Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Élőben
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Dr. Dörnyei Vendel

Tatabánya Önkormányzata - Jegyző

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

06-34/515-700, 779-es mellék

Felszólalások

Összesen 23 hozzászólás
Találatok
22 db
1 db
1.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.04.18.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

02. A Sporttanács tagjainak megválasztása

10. Az M1 autópálya bővítése kapcsán a telekmegosztásokat követően kialakult önkormányzati területek újra hasznosítása, illetve a kialakult, a földforgalmi törvény hatálya alá tartozó telkek rekreációra való kijelölése

14. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

15. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

02. A Sporttanács tagjainak megválasztása

2.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.03.14.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

05. Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi térítési díj rendelet módosítása

14. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése - hálózat szolgáltatási hiba miatt az első 28 perc nem rögzült 2024.02.22.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

06. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi zaj- rezgésvédelemről szóló 20/2011. (V.27.) önkormányzati rendeletének módosítása

04. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

4.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.01.18.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

03. Döntés a hrsz.: 01000/16 ingatlanon a Magyar Telekom Nyrt. bázisállomásának építésérő

08. Döntés településkép védelméről szóló 3/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

16. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

5.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.12.14.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 14/2023. (III.21.) önkormányzati rendeletének módosítása

03. Önkormányzati intézmények köztisztviselőinek, közalkalmazottjainak és munkavállalóinak 2024. évi díjazása

08. A közterületek tisztán tartásáról szóló 30/2013. (X.02.) önkormányzati rendelet módosítása

11. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2024. I. félévi munkaterve

21. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

S02. Sürgősségi indítvány: Intézményi alapító okiratok módosítása

6.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.11.23.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

03. Önálló képviselői indítvány: Tatabánya Megyei Jogú Város 70 év feletti lakosságának támogatása

04. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 14/2023. (III.21.) önkormányzati rendeletének módosítása

05. A tatabányai jégpálya fejlesztéséhez szükséges döntések

09. Tatabánya Megyei Jogú Város közterületi zöldterületeinek fenntartására és közterületeinek tisztántartására vonatkozó szerződés meghosszabbítása

S2 Sürgősségi indítvány: A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás elnökségének megválasztása

18. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

25. Településrendezési eszközök módosításának költségviseléséről szóló döntés: a Tatabánya, Hegy u., 1112/4 hrsz. ingatlan egy szakaszának jelenlegi közúti közlekedési területből történő átsorolása

7.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.10.19.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

04. TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00004 Tatabányai közintézmények napelemes fejlesztése II. projekttel kapcsolatos döntés

07. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

10. A T-Szol Zrt. és az Önkormányzat között létrejött távhőrendszer vagyonkezelésbe adásáról szóló megállapodás alapján történő vagyoni elszámolásról és kidolgozott szerződés bemutatásáról

8.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.09.21.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása

03. A közterületek tisztán tartásáról szóló 30/2013. (X.02.) önkormányzati rendelet módosítása

05. Döntés az Önkormányzat által üzemeltetett jelzőlámpás csomópontok felújításáról

13. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

08. Trafibox készülék kihelyezése Tatabánya közigazgatási területén

10. Önálló képviselői indítvány: Tatabánya Ifjúság utcában autóbusz megálló áthelyezése

15. Kérdések

9.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.08.24.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

09. A törzsvagyonként nyilvántartott Tatabánya 3337/4 hrsz, Tatabánya 589 hrsz, Tatabánya 6151/69, 6151/71, 6151/72, 6151/73 hrsz-ú ingatlanok forgalomképtelen vagyonkörből üzleti vagyonkörbe történő átsorolása

10. Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása

13. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

10.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.06.22.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

03. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2023. évi költségvetéséről szóló 14/2023. (III.21.) önkormányzati rendeletének módosítása

04. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 5/2015. (III.2.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése

05. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a kapcsolódó szolgáltatási és közreműködési díj meghatározásáról szóló 22/2017. (XI.2.) önkormányzati rendeletének módosítása

12. Tatabánya Felsőgalla, Szent István utcai templom környezetében Német Nemzetiségi Emlékmű állításáról szóló döntés

25. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

S1 Sürgősségi indítvány: A 2119/202 hrsz. ingatlan ingyenes bérbeadása a Tatai-Medence OCR és Terepfutó Sportegyesület részére

11.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.05.18.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának a közterületek elnevezéséről és a művészeti alkotások közterületen történő elhelyezésének szabályairól szóló 20/2007. (V.29.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata

06. T-Busz Kft. menetrend módosítási javaslatai

19. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

11. Döntés a Bölcsődefejlesztés Tatabányán III. (TOP-6.2.1-19-TB1-2019-00001) projektekhez kapcsolódó többlet önerő biztosításáról

15. Mandátumadás a TSC Labdarúgó Kft. 2023. május 22-i taggyűlésére

12.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.04.20.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról és kezeléséről szóló 32/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendeletének módosítása

07. A T-Szol Zrt. és az önkormányzat közötti vagyoni elszámolásokkal kapcsolatos döntések

08. A Tatabánya 5329/2 és 5329/3 hrsz-ú ingatlanok hasznosítása, valamint az önkormányzati törzsvagyonként nyilvántartott 5329/3 hrsz-ú ingatlan átsorolása

24. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

25. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

16. Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városrendészeti Irodája szakmai tevékenységének áttekintése, feladatai végrehajtásának eredményessége, a lakossággal való kapcsolattartása, a közterületfelügyelet beszámolója tevékenységéről 2019-2022 évek vonatkozásában

27. Önálló képviselői indítvány: Tatabánya, Újváros Sárberek 11620/22 és 1620/32 hrsz közösségi célú hasznosítása, Tatabánya város rendezési tervének módosítása a Vt-9-ből vegyes övezetből Z jelű zöldövezeti közparkká

29. Kérdések

13.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.03.23.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

03. Döntés a Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat gyermekétkeztetési térítési díjemelés kompenzálásával kapcsolatos kérelméről

07. Állami tulajdonú ingó vagyontárgy térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése

08. Tatabánya, Bánhida és Sárberek településrészeket összekötő közút elnevezése

11. Éves ellenőrzési jelentés, valamint éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2022. évben végzett belső ellenőrzésekről

13. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

14. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

S1 Sürgősségi indítvány: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2023-2025. években várható saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei

S2 Sürgősségi indítvány: Döntés a KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezendő 2023. évi Tűzoltó Nap rendezéséhez kapcsolódóan

14.
Tatabánya Megyei Jogú Város rendkívüli Közgyűlése 2023.03.13.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása

03. Sürgősségi indítvány: Tatabánya MJV Önkormányzatának Közgyűlésének az építményadóról szóló 55/2012. (XI.23.) önkormányzati rendeletének módosítása

15.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.02.16.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

03. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának az önkormányzati vagyonnal

06. A lakások bérletéről szóló 52/2012. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosítása

06. A lakások bérletéről szóló 52/2012. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosítása

11. Bizottsági tagok megválasztása

16. Fehér Enikő Mária beszámolója a Krajcsirovits Henrik Városi MűvészetiÖsztöndíj ideje alatt végzett szakmai munkáról

21. Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2022. évi beszámolója

24. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

16.
Tatabánya Megyei Jogú Város rendkívüli Közgyűlése 2023.02.15.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

17.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.01.19.
Videófelvétel
20 felszólalás db
Videófelvétel

02. Önkormányzati intézmények köztisztviselőinek, közalkalmazottainak és munkavállalóinak 2023. évi díjazása

05. A Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014.(XI.6.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata

10. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

S01. Sürgősségi indítvány: Gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések

S02. Sürgősségi indítvány: KÖLYÖK Kft és Pidex Kft. kérelme

S03. Sürgősségi indítvány: Tulipános Ház üzemeltetésére megkötött szerződés módosítása

18.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.12.15.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

33. Önálló képviselői indítvány: Gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések

S1 Sürgősségi indítvány: Döntés a háziorvosi ügyeleti ellátás jövőbeni biztosításáról

11. Döntés Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata egészségügyi alapellátásával kapcsolatos aktuális feladatokról

13. Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálatának elfogadása

17. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

21. Tatabánya, belterület 3630/15 helyrajzi számú kivett közút elnevezése

25. Döntés a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal KE/3/582-1/2022. sz. törvényességi felhívásáról

28. Belső Ellenőrzési Iroda éves ellenőrzési terve 2023. évre

19.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.11.17.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

01. Tatabánya Megyei Jogú Város helyi adó rendeleteinek módosítása II. forduló

03. Szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása

09. Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi beszámolója

11. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

20.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.10.20.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

01. Döntés az energiaárak növekedéséhez kapcsolódó önkormányzatot és intézményeit érintő költségnövekedések bemutatásáról és az intézkedésekről

02. Tanulmány Tatabánya Megyei Jogú Város közösségi közlekedési fejlesztési koncepciójáról és menetdíj emelésről

13. Önálló képviselői indítvány: TOP Plusz projektek végrehajtásához kapcsolódó döntés

07. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

15. Kérdések

21.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.09.22.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

17. A Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos döntések

03. Sürgősségi indítvány: A T-Szol Zrt. és tulajdonában lévő leányvállalatok 2022. évi pénzügyi terveinek várható teljesítéséről, valamint az energia-áremelkedéssel kapcsolatos lehetséges intézkedésekről szóló tájékoztatás kérése – Szücsné Posztovics Ilona polgármester

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása

04. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

05. Döntés Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata egészségügyi alapellátását érintő kérdésekben

07. A József Attila Megyei és Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt nyilvános pályázat elbírálása, intézményvezető megbízása

10. Támogatási javaslatok a tatabányai lakosok megemelkedett kiadásainak viseléséhez

13. Beszámoló a 2021. évi adóztatási tevékenységről

01. Sürgősségi indítvány: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kérelmezze a lakossági földgáz és villamosenergia fogyasztás kedvezményes mértékének módosítását Magyarország Kormányától – Boda Bánk László önkormányzati képviselő

25. Kérdések

22.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.08.25.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

02. Az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről szóló 35/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

06. „Zöld Óvoda” cím elnyeréséhez szükséges fenntartói nyilatkozat támogatása

07. Döntés Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata egészségügyi alapellátását érintő kérdésekben

09. Tatabánya, Lapatári Malom és Környékének fejlesztése 2. véleményezési kör – Telepítési Tanulmányterv szerinti Településrendezési Eszközök módosításának megindítása

14. Új uszodával kapcsolatos döntések

17. Önálló képviselői indítvány: Gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések

18. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

19. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

23.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.02.22.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

02. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

06. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi zaj- rezgésvédelemről szóló 20/2011. (V.27.) önkormányzati rendeletének módosítása

04. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról