Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

dr. Molnár László

Budapest, XI. kerületi Önkormányzat - Képviselő , Fidesz-KDNP

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Telefon: +36 30 948-8084

Felszólalások

Összesen 94 hozzászólás
Találatok
93 db
1 db
1.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2024.05.02.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

4./ Újbuda Önkormányzata 2023. évi zárszámadási rendelete

17./ Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások lakbér-megállapítása

2.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2024.03.06.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése

3.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2024.02.15.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont: Politikai Nyilatkozat

22. Napirendi pont: Önkormányzati fenntartású óvodák alapító okiratainak módosítása

23. Napirendi pont: Önkormányzati fenntartású óvodák körzetmódosítása

29. Napirendi pont: Budapest XI., Kelenföldi út 33. szám alatti ingatlan hitéleti- és közhasználati funkció céljára történő értékesítése Budapest Főváros Önkormányzatával közös pályázat útján

4.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2023.12.14.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1./ Újbuda Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelete

11./ Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata

14./ A felülvizsgált Köznevelési Koncepció 2023. évi elfogadása

5.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2023.11.23.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1./ Újbudai nyilatkozat a demokratikus szabadságjogok és az egyetemi autonómia védelméről

3./ Rendeletalkotás költségvetési szerv alapításáról és a Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú NKft. megszüntetéséről

9./ A gyermekétkeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása

10./ Szociális tárgyú rendeletek módosítása

6.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2023.09.14.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

5. Esztergom-Budapesti Főegyházmegye által bejelentett tulajdoni igény elbírálása

9.Előzetes kötelezettségvállalás jegyescsomag-beszerzéshez

7.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2023.07.13.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1.Csorbai úti ingatlanok

8.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2023.06.15.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3./ Döntéshozatal önkormányzati tulajdonú ingatlanok egyházak részére történő ingyenes átadásáról

4./ Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló rendelet módosítása

13./ Budapest XI. kerület, 4042/163/A/310 hrsz.-ú „orvosi rendelő” megnevezésű ingatlan térítésmentes tulajdonba vétele és üzemeltetésbe átadása

9.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2023.05.18.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

5./ Újbuda Önkormányzata 2022. évi zárszámadási rendelete

7./ Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló rendelet módosítása

13./ Újbuda Önkormányzata Ifjúsági stratégiája

23./ Az Önkormányzat 2022. évi szociális és gyermekvédelmi beszámolója

24./ Csatlakozás országgyűlési határozathoz

10.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2023.03.23.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1./ Az önkormányzati vagyon védelmében

4./ A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása

5./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása

14./ Tulajdonosi vélemény nyilvánítása a Dél-Budai Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények átszervezésével kapcsolatban

17./ Budapest XI. kerület, 1840/1 hrsz.-ú és 2942/14 hrsz.-ú ingatlanok pályázat útján történő értékesítése

11.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2023.02.16.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

7./ „Újbudai Ösztöndíj” pályázat kiírása

12.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2023.01.26.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1./ Újbuda Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelete

12./ Gazdasági társaságok ügyvezetőinek és a felügyelőbizottságok tagjainak bérezésére vonatkozó határozatok módosítása

13.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2023.01.19.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

1. A Fővárosi Önkormányzat 2023. évi forrásmegosztásról szóló rendeletének véleményezése

14.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2022.12.15.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

5./ A házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet módosítása

15.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2022.11.17.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

2./ A 2022. évi költségvetési rendelet módosítása

4./ A fás szárú növények védelméről szóló rendelet módosítása

6./ A településterv, a kézikönyv és a településképi rendelet elfogadásához szükséges partnerségi egyeztetés helyi rendjéről szóló rendelet újraalkotása

12./ A Bartók-negyed fenntartható fejlesztéséről és menedzseléséről szóló döntések elfogadása

13./ Rendeletalkotás az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről és a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosításáról

15./ TÉR_KÖZ 2018 pályázat keretében benyújtott, a Villányi út - Ciszterci templom előtti tér rendezése című projekttel kapcsolatos döntés meghozatala

19./ Megállapodás megkötése gondozóházi feladatok ellátására

16.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2022.10.20.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Döntés az Albertfalvai Óvoda magasabb vezetői/intézményvezetői kinevezésről

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása

A közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelet módosítása

17.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2022.10.11.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

1./ A rászorult személyek támogatásáról szóló rendelet módosítása

2./ Azonnali lépéseket követelünk!

3./ Energia-veszélyhelyzet kompenzálása Újbudán

18.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2022.09.02.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

21./ UIA CUP projekt átcsoportosítás

19.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2022.06.23.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

15. Az Önkormányzat és a városrészek jelképeiről, használatuk rendjéről, valamint az „Újbuda” név és a városrészek nevének felvételéről és használatáról szóló rendelet módosítása I.

16. „Családbarát Vállalkozás Újbuda” és „Felelős Vállalkozás Újbuda” elismerő címekkel kapcsolatos testületi határozatok módosítása

20.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2022.05.26.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Döntés magasabb vezetői/óvodavezetői megbízásokról (Albertfalvai Óvoda, Észak-Kelenföldi Óvoda és Sasadi Óvoda)

Újbuda Önkormányzata 2021. évi zárszámadási rendelete

2022. évi költségvetési rendelet módosítása

Az újbudai alapellátási praxisok megvásárlásának támogatásáról szóló rendelet módosítása

Az Önkormányzat 2021. évi szociális és gyermekvédelmi beszámolója

BudaParti strand jogszerűségének vizsgálata

21.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2022.04.14.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

5. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló rendelet módosítása

6. Lakások pályázati úton történő értékesítésének elbírálása

8. Kerületi Építési Szabályzat 2. ütemének módosítása a Rákóczi híd lehajtó melletti területre, valamint az Infopark területére

10. Az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák körzeteinek aktualizálása

23. A sport és szabadidő tanácsnok beszámolója

22.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2022.03.11.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1. Az orosz-ukrán háború következtében menekültek ellátásával kapcsolatos döntések Előterjesztő: dr. László Imre polgármester

23.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2021.12.16.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Duna-parti telek pályázatának érvénytelenítése

Madárhegyen megvalósuló Gyermekcentrum beruházás koncepciótervének elfogadása, valamint a Madárhegy utca 1595/1. hrsz.-ú ingatlan apportálása a BUDA-HOLD Kft.-be

A rászorult személyek támogatásáról szóló rendelet módosítása

Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata

Göncz Árpád Alapítvány támogatása

24.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2021.12.10.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Pályázat visszavonása, érvénytelenítése

25.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2021.11.18. (Az esetleges hanghibákért elnézést kérünk)
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

7. Településrendezési szerződés megkötése a LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt.-vel

9. A településkép védelméről szóló rendelet módosítása

22. Változtatási tilalom elrendelése a Kelenföldi Városközpont területére

26.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2021.10.21.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények energiabeszerzése

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítása

Hajléktalan személyek étkeztetésével kapcsolatos döntések

Újbuda Önkormányzata egyes ingatlanjai felújítási és karbantartási feladatainak ellátása

27.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2021.09.23.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3. Napirendi pont

11. Napirendi pont

13. Napirendi pont

23. Napirendi pont

28.
Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselõ-testületének ülése 2021.06.17.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

2. Hitelfelvétel előkészítése

3. Ingatlanhasznosítási pályázatok értékelése

31. A dr. Czeglédy és Társai Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződések felmondása

32. Ügyvédi megbízások felülvizsgálata

33.Ingatlan térítésmentes tulajdonba adása

29.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2020.10.15.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

8. Napirendi pont

9. Napirendi pont

13. Napirendi pont

16. Napirendi pont

18. Napirendi pont

19. Napirendi pont

30.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2020.09.24.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

4. Napirendi pont

6. Napirendi pont

16. Napirendi pont

31.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2020.08.24.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

32.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2020.06.25.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Átlátható önkormányzat

Újbuda Önkormányzata 2019. évi zárszámadási rendelete

2020. évi költségvetési rendelet módosítása

Rendeletalkotás a Budapest XI., Pázmány Péter sétány - (4107/53) hrsz.-ú közterület - Irinyi József utca - Bogdánfy utca - Neumann János utca által határolt terület kerületi építési szabályzatáról

Intézményvezető jogviszonyával összefüggő döntések meghozatala

33.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2020.02.27.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Napirendi pont

3. Napirendi pont

10. Napirendi pont

12. Napirendi pont

17. Napirendi pont

34.
Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselõ-testületének ülése 2019.12.19.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata

Kerületi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Javaslat a Képviselő-testület 2020. I. félévi üléstervére

Hamzsabégi sétány zöld övezetté besorolása

Egyetemi szakkollégiumok pályázati támogatása

35.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2019.11.28.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Az Önkormányzat tulajdonában lévő cégek ügyvezetőinek kinevezése

5. Átlátható Önkormányzat

36.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2019.10.31.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

37.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülése 2019.10.24.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

5. Napirendi pont

38.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának Képviselő Testületi ülése 2019.09.19.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

7. Napirendi pont

39.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2019.06.13.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Újbudai Bölcsődei Intézmények vezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

Budapest XI. kerület, Mikes Kelemen utca 800/2 hrsz.-ú telekingatlan értékesítése, és a Nem Adom Fel Alapítvánnyal megkötött földhasználati jogot biztosító szerződés megszüntetése

40.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2019.03.21.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Sasadi Óvoda alapító okiratának módosítása

41.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2019.02.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Bölcsődei fejlesztési pályázat

42.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2019.01.17.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Intézményvezetői pályázat elbírálása

43.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2018.12.18.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

5. Napirendi pont

8. Napirendi pont

44.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2018.11.29.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Az Önkormányzat fenntartásában működő óvodákban, valamint szociális és gyermekjóléti intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak számára újbudai pótlék bevezetéséről szóló rendelet megalkotása

Köznevelési és szociális feladatokkal kapcsolatos döntések

45.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2018.10.18.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Pályázat kiírása bölcsődei férőhelyek bővítésére

Az óvodai és iskolai szociális segítés bevezetésével összefüggő döntések

46.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2018.06.28.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

A Dél-Budai Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítása

47.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2018.05.17.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Újbuda Önkormányzata 2017. évi zárszámadási rendelete

48.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2018.04.19.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló rendelet módosítása

Köznevelési feladatokkal kapcsolatos döntések

49.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2018.01.18.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Újbuda Önkormányzata 2018. évi költségvetése

50.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2017.12.19.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

7. Humánerő-gazdálkodással összefüggő döntés

51.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2017.11.23.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

ELTE Lágymányosi Campus területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása

Tájékoztatás a „Köznevelési Koncepció 2015” tapasztalatairól

52.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2017.10.19.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

5./ A „Családbarát Vállalkozás Újbuda” cím odaítélése

8./ Döntés szociális és gyermekjóléti feladatokkal összefüggő ellátási szerződések megkötéséről

53.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2017.09.21.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

2./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása

3./ A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

54.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2017.05.25.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

19. Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

55.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2017.04.27.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

7. Szociális rendeletek módosítása

8. Oktatáshoz kapcsolódó rendeletek módosítása

12. Az iskolák vagyonkezelésbe adására kötött szerződés kiegészítése

25. Közművelődési megállapodás támogatásának megemelése

56.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2017.01.26.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

3. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése

57.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2016.12.15.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

12. Humánerő-gazdálkodással összefüggő döntések

58.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2016.06.23.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

8. Napirendi pont

9. Napirendi pont

59.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2016.05.26.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

13. Napirendi pont

14. Napirendi pont

18. Napirendi pont

60.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2016.04.21.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont: Az újbudai Szociális Szolgálat vezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

61.
Budapest XI. kerület Önkormányzatának testületi ülése 2016.03.31.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

5. Napirendi pont

62.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2016.01.25.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

10. Napirendi pont

63.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2015.11.19.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

10. Napirendi pont

14. Napirendi pont

15. Napirendi pont

16. Napirendi pont

64.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2015.09.17.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

65.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2015.06.25.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

8. Napirendi pont

18. Napirendi pont

66.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2015.05.21.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

7. Napirendi pont

67.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2015.04.23.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

19. Napirendi pont

68.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2015.03.19.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

9. Napirendi pont

10. Napirendi pont

69.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2015.02.19.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

7. Napirendi pont

70.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2014.12.18.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

71.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2014.08.28.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

5. Napirendi pont

72.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2014.06.19.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Az Újbudai Habilitációs Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

A rászorult személyek támogatásáról szóló rendelet módosítása

73.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2014.05.22.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

6. Napirendi pont

11. Napirendi pont

12. Napirendi pont

74.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2014.04.24.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

13. Napirendi pont

75.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2014.02.13.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Költségvetéssel kapcsolatos döntések

Kelenvölgyi Óvoda vezetői pályázatának kiírása

76.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2013.12.19.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

18. Napirendi pont

19. Napirendi pont

77.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2013.10.24.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

A rászorult személyek támogatásáról szóló rendelet újraalkotása

Újbudai Idősek Háza Alapító Okiratának módosítása

Javaslat közterületek kijelölésére

78.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2013.09.26.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

2.A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

17. Köznevelési feladatokkal kapcsolatos döntések Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

18. A Norvég Alap által kiírt pályázaton történő részvétel és a pályázathoz szükséges önerő biztosítása Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

20. Előzetes kötelezettségvállalás energia-megtakarítást segítő épületvezérlő szoftver adott épület egyedi feltételeire történő programozása, telepítése érdekében Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

79.
Budapest XI. kerület önkormányzatának rendkívüli testületi ülése 2013.08.28.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Újbuda Önkormányzatának részvétele a "Segítő kezek az idősek otthoni biztonságáért értékteremtő közfoglalkoztatással, közösségi szolgálattal és önkéntes tevékenységgel" elnevezésű mintaprojektben

80.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2013.06.20.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Óvodai ellátással kapcsolatos feladatok

Az óvodákban a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazotti álláshelyek létszámkeretével kapcsolatos döntések

Közoktatási megállapodások felülvizsgálata

Alapító okiratokkal kapcsolatos döntések

A Budavári, az Újbudai és a Hegyvidéki Önkormányzat Intézményfenntartó Társulásának megszüntetése

Döntés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat további ellátásáról

81.
Budapest XI. kerület önkormányzatának rendkívüli testületi ülése 2013.05.30.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Idősügyi együttműködési megállapodás megkötése

A Polgármesteri Hivatalt érintő változásokkal kapcsolatos ügyek

82.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2013.05.16.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Intézményvezetői pályázatok elbírálása. Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

Újbuda Önkormányzata 2012. évi szociális és gyermekvédelmi évkönyve. Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

Nyugdíjazását kérő intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése, intézményvezetői pályázat kiírása. Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

83.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2012.10.18.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosításaElőterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat2013. évi fordulójáhozElőterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

84.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2012.09.20.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló rendelet módosítása Előterjesztő: dr. Horti István jegyző

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos feladatok Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

A „Senior Capital” nevű projekt indítása Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

85.
XI. Kerület, rendkívüli ülés 2012.09.13.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Fenntartói nyilatkozat közoktatási intézmények pályázatáhozElőterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

86.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2012.06.21.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

4. Napirendi pont

14. Napirendi pont

16. Napirendi pont

87.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2012.05.31.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

16. Napirendi pont

27. Napirendi pont

88.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2012.02.23.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Rendeletalkotás a 2012. évi költségvetést megalapozó egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

89.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2012.01.19.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

7. Napirendi pont

8. Napirendi pont

9. Napirendi pont

10. Napirendi pont

90.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2011.12.15.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

11. Napirendi pont

13. Napirendi pont

15. Napirendi pont

91.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2011.11.17.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

9. Napirendi pont

15. Napirendi pont

92.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2011.10.20.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

11. Napirendi pont

15. Napirendi pont

93.
Budapest XI. kerület önkormányzatának testületi ülése 2011.09.22.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Bölcsődei és óvodai férőhelyek bővítésével kapcsolatos döntések

Döntés a VICUS XI. Közalapítvány részére nyújtott támogatás felhasználásáról

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat 2012. évi fordulójához

94.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2021.11.18.
Hangfelvétel
7 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt