Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Dr. Balogh Pál

Pomáz - Jegyző

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Telefon: (26) 814-385

Felszólalások

Összesen 41 hozzászólás
Találatok
40 db
1 db
1.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.04.30.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

6. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolójának jóváhagyása

10. Előterjesztés a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár Helyiségek bérbeadási szabályzatának módosításáról

11. Beszámoló a Pomázi Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről

12. Előterjesztés a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 29/2023. (XI.02.) önkormányzati rendelet módosítására

12. Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti intézményi térítési díjakról szóló rendelet megalkotásáról

19. Előterjesztés a felmerülő közlekedési és forgalomszabályozási kérdésekre adott tervezői javaslatok elbírálására

21. KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

2.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.03.26.
Videófelvétel
20 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2. Jelentés a két testületi ülés közötti időben az átruházott hatáskörökben történő döntésekről

8. Előterjesztés a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 29/2023. (XI.02.) önkormányzati rendelet módosítására

14. Előterjesztés a tűzifaként hasznosítható faanyag rászorulók részére történő átadására

15. Előterjesztés a Hungast Vital Kft. szolgáltatási egységár módosító javaslatának elfogadásáról

18. KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

3.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2024.03.07.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

2. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletéről

6. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzatának tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi feladatok ellátása kapcsán éven túli kötelezettségvállalás engedélyezésére

9. Előterjesztés az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

10. SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS az „Anamorfózis” ivókút helyének, témájának kiválasztása ügyében

4.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.02.27.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

10. Előterjesztés a Pomáz 0127 hrsz-ú kivett közterület és a 0126/21 hrsz-ú kivett út elnevezésére

12. Előterjesztés a Polgármester éves szabadságolási ütemtervének jóváhagyására

14. Előterjesztés Pomáz város 2023. évi környezeti állapotáról szóló tájékoztató elfogadására

15. SÜRGŐSSÉGI előterjesztés Pomáz Város Helyi Építési Szabályzat tervezett 4. módosításának előkészítéséről szóló 19/2024 (I. 30.) Önkormányzati határozat módosítására

16. SÜRGŐSSÉGI Pomáz Város Önkormányzatának tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi feladatok ellátása kapcsán éven túli kötelezettségvállalás engedélyezésére

17. KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

5.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2024.02.15.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. SÜRGŐSSÉGI előterjesztés a városi kitüntetések művészi megtervezésére és elkészítésére meghívásos pályázat kiírásáról

3. előterjesztés a művészi ivókutak elhelyezésével kapcsolatos döntés meghozatalára

6.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.01.30.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

4. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről szóló 15/2015. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2024 (….) önkormányzati rendelet megalkotására.

5. Előterjesztés az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására - I. olvasat

6. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetője 2023. évi célfeladat teljesítésének értékelése és a 2024. évi célfeladat meghatározására

10. Előterjesztés a védőnői ellátásra szolgáló önkormányzati ingó- és ingatlanvagyon ingyenes használatának szabályait rögzítő szerződés létrehozása és tartalmának megállapítása érdekében teendő intézkedésekről

12. Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámának bővítésére.

22. Előterjesztés Telepítési Tanulmányterv készítését igénylő HÉSZ módosításokra

23. Előterjesztés a 2024. évben a Pomázi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelésére

7.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.12.14.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

5. Előterjesztés a költségvetést megalapozó díjak felülvizsgálatára

14. Sürgősségi: Zenekastély Kft. feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról

8.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.11.28.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi pont

Napirendi pont

Napirendi pont

Napirendi pont

Napirendi pont

Napirendi pont

Napirendi pont

9.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.10.31.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft-nek az Önkormányzattal szemben szállítói tartozás jogcímén fennálló tartozás fizetési kötelezettségének megtárgyalására

15. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezési szolgáltatásokról szóló rendelet megalkotására

16. Előterjesztés A 2023. évben a Pomázi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről szóló 17/2023. (I.31.) önkormányzati határozat módosítására

17. Előterjesztés a város helyi építési szabályzatáról szóló 14/2018.(VI. 25.) önkormányzati rendelet 2. módosítására

18. Előterjesztés a Klisováci elkerítés rendezésére vonatkozó előzetes testületi véleménykérésre

10.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.09.26.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

5. Előterjesztés a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 10/2020 (VI.12.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére.

6. Előterjesztés A Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/01303-2/2023 számú törvényességi felhívásának elfogadására

7. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezési szolgáltatásokról szóló rendelet megalkotására

11. Előterjesztés a városi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására (I. olvasat)

13. Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexének elfogadására

21. Képviselői kérdések

11.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.08.29.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

17. Előterjesztés Pomáz Város közművesítetlen építési telkeinek főépítészi szakmai konzultációjával kapcsolatos döntésre

12.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.06.27.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4. Előterjesztés a Pomázi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő Keretszerződés és annak mellékleteit képező szerződések jóváhagyására

6. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítására

8. Előterjesztés az óvodai dolgozók bérrendezésére

10. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2018 (II.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

17 SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj átvállalásáról szóló önkormányzati rendelet jóváhagyására

18. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a védőnői feladatok átadására

19. Képviselői Kérdések

13.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2023.05.30.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. -nek az Önkormányzat felé fennálló tartozások rendezését szabályozó megállapodás tervezetének jóváhagyására

6. Előterjesztés a Pomáz Kft. könyvvizsgálójának megbízására

7. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. 2022. évi beszámolójának jóváhagyására

9. Előterjesztés a temetők rendjéről szóló 16/2018.(VI.25.) számú önkormányzati rendelet módosítására

11. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

13. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.08.) önkormányzati rendelet módosítására

14. Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódására, létszámára, munka- és ügyfélfogadási rendjére vonatkozó normatív határozat meghozatalára

15. Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázat kiírására

24. Előterjesztés Pomáz 020 hrsz-ú területek rendezése előzetes testületi véleménykérés belterületbe vonás és HÉSZ módosítás kapcsán

25. Előterjesztés Pomáz Udvaros Csárda és környékének rendezéséhez szükséges HÉSZ módosítás kérelemre vonatkozó előzetes testületi véleménykérésére

12. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi belső ellenőrzésének végrehajtásáról szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására

14.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2023.05.09.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

3. Előterjesztés a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

15.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.04.25.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

9. Előterjesztés a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság a jégpálya felállítása, a szelistye játszótér felújítása és a Beniczky 71. szám alatt található önkormányzati tulajdonban álló ingatlan felújítása körülményeinek vizsgálatáról szóló jelentésének megismerésére

12. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezése, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 2/2019 (I.25.) önkormányzati rendeletének módosítására

15. Beszámoló a Pomázi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről

22. Képviselői kérdések

16.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.03.28.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

12. Előterjesztés a Pomáz Polgármesteri Hivatal személyi állományának pontosítására

13. Előterjesztés a felmerülő közlekedési és forgalomszabályozási kérdésekre adott tervezői javaslatok elbírálására

17.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2023.03.09.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

18.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.02.28.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

10. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. Javadalmazási Szabályzatának felülvizsgálatára

14. Előterjesztés a sportegyesületek, sporttevékenység célú egyesületek és sportolók támogatásának rendjéről szóló rendelet megalkotására

19. Előterjesztés az Alpolgármester idegennyelv-tudási pótlékának megállapítására

23. Előterjesztés az MLSZ sportpálya vonatkozásában előzetes elvi döntés meghozatalára

19.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2023.02.16.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

2. Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 12/2020 (VII.07.) számú önkormányzati rendelet módosítására

3. Előterjesztés a reklámcélú közterület-használatról szóló rendelet megalkotására

4. SÜRGŐSSÉGI Szóbeli Előterjesztés a Pomáz belterület 449 hrsz. alatti - természetben Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25. számú ingatlan – egyes helységeire vonatkozóan (Városháza földszintje) létrejött Járási Megállapodás megszüntetésére

20.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.01.31.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

14. Előterjesztés a közterület használatáról szóló rendelet megalkotására

19. Előterjesztés a 2023. évben a Pomázi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelésére

20. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.-vel kötött műsorszolgáltatásra vonatkozó vállalkozói szerződés felülvizsgálatára

22. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a reklámcélú közterület-használatról szóló rendelet megalkotására (első olvasat)

23. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz város közvilágítási rendszere korszerűsítésének tárgyában kiírandó tervezési és kapcsolódó feladatok feltételeinek meghatározására, jóváhagyására

24. Képviselői kérdések

21.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 1. rész 2022.12.15.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

5. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére pályázati felhívás kiírására

7. Előterjesztés a Pomázi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő feladatellátási szerződés jóváhagyására

11. Előterjesztés az Egészségügyi és Szociális Alapról szóló rendelet létrehozására I. olvasat

12. Előterjesztés a közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó rendelet megalkotására

22.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.11.24.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

6. Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata

7. Előterjesztés a közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó rendelet megalkotására I. olvasat

15. Előterjesztés A Pomázi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

16. Előterjesztés a 2022. évben a Pomázi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről szóló 10/2022. (I.27.) önkormányzati határozat módosításáról

17. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzata és az E-Szoft Team Kft. közötti Vállalkozási szerződés módosítására

23. Előterjesztés a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. vonatkozásában készült belső ellenőrzési jelentésében foglaltak alapján készített intézkedési terv jóváhagyására.

24. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat és a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. között, a Műjégpálya-üzemeltetési szerződés módosítására

25. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat és a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. között, síkosságmentesítési feladatok ellátására kötendő vállalkozási szerződés jóváhagyására

23.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.10.27.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

4. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2022. év I-VIII. havi pénzügyi-gazdálkodási helyzetének megismerésére

5. Előterjesztés a Teleki-Wattay Kastélyban tartandó polgári szertartások után felszámolt szolgáltatások díjtételeire

6. Előterjesztés a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló rendelet megalkotására

7. Előterjesztés a közművelődésről szóló 4/2000 (04.25.) számú rendelet módosítására

9. Előterjesztés a Kereskedelmi és Hitelbank bankszámlaszerződés módosítására

18. Előterjesztés a Pomáz HÉV állomásnál nyilvános illemhely üzemeltetésére

22. Képviselői kérdések

24.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.09.29.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

4. Előterjesztés az anyakönyvvezető közreműködésével tartott névadó- és házassági évforduló ünnepségekről szóló rendelet megalkotására

10. Előterjesztés a közművelődésről szóló rendelet részleges felülvizsgálatának előkészítésére

12. Előterjesztés a Városháza Díszterme bérleti díjának megállapítására

13. Előterjesztés a Pomáz, belterületi 29. helyrajzi szám alatti kivett, lakóház, udvar megjelölésű, természetben Hősök tere 2. szám alatti ingatlan jogi helyzetének rendezésére

15. SÜRGÖSSÉGI Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat és a Pomázi Tűzoltó Egyesület között kötendő feladatellátási és használati keretszerződés jóváhagyására

17. Képviselői kérdések

25.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.09.01.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

5. Előterjesztés a közétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos döntések meghozatalára

7. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati rendeletek megalkotásában való társadalmi részvételről szóló rendeletének megalkotására

8. Előterjesztés a növények telepítési távolságának meghatározására vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotására

31. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. belső ellenőrzésének elindítására.

32. Képviselői kérdések

26.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2022.07.14.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

2. Előterjesztés a közterület-használatról és a közterület eltérő használatáról szóló …/2022. (…) önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)

3. Előterjesztés az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

9. Előterjesztés az önkormányzat közbeszerzési tervének módosítására és a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatása keretében megvalósítandó járdafelújításra vonatkozó közbeszerzési eljáráshoz közbeszerzési szakértő és bírálóbizottság megbízására

27.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.06.30.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

9. Előterjesztés a növények telepítési távolságának meghatározására vonatkozó önkormányzati rendelet tervezet elfogadására I. olvasat

13. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015 (IV.8.) önkormányzati rendeletének függelékét

28.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.05.26.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

11. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi belső ellenőrzésének végrehajtásáról szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására

6. Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

12. Tájékoztató a Magyar Államkincstár 2021. évi ellenőrzési jelentéséről

13. Előterjesztés Hungast Vital Kft. által az étkeztetési feladatok ellátásáért fizetendő díjak emelésére vonatkozó kezdeményezés elfogadására

14. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről szóló 15/2015(V.20) számú rendelet módosítására

20. Előterjesztés Pomáz Város háziorvosi rendelőjébe EKG készülék megvásárlásának támogatására

21. Tájékoztató a Pomázi Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről

29.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.04.28.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

6. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.8.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló szabályozási koncepció elfogadására (II.forduló)

7. Előterjesztés a gyermekek nyári napközbeni ellátásának módjával kapcsolatos döntés meghozatalára

11. Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatalban a 2023/2024. évre vonatkozóan bérelt vonali internet és IP telefon szolgáltatás kötelezettség vállalására

30.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.03.24.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

4. Előterjesztés a szociális támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotására I. olvasat

31.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2022.03.10.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

3. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Budakalász „fél-elkerülő” út megvalósítása érdekében történő Településszerkezeti Terv és HÉSZ módosítással kapcsolatos módosított településrendezési és településtervezési szerződések megkötésére

32.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.02.24.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

11. Előterjesztés időkorlátos várakozási területek bevezetéséről és használatának szabályairól szóló rendelet előkészítéséről

33.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2022.02.15.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

11. Előterjesztés a Hungast Vital Kft. gyermekétkeztetési feladatok ellátásának áremelésére vonatkozóan

34.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.01.27.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

13.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Pomáz Tv által felajánlott videó anyagok digitalizálására és a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár keretei között létrehozandó digitális archívum létrehozására

14.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet helyettesítésére

15.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására

18.Képviselő kérdések

17.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Hétszínvirág Óvoda -Bölcsőde Mesevölgyi Tagóvoda fenntartói jogának a Hajdúdorogi Főegyházmegye részére történő átadásáról

35.
Pomáz Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2021.12.22.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Feladatellátási szerződés jóváhagyása

Műjégpálya-üzemeltetési szerződés megkötése

36.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.12.16.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

4.Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek aktualizálására

7.Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2022.évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

18.Előterjesztés három fa helyi védelem alá helyezési eljárásának megindítására

20.Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat 2022. évi Fejlesztési és Pályázati Akciótervének megalkotására

24.Sürgősségi előterjesztés a Pomáz, 599 helyrajzi számú ingatlan 585 helyrajzi számú ingatlannal határos szakaszának utcanév változásról

28.Képviselői kérdések

37.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.11.25.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

4. Előterjesztés a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

9. Előterjesztés a „Pomáz Város Önkormányzatához bejelentett lakossági forgalomtechnikai kérdések felülvizsgálatának elkészítése” tárgyú forgalomtechnikai kiviteli terv elfogadására

10. SÜRGŐSSÉGI előterjesztés a Luppa-mauzóleum környékének bálványfa-mentesítésével kapcsolatos egyes költségek átvállalására vonatkozó képviselői indítványhoz

11. SÜRGŐSSÉGI előterjesztés Pomáz Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítésére

38.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.10.28.
Videófelvétel
20 felszólalás db
Videófelvétel

7.Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatára

8.Előterjesztés az elektronikus ügyintézésről szóló 24/2008 (VII.24.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

9 9.Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú utakon a járművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek leadásának feltételeit és felhasználásának módját szabályozó rendelet megalkotásáról szóló 2/2018(I.26) számú rendelet módosítására

11 11.Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság belső kontrollrendszerének kialakítását és működtetését érintő tájékoztatás elfogadásáról szóló 47/2021 (III.01.) számú önkormányzati határozat hatályon kívül helyezésére

Előterjesztés a külterületi föld belterületbe vonásról szóló önkormányzati döntések során érvényesítendő szempontok meghatározására

Beszámoló a beruházások időarányos helyzetéről

Előterjesztés Pomáz, Cseresznyés utcai lakos kárigényének elbírálására

25.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Budakalász „fél-elkerülő” út megvalósítása érdekében történő Településszerkezeti Terv és HÉSZ módosítás, településrendezési és településtervezési szerződés megkötésére

26.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Váci Tankerületi Központtal, a Teleki -Wattay Kastély ingatlan tárgyában kötendő Használati Megállapodás megkötésére

28.Képviselői kérdések

39.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.09.30.
Videófelvétel
26 felszólalás db
Videófelvétel

4. Előterjesztés a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről szóló beszámolójának megismerésére

5. Előterjesztés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

6. Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

9. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.8.) számú önkormányzati rendeletének módosítására

10. Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatához kapcsolódó döntések meghozatalára

12. Előterjesztés a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja a bizottságban betöltött megbízatásának lemondására

18. Előterjesztés a Pomáz Barátai Társaság kérelmének elbírálására, a Beniczky 2. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adására vonatkozólag

25. Előterjesztés a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. könyvvizsgálójának megbízására

27. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz városában műjégpálya megvalósításához szükséges döntések meghozatalára

40.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2021.08.26.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

6. A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság előterjesztése a 8/2021. (VI. 22.) számú bizottsági határozat alapján, a Pomáz város tulajdonában lévő 3614-es hrsz-ú

7. Előterjesztés a Luppa-mauzóleum környékének bálványfa-mentesítésére

13. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Pomáz, Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése tárgyában megindított közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára

14.SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés a Panoráma utca közérdekű felajánlással megvalósítandó útfelújítására

16. SÜRGŐSSÉGI Előterjesztés Pomáz Város házi gyermekorvosi 2. számú körzet betöltésére vonatkozó pályázat kiírására

17.Képviselői kérdések

41.
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.09.29.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

4. Előterjesztés az anyakönyvvezető közreműködésével tartott névadó- és házassági évforduló ünnepségekről szóló rendelet megalkotására

10. Előterjesztés a közművelődésről szóló rendelet részleges felülvizsgálatának előkészítésére

12. Előterjesztés a Városháza Díszterme bérleti díjának megállapítására

13. Előterjesztés a Pomáz, belterületi 29. helyrajzi szám alatti kivett, lakóház, udvar megjelölésű, természetben Hősök tere 2. szám alatti ingatlan jogi helyzetének rendezésére

15. SÜRGÖSSÉGI Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat és a Pomázi Tűzoltó Egyesület között kötendő feladatellátási és használati keretszerződés jóváhagyására

17. Képviselői kérdések