Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Dr. Haragh László

Szentgotthárd Önkormányzata - Képviselő, Fidesz-KDNP

Korábbi tisztségek
Önkormányzati erőforrások és Szociális ügyek Bizottsága
2019 -

Bemutatkozás

+36-20-259-6331

Felszólalások

Összesen 122 hozzászólás
Találatok
83 db
39 db
1.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2024.06.26.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1.Jelentés a lejárt határideju határozatokról, a két ülés közötli?7.

5.Intézményi gyermekétkeztetés ellenorzése elnevezésu belso

13.Egyebek.

2.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2024.05.29.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

9.Értékelés az önkormányzat 2023. évi gyermekvédelmi és gyermek

11.Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lak

31.Egyebek.

3.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2024.04.24.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1.Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

2.A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. A Közbiztonsági Stratégia felülvizsgálata, aktualizálása.

3.Szentgotthárd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének zárszámadása.

14. Energia megtakarítási intézkedési terv végrehajtása, II. számú beszámoló – Épületenergetikai fejlesztési javaslatok.

19. A Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap első pályázati ciklusában beérkezett kérelmek elbírálása.

29.Egyebek.

4.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2024.03.27.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

2. Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről

3. Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése. Beszámoló a 2023. év tapasztalatairól és az elvégzett feladatokról. A 2024. évi Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap szabályzatának elfogadása.

4. SZEOB Tótágas Bölcsődéje térítési díjának meghatározása.

5. A személyes gondoskodást nyújtó (szociális) ellátások 2024. évi díjai.

6. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2024. évi Játszótér cselekvési terve.

8. Római zarándokút – Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium.

10. Református egyház kérelme – pontosítás.

5.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2024.02.28.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2. Beszámoló a PKKE 2023. évben végzett tevékenységéről, valamint tájékoztatás az Egyesület 2024. évi munkatervéről. Tájékoztató a 2024. évi városi rendezvénytervről.

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2024. évi külkapcsolati terve, az elmúlt év tapasztalatai.

9. Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség, felújítási hozzájárulás hátralékáról.

11. A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2023. évi beszámolójának és a 2024. évi munkatervének elfogadása.

6.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2024.01.31.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

2.Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetése.A

3.Tájékoztató az Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában véA

4.A lakások bérletérol szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati

7.Kosárlabdapálya építése a Városi Sporttelepen.

15.Egyebek

7.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.12.13.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1.Jelentés a lejárt határideju határozatokról, a két ülés közöt

2.Beszámoló az önkormányzati részvétellel muködo vállalkozások

8.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.11.29.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.A 2024. évi költségvetés sarokszámai..

3.I., Beszámoló az önkormányzat 2023. évi Energia-racionalizáláA

25.Bérleti díj tartozás

27. Egyebek.

9.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.10.26.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1.Jelentés a lejárt határideju határozatokról, a két ülés közöt

4.Beszámoló a temetok üzemeltetésérol..

5.Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munká

24. Egyebek.

10.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.09.13.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1.Jelentés a lejárt határideju határozatokról, a két ülés közötA

2.Szentgotthárd Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodásának I

3.Környezetvédelmi beszámoló..

4.Beszámoló a Helyi Esélyegyenloségi Programban meghatározott i

21.Szent Kristóf szobor áthelyezéséhez szükséges hozzájárulás..

11.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.06.28.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.Beszámoló a fizetoparkolók muködésérol..

3.Tájékoztató a Szentgotthárdi idoskorúak helyzetérol, ellátásá

4.Beszámoló a városi helytörténeti-értékmegorzo tevékenységrol.

12.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.05.24.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

1.Jelentés a lejárt határideju határozatokról, a két ülés közöt,a!8. Napirendi pont

2.Értékelés Szentgotthárd Város Önkormányzata 2022. évi gyermek,a!9. Napirendi pont

9.Gyermek háziorvosi körnapok szüneteltetése.. Napirendi pont

12.3D térbetu - Farkasfa városrész.. Napirendi pont

19. Egyebek. Napirendi pont

13.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.04.26.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

2.A 2022. évi zárszámadás..

3.A Szentgotthárdi Eszközkezelo és Településfejlesztési Kft. 20

17.A szabadtéri mobil színpadfedés villámvédelmének kiépítése

14.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.03.29.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1.Jelentés a lejárt határideju határozatokról, a két ülés közötd

2.Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevéked

17.Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerzodéseinek

15.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.02.22.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

2.Beszámoló a PKKE 2022. évben végzett tevékenységérol, valaminA¸?6. Napirendi pont

8.Energia megtakarítási intézkedési terv teljesülése ? II. számA¸?6. Napirendi pont

11.A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2022. évi beszámolójA¸?6. Napirendi pont

16.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023.01.31.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

2.Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésén

5.Közvilágítás energia megtakarítási lehetoségek..

9.Pályázat kiírása a IV. számú háziorvosi körzet betöltésére

11.24 Város Szövetsége ? belépés az egyesületbe..

17.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.12.14.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

4.Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2022. évi tevékenységéről.

12.Orvosi ügyeleti ellátás biztosítása.

15.Településrendezési illeszkedési követelmények megállapítása

18.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.11.30.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1.Jelentés a lejárt határideju határozatokról, a két ülés közöt

3.2023. évi költségvetés elokészítése..

12.Közmuvelodési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás me

17.Politikai nyilatkozat.

19.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.10.26.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1.Jelentés a lejárt határideju határozatokról, a két ülés közöt

3.A közlekedés helyzete Szentgotthárdon..

4.Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munká

9.Energia megtakarítást célzó intézkedések.

20.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.09.14.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

3.Beszámoló Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák

21.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.06.29.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

3.A szentgotthárdi templomtér felújítása.

10.Zárt kutyafuttató létesítése Szentgotthárdon

22.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.05.25.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

2.Értékelés Szentgotthárd Város Önkormányzata 2021. évi gyermek

6.Beszámoló a hétközi? és hétvégi orvosi ügyeleti ellátásról..

17.Alpokalja Motel és Kempingben lévo csónakház megvásárlása.

23.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2022.04.27.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

11.Gotthard-Therm Kft. könyvvizsgálói szerzodés..

24.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.12.15.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1.Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

2. 2022. évi költségvetés előkészítése.

egyebek. Napirendi pont

25.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.11.24.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt határideju határozatokról, a két ülés közöt

4.Lakáskoncepció felülvizsgálata..

5.Önkormányzati nonprofit kft. alapítása turisztikai- és sport

26.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.10.27.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1.Jelentés a lejárt határideju határozatokról, a két ülés közötˆ

9.Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények

27.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.09.15.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1.Jelentés a lejárt határideju határozatokról, a két ülés közöt

4.Környezetvédelmi beszámoló. A helyi környezet- és természetvé

6.Szombathelyi Tankerületi Központ kérelme.

28.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2021.06.29.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1.Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közöt

2.Beszámoló a hétközi– és hétvégi orvosi ügyeleti ellátásról..

egyebek.

29.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.02.26.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

1.Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közöt

3.Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevéke

5.Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 2019. évi munk

9.Közterület elnevezése..

15.A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet módosít

egyebek.

30.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.01.29.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1.Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közöt

2.Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése.

4.Sportkoncepció felülvizsgálata. Beszámoló a sportszervezetekb

17.Egyebek.

31.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.12.11.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1.Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között.

4. Beszámoló a 2019. évi közbeszerzésekről..

5.A Tanácsnokkal kötendő feladatellátási szerződés..

12.Temetkezési szolgáltatás tapasztalatai, temetők fenntartásánL

32.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.11.13.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1.1Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között. Napirendi pont

1.3.A közlekedés helyzete Szentgotthárdon.. Napirendi pont

1.5.2020. évi költségvetés előkész. Napirendi pont

1.A nemzetiségi önkormányzatok, Szentgotthárd Város Önkormányzata. Napirendi pont

egyebek. Napirendi pont

33.
Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülése 2019.10.22.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

egyebek. Napirendi pont

34.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.09.19.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

2/11. Napirendi pont

2/21. Napirendi pont

35.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.06.25.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

A város és városrészi temetők állapotának helyzete, felülvizsgálata.

Beszámoló a városi helytörténeti-értékmegőrző tevékenységről.Helyi Értéktár Bizottság beszámolója a végzett munkáról.

Beszámoló Szentgotthárd város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel , hulladékszállítással , a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra.

Beszámoló a fizető parkolók üzemeltetéséről.

Szentgotthárdi VSE kérelme - TAO támogatás önrész biztosítása.

36.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.05.30.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

3. Napirendi pont

2/2. Napirendi pont

2/5. Napirendi pont

2/13. Napirendi pont

egyebek22. Napirendi pont

37.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.04.25.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról

A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. A Közbiztonsági Stratégia felülvizsgálata, aktualizálása

Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről

Értékelés az önkormányzat 2018. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai ellátásáról

A Gotthárd-Therm Kft. 2018. évi beszámolója

A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet bevezetése

Egyebek

38.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2019.03.27.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése ? beszámoló a 2018. évi munkáról, tapasztalatokról, további együttműködési lehetőségek a 2019. évben. 2019. évi cselekvési terv, valamint a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap szabályzatának és pályázati kiírásának elfogadása.

Beszámoló Szentgotthárd város turisztikai cselekvési tervének megvalósításáról, a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület munkaszervezetének 2018. évben végzett tevékenységéről, tájékoztatás az Egyesület 2019. évi munkatervéről.

SZEOB Tótágas Bölcsődéje térítési díjának meghatározása.

MURABA ETT 2019. évi tagdíja.

39.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2019.02.27.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Beszámoló a közművelődési cselekvési terv megvalósításáról. A PKKE 2018. évben végzett tevékenységéről, valamint tájékoztatás az Egyesület 2019. évi munkatervéről. Tájékoztató a 2019. évi városi rendezvénytervről. A közművelődési koncepció felülvizsgálata, a közművelődési rendelet módosítása.

Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről.

Szentgotthárd város 2019.évi külkapcsolati terve, az elmúlt év tapasztalatai.

Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 2018. évi munkájáról szóló beszámoló.

Egyebek.

40.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.01.30.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése.

Helyi termék a helyi asztalokr - testvérvárosi napok pályázati projekt benyújtása.

Javaslat az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló rendelet módosítására.

41.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.12.12.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

5. Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2018. évi tevékenységéréről.

3. Testvér-települési programok és együttműködések pályázat (Bethlen Gábor Alap).

4. A szociális tanácsosi feladatokról.

6. Parkoló-kialakítási ütemterv, parkolási rendelet módosítása.

7. TOP kerékpárút pályázat költségnövekmény igény módosítása.

Egyebek.

42.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.11.28.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

Beszámoló az Ifjúsági Tanács munkájáról és az ifjúsági cselekvési terv megvalósulásáról. Ifjúságpolitikai koncepció felülvizsgálata.

2019. évi költségvetés előkészítése.

Helyi állatvédelmi normatív határozat és intézkedési terv megalkotása.

Egyebek.

43.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.10.31.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

3. A közlekedés helyzete Szentgotthárdon, illetve a forgalmi rend felülvizsgálata.

6. Javaslat a polgármester jutalmazására.

44.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.09.19.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

3. Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól – különös tekintettel a Városi Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásaira.

4. Beszámoló a Helyi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott intézkedési terv végrehajtásáról, új Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása.

5. Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladék-gyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekre.

6. Önkormányzati vízi közművek gördülő fejlesztési terve..

45.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.06.27.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról

3. Beszámoló a városi helytörténeti-értékmegőrző tevékenységről.

4. Az egyházak és az önkormányzat kapcsolata..

3. A kötelező és nem kötelező feladatok megvizsgálásáról valamint a közművelődés és programszervezés területén egy önkormányzat által koordinált rendszer kialakításáról.

8. Beszámoló a szentgotthárdi temetők üzemeltetéséről 2017. január 1-től 2017. december 31-ig terjedő időszakra.

20. Skorpió SE kérelme..

22. Egyebek..

46.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.05.30.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

3. Egészségügyi koncepció felülvizsgálata. Beszámoló a hétközi és hétvégi orvosi ügyeleti tevékenységről.

2. A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári nyitvatartása.

5. Év Szentgotthárdi Rendőre díj.

9. Csatlakozás a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való együttműködéshez.

47.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.04.25.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt hatáeidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

3. Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről

16. Lakások értékesítése..

S20. Katasztrófavédelem kérelme..

24. Egyebek..

48.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.03.28.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2. Beszámoló a városi turisztikai cselekvési terv megvalósításáról

4. SZEOB Játékvár Óvoda megüresedő álláshely betöltése iránti ...

9. Lőrincz Miklós támogatási kérelme könyvkiadáshoz..

S16. TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00011 azonosító számú Fenntartható

49.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.02.28.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

1. Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 2017. évi munkájáról szóló beszámoló.

3. Bevándorlást szervező iroda létesítése..

14. Állami tulajdonban lévő vasúti vasbetonaljak térítésmentes önkormányzati tulajdonba adási kérelme.

21. Egyebek..

50.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2018.01.31.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közötÀ¸˜8. Napirendi pont

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése.À¸˜8. Napirendi pont

3. Rábafüzesért Egyesület kérelme.. Napirendi pont

11. Laktanya jelzáloggal terhelése a munkásszálló projekt kapcsáÀ¸˜8. Napirendi pont

51.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.12.13.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

5. Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2017. évi tevékenységéről.

3. Településarculati kézikönyv elfogadása.

12. Egyebek..

52.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.11.29.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

2. A nemzetiségek és Szentgotthárd Város Önkormányzatának kapcsolata, a további együttműködés lehetőségei.

4. 2018. évi költségvetési koncepció..

5. Beszámoló az Ifjúsági Tanács munkájáról és az ifjúsági cselekvési terv megvalósulásáról.

6. KÖzcélú közvilágítási használati megállapodás..

11. M8 gyorsforgalmi úttal kapcsolatos területértékesítés 0237/3.

16. Egyebek..

53.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.10.26.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1. Jelentés a lejárt határidjű határozatokról, a két ülés között

2. Sportkoncepció felülvizsgálata. Beszámoló sportszervezetek

1. Beszámoló a városi turisztikai cselekvési terv megvalósításáról

5. Javaslat a polgármester jutalmazására..

54.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.09.27.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2.Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekre. A környezetvédelmi program felülvizsgálata.

3. Köznevelési intézmények beszámolója..

9. A 188/2017- es számú, a fürdő működését vizsgáló munkacsoport beszámolójáról szóló határozat visszavonása.

10. Művészeti galéria kialakítása Szentgotthárdon..

55.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.08.30.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

3. Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól , különös tekintettel a Városi Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásairól.

4. Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata.

6. DIGI adótornyok és antennatartók létesítése.

8. Településrendezési eszközök módosítása - Zsida városrész gyalogút

11. TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00011 azonosítószámú, Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon c. pályázat létesítmény-típusának meghatározása.

S16. Pályázati lehetőség munkásszálló építéséhez.

18. Egyebek.

56.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületi ülése 2017.06.28.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

3. Temetkezési szolgáltatás tapasztalati, temetők fenntartásának, rendjének áttekintése.

57.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületi ülése 2017.05.31.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

3. Beszámoló a Hétközi- és hétvégi orvosi ügyeleti tevékenységről

2. Az üzletek éjszakai zárva tartásáról szóló rendelet.

7. Forgalmi rend felülvizsgálata.

8. Településrendezési eszközök módosítása..

19. Egyebek..

58.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületi ülése 2017.04.26.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

3. Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről.

3. Független vizsgálóbizottság felállítása a fürdő működésének kivizsgálására

11. A Csicsóka Oktatási és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. (Partium Alapfokú Művészeti Iskola) kérelme.

15. Kutyamenhely ügye.

33. Egyebek.

59.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületi ülése 2017.03.29.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

2. Értékelés az önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai ellátásáról.

6. Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület 2016. évben végzett tevékenységéről, valamint tájékoztatás az Egyesület 2017. évi munkatervéről. Beszámoló a városi turisztikai cselekvési terv megvalósításáról.

10. TérÍtési dÍj meghatározása a SZEOB Tótágas Bölcsődéjében.

14. Testvér - települési együttműködések pályázat.

23. Nem lakás céljáró szolgáló helyiségek bérleti szerződéseinek és díjainak felülvizsgálata .

26. Egyebek.

60.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületi ülése 2017.03.01.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

01. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

02. Beszámoló a közművelődési cselekvési terv megvalósításáról.

03. Szentgotthárd Város 2017. évi külkapcsolati terve, az elmúlt év tapasztalatai.

08. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2016. évi munkájáról szóló beszámoló.

11. A SZET Szentgotthárdi Kft. és SZIP Kft. ellenőrzése.

13. Kutyamenhely, illetve ebrendészeti telep működtetése.

34. Egyebek.

61.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselõ Testületének ülése 2017.02.01.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete.

8. Kutyamenhely illetve ebrendészeti telep működtetése.

10. Õrségi kerékpárút kitáblázás.

24. Közmeghallgatás. / 25. Egyebek

62.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2016.12.14.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1.Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

6. Elektromos töltőállomás létesítése.

63.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2016.11.30.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

2. Beszámoló Szentgotthárd város 2016. évi Energiaracionalizálási Programterve teljesítéséről és a 2017. évi Energiaracionalizálási Programterv javaslatáról. Energiagazdálkodás és az energiaracionalizálás új lehetőségei – energia koncepció kidolgozása. A város közvilágítási helyzetének áttekintése.

3. Beszámoló az Ifjúsági Tanács munkájáról és az ifjúsági cselekvési terv megvalósulásáról.

1. Javaslat a polgármester jutalmazására.

2.MURRABA Európai Területi Társulás létrehozása.

19. Egyebek.

64.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2016.10.26.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

3. A közlekedés helyzete Szentgotthárdon.

9. Energetikai Bizottsági tag(ok) választása.

14. Élelmezési nyersanyagnormák meghatározása.

18. Településrendezési felvetések: Lakóterületi hasznosítás

65.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2016.09.28.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és és a lejárt határidejű határozatokról.

2. Köznevelési intézmények beszámolója a 2015/2016-os tanév tapasztalatairól, valamint tájékoztató a köznevelési intézmények helyzetéről tanévkezdés előtt.

3. Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekre.

4. A St. Gotthard Spa és Wellness Fürdő és a szálloda együttműködésének tapasztalatai, város idegenforgalmi helyzetének alakulása, fejlesztési lehetőségek.

4. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból.

9. Köztéri wi-fi kialakítása.

12. Szentgotthárd Fúvóskulturájáért Egyesület kérelme.

14. Településrendezési felvetések : I. lakóterület hasznosítása Rábatótfalu városrészben

66.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2016.09.01.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

5. Szentgotthárd Hársas tó, művészi installáció.

9. Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programja felülvizsgálatának véleményeztetés utáni elfogadása.

15. Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér- és közös költség hátralékáról.

16. TDM határon átnyúló ( SI-HU ) pályázat.

18. Egyebek.

67.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2016.06.29.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

3. Beszámoló az intézményekben az önkormányzat által folytatott munkákról különös figyelemmel az önkormányzattal, SZET-tel, egyéb szolgáltatókkal (pl. takarítás) való együttműködés tapasztalataira.

5. Hétközi-és hétvégi orvosi ügyeleti ellátás.

6. Szentgotthárd Egészségügyi Koncepciója 2016.

17. Közlekedésfejlesztési pályázati lehetőség.

19. Egyebek.

68.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2016.06.01.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

2. A lakáskoncepció megvalósulásának értékelése.

3. Beszámoló a Hétközi- és hétvégi orvosi ügyelet tevékenységéről.

4. Értékelés az önkormányzat 2015. évi gyermekvédelmi és és gyermekjóléti feladatai ellátásáról.

1. Rendezési tervek felülvizsgálata - beérkezett vélemények, észrevételek ismertetése.

22. Egyebek.

69.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2016.04.27.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és°“’8. Napirendi pont

3. Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységérő°“’9. Napirendi pont

4. Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének °“’8. Napirendi pont

3. Tekepálya vezérlőpult javítás.. Napirendi pont

5. Szentgotthárdi VSE Labdarúgó Szakosztály kérelme. ( TAO önrés°“’9. Napirendi pont

8. Tudományos és Technológiai Park TTP létrehozása Szentgotthᰓ’9. Napirendi pont

70.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2016.03.31.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1.Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és l‰©9. Napirendi pont

2.Szentgotthárd Város Önkormányzata által 2014. óta megvalósítotl‰©9. Napirendi pont

4. Az Egészségügyi Koncepció felülvizsgálata és módosítása. Beszl‰©9. Napirendi pont

20. Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. alatti Autóbusz állomás hal‰©9. Napirendi pont

71.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2016.02.24.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről ésôÛ¢8. Napirendi pont

3. Beszámoló a közművelődési cselekvési terv megvalósításáról. AôÛ¢9. Napirendi pont

4. Ifjúsági koncepció elfogadása.. Napirendi pont

1. Turiisztikai fejlesztési projekttervek.. Napirendi pont

24. Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. sz. alatti üzlethelôÛ¢8. Napirendi pont

72.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2016.01.27.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Közalapítványok alapító okiratainak módosítása.. Napirendi pont

5. Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíjrendelet módosítása.. Napirendi pont

73.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2015.12.16.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és¤`œ9. Napirendi pont

2. Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások ¤`œ9. Napirendi pont

9. Molnár István László lakásügye.. Napirendi pont

74.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2015.11.25.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és01‘9. Napirendi pont

2. Beszámoló Szentgotthárd város önkormányzati intézményei 2015.01‘9. Napirendi pont

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési 01‘8. Napirendi pont

3. Az Ifjúsági Koncepció felülvizsgálata.. Napirendi pont

15. Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lak01‘9. Napirendi pont

24. Közmeghallgatás.. Napirendi pont

75.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2015.10.28.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2. Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevékel‰ª9. Napirendi pont

3. Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdál‰ª9. Napirendi pont

19. Közmeghallgatás. Napirendi pont

20. Egyebek. Napirendi pont

76.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselõ Testületének ülése 2015.09.30.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1.Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és Ð$¥8. Napirendi pont

3.Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáróÐ$¥8. Napirendi pont

3. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016.. Napirendi pont

23. Gotthárd-Therm Kft. kérelme.. Napirendi pont

77.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2015.08.26.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és菂9. Napirendi pont

8. A szentgotthárdi Kollégium működtetése.. Napirendi pont

78.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2015.06.24.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

1. Bezsámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról

3.Közterület fenntartási, - fejlesztési cselekvési terv felülviz˜¬˜8. Napirendi pont

7.Civil keret felosztása.. Napirendi pont

Egyebek. Napirendi pont

79.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2015.05.28.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről ésU˜9. Napirendi pont

12. A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet módosítU˜9. Napirendi pont

14. Zsidai terület ügy.. Napirendi pont

Egyebek. Napirendi pont

80.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2015.04.29.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és4©9. Napirendi pont

2. Magasabb vezetői (igazgatói) megbízás a Móra Ferenc Városi Kö4©9. Napirendi pont

13. A (turisztika) információs központ további működtetésének fe4©8. Napirendi pont

17. Az építményadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.. Napirendi pont

egyebek. Napirendi pont

81.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselõ Testületének ülése 2015.03.25.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Közmeghallgatás. Napirendi pont

3. Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése - beszáô…ú. Napirendi pont

4. Beszámoló a városi helytörténeti - értékmegőrző tevékenységrőô…ú. Napirendi pont

2.9. Testvérvárosi kapcsolat kialakítása a törökországi Dilosivaô…ú. Napirendi pont

82.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2015.02.25.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

I.1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről

I.4. Közművelődési koncepció felülvizsgálata.

II.1.Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2015. évi munkaterve

II.14.Önkormányzati tulajdonú utak burkolat-felújítása 2015.

EGYEBEK. Napirendi pont

83.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2015.01.28.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési tervezete.

6. Vizsgálóbizottság felállítása a sportcsarnok körüli visszáságok felderítésére.

84.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének rendkívüli ülése 2015.11.16.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének rendkívüli ülése

85.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselõ Testületének ülése 2015.10.28.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

2. Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről.

3. Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási irányelvek érvényesülése. Új irányok, lehetőségek. Beszámoló az Önkormányzat tulajdonában álló földterületek, erdők hasznosításáról.

4. A közlekedés helyzete Szentgotthárdon.

19. Közmeghallgatás

20. Egyebek

86.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2015.09.30.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

2.Beszámoló a vállalkozó háziorvosok, fogorvosok munkájáról.

3.Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekre. A környezetvédelmi program felülvizsgálata.

3. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016.

7. Műfüves labdarúgópálya működtetése, szükséges beruházások.

10. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból.

23. Gotthárd-Therm Kft. kérelme.

24. Szentgotthárdi Horgász Egyesület kérelme.

EGYEBEK

87.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselõ Testületének ülése 2015.04.29.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
Hangfelvétel

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

2. Magasabb vezetői (igazgatói) megbízás a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeumban.

3. Településfejlesztési koncepció elfogadása.

13. A (turisztika) információs központ további működtetésének fedezete.

17. Az építményadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

egyebek

88.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselõ Testületének ülése 2015.03.25.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

Közmeghallgatás

3. Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése - beszámoló a 2014. évi munkáról, tapasztalatokról, további együttműködési lehetőségek a 2015. évben. 2015.évi cselekvési terv elfogadása, valamint a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap szabályzatának és pályázati kiírásának elfogadása.

4. Beszámoló a városi helytörténeti - értékmegőrző tevékenységről. Helyi értéktár létrehozásának tapasztalatai. Helyi Értéktár Bizottság beszámolója a végzett munkáról.

2.9. Testvérvárosi kapcsolat kialakítása a törökországi Dilosival.

Egyebek

89.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2014.12.17.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

2. Beszámoló az önkormányztai részvétellel működő vállalkozások munkájáról. A vállalkozásokban a testület által delegált felügyelő bizottsági elnökök és tag, ellenőrző testület beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. Beszámoló az önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok munkájáról.

2.2 Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme.

2.6 A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása.

2.12 SZMSZ módosítása.

EGYEBEK

90.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselo Testületének ülése 2014.11.26.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

3) Jelentés a Fenntarható Fejlődésért Szentgotthárdon program állásásól. Vizsgálat helyi pénz bevezetésének lehetőségeiről, helyi termékek értékesítésének és fogyasztásának előtérbe helyezésére. A lokálpatriotizmus előtérbe hozatalának lehetőségeiről.

4) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója.

5) Élelmezési nyersanyagnormák meghatározása.

7) Térinformatikai rendszer létrehozása.

13) „A Szentgotthárd térségi közösségi közlekedés fejlesztése” című pályázati projekthez szükséges önerő biztosítása.

EGYEBEK

91.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselõ Testületének ülése 2014.10.29.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

2.4

egyebek

92.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2014.10.22.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel
93.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének alakuló ülése 2014.10.22.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel
94.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselo Testületének ülés 2014.09.24.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel
95.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselo Testületének ülése második rész 2014.08.26.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

2.1

2.7

96.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselo Testületének ülés 2014.06.25.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
97.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselo Testületének ülés 2014.05.28.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

2.11

2.13

egyebek

98.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselõ Testületének ülése 2014.04.30.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

egyebek

99.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselõ Testületének ülése 2014.03.26.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
100.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselõ Testületének ülése 2014.02.26.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

k11

k14

egyebek

101.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselõ Testületének ülése 2014.01.29.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel
102.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2013.12.18.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel
103.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2013.11.27.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel
104.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2013.10.30.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése

105.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2013.10.30.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése

106.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2013.09.25.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése

107.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2013.09.25.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése

108.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2013.08.28.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
Hangfelvétel

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése

109.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2013.06.26.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő testületének ülése

110.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2013.05.29.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő testületének ülése

111.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2013.05.29.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő testületének ülése

112.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2013.04.24.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése

113.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2013.03.27.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő testületének ülése

114.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2013.01.30 2013.01.30.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2013.01.30

115.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2012.12.12.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel
116.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2012.10.31.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
117.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő testületének ülése 2012.09.26.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel
118.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2012.08.29.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel
119.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2012.06.27.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése

120.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének rendkívüli ülése 2012.06.11.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének rendkívüli ülése

121.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Társadalmi Bizottság ülése 2012.05.30.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Szentgotthárd Város Önkormányzata Társadalmi Bizottság ülése

122.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselõ Testületének ülése 2012.02.29.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése