Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Dr. Molnár Attila

Dunaújváros - Jegyző

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 31 hozzászólás
Találatok
31 db
0 db
1.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2024.03.21.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

40 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési terve elfogadására

41 Javaslat a „Villamos energia beszerzés 2025.” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

2.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.10.19.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

25 Javaslat a „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

26 Javaslat a „Villamos energia beszerzés 2024.” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

3.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.09.21.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

33 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítására

4.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2023.07.31.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

02 Javaslat a „Földgáz energia beszerzése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az INNOPARK Nonprofit Kft. részére 2023, 2024 energia évre” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

5.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2023.06.29.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

01 Javaslat a „Közétkeztetés biztosítása Dunaújvárosban” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosítására

6.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.05.18.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

08 Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. 2022. évi éves beszámolójának elfogadására

09 Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadására, vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottság tagjainak megválasztására

16 Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadására, Alapító okirata kiegészítésére, tőkepótlása rendezésére, vezető tisztségviselő, valamint könyvvizsgáló megválasztására, valamint a felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadására

17 Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2022. évi beszámolójának elfogadására és vezető tisztségviselő megválasztására

41 Javaslat a közvetlen Eu-s pályázatok kidolgozása, konzorciális pályázatokban való részvétellel kapcsolatos feladatellátású keretszerződésre

43 Javaslat a TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001 „Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése” c. projekt megvalósításához szükséges eszközbeszerzésekre irányuló szerződés megkötésére

44 Javaslat a TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001 „Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése” c. projekt megvalósításához kapcsolódó, kötelező nyilvánosság biztosítása tárgyú szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

45 Javaslat a TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001 „Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése” c. projekt keretében a Zengő-Bongó Bölcsőde kivitelezési feladatainak ellátására irányuló szerződés módosítására

46 Javaslat a TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001 „Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése” c. projekt keretében a Zengő-Bongó Bölcsőde kivitelezés műszaki ellenőri feladatainak ellátására irányuló szerződés módosítására

47 Javaslat a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projekt kivitelezésére vonatkozó szerződés 1. sz. módosítására

49 Javaslat a „Villamos energia beszerzése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 2023. év második felére” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

50 Javaslat a „Dunaújváros köztisztasági feladatok” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosítására

7.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.04.20.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

29 Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására a Téglaégető dűlő szabályozási szélességének csökkentése érdekében

8.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.03.16.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

44 Javaslat a „Közétkeztetés biztosítása Dunaújvárosban” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

48 Javaslat az augusztus 20-i rendezvény lebonyolításához az ajánlattevők körének kiválasztására

9.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023.02.15.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

14 Javaslat a Fejér Vármegyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működésével kapcsolatos döntések meghozatalára

24 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési terve elfogadására

25 Javaslat a „Dunaújváros közvilágítás aktív és passzív elemek javítás, karbantartás” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

10.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2022.12.30.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

01 Javaslat „Dunaújváros villamos energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

11.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2022.12.20.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

01 Javaslat „Dunaújváros földgáz energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

12.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022.12.15.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

15 Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés 6. számú módosítására

44 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 3. módosítására

45 Javaslat „Közétkeztetés biztosítása Dunaújvárosban” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

13.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2022.11.24.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

01 Javaslat a „Dunaújváros földgáz energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

02 Javaslat a „Dunaújváros villamos energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

14.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022.11.17.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

10 Javaslat a DVG Zrt. által ellátott egyes település-üzemeltetési helyi önkormányzati feladatok Dunaújvárosi GESZ részére történő átadására, koncepcionális döntés meghozatalára

48 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének 2. számú módosítására

49 Javaslat a „Dunaújváros közvilágítás aktív és passzív elemek javítás, karbantartás” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

50 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 446/2022. (IX.22.) határozatának visszavonására

51 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 447/2022. (IX.22.) határozatának visszavonására

15.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022.10.20.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

05 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az építményadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

09 Javaslat energiatakarékossági intézkedések meghozatalára

14 Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan meghirdetett pályázati kiírás értékelésére

16.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022.09.15.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

04 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 13/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete módosítására

17 Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítására és az ahhoz kapcsolódó döntések meghozatalára, továbbá a gazdasági társaság felügyelőbizottsága ügyrendjének elfogadására

17.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2022.08.17.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

02 Javaslat a „Médiarendszer üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosítására

18.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022.06.16.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

05 Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/787-1/2022. számú törvényességi felhívásáról

35 Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. „f.a.” működéséhez egyezségi ajánlat és fizetőképesség helyreállítására alkalmas program elfogadására vonatkozó 291/2022. (V.26.) számú határozat módosítására

19.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022.03.17.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

19 Javaslat bérleti szerződés megkötésére a 2400 Dunaújváros, Jókai M. u. 19. szám alatti ingatlanra, gimnázium működtetése céljából (Göllner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvány kérelme)

20.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022.02.15.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

22 Javaslat a DVG Zrt. felügyelő bizottsága módosított ügyrendjének elfogadására

21.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2022.02.10.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

01 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési terve elfogadására

02 Javaslat „Dunaújváros – közvilágítás rekonstrukció II. ütem” tárgyban közbeszerzési eljárás lefolytatására

22.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022.01.20.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

02 Javaslat Fejér megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület – Dunaújváros székhelytelepülésen működő – Választási Bizottsága (OEVB) választott tagjai és póttagjai megválasztására

22 Javaslat „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

23.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021.12.16.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

6 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására

33 Javaslat a DVG Zrt. üzemeltetésében levő, dunaújvárosi Tornacsarnok klímarendszerének működéséhez szükséges villamos hálózat kiépítésének biztosítására

35 Javaslat „Dunaújváros közigazgatási területén köztisztasági feladatok ellátása és nyilvános illemhely üzemeltetése” tárgyban közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

39 Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 2022. évre vonatkozó megbízási, vállalkozási, üzemeltetési és őrzési szerződések megkötésére

40 Javaslat a Volánbusz Zrt. részére fizetendő veszteségtérítés-kiegyenlítéssel kapcsolatos többletforrás biztosítására

41 Javaslat helyiséghasználat biztosítására a Református Szeretetszolgálat részére

43 Javaslat a Mészáros Emese Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés módosítására

47 Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hiteléhez önkormányzati garancia biztostására

49 Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. munkavállalójával, dr. Huszti Zsolttal munkaszerződésének megkötésére

24.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021.11.18.
Videófelvétel
30 felszólalás db
Videófelvétel

11 Javaslat az Egészségmegorzési Központ költségvetési eloirányz

12 Javaslat a 5. számú gyermek háziorvosi körzet ellátására a ?RENo10

13 Javaslat a 24. számú felnott háziorvosi körzet ellátására a DENo10

14 Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda 2020/2021. nevelési évrol szólóENo10

15 Javaslat a Bölcsodék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2022.ENo10

16 Javaslat a Koroknai Medical Kft.-vel fennálló haszonkölcsön sENo10

17 Javaslat a gyermekek átmeneti otthona kötelezo önkormányzati ENo10

18 Javaslat az Euroshow Kft.-vel megbízási szerzodés megkötésérENo10

19 Javaslat az Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó feladatok elvégzésENo9

20 Javaslat a Petofi Sándor u. 1. sz. alatti orvosi rendelo felúENo10

22 Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok elENo10

23 Javaslat új szálloda létesítésérol hozott 705/2021. (VI.24.) ENo10

24 Javaslat muszaki üzemeltetési szerzodés módosítására az OktóbENo10

25 Javaslat környezeti vizsgálat készítésével kapcsolatos döntésENo10

26 Javaslat a Felso Duna-parthoz kapcsolódó lépcsok és a Weiner ENo10

27 Javaslat a dunaújvárosi 717 helyrajzi szám alatt nyilvántartoENo10

28 Javaslat a dunaújvárosi 144/1/D/12 és 69/2/G/13 helyrajzi száENo10

29 Javaslat a dunaújvárosi 2976/52 helyrajzi számon nyilvántartoENo10

30 Javaslat a dunaújvárosi 2976/55 helyrajzi számon nyilvántartoENo10

31 Javaslat a dunaújvárosi 2976/56 helyrajzi számon nyilvántartoENo10

32 Javaslat a dunaújvárosi 2976/57 helyrajzi számon nyilvántartoENo10

33 Javaslat köztemetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó pályázENo10

34 Javaslat a 878/2021. (X.21.) közgyulési határozat módosításárENo10

35 Javaslat az Útkeresés Segíto Szolgálatnak önkormányzati tulajENo10

36 Javaslat a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.-velENo10

37 Javaslat a Belso Ellenorzési Osztály 2022-2025. évre szóló stENo10

38 Javaslat közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, vENo10

39 Javaslat a Baptista Szeretet Misszióval kötött ellátási szerzENo10

40 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata KözgyuléENo9

25.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2021.10.07.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

01 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezet kijelölésével kapcsolatos álláspontja meghatározására

02 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének 3. számú módosítására

03 Javaslat „Dunaújváros közigazgatási területén köztisztasági feladatok ellátása és nyilvános illemhely üzemeltetése” tárgyban közbeszerzési eljárás dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

26.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021.09.16.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

05 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évet érintő folyószámlahitel igénybevételének szándékára

06 Javaslat a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által a települési önkormányzatok részére meghirdetett rendkívüli támogatáshoz pályázat benyújtására 142.693.478 Ft összegben

07 Javaslat „Dunaújváros fő közlekedési útvonalak mentén történő közvilágítás rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

08 Javaslat Integrált Településfejlesztési Stratégiával kapcsolatos döntések meghozatalára

14 Javaslat kiegészített együttműködési megállapodás megkötésére a 772/4, 772/6, 772/7 és 772/8 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában

15 Javaslat vízvezetési szolgalmi joggal kapcsolatos döntések meghozatalára a 3307/3, 3321/4 és 3321/5 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában

16 Javaslat az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében meghirdetett „Tisztítsuk meg az Országot! – 2021. évi I. ütem” pályázaton való indulásra

17 Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására Dunaújváros közigazgatási határának módosulásával kapcsolatban

19 Javaslat a Kandó Kálmán téren kialakítandó körforgó megvalósítása érdekében kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések elfogadására

20 Javaslat a 2400 Dunaújváros, belterület, 2637/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan („Temetői szolgáltatóház”) használatával járó költségek megosztására

24 Javaslat Élményfürdő üzemeltetési szerződés meghosszabbítására

26 Javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2021. évre vonatkozó vesztesége ellentételezésére vonatkozó Támogatási szerződés megkötésére

28 Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 3. sz. módosítás – 2021. április-december hónap – megkötésére

31 Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2021. évi Közbiztonsági Rendezvénysorozat támogatási szerződésének módosítására

39 Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személy

27.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 1. 2021.08.26.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

02 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyuléfi10

03 Javaslat a Litresits Ügyvédi Iroda megbízására

06 Javaslat egyezség ajánlat benyújtására a Dunaújvárosi Szennyvfi9

08 Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszáfi10

09 Javaslat a dunaújvárosi Tornacsarnokra, Sporttelepre (stadionfi9

10 Javaslat a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. kérelmének elfi10

28.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2. 2021.08.26.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

12 Javaslat Móder Rezso lakáshasználati jogviszony rendezési kér??10

13 Javaslat a TOP-6.1.416-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogató??10

14 Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 ?Nyugati gazdasági ter??9

23 Javaslat ?Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére??10

24 Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fejér Megyei Kormányhi??10

29.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021.07.15.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

13 Javaslat a dunaújvárosi 2637/2 hrsz.-ú, kivett bolt megnevezé

18 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlé

21 Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény vezetésére i

27 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. év

28 Javaslat „Dunaújváros fő közlekedési útvonalak mentén történő

30 Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fejér Megyei Kormányh

30.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlése 2021.06.30.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

05 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. év

31.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése 2021.06.24.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

03 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. év˜

08 Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fejér Megyei Kormányhi˜

09 Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fejér Megyei Kormányhi˜

21 Javaslat a SEPTOX Kft.-vel kötött szerződés módosítására

22 Javaslat a DV N Zrt.-vel támogatási szerződés megkötésére

23 Javaslat Dunaújváros új Integrált Településfejlesztési Straté

25 Javaslat a Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés

49 Javaslat a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány és a P˜

50 Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Önkormányzata részére közbes