Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Dr. Kunszt Márta

Pécs MJV Önkormányzata - Frakcióvezető, Mindenki Pécsért - Demokratikus Koalíció frakció

Korábbi tisztségek
Kulturális Bizottság
2019 -

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 48 hozzászólás
Találatok
37 db
11 db
1.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.05.14. ( sávszélesség probléma miatt az első 2 perc hiányzik.)
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

27. Békepárti nyilatkozat

2.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.04.16.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.) Beszámolója a Pécsi Rendőrkapitányságnak Pécs Megyei Jogú Város 2023. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

2.) Beszámoló a Pécsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2023. évi tevékenységéről

3.) Beszámoló a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége 2023. évi tevékenységéről

3.
Pécs MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2024.03.19.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

33.) A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. által végzett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámoló

4.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024.02.20.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

15.) A TOP Plusz Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 (FVS) és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) aktualizált verziójának jóváhagyása

20.) Pénzeszköz átadási megállapodás megkötése az Integrált Nappali Szociális Intézmény fejlesztő foglalkoztatásának pályázati támogatásához(az anyag tájékoztatásul tegnap megküldésre került)

21.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósítandó 2024. évi közösségi költségvetés koncepciójának és szabályzatának elfogadása

5.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2024.01.23.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

6.) Fenntartói döntések meghozatala a Pécsi Kulturális Központ vonatkozásában

19.) A TOP Plusz Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 (FVS) és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) aktualizált verziójának jóváhagyása

6.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023.12.05.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

37.) A „Dönts velünk” keret felhasználásáról szóló döntéshez kapcsolódó eseti közszolgáltatási szerződés megkötése

46.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről

7.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.10.17.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

4.) Személyi jellegű döntések meghozatala a Keleti Városrészi Óvoda vonatkozásában

8.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.09.19.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

9.) A Pécs Város jelképeiről, a Város nevének és jelképeinek használatáról, a középületek és közterületek fellobogózásának rendjéről szóló 57/2012. (XII.14.) rendelet módosítása és Pécs város Arculati Kézikönyvének elfogadása

10.) Tag delegálása a Zlatko Vesna Prica Alapítvány Felügyelő Bizottságába

26.) A Homlokzatfelújítás 2023. pályázat támogatási szerződéseinek megkötése

9.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.05.16.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

19.) Fedezet biztosítása a „Kivitelezés - KEHOP-2.1.11 - Víziközmű hálózatok átalakítása hatékonyságnövelő fejlesztése Pécsett” - 1.rész - „Ivóvíz-hálózat és szennyvíz rekonstrukció” tárgyú vállalkozási szerződés módosításához (KEHOP-2.1.11-21-2022-00014)

25.) A „Homlokzatfelújítás 2023.” pályázati kiírás módosítása

34.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pécsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata

35.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósítandó 2023. évi közösségi költségvetés koncepciójának és szabályzatának elfogadása

41.) Csatlakozási szándék az Országgyűlés orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló békepárti 5/2023.(III.31.) OGY határozatához.

10.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.04.18.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1.) A Pécsi Rendőrkapitányság beszámolója Pécs M. J. Város 2022. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

2.) Beszámoló a Pécsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tevékenységéről

3.) Beszámoló a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége 2022. évi tevékenységéről

8.) A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. számára nyújtandó önkormányzati támogatás

17.) A Reménység Alapítvány ellátási szerződésének módosítása és fedezet biztosítása támogatási szerződés megkötéséhez

11.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.03.21.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

10.) Civil koordinátori feladatok ellátására kiírt pályázat lezárása

14.) A Települési Klímavédelmi Stratégia kommunikációs tervének elfogadása

12.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.02.21.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

33.) Elhatárolódás akkumulátorgyár pécsi telepítésétől (az anyag pótlólagosan került megküldésre)

13.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2023.01.24.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1.) A kitüntetések és szakmai kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 5/2002. (III.5.) önkormányzati rendelet módosítása

6.) Fedezet biztosítása és pályázat kiírása civil koordinátori feladatok ellátásához

7.) Fedezet biztosítása a pécsi postahivatalok visszanyitásához és szerződés megkötése

14.) A „Hétszínvirág Bölcsőde felújítása” tárgyú projekthez kapcsolódó Támogatási Szerződés módosítása (TOP-6.2.1-19-PC1-2020-00002)

14.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.12.06.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

39.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről

15.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2. rész 2022.10.18.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

34.) Döntés szociális rezsitámogatásról szóló rendelet megalkotásáról

16.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 1. rész 2022.10.18.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

2.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, elidegenítéséről és használatáról szóló 44/2012. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosítása

17.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2022.09.20.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása

5.) Pécsi Sport Nonprofit Zrt. számára nyújtandó önkormányzati támogatás (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

18.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.06.14.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2019.(XI.15.) önkormányzati rendeletének módosítása

4.) Az önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének megváltoztatásáról szóló 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása

19.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése -1. rész 2022.05.31.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

20.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.03.22.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

19.) Pécs és térsége szennyvízelvezetésének fejlesztése, csatornahálózatának bővítése című projekt kommunikációs tervének elfogadása (KEHOP-2.2.2-15-2021-00168)

28.) Tulajdonosi hozzájárulás a Pécs, Batthyány utca 1-3. szám alatti ingatlanon a Baranya Megyei Szakképzési Centrum által történő beruházás vonatkozásában

32.) A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 10 pontjának támogatása

36.) Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések

21.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.02.22.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

13.) Pécs, Nagyárpádi csomópont korszerűsítése - konzorciumi megállapodás megkötése (az anyag pótlólagosan került kiküldésre!)

22.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2021.12.14.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

16.) A Csorba Győző Könyvtár éven túli kötelezettségvállalásainak jóváhagyása

17.) BIOKOM Nonprofit Kft.-vel kötött köztemetési feladat átadási szerződés megújítása

19.) A Közgyűlés 2022. évi munkatervének jóváhagyása

36.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Civil Koncepciójának elfogadása

43.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről

23.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2021.11.16.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

3.) A köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

7.) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása

24.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2021.10.19.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

25.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2021.09.21.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

27.) Baranya Megyei Kormányhivatallal kötött ingyenes ingatlanhasználati megállapodás

32.) Alapítványok Civil keretből történő támogatása

36.) Képviselői indítvány megtárgyalása

26.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rendes Testületi ülése 2021.06.15.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

27.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2020.09.22.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Polgármesteri Biztos megbízása a Kiemelt Sportcélú Beruházások és Fejlesztések koordinálására

28.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 2020.07.15.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

29.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselo-testületi ülése 2020.06.23.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

A Thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft.-vel megkötött háromoldalú megállapodás és adásvételi szerződés módosítása

Tiltakozás a Kormánynak az önkormányzatok működését ellehetetlenítő intézkedési ellen

Pécs válasza a klímaváltozás kihívásaira

A Pécs, Nagypostavölgy alsó 33. sz. alatti ingatlan haszonkölcsönbe adása a Kézművesek Baranyai Egyesülete részére

Alapítványok kulturális célra történő támogatása

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás között létrejött használati szerződés módosítása

30.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020.03.10.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartottintézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtószociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelésiintézményekben biztosított gyermekétkeztetés térítési díjairólszóló 10/2018. (III.20.) önkormányzati rendelet módosítása

Idősügyi Tanács tagjainak megválasztása

31.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2020.02.18.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 10/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítása

Pályázat kiírása a Csorba Győző Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a BIOKOM Nonprofit Kft. közötti városüzemeltetési közfeladat-ellátási szerződés módosítása

Pécsbányai Közösségi Ház fejlesztése tárgyú pályázat benyújtása a TOP-7.1.1-16-H-076-3 kódszámú felhívásra

A Pécs-Villány turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása című pályázattal kapcsolatos feladatok átadása

32.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2020.02.11.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének IV. módosítása

33.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselõ-testületi ülés 2020.01.28.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

A "Kodály Zoltán utcai Óvoda energetikai fejlesztése" tárgyú projekthez kapcsolódó döntések meghozatala (TOP-6.5.1-16-PC1- 2018-00007)

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetés előkészítésének módszertana

Építésügyi igazgatási feladatoknak a Baranya Megyei Kormányhivatal részére történő átadásával kapcsolatos megállapodás megkötése

A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

34.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.12.10.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2019.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosítása

Nemzetiségi tanácsnok megválasztása

Közművelődési megállapodások megkötése

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési munkaterve

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről

35.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület - Közmeghallgatás 2019.12.05.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

36.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 2019.11.14.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

2 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

10. Civil kapcsolatok tanácsnokának megválasztása

37.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület alakuló ülése 2019.10.31.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

3. Napirendi pont

7. Napirendi pont

38.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 2. rész 2020.07.15.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
39.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 1. rész 2020.07.15.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel
40.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020.03.10.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel
41.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2020.02.18.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
42.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2020.02.11.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének IV. módosítása

43.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.12.10.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
44.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület - Közmeghallgatás 2019.12.05.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel
45.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 2.rész 2019.11.14.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel
46.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendkívüli Közgyűlése 1.rész 2019.11.14.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel
47.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület alakuló ülése 2.rész 2019.10.31.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel
48.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testület alakuló ülése 1. rész 2019.10.31.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel