Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

dr. Lehoczki Ádám

Budapest, XV. kerületi Önkormányzata - Képviselő, Fidesz

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Tel.: +36 20 436 1224

Felszólalások

Összesen 22 hozzászólás
Találatok
22 db
0 db
1.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2024.03.28.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Eloterjesztés az intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról

4.Eloterjesztés a 2024/2025-ös nevelési év elokészítéséről.

5.Eloterjesztés a Kolozsvár Utcai Általános Iskola szakmai alapdokumentumának módosításáról

10.Eloterjesztés önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény (Budai II László Stadion) fejlesztéséről

12.Előterjesztés a földgáz- és villamos energia 2024. és 2025. éveket érintő közbeszerzéséhez szükséges előzetes kötelezettségvállalásokról

2.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2024.02.29.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

9.Eloterjesztés a Siemens Zrt.-vel kötött rendelkezési jog átr

19.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. kerület Rákospalota, Pe

3.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2024.02.08.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 35/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

4.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.10.26.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

7.Eloterjesztés a Csomópont Tehetségkutató és Tehetséggondozó

9.Eloterjesztés a Fo út ? Széchenyi tér közötti terület fejlesz

10.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Drégelyvár utca 6. szá

11.Eloterjesztés Budapest XV. kerület, Bethlen Gábor utca 92. s

13.Eloterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok felúj

17.Eloterjesztés személyes érintettség utólagos megállapításáró

17.Eloterjesztés személyes érintettség utólagos megállapításáró

5.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.09.28.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

15.Előterjesztés az óvodai intézményhálózat átszervezését követő egyes fenntartói és tulajdonosi döntések meghozataláról

17.Előterjesztés a közrendvédelmi tanácsnok tevékenységéről

19.Előterjesztés a Fő téri pavilonok és környezetük rendezéséről

6.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.06.29.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3.Eloterjesztés a Képviselo-testület szervezeti és muködési sza

10.Eloterjesztés átláthatósági megbízott 2023. I. félévi tevéke

11.Eloterjesztés Budapest Fováros XV. kerület Kerületi Építési

12.Eloterjesztés Fo téri pavilonok koncepciótervérol.

13.Eloterjesztés a Szilas-patak menti kerékpárúttal kapcsolatos

Eloterjesztés a védonoi ellátás átalakításáról.

Eloterjesztés a Hosök útja 1-3. szám alatti rendeloépületek 2020

7.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.05.25.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Eloterjesztés Budapest Fováros XV. Kerületi Önkormányzat 2022ˆ

12.Eloterjesztés a Fo út ? Széchenyi tér közötti terület fejlesˆ

8.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.04.27.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Eloterjesztés a Budapesti Rendor-fokapitányság XV. kerületi

2.Eloterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérb

2.Eloterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérb

16.Eloterjesztés a földgáz és villamos energia 2023. és 2024.

9.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.03.30.
Videófelvétel
24 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Eloterjesztés az intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról|

2.Eloterjesztésa települési támogatás megállapításának, kifize

5.Eloterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítéséro

8.Eloterjesztés energia-veszélyhelyzeti intézkedésekrol és ene

15.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Fo út 62. szám alatti

17.Eloterjesztés ?Nyilatkozat a gyermekvédelemrol?

18.Eloterjesztés az Országos Kórházi Foigazgatóság részére adot

10.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.02.23.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerületi Önkormányzat 20

2.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerület Rákospalota, Pes

4.Eloterjesztés az Önkormányzat muködésének és gazdálkodásának

11.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2023.02.09.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

8.Eloterjesztés parkfenntartási feladatok ellátásáról szóló dön

9.Eloterjesztés a polgármester és alpolgármester illetményének

11.Eloterjesztés ?Politikai nyilatkozat a Fót határában terveze

12.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.12.15.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és azt megalapozó egyéb rendeletek megalkotásáról

1.Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és azt megalapozó egyéb rendeletek megalkotásáról

7.Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

9.Előterjesztés átláthatósági megbízott 2022. évi tevékenységének beszámolójáról

13.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.11.24.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról

3. Előterjesztés a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

5. Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény névváltozásához kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról

14.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.10.27.
Videófelvétel
26 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Eloterjesztés az energia-veszélyhelyzetre figyelemmel szükség

2.Eloterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény névhasználatá´

2.Eloterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény névhasználatá

4.Eloterjesztés a Csokonai Kulturális Központ és Kommunikációs

5.Eloterjesztés az óvodai intézményhálózat tervezett átszervezé

6.Eloterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági tár

11.Eloterjesztés az Etikai Kódex, valamint az átláthatósági ren

12.Eloterjesztés a 367/2021. (XII. 16.) ök. számú határozat vis

13 Eloterjesztés a közrendvédelmi tanácsnok tevékenységérol

15.Eloterjesztés Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségé

15.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.09.29.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Eloterjesztés a Budapesti Rendor-fokapitányság XV. kerületi

3.Eloterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetekrol szóló

4.Eloterjesztés a XV. kerület Önkormányzatának tulajdonában

6.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerületi Önkormányzat 20

11.Eloterjesztés a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlá

18.Eloterjesztés közterület átnevezésének kezdeményezésérol.

19.Eloterjesztés a védett természeti területen található kerüle

20.Eloterjesztés a kerületek közötti egyeztetésért felelos taná

21.Eloterjesztés a közrendvédelmi tanácsnok tevékenységérol

16.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülés 2022.06.30.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. Kerület Rákospalota, Pes¤§?20. Napirendi pont

3.Eloterjesztés a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkozta¤§?20. Napirendi pont

4.Eloterjesztés az önkormányzati szociális feladatok ellátásána¤§?20. Napirendi pont

5.Eloterjesztés a 78/2022. (II. 24.), valamint a 79/2022. (II. ¤§?20. Napirendi pont

14.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület Bethlen Gábor utca 145.¤§?20. Napirendi pont

17.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.05.26.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

1.Eloterjesztés a Budapest Fováros XV. kerület Önkormányzat

5.Eloterjesztés a Kulturális Bizottság tisztségviseloirol.

9.Eloterjesztés az Egészséges Budapest Program 2021 támogatásbó

10.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Rákos út 233. szám ala

12.Eloterjesztés a Budapest XV. kerület, Szentmihályi út 14. szü

13.Eloterjesztés az ?Indián? szobor rekonstrukciójáról.

14.Eloterjesztés a Csokonai Kulturális Központ és Kommunikációsü

18.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.04.28.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés építési tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a 2021. évi ellenőrzési jelentésről és a 2021. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről

Előterjesztés a 2022/2023-as nevelési-oktatási év előkészítéséről

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú társaságok szervezetfejlesztési koncepció implementáció keretében a RÉPSZOLG Nonprofit Kft. átalakulásáról

Előterjesztés intézményi bizottság munkájáról

19.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata rendkívüli testületi ülése 2022.03.10.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

20.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.02.24.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról „R”

7.Előterjesztés a 17/2020. (II. 4.) ök. számú határozat határidejének módosításáról (Ikt.sz. 2/25-24/2022. sz. anyag)

9.Előterjesztés a XV. kerület Deák utcai új összevont háziorvosi és gyermek háziorvosi rendelő tervezési programjának jóváhagyásáról

16.Előterjesztés etikai kódex a képviselők és kerületvezetők családtagjainak megbízási és munkaviszonyáról az önkormányzati tulajdonú cégeknél

18.Eloterjesztés a Kulturális Bizottság tisztségviseloirol.

21.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülése 2022.02.03.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1.Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

4.Előterjesztés a polgármester és alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapításáról, valamint az önkormányzati képviselő, a nem képviselő bizottsági tag és a tanácsnok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 33/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

11. Előterjesztés a Csokonai Nonprofit Kft. feladatellátáshoz szükséges ingó vagyontárgyak biztosításáról

14.Előterjesztés a Hősök útja 1. és 3. számú rendelőépületek teljes körű és belső felújítása, a közöttük lévő tér rendezése” tárgyú projekttel kapcsolatos döntésekről

22.
Budapest, XV. kerületi Önkormányzata testületi ülés 2021.12.16.
Videófelvétel
27 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

12-163_Költségvetés_IV_sz_módosítás ;12-163a_Kiegészítő_előterjesztés ;12-163_2_sz_melléklet

12-168_14-2020_ökr_módosítás

12-158_Rendészeti_beszámoló

12-157_PH_2022_juttatások

12-161_Parkőrszolgálat_beszámoló

12-162_Előkészítő_program_indítása

12-178_Átláthatósági_megbízott_beszámoló

12-179a_Módosító-határozat_PB