Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Élőben
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Dr. Balogh Pál

Diósd Önkormányzata - Jegyző (2014-2018)

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 16 hozzászólás
Találatok
0 db
16 db
1.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testület alakuló ülés 2019.10.31.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

5.) A Képviselő –testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

1.) A társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása

Z2.)Diósd Város Önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása

2.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.09.26.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

15.)a 2049 Diósd, belterület 1378 helyrajzi számú Névtelen utca elnevezésű

17.) sürgősségi -Az értékbecslésre vonatkozó keretszerződés megkötésére vonatkozó hatáskör átruházására

3.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.08.29.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

2.)Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

5.)Az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 34/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására

8.)Diósd Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata és aktualizálás

17.)A közvilágítással kapcsolatos villamos energia beszerzésére

4.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.06.27.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

13.)Szűcs Anna alpolgármester asszony önálló képviselői indítványa egyes szűrővizsgálati díjak átvállalására

16-Javaslat a Diósd 1315/4 hrsz.alatti ingatlan hasznosítására -sürgősségi indítvány

8.)Diósd Város Víziközmű Társulat elszámolása során felmerült kérdésekről

5.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.05.29.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

4. Diósd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására

6. A közterület felügyeletről szóló új önkormányzati rendelet elfogadásáról

8. Az egészségügyi alapellátást végző orvosokkal kapcsolatos döntések meghozataláról

15. A Diósd, Árpád-házi lakópark 1380/17, 1380/45, 1380/90, helyrajzi számú önkormányzati ingatlanok értékesítéséről

18. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyon vagyonértékelésére

6.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.04.25.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

6.A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásáról, a parkoló alap képzéséről és felhasználásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására – I. forduló

15.Rákóczi Szövetség támogatási kérelméről - 2019. évi Magyar Iskolaválasztási Program

16.Diósd Város Önkormányzat részére közérdekű kötelezettségvállalás elfogadásáról

17.A 2019. évi európai parlamenti választásokkal kapcsolatos önkormányzati kiadásokról

18.Az önkormányzati rendkívüli támogatás tárgyú pályázat benyújtásáról

22.A víziközmű-vagyon vagyonértékelésével kapcsolatos döntések meghozatalára

7.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.03.28.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

9. Diósd város közvilágításának fejlesztésére és bővítésére, valamint üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásához kapcsolódó döntések meghozatalára

17. A civil szervezetek 2019. évi pályázatairól

21. A diósdi szelfipont kialakítására

8.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.02.14.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására I. FORDULÓ

Sürgősségi Indítvány- A Diósdi Polgárőr Egyesület működésével összefüggő tulajdonosi döntések meghozatalára

9.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.01.31.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a 2018. december 13-a és 2019. január 31-e között fontosabb eseményekről

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

16. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint az érdi székhelyű Szociális Gondozó Központ között megköttetett, a házi segítségnyújtásra és családsegítésre, valamint a gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó háromoldalú Szolgáltatási Szerződések módosításának kezdeményezésére

17. Diósd, Árpád-házi lakópark 1380/17, 1380/45, 1380/63 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanok értékesítéséről

10.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.12.13.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

8.Jegyzői beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018.évi munkájáról

13.A Képviselő – testület 2019.évi munkatervének elfogadásáról

14.Az Érdi Tankerületi Központtal megkötött vagyonkezelési szerződés I.sz. módosítása

19.A közterületek tisztántartásáról, a háztartási hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 16/1995.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosítása (tűzgyújtási tilalom) -tájékoztató a beérkezett lakossági javaslatokról

11.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.09.27.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Munkacsoport megalakításáról és az Önkormányzat honlapjának adattartalmának módosításáról

10 A Diósdi Dió Óvoda nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazott dolgozóinak illetménykiegészítéséről szóló fenntartói döntés meghozatala

11 A Diósdi Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexének elfogadásáról

15/A Diósd Város Víziközmű Társulat 2017.évi beszámolójáról,valamint az elszámolási eljárással kapcsolatos teendőkről

16/A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2009 (V.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

12.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 3. rész 2018.08.30.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Diósdi babacsomagról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Társasházi pályázati anyagokról

Diósd Város Viziközmű Társulat 2017.évi beszámolójáról,valamint az elszámolási eljárással kapcs.teendőkről

13.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.06.28.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

4.A házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetek megállapításáról szóló 21/2004. (VII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

5.A reklámok, reklámhordozók és cégfeliratok elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

6.A Diósdi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet elfogadásáról (később kerül kiküldésre)

7.A kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló rendelet elfogadásáról

15.A Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

20.Tájékoztató Diósd Város házszámrendezésének folyamatáról

Pót23. Költségvetést érintő intézkedésről

Pót25. Diósd Város Önkormányzata és Intézményei által használt számítógépes rendszerek karbantartására és üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötésére

14.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.04.26.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

3. A szociális gondolkodás helyi szabályairól szóló 1/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. A gyerekvédelem helyi szabllyirül szóló 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

5. Diósd Község Önkormányzat a közterület használatáról, védelméről és díjáról szóló 7/1196. (V. 30.) számú rendelet módosításáról

9. Ravatalozó kivitelezésének pályáztatása

15. Polgármesteri beszámoló a márciusban kifizetett szociális segélyekről

Pót 16. Diósdi PH várodüzemeltetési létszámának a növelése

Egyebek

15.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.03.29.
Hangfelvétel
15 felszólalás db
Hangfelvétel

22. Diósd Város Önkormányzat diósdi öh. Diósd Város Önkormányzat kérelmének benyújtása előzetes adósságot keletkeztető ügylet tárgyában szóló 65/2018. (III. 8.) számú határozat adatainak pontosítására

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Pót 24. Az Önkormányzat által fenntartott intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 23/2008. (XI. 28) önkormányzati rendeletének módosításáról

22. Diósd Város Önkormányzat diósdi öh. Diósd Város Önkormányzat kérelmének benyújtása előzetes adósságot keletkeztető ügylet tárgyában szóló 65/2018. (III. 8.) számú határozat adatainak pontosítására

3. Diósd helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 9/2006. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. Fák védelmeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

6. Diósd Város Önkormányzat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2015. (X.28.) számú rendelet módosításáról

7. Diósd Város Önkormányzat Diósd város nevének és jelképeinek használatáról szóló rendelet módosításáról szóló 1/1993. (II. 25.) számú rendelet módosításáról (később kerül kiküldésre)

11. A 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

12. Könyvvizsgáló megbízásáról

14. A civil szervezetek 2018. évi pályázatairól

16.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.02.15.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

3. 2018. évi költségvetési rendelet

Pót 20. Az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal való történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén„ címmel 2018-ban meghirdetésre kerülő pályázatának előkészítéséről