Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Élőben
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Dr. Holicska Judit

Tatabánya Önkormányzata - Aljegyző

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

06-34/515-700/339

Felszólalások

Összesen 22 hozzászólás
Találatok
21 db
1 db
1.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.05.23.
Videófelvétel
42 felszólalás db
Videófelvétel

15. Önálló képviselői indítvány: Küzdőcsarnok elnevezése Csernoviczki Éva cselgáncsozóról

03. A megemelkedett gyermekétkeztetési térítési díjak kompenzálása Tatabánya teljes köznevelési rendszerét felölelően

04. Támogatási kérelem előkészítése és benyújtása a TOP Plusz 6.2.1-23 pályázati felhívásra „A tatabányai Bányászati és Ipari Skanzen felújítása, fejlesztése” címmel

05. Beszámoló a T-Busz Kft. részére 2023. évre nyújtott pénzügyi kompenzáció elszámolásáról

07. Döntés a volt Bánhidai Erőmű területét érintő településrendezési eszközök módosítása ügyében

08. „Értékvédelmi Támogatás 2024.” című pályázat kiírása Tatabánya Megyei Jogú Város helyi egyedi védettségű építészeti értékeinek karbantartására, felújítására

09. Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelme a Tatabánya belterület 3704 hrsz.-ú ingatlan üzemeltetésbe vétele iránt

10. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő rekreációs célra kijelölt ingatlanok nyilvántartásának módosítása

11. Döntés Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata egészségügyi alapellátását érintő kérdésekben

12. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez

13. A helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatának elfogadása

16. Önálló képviselői indítvány: Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása

17. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

18. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.04.18.
Videófelvétel
30 felszólalás db
Videófelvétel

01. Tatabánya, Csákányospuszta, 0612/4 hrsz-ú ingatlan, régészeti lelőhelyen Árpád-kori templomrom megőrzési munkáival és bemutatásával kapcsolatos döntés

03. Döntés a Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetséggel kötött Sportlétesítmények üzemeltetésére vonatkozó együttműködési megállapodás tárgyában

04. Döntés a 2023. évről készült gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelésről

05. Döntés a Tábita Alapszolgáltatási Központtal, házi segítségnyújtás támogatás biztosítása tárgyában kötött Együttműködési Megállapodás módosításáról

06. Döntés Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata egészségügyi alapellátását érintő kérdésekben

07. Döntés a Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda fenntartójával megkötött köznevelési szerződés megújításáról

08. Döntés városfejlesztési megállapodás kötéséről a Spirit Lakópark Kft.-vel

09. A Tatabánya 4164/2, 4165/31, 4165/32, 4165/33, 4165/50, 5732/2 hrsz-ú földrészletek telekcsoport újraosztásához szükséges telekalakítással vegyes ajándékozási szerződés megkötése

10. Az M1 autópálya bővítése kapcsán a telekmegosztásokat követően kialakult önkormányzati területek újra hasznosítása, illetve a kialakult, a földforgalmi törvény hatálya alá tartozó telkek rekreációra való kijelölése

11. „Balaton és térsége ivóvízellátásának modernizációjához kapcsolódó előkészítés” projekt vonatkozásában vízvezetési szolgalmi jog alapítása

12. Alapítványi támogatások

13. Önálló képviselői indítvány a Tatabánya Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatával kapcsolatos lakossági panasz orvoslására

14. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

15. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

02. A Sporttanács tagjainak megválasztása

17. Kérdések

18. Közügyeket érintő képviselői felszólalások

02. A Sporttanács tagjainak megválasztása

3.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.03.14.
Videófelvétel
26 felszólalás db
Videófelvétel

S2 Sürgősségi indítvány: Civil szervezetek támogatásai

02. Döntés a Tatabánya 086/2 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonásáról

03. Döntés véleményezési szakasz lezárásáról és végső véleményezési szakasz megindításáról a volt Bánhidai Erőmű területét érintő településrendezési eszközök módosítása ügyében

04. 2024. évi városi nagyrendezvényekkel kapcsolatos döntések

05. Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi térítési díj rendelet módosítása

06. Döntés a nevelési-oktatási intézmények étkeztetéssel kapcsolatos helyiségeinek bérbeadási díjának módosításáról

07. Döntés Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata egészségügyi alapellátását érintő kérdésekben

08. A Nyári Napközis Tábor szolgáltatási térítési díjának meghatározása

09. Tatabánya belterület 4165/43 és 4165/51 hrsz-ú ingatlan részleges átminősítése

10. Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokra vonatkozó szolgalmi jog alapítás

11. Éves ellenőrzési jelentés, valamint összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a 2023. évben végzett belső ellenőrzésekről

12. Alapítványi támogatások

13. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

14. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

12. Alapítványi támogatások

S3 Sürgősségi indítvány: Önkormányzati véleménynyilvánítás intézmény átszervezéséről

S1 Sürgősségi indítvány: Döntés a Gyémánt Fürdő területén lévő sportuszoda víztartásával kapcsolatos meghibásodás javítási feladatairól

4.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése - hálózat szolgáltatási hiba miatt az első 28 perc nem rögzült 2024.02.22.
Videófelvétel
36 felszólalás db
Videófelvétel

05. Döntés a gyermekétkeztetési rezsiköltség meghatározásáról és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a nevelési-oktatási intézmények és bölcsődék intézményi térítési díjának meghatározásáról szóló 1/2013. (II.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

07. Döntés a tanárbéremeléshez szükséges egyes kormányrendeleti szabályokról szóló 3/2024. (I.18.) Korm.rendelet hatályba lépése kapcsán

08. Döntés a Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat gyermekétkeztetési térítési díjemelés kompenzálásával kapcsolatos kérelméről szóló 98/2023. (III.23.) határozat módosításáról

09. Státuszjelentés egyes nem hasznosított nagy értékű ingatlanok MNV Zrt. által működtetett Elektronikus Aukciós rendszer felületén történő értékesítéséről

10. Az EUCF (European City Facility) – Városokkal a városokért – programra pályázat benyújtása, energetikai beruházási koncepció kidolgozása

12. Tatabánya, Tolnai u 7., hrsz.: 9837/1 ingatlanrész átsorolása

13. Döntés a Tatabánya Kertvárost és a Nyugati Ipari Parkot összekötő kerékpárút kapcsán a településrendezési eszközök módosításáról

14. Döntés a településrendezési eszköz Tatabánya 2705/8 hrsz-ú közút egy részének eladásával összefüggő módosításáról

16. Javaslat Sporttanács felállítására és a Földi Imre ösztöndíjak feltételeinek módosítására

15. Döntés Építési és Közlekedési Minisztérium által Alsógalla vasútállomásra terveztetett B+R és P+R létesítmények kezelésének vállalásáról

17. Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármestere 2024. évi szabadságának ütemezése

18. Döntés igazgatási szünet elrendeléséről

19. Palkovics Mária beszámolója a Krajcsirovits Henrik Városi Művészeti Ösztöndíj ideje alatt végzett szakmai munkáról

20. Döntés a Kodály téri Közösségi Ház üzemeltetésével kapcsolatban

21. Döntés lakossági gombavizsgáló megbízásáról

22. Alapítványi támogatás

S1. S1 Sürgősségi indítvány - Tatabányai Sport Club fedett műfüves pálya kialakítására vonatkozó TAO pályázathoz kapcsolódó döntés

03. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

04. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

5.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.01.18.
Videófelvétel
30 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

S1. Sürgősségi indítvány: Pilot program keretében élelmiszer- és biohulladék gyűjtési rendszer bevezetése Tatabányán

02. A 11060/38 és a 11055 hrsz-ú ingatlanok használatához szükséges településrendezési eszközök módosítása

03. Döntés a hrsz.: 01000/16 ingatlanon a Magyar Telekom Nyrt. bázisállomásának építésérő

06. Tatabánya Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) 2023-2030 elfogadása

04. Miral Logisztikai Kft. kérelme

05. Döntések az egyes fenntartók által kifizetendő esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatásról, valamint a 2024. évi kiegészítő költségvetési támogatásról, továbbá a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 661/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet hatályba lépése kapcsán

07. Döntés a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága P.B. 2/2024.(I.8.) sz. felfüggesztett döntéséről

08. Döntés településkép védelméről szóló 3/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

09. Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi működéséről szóló beszámoló

10. Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

11. Döntés Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata egészségügyi alapellátását érintő kérdésekben

12. Döntés a fogorvosi ügyeleti ellátás díjának módosításáról

13. Döntés lakossági gombavizsgáló megbízásáról

14. Alapítványi támogatások

15. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

16. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

6.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.12.14.
Videófelvétel
63 felszólalás db
Videófelvétel

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 14/2023. (III.21.) önkormányzati rendeletének módosítása

02. Átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

03. Önkormányzati intézmények köztisztviselőinek, közalkalmazottjainak és munkavállalóinak 2024. évi díjazása

04. Bölcsődei férőhelyek bővítésével kapcsolatos döntések

05. Döntés a nevelési-oktatási intézmények és bölcsődék intézményi térítési díjának meghatározásáról szóló 1/2013. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

06. Megállapodás kötése a T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft-vel a 2024. évi pénzügyi kompenzációra

10. A Tatabányai Élményfürdő és Turizmus Nonprofit Kft. 2023. évi támogatási szerződésének módosítása

11. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2024. I. félévi munkaterve

12. Döntés a Komárom-Esztergom Vármegyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum ügyrendjéről

13. Döntés eljárás lezárásáról, rendeletalkotás a Tatabánya M1 autópálya bővítéséhez kapcsolódó korrekció Tatabánya-Újváros-Győr közötti szakaszon – Tatabánya Településrendezési Eszközeinek módosítása ügyében

14. Döntés a 2023. évi Értékvédelmi támogatás odaítéléséről

20. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

21. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

15. Döntés a köztéri szobrok 2024. évi helyreállításáról

16. Döntés városfejlesztési megállapodás kötéséről a Motor-Classic Zrt.-vel.

17. Belső Ellenőrzési Iroda 2023. évre jóváhagyott ellenőrzési tervének 2. módosítása

18. Belső Ellenőrzési Iroda éves ellenőrzési terve 2024. évre

19. Döntés a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszióval kötött házi segítségnyújtás támogatás biztosítása tárgyában kötött Együttműködési Megállapodás módosításáról

22. Alapítványi támogatások

23. Döntés a 2024. évi Sörfesztivál helyszínéről

S01. Sürgősségi indítvány: TOP-6.5.1-TB1-2019-00004 – Tatabányai közintézmények napelemes fejlesztése II. projekttel kapcsolatos döntés

S02. Sürgősségi indítvány: Intézményi alapító okiratok módosítása

7.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.11.23.
Videófelvétel
55 felszólalás db
Videófelvétel

04. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 14/2023. (III.21.) önkormányzati rendeletének módosítása

05. A tatabányai jégpálya fejlesztéséhez szükséges döntések

07. Döntés pályázat benyújtásáról és kapcsolódó önerő biztosításáról az Országos Futópálya-építési Program keretében

08. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata kezelésében lévő utak útfelügyeleti feladatainak ellátására vonatkozó szerződések megkötése

09. Tatabánya Megyei Jogú Város közterületi zöldterületeinek fenntartására és közterületeinek tisztántartására vonatkozó szerződés meghosszabbítása

S1 Sürgősségi indítvány: Döntés a behajtási engedélyezés rendjének módosításáról

S2 Sürgősségi indítvány: A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás elnökségének megválasztása

S3 Sürgősségi indítvány: Ivóvízkincsünk védelme, Tatai-medence ivóvízkészletének állapota és felhasználása

10. Döntés a T-Busz Kft. által az autóbusz-menetrend 2024. január 1-től történő módosítására tett javaslatokról

11. Önálló képviselői indítvány: „Szebb, emberibb környezetért” című pályázat 2024 tavaszára

12. Önálló képviselői indítvány: Szépkorúak bálja 2024-ben

13. Önálló képviselői indítvány: Gyalogátkelőhely kialakítása a Búzavirág utcában

14. Önálló képviselői indítvány: Cöliákia szűrés nagycsoportos óvodások részére

15. 2024. évi városi rendezvények megszervezésével kapcsolatos döntések

16. Döntések a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény hatályba lépése kapcsán

17. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

18. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

19. Távfűtési Rendszert Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztása

20. A Csákányospusztai turistaház tulajdonjogi rendezése

22. Beszámoló a Tatabányai Értéktár Bizottság 2023. évi munkájáról

21. Beszámoló Tatabánya közterületi játszótereinek állapotáról

23. Döntés Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata egészségügyi alapellátását érintő kérdésekben

24. Alapítványi támogatások

25. Településrendezési eszközök módosításának költségviseléséről szóló döntés: a Tatabánya, Hegy u., 1112/4 hrsz. ingatlan egy szakaszának jelenlegi közúti közlekedési területből történő átsorolása

26. Főépítészi feljegyzés jóváhagyása a településrendezési eszközök 53/2023. (II.16.) önkormányzati határozat (Napelempark és szabályozó központ), illetve a 310/2022. (VIII.25.) önkormányzati határozat (Lapatári malom) alapján történő módosításával összefüggésben

27. Volt Csecsemőotthonnal kapcsolatos tájékoztatás

28. Tatabánya buszmegállóival kapcsolatos döntések

8.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.10.19.
Videófelvétel
33 felszólalás db
Videófelvétel

01. „Tatabánya Közbiztonságáért” Közalapítvány 2022. évi beszámolójának elfogadása, továbbá kuratóriumi tagjainak megválasztása és az alapító okirat módosítása

03. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról és kezeléséről szóló 32/2011. (IX.23) önkormányzati rendeletének módosítása (1. forduló)

04. TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00004 Tatabányai közintézmények napelemes fejlesztése II. projekttel kapcsolatos döntés

06. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

07. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

08. Beszámoló a T-BUSZ Tatabányai Közlekedési Kft. 2023. I. féléves gazdálkodásáról

09. T-Szol Zrt. téli útüzemeltetési feladatainak ellátására irányuló munkaterv bemutatása

10. A T-Szol Zrt. és az Önkormányzat között létrejött távhőrendszer vagyonkezelésbe adásáról szóló megállapodás alapján történő vagyoni elszámolásról és kidolgozott szerződés bemutatásáról

11. Háziorvosok jubileumi jutalmának egyedi elbírálása

12. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

13. Döntés a tatabányai gyermekek 2024. évi nyári táborozásának lehetőségeiről

14. Alapítványi támogatások

S01. Sürgősségi indítvány: Által-ér völgyi kerékpárút meglévő, balesetveszélyes szakaszának felújítására költségvetési forrás biztosítása

9.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.09.21.
Videófelvétel
31 felszólalás db
Videófelvétel

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása

Z03. A Tulipános Ház műszaki ellenőrével szemben indítandó jogi eljárásról szóló 1008/2021. (IX.23.) határozat végrehajtásáról

02. Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérlete, elidegenítése tárgyában alkotott önkormányzati rendeletek felülvizsgálata

04. M1 autópálya bővítéséhez kapcsolódó korrekció Tatabánya-Újváros Győr közötti szakaszon – Tatabánya Településrendezési Eszközei módosításával összefüggésben, Környezeti vizsgálat szükségességéről és a Főépítészi feljegyzés elfogadásáról

05. Döntés az Önkormányzat által üzemeltetett jelzőlámpás csomópontok felújításáról

06. Döntés Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata egészségügyi alapellátását érintő kérdésekben

07. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez

12. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

08. Trafibox készülék kihelyezése Tatabánya közigazgatási területén

09. Alapítványi támogatások

10. Önálló képviselői indítvány: Tatabánya Ifjúság utcában autóbusz megálló áthelyezése

11. Önálló képviselői indítvány: 2023-ban lezárandó TOP projektek megvalósításának állása

10.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.08.24.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

07. Döntés a Krajcsirovits Henrik Városi Művészeti Ösztöndíj 2024. évi kiírásáról

08. Döntés a 2023. évi Környezeti Nevelési Pályázatokról

09. A törzsvagyonként nyilvántartott Tatabánya 3337/4 hrsz, Tatabánya 589 hrsz, Tatabánya 6151/69, 6151/71, 6151/72, 6151/73 hrsz-ú ingatlanok forgalomképtelen vagyonkörből üzleti vagyonkörbe történő átsorolása

10. Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása

04. Döntés a 2023/2024-es tanévhez kapcsolódó közlekedési támogatás fedezetének biztosításáról

11. Önálló képviselői indítvány: T-Busz Kft. menetrend módosítása

12. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

13. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

11.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.06.22.
Videófelvétel
31 felszólalás db
Videófelvétel

03. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2023. évi költségvetéséről szóló 14/2023. (III.21.) önkormányzati rendeletének módosítása

05. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a kapcsolódó szolgáltatási és közreműködési díj meghatározásáról szóló 22/2017. (XI.2.) önkormányzati rendeletének módosítása

08. Döntés a Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelméről

09. Döntés az árkataszter felülvizsgálatáról

10. A törzsvagyonként nyilvántartott Tatabánya 0908 hrsz-ú önkormányzati út részleges megszüntetése és átminősítése

17. Döntés a Hangaszál Egyesület 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

18. Döntés Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata egészségügyi alapellátását érintő kérdésekről

19. Indítható óvodai csoportok száma és fenntartói engedély a maximális óvodai csoportlétszám túllépésére a 2023/2024-es nevelési évben

20. Döntés az Epipen Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában lévő bölcsődéiben és óvodáiban történő beszerzéséről

06. A Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2022. évi beszámolója

11. Tatabánya, hrsz.: 2272 ingatlanon, Felsőgalla-Vasútállomás elavult épület bontásával kapcsolatos Helyi Egyedi Védelem megszüntetéséről szóló döntés

15. Tatabánya, Alsógalla vasútállomás fejlesztése - P+R/B+R parkolók létesítése - Tatabánya Településrendezési Eszközeinek módosítása, eljárás megindításáról szóló dön

16. Tatabánya, Településrendezési eszközök módosítása Tudományos Technológiai Park bővítés II. ütem érdekében - Környezeti vizsgálat lefolytatásáról döntés

22. Önálló képviselői indítvány: TSC Labdarúgó Kft. támogatása

23. Önálló képviselői indítvány: HÉSZ átsorolási kérelem Tatabánya 2686/2 hrsz ingatlan

24. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

25. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

S1 Sürgősségi indítvány: A 2119/202 hrsz. ingatlan ingyenes bérbeadása a Tatai-Medence OCR és Terepfutó Sportegyesület részére

S2 Sürgősségi indítvány: Csatlakozás az Országgyűlés 05/2023. (III.31) OGY határozatához

S3 Sürgősségi indítvány: Döntés a Jászai Mari Színház, Népház igazgatójának 2023. évi díjazásáról

S4 Sürgősségi indítvány: Részingatlan ingyenes használatáról és az üzemeltetési költségek viseléséről szóló megállapodások megkötése a védőnői feladatellátás változás miatt

12.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.05.18.
Videófelvétel
24 felszólalás db
Videófelvétel

03. Döntés eljárás lezárásáról, rendeletalkotás a 8156 j. Tatabánya – Vértessomló összekötő út 0+000 – 11+240 km szelvények közötti szakasz fejlesztése - Településrendezési eszközök módosítása ügyében

04. Döntés eljárás lezárásól a Tatabánya, Panoráma lakópark - Településrendezési eszközök módosítása ügyében

05. Sport Hotel közüzemi költségeinek rendezése

06. T-Busz Kft. menetrend módosítási javaslatai

07. A T-Szol Zrt. díjemelési kérelmének elbírálása Tatabánya Megyei Jogú Város közterületi zöldterületeinek fenntartására és közterületeinek tisztántartására vonatkozóan

08. Temetők üzemeltetéséről szóló 2022. évi beszámoló

13. Pál Gabriella beszámolója az elmúlt öt évben a Tatabányai Múzeumban végzett vezetői munkájáról

12. Tatabánya külterület 0603/14 hrsz-ú, védett természetvédelmi területnek minősülő földterület csere útján történő megszerzése

15. Mandátumadás a TSC Labdarúgó Kft. 2023. május 22-i taggyűlésére

17. Önálló képviselői indítvány: Gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések

S1. Sürgősségi indítvány: Szükséges sporttámogatások rendezése

S3. Sürgősségi indítvány: Mandátumadás a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. 2023. 05.30-i taggyűlésére

S4. Sürgősségi indítvány: T-Ingatlanfejlesztő 2016 Kft. társasági szerződésének módosítása pótbefizetés miatt

S5. Sürgősségi indítvány: Beszámoló a T-Busz Kft. részére nyújtott pénzügyi kompenzáció elszámolásáról

13.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.04.20.
Videófelvétel
26 felszólalás db
Videófelvétel

15. Döntés a 17. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásáról

19. Döntés a 2022. évről készült gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelésről

24. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

25. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

16. Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városrendészeti Irodája szakmai tevékenységének áttekintése, feladatai végrehajtásának eredményessége, a lakossággal való kapcsolattartása, a közterületfelügyelet beszámolója tevékenységéről 2019-2022 évek vonatkozásában

17. Tájékoztató a közbiztonság tekintetében a rendőrség, a polgárőrség és a városrendészet közötti együttműködésről

18. Döntés a házi segítségnyújtás támogatás Együttműködési Megállapodások módosításáról

20. 2023. évben megemelkedett gyermekétkeztetési térítési díjak kompenzálása Tatabánya teljes köznevelési rendszerét felölelően

21. Döntés az MLSZ Országos Pályafelújítási Programjához kapcsolódó pályázatban való részvételről

22. Belső Ellenőrzési Iroda 2023. évre jóváhagyott ellenőrzési tervének módosítása

S01. Sürgősségi indítvány: „A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója” című projekthez önkormányzati önerő igazolása

S02. Sürgősségi indítvány: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata által készfizető kezesként biztosított banki követelés összegének csökkentéséhez kapcsolódó döntések meghozatala

S03. Sürgősségi indítvány: Helyiség ingyenes használatba adása az OMSZ részére ügyeleti feladatának ellátása céljából

14.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.03.23.
Videófelvétel
20 felszólalás db
Videófelvétel

02. Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltárával kötött Támogatási szerződés módosítása

03. Döntés a Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat gyermekétkeztetési térítési díjemelés kompenzálásával kapcsolatos kérelméről

04. A közbiztonsági tanácsnoki tisztség megszüntetéséhez kapcsolódó döntések

05. Hosszútávú együttműködési megállapodás a Gerecse 50 teljesítménytúra szervezéséről

06. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 181/2015. (IX.24.) sz. határozatának módosítása

07. Állami tulajdonú ingó vagyontárgy térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése

08. Tatabánya, Bánhida és Sárberek településrészeket összekötő közút elnevezése

09. A Nyári Napközis Tábor 2023. évi térítési díjának meghatározása

10. Döntés Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermek háziorvosi körzeteiben történő személyi változásokról

13. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

12. Alapítványi támogatások

S1 Sürgősségi indítvány: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2023-2025. években várható saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei

S2 Sürgősségi indítvány: Döntés a KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezendő 2023. évi Tűzoltó Nap rendezéséhez kapcsolódóan

15.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.02.16.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

24. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

20. Döntés igazgatási szünet elrendeléséről

16.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.01.19.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

02. Önkormányzati intézmények köztisztviselőinek, közalkalmazottainak és munkavállalóinak 2023. évi díjazása

17.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.08.25.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

19. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

18.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022.05.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

02. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása

19.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021.11.18.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

02. Döntés a Megyeháza tér alatti Mélygarázzsal kapcsolatban

17. Döntés a mobil biztonsági pont kialakításáról

20.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021.08.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

3. T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft-vel kapcsolatos döntések

21.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021.07.22.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (XI.6.) önkormányzati rendeletének módosítása

22.
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.02.22.
Hangfelvétel
38 felszólalás db
Hangfelvétel

01. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 14/2023. (III.21.) önkormányzati rendeletének módosítása

02. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

05. Döntés a gyermekétkeztetési rezsiköltség meghatározásáról és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a nevelési-oktatási intézmények és bölcsődék intézményi térítési díjának meghatározásáról szóló 1/2013. (II.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

07. Döntés a tanárbéremeléshez szükséges egyes kormányrendeleti szabályokról szóló 3/2024. (I.18.) Korm.rendelet hatályba lépése kapcsán

08. Döntés a Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat gyermekétkeztetési térítési díjemelés kompenzálásával kapcsolatos kérelméről szóló 98/2023. (III.23.) határozat módosításáról

09. Státuszjelentés egyes nem hasznosított nagy értékű ingatlanok MNV Zrt. által működtetett Elektronikus Aukciós rendszer felületén történő értékesítéséről

10. Az EUCF (European City Facility) – Városokkal a városokért – programra pályázat benyújtása, energetikai beruházási koncepció kidolgozása

12. Tatabánya, Tolnai u 7., hrsz.: 9837/1 ingatlanrész átsorolása

13. Döntés a Tatabánya Kertvárost és a Nyugati Ipari Parkot összekötő kerékpárút kapcsán a településrendezési eszközök módosításáról

14. Döntés a településrendezési eszköz Tatabánya 2705/8 hrsz-ú közút egy részének eladásával összefüggő módosításáról

16. Javaslat Sporttanács felállítására és a Földi Imre ösztöndíjak feltételeinek módosítására

15. Döntés Építési és Közlekedési Minisztérium által Alsógalla vasútállomásra terveztetett B+R és P+R létesítmények kezelésének vállalásáról

17. Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármestere 2024. évi szabadságának ütemezése

18. Döntés igazgatási szünet elrendeléséről

19. Palkovics Mária beszámolója a Krajcsirovits Henrik Városi Művészeti Ösztöndíj ideje alatt végzett szakmai munkáról

20. Döntés a Kodály téri Közösségi Ház üzemeltetésével kapcsolatban

21. Döntés lakossági gombavizsgáló megbízásáról

22. Alapítványi támogatás

S1. S1 Sürgősségi indítvány - Tatabányai Sport Club fedett műfüves pálya kialakítására vonatkozó TAO pályázathoz kapcsolódó döntés

03. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

04. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról