Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Dr. Kelemen Gáspár

Biatorbágy Önkormányzata - Bizottsági tag 2009-2014

Korábbi tisztségek
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság
-

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 36 hozzászólás
Találatok
36 db
0 db
1.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.06.12.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

A Sándor-Metternich kastélyban tantermek és tornaterem tervezésére indított közbeszerzési eljárás elbírálásáról

A Szily- kastély északi szárnyában tantermek kialakítására indított közbeszerzési eljárás elbírálásáról

2.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.05.28.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A Szily- kastély északi szárnyában tantermek kialakítására közbeszerzési eljárás megindításáról

3.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.05.13.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás elbírálásáról

4.
Biatorbágy, testületi ülés II. 2014.04.30.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

A polgármesteri hivatal köztisztviselői teljesítményértékelésen alapuló ösztönző rendszerének kialakításáról

Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás elbírálásáról

Kun László önéletrajzi regényének kiadásával összefüggő kérdésekről

5.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.03.13.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A KMOP-5.2.1/B-09-2f számú, Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése projekttel összefüggő kérdésekről

6.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.02.27.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

A kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályozásáról

A központi orvosi ügyelettel összefüggő kérdésekről

Földgázbeszerzéssel összefüggő kérdésekről

A Viadukt alatti forgalmi rend ideiglenes megváltoztatásáról

7.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.01.30.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi kommunikációs feladatainak végrehajtásáról

8.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.01.14.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzat adóssága - Magyar Állam által történő - 2014. évi átvállalásának igénybevételéről

9.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.12.05.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Szily-kastély területén található tornaterem felújításával összefüggő kérdésekről

10.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.10.31.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési tervéről

A Szily kastély keleti szárnyának tetőhéjazat-felújításáról

Tájékoztatások, javaslatok

11.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.09.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

12.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.06.27.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A leendő első osztályok elhelyezéséről

13.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.05.23.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

14.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.04.25.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Játszóterek felújításáról

Közbeszerzési eljárás kiírása A Szily kastélyban konyhatechnológia kivitelezése” tárgyában

A 8/2013. (III. 29.) BM rendelet egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatásra kiírt pályázatról

15.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.03.27.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

A fonyódligeti üdülő és az iharosi tábor üzemeltetési tervéről

A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről

Az Összefogás Építési Alappal összefüggő kérdésekről

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2013. évi támogatásáról

16.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.02.28.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Grundfoci-pálya elhelyezésének lehetőségéről

A Szily kastély középső és nyugati szárnyában tantermek kialakítására kötendő tervezési szolgáltatási szerződéssel összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

17.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.02.07.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Közbeszerzési eljárás kiírása A Szily kastélyban konyhatechnológia kivitelezése tárgyában

18.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.01.31.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A lisztérzékenység szűrésről

Pályázat kiírása a Biatorbágyon működő civil szervezetek 2013. évi támogatására

19.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.12.13.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A helyi adórendeletek felülvizsgálatáról

20.
Biatorbágy testületi ülés 2012.12.06.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójáról

A 2013/2014-es tanév várható tanteremigényének biztosításával összefüggő kérdésekről

21.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.11.15.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy Város Önkormányzat te rületén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére

22.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.10.25.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervéről

Biatorbágyi Általános Iskola tanulói részére bérlet biztosításáról

A Biatorbágyi Vízművekkel összefüggő kérdésekről

A Székely utca felújításával kapcsolatos lakossági kérelemről; A Diófa utca felújításával kapcsolatos lakossági kérelemről

23.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.10.11.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy Város Önkormányzat területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére

24.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.09.27.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

25.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.09.13.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A nevelési tanácsadással összefüggő kérdésekről

A népi ének oktatással összefüggő kérdésekről

Óvodaépítés lehetséges helyszínéről

26.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.07.31.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.1/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről - Kivitelezési feladatok ellátására

27.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.03.13.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

28.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.03.08.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy város oktatásfejlesztési koncepciójával összefüggő kérdésekről

29.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.03.01.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

A Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. működésével összefüggő kérdésekről

Közbeszerzési pályázat kiírása Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola engedélyezési tervezési feladatainak elkészítésére

30.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.02.23.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Az Öreg-hegy közterület elnevezésével összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

31.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.01.26.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a biztosított csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 13/2005.(11.15.)Ör. sz. rendelet módosításáról

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2011. évi Kommunikációs feladatainak megvalósulásáról

Biatorbágy város oktatásfejlesztési koncepciójával összefüggő kérdésekről

32.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.01.18.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

33.
Biatorbágy, testületi ülés 2011.12.15.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Oktatásfejlesztési koncepciójával összefüggő kérdésekről

Funkcióbővítő rehabilitáció" KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése " integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről

34.
Biatorbágy, testületi ülés 2011.11.24.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei pénzügyi-gazdálkodási helyzetének felülvizsgálatáról

Összefogás Építési Alap létrehozásával összefüggő kérdésekről

35.
Biatorbágy, testületi ülés 2011.09.15.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére adományozandó helyi kitüntetésről

Biatorbágy Város Oktatásfejlesztési koncepciójával összefüggő kérdésekről - Oktatásszakmai fejlesztési lehetőségek

Új testvérvárosi kapcsolatok létrehozásáról

Hulladékkezeléssel összefüggő kérdésekről

36.
Biatorbágy, testületi ülés 2011.06.30.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

A Szalonna utca és környezetének forgalmi rend változásával összefüggő kérdésekről

Dr. Halmos László kérelméről

Rovásírásos helységnévtáblák kihelyezéséről

Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések