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester Előterjesztés

Előterjesztés a 2012. évi rendezvénynaptárról (Ikt.sz. 117-44/2012. sz. anyag) Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Vizér Klára alpolgármester

Előterjesztés a jogszabályi változásokból eredő többletfeladatok miatti létszámigényről (Ikt.sz. 117-45/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a 2012. évi költségvetés tervezéséhez kapcsolódó egyes határozatok visszavonására, módosítására, megalapozó döntések meghozására (Ikt.sz. 117-46/2012. sz.anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról (első olvasat) (Ikt.sz. 117-28/2012. sz. anyag) "R" Előterjesztő, előadó: Lászl

Előterjesztés az önkormányzat Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára (Ikt.sz. 11733/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Vizér Klára alpolgármester

Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény átvilágításáról és fejlesztési koncepciójának előkészítéséről (Ikt.sz. 117-41/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a köznevelési intézmények tornaterem-felújítási programjáról (Ikt.sz. 11731/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Dr. Novák Ágnes alpolgármester

Előterjesztés a Budapest XV. Õrjárat u. 1-5. sz., Észak-Pesti Kórház ingatlan 50 %-os fővárosi önkormányzati tulajdonrészének megváltásáról (Ikt.sz. 117-50/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

37.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.01.25.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a XV. kerület-Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői megbízásának meghosszabbításáról, az ezzel kapcsolatos intézkedésekről, továbbá a Budapest XV. ker.

Előterjesztés a Zsókavár utcai rendelőben működő orvosok, háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok szerződéseiről, a Hősök úti rendelő visszaalakításáról (Ikt.sz. 117-3/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Kerületgazda Szolgálat 2011. évi tevékenységéről, a XV. kerületi közterületi problématérkép értékeléséről, a Szolgálat 2012. évi feladatairól (Ikt.sz. 117-4/2012. sz. anyag)

Előterjesztés az újpalotai Nyitott Ajtó tanácsadó és együttműködési iroda 2011. évi működéséről, 2012. évi programjairól, két új Nyitott Ajtó tanácsadó és együttműködési iroda létesítéséről (Ikt.sz. 117-5/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a nevelési intézmények fejlesztésére kiírt KMOP-4-6-1-11 kódszámú pályázaton való indulásra a Patyolat utca 5-9. sz. alatti óvoda bővítése és tetőfelújítása érdekében (Ikt.sz. 117-6/2012. sz. anyag)

Előterjesztés az újpalotai Fő tér és Közösségi Ház fejlesztés megvalósítás érdekében teendő lépésekről, és az Újpalota Fő tér Kerületi Szabályozási Tervének (KSZT) készítéséről (Ikt.sz. 117-7/2012. sz. anyag)

Előterjesztés az Árendás közi volt óvoda-bölcsőde épületében lévő intézmények áthelyezéséről a Zsókavár utcai KMOP pályázat II. ütemének végrehajtása érdekében (Ikt.sz. 117-8/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a "Miénk a …tér!" pályázat 2011. évi nyertes tereivel kapcsolatos önkormányzati felújítási, fejlesztési munkálatokról, illetve a helyi közösségekkel kialakított megállapodásokról, és a pályázat 2012. évi felhívás

Előterjesztés a teljesítménykövetelmény alapját képező 2012. évi célok meghatározására a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére (Ikt.sz. 117-11/2012. sz. anyag)

38.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2011.12.21.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról (Ikt.sz. 106-400/2011. sz. anyag)

5. Előterjesztés a XV. kerületi intézményhálózat integrált továbbfejlesztéséről, a Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ bővítéséről (Ikt.sz. 106-406/2011.,

7. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról (Ikt.sz: 106-402/2011. sz. anyag)

8. Előterjesztés a Budapest XV. kerületének középtávú közlekedésfejlesztési koncepciójáról (Ikt.sz. 106-403/2011. sz. anyag)

9. Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. I. félévi munkatervére (Ikt.sz. 10 6-404/2011., 106-404/a/2011. sz. anyag)

13. Előterjesztés a Fő út 33-35. szám alatti böolcsőde fejlesztésére és kapacitásának bővítésére megcélzott KMOP-4.5.2-11 kódszámú pályázat forrásainak korrekciójára (Ikt.sz. 106-405/2011. sz. anyag)

39.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános ülése 2011.12.14.
Videófelvétel
25 felszólalás db
Videófelvétel

5. Napirendi pont XV. ker.

6. Napirendi pont XV. ker.

8. Napirendi pont XV. ker.

10. Napirendi pont XV. ker.

11. Napirendi pont XV. ker.

12. Napirendi pont XV. ker.

13. Napirendi pont XV. ker.

14. Napirendi pont XV. ker.

17. Napirendi pont XV. ker.

18. Napirendi pont XV. ker.

19. Napirendi pont XV. ker.

40.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület rendkívüli ülése 2011.11.30.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2011. évi költségvetésének VI. számú módosításáról (Ikt.sz. 106-357/2011. sz. anyag!)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről szóló rendelet megalkotásáról (Ikt.sz: 106-358/2011. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról (Ikt.sz: 106-359/2011. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármeste

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-IX. havi végrehajtásáról (Ikt.sz. 106-361/2011. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a 2011. július 31. nappal megszüntetett költségvetési intézmények záró beszámolóinak elfogadására (Ikt.sz. 106-363/2011. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés az Első Energia-beszerzési Önkormányzati Társulással (ENTAR) kötött megállapodás felülvizsgálatáról (Ikt.sz. 106-365/2011. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Dr. Novák Ágnes alpolgármester

Előterjesztés Budapest XV. kerület, Rákospalota Ófalu és környéke Fő út - Kossuth u. - Régi Fóti út - Kazinczy u. által határolt terület Kerületi Szabályozási Terv módosított program elfogadásáról és költség biztosításáról (

Előterjesztés közösségi, kerületfejlesztési beruházások fejlesztés-gazdaságossági elemzésének készíttetéséről (Ikt.sz: 106-372/2011. sz. anyag, mely később kerül kiosztásra!)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a XV. kerületi helytörténeti fasorok létesítésére, nevezetes épületek emléktábláinak elhelyezésére (Ikt.sz: 106-373/2011. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

41.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános ülése 2011.10.26.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének IV. sz. módosításáról

5. Előterjesztés a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Kft. igazgatói pályázatának kiírásáról

6. Előterjesztés a Rákospalotai Mentőállomás megvalósításához kapcsolódó megbízási szerződés elfogadásáról

7. Előterjesztés a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Kft. és az önkormányzat között kötendő megbízási szerződés elfogadására

11. Előterjesztés a Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Környezetvédelmi Közalapítvány Kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága megüresedett elnöki és tagsági helyeinek betöltésére és Alapító Okiratának módosítására

12. Előterjesztés a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése konstrukcióban a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztésére és kapacitásának bővítésére

13. Előterjesztés a nevelési intézmények fejlesztését célzó konstrukcióban előkészített KMOP-4.6.1-11 kódszámú pályázaton való indulásra a Patyolat utca 5-9. sz. alatti óvoda bővítése és tetőfelújítása érdekében

16. Előterjesztés a Bp. XV., Erdőkerülő u. 2-8. és a Zsókavár u. 29-39. sz. lakóépületek panelkorszerűsítési pályázatáról

17. Előterjesztés a Szent Korona Általános Iskola és Óvoda környezeti állapotának helyzetértékeléséről

18. Előterjesztés a novemberi tisztasági hónap végrehajtására

19. Előterjesztés emlékpark létrehozásáról a japán természeti katasztrófa emlékére

42.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános ülése 2011.09.28.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről, ellátásáról szóló megállapodás felülvizsgálatáról, módosításáról

Előterjesztés a Zsókavár pályázat II. üteméhez szükséges önrész rendelkezésre állásáról (Ikt.sz: 106- 285/2011. sz. anyag)

Előterjesztés a XV. kerület Páskom park 32-35. sz. Társasház korszerűsítési munkáiról (Ikt.sz: 106-289/2011. sz. anyag)

Előterjesztés a RUP-15 Rákospalota - Újpalota - Pestújhely Városfejlesztési Kft. üzleti tervének módosításáról (Ikt.sz: 106-298/2011. sz. anyag)

Előterjesztés Újpest-Káposztásmegyer - Intermodális Központ létesítéséről (Ikt.sz: 106-302/2011. sz. anyag)

Előterjesztés Budapest XV. kerület Rákospalota - Pestújhely - Újpalota Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat módosítására (Ikt.sz: 106-303/2011. sz. anyag)

Előterjesztés az Ady Endre utca 31-33. szám alatti szakközépiskola hasznosításáról (Ikt.sz: 106-304/2011. sz. anyag)

Előterjesztés a XV. kerület Õrjárat u. 1-5. sz. ingatlan (volt Észak-Pesti Kórház) fejlesztéséről (Ikt.sz: 106-287/2011. sz. anyag, később kerül kiosztásra!)

Előterjesztés a Taksony sor illetve az Öregfalusi utca közvilágításának térítésmentes átadásáról, valamint kezelésbe adásáról (Ikt.sz: 106-290/2011. sz. anyag)

Előterjesztés a XV. kerületi fenntartású nevelési-oktatási intézmények épületeinek állapotfelméréséről (Ikt.sz: 106-291/2011. sz. anyag)

Előterjesztés a mezőőri járulék kivetésének feltételeiről és a járulék kivetésére vonatkozó javaslatról (Ikt.sz: 106-292/2011. sz. anyag, később kerül kiosztásra!)

43.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános rendkívüli ülése 2011.09.14.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

5. Napirendi pont

6. Napirendi pont

7. Napirendi pont

44.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános ülése 2011.07.13.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

"Miénk itt a tér" című közterület fejlesztés

1956-os emlékkő elbontása

Városrészközpont tervpályázat

Zsókavár erdőkerülő utcai ötletpályázat

Költségvetés II. sz. mód.

Kötvénykibocsátás

Nyírpalota út 51-65.

45.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános ülése 2011.06.29.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Kiserdő

5. Napirendi pont

Költségvetés módosítása

II. féléves munkaterv

Vársziget

szgép térítésmentes

46.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános ülése 2011.04.27.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel