Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Dr. Kóbor József

Pécs MJV Önkormányzata - Képviselő, LMP

Korábbi tisztségek
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
2019 -

Bemutatkozás

tel: 20/288-7558 Én Pécsett születtem, életem eddigi 59 évében – eltekintve az egyetemi tanulmányok, katonaság, külföldi ösztöndíjak éveitől – itt éltem és dolgoztam az egyetemen. Biofizikus kutatói pályám azzal kezdődött, hogy 1986 április-május fordulóján döbbenten néztem egy sugárzásmérő műszert az egyetem Szigeti úti épületében. Akkor ért Pécs fölé Csernobil csóvája. Jómagam zöld civil aktivistaként , a Pécsi Zöld Kör tagjaként, majd később országos környezetvédelmi képviseletekben is tevékenykedtem szűkebb és tágabb közösségi érdekeink védelmében. Nagyon fontos, hogy igazi összefogások részesei lehettem – pédául a Tubes-ügyben – amikor mi, pécsiek megmutattuk a világnak azt, hogy saját nagy ügyünkért képesek vagyunk világnézeti, politikai ellentéteinket félretéve küzdeni. Ilyesmire nagy szükség lehet a jövőben is ! 2010 – től 2014-ig, illetve 2018- tól máig immár magam is politikusként , az LMP képviselőjeként tevékenykedem a pécsi közgyűlésben
Mutass többet

Felszólalások

Összesen 53 hozzászólás
Találatok
43 db
10 db
1.
Pécs Megyei Jogú Város rendkívüli Közgyűlése 2024.07.19.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Pécs Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 12/2022. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosítása és a kapcsolódó döntések meghozatala

2.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.06.25.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

9.) Pécs Megyei Jogú Város külföldi kapcsolatainak megerősítése

23.) A NetZeroCities által meghirdetett „Klímasemleges városok” program pilot felhívásán (NetZeroCities Pilot Cities, Cohort 2 (2023)) elnyert, „Modelling energy transition pathways in Pécs and Miskolc (id. no.: 240054)” elnevezésű pályázat támogatási szerződésének és konzorciumi megállapodásának megkötése

29.) Pécsi óvodák és iskolák környezetvédelmi pályázatainak támogatása(az anyag pótlólagosan került kiküldésre)

33.) Vélemény a Pécs, 19916/21, 19916/30, 19916/34, 19916/38 és a 19916/44 helyrajzi számú ingatlanok rozsdaövezeti akcióterületként történő kijelöléséről

45.) Pécsi Zöld Híd Alapítvány és az Ökováros-Ökorégió Alapítvány támogatása

3.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2024.05.03.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

2.) A „Hidrogénes Energiapark a Pécs Megyei Jogú Város tulajdonában álló és a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. által üzemeltetett Pécs, Állomás u. 40. szám alatti szennyvíztelepen” tárgyú pályázat megvalósításának támogatása

4.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.04.16.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

6.) Pécs Gyükés városrészében elrendelt építési tilalomról szóló 28/2023. (IX.19.) önkormányzati rendelet módosítása

5.
Pécs MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2024.03.19.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

21.) Többlettámogatás nyújtása a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. részére

6.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.02.20.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

2.) A Pécs Többcélú Agglomerációs Társulás által fenntartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 11/2018. (III.20.) önkormányzati rendelet módosítása és a 192/2022. (IX.20.) számú közgyűlési határozat visszavonása

8.) BIOKOM Nonprofit Kft.-vel kötött eseti közszolgáltatási szerződés módosítása

11.) A „HORIZON-CL5-2022-D4-01-02 - LEGOFIT” tárgyú projekthez kapcsolódó pénzeszköz átadási megállapodás megkötése

15.) A TOP Plusz Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 (FVS) és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) aktualizált verziójának jóváhagyása

16.) A NetZeroCities által meghirdetett „Klímasemleges városok” program pilot felhívására (NetZeroCities Pilot Cities, Cohort 2(2023)) történő, „Modelling energy transition pathways in Pécs and Miskolc” elnevezésű pályázat ismételt benyújtásának utólagos jóváhagyása

21.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósítandó 2024. évi közösségi költségvetés koncepciójának és szabályzatának elfogadása

7.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.02.13.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása

2.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének megalkotása, valamint saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség várható összegének elfogadása a 2025-2027. évekre

8.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.01.23.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

11.) „Környezetkímélő, klímasemleges városi, elektromos meghajtású személyszállítási járművek beszerzése és a kapcsolódó töltőinfrastruktúra kiépítése” tárgyú Támogatási Szerződés 2. számú módosítása (EKMR-ZBP-005/01/09)

19.) A TOP Plusz Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 (FVS) és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) aktualizált verziójának jóváhagyása

20.) A PÉSZ 2023. évi 4. számú módosítási eljárásához kapcsolódó telepítési tanulmánytervek elfogadása és településrendezési szerződések megkötése

9.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.11.14.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

4.) Környezetvédelmi és fenntarthatósági megbízott megválasztása (az anyag pótlólagosan került megküldésre)

12.) Részvétel az Európai Unió AUTENTICITY Projektjében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közreműködésével

10.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2023.07.04.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

2.) A közterületi buszvárók telepítésére és üzemeltetésére vonatkozó koncessziós pályázat kiírása

11.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.05.16.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

5.) A Tüke Busz Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

10.) Pályázat kiírása közcélú naperőművek kialakítása Pécs, Füzes dűlőben tárgyú projekt keretében megépített naperőművekben megtermelt villamos energia piaci alapú értékesítésére 2 évre szóló időtartamra

21.) A „Misina tető fejlesztése II. ütem” tárgyú projekthez partnerségi együttműködési megállapodások aláírása

22.) „Beruházás előkészítéséhez kapcsolódó szakértői feladatok elvégzése a(z) European City Facility (EUCF) programból támogatott projekt keretében” tárgyú projekt esetében az elkészült dokumentumok elfogadása

28.) A Pécsi Tudományegyetemmel használati szerződés kötése

41.) Csatlakozási szándék az Országgyűlés orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló békepárti 5/2023.(III.31.) OGY határozatához.

12.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.03.21.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1.) A közterületek használatáról szóló 31/2008. (X.15.) önkormányzati rendelet módosítása

14.) A Települési Klímavédelmi Stratégia kommunikációs tervének elfogadása

18.) A „Magyarürögi vízfolyás rendezése” tárgyú projekt vállalkozási szerződés megszüntetése (TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00003)

25.) Fedezet biztosítása a Biokom Nonprofit Kft.-vel kötött csapadékvíz elvezető rendszerek kialakításával és fenntartásával kapcsolatos eseti közszolgáltatási szerződés 1. számú módosításához

32.) Pályázat kiírása mikromobilitási eszközrendszer kialakítására és üzemeltetésére Pécs közigazgatási területén 3 év időtartamra

13.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.02.21.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

12.) Pécs város arculatának megtervezése pályázati úton

19.) „Misina tető fejlesztése II.” tárgyú projekthez kapcsolódó Támogatási Szerződés megkötése (TOP-6.1.4-15-PC1-2022-00005)

21.) A HORIZON-CL5-2022-D4-01-02 felhívás keretében megvalósuló projekthez kapcsolódó konzorciumi megállapodás megkötése

23.) III. Pályázat kiírása a Dénesi Ödön Program keretében

33.) Elhatárolódás akkumulátorgyár pécsi telepítésétől (az anyag pótlólagosan került megküldésre)

14.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.02.14.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

3.) Fejlesztési önerő és előfinanszírozási alap létrehozása(az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

15.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.01.24.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

6.) Fedezet biztosítása és pályázat kiírása civil koordinátori feladatok ellátásához

12.) Elektromos meghajtású autóbuszok beszerzését és infrastruktúrájuk kiépítését célzó projekthez kapcsolódó döntések meghozatala (ZFR-ZBP-005)

13.) „Közcélú naperőmű kialakítása Pécs, Füzes-dűlőben” tárgyú projektekhez kapcsolódó döntések meghozatala (TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00001, TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00002, TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00003)

17.) A „Magyarürögi vízfolyás rendezése” tárgyú projekthez kapcsolódó Vállalkozási Szerződés megszüntetése (TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00003)

16.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2022.12.14.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Az építményadóról szóló 29/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelet módosítása(2.§-sal kiegészített adórendelet-tervezet került kiosztásra)

2.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

3.) A 42102/1 hrsz-ú ingatlan csődeljárás során történő megvásárlása (az előterjesztés címe a kiküldött meghívóhoz képest megváltozott)

17.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.12.06.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

6.) Rendeletalkotás a településterv, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet helyi partnerségi egyeztetéséről

18.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.11.15.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

5.) Támogatás nyújtása energiaköltség fedezése céljából a TÜKE Busz Zrt. számára (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

10.) Fedezet biztosítása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Energiaaudit és stratégiai irányok meghatározása tárgyú közbeszerzési eljárás megindításához

25.) Pécs Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges elfogadása

19.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2022.10.21.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Döntés energiatakarékossági tervről: - rövid távú intézkedések - pécsi civil mentőcsomag - egyedi támogatási rend kialakítása helyi cégek számára valamint forrásteremtés - energetikai célú fejlesztések előkészítése és elindítása

20.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2. rész 2022.10.18.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

15.) A Tettye Forrásház Zrt. Tettye Vízház Kft.-ben fennálló üzletrészének értékesítése

28.) A Tüke Busz Zrt. közszolgáltatási szerződésének módosítása

31.) Pályázat benyújtása a NetZeroCities által meghirdetett „Klímasemleges városok” kísérleti program felhívására

33.) Döntés a Pécs Városi Környezetvédelmi Alap terhére kiírt környezetvédelmi pályázatokról

38.) Pécs Települési Biodiverzitás Stratégiájának elfogadása

39.) Csatlakozó nyilatkozat a háborús szankciók megszüntetésére

21.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.09.20.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

10.) 2023. évre vonatkozó villamosenergia közbeszerzési eljáráshoz szükséges fedezet biztosítása és döntés az eljárás konzorciumi együttműködés keretében történő lefolytatásáról (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

16.) Az Európai Unió „HORIZON-CL5-2022-D4-01-02: Renewable-intensive, energy positive homes” című támogatási programjára benyújtott támogatási kérelem utólagos jóváhagyása (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

22.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.06.14.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása

9.) Pályázat kiírása a Tüke Busz Zrt. vezérigazgatójának megválasztására

19.) Fedezet biztosítása a LIFE pályázat épületenergetikai projektelemén belüli koncepciótervek elkészítésére, beszerzési eljárás kiírásához (LIFE 17 IPE/HU/000017)

31.) A „Magyarürögi-vízfolyás rendezése” tárgyú projekthez kapcsolódó döntések meghozatala (TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00003)

34.) Pécs Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának elfogadása

23.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.05.17.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

3.) Az önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének megváltoztatásáról szóló 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása

16.) A Füzes-dűlőben kialakított közcélú naperőművek megvalósítására vonatkozó három darab projekthez kapcsolódó döntések meghozatala - Támogatási szerződések módosítása és módszertani vizsgálathoz kapcsolódó forrás biztosítása (TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00001, TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00002, TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00003)

20.) „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Pécs város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekt kommunikációs tervének véglegesítése (KEHOP-3.2.1-15-2017-00021)

24.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.04.19.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

4.) Az új építési szabályzat megalkotása és a kapcsolódó döntések meghozatala

15.) Az „Aktív Pécs - Megújuló Mecsekoldal című 2021-2027-es európai uniós ciklushoz tartozó fejlesztési koncepcióhoz kapcsolódó társadalmi egyeztetés és marketingkommunikációs kampány megvalósításához szükséges fedezet biztosítása

25.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.03.22.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

11.) Közfoglalkoztatás tárgyában közfeladat-ellátási szerződés megkötése a BIOKOM Nonprofit Kft.-vel

32.) A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 10 pontjának támogatása

33.) Települési Klímavédelmi Stratégia elfogadása

26.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.02.22.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

3.) Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása és a kapcsolódó döntések meghozatala (módosított rendelet-tervezet került kiosztásra)

12.) A Dénesi Ödön kedvezményes telekvásárlási program keretében kiírt pályázat lezárása

14.) A BIOKOM Nonprofit Kft.-vel kötendő eseti közszolgáltatási szerződés a Pécsbányatelepi szelídgesztenyés állományának vadkár utáni pótlása ügyében

18.) A Pécsi Kommunikációs Központ Kft. alapító okiratának módosítása

27.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.02.15.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének megalkotása, valamint a saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség várható összege 2023-2025. évekre

28.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.01.25.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

19.) Pécs Megyei Jogú Város sportstratégiájának elfogadása

29.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2021.12.14.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

3.) A Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a díjköteles várakozóhelyek üzemeltetéséről és használatáról szóló 43/2021. (XI.22.) önkormányzati rendelet módosítása

6.) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési támogatása(módosított határozati javaslat került kiosztásra – 7-9 pont kikerült a határozati javaslatból)

13.) A Pécs-Pogányi Repülőtér fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatala (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

19.) A Közgyűlés 2022. évi munkatervének jóváhagyása

31.) Támogatási kérelem benyújtása a European City Facility (EUCF) pályázati felhívásra

33.) Malomvölgyi II. tó halgazdálkodási célú hasznosítására vonatkozó szerződés

37.) Pécs Megyei Jogú Város módosított Településfejlesztési Koncepciójának elfogadása

43.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről

30.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2021.11.16.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

2.) A Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a díjköteles várakozóhelyek üzemeltetéséről és használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

4.) A közterületek használatáról szóló 31/2008. (X.15.) önkormányzati rendelete és a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló 48/2013. (XI.18.) önkormányzati rendelete módosítása

5.) A kedvtelésből folytatott állattartásról szóló 47/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

7.) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása

12.) Megújuló Mecsek Program előkészítésével kapcsolatos ingatlanhasznosításra vonatkozó döntések

22.) Együttműködési megállapodás megkötése a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézetével (LIFE Hungairy)

31.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2021.10.19.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

7.) Bizottsági Ügyrendek jóváhagyása

32.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2021.09.21.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

3.) Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása és a kapcsolódó döntések meghozatala

8.) Környezetvédelmi és fenntarthatósági megbízott megválasztása

13.) Címzetes főjegyzői cím adományozásának kezdeményezése

24.) A Fenntartható Energia - és Klíma Akcióterv (SECAP) elfogadása

33.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendes Testületi ülése 2021.06.15.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Pécs Város településképi rendeletének 2021. évi 1. sz. módosítása

8. Alpolgármester megbízásának visszavonása

31.A Pécsi Testvérvárosi Egyesületben Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tagsági jogviszonyának megszüntetése

34.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020.10.20.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A Nő az Esély Egyesület részére a Pécs, Rákóczi u. 73. sz. alatti helyiség haszonkölcsönbe adása.

Intézkedésekről, Pécs fenntartható közlekedésének fejlesztése érdekében

35.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2020.09.22.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Polgármesteri Biztos megbízása a Kiemelt Sportcélú Beruházások és Fejlesztések koordinálására

A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyének betöltésére kiírt pályázat lezárása

Csatlakozás a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez

36.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 2020.07.15.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

8. Napirendi pont

9. Napirendi pont

37.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselo-testületi ülése 2020.06.23.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft.-vel megkötött háromoldalú megállapodás és adásvételi szerződés módosítása

A városi víziközmű-rendszereket érintő 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terv módosítása

Nyilatkozat a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására szolgáló pályázathoz

A Kőrösi Csoma Sándor utcai rendelőbe költöző alapellátó házi gyermekorvosok részére telephely használathoz hozzájáruló nyilatkozat kiadása

Pécs válasza a klímaváltozás kihívásaira

Települési Környezetvédelmi Program elfogadása

38.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020.03.10.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. éviköltségvetése

Két évre szóló Cselekvési Terv elfogadása Pécs Megyei JogúVáros Önkormányzata Közbiztonsági és BűnmegelőzésiKoncepciója végrehajtásához

A "Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionáliskultúrák fenntarthatóságáért" elnevezésű európai polgárikezdeményezés támogatása (pótlólagos)

Nyilatkozat kiadása a Székely Szabadság Napjáról

39.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2020.02.18.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

A Tettye Forrásház Zrt. Alapszabályának módosítása

A Pécs-Villány turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása című pályázattal kapcsolatos feladatok átadása

Hozzájárulás a PÉTÁV Kft. KEHOP-5.3.1-17 "Távhő-szektor energetikai korszerűsítése" projektje keretösszegének módosításához

40.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.12.10.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének III. módosítása

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok személyi kérdései

Zöld Város Lakossági Pályázat-I. Iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésére, felújítására benyújtott pályázatok támogatása

Nyilatkozat a Bodára tervezett nagy aktivitású nukleáris hulladéklerakó kapcsán

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének nyilatkozata a mecseki uránbánya tervezett újra nyitásáról

41.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 2019.11.14.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 315/2017. (XII.14.) számú határozatának hatályon kívül helyezése

2 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

9. Innovációs Biztos megválasztása

10. Civil kapcsolatok tanácsnokának megválasztása

42.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület alakuló ülése 2019.10.31.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

3. Napirendi pont

7. Napirendi pont

43.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendes Testületi ülése 2019.09.19.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

14. Napirendi pont

17. Napirendi pont

20. Napirendi pont

36. Napirendi pont

44.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.05.17.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

3.) Az önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének megváltoztatásáról szóló 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása

16.) A Füzes-dűlőben kialakított közcélú naperőművek megvalósítására vonatkozó három darab projekthez kapcsolódó döntések meghozatala - Támogatási szerződések módosítása és módszertani vizsgálathoz kapcsolódó forrás biztosítása (TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00001, TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00002, TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00003)

20.) „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Pécs város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekt kommunikációs tervének véglegesítése (KEHOP-3.2.1-15-2017-00021)

45.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 2. rész 2020.07.15.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel
46.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 1. rész 2020.07.15.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel
47.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020.03.10.
Hangfelvétel
10 felszólalás db
48.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2020.02.18.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
49.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.12.10.
Hangfelvétel
21 felszólalás db
50.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 2.rész 2019.11.14.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel
51.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 1.rész 2019.11.14.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel
52.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület alakuló ülése 2.rész 2019.10.31.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel
53.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület alakuló ülése 1. rész 2019.10.31.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel