Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Dr. Batyalikné Papp-Váry Sára

Diósd Önkormányzata - Képviselő 2014-2019, Független

Korábbi tisztségek
Egészségügyi és Szociális Bizottság, elnök
2014 - 2019
Kulturális, Hagyományőrző és Sport Bizottság, bizottsági tag
2014 - 2019
Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat ellenőrző Bizottság, bizottsági tag
2014 - 2019

Bemutatkozás

Tel:+36 20 398-9065, Batyalikné Papp-Váry Sára gyógytornász vagyok, 46 éves. 20 éve élek Diósdon családommal: két gyermekemmel és férjemmel, aki orvos. 1990-ben végeztem az Egészségügyi Főiskolán. Ezután kórházban dolgoztam, segítve a betegek műtét utáni rehabilitációját. Később Érden, Törökbálinton és Diósdon a házi betegápolási szolgálatnál végzett munkámmal, sikerrel támogattam egy-egy családtag felépülését. Több mint 10 éve a Diósdi Hagyományőrző Klubnak tartok gyógytorna foglalkozást, amely tavaly ősztől már minden diósdi idős ember számára elérhető az önkormányzat támogatásával. A mozgás életformáló ereje fiatal korom óta jellemző rám, éveken keresztül versenytáncoltam. Ma is rendszeresen sportolok, a mozgást az egészség legfőbb megőrzőjének tartom. Idén alapítottunk egy helyi futóklubot, amelynek aktív tagja vagyok. Miután évek óta főleg Diósdon tevékenykedem, sikerült megismernem az itt élő embereket, hétköznapi problémáikkal együtt. Becsülöm őket törekvéseikért, szép és rendezett környezetükért, dolgos és egyre átgondoltabb életvitelükért. Őszinte szeretettel és odaadással támogatom minden korosztályban az egészséges életmód kialakítását és fejlesztését. Ha megválasztanak, pártsemlegesen szeretném képviselni az Önök érdekeit. Szakmailag az egészségügyi és szociális ügyekben kívánok részt vállalni. Célom olyan népegészségügyi program kidolgozása az egészségtudatosság jegyében, amely magában foglalja a tömegsport fejlesztését, szűrőprogramok gyakoribbá tételét, a tudatos táplálkozásra nevelést. Ehhez szükséges a Diósdi Sportközpontban a tömegsport lehetőségeinek fejlesztése, bővítése. Szeretnék sokat tenni egy olyan Diósdért, ahol az emberek becsülik és segítik egymást.
Mutass többet

Felszólalások

Összesen 63 hozzászólás
Találatok
0 db
63 db
1.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.09.26.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

5.)A Zöldfa Bölcsőde 2018 / 2019. nevelési évre vonatkozó szakmai beszámolójának elfogadására

6.)A Diósdi Dió Óvoda 2018 / 2019 – es nevelési évre vonatkozó szakmai beszámolójának elfogadására

7.)A Diósdi Dió Óvoda 2019 / 2020 - as nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére

2.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.08.29.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

1.)Beszámoló a 2019. július 11-e és 2019. augusztus 29-e között történt fontosabb eseményekről

2.)Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.)Beszámoló az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről

5.)Az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 34/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására

6.)A Víziközmű utólagos csatlakozás feltételeiről és a hozzájárulás mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.§ (12) bekezdése alapján

8.)Diósd Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata és aktualizálás

9.)Beszámoló az érdi Szociális Gondozó Központ 2018. évben végzett tevékenységéről

10.)A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához való csatlakozásról

19.)Sürgősségi-a szabadidős járőrszolgálat 2019. II. féléves támogatásáról

3.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.06.27.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

1.)Beszámoló a 2019. május 30-a és 2019. június 27-e között történt fontosabb eseményekről

2.)Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

4.)„Diósd Város Tiszteletbeli Polgára” cím adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

13.)A tüdőszűrés lakossági költségeinek átvállalására vonatkozó közérdekű felajánlás elfogadásáról

4.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.05.29.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

6. A közterület felügyeletről szóló új önkormányzati rendelet elfogadásáról

7. Tájékoztató Diósd Város lakosainak egészségügyi állapotáról

8. Az egészségügyi alapellátást végző orvosokkal kapcsolatos döntések meghozataláról

26. „Passe Tánccsoport támogatásáról

28. 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékeléséről

5.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.04.25.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a 2019. március 29-e és 2019. április 15-e között történt fontosabb eseményekről

2.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.Beszámoló az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről

4.Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

5.A Diósdi Sport Díj alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

6.A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásáról, a parkoló alap képzéséről és felhasználásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására – I. forduló

7.Az egészségügyi alapellátást végző orvosokkal kapcsolatos döntések meghozataláról

8.Beszámoló a Diósdi Rendőrőrs 2018. évben végzett tevékenységéről

10.A Zöldfa Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására irányuló pályázat kiírására és előkészítő bizottság megválasztására

6.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.03.28.
Hangfelvétel
15 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a 2019. február 14-e és 2019. március 28-a között történt fontosabb eseményekről

2.Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról

4. Diósd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.22.) önkormányzati rendeletének IV. számú módosítására

5. Diósd Város sportjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

6. A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

7. A lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 4/2009.(III.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

8. A Zöldfa Bölcsőde szolgáltatási önköltségének 2019. évre vonatkozó megállapításáról és az Önkormányzat által fenntartott intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 23/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

12. A Védőnői Szolgálat 2018. évben végzett munkájáról szóló beszámolóról

13. A Védőnői Szolgálat Ügyrendjének felülvizsgálatáról

17. A civil szervezetek 2019. évi pályázatairól

19. A Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2024 elfogadásáról

20. A sport ösztöndíjjal támogatott sportolók sporttevékenységéről szóló beszámolóinak elfogadásáról

21. A diósdi szelfipont kialakítására

7.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.02.14.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

Beszámoló a 2019. február 1-je és 2019. február 14- e között történt fontosabb eseményekről

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Beszámoló az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről

Diósd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatairól

Diósd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról

Az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények működési rendjéről szóló 27/2003.(XI.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására I. FORDULÓ

A társasházak felújításának támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Diósd Város 2019-2024. évre vonatkozó Sportfejlesztési Koncepciójának elfogadására

A polgármester 2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására

A Diósdi Dió Óvodával kapcsolatos fenntartói döntések meghozataláról

A Zöldfa Bölcsődébe történő jelentkezés módjának, a bölcsődei beiratkozás 2019/2020. nevelési évre vonatkozó időpontjainak és a bölcsődei felvételi körzetnek a meghatározásáról

8.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.01.31.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a 2018. december 13-a és 2019. január 31-e között fontosabb eseményekről

4. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

5. Diósd Város Önkormányzat 2019.évi költségvetési rendeletének megalkotásáról

6. A környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

7. A szennyvízelvezető hálózatra történő közműcsatlakozáshoz nyújtott önkormányzati támogatásról szóló 28/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

8. A civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

13. Beszámoló a bizottságok 2018. évi munkájáról

14. A szabadidős járőrszolgálat támogatásáról

16. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint az érdi székhelyű Szociális Gondozó Központ között megköttetett, a házi segítségnyújtásra és családsegítésre, valamint a gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó háromoldalú Szolgáltatási Szerződések módosításának kezdeményezésére

9.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.12.13.
Hangfelvétel
15 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a 2018.november 30-a és december 13-a között történt fontosabb eseményekről

3.Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

3.Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

4.Diósd Város Önkormányzatának 2018.évi költségvetéséről szóló 3/2018 (II.22.) önkormányzati rendeletének III. számú módosítására

5.A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

6.Az Önkormányzat által fenntartott intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 23/2008. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

8.Jegyzői beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018.évi munkájáról

9.A 2019. évi rendezvénynaptár elfogadásáról

13.A Képviselő – testület 2019.évi munkatervének elfogadásáról

14.Az Érdi Tankerületi Központtal megkötött vagyonkezelési szerződés I.sz. módosítása

22.Diósd, 1187/3. és 1187/4. hrsz. alatti ingatlanok sportcélú hasznosítására vonatkozó pályázati kiírásról

10.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.11.29.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

04. Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

06. Diósd Város településszerkezeti terve módosításának jóváhagyására

07. Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 23/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletének módosítására

09. Diósd Város Önkormányzat rendeleteinek felülvizsgálatára vonatkozó 2019.évi ütemterv meghatározása

14. Diósd Város 2019 – 2024. évre vonatkozó Sportfejlesztési Koncepciója véleményezési munkaanyagának megtárgyalásáról

11.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.09.27.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

01 Beszámoló a 2018 augusztus 31-e és szeptember 27-e között történt fontosabb eseményekről

02 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3 A Diósdi babacsomagról szóló rendelet megalkotására

4 Diósd Város nevének és jelképeinek használatáról szóló 1/1993. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

05 Diósd Város Önkormányzatának 2018.évi költségvetéséről szóló 3/2018 (II.22.) számú rendeletének II. számú módosítására

06 A sport ösztöndíj alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

07 A Zöldfa Bölcsőde 2017/2018 nevelési évre vonatkozó szakmai beszámolójának elfogadásáról

08 A Diósdi Dió Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó szakmai beszámolójának elfogadásáról

09 Diósdi Dió Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése

11 A Diósdi Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexének elfogadásáról

12 A polgármesteri és határkörben megállapított szociális segélyek kifizetéséről 2018 augusztus hónapban

12.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 3. rész 2018.08.30.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Diósd Város Viziközmű Társulat 2017.évi beszámolójáról,valamint az elszámolási eljárással kapcs.teendőkről

Bursa Hungarica Felsőokt.Önkorm.Ösztöndíjpályázat 2019 fordulójához való csatlakozásról

Diósdi sport díj alapításáról szóló 22/2007 (VIII.18.) önk.rend.módosítására

13.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2. rész 2018.08.30.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés közt

14.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.06.28.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.Diósd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 22.) számú rendeletének I. számú módosítására

4.A házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetek megállapításáról szóló 21/2004. (VII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

5.A reklámok, reklámhordozók és cégfeliratok elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

6.A Diósdi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet elfogadásáról (később kerül kiküldésre)

7.A kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló rendelet elfogadásáról

10.Beszámoló a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Diósdi Szolgálatának 2017. évben végzett tevékenységéről

22.Beszámoló a polgármesteri hatáskörben megállapított szociális segélyek kifizetéséről 2018. május hónapban

15.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.05.24.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3. Diósd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) számú rendeletének II. sz. módosítására

4. Kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló rendelet tervezet (Első olvasat)

5. Útépítési együttműködésről és az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

6. Háziorvosi, a házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetek megállapításáról szóló 21/2004. (VII.20.) rendelet módosításáról

8. A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

7. A Diósdi Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására

11. Diósd Város 2017. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról szóló éves belső ellenőri jelentés jóváhagyására

17. Agárdi Popstranddal kötendő együttműködési megállapodás

20. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékeléséről 2017. évre vonatkozóan

21.Tájékoztató a polgármesteri hatáskörben megállapított szociális segélyek kifizetéséről 2018. április hónapban

22 Zárszámadás

16.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.04.26.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

3. A szociális gondolkodás helyi szabályairól szóló 1/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. A gyerekvédelem helyi szabllyirül szóló 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

5. Diósd Község Önkormányzat a közterület használatáról, védelméről és díjáról szóló 7/1196. (V. 30.) számú rendelet módosításáról

6. Beszámoló a Diósdi Rendőrőrs 2017. évben végzett tevékenységéről

15. Polgármesteri beszámoló a márciusban kifizetett szociális segélyekről

17.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.03.29.
Hangfelvétel
33 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Pót 24. Az Önkormányzat által fenntartott intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 23/2008. (XI. 28) önkormányzati rendeletének módosításáról

3. Diósd helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 9/2006. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. Fák védelmeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

6. Diósd Város Önkormányzat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2015. (X.28.) számú rendelet módosításáról

7. Diósd Város Önkormányzat Diósd város nevének és jelképeinek használatáról szóló rendelet módosításáról szóló 1/1993. (II. 25.) számú rendelet módosításáról (később kerül kiküldésre)

13. A civil szervezetek elszámolása a 2017. évben nyújtott támogatás felhasználásáról

21. Polgármesteri beszámoló a februári szociális segélyekről

18.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.02.15.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3. 2018. évi költségvetési rendelet

7. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

9. Polgármester 2018. évi szabadságtervezte

15. INTER-AMBULANCE Zrt. támogatási kérelméről

17. DDSE válogatott versenyzők támogatása

18. Beszámoló a januárban kifizetett segélyekről

19.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.01.25.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

3. A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 28/2006. (IX.30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

4. A lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 4/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról (később kerül kiküldésre)

7. 2018. évi költségvetés vitaanyag

18. Beszámoló a decemberben kifizetett segélyekről

20.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.12.14.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3. Az Önkormányzat által fenntartott intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 23/2008. (XI. 28.) számú rendelet módosításáról (később kerül kiküldésre)

4. Diósd Város Településképi rendeletének jóváhagyása

5. A Diósd helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 9/2006. (V. 1.) rendelet módosításáról

6. Dió Óvoda létszámbővítésre vonatkozó kérelméről

9. Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi munkatervéről

11. A 2018. évre tervezett diósdi rendezvényeiről

24. A polgármesteri hatáskörben megállapított szociális segélyek kifizetéséről 2017. november hónapban

21.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.11.21.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

4. Diósd Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 1. számú módosítása

11. Tájékoztató az októberben kifizetett szociális segélyekről

22.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.10.26.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3. A helyi adókról szóló önkormányzati rendeletről „első olvasat”

4. Költségvetési beszámoló a 2017. I-III. negyedév végrehajtásáról

5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal éves munkájáról

6. Adóhatósági beszámoló

16. Energetikai pályázat tulajdonosi támogatása (később kerül kiküldésre)

17. Beszámoló a polgármesteri hatáskörben kifizetett segélyekről

23.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.09.28.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

3. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

4. A hivatali helyiségen, valamont hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről

5. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kéréseiről szóló 25/2005. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

9. Az Önkormányzat ciklusprogramjának felülvizsgálata

11. Közlekedési koncepció

13. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2018.

15. A Diósd 1751/20 Hrsz. alatti ingatlannal kapcsolatos kérelemről

20. Tájékoztató a polgármesteri hatáskörben kifizetett szociális segélyekről

24.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.08.31.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

01 Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseménykről

02 Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

09 Diósd, Bartók Béla út SPAR várakozni tilos tábla kihelyezése

06 Diósdi Köztemető használati megállapodásáról

10 A 2016 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelésről

12 Diósd Város hatály településfejlesztési dokumentumai és településrendezési eszközei aktuális módosításaihoz településfejlesztési döntések meghozatalára

25.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.07.04.
Hangfelvétel
17 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a lét ülés közötti fontosabb eseményekről

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

5. A diósdi sportdíj alapításáról szóló 22/2017. (VIII. 18.) rendelet módosításáról

8. ÉTCS Kft. 2016. évi beszámolója

10. Zöldfa Bölcsőde szakmai programjának módosításáról

11. A diósdi lakótelep rehabilitációjáról

19. Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési eszközök módosítása

12. A Ciklusprogram felülvizsgálata

13. Javaslat az iskolaudvar kialakítására

16. Rendkívüli szociális támogatásra vonatkozópályázat beadásáról

18. Diósdi Caritas Közalapítvány működéséről

26.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.05.30.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

3.Rendelet a gyermekvédelem helyi szabályairól

4.A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 1/2015 (II.12.) önk. rendelet módosításáról

8.A Diósdi Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásának megosztásáról

12.Az önkormányzati rendezvények költségkeretének meghatározása

19 A Speleo barlangkutató csoport kérelméről

21 Szociális szolgáltatás szervezési koncepció (első olvasat)

23 Menzakártya rendszer

27.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.05.02.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

3. Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszerének bevezetéséről

9. A Diósdi Rendőrőrs 2016. évben végzett tevékenységéről

5. Az Önkormányzati Érd Médiacentrum beszámolója és Diósd Város Önkormányzat kommunilációs feladatainak, munkáinak összefogása

16. A 2017. évi Tele iskolatáska programról

17. A polgármesteri hatáskörben megállapított szociális segélyek kifizetéséről 2017. március hónapban

Pót 19. Önkormányzati beépítetlen ingatlanok értékesítéséről

23 Konténeróvoda helyének közparkosítása

28.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.04.06.
Hangfelvétel
17 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés között

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

3. A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

12. A diósdi 1022/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanból történő értékesítésről

4. Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszerének bevezetéséről

7. Az Intenmed Kft. szerződés módosításáról

20. Javaslat a Tavaszköszöntő programtervezetére és forgatókönyvére

21. Beszámoló a februárban kifizetett szociális segélyekről

29.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.03.07.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

3. Diósd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének IV. módosításáról

9. Civil szervezetek 2016. évi pénzügyi elszámolása

8. Civil szervezetek 2017. évi támogatása

30.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.02.14.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.Diósd Város Önkormányzat képviselő-testületének /2017. (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

4.Diósd Város Önkormányzata 23/2008. (XI. 28) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által fenntartott intézményekben fizetendő térítési díjakról módosítása

10.Adóiroda elhelyezéséről

31.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.01.26.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.2017. évi költségvetési rendelet (Később kerül kiküldésre)

4.KT 2017. évi munkaterve (Később kerül kiküldésre)

11.A 2017. évi civil pályázat kiírása

17.Teniszcentrum kérelem

19.Beszámoló a polgármesteri hatáskörben kifizetett decemberi segélyekről

32.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.12.19.
Hangfelvétel
39 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

17.Alpolgármester választása

19.Kisiskola átépítésével kapcsolatos munkákról

3.Diósd Város Önkormányzat 12/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelete a Képviselő –testület és szervei szervezeti és működési szabályzatának módosítása

5.Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

6.Lakás és helyiségbérleti díjakról szóló rendelet módosításáról

7.Diósd helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 9/2006. (V.1.) ÖR. rendelet módosításának előkészítéséről

8.Diósd Város hatályos településrendezési eszközei teljes eljárással – indított módosítása véleményezési szakaszába érkezett vélemények megismerése és jóváhagyása

9.Bátor Kicsi Lélek Alapítvány támogatásáról

10.Az önkormányzat 2017. évi városi rendezvény terve

11.Az Önkormányzat 2017. évi partnertelepülési programterve

12.2017. évi belső ellenőrzési ütemtervről

13.Kérelem a 1187/4-3-as helyrajzi számú területen lévő teniszklub működtetésével kapcsolatban

14.Városgazda Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról

15.Család és gyermekvédelmi szolgálat kialakításáról

16.Gál János kérelme

18.INTEREG Európai Uniós Pályázaton való indulásról

21.Tájékoztató a polgármesteri segélyekről

22. A Diósdi Rendőrőrs év végi támogatása

23. A diósdi jogsértő építkezéseket érintő intézkedésekről

33.
Diósd Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.12.01.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló rendelet módosítása

6.3809/5 hrsz ingatlan ingyenes felajánlása

8.Születésfa programról

11. Gyógytorna támogatás iránti kérelem

12.Rágcsálóirtás

14. Tájékoztató a polgármesteri segélyekről

15 Diósd területén található Tétényi u. 7/a. sz. önkormányzati ingatlan bekötésének víziközmű-fejlesztési hozzájárulás alóli mentességről

7.az általános iskolai nevelési-oktatási feladatokat ellátó vagyon átadása a KLIK számára

34.
Diósd Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2016.11.10.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

1. A diósdi MEGALIT Fürdő megvalósíthatósági tanulmányának és építészeti vázlattervének bemutatása

35.
Diósd Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése II. rész 2016.11.03.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

10.Temetőüzemeltetésre vonatkozó közszolgáltatási feladatok ellátásáról

14.Diósd, Szent Gellért u. 6/b. bérbeadása

36.
Diósd Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése I. rész 2016.11.03.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3. Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása

4.A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

5.A háziorvosi, a házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetek megállapításáról szóló 21/2004. (VII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

9.A Diósdi gyermekvédelmi tevékenységről

37.
Diósd Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.10.04.
Hangfelvétel
22 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

4. A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 1/2015. (II. 12.) rendeletének módosításáról

6. 2016/I TRE tervek módosításának egyszerűsített eljárás jóváhagyása

10. Szabadidős járőrszolgálat támogatásáról

7. Zöldfa Bölcsőde alapító okiratának módosítása

8. Zöldfa Bölcsőde szakmai beszámolója a 2015-2016 nevelési évről, lletve szakmai programjának módosításáról

9. Dió Óvoda szakmai beszámolója a 2015/2016. nevelési évről

23. 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdés szerinti hitelfelvételről

11. Nagy-Baranya Gyöngyi, Diósd, Pelikán u. 10. vízórájának megszüntetése

13. Diósd, 2474/4 hrsz ingatlan bérbevételéről

14. Diósd, Diófasor u. 40. 3043 hrsz. ingatlan megvételéről

16. Diósd, 1871/3 hrsz-ú telek megvásárlása

17. Diósd, 2385/1 hrsz-ú természetben Kossuth Lajos út 19 sz. alatti ingatlan szolgalmi jog alapítása

19. Diósd közvilágítás felülvizsgálatának megkezdésére

20. Diósd Zöldike u. tervezési szerződéséről

21. Jégkárt elszenvedett Fehérgyarmati kistérség támogatásáról

22. Beszámoló az augusztus hónapban kifizetett segélyekről

38.
Diósd Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.09.01.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.2016. évi költségvetési rendelet II. számú módosítása

4.A háziorvosi, a házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetek megállapításáról szóló 21/2004. (VII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

5.Védőnői tevékenységgel kapcsolatos döntésekről

6.2016. évi költségvetés I. féléves beszámoló

7.Tele-táska programmal kapcsolatos módosítás

8.Szent Gellért Vis maior pályázat költségvetésének módosítása

10.Európai Mobilitási hét 2016. szeptember 16-22.

11.Bajcsy-Zsilinszky Endre u. Talajvíz elvezető rendszer javítása

12.Javaslat a földgáz szolgáltató kiválasztására

39.
Diósd Önkormányzatának képviselõ-testületi ülése 2016.07.14.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

4.Egészségház tervezéséről

8.A Diósdi teniszcentrum bérlőjének kérelméről

12.Beszámoló a júniusban kifizetett segélyekről

40.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése (II. rész) 2016.06.28.
Hangfelvétel
14 felszólalás db
Hangfelvétel

14.ÉTH Kft. 2015 évi beszámolójáról

15.709/2 Hrsz alatti ingatlan megvételre történő felajánlásáról

17.Javaslat a Dió települések meghívására 2017 évbe (Hova guruljon a dió)

18.Homokbánya köz vis maior pályázat költségvetés módosításra

19.Diósd, Szent Gellért utca 1805 hrsz alatti ingatlan melletti közterület

20.Diótörő utca 1624/1 hrsz megvásárlása

21.Közbeszerzés indítása hó és síkosság mentesítés szolgáltatások megrendelésére – ajánlati felhívás jóváhagyása

22.Tulipán utca aszfaltozása

23.Beszerzési Szabályzat

24.Fülemüle utca (Diófasor árok 3025/9 hrsz.) telekalakításával kapcsolatos közműfejlesztési hozzájárulás kompenzációjáról

25.Beszámoló a polgármesteri hatáskörben kifizetett segélyekről

41.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése (I. rész) 2016.06.28.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 25.) számú rendelet módosításáról

4.A háziorvosi, a házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetek megállapításáról szóló 21/2004. (VII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

5.A közterületek tisztántartásáról, a háztartási hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 16/1995. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

6.A helyi közutak kezeléséről szóló rendelet tervezetről

7.Javaslat a temetőbővítési Koncepció elfogadására, Gál János kérelme

8.Javaslat a Szent Gellért Hét programtervezetére és forgatókönyvére

42.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2016.05.26.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.Társasházak hőszigetelésének, épület felújításainak támogatásáról szóló rendelet

4.A Diósd, Karolina utca 500 hrsz. alatti ingatlan 143 m2 nagyságú területének megvásárlására irányuló kérelemről

6. IV. háziorvosi körzet betöltésére vonatkozó pályázatok elbírálásáról

9.Diósd Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatával kapcsolatos teendőkről

11.Teniszpálya pályázat elbírálásáról

14.DDSE Kézilabda fejlesztés, TAO

43.
Diósd Önkormányzata - Közmeghallgatás 2016.04.28.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Diósd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet-tervezete

44.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2016.04.28.
Hangfelvétel
22 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására

4.A helyi kitüntető díj alapításáról szóló 8 /1996. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

5.Diósd Díszpolgára cím alapításáról és adományozásáról szóló 11/1992. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

6.Diósd Város hatályos településrendezési eszközei módosításához településfejlesztési döntés jóváhagyása

7.Diósd 3034/2 Hrsz. –ú, Diófasor utcai ingatlan telekmegosztási eljárásával kapcsolatos kérelemről

8.3044 Hrsz alatti, Diófasor utcai önkormányzati telek bérbevételére irányuló kérelemről

9.Óvodavezetői pályázati kiírásról

10 a Fülemüle utca (Diófasor árok 3025/9 hrsz.) telekalakításával kapcsolatos közműfejlesztési hozzájárulás kompenzációjáról

11.Tele iskolatáska

12.Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság tagsága

13.A Kőbányai út melletti 1396/1 Hrsz. „kivett út” forgalomképessé nyilvánításával kapcsolatos döntésről

14.Nyári napközis tábor

15.Derecskei Sándor Diósd, József Attila u. 8/b. sz. alatti lakosnak a diósdi 1372/2 hrsz. ingatlanról benyújtott kérelmével kapcsolatban

16.Farkas Ottóné földbérleti szerződés meghosszabbításáról

18.Beszámoló a polgármesteri hatáskörben megállapított szociális segélyekről

45.
Diósd Önkormányzatának II. rendkívüli képviselő-testületi ülése 2016.04.14.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Óvodavezetői pályázat kiírásáról

3.DTC kérelme a focipálya bővítésére, parkolók építésére

46.
Diósd Önkormányzatának I. rendkívüli képviselő-testületi ülése 2016.04.14.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

47.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2016.03.31.
Hangfelvétel
35 felszólalás db
Hangfelvétel

2.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

15.Beszámoló a Diósdi Rendőrőrs 2015. évi tevékenységéről

14.A Diósdi 1372/2 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kérelemről

23.Teniszcentrum kialakításáról, pályázati felhívás

25.Közétkeztetés közbeszerzés

29.A IV. házirovosi körzet létrehozásával kapcsolatos pályázati kiírásról

48.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2016.02.25.
Hangfelvétel
18 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

2.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.Diósd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési

4.Utcanév és házak számozásának rendjéről szóló rendelet módosítása

5.Az építményadóról és telekadóról szóló rendelet módosításáról

6.Polgármesteri Hivatal köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet módosításáról

7.A hirdető berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló rendelet módosításáról

8.Óvodai beiratkozás

9.Bölcsődei beiratkozás

17.Köztemetők fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására

11.Diósdi Városgazda Kft. –vel kapcsolatos döntésekről

12.HVB tagjainak választása

13.Diósd Város Sportkoncepciója alapján teniszezési lehetőség kialakítása

49.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2016.01.28.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

2.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.Diósd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete I. olvasat

4.A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 27/2001. (XII. 29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

5.A háziorvosi és védőnői körzetek megállapításáról szóló 21/2004. (VII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

6.A helyi iparűzési adóról szóló 35/2004. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

7.A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 28/2006. (IX.30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

9.A civil szervezetek támogatására vonatkozó 2016. évi pályázatról

10.Diósd Város Önkormányzat és a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodásról

11.Diósd Város Önkormányzat és a Diósdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodásról

18.Diósd gazdasági (fejlesztési) programja

50.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2015.12.17.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

2.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

4.A lakások és helyiségek bérletéről, valamint lakbérek mértékéről szóló 4/2009. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

5.Dió Óvoda 2014-2015. nevelési év tevékenységéről szóló beszámoló

6.Zöldfa Bölcsőde 2014-2015. évi szakmai beszámoló

13.A vállalkozó háziorvosok adókedvezményéről

14.Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkatervéről

51.
Diósd Önkormányzatának képviselõ-testületi ülése 2015.11.26.
Hangfelvétel
15 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

2.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.Költségvetési rendelet 2. számú módosítása

4.A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2009. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

5.Fák védelméről szóló rendelet módosítása

6.Dió Óvoda alapító okiratának módosítása

9.A Diósd 1378 hrsz-ú ingatlanon lévő pince-bérlés tárgyában

11.Diósd Város Önkormányzatának 2016. évi rendezvényeiről

12.Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár szakmai beszámolójáról

13.Az idősek gyógytornájának támogatásáról

14.A lakás és helységbérleti díjak felülvizsgálatáról

52.
Diósd Önkormányzatának képviselõ-testületi ülése 2015.10.28.
Hangfelvétel
19 felszólalás db
Hangfelvétel

1.két ülés közötti fontosabb eseményekről

2.beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.Önkormányzat által fenntartott intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 23/2008. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

4.A községi címer és zászló alkotásáról és használatáról szóló 1/1993. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

5.a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

6.Az építményadóról és a telekadóról

7. az önkormányzat műjégpálya bérlésével és üzemeltetésével kapcsolatosan

8.Vadvirág utca járdaépítésével kapcsolatosan a következő

9.Zsilinszky Péter kompenzáció kérelmével

10.A 462. és 463. hrsz. szám alatti kőbánya (sziklafal) beomlásainak helyreállítása a Vis maior támogatás kertében kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről

19. Születésfa-program elindításáról

53.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2015.10.01.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.Fogyatékos diósdi lakosok nappali ellátásához való hozzájárulás iránti kérelem

9.Az Önkormányzati biztosításokkal kapcsolatosan

10.Tájékoztató a Polgármesteri hatáskörben kifizetett szoc. segélyekről

54.
Diósd Önkormányzatának képviselo-testületi ülése 2015.08.27.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3. A közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet

4. A helyi adókról szóló rendelet módosításának koncepciójáról

5. A HÉSZ módosításának elfogadásáról és az államigazgatási egyeztetésre való külédéséről

7. DTC Egyesület szerződésének módosításáról

8. Településüzemeltetés és a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. átszervezéséről

9. Tervezői megbízás a volt TIGÁZ irodaház iskolává történő átalakításával kapcsolatban

10. Gyalokátkelők és felezővonalak felújító felfestéséről

11. Dezső Lajos Sakkegylet kérelméről

12. A Bursa Hungarrica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozásról

55.
Diósd Önkormányzatának képviselõ-testületi ülése 2015.07.16.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

2.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

4. A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

5.Zöldfa Bölcsőde Szakmai Program módosítása

14.Sípályával kapcsolatos nyilvános pályázati kiírásról

56.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2015.06.24.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2.A „Diósd Község Tiszteletbeli Polgára” cím adományozásáról szóló 3/2006. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

7.A sípálya áthelyezésével kapcsolatos kérelemről

9.A 2015 évi Tele –iskolatáska programról

10.A polgármesteri hatáskörben megállapított szociális segélyek kifizetéséről 2015. május hónapban

57.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2015.05.28.
Hangfelvétel
12 felszólalás db
Hangfelvétel

2.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.Diósd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet-tervezete

4. Diósd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójáról

6.Civil rendelet módosításáról

7.A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról

8.A köznevelési intézménnyel kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozatról

14.Sípálya pályázati döntésről

15.Bringapark létesítéséről szóló pályázati döntésről

20.DTC egyesület értéknövelő beruházásainak vizsgálatáról

21.Diósd Város Önkormányzat felhalmozásának finanszírozásáról

58.
Diósd Önkormányzatának képviselo-testületi ülése 2015.04.23.
Hangfelvétel
32 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

2.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.Az önkormányzat 2014. évi utolsó előirányzat módosításáról

5.Lakás és Helyiségbérleti díjak felülvizsgálatáról

7.A Diósdi Rendőrőrs 2014. évben végzett tevékenységéről

11.Polgármesteri beszámoló a márciusi segélyekről

14. Egy diósdi kerékpáros szabadidőpark -“bringapark”- létesítésére

15. Tervezői pályázat elbírálásáról az óvoda kapacitás bővítéséhez a kisikola épületében

59.
Diósd Önkormányzatának képviselo-testületi ülése 2015.03.26.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

19. Diósd Város közlekedésének újragondolásáról

12. Szakmai beszámoló az ÉFOÉSZ Közép – Magyarországi Támogató Szolgálat 2014. évi tevékenységéről

17. Diósdi Torna Clubbal kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és új szerződés megkötéséről

18. Egy diósdi kerékpáros szabadidőpark -“bringapark”- létesítéséről

25. Polgármesteri beszámoló a februári szociális segélyekről

60.
Diósd Önkormányzatának képviselo-testületi ülése 2015.02.12.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

1. …./2015. (…..) sz. rendelet Diósd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2. ….2015. (……) sz. rendelet a szociális gondoskodás helyi szabályairól

7. A civil szervezetek támogatására vonatkozó 2015. évi pályázatról

10. Az Eötvös József Általános iskola takarítási szakvéleményének bekéréséről

61.
Diósd Önkormányzatának képviselo-testületi ülése 2015.01.29.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

3. A közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 16/1995. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

4. A pályázatfigyelésről, pályázatírásról és az ehhez kapcsolódó feladatok ellátásáról

5. Diósd Város Önkormányzata mellett Működő Idősügyi Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

8. 3025/9-es helyrajzi számú utca elnevezése

10. A IV. felnőtt háziorvosi körzet létrehozásáról

11. A támogató szolgálat ellátására kiírt pályázat eredményéről

16. A Zöldfa Bölcsőde Szülői Fórumába történő delegálásról

22. Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkatervéről

62.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2014.12.02.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

3. Diósd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetés III. számú módosításáról

4. Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi III. negyedéves költségvetés teljesítéséről

7. A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról

8. A szociális feladat-ellátási pályázatok kiírásáról

15. A méhnyakrák megelőző védőoltási programról (Később kerül kiküldésre)

16. Idősügyi Tanács SZMSZ módosítása

63.
Diósd Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2014.11.06.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt