Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Élőben
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Dr. Lajter Ágnes

Balmazújváros - képviselő

Korábbi tisztségek
Egészségügyi, Szociális, Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi Bizottság, Elnök
2019 -

Bemutatkozás

Dr. Lajter Ágnes vagyok, 54 éves, balmazújvárosi lakos, két gyermek édesanyja. Balmazújvároson születtem, itt éltek szüleim, nagyszüleim is. Tanulmányaimat is itt végeztem, majd több évig itt dolgoztam. Szeretem a várost, szeretek itt élni, és él bennem a vágy, hogy tegyek érte, tegyek a közösségért. Ez motivált, amikor 1990-ben a helyhatósági választáson egyéni képviselőként bekerültem az önkormányzati testületbe. A szociális bizottság elnökeként ráláttam a város lakóinak helyzetére, és igyekeztem orvosolni a problémákat. A következő ciklusban az anyai teendők kerültek előtérbe. Munkám során sokszor szembesültem nehéz emberi sorsokkal. Szakterületem a gyermekvédelem, illetve a szociális ellátások. Most úgy döntöttem, hogy ismét szerepet vállalok a település közéletében. Úgy gondolom, valamennyien felelősek vagyunk azért, ami velünk és a településünkön történik.
Mutass többet

Felszólalások

Összesen 74 hozzászólás
Találatok
68 db
6 db
1.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2024.04.29.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés részletfizetési megállapodás megkötése tárgyában

2.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2024.04.17.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

3.Eloterjesztés a település közbiztonságának helyzetérol, a köz

6.Eloterjesztés a Veres Péter Kulturális Központ Szervezeti és 1

8.Eloterjesztés a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2023. évi sz

9.Eloterjesztés a 2023. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi felad

10.Eloterjesztés a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató K

11.Eloterjesztés a Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormá

12. Eloterjesztés járóbeteg ellátási feladatok átszervezése tár

13.Eloterjesztés a járóbeteg-szakellátást érinto döntések tárgy

14.Eloterjesztés a TOP-Plusz-1.2.1-21-HB1-2022-00049 azonosítós

16.Eloterjesztés a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal törvény

17.Eloterjesztés a TOP-5.1.2-16-HB1-2017-0004 azonosító számú

18.Különfélék.

3.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2024.04.10.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés a 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetének benyújtása tárgyában.

4.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2024.04.24.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés részletfizetési megállapodások megkötése tárgyában

5.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2024.03.13.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

6.Eloterjesztés a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár, a Veres Pét

7. Eloterjesztés a Képviselo-testület 2024. évi munkatervének

8.Eloterjesztés a Balmazújvárosi Nefelejcs Idosek Otthona 2023

11.Eloterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsode Intézménybe tö

13.Eloterjesztés az Európai Uniós és minden egyéb pályázatról

16.Eloterjesztés megüresedett házi gyermekorvosi praxis tárgyáb

17.Eloterjesztés az EFOP-1.2.9-17-2017-00043 azonosító számú

6.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2024.03.25.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1.Eloterjesztés a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00049 azonosítósz

7.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2024.03.06.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelete tárgyában

2. Előterjesztés a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00049 azonosítószámú, „Balmazújváros kerékpáros, parkolási és játszótéri infrastruktúrájának fejlesztése” megnevezésű projekt keretében a „Szabadidőpark kialakítása”, a „Belterületi kerékpárút felújítása 2” és a „Parkolóhelyek kialakítása” tárgyban megindított kivitelezési közbeszerzési eljárásokat lezáró döntések meghozatalával kapcsolatban

8.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2024.02.14.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

4.Eloterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint eli

8.Eloterjesztés Balmazújváros város településképi rendeletének

10.Beszámoló az önkormányzat többségi tulajdonában lévo gazdasá

11.Eloterjesztés az Önkormányzat többségi tulajdonában lévo gaz

12.Eloterjesztés egyesületek, civil szervezetek, társadalmi sze

15.Eloterjesztés Önkormányzati járóbeteg szakellátás nyújtására

16.Eloterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsode Intézmény átsz

17.Beszámoló a Veres Péter Kulturális Központ elmúlt évi muködé

18. Eloterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsode Intézmény óvo

22.Beszámoló az Európai Uniós és minden egyéb pályázatról.

9.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2024.01.29.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00049 azonosítószámú, „Balmazújváros kerékpáros, parkolási és játszótéri infrastruktúrájának fejlesztése” megnevezésű projekt keretében a „Szabadidőpark kialakítása” tárgyban megindított kivitelezési közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalával kapcsolatban

3. Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások felülvizsgálata tárgyában

10.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület ülése - határozatképtelen 2023.12.20.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

5.Eloterjesztés a település foglalkoztatási helyzetérol szóló

6.Eloterjesztés az Önkormányzat 2024. évi munkatervének jóváhag

8.Eloterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint eli

9.Eloterjesztés a helyi környezet védelmérol, a település tiszt

13.Eloterjesztés háziorvosi feladat ellátása tárgyában kötött f

11.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2023.11.29.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

4.Eloterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata 2024. évi köl?

5.A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal, Lengyel Menyhér

7.Eloterjesztés igazgatási szünet elrendelésének elfogadása tár

13.Eloterjesztés a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00049 azonosítós

14.A TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00049 azonosítószámú,

16.Eloterjesztés az 1-2-23-3800-0001-6 számú Önkormányzati foly

19.Eloterjesztés a Nagy Nád 97 Kft. részére használati díj megf

12.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2023.11.13.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet módosítása tárgyában

3. Előterjesztés 6 fő önkormányzati képviselő javaslatáról 'a 150.000.000.-Ft Önkormányzati folyószámla-hitel felhasználása:-Balmazújváros Város Önkormányzat valamint összes intézményei, Balmazújváros Város Közös Önkormányzati Hivatal illetve a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. dolgozói, október havi munkabérének kifizetése tárgyában'

13.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2023.10.31.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

2. Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása tárgyában és az Önkormányzat 2022. évi pénzforgalmáról, könyvviteli mérlegéről, pénzmaradvány és eredmény kimutatásáról

14.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2023.10.18.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

4.Eloterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendele

7. Eloterjesztés a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00049 azonosítós

8.Eloterjesztés a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00049 azonosítósz

9.Eloterjesztés a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00049 azonosítósz

10.Eloterjszetés a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00049 azonosítós

11.Eloterjesztés az EFOP-1.2.9-17-2017-00043 azonosító számú

12. Tájékoztató a Balmazújvárosi Általános Iskola muködésérol.

13.Tájékoztató a Balmazújvárosi Alapfokú Muvészeti Iskola mukö

18.Eloterjesztés iskola-egészségügyi feladatok ellátására.

19.Eloterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata és a Balmazú

20.Eloterjesztés véleménynyilvánítás iskolai felvételi körzetha ont

21.Eloterjesztés az önkormányzat egészségügyi feladatellátásáho

15.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2023.10.12.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

2. Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása tárgyában és az Önkormányzat 2022. évi pénzforgalmáról, könyvviteli mérlegéről, pénzmaradvány és eredmény kimutatásáról

16.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2023.09.27.
Videófelvétel
22 felszólalás db
Videófelvétel

3.Eloterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendele

4.Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehaj

5.Beszámoló az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeleténe

6.Beszámoló a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás 2022.

7.Beszámoló az Egyesített Óvoda és Bölcsode Intézmény 2022/2023

8.Eloterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsode Intézmény 2023/

10.Beszámoló az önkormányzat többségi tulajdonában lévo gazdasá

13.Eloterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata és a Balmazú

14.Eloterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat Integrált Tel

17. Eloterjesztés a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00049 azonosító

18.Eloterjesztés a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00049 azonosítós

21.Eloterjesztés a 181/2023. (VII.04.) számú határozatban fogla

22.Eloterjesztés a Bursa Hungarica Felsooktatási Önkormányzati

17.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése - határozatképtelen 2023.09.13.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1.Eloterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendele

18.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2023.09.04.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés a folyamatban lévő TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00004 azonosító számú Infrastruktúra fejlesztés az újtelepi Szegregátum rehabilitációja érdekében című pályázat zárása tárgyában

19.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2023.08.31.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2.Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehaj. Napirendi pont

5.Eloterjesztés a folyamatban lévo TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00004 ?Ó412. Napirendi pont

20.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2023.08.10.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

1.Eloterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendele ?F12. Napirendi pont

3.Eloterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselo-test ?F12. Napirendi pont

4.Eloterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselo-test ?F12. Napirendi pont

5.Eloterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselo-test ?F12. Napirendi pont

6.Eloterjesztés a Nyári diákmunka 2023. elnevezésu munkaero-p ?F12. Napirendi pont

7.Eloterjesztés a közmunkaprogram keretén belül a biztosító ált ?F12. Napirendi pont

9.Eloterjesztés Dr. Nagy Mihály nyugdíjba vonulását követoen a  ?F12. Napirendi pont

21.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2023.08.02.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése

22.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2023.07.10.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1.Eloterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendele$¦A9. Napirendi pont

23.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2023.07.04.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

1.Eloterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendele

2.Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehaj

3.Eloterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselo-test

4.Eloterjesztés a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00049 azonosítósz´

7.Eloterjesztés a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00052 azonosítószámú

8.Eloterjesztés a Dózsa György utca 10. szám alatti üzlethelyis

13.Eloterjesztés tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem tárgyá

24.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2023.05.24.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

3.Eloterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendele$

5.Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehaj

7.Eloterjesztés a Képviselo-testület 2023. évi munkatervének

8.Az Önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével muködo gaz

9.Eloterjesztés burkolattal nem rendelkezo közlekedési területe

23.Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Balmazújvárosi Területi Sz

25.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2023.05.03.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelet megalkotása tárgyában

26.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2023.04.26.
Videófelvétel
20 felszólalás db
Videófelvétel

4.Tájékoztató a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

3.Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelete megalkotása tárgyában

12.Előterjesztés a települési támogatás megállapításának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában

13.Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában

27.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2023.04.03.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelet megalkotása tárgyában

28.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2023.03.29.
Videófelvétel
25 felszólalás db
Videófelvétel

4.Eloterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat 2023. évi költ

6. Tájékoztató a 2022. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi felada

7.Beszámoló a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Közpon

8. Beszámoló a Balmazújvárosi Nefelejcs Idosek Otthona 2022. év

9. Eloterjesztés a Balmazújvárosi Nefelejcs Idosek Otthona és a

10.Beszámoló a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2022. évi muköd

14.Eloterjesztés a helyi autóbusz közlekedés menetrendjének mód

15.Eloterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsode Intézmény 2023

16.Eloterjesztés a 2023-2024 nevelési évre vonatkozó óvodai be

17.Eloterjesztés az óvodai felvételi körzethatár kijelölése tár

18.Eloterjesztés a Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai Istv

25. Eloterjesztés háziorvosi rendelési és rendelkezésre állási

27.Eloterjesztés a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szol

28.Eloterjesztés a Balmazújvárosi járóbeteg szakrendelések álla

31.Eloterjesztés Balmazújváros, Kodály Zoltán u. 31. sz. alatti

29.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 4. 2023.03.14.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

1.Eloterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata 2023. évi kölltségvetése

30.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 1.- határozatképtelen 2023.02.28.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés a TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00004 azonosító számú „Középületek fűtési- és villamosenergia igényének kielégítése termálvíz hasznosításával Balmazújvároson” megnevezésű projekttel kapcsolatos 163/2022.(VIII. 09.) számú határozat módosítása tárgyában

31.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2023.02.15.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

3.Eloterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata 2023. évi köl

4.Eloterjesztés a települési sportélet és sportegyesületek 2022

5.Eloterjesztés egyesületek, civil szervezetek, társadalmi szer

6.Beszámoló az önkormányzat többségi tulajdonában lévo gazdaság

8.Eloterjesztés a Veres Péter Kulturális Központ 2022. évi szak

10.Eloterjesztés az Önkormányzat többségi tulajdonában lévo gaz

11.Eloterjesztés a Fam-Arzt Bt. támogatása tárgyában.

12.Eloterjesztés Balmazújváros Városi Önkormányzat Képviselo-te

13.Eloterjesztés Egyesített Óvoda és Bölcsode Intézmény maximál

32.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülés 2023.02.09.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülés

33.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2023.01.25.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

4.Eloterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsode Intézmény óvoda.

6.Eloterjesztés a Veres Péter Kulturális Központ alapító okirat.

11.Eloterjesztés általános iskolai felvételi körzetek tervezete.

13.Eloterjesztés az orvosi ügyelet ellátásáról.

34.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.12.21.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

3.Eloterjesztés igazgatási szünet elrendelésének elfogadása tár

Eloterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselo-testüle

12.Eloterjesztés a TOP.-1.1.1-15 HB1-2016-00016 azonosítószámú,

13.Eloterjesztés az RRF-1.1.2-21-2022-00018 azonosítószámú, ? t

15.Eloterjesztés az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 azonosítószámú

19. Eloterjesztés a 45/2022. (II.16.) sz. határozat módosítása

35.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2022.11.30.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1.Eloterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésérol

36.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2022.11.25.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés az előirányzatok módosításáról és az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

37.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.11.16.
Videófelvétel
21 felszólalás db
Videófelvétel

1.Polgármesteri Tájékoztató.

3.Eloterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésérol szól

3.Eloterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésérol szó

6. Eloterjesztés a köztemetorol és a temetkezés rendjérol szóló

5.Eloterjesztés a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltat

7.Eloterjesztés a veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltet

8.Eloterjesztés az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 azonosítószámú pro

9.Eloterjesztés a Semmelweis Védonoi Egyesület kérelme tárgyába

16.Eloterjesztés a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit

21. Eloterjesztés hat fo önkormányzati képviselo rendkívüli tes

38.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.10.19.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

1.Közmeghallgatás.

5.Eloterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésérol szóld

6.Eloterjesztés az önkormányzat és az önkormányzati intézmények

7.Eloterjesztés az önkormányzatok által igényelheto rendkívüli

9. Eloterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsode Intézménybd

10.Tájékoztató a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Köz

12.Eloterjesztés a Kastélykert utca 4330/4 hrsz-ú telken álló

17.Eloterjesztés a Semmelweis Védonoi Egyesület kérelme tárgyáb

19.Eloterjesztés véleménynyilvánítás iskolai felvételi körzetha

22.Különfélék.

39.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2022.08.09.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Eloterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátáso

Eloterjesztés a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi

Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérése roma n

Eloterjesztés a TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00004 azonosítószámú,

40.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2022.06.28.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1.Eloterjesztés a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállap

3.Eloterjesztés tervezési költségek biztosítása tárgyában.

41.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.06.15.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

3.Tájékoztató a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Veres Péter

4.Tájékoztatás a Balmazújvárosi Református Általános Iskola és

6.Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Balmazújváros Területi Szer

11.Eloterjesztés a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00035 azonosító számú

42.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2022.06.01.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a laboratóriumi ellátás szakellátás feladatátadására vonatkozó javaslat tárgyában

43.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.05.25.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

4.Eloterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetésérol szól»12. Napirendi pont

5.Eloterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat 2021. évi költ»12. Napirendi pont

7.Eloterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsode Intézmény 2021/»12. Napirendi pont

8.Eloterjesztés a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai cs»12. Napirendi pont

9.Eloterjesztés az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgál»12. Napirendi pont

10.Eloterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifiz»12. Napirendi pont

13.Eloterjesztés Balmazújváros Város Környezetvédelmi Programja»12. Napirendi pont

15.Eloterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában. Napirendi pont

18.Eloterjesztés a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Garabonc»12. Napirendi pont

19.Tájékoztató a gáz- és árambeszerzéssel kapcsolatos helyzetro»12. Napirendi pont

20.Eloterjesztés az önkormányzatok által igényelheto rendkívüli»12. Napirendi pont

21.Különfélék. Napirendi pont

44.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.04.27.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

2.Jelentés a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról

6.Előterjesztés a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala tárgyában

8. Előterjesztés a TOP-Plusz-1.1.3-21. kódszámú, Helyi és térségi turizmusfejlesztés megnevezésű felhívásra „Balmazújváros turisztikai kínálatának komplex fejlesztése Kamilla Gyógy-, és Strandfürdő korszerűsítésével, rendezvénykínálat kialakításával, infrastrukturális fejlesztésekkel, városmarketing tevékenységgel” megnevezéssel benyújtandó támogatási kérelem tárgyában

11.Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú, 5439/27 helyrajzi számú ingatlan vételére irányuló lakossági kérelem tárgyában

15.Előterjesztés önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági területek hasznosítása tárgyában

16.Előterjesztés elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcsolatos szerződés megkötése tárgyában

17.Előterjesztés az önkormányzati intézmények fűtésének karbantartására vonatkozó szolgáltatás tárgyában

18.Előterjesztés Balmazújváros Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálatára irányuló eljárás megindításának tárgyában

19.Különfélék.

45.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.03.23.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

4.Tájékoztató a 2021. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi felada

5.Beszámoló a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2021. évi muködé

6.Beszámoló a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Közponp

7.Beszámoló a Balmazújvárosi Nefelejcs Idosek Otthona 2021. évip

8.Eloterjesztés az óvodai beiratkozás és nyári zárás idopontjánp

10.Különfélék.

46.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2022.03.09.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

3.Eloterjesztés a ,,TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00016 azonosítószámú pËB12. Napirendi pont

47.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.02.16.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

3.Eloterjesztés a balmazújvárosi ProLabor Kft. támogatása

4.Balmazújváros Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési

6.Beszámoló a Veres Péter Kulturális Központ 2021. évi beszámol

8.Eloterjesztés a Garabonciás Diákszállóval kapcsolatos Beretty

10.Eloterjesztés a települési sportélet és az egyesületek helyz

12.Eloterjesztés a közmuvelodésrol szóló 25/2004. (IV. 28.) önk

17.Eloterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsode Intézmény

18.Eloterjesztés a Balmazújvárosi Nefelejcs Idosek Otthona

19.Eloterjesztés a Balmaz InterCOM Kft által fizetendo osztalék

21.Eloterjesztés a TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00004 azonosítószámú

48.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2022.01.19.
Videófelvétel
19 felszólalás db
Videófelvétel

3.Eloterjesztés egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó

4.Beszámoló az önkormányzat többségi tulajdonában lévo gazdaság

10.Eloterjesztés a Balmaz InterCOM Kft által fizetendo osztalék

12.Eloterjesztés a TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00004 azonosító számú

13.Eloterjesztés a Magyar Állam tulajdonában lévo Balmazújváros

14.Eloterjesztés önkormányzati ipari terület versenytárgyaláson

16.Eloterjesztés a Balmazújváros Város Önkormányzata és a Balma

49.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2022.01.14.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1. Eloterjesztés a TOP-Plusz-1.2.1-21. kódszámú felhívásra

50.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2021.12.15.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

12.Előterjesztés a gyermekétkeztetési térítési díjak felülvizsgálata tárgyában

5.Tájékoztató a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 2020/2021. tanévi szakmai és gazdálkodási feladatellátásáról

6.Előterjesztés az iskolai felvételi körzethatárok kijelölésének véleményezésére

7.Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletéről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

9.Előterjesztés a Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadása tárgyában

11.Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletek módosítása tárgyában

13.Előterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézményben érdekképviseleti fórum létrehozása tárgyában

14.Előterjesztés óvodai alapítvány székhely használata tárgyában

15.Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00035 azonosító számú projekt keretében „Foglalkoztató épület energiahatékonysági fejlesztése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés meghozatala tárgyában

20.Előterjesztés a Balmazújváros Város Önkormányzata és a Balmazújvárosi Football Club között létrejött bérleti előszerződés és a Böszörményi úti sporttelep használata tárgyában

21.Előterjesztés központosított gázbeszerzés során lefolytatott közbeszerzés lezárása tárgyában

51.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2021.11.10.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

3.Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról és önkormányzati tulajdonú ingatlan vételére irányuló lakossági kérelemről

5.Előterjesztés a Balmazújváros, Bethlen utca 1988 helyrajzi számú ingatlannal (víztorony) kapcsolatos, telekommunikációs társasággal kötendő bérleti szerződés tárgyában

52.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2021.09.23.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1.Eloterjesztés az önkormányzatot a Konig Rendezvénycsarnok ért

53.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2021.09.15.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

3.Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására

4.Előterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény pedagógiai programjának elfogadása, valamint szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása tárgyában

5.Tájékoztató a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola működéséről

6.Tájékoztató a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola működéséről

7.Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához való csatlakozás tárgyában

8.Beszámoló az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2021. évi I. féléves munkájáról

16.Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 azonosítószámú projekthez kapcsolódó lakhatási feltételek kialakítása és a pályázat kiírása tárgyában

54.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2021.09.06.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

2.Előterjesztés Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának kérelme tárgyában

55.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2021.08.23.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. ügyvezetőjének egészségügyi szolgálati jogviszonyban történő foglalkoztatása tárgyában

3.Előterjesztés a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálása tárgyában

5.Előterjesztés a Balmazújváros, Böszörményi úti sportteleppel kapcsolatos döntés meghozatala tárgyában

8.Előterjesztés önkormányzati tulajdonú lakásokat érintő felújítással kapcsolatos döntések meghozatala tárgyában

56.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2021.07.16.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a TOP-3.2.2.-15-HB1-2016-00004 azonosítószámú "Középületek fűtési- és villamos energia igényének kielégítése termálvíz hasznosításával Balmazújvároson" megnevezésű pályázat keretében közbeszerzési eljárás megindításához kapcsolódó döntések meghozatala tárgyában

Előterjesztés a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár intézményvezetői állására kiírt pályázattal kapcsolatos véleményező bizottság létrehozása tárgyában

57.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2021.06.30.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés polgármesteri tájékoztató tárgyában.

Előterjesztés a Balmazújváros Város Önkormányzat új településrendezési eszközeinek elfogadására

Előterjesztés a "B&B terv" városfejlesztési javaslat tárgyában

Tájékoztató a Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda elmúlt évi működéséről

Tájékoztató a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Veres Péter Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája működéséről

58.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2021.06.29.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Orvosi ügyeleti feladatok ellátásáról

59.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2020.10.28.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Beszámoló a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás 2019. évi működéséről

Előterjesztés a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. működéséről szóló beszámoló tárgyában

Előterjesztés a Veres Péter Kulturális Központ alapító okiratának módosítása tárgyában

Előterjesztés a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása tárgyában

Előterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsőde intézmény alapító okiratának módosítása tárgyában

Előterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsőde intézmény munkatervének véleményezése tárgyában

Előterjesztés az önkormányzat visszafizetési kötelezettségének teljesítése tárgyában

Előterjesztés önkormányzati ingatlanok lakásépítési célú fejlesztési koncepciójának kialakítása tárgyában

18.Különfélék

60.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2020.09.30.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

3.Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló Balmazújvárosi Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2019. évi mérleg beszámolója tárgyában

61.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület ülése 2020.09.16.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Beszámoló az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2020. évi I. féléves munkájáról

9.Tájékoztató a Balmazújvárosi Általános Iskola működéséről.

Előterjesztés a TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 azonosító számú projekt keretében "OXENWEG - Turisztikai építési beruházások" elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések meghozatala tárgyában

Előterjesztés az Egészségügyi, Szociális, Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi Bizottság külső tagjának megválasztására

62.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2020.09.07.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés Hotel Kamilla önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására irányuló pályázat kiírása tárgyában

3.Előterjesztés az Önkormányzati tulajdonban lévő épület energiahatékonyságot célzó fejlesztése Balmazújvároson című, TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00035 azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala tárgyában

63.
Balmazújváros Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.06.24.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 2019. évi beszámolója tárgyában

4. Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról

5. Tájékoztató a Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda elmúlt évi működéséről

6. Tájékoztató a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Veres Péter Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája működéséről

8. Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról, és az Önkormányzat 2019. évi pénzforgalmáról, könyvviteli mérlegéről, pénzmaradvány és eredmény kimutatásáról

10. Előterjesztés a Balmazújváros Város belterületén meglévő közkutak egy részének technikai lezárása tárgyában

11. Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00035 azonosító számú projekt keretében ,,Balmazújváros, Foglalkoztató épület energiahatékonysági fejlesztése" elnevezésű közbeszerzési eljárás kiírása tárgyában

12. Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00004 kódszámú, ,,Piac és rekreációs park építése Balmazújvároson" elnevezésű közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala tárgyában

13. Előterjesztés a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-0004. azonosító számú projekt „Leromlott városi területen útépítés és csapadékvíz elvezetés” című közbeszerzési eljárás kiírása tárgyában

17. Előterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény intézményvezetői álláshelyére való kinevezés tárgyában

64.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2020.03.18.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona intézményvezetői álláshely pályázatának kiírása tárgyában

Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása tárgyában

Előterjesztés a Debreceni Régió Együttműködési Tanácshoz történő csatlakozás tárgyában

65.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2020.02.27.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1. Előterjesztés a TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 azonosító számú projekt keretében OXENWEG-Turisztikai építési beruházások Balmazújvároson elnevezésű közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának módosítása tárgyában

2. Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00004 azonosító számú projekt keretében Piac és rekreációs park építése Balmazújvároson elnevezésű közbeszerzési eljárás kiírása tárgyában

3. Előterjesztés a TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00004 azonosító számú projekt keretében Foglalkoztatási Stratégia és éves Akcióterv felülvizsgálata. Jó gyakorlatok feltárása és disszeminációja. elnevezésű közbeszerzési eljárás kiírása tárgyában

6. Előterjesztés Ideiglenes Bizottság létrehozása tárgyában

7. Előterjesztés gazdasági társaság alapítása tárgyában

66.
Balmazújváros Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.02.12.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelete tárgyában

Beszámoló a Veres Péter Kulturális Központ elmúlt évi működéséről, valamint az éves munkaterv elfogadása

Előterjesztés az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2020. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztés a TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 azonosító számú projekt keretében az "OXENWEG - Turisztikai építési beruházások Balmazújvároson" elnevezésű közbeszerzési eljárás kiírása tárgyában

67.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2020.01.22.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó pályázat kiírására

Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat lakásgazdálkodási koncepciójának tárgyában

Előterjesztés a Veres Péter Kulturális Központ alapító okiratának módosítása tárgyában

Előterjesztés Építés Hatósági feladatok átadása tárgyában

68.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.12.11.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról

Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi munkatervének elfogadása tárgyában

Előterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyában

Előterjesztés a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár szolgáltatási díjainak módosítása tárgyában

Előterjesztés egyes önkormányzati társulások társulási tanácsaiba az önkormányzatot képviselő tag delegálása, a delegált helyettesítése tárgyában

Előterjesztés a Veres Péter Kulturális Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázattal kapcsolatos véleményező bizottság létrehozása tárgyában

Előterjesztés az önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződése tárgyában

Humán szolgálat pályázatának lezárása tárgyában

Tehetségkutató programokkal kapcsolatos döntés meghozatala tárgyában

69.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2022.08.09.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 16/ 2014. (X.09.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Előterjesztés a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. Közbeszerzési Szabályzata elfogadása tárgyában

Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérése roma napi rendezvényre helyszín és eszközök biztosítása tárgyában

Előterjesztés a TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00004 azonosítószámú, „Középületek fűtési- és villamos energia igényének kielégítése termálvíz hasznosításával Balmazújvároson megnevezésű projekt keretében a megindított feltételes kivitelezési közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalával kapcsolatban

Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása tárgyában

Előterjesztés Tóth Attila, Béke Imréné, Gacsályi Ibolya Ferenczi Mária és Dobi Sándorné települési képviselők képviselő-testületi ülésről való távozás, illetve testületi ülésen való megjelenés elmulasztása miatti képviselői tiszteletdíj megvonása tárgyában

70.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2021.07.16.
Hangfelvétel
5 felszólalás db
Hangfelvétel

Előterjesztés a TOP-3.2.2.-15-HB1-2016-00004 azonosítószámú "Középületek fűtési- és villamos energia igényének kielégítése termálvíz hasznosításával Balmazújvároson" megnevezésű pályázat keretében közbeszerzési eljárás megindításához kapcsolódó döntések meghozatala tárgyában

Előterjesztés a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár intézményvezetői állására kiírt pályázattal kapcsolatos véleményező bizottság létrehozása tárgyában

71.
Balmazújváros Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.06.24.
Hangfelvétel
11 felszólalás db
72.
Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülés 2020.02.27.
Hangfelvétel
6 felszólalás db
Hangfelvétel

1.Előterjesztés a TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 azonosító számú projekt keretében OXENWEG-Turisztikai építési beruházások Balmazújvároson elnevezésű közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának módosítása tárgyában

2.Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00004 azonosító számú projekt keretében Piac és rekreációs park építése Balmazújvároson elnevezésű közbeszerzési eljárás kiírása tárgyában

3. Előterjesztés a TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00004 azonosító számú projekt keretében Foglalkoztatási Stratégia és éves Akcióterv felülvizsgálata. Jó gyakorlatok feltárása és disszeminációja. elnevezésű közbeszerzési eljárás kiírása tárgyában

6.Előterjesztés Ideiglenes Bizottság létrehozása tárgyában

7.Előterjesztés gazdasági társaság alapítása tárgyában

73.
Balmazújváros Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2020.02.12.
Hangfelvétel
4 felszólalás db
Hangfelvétel

3.Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelete tárgyában

5.Beszámoló a Veres Péter Kulturális Központ elmúlt évi működéséről, valamint az éves munkaterv elfogadása

6. Előterjesztés az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2020. évi üzleti tervének elfogadására

10.Előterjesztés a TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 azonosító számú projekt keretében az OXENWEG - Turisztikai építési beruházások Balmazújvároson elnevezésű közbeszerzési eljárás kiírása tárgyában

74.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése 2019.12.13.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel