Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Dr. Kovács András

Biatorbágy Önkormányzata - Jegyző 2014-2019

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 105 hozzászólás
Találatok
105 db
0 db
1.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.12.12.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A Kemenes Cukrász Manufaktúra Kft-vel kötött településrendezési szerződés módosításáról

2.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.11.28.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Változtatási tilalom Biatorbágy, Rákóczi utca melletti, különleges rekreációs területre vonatkozóan

Antenna Hungária Településrendezési szerződéséről

A járóbeteg - szakellátás igénybevételéről szóló 2020 évre vonatkozó Együttműködési Megállapodásokról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi munkatervéről

A Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról

Bölcsődefejlesztés pályázattal kapcsolatos közbeszerzés kiírásáról

Iharosi tábor üzleti- és üzemeltetési tervéről

Juhász Ferenc Művelődési Központ 2020. évi kiemelt rendezvényein a fellépői költségek biztosításáról

A 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról

A magánszemélyek, nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási kérelméről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2019. (III. 1.) költségvetési rendeletének módosításáról

3.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.09.26.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

A Viabusz bevezetésével kapcsolatos kérdésekről

Hétvégi különjárati személyszállítással összefüggő kérdésekről

A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő Együttműködési Megállapodásról

4.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.08.27.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Új Településrendezési Eszközeinek elfogadásával összefüggő kérdésekről

A 3. számú fogorvosi körzet ellátásának kérdéséről

Biatorbágy Város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés szervezetrendszeri kérdéseiről

A Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiumának a „Szily-kastély nyugati külső homlokzat felújítása” című pályázati döntéséről

5.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.07.17.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés szervezetrendszeri kérdéseiről

A Sándor Metternich kastély udvarában új sportpályák építése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás megindításáról szóló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testület 122/2019.(V.30.) határozata módosításáról

A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására kiírt pályázatról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III. 01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

6.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.06.27.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv (TSZT) és helyi építési szabályzat (HÉSZ)) módosítási eljárása során megtartott államigazgatási véleményezés lezárásáról

Igényelhető helyi értékvédelmi támogatásról szóló pályázatról

Biatorbágy Város Önkormányzata munkájának lakossági értékeléséről

Muzeális intézmények szakmai támogatására kiírt pályázatról

A Biatorbágy 092/1 hrsz-ú ingatlan művelési ág változásáról

A Biatorbágy, Szily Kastély hátsó udvarának műfüves borításáról

Összefoglaló jelentés a 2018. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról az „Egyéb, nem iskolai végzettségek támogatása” című pályázattal összefüggésben

7.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.05.30.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására készült, M1 autópálya fejlesztését célzó telepítési tanulmányterv befogadásáról és településrendezési szerződés előkészítéséről

A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet módosításáról, a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról

Oktatásszervezési kérdésekről:

SM kastély új sportpályák megépítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás kiírásáról

Biatorbágy, Nagy utca 452/1 hrsz-ú ingatlanra tervezett új óvoda építéséről, és az ezzel összefüggő Biatorbágy, Nagy utca 29. számú ingatlan lebontásáról – közbeszerzési eljárás kiírásáról

A biatorbágyi helyi buszjárat elnevezésére és emblémájára kiírt pályázat lakossági szavazásáról

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

8.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.04.25.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

A Gólyafészek Bölcsőde és Biatorbágy Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi önköltségszámításáról

Ifjúság támogatási lehetőségekről

A Szentháromság téri iskola hátsó udvarának rendezéséről

Biatorbágy, 6610 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról

Játszótér építéséről a Biatorbágy 9005/2 hrsz-ú ingatlanon

Biatorbágy 2802 hrsz-ú ingatlanon elővásárlási joggal kapcsolatos kérelemről

9.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.11.29.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Az 5. KER. PROPERTY Ingatlanforgalmazó Kft.-vel kötendő településrendezési szerződésről

A DIGI távközlési és szolgáltató kft. kérelméről

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2019. évre szóló ellátási szerződéséről

Köznevelési koncepcióról

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola fenntartásának és működtetésének átvételével összefüggő véleményezésről

10.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselo-testületi ülése 2018.10.25.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat hatósági ellenőrzésével kapcsolatos intézkedésekről

Közétkeztetéssel kapcsolatos technikai kérdésekről

A Katalin hegy 3149 hrsz-ú út elnevezéséről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 3/2018. (II. 23.) költségvetési rendeletének módosításáról

11.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2018.09.27.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) rendelet módosításáról Támogató Szolgálat igénybevételével kapcsolatos rendelkezések módosításáról

HÉSZ felülvizsgálatának eljárási rendjéről

A tanévkezdés tapasztalatairól

Buszvárakozó helyek kialakításáról

A kátyúzási keret felhasználásáról

Biatorbágy Szabadidős - Egészség Sportpark megvalósításáról szóló konzorciumi megállapodásról

Önkormányzati rendeletek módosításáról

„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírásáról

12.
Biatorbágy Város Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.08.28.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

A helyi piaccal kapcsolatos pályázaton való részvételről II. – a vázlatterv elfogadásáról

Egészségház működésével összefüggő kérdésekről – a befogadott többletkapacitások alapján Egészségügyi közreműködői szerződés módosításáról

A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő 2018/2019 évi együttműködési megállapodásról

Az Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatására (PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018) kiírt pályázaton való részvételről

Az MLSZ Országos Pályaépítési Programjáról az iharosi sportpályára

13.
Biatorbágy Város Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2018.07.19.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

A helyi piaccal kapcsolatos pályázaton való részvételrő

Sportpark és futópálya megvalósításáról

Dévay utcai óvoda tetőfelújításáról

Biatorbágy, 4583 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról

14.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.06.28.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

A biatorbágyi szennyvíztisztító telep intenzifikációjáról – a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kötött kétoldalú Megvalósulási Megállapodás módosításáról

A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Oktatásszervezési kérdésekről:

Iskolaudvarokkal kapcsolatos kérdésekről

Óvodai státuszbővítéssel összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 3/2018. (II.23.) költségvetési rendeletének módosításáról

15.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.06.13.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A Biatorbágyi Szennyvíztisztító telep intenzifikációjáról – a Fővárosi Vízművek Zrt-vel 2017. július 3-án kötött kétoldalú Megvalósulási Megállapodás módosításáról

16.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.05.03.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy, Kolozsvári utcai sportpálya környezetére hatályos helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítási eljárása során megtartott partnerségi egyeztetés lezárásáról

A Nemzeti Sportközpontokkal együttműködési megállapodás a Biatorbágyon létesítendő új általános iskola építéséről

17.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.04.26.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

A Juhász Ferenc Művelődési Központ közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázaton történő indulásról és kapcsolódó önrész biztosításáról

Beszámoló a Városgondnokság munkájáról

„Egészséges Budapest Program” pályázathoz való csatlakozásról

A Nemzeti Sportközpontokkal előzetes együttműködési megállapodás a Biatorbágyon létesítendő új szakgimnázium építésének előkészítéséről

A Biatorbágy 04/26, 04/27, 04/28, 04/29 és 04/30 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos kérdésekről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 3/2018. (II. 23.) költségvetési rendeletének módosításáról

18.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.03.29.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

A Kolozsvári utcai sporttelep használati rendjének felülvizsgálatáról

Az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10.30.) rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) rendelet módosításáról

A Tópark településrendezési szerződésének módosításáról

Biatorbágyi Városfejlesztési Kft. megszüntetésével összefüggő kérdésekről

19.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.02.22.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Óvodai, bölcsődei beiratkozás időpontjainak meghatározásáról

Biatorbágyon működő civil szervezetek 2017. évi támogatási pályázatainak elszámolásáról

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 12/2014. (V. 05.) önkormányzati rendelete módosításáról

„Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak burkolat és csapadékvíz-elvezetés javítási és felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Tájékoztatások, javaslatok

20.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.01.25. 2018.01.25.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Páty Község Önkormányzatával kötött járóbeteg- szakellátás igénybevételéről szóló Együttműködési Megállapodásról

Mammográfiás szűrővizsgálatról

A Benedek Elek Óvoda 2018. évi nyári nyitva tartásáról

A köznevelési pályázati kiírásról

21.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.12.14.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. által a Katalin-hegyen telepíteni kívánt távközlési toronyról

„Népi építészeti emlékek helyreállítása” pályázat támogatói okiratának elfogadásáról

22.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.11.30.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 7/2010.(07.01.) számú rendelet felülvizsgálatáról

A Biatorbágyi Diákokért Közalapítvánnyal kapcsolatos ügyekről

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelet és Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 5/2007. (05. 03.) Ör. sz. rendelete „A 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról” módosításáról

A helyi építési szabályzat felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről – Településrendezési szerződések megkötéséről

A helyi adórendeletek felülvizsgálatáról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló Képviselő-testületének 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

23.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.10.26.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

10.)Iharos völgyi tábor üzemeltetési tervéről.

Beépítésre nem szánt területek (külterületek), és a hétvégi házas üdülőterületek fejlesztéséről

18.)A Viadukt SE TAO pályázatáról az iharosi sportpályára.

20.)A Völgyhíd televízió adásának lineáris sugárzásáról.

24.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.10.16.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Az „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” (pályázat kódja: PM_OVODAFEJLESZTES_2017) című pályázattal összefüggő kérdésekről

25.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.10.12.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” (kódszám: PM_EUALAPELLATAS_2017) pályázati felhívásról – Hiánypótlás biztosításáról

26.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.09.28.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Az Egészségház működésével kapcsolatos kérdésekről

Oktatásszervezési kérdésekről

„Népi építészeti emlékek helyreállítása” pályázatról

Közbeszerzési eljárás kiírása Biatorbágy Város közútjainak hó eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatainak ellátására

Biatorbágy, 6605/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról

Biatorbágy 3404/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról

A hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségeken kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetett díjakról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

27.
Biatorbágy Város Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2017.08.10.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

A Nagydobronyi Református Egyházközség kérelméről

Juhász Ferenc szobor állításával kapcsolatos költségekről

Az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” (kódszám: PM_EUALAPELLATAS_2017) pályázati felhívásról

Tájékoztató

28.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.06.29.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

A Spalding Alapítvánnyal kötött megállapodásról

Az egészségügyi fejlesztésekre kiírt VEKOP pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. részére használatra átadott eszközök üzemeltetési szerződéséről

Beszámoló a Biatorbágyi Közösségi Média Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről

A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő 2017/2018 évi együttműködési megállapodásról

A Gólyafészek Bölcsőde hatósági ellenőrzésére tett intézkedésekről

A Biatorbágyi szennyvíztisztító telep intenzifikációjával kapcsolatos közbeszerzésről

29.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.06.13.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A 2018/2019. évi önkormányzati csoportos villamos energia közbeszerzéssel kapcsolatos fedezet kiegészítésről

A Juhász Ferenc Művelődési Központ közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázaton történő indulásról és kapcsolódó önrész biztosításáról

30.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.05.25.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Beszámoló a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2016. évi munkájáróla) A Budakörnyéki Közterület Felügyelet 2016. évi beszámolójáról

Az egészségügyi fejlesztésekre kiírt VEKOP pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Szily kastély alagsor megerősítés költségvetés módosításáról

A Sándor-Metternich Kastély TSZ szárnyán belüli iskolaudvar rendezéséről

A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet módosításáról (az üzemképtelen járművekkel kapcsolatos szabályozás pontosításáról)

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (02.25.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

31.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.04.27.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Városi Sportcsarnok építéséről – a tárgyi eszközök beszerzésére vonatkozó támogatási kérelemmel összefüggő kérdésekről

Az Egészségház működésével összefüggő kérdésekről – A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő közreműködői szerződésről

A 2017. évi belső ellenőrzési terv módosításáról

32.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.04.11.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázatról

33.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.03.30.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények támogatására kiírt pályázat elbírálásáról

A KMOP 2009.5.2.1/B számú, Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése projekttel összefüggő műszaki és pénzügyi beszámolóról

Ughy Attila Sándor Táncsics utca 9. szám alatti ingatlanban foglalkoztató bedolgozói helyiség bérlésének kérelméről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Az Egészségház működésével összefüggő kérdésekről

Biatorbágy, Mester u. 2. szám alatti Egészségház egyes orvostechnikai eszközeinek beszerzése tárgyában indult közbeszerzési eljárás elbírálásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervéről

Ebrendeletről

Losonci utca támfalról

Behajtási engedély védett övezetekbe

34.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.02.23.
Videófelvétel
20 felszólalás db
Videófelvétel

A Gólyafészek Bölcsőde vezetői pályázatának kiírásáról

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2016. évi pályázati támogatásának elszámolásáról

Az OBI áruház melletti szennyvízátemelő szolgalmi jogi bejegyzéséről

A 10 évnél régebben épült és üzembe helyezett víz- és szennyvízvezetékek szolgalmi jogi bejegyzésének rendezéséről

A Sándor–Metternich kastélyban kialakításra kerülő új tantermek fedezetemeléséről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

35.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2017.01.26.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Telepítési tanulmánytervekről

Közbeszerzési eljárás kiírása Biatorbágy, Mester u. 2. szám alatti Egészségház egyes orvostechnikai eszközeinek beszerzése tárgyában

Dr. Csaba János egészségügyi koordinátorral kötött együttműködési megállapodás meghosszabbításáról

A helyi iparűzési adórendelet módosításáról

Pályázat önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén

36.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.12.01.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadásáról, és ellentételezéséről

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. évi munkatervéről

A Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos szerződés felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről

37.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.10.27.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Angeli utca fölötti területek belterületbe vonásáról, telekalakításról

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 10/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tájékoztatások, javaslatok

38.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.09.29.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

A védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről

A Tópark közterületeinek elnevezéséről

Biatorbágy Város 2016. évre tervezett beruházási feladatainak aktualitásáról

39.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.06.30.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Új Településrendezési Eszközeinek elfogadásáról

Biatorbágy Város zöldterületeivel kapcsolatos rendeletek módosításáról, új rendelet alkotásáról:

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés és a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 7/2013 (VI. 28.) rendelet módosításáról

Bakos László területvásárlási kérelméről

Zétényi János telekrész lemondásáról

Oktatásszervezési kérdésekről

A Biatorbágy 04/26, 04/27, 04/28, 04/29, 04/30 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos adásvételi előszerződésről

40.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.06.01.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A Biatorbágy, Karinthy u. 4. szám alatti iskolaépület bővítésének projekttervéről

A Faluház és Karikó János Könyvtár átszervezése

41.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.05.26.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város településrendezési eszközeinek módosításáról – (A Tópark Projekttel összefüggő kérdésekről)

Biatorbágy Város településrendezési eszközeinek módosításáról – (Biatorbágy új településrendezési eszközeinek készítésére vonatkozó egyeztetési eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról)

Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról

A Torbágyi Katolikus Temető üzemeltetéséről

42.
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2016.04.28.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Városi Sportcsarnok építéséről - a Háromoldalú Együttműködési megállapodás módosításáról

Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos szerződés felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről

Ifjúságpolitikai koncepció és cselekvési tervének elfogadásáról és végrehajtásáról

Dr. Ágh-Bíró Zoltán kérelméről

Biatorbágy Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról

Útfelújítási keretösszeg 2016. évi felhasználásáról

Grundfoci pálya építéséről

43.
Biatorbágy, testületi ülés 2016.04.07.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy, 8800/3 hrsz-ú ingatlan egy részének vételi ajánlatáról, az adásvételi szerződés meghiúsulása esetén részleges kisajátításáról

44.
Biatorbágy, testületi ülés 2016.03.31.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

A helyi értékvédelmi rendeletek felülvizsgálatáról

Óvoda építésére, fejlesztésére VEKOP 6.1.1-15 számú pályázatról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervéről

A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. vagyonüzemeltetési szerződéséről

Városi Sportcsarnok építéséről – a Viadukt SE támogatási szerződésével összefüggő kérdésekről

Tájékoztatások, javaslatok

45.
Biatorbágy, testületi ülés 2016.02.25.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelet és Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

Az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009.(10.30.) rendelet módosításáról

A Központi Orvosi Ügyelet ellátásával kapcsolatban közbeszerzési eljárás kiírásáról

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról

A Ürgehegy, Öreghegy közterület elnevezések módosításáról

Városi Sportcsarnok építéséről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetése

46.
Biatorbágy, testületi ülés 2016.01.28.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

A 2016. évi költségvetési rendelet koncepciójáról

A Polgármesteri Hivatalban 2016. évben igazgatási szünet elrendeléséről

A polgármester 2016. évi szabadság felhasználási ütemezésének jóváhagyásáról

Biatorbágy Város Új Településrendezési Eszközeinek véleményeztetésre kiküldendő anyagának elfogadásáról – II. (A településrendezési szerződéssel érintett területek vonatkozásában)

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy, valamint Biatorbágy Város Önkormányzata között létrejött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Az általános iskolások úszásoktatásához szükséges személyszállítási feltétek biztosításáról

A főépítészi megbízási szerződés megszüntetéséről, új főépítészi pályázat kiírásáról

47.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.12.16.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Új Településrendezési Eszközeinek véleményeztetésre kiküldendő anyagának elfogadásáról – I. (Településrendezési szerződéssel nem érintett területek vonatkozásában)

A Viadukt SE részére nyújtott kölcsönről

A torbágyi iskolabővítéssel kapcsolatos kérdésekről – Közbeszerzési eljárás kiírása a Biatorbágy, Karinthy Frigyes u. 4. szám alatti (2311/4 hrsz.) ingatlanon álló iskolaépület bővítésének projekttervezési feladataira

48.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.12.03.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

4. Napirendi pont

8. Napirendi pont

10. Napirendi pont

17. Napirendi pont

20. Napirendi pont

49.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.10.29.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosításáról

Katalin-hegy közterületeinek elnevezéséről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről

50.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.09.24.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetői állás pályázat kiírásáról

Biatorbágy Város pályázati rendszeréről és támogatási rendjéről

A „Tájház” megalapításáról, használati és működési rendjéről

A Hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárás megindításáról

Utak burkolat és csapadékvíz-elvezetés javítási és felújítási munkáival kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról

Tájékoztatások, javaslatok

51.
Biatorbágy, rendkívűli testületi ülés 2015.07.16.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A Biatorbágy, Szarvasugrás közműveinek átvételéről

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatról

52.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.06.25.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

A Faluház és Karikó János Könyvtár közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázaton történő indulásáról és a kapcsolódó önrész biztosításáról

Oktatásszervezési kérdésekről

Az óvodai iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés felújítás vagy új sportlétesítmény létrehozásának támogatására kiírt pályázatról (A 114/2015. (VI. 3.) határozat módosításáról)

A Viadukt SE sportprogramjának támogatásáról

53.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.06.03.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatról

54.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.05.27.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Benedek Elek Óvoda vezetőjének státuszbővítési kérelméről

Az ivóvíz szolgáltatásra, szennyvízelvezetésre, szennyvízkezelésre vonatkozó kérdésekről

Az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályairól szóló rendelet módosításáról

A kötelező eszköz- és felszerelésjegyzékhez kötődő önkormányzati támogatásról

A helyi építési szabályzat megalkotásával összefüggő kérdésekről - területrendezési hatósági eljárás kezdeményezése, a hatályos településszerkezeti terv BATrT - vel való összhangjának megállapítására

A közterület felügyelet kérdésének rendezéséről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tájékoztatások, javaslatok

55.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.04.30.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

A köznevelési pályázat elbírálásáról

A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció feladataival összefüggő kérdésekről

Nagydobrony testvértelepülés támogatásáról

A Gyöngyvirág utca forgalmával összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest – Balaton közötti kerékpárút nyomvonalával kapcsolatos kérdésekről

A Tópark beruházással összefüggő kérdésekről

Bajcsy-Zsilinszky utcai óvoda két csoporttal történő bővítésének közbeszerzési eljárás megindításáról

56.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.03.26.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

A hulladékgyűjtés szolgáltatójának éves beszámolója, a külterületi illegális hulladék lerakatok fölszámolásának adminisztratív és operatív lehetőségei

A Spalding Alapítvány kérelmével összefüggő kérdésekről

A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények 2015. évi támogatási pályázatának kiírása

Az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázatról

Nagydobrony testvértelepülés támogatási kérelméről

Tájékoztatások, javaslatok

57.
Biatorbágy, testületi ülés II. 2015.02.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy, testületi ülés II.

58.
Biatorbágy, testületi ülés I. 2015.02.26.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10.30.) Ör. sz. rendelet módosításáról

Beszámoló Biatorbágy Polgármesteri Hivatala 2014. évi munkájáról

Biatorbágy Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

59.
Biatorbágy, testületi ülés 2015.01.29.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Az építészeti értékek helyi védelméről szóló 4/2006. (05.25.) Ör. sz. rendelet módosításáról

A köznevelési intézmények működésével kapcsolatos kérdésekről

A Barackvirág utca - Uray Géza út között lévő fejlesztési területtel összefüggő kérdésekről

60.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.11.27.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

3. Napirendi pont

6. Napirendi pont

10. Napirendi pont

11. Napirendi pont

12. Napirendi pont

15. Napirendi pont

20. Napirendi pont

22. Napirendi pont

23. Napirendi pont

61.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.10.30.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A bizottság nem képviselő tagjainak eskütétele

62.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.09.29.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A lisztérzékenység szűrésével összefüggő kérdésekrőlA CÖDIMED Kft. megbízási szerződés módosításáról

63.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.09.18.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy településfejlesztési koncepciójáról

A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásról

Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról

64.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.08.11.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

A településképi véleményezési és településképi bejelentési eljárás, valamint a településképi kötelezés szabályairól szóló 15/2013. (VI.28.) Ör. számú rendelet módosításáról

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 8/2006.(05.25.) Ör. sz. rendeletének módosításáról

65.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.06.12.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A Szily- kastély északi szárnyában tantermek kialakítására indított közbeszerzési eljárás elbírálásáról

66.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.05.22.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Oktatásszervezési kérdésekről

Pályázati kiírás állati hulladék ártalmatlanítására, kóbor állatok begyűjtésére

67.
Biatorbágy, testületi ülés II. 2014.04.30.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A köznevelési intézményekben található játszóterek, udvari játékok felújításáról

A polgármesteri hivatal köztisztviselői teljesítményértékelésen alapuló ösztönző rendszerének kialakításáról

Kun László önéletrajzi regényének kiadásával összefüggő kérdésekről

68.
Biatorbágy, testületi ülés I. rész 2014.04.30.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Pályázati kiírás előkészítése állati hulladék ártalmatlanítására, kóbor állatok begyűjtésére

69.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.03.27.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

A biatorbágyi civil szerezetek 2014. évi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról

Pályázat benyújtása labdarúgó pálya építésére

A Biatorbágy, 04/26, 04/27, 04/28, 04/29 és 04/30 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos adásvételi előszerződésről

A közterületek használatáról szóló 9/2007. (05. 03.) Ör. sz. rendeletének módosításáról

A „Biatorbágy Tiszteletbeli Polgára” cím adományozásáról szóló 7/2005. (06. 23.) Ör. sz. rendelet módosításáról

A 2014. évi útfelújításokról

70.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.02.27.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

A kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályozásáról

A Biatorbágy, 6930/15 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról

A Viadukt alatti forgalmi rend ideiglenes megváltoztatásáról

71.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.01.30.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Szent László utca 8. szám alatti ingatlan megvásárlásáról

Az óvodaépítés lehetséges helyszíneiről

A nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények támogatási rendszerének alapelveiről

A biatorbágyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának önköltségszámítási szabályzatáról

A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

72.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.01.14.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzat adóssága - Magyar Állam által történő - 2014. évi átvállalásának igénybevételéről

73.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.12.05.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Az új településfejlesztési koncepciót megalapozó tanulmányról

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2014. évre szóló ellátási szerződéséről

A Biatorbágy, 3407/2 hrsz-ú közterület kiszabályozásáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

74.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.10.31.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Háziorvosi és fogorvosi szerződések módosításáról

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi intézmény-felújítási tervének végrehajtásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

75.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.09.26.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról

A Karinthy utcai iskolaépület étterem és tornaszoba tervezési programjáról

76.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.06.27.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

Kunyik Barbara ingatlancsere felajánlásáról

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének, továbbá az elkülönített hulladékgyűjtés részletes szabályairól szóló önkormányzati rendelet

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Biatorbágy, 012/46 hrsz-ú út belterületbe csatolásáról

Települési értéktár létrehozásáról

77.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.06.19.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Hulladékgazdálkodással összefüggő kérdésekről

Közbeszerzési eljárás kiírása Biatorbágy, Szily kastély nyugati szárnyában iskolai tantermek kialakítása tárgyban

78.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.05.23.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Kosztán Sándorné kérelméről

Az önkormányzat társulási megállapodásainak felülvizsgálatáról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

79.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.04.25.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2001.(IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Táncsics u. 9. szám alatti fogyatékosok nappali ellátójának működtetésével kapcsolatos kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Biatorbágy, 04/26, 04/27, 04/28, 04/29 és 04/30 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos adásvételi előszerződésről

80.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.04.09.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A biatorbágyi víziközművek üzemeltetésével összefüggő kérdésekről

81.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.03.27.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Az általános iskolák és a PMAMI állami fenntartásba adásáról szóló megállapodásról és az átadási folyamat következő lépéseiről

A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

A fonyódligeti üdülő és az iharosi tábor üzemeltetési tervéről

A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről

Telekadó bevezetésével összefüggő kérdésekről

A biatorbágyi víziközművek üzemeltetésével összefüggő kérdésekről

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2013. évi támogatásáról

82.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.02.28.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

A helyi termelői piac működésével összefüggő kérdésekről

A Szily kastély középső és nyugati szárnyában tantermek kialakítására kötendő tervezési szolgáltatási szerződéssel összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

83.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.02.25.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő állami átvállalásának végrehajtásához

84.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.02.07.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A Biatorbágy, 452 hrsz. alatt megvalósuló 16 tantermes általános iskola építésügyi hatósági engedélykérelem és mellékleteinek benyújtására építésügyi szakértői tevékenységre (SZÉSZ9), valamint a kivitelezési tervdokumentáció tervellenőrzési feladataira kötött szerződéssel összefüggő kérdésekről

85.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.01.31.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Közterületek elnevezésével összefüggő kérdésekről

A Biatorbágyi Faluház működésével összefüggő kérdésekről

86.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.12.28.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A 2013. évi hulladékszállítási díjak módosításáról A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2007. (05.03.) Ör. sz. rendeletének módosításáról

87.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.12.19.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

EU Önerő Alapból való támogatásokhoz kapcsolódó pályázatokkal összefüggő kérdésekről

A 2013. évi hulladékszállítási díjak módosításáról A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2007. (05.03.) Ör. sz. rendeletének módosításáról

88.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.12.13.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

A helyi adórendeletek felülvizsgálatáról

A Magyar Vöröskereszt Biatorbágyi szervezetének kérelméről

89.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.12.10.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

A Biatorbágyi Általános Iskola, a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola állami fenntartásba vételével összefüggő megállapodásról

90.
Biatorbágy testületi ülés 2012.12.06.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

A biatorbágyi viziközmű-vagyon üzemeltetésével összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi rendezvénytervéről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójáról

A 2013/2014-es tanév várható tanteremigényének biztosításával összefüggő kérdésekről

91.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.11.15.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A Biatorbágyi Egészségházzal összefüggő kérdésekről

92.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.10.25.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

A lakáscélú helyi támogatásokról

A Boldog Gizella Alapítvánnyal a támogató szolgálat működtetésére irányuló szerződésről

Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosításáról

A Székely utca felújításával kapcsolatos lakossági kérelemről; A Diófa utca felújításával kapcsolatos lakossági kérelemről

A Szakály Mátyás Férfikórus kérelméről

93.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.10.11.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy Város Önkormányzat területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére

94.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.09.27.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

95.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.09.13.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

A nevelési tanácsadással összefüggő kérdésekről

A közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes magatartásokról és a közigazgatási bírság kiszabásáról

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal és Biatorbágy Város Képviselő-testülete önállóan működő intézményei közötti munkamegosztási megállapodásról

A közterületek használatával kapcsolatos helyi szabályok felülvizsgálatáról

Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról

96.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.07.31.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Az egyes közétkeztetésért fizetendő díjakról szóló helyi rendeletek módosításáról

Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.1/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről - Kivitelezési feladatok ellátására

97.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.04.26.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosításáról

Helyi esélyegyenlőség program megalkotásáról

A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

98.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.03.29.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10.30.) Ör. számú rendeletének módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzata oktatásfejlesztési koncepciójáról

"Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.1/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről - A projektmenedzseri szerződés megk

A Biatorbágyon működő civil szervezetek támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról

99.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.02.23.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

A háziorvosok és a házi gyermekorvosok szerződéseinek felülvizsgálatáról

Az Öreg-hegy közterület elnevezésével összefüggő kérdésekről

A KMOP 3.3.1.B jelű, belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtésre kiírt pályázattal összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

100.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.01.26.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról

Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a biztosított csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 13/2005.(11.15.)Ör. sz. rendelet módosításáról

A KMOP 3.3.1.B jelű, belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtésre kiírt pályázattal összefüggő kérdésekről. Az Iharosi út melletti csapadékvízelvezető-rendszer kiépítésére közbeszerzési eljárás megindításáról

Biatorbágy város oktatásfejlesztési koncepciójával összefüggő kérdésekről

Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-S.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése - integrált településfejlesztés Pest Megyében címü pályázattal összefüggő kérdésekrőlA helytörténeti múzeum kialakításának

101.
Biatorbágy, testületi ülés 2011.12.15.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

A képviselő-testület által megalkotandó rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól

Biatorbágy Város Önkormányzat intézményei alapító okiratainak módosításáról

A Szabadság út 80. szám alatti buszmegálló áthelyezésével összefüggő kérdésekről

Biatorbágy ún. Szarvasugrás területen található Új Bázis Ingatlan Kft. tulajdonában lévő ingatlanok víz- és szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetésével összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetési koncepciójáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi költségvetését megalapozó rendeletek felülvizsgálata, esetleges módosítása

102.
Biatorbágy, testületi ülés 2011.11.24.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítmény-követelmények alapját képező célokról

A Biatorbágy, 0107-es út áthelyezésével összefüggő kérdésekről

103.
Biatorbágy, testületi ülés 2011.10.27.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

A részben önkormányzati tulajdonú Biatorbágy 4512 hrsz ingatlan értékesítéséről és Biatorbágy Város Önkormányzata vonatkozó elővásárlási jogáról

Összefogás Építési Alap létrehozásával összefüggő kérdésekről

Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011 (02.24.) Ör. rendeletének módosításáról

104.
Biatorbágy, testületi ülés 2011.09.15.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Közbeszerzés eljárás kiírása Biatorbágy közoktatási intézményeiben iskolatej beszerzésére (a napirendi ponthoz tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)

Biatorbágy Város Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009 (10.30.) Ör. számú rendeletének módosításáról

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testületének a közoktatási intézményi térítési díj és a tandíj megállapításának szabályairól szóló 1/2006. (02.16.) Ör. számú rendeletének módosításáról

Biatorbágy Város Képviselő-testületének az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009 (10.30.) Ör. számú rendeletének módosításáról

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére adományozandó helyi kitüntetésről

A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről

A Dr. Vass Miklós alapítvány szerződésmódosítási kérelméről

Biatorbágy sportéletének fejlesztéséről

105.
Biatorbágy, testületi ülés 2011.06.30.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

A Szalonna utca és környezetének forgalmi rend változásával összefüggő kérdésekről