Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Dr. Kiss János

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - Alpolgármester 2014-2019, Fidesz-KDNP

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 11 hozzászólás
Találatok
10 db
1 db
1.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014.09.18.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

2.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014.07.31.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének (TszT) és a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendeletének módosítására

Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére bérlőkijelölési jogok biztosítására

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a ´Megújulás ? Jelenlét az Avasi lakótelepen´ Konzorcium között létrejövő együttműködési és támogatási megállapodás megkötésére

3.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Rendkívüli Közgyűlése 2013.12.20.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 56/2001.(XII.12.) sz. rendelet és az azt módosító önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésére Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének VIII-182/5286/2013. sz. határozatával jóváhagyott Kölcsönszerződés módosításának elfogadására

4.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.12.11.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítására (III. negyedéves korrekció)

Javaslat a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítására Javaslat a közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosítására

Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 38/2013.(X.28.) önkormányzati rendelet módosítására és a Borsodi Kéményseprő Kft. módosított üzleti tervének elfogadására

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat művészeti és tudományos ösztöndíjainak alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 62/1997. (XI.1.) sz. rendelet módosítására

Javaslat a Miskolci Agrokultúra Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által felvenni kívánt hitel fedezeteként jelzálogjog bejegyzéséhez szükséges jóváhagyás megadásáról szóló III-52/4397/2013. sz. határozat módosítására

5.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.11.21.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítására (III. negyedévi előirányzat módosítás). Tájékoztató az Önkormányzat 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Javaslat az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotására, valamint az idegenforgalmi adóról szóló 23/1991. (XI.28.) önkormányzati rendelet és az azt módosító önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére

Javaslat a ´Fészekrakó´ követelések végrehajtási eljárásban történő érvényesítése során szerzett ingatlanok minősítésére

8. Napirendi pont

Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének (TSZT) és a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (MÉSZ) szóló 21/2004.(VII.6.) önkormányzati rendeletének módosítása

Javaslat a Miskolc és agglomerizációja digitális közösség elnevezésű program végrehajtásához szükséges döntések meghozatalára

6.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.10.22.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

9. Napirendi pont

10. Napirendi pont

7.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.09.26.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III.12.) rendelet módosítására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára. Tájékoztató az Önkormányzat 2013. I. féléves gazdálkodásáról. Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III.12.) rendelet módosítására. Tájékoztató az Önkormányzat adósságállományának állam által történő részbeni átvállalásáról.

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város füstköd-riadó tervéről szóló rendeletének megalkotására.

Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének (TszT) és Építési Szabályzatáról (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges döntések meghozatalára.

Javaslat a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítására. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyonelemek használati kérdéseinek rendezésére. Javaslat a Miskolci Önkormányzati Rendészet Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. Javaslat a Miskolc belvárosában lévő védett övezetbe való behajtást ellenőrző rendszámfelismerő kamera rendszer ellenőrzési pontjainak kijelölésére.

Javaslat a Miskolc Holding Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására.

Javaslat a nevelési intézményekben a 2013/2014-es nevelési évet érintő alkalmazotti létszámokról szóló VI-133/4956/2013. sz. határozat módosítására. Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon intézményvezető beosztás ellátására történő pályázat kiírására.

Javaslat a Norvég alap pályázati forrásokban a fenntartható helyi gazdaságfejlesztési tevékenység erősítése Miskolcon.

8.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.05.16.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a Miskolcért, Belvárosért Közalapítvány megszüntetéséhez való hozzájárulás megadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadására

Beszámoló a Miskolci Rendőrkapitányság 2012. évi munkájáról

Javaslat az MVK Zrt. 2012. évi beszámolójának az elfogadásához szükséges „szándéknyilatkozat” kiadása a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság számára

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. között létrejött "Közszolgáltatási Szerződés" mellékleteinek módosítására

9.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.04.18.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó határozatok elfogadására

Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének (TszT) módosítására, Miskolc Történelmi Avas területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatról (HÉSZ) szóló 66/2003.(XII.9.) rendelet, és a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (MESZ) szóló 21/2004.(VII.6.) rendelet módosítására

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnak a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 38/2009 (XII.2.) számú önkormányzati rendelettel szemben benyújtott törvényességi felhívása elbírálására

Beszámoló a 2012. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról

Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési hely közszolgáltatás ról szóló 56/2001.(XII.12.) sz. önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és azok igénybevételéről szóló 21/2010.(VI.30) számú önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat a lakosság közüzemi költségeinek mérséklésére irányuló kormányzati intézkedések támogatására

Javaslat Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Pályaépítési Program IV. ütem pályázatának benyújtására és önrész biztosítására

10.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.03.07.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

6. Napirendi pont

11.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014.02.13.
Hangfelvétel
5 felszólalás db