Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Élőben
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Dr. Csizmadia Péter

Pécs MJV Önkormányzata - Frakcióvezető, képviselő , FIDESZ frakció

Korábbi tisztségek
Frakcióvezető
2019 -
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
2019 -

Bemutatkozás

„A következő időszakban az eddigi városi ellenzék magatartásához képest merőben eltérő, minőségi városi ellenzékre készülünk. Az elmúlt 10 évben megszerezett tudást és tapasztalatot kívánjuk a pécsi városlakók javára felhasználni ellenzéki pozícióban is ” „minden olyan városvezetési javaslatot támogatni fognak, ami a pécsiek érdekeit szolgálja, de ellenezni fogják azokat a javaslatokat, amikről az a meggyőződés, hogy szemben állnak a pécsiek érdekeivel.”
Mutass többet

Felszólalások

Összesen 65 hozzászólás
Találatok
53 db
12 db
1.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.05.14. ( sávszélesség probléma miatt az első 2 perc hiányzik.)
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4.) Visszatérítendő állami támogatás utolsó részletének visszafizetése

27. Békepárti nyilatkozat

2.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.04.16.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) Beszámolója a Pécsi Rendőrkapitányságnak Pécs Megyei Jogú Város 2023. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

2.) Beszámoló a Pécsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2023. évi tevékenységéről

3.) Beszámoló a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége 2023. évi tevékenységéről

7.) Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények gazdasági igazgatói (magasabb vezető) megbízása

14.) „Útburkolatok felújítása (I.) tárgyú szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatala

24.) A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatala

3.
Pécs MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2024.03.19.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

5.) Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás által fenntartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól szóló 11/2018. (III.20.) önkormányzati rendelet módosítása

21.) Többlettámogatás nyújtása a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. részére

34.) Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések

4.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.02.20.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

2.) A Pécs Többcélú Agglomerációs Társulás által fenntartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 11/2018. (III.20.) önkormányzati rendelet módosítása és a 192/2022. (IX.20.) számú közgyűlési határozat visszavonása

8.) BIOKOM Nonprofit Kft.-vel kötött eseti közszolgáltatási szerződés módosítása

12.) A „Multifunkcionális sportcsarnok és uszoda, valamint az uszodához kapcsolódó Aquapark építése - tervezési feladatok” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megvalósításához kapcsolódó feladatok meghatározása

5.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.01.23.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

9.) A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatala

16.) A „Pécsbányai Közösségi Ház fejlesztése” tárgyú projekthez kapcsolódó döntések meghozatala (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00705)

19.) A TOP Plusz Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 (FVS) és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) aktualizált verziójának jóváhagyása

22.) Népkonyhai szolgáltatás biztosításához történő hozzájárulás a Nyírségi Szociális Centrum részére

6.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.12.05.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása

13.) Ingatlancsere-szerződés megkötése a PVH Zrt.-vel

18.) Lakossági energiamegtakarítás és felújítási, állagmegóvási munkák támogatására meghirdetett pályázat lezárása és a hozzá szükséges fedezetvállalás

34.) A Pécsi Kommunikációs Központ Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

25.) A PÉSZ 2023. évi 4. sz. módosítási eljárásához kapcsolódó telepítési tanulmánytervek elfogadása és a településrendezési szerződések megkötése

46.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről

7.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.11.14.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása (módosított rendelet-tervezet került kiosztásra)

10.) A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatala (az anyag pótlólagosan került megküldésre)

15.) A Pécsi Kulturális Központ és a Forvertex Kft. között létrejövő hosszú távú bérleti szerződés megkötése a 7633 Pécs, Radnóti Miklós u. 8. számú ingatlanra

34.) Döntés a Pécs Gyükés városrészben elrendelt építési tilalom elrendelését követő egyeztetések eredményének megfelelő feladatokról

8.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.10.17.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) Az önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének megváltoztatásáról szóló 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása

8.) A Tettye Vízház Kft. beolvadása a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.-be (az anyag pótlólagosan került megküldésre)

19.) Fedezet biztosítása a „Misina tető fejlesztése című projekthez kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátása” tárgyú vállalkozási szerződés módosításához (TOP-6.1.4-15-PC1-2022-00005)(az anyag pótlólagosan került megküldésre)

28.) „Víziközmű hálózatok átalakítása, hatékonyságnövelő fejlesztése Pécsett” tárgyú támogatási szerződés 1. és 2. sz. módosítása (KEHOP-2.1.11-21-2022-00014)

9.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.09.19.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) Pécs Gyükés városrészében építési tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása(jelzem, hogy a rendelet tervezet melléklete tartalmilag változott, az érintett telkek száma lényegesen csökkent,kiosztásra került a pontosított rendelet tervezet szövege és indokolása)

2.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása

9.) A Pécs Város jelképeiről, a Város nevének és jelképeinek használatáról, a középületek és közterületek fellobogózásának rendjéről szóló 57/2012. (XII.14.) rendelet módosítása és Pécs város Arculati Kézikönyvének elfogadása

10.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2023.08.29.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok személyi kérdései (az anyag pótlólagosan került megküldésre)

11.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2023.07.04.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

12.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.06.20.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása

5.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

13.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.05.16.
Videófelvétel
20 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtása

2.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az építményadóról szóló 29/2015. (XI.3.) önkormányzati rendeletének módosítása

3.) A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 10/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítása

5.) A Tüke Busz Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

11.) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatása

20.) Fedezet biztosítása a „Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ fejlesztése Pécsett című projekthez kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásához (TOP-6.6.2-16-PC1-2018-00002)

35.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósítandó 2023. évi közösségi költségvetés koncepciójának és szabályzatának elfogadása

41.) Csatlakozási szándék az Országgyűlés orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló békepárti 5/2023.(III.31.) OGY határozatához.

14.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.04.18.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

10.) Új, magas hozzáadott értékű ipari cég betelepítése a Déli Ipari Parkba: precíziós chipelemek gyártásával és összeszerelésével foglalkozó üzem létrehozásának támogatása - Büttner Kft. támogatása pécsi ipari tevékenységének fellendítéséhez

11.) Gazdaságfejlesztési célú visszatérítendő támogatás nyújtása a pogányi 010/5 és 010/6 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséhez a Pogány Községi Önkormányzat részére reptéri működési- és adóbevételek növelése érdekében (az anyag pótlólagosan került megküldésre)

12.) A „Megyeri út fejlesztése I. és II. ütem” tárgyú kivitelezési közbeszerzési eljárás kapcsán ideiglenes önerő biztosítása

13.) Fedezet biztosítása a „Víziközmű hálózatok átalakítása hatékonyság-növelő fejlesztése Pécsett” tárgyban megkötött kivitelezési munka a FIDIC Piros Könyv feltételei szerint 1. és 3. rész tárgyú Vállalkozási szerződések módosításához (KEHOP-2.1.11)

14.) Fedezet biztosítása a Lauber Dezső Sportcsarnok energetikai fejlesztése kivitelezés III. tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásához (TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00008)(az anyag pénteken került megküldésre)

16.) Fedezet biztosítása a Pécsi Ellátó Központ részére önkormányzati tulajdonú rendelők karbantartásához

22.) Pécs Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójának elfogadása

27.) A Baranya Vármegyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása

15.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.03.21.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4.) A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás által fenntartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól szóló 11/2018. (III.20.) önkormányzati rendelet módosítása

12.) HARMAN termelőüzem létesítésévél kapcsolatos döntések

13.) Támogatási pályázat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt., valamint a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. bérlői részére és bérlői kedvezmények

18.) A „Magyarürögi vízfolyás rendezése” tárgyú projekt vállalkozási szerződés megszüntetése (TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00003)

24.) Önerő és önkormányzati ingatlanok biztosítása az „Országos Futópálya-építési Program 2023. Pályázat” keretében építendő rekortán futópálya kivitelezéséhez

25.) Fedezet biztosítása a Biokom Nonprofit Kft.-vel kötött csapadékvíz elvezető rendszerek kialakításával és fenntartásával kapcsolatos eseti közszolgáltatási szerződés 1. számú módosításához

26.) Vagyonkezelési szerződésekkel kapcsolatos döntések

16.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.02.21.
Videófelvétel
29 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3.) A Pécs Többcélú Agglomerációs Társulás által fenntartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 11/2018. (III.20.) önkormányzati rendelet módosítása és a 192/2022. (IX.20.) számú közgyűlési határozat visszavonása

4.) A Pécs város tanulói és hallgatói díjairól szóló 11/2022. (III.25.) önkormányzati rendelet módosítása

9.) Csatlakozás a Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara tagságához

12.) Pécs város arculatának megtervezése pályázati úton

13.) „Pécs, Tető úton bekövetkezett partfalkárosodás helyreállítása” tárgyú vis-maior pályázat benyújtása

14.) A Tettye Forrásház Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása

15.) Tüke Busz Zrt. Zöld Busz projektjének ÁFA - finanszírozása

23.) III. Pályázat kiírása a Dénesi Ödön Program keretében

24.) A Homlokzatfelújítás 2022.#2 pályázat támogatási szerződésének megkötése

32.) Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Koncepciójának elfogadása

33.) Elhatárolódás akkumulátorgyár pécsi telepítésétől (az anyag pótlólagosan került megküldésre)

17.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.02.14.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása

2.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének megalkotása, valamint saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség várható összegének elfogadása a 2024-2026. évekre

3.) Fejlesztési önerő és előfinanszírozási alap létrehozása(az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

18.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.01.24.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

1.) A kitüntetések és szakmai kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 5/2002. (III.5.) önkormányzati rendelet módosítása

3.) A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 42/2005. (XI.29.) számú önkormányzati rendelet módosítása

5.) Igazgatási szünet 2023. évi elrendelése

6.) Fedezet biztosítása és pályázat kiírása civil koordinátori feladatok ellátásához

7.) Fedezet biztosítása a pécsi postahivatalok visszanyitásához és szerződés megkötése

12.) Elektromos meghajtású autóbuszok beszerzését és infrastruktúrájuk kiépítését célzó projekthez kapcsolódó döntések meghozatala (ZFR-ZBP-005)

13.) „Közcélú naperőmű kialakítása Pécs, Füzes-dűlőben” tárgyú projektekhez kapcsolódó döntések meghozatala (TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00001, TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00002, TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00003)

17.) A „Magyarürögi vízfolyás rendezése” tárgyú projekthez kapcsolódó Vállalkozási Szerződés megszüntetése (TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00003)

19.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2022.12.14.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Az építményadóról szóló 29/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelet módosítása(2.§-sal kiegészített adórendelet-tervezet került kiosztásra)

2.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

3.) A 42102/1 hrsz-ú ingatlan csődeljárás során történő megvásárlása (az előterjesztés címe a kiküldött meghívóhoz képest megváltozott)

20.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.12.06.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása

6.) Rendeletalkotás a településterv, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet helyi partnerségi egyeztetéséről

8.) A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működésével kapcsolatos döntések, a 183/2022. (VI.23.) számú közgyűlési határozat visszavonása (megváltozott - a meghívóhoz képest - az előterjesztés címe)

9.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum önkormányzati oldal tárgyalócsoportjának megválasztásáról szóló 256/2019. (XII. 10.) számú határozatának módosítása

13.) Az EUNet 2000 Nonprofit Kft. BIOKOM Nonprofit Kft.-be történő beolvadása

18.) Fedezet biztosítása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás műszaki, technikai hátterének működtetéséről szóló 226/2022. (X.18.) számú közgyűlési határozat módosítása

29.) A BIOKOM Nonprofit Kft.-vel kötött közfeladat-ellátási szerződés módosítása

34.) Pályázat kiírása a Zsolnay Negyedben lévő ingatlanrész bérbeadására

39.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről

41.) Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések

21.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.11.15.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

3.) Az Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

4.) A Pécsi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

5.) Támogatás nyújtása energiaköltség fedezése céljából a TÜKE Busz Zrt. számára (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

10.) Fedezet biztosítása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Energiaaudit és stratégiai irányok meghatározása tárgyú közbeszerzési eljárás megindításához

22.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2022.10.21.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Döntés energiatakarékossági tervről: - rövid távú intézkedések - pécsi civil mentőcsomag - egyedi támogatási rend kialakítása helyi cégek számára valamint forrásteremtés - energetikai célú fejlesztések előkészítése és elindítása

23.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2. rész 2022.10.18.
Videófelvétel
22 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

13.) Fedezet biztosítása a Pécs Megyei Jogú Város szolgáltató cégeivel kapcsolatos elégedettségi mérés 2021 tárgyú beszerzési eljáráshoz és az eljárás megindítása

15.) A Tettye Forrásház Zrt. Tettye Vízház Kft.-ben fennálló üzletrészének értékesítése

20.) A Megyeri út fejlesztése II. ütem tárgyú projekt Támogatási Szerződésének megkötése (TOP-6.4.1-16-PC1-2022-00004)

24.) A Pécs Paktum projekt Támogatási Szerződésének 3. számú módosításának utólagos jóváhagyása (TOP-6.8.2-15-PC1-2016-00001)

34.) Döntés szociális rezsitámogatásról szóló rendelet megalkotásáról

35.) Döntés bérleti díj kedvezményről

39.) Csatlakozó nyilatkozat a háborús szankciók megszüntetésére

24.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 1. rész 2022.10.18.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

4.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 37/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelet módosítása

7.) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

25.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.09.20.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása

4.) A Tüke Busz Zrt. számára nyújtandó önkormányzati támogatás (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

5.) Pécsi Sport Nonprofit Zrt. számára nyújtandó önkormányzati támogatás (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

6.) A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulásban ellátott közös intézményi feladatellátás felmondása

13.) Kertvárosi rendelő energetikai korszerűsítése projekthez kapcsolódó döntések meghozatala (TOP-6.5.1-15-PC1-2016-00003)

16.) Az Európai Unió „HORIZON-CL5-2022-D4-01-02: Renewable-intensive, energy positive homes” című támogatási programjára benyújtott támogatási kérelem utólagos jóváhagyása (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

22.) A 2023. évi használati díj felosztása, a városi víziközmű 2023-2037. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadása (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

23.) A Tüke Busz Zrt. vezérigazgatói pozíciójára kiírt pályázat lezárása

24.) A Homlokzatfelújítás 2022. pályázat támogatási szerződéseinek elfogadása és új homlokzatfelújítási pályázat meghirdetése

31.) A kiemelt sportcélú beruházások és fejlesztések koordinálásával megbízott polgármesteri biztos beszámolója

26.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.06.14.
Videófelvétel
23 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása

2.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2019.(XI.15.) önkormányzati rendeletének módosítása

7.) Polgármesteri biztos megbízása sporttanácsadói tevékenység ellátására

8.) Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések

9.) Pályázat kiírása a Tüke Busz Zrt. vezérigazgatójának megválasztására

10.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Lakhatási Kerekasztala tagjainak megválasztása és ügyrendjének megállapítása

14.) Közbeszerzési eljárás indítása Pécsi közutak és kapcsolódó infrastruktúrák fejlesztése tárgyú keretmegállapodás megkötésére

18.) Fedezet biztosítása a Pécs, Lánc utca 2-4-6-8. épület átalakítása, felújítása és akadálymentesítése kapcsán szükséges szerződések megkötéséhez, megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés elkészítéséhez

33.) Pécs Megyei Jogú Város Gazdaságfejlesztési és Befektetésösztönzési Stratégiájának elfogadása

34.) Pécs Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának elfogadása

37.) Pécs Megyei Jogú Város Lakásgazdálkodási Koncepciója

27.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése -2.rész 2022.05.31.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

28.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése -1. rész 2022.05.31.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) A Modern Városok Program keretében megvalósuló „Multifunkcionális Sportcsarnok és uszoda, valamint az uszodához kapcsolódó Aquapark építése” tárgyú előkészítési projekt kapcsán (GF/JSZF/1061/10/2016) tervpályázati eljárás lebonyolításához szükséges döntések meghozatala

29.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.05.17.
Videófelvétel
23 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtása

3.) Az önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének megváltoztatásáról szóló 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása

5.) A BIOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása

7.) A Pécsi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

15.) A „Zöldliget Bölcsőde energetikai korszerűsítése” c. projekthez kapcsolódó döntések meghozatala - ideiglenes fedezet biztosítása (TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00005)

16.) A Füzes-dűlőben kialakított közcélú naperőművek megvalósítására vonatkozó három darab projekthez kapcsolódó döntések meghozatala - Támogatási szerződések módosítása és módszertani vizsgálathoz kapcsolódó forrás biztosítása (TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00001, TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00002, TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00003)

18.) A „Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” c. projekt keretén belül Pécs települési mélyvonal csapadékvíz elvezetésének korszerűsítése és a 2-0-0; 3-0-0; 6-0-0 főgyűjtőkkel kapcsolatos vállalkozási szerződések megszüntetése (TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00005)

19.) „Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” c. projekt keretén belül a Meszes-patak fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatala (TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00005)

20.) „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Pécs város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekt kommunikációs tervének véglegesítése (KEHOP-3.2.1-15-2017-00021)

21.) A „Homlokzatfelújítás 2022.” c. pályázat kiírása

30.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.04.19.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

1.) A Pécsi Rendőrkapitányság beszámolója Pécs M. J. Város 2021. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

2.) A Pécsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló

4.) Az új építési szabályzat megalkotása és a kapcsolódó döntések meghozatala

7.) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak és felügyelőbizottsági tagjának megválasztása

9.) Fedezet biztosítása az Ifjúságpolitikai Koncepció elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás lebonyolításához

15.) Az „Aktív Pécs - Megújuló Mecsekoldal című 2021-2027-es európai uniós ciklushoz tartozó fejlesztési koncepcióhoz kapcsolódó társadalmi egyeztetés és marketingkommunikációs kampány megvalósításához szükséges fedezet biztosítása

31.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.03.22.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

6.) Pályázat kiírása a Pécs város tanulói és hallgatói díjaira

7.) Önkormányzat és Intézményei számára villamos energia biztosítására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása

13.) Alapítványok kulturális célra történő támogatása

23.) 2022. évi Vagyongazdálkodási koncepció elfogadása

25.) A 622 helyrajziszámú önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala

32.) A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 10 pontjának támogatása

33.) Települési Klímavédelmi Stratégia elfogadása

36.) Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések

32.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.02.22.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása

4.) Az építési telkek kedvezményes értékesítésének feltételeiről szóló 35/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosítása

12.) A Dénesi Ödön kedvezményes telekvásárlási program keretében kiírt pályázat lezárása

18.) A Pécsi Kommunikációs Központ Kft. alapító okiratának módosítása

20.) Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések

33.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.02.15.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének megalkotása, valamint a saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség várható összege 2023-2025. évekre

34.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.01.25.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

4.) 4.)A Janus Pannonius Múzeum, valamint a Csorba Győző Könyvtár által benyújtott pályázatok utólagos jóváhagyása

5.) Fedezet biztosítása az Idősügyi Koncepció elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás lebonyolításához

8.) Iparcsarnok kialakítása a Déli Ipari Parkban projekt keretében megvalósuló üzemcsarnok bérbeadása (TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00005)

10.) A Magyarürögi vízfolyás rendezése tárgyú projekthez kapcsolódó döntések meghozatala (TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00003)

15.) Jogszabályváltozás miatt a polgármester és az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítása

19.) Pécs Megyei Jogú Város sportstratégiájának elfogadása

35.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2021.12.14.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása

3.) A Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a díjköteles várakozóhelyek üzemeltetéséről és használatáról szóló 43/2021. (XI.22.) önkormányzati rendelet módosítása

6.) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési támogatása(módosított határozati javaslat került kiosztásra – 7-9 pont kikerült a határozati javaslatból)

8.) Támogatás új technológiai (3D-nyomtató gyár) cégnek és munkahelyek létrehozása Pécsett, ipari együttműködés a Pécsi Tudományegyetemmel

13.) A Pécs-Pogányi Repülőtér fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatala (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

21.) A Magyar Síakadémia Egyesület támogatása pályázati forrásból történő sítanpálya kialakítására és haszonbérleti szerződés megkötése (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

37.) Pécs Megyei Jogú Város módosított Településfejlesztési Koncepciójának elfogadása

43.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről

36.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2021.11.16.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3.) A köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

4.) A közterületek használatáról szóló 31/2008. (X.15.) önkormányzati rendelete és a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló 48/2013. (XI.18.) önkormányzati rendelete módosítása

7.) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása

8.) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési támogatása

12.) Megújuló Mecsek Program előkészítésével kapcsolatos ingatlanhasznosításra vonatkozó döntések

37.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2021.10.19.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

5.) A BIOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása

6.) Bizottságokban történő személyi változás

7.) Bizottsági Ügyrendek jóváhagyása

14.) A Pécs, Endresz Gy. utca 8/A. szám alatti ingatlanra kötött bérleti szerződés meghosszabbítása

20.) Pécs Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadása

38.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2021.09.21.
Videófelvétel
21 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása

3.) Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása és a kapcsolódó döntések meghozatala

5.) Építési telkek kedvezményes értékesítésének feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

7.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2019. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosítása

8.) Környezetvédelmi és fenntarthatósági megbízott megválasztása

10.) Pályázat kiírása a Pécsi Ellátó Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

13.) Címzetes főjegyzői cím adományozásának kezdeményezése

18.) Dénesi Ödön kedvezményes telekvásárlási program pécsi fiatalok számára

35.) Szándéknyilatkozat a tangó korlátozásmentes gyakorlásáról

36.) Képviselői indítvány megtárgyalása

39.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyûlése 2021.07.13.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Pályázat lezárása a Tüke Busz Zrt. vezérigazgatójának megválasztására

Jogi és Ügyrendi Bizottságban történő személyi változás

A Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Tanács Ügyrendjének módosítása, társelnökének és új tagjának megválasztása

40.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendes Testületi ülése 2021.06.15.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

7. Pécs Megyei Jogú Város önkormányzata közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2019.(XI.15.) önkormányzati rendeletének módosítása

8. Alpolgármester megbízásának visszavonása

41.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020.10.20.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola korszerűsítése és felújítása tárgyú projekttel kapcsolatos döntések meghozatala (TOP-6.5.1-15-PC1-2016-00001)

A Tüke Busz Zrt. 2020. évi fejlesztési támogatásának átstrukturálása és a Támogatási szerződés módosítása

A Nő az Esély Egyesület részére a Pécs, Rákóczi u. 73. sz. alatti helyiség haszonkölcsönbe adása.

Intézkedésekről, Pécs fenntartható közlekedésének fejlesztése érdekében

Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések + napirendek utáni kérdések

42.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2020.09.22.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása

Polgármesteri Biztos megbízása a Kiemelt Sportcélú Beruházások és Fejlesztések koordinálására

A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyének betöltésére kiírt pályázat lezárása

A Tettye Forrásház Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

A BIOKOM Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

Közfeladat-Ellátási Megállapodás megkötése a Pécsi Kommunikációs Központ Kft.-vel

Csatlakozás a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

A TÜKE BUSZ ZRT. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

43.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 2020.07.15.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

44.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselo-testületi ülése 2020.06.23.
Videófelvétel
20 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok személyi kérdései

A Thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft.-vel megkötött háromoldalú megállapodás és adásvételi szerződés módosítása

Nyilatkozat a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására szolgáló pályázathoz

Pályázat beadása az önkormányzati feladatellátást fejlesztések támogatására kiírt felhívásra

A Kőrösi Csoma Sándor utcai rendelőbe költöző alapellátó házi gyermekorvosok részére telephely használathoz hozzájáruló nyilatkozat kiadása

Tiltakozás a Kormánynak az önkormányzatok működését ellehetetlenítő intézkedési ellen

Pécs válasza a klímaváltozás kihívásaira

Siklósi úti Aldi ingatlanán közcélú kutyafuttató létesítéséhez együttműködési megállapodás megkötése

45.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020.03.10.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. éviköltségvetése

Önkormányzati vagyontárgyak árverés útján történőhasznosításáról rendelkező önkormányzati rendeletekmódosítása

Az "Ipari parkok, iparterületek fejlesztése" program keretébeniparcsarnok kivitelezése tárgyú vállalkozási szerződés 1. sz.módosításával kapcsolatos döntések meghozatala (TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00005)

Uránvárosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00002) és az egészségügyi alapellátás infrastrukturálisfejlesztése Pécsett (TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001)projektekkel kapcsolatos döntések meghozatala

KEHOP 3.2.1-15-2017-00021 projekt keretében beszerzettgyűjtőedények lakossági kiosztása

Az Önkormányzat, a BIOKOM Nonprofit Kft. és a QUARTZKft. között megkötött megállapodás módosítása

A Tüke Borház, a Szilárd Leó Park Pavilon és a Megyeri téripavilon hasznosítása

Nyilatkozat kiadása a Székely Szabadság Napjáról

Deklaráció a Székely Szabadság Napjáról (pótlólagos)

46.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2020.02.18.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

BAT Kft. közérdekű kötelezettség vállalása a Pécs, Francia utcai buszforduló létesítése céljából

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a BIOKOM Nonprofit Kft. közötti városüzemeltetési közfeladat-ellátási szerződés módosítása

A Tettye Forrásház Zrt. Alapszabályának módosítása

Pécsbányai Közösségi Ház fejlesztése tárgyú pályázat benyújtása a TOP-7.1.1-16-H-076-3 kódszámú felhívásra

A Pécs-Villány turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása című pályázattal kapcsolatos feladatok átadása

Hozzájárulás a PÉTÁV Kft. KEHOP-5.3.1-17 "Távhő-szektor energetikai korszerűsítése" projektje keretösszegének módosításához

A Tüke Borház, a Szilárd Leó Park Pavilon és a Megyeri téri Pavilon hasznosítása

Kérdések megválaszolása

47.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2020.02.11.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének IV. módosítása

2. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása - I. forduló

48.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselõ-testületi ülés 2020.01.28.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkoló-helyek működtetéséről, valamint a várakozás díjairól szóló 4912011. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítása

A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás által fenntartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól szóló 11/2018. (III.20.) önkormányzati rendelet módosítása

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok személyi kérdései

A "Kodály Zoltán utcai Óvoda energetikai fejlesztése" tárgyú projekthez kapcsolódó döntések meghozatala (TOP-6.5.1-16-PC1- 2018-00007)

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetés előkészítésének módszertana

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tüke Busz Zrt. között fennálló haszonbérleti szerződés módosítása

Építésügyi igazgatási feladatoknak a Baranya Megyei Kormányhivatal részére történő átadásával kapcsolatos megállapodás megkötése

A Ki-Látás Közhasznú Alapítvánnyal a Pécs, Fenyő u. 1. sz. alatti raktár használatára kötött megállapodás módosítása

A Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. 2019. évi működési támogatási szerződésének módosítása

A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A Pécs, Szöcske utca 01613 és 01615 hrsz-ú ingatlanok belterületbecsatolása

A PÉSZ 29. sz. módosítási eljárása lefolytatásához szükséges kiemelt fejlesztési területek kijelölése és a kapcsolódó telepítési tanulmánytervek elfogadása

49.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.12.10.
Videófelvétel
27 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének III. módosítása

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2019.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosítása

Nemzetiségi tanácsnok megválasztása

ldõsügyi Tanács tagjainak megválasztása

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok személyi kérdései

Fedezet biztosítása az Önkormányzat pénzügyi helyzetének átvilágítása, valamint az Önkormányzat intézményei jogi átvilágítása, és az Önkormányzat gazdasági társaságai és intézményei jogi átvilágításának szakértői felügyelete feladatok ellátásához (pótlólagos)

Veress Endre utcai rendelő energetikai felújítása tárgyú vállalkozási szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatala

Új pécsi vásárcsarnok megépítése projekttel kapcsolatos döntések meghozatala (TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00002)

Viziközmű fejlesztésével és felújításával kapcsolatos uniós vissza nem terítendő támogatást nyújtó pályázatokra vonatkozó önerő biztosításához szükséges fedezet megteremtése (pótlólagos)

Nyilatkozat a Bodára tervezett nagy aktivitású nukleáris hulladéklerakó kapcsán

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének nyilatkozata a mecseki uránbánya tervezett újra nyitásáról

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről

50.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület - Közmeghallgatás 2019.12.05.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

51.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 2019.11.14.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

2 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

3. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása (pótlólagos)

4. Bizottságok ügyrendjeinek jóváhagyása

5.Fedezet biztosítása a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárás megindításhoz, valamint a TOP-6.2.1.-15 Budai Nagy Antal utcai Napsugár Bölcsőde felújítása projekthez

7.Döntés a Pécs, Perczel Miklós utca 2. sz. alatti ingatlanra kötött haszonkölcsön szerződésekről

9. Innovációs Biztos megválasztása

52.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület alakuló ülése 2019.10.31.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

7. Napirendi pont

53.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendes Testületi ülése 2019.09.19.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

20. Napirendi pont

22. Napirendi pont

23. Napirendi pont

24. Napirendi pont

54.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.05.17.
Hangfelvétel
31 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtása

3.) Az önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének megváltoztatásáról szóló 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása

5.) A BIOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása

7.) A Pécsi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

15.) A „Zöldliget Bölcsőde energetikai korszerűsítése” c. projekthez kapcsolódó döntések meghozatala - ideiglenes fedezet biztosítása (TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00005)

16.) A Füzes-dűlőben kialakított közcélú naperőművek megvalósítására vonatkozó három darab projekthez kapcsolódó döntések meghozatala - Támogatási szerződések módosítása és módszertani vizsgálathoz kapcsolódó forrás biztosítása (TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00001, TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00002, TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00003)

18.) A „Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” c. projekt keretén belül Pécs települési mélyvonal csapadékvíz elvezetésének korszerűsítése és a 2-0-0; 3-0-0; 6-0-0 főgyűjtőkkel kapcsolatos vállalkozási szerződések megszüntetése (TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00005)

19.) „Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” c. projekt keretén belül a Meszes-patak fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatala (TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00005)

20.) „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Pécs város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekt kommunikációs tervének véglegesítése (KEHOP-3.2.1-15-2017-00021)

21.) A „Homlokzatfelújítás 2022.” c. pályázat kiírása

55.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 2. rész 2020.07.15.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
56.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 1. rész 2020.07.15.
Hangfelvétel
13 felszólalás db
57.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020.03.10.
Hangfelvétel
28 felszólalás db
58.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2020.02.18.
Hangfelvétel
28 felszólalás db
59.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2020.02.11.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének IV. módosítása

2.Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása - I. forduló

61.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület - Közmeghallgatás 2019.12.05.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel
62.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 2.rész 2019.11.14.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

63.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 1.rész 2019.11.14.
Hangfelvétel
22 felszólalás db
64.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület alakuló ülése 2.rész 2019.10.31.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
65.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület alakuló ülése 1. rész 2019.10.31.
Hangfelvétel
8 felszólalás db