Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Dr. Kovács László

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - Képviselő, Fidesz-KDNP

Korábbi tisztségek
Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság
2019 -

Bemutatkozás

telefon: 20/414-2404 1998-ban a miskolci 27-es számú egyéni választókerületből kerültem be képviselőnek a miskolci közgyűlésbe, majd 2002-től a diósgyőri városrész egyik önkormányzati képviselője vagyok. 1998-2002 között az egészségügyi, a pénzügyi és a sportbizottság tagja, majd 2002-2019-ig az egészségügyi bizottság elnöke voltam. 2019-ben immár hatodik alkalommal választottak meg önkormányzati képviselőnek.
Mutass többet

Felszólalások

Összesen 10 hozzászólás
Találatok
9 db
1 db
1.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014.09.18.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

4. Napirendi pont

2.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014.07.31.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére bérlőkijelölési jogok biztosítására

3.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.12.11.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítására (III. negyedéves korrekció)

Javaslat a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítására Javaslat a közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat művészeti és tudományos ösztöndíjainak alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 62/1997. (XI.1.) sz. rendelet módosítására

Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendeletének módosítására Javaslat közterületek elnevezésére Javaslat közterület elnevezésére

Javaslat a 2014. évi ellenőrzési terv megállapítására

4.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.11.21.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítására (III. negyedévi előirányzat módosítás). Tájékoztató az Önkormányzat 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Javaslat a ´Fészekrakó´ követelések végrehajtási eljárásban történő érvényesítése során szerzett ingatlanok minősítésére

Javaslat a Miskolc és agglomerizációja digitális közösség elnevezésű program végrehajtásához szükséges döntések meghozatalára

Javaslat az Északmagyarországi Operatív Program Önkormányzati informatikai fejlesztések c. konstrukció ÉMOP 4.3.2-13 kódszámú pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatalára

5.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.10.22.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

8. Napirendi pont

10. Napirendi pont

6.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.09.26.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III.12.) rendelet módosítására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára. Tájékoztató az Önkormányzat 2013. I. féléves gazdálkodásáról. Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III.12.) rendelet módosítására. Tájékoztató az Önkormányzat adósságállományának állam által történő részbeni átvállalásáról.

Javaslat a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítására. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyonelemek használati kérdéseinek rendezésére. Javaslat a Miskolci Önkormányzati Rendészet Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. Javaslat a Miskolc belvárosában lévő védett övezetbe való behajtást ellenőrző rendszámfelismerő kamera rendszer ellenőrzési pontjainak kijelölésére.

Javaslat a Herman Ottó Múzeum számára új raktárhelyiség biztosítására és Alapító Okiratának módosítására. Javaslat a miskolci 12976, 13067-6 ing. értékesítésére. Javaslat Szent Anna temetőben 1542-3 hrsz. ingatlan értékesítésére. Javaslat a Lézerpont Látványtár viseletgyűjteményének átvételére, valamint annak a Hermann Ottó Múzeumban állandó kiállítás keretében történő bemutatására.

Javaslat a nevelési intézményekben a 2013/2014-es nevelési évet érintő alkalmazotti létszámokról szóló VI-133/4956/2013. sz. határozat módosítására. Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon intézményvezető beosztás ellátására történő pályázat kiírására.

Javaslat a 46. számú házi gyermekorvosi körzet megszüntetésére. Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal megkötött Ellátási Szerződések megszüntetésére és új ellátási szerződés megkötésére.

Javaslat Miskolc város közigazgatási területén II. kategóriájú játékkaszinó működésére vonatkozó koncessziós pályázati kiírás előkészítésével kapcsolatos döntés meghozatalára.

Javaslat a Norvég alap pályázati forrásokban a fenntartható helyi gazdaságfejlesztési tevékenység erősítése Miskolcon.

7.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.05.16.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon fenntartói jogának Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által történő átvételére

Javaslat a 39. számú háziorvosi körzet megszüntetésére

Javaslat a Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvánnyal bérleti szerződés, Javaslat a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvánnyal kedvezményes bérleti szerződés megkötésére megkötésére, Javaslat a Laurus Szociális és Kulturális Egyesülettel bérleti és ellátási szerződés megkötésére

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadására

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. között létrejött "Közszolgáltatási Szerződés" mellékleteinek módosítására

8.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.04.18.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó határozatok elfogadására

Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslata 11. számú ifjúsági fogorvosi körzet megszüntetésére

Javaslat az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról (2012. év II. félév) szóló beszámoló elfogadására

Beszámoló a 2012. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról

Javaslat a lakosság közüzemi költségeinek mérséklésére irányuló kormányzati intézkedések támogatására

Javaslat Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Pályaépítési Program IV. ütem pályázatának benyújtására és önrész biztosítására

9.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013.03.07.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

6. Napirendi pont

7. Napirendi pont

10.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014.02.13.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel