Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Dr. Havasi Márta

Érd MJV Önkormányzat - Képviselő 2014-2019, Mszp-DK-Együtt

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 28 hozzászólás
Találatok
28 db
0 db
1.
Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése 2019.05.30.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

18. Napirendi pont

19. Napirendi pont

2.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019.03.28.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat alapítványi forrás átadására

3.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019.02.28.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat az 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet több részterületet érintő módosítására

Javaslat az Érd, Tolmács u. 091/4, 091/6, 091/34, 091/144 és 091/146 ingatlanok gazdasági célú fejlesztésére vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadására

4.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019.02.14.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

5.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019.01.31.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat az Érdi Városfejlesztési Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítására

Egyebek

6.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018.10.25.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a 2. számú iskolafogorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat az önkormányzat és az ÉTV Kft. között létrejött szerződés alapján a vízi közművek, műtárgyak 2018. évi bérleti díjának jóváhagyására

7.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018.09.27.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Tájékoztató és helyzetjelentés a Modern Városok Program jelenlegi helyzetéről, és javaslat a további célok meghatározására

Egyebek

8.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlés rendkívüli ülése 2018.07.09.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság másik ügyvezető igazgatójának és felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására

9.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018.06.28.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Rendeletalkotási javaslat a város területén működő közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről

Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a polgármesteri hivatal létszámának meghatározására

Javaslat pályázat kiírására az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására

Beszámoló a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2017. évi tevékenységéről

Beszámoló a városban működő civil szervezetek 2017. évi önkormányzati támogatásáról

Javaslat alapítványi források átadására

10.
Érd Megyei Jogú Város rendkívüli Közgyűlése 2018.05.31.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat döntés-előkészítő bizottságba történő póttag delegálására

11.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018.05.24.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosítására

5. Javaslat az Érdi Sport Kft. és a Delta Röplabda Sportegyesület között röplabdacsarnok építésére kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására

12.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018.04.26.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Modern Városok Program „Szabadidőközpont- és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton” című projekt megvalósításáról szóló célokmány elfogadására

Javaslat az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában és működtetésében levő Érdi Bolyai János Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat véleményezésére

Egyebek

13.
Érd Megyei Jogú Város rendkívüli Közgyűlése 2018.03.27.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Pályázat

14.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018.02.22.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

13. Egyebek

15.
Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése 2018.02.15.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről

16.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018.01.25.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Javaslat a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői munkakörének betöltésére vonatkozó pályázat elbírálására

5. Javaslat az új közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatályba lépésével összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosítására

6. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) rendelet és a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok alapító okiratának módosítására

14. Javaslat a Soros-terv elutasítására

17.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017.12.21.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati finanszírozás fedezetének biztosítására

Javaslat az ÉVSE támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára

18.
Érd Megyei Jogú Város rendkívüli Közgyűlése 2017.11.14.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. - Beszámoló az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről

7. Javaslat Vörösmarty Mihály Gimnázium intézményvezetőjének ismételt vezetői megbízásával kapcsolatos nyilatkozat kiadására

19.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017.10.26.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Tájékoztatók

Rendeletalkotási javaslat a településképet meghatározó reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezéséről

Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet

Javaslat a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosítására

Javaslat az Érd, Tompa M. u. 1. szám alatti, 15265 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan vagyonkezelésbe adására

20.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017.09.28.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a polgármesteri hivatal álláshelyeinek meghatározására

12. Javaslat az IKOP-3.1.0-15 kódszámú „Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a Közép-magyarországi régióban” című pályázat benyújtásáról szóló 160/2016. (VI.23.) határozat visszavonására

18. Napirendi pont

21.
Érd Megyei Jogú Város rendkívüli Közgyűlése 2017.07.10.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat az Érd, Erika u. 6. szám alatti 22284/2 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan hasznosítására

22.
Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése 2017.05.25.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Napirendi pont

9. Napirendi pont

25. Napirendi pont

27. Napirendi pont

30. Napirendi pont

23.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017.04.27.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

6. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet, valamint az Ifjúsági Önkormányzat Alapokmányának módosítására

22. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és a Hargitai Farkasok Sportegyesület között jégcsarnok építésére kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására

28. Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyására - Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyására

24.
Érd Megyei Jogú Város Közgyulése 2017.03.23.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

5. Javaslat a tehergépkocsik közlekedésének súlykorlátozásáról szóló 35/2003.(XI.30.) önkormányzati rendelet újraalkotására

14. Javaslat egyes költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására

19. Javaslat az Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos 2016. évi szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására

23. Beszámoló a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság 2016. évi tevékenységéről

25.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendkívüli ülése 2017.03.09.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-vel

26.
Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése 2017.02.23.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

9. Napirendi pont

15. Napirendi pont

19. Napirendi pont

27.
Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése 2017.01.26.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

11. Napirendi pont

12. Napirendi pont

20. Napirendi pont

28.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendkívüli ülése 2016.12.05.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

2. Tájékoztató a Modern Városok Program előrehaladásáról