Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Dr. Novák Ágnes

Budapest, XV. kerületi Önkormányzata - Alpolgármester 2009-2014

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 52 hozzászólás
Találatok
52 db
0 db
1.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.09.17.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a RUP-15 Városfejlesztési Kft-vel megbízási szerződés megkötésére a volt Észak Pesti Kórház koncepcióterv készíttetés bonyolításáról

2.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselo-testületének rendkívüli ülése 2014.07.15.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés társasházi kamerarendszer pályázati felhívás kiírására

3.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.06.25.
Videófelvétel
22 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője munkaviszonyának a meghosszabbításáról, és javadalmazásáról

Előterjesztés Budapest XV. kerület, Rákospalota, Újpalota, Pestújhely közlekedési koncepciójának felülvizsgálatáról

Előterjesztés az Önkormányzat költségvetési szervei finanszírozási rendjének átalakításáról

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervére

Előterjesztés - Beszámoló a Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervében megfogalmazottak időarányos megvalósulásáról

Előterjesztés a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés tárgyában kötött szerződés jóváhagyásáról

Előterjesztés az Ifjúsági Közösségi Tér működéséről

Előterjesztés a „Passzív zajvédelem” pályázati felhívás kiírására

Előterjesztés az Állami Számvevőszék által a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről készített jelentés alapján készült intézkedési tervekről

4.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.05.28.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2. Előterjesztés Budapest XV. kerület Rákospalota Öregfalu és környéke Fő út - Kossuth utca - Régi Fóti út - Kazinczy utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Terv jóváhagyásáról

3. Előterjesztés a Rákospalota Kerületközpont Kerületi Szabályzási Terv elfogadásáról

7. Előterjesztés a Wágner Manó tér és környéke kerületi szabályozási terve újraindításáról, a partnerségi egyeztetés szabályairól

10. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi költségvetésének II. módosításáról

16. Előterjesztés az Újpalotai Közösségi Ház Tervpályázati kiírásáról

17. Előterjesztés a Budapest XV. kerület Önkormányzat Települési Környezetvédelemi Programjáról

28. Előterjesztés a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői megbízására benyújtott pályázat véleményezéséről

5.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.04.30.
Videófelvétel
17 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI.30.) ök. rendelet módosításáról

Előterjesztés a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető alapbérének felülvizsgálatáról

Előterjesztés a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető megbízási díjának felülvizsgálatáról

Előterjesztés a Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető munkadíjának a felülvizsgálatáról

Előterjesztés a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető munkadíjának a felülvizsgálatáról

Előterjesztés a RUP-15 Rákospalota-Újpalota- Pestújhely Városfejlesztési Kft. 2013. évi beszámolójának az elfogadásáról, valamint az ügyvezető megbízási díjának felülvizsgálatáról

6.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülés és díszpolgári címek adományozása 2014.03.26.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

7. A XV. kerület, Őrjárat utca 1-5. szám alatti ingatlan állami tulajdonban álló ½ tulajdoni hányadának térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

12. Előterjesztés a kerületi közművelődési feladatokra kötött támogatásokról (Ikt.sz. 1/54-68/2014. sz. anyag)

14. Előterjesztés engedélyokiratok jóváhagyásáról (Ikt.sz. 1/54-70/2014. sz. anyag)

16. Előterjesztés az Albert Camus szobor elhelyezésére (Ikt.sz. 1/54-72/2014. sz. anyag)

19. Előterjesztés az isaszegi „Honvéd-emlékmű” rekonstrukciójának támogatására (Ikt.sz. 1/54-82/2014. sz. anyag)

7.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülés 2014.02.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

5. Előterjesztés a XV. Média Nonprofit Kft. szakmai programjáról (Ikt.sz. 1/54-49/2014. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

8.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2014.02.19.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

9.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2014.01.29.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

5. Napirendi pont

8. Napirendi pont

10. Napirendi pont

14. Napirendi pont

10.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.12.18.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013. évi költségvetésének IV. számú módosításáról

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról

Előterjesztés az önkormányzati pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a GMK használatában álló vagyon hasznosításáról

Előterjesztés a képviselő-testület 2014. I. féléves munkatervére

Előterjesztés a helyi vendéglátás fejlesztéséről szóló „JÖJJÖN KI PALOTÁRA!” című pályázatról

Előterjesztés Dréher János a „Biciklista emlékműve” című köztéri alkotás elhelyezésére

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások lakbér megállapításának elveiről és mértékéről szóló 42/2003. (XI. 28.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról

11.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.11.27.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

2. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. számú módosításáról

10. Előterjesztés Budapest XV. kerület Újpalota Fő tér, Nyírpalota utca – Zsókavár utca – Legénybíró utca –által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervének (KSZT) jóváhagyásáról

12. Előterjesztés Ifjúsági Közösségi Tér létrehozásáról

14. Előterjesztés az Észak-Pesti Kórház további hasznosításának ütemezéséről és lebonyolításáról

16. Előterjesztés a XV. kerületi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatáról

12.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.10.30.
Videófelvétel
23 felszólalás db
Videófelvétel

1.Előterjesztés az Újpalotai Református Missziói Egyházközség részére templomépítés céljára telek biztosításáról (Ikt.sz. 1/79-316/2013. sz. anyag)

3. Előterjesztés a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

8. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok vagyoni helyzetéről, valamint a 2013. évi üzleti terv 1-8., illetve 1-9. havi teljesítéséről

9. Előterjesztés a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi új, módosított beszámolójának az elfogadásáról (Ikt.sz. 1/79-301/2013. sz. anyag)

10.Előterjesztés Ifjúsági Közösségi Tér létrehozásáról

11. Előterjesztés a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzleti tervének módosításáról és részére többletforrás biztosításáról

14. Előterjesztés a GMK energetikai tárgyú felméréseivel kapcsolatos intézkedésekről

15. Előterjesztés a Deák utcai összevont háziorvosi rendelő megvalósítási ütemtervéről

19. Előterjesztés az új Rákospalotai Múzeum építészeti ötletpályázatáról

20. Előterjesztés a volt Észak-pesti Kórház egyes épületeinek hasznosításáról és terveztetéséről

23. Előterjesztés Települési értéktár létrehozásáról

24. Előterjesztés a Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány támogatás iránti kérelméről

29. Előterjesztés a Károly Róbert Általános Iskola főzőkonyhája felújításának engedélyokiratáról

13.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.09.25.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

11. Napirendi pont

13. Napirendi pont

15. Napirendi pont

17. Napirendi pont

18. Napirendi pont

21. Napirendi pont

14.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2013.07.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. módosításáról

15.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.06.26.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

5. Napirendi pont

6. Napirendi pont

16.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2013.06.20.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés az Önkormányzat adósságának állam által részben történő átvállalásával érintett kötvények visszavásárlásáról, az adósságkonszolidáció lebonyolításáról

17.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.05.29.
Videófelvétel
39 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

2. Napirendi pont

5. Napirendi pont

6. Napirendi pont

9. Napirendi pont

10. Napirendi pont

13. Napirendi pont

14. Napirendi pont

17. Napirendi pont

24. Napirendi pont

27. Napirendi pont

28. Napirendi pont

29. Napirendi pont

30. Napirendi pont

31. Napirendi pont

32. Napirendi pont

18.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2013.05.15.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi beszámolójának az elfogadásáról (Ikt.sz. 1/79-140/2013. sz. anyag)

19.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.04.24.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2012.(VII.2.) önkormányzati rendelet és az egyes képviselő-testületi hatáskörök átruházásáról és egyes hatáskörök megállapításáról szóló 27/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés „Bp. Főváros XV. kerületi (3. számú) „ Fő úti” bölcsőde fejlesztése” című KMOP-4.5.2-11-2012-0032 pályázat pályázaton kívüli elemeinek megvalósításához többletforrás biztosítására

Előterjesztés a megújuló energiaforrás hasznosításra irányuló pályázati konstrukcióban kiírásra kerülő pályázaton történő részvételhez szükséges terv költségének biztosítására

20.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.03.27.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

8. Napirendi pont

10. Napirendi pont

16. Napirendi pont

17. Napirendi pont

21.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2013.03.06.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére (Végleges) (Ikt.sz: 1/79-63/2013. sz. anyag)

22.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2013.02.27.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a Sztárai Mihály tér fejlesztéséről (kt.sz: 1/79-57/2013. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Zsókavár u. III. ütem akcióterületén és annak környezetében, pályázaton kívüli, ahhoz kapcsolt tervezett fejlesztések megvalósításhoz szükséges forrás biztosítására (Ikt.sz: 1/79-61/2013. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a kerületi közművelődési feladatokra kötött közművelődési megállapodások és a közszolgálati szerződés támogatásáról (Ikt.sz: 1/79-62/2013. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére (Végleges) (Ikt.sz: 1/79-54/2013. sz. anyag, később kerül kiosztásra! „R” Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

23.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2013.02.20.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés a Képviselő-testület 799/2012. (VIII.8.) ök. számú és 962/2012. (X.10) ök. számú határozatainak visszavonásáról (Ikt.sz: 1/79-25/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a 2013. évi Rendezvénynaptárról (Ikt.sz: 1/79-33/2013. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a kerületi közművelődési feladatokra kötött közművelődési megállapodások és a közszolgálati szerződés támogatásáról (Ikt.sz: 1/79-31/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a 2013. évre tervezett kerületi kiadványokról (Ikt.sz: 1/79-27/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére (Első olvasat) (Ikt.sz: 1/79-34/2013. sz. anyag)

24.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2013.02.13.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés az egyes képviselő-testületi hatáskörök átruházásáról és egyes hatáskörök megállapításáról szóló 27/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (Ikt.sz: 1/79- 36/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a „Budapest XV. Kerületi Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda) energetikai fejlesztése” megnevezésű, KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú pályázathoz szükséges önrész biztosítása tárgyában (Ikt.sz: 1/79-37/2013. sz. anyag)

Előterjesztés a Zsókavár u. III. ütem akcióterületén és annak környezetében, pályázaton kívüli, ahhoz kapcsolt tervezett fejlesztések megvalósításhoz szükséges forrás biztosítására (Ikt.sz: 1/79-39/2013. sz. anyag)

25.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.12.19.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a 1012 és 1014/2012. (X. 30.) sz. ök. határozat végrehajtására, a Gazdasági Működtetési Központ gondnoki hálózata, diszpécserszolgálata, központi műszaki- és kertkarbantartó műhelye kialakítására és szervezeti struktúrájára (Ikt.sz: 117-409/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Zsókavár utcai házi orvosi rendelőben gyógyszertár kialakításáról (Ikt.sz: 117-417/2012. sz. anyag)

Előterjesztés új háziorvosi feladat-ellátási szerződésről (Ikt.sz: 117-419/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a 1016/2012. (X. 30.) sz. ök. határozat teljesítése érdekében a Károly Róbert Általános Iskola főzőkonyhája 500 adagról 1500 adag kapacitásra való felfejlesztése tárgyában nyílt tervezési pályázat kiírására (Ikt.sz: 117-423/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Gazdasági Működtetési Központ által készített Energiagazdálkodási Koncepcióról (Ikt.sz: 117-425/2012. sz. anyag)

Előterjesztés műfüves pályák műszaki karbantartás technológiájáról és költségeiről (Ikt.sz: 117-426/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Képviselő-testület 755-759/2012. (VII.11.) ök. számú és 800/2012. (VIII. 8.) ök. számú határozatainak visszavonásáról (Ikt.sz: 117-427/2012. sz. anyag)

26.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése 2012.12.14.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat rövid- és középtávú sportfeladatairól

Előterjesztés a XV. kerületi önkormányzati fenntartású iskolák állami fenntartásba történő átadásáról - átvételéről (Ikt.sz:117-434/2012. sz. anyag)

27.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.11.28.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés műfüves labdarugó pályák pályázatáról

Előterjesztés a Budapest XV. kerület 88866/3, 88863/3 helyrajzi számon nyilvántartott, Károlyi Sándor utca - Dunakeszi út által határolt területen, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által építendő hulladékudvar és szemléletformáló központ elvi támogatásról

Előterjesztés a gazdálkodás szempontjából a Gazdasági Működtetési Központhoz rendelt intézmények 2011. évi gázenergia költségeire vonatkozó pótlólagos előirányzatáról, valamint a költségek 2012. évi tervezéséről

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének X. sz. módosításáról

Előterjesztés sportszervezet elszámolásáról és támogatásáról

Előterjesztés a Gazdasági és Működtetési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Előterjesztés a Szilas-patak Menti Szennyvíz Főgyűjtő-csatorna vízgyűjtő területének hasznosításáról szóló szakértői dokumentáció készítésére

28.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testületének ülése 2012.09.26.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

5. Napirendi pont

7. Napirendi pont

9. Napirendi pont

11. Napirendi pont

29.
Budapest Főváros XV. kerület Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2012.09.03.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Bp. XV. Zsókavár utcai akcióterület III. ütemének megvalósítására KMOP-5.1.1/B-12 kódszámon kiírásra került pályázat benyújtásához szükséges engedélyes tervek közbeszerzési eljárásának meghatározásáról (Ikt.sz: 117-293/2012.sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

30.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.08.29.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetésének VII. módosításáról (Ikt.sz: 117-284/2012. sz. anyag) (Ikt.sz: 117- 284/a2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés intézményvezetői megbízásról (Ikt.sz: 117-285/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés az újpalotai lakótelepen kiépítendő térfigyelő kamerarendszer kialakítására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolításáról (Ikt.sz: 117-289/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

31.
Budapest Fõváros XV. kerület Képviselõ-testületének rendkívüli ülése 2012.07.11.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló egyes gazdasági társaságoknál az ügyvezető díjazásának a megállapításáról (Ikt.sz: 117¬266/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polg

32.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testületének ülése 2012.05.30.
Videófelvétel
128 felszólalás db
33.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.05.09.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a XV. kerületi közintézmény-hálózat továbbfejlesztéséről, az integrált és irányított létesítmény-működtetés megvalósításáról (Ikt.sz: 117-144/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármest

Előterjesztés a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi beszámolójának az elfogadásáról (Ikt.sz: 117-145/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi beszámolójának az elfogadásáról (Ikt.sz: 117-147/2012. sz. anyag) Előterje

Előterjesztés a XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról (Ikt.sz: 117-148/2012. sz. anyag) Előterjeszt

Előterjesztés a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról (Ikt.sz: 117-139/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi beszámolójának az elfogadásáról (Ikt.sz: 117-140/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Ta

Előterjesztés a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi üzleti tervének az elfogadásáról (Ikt.sz: 117-141/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tam

Előterjesztés közművelődési és közszolgáltatási megállapodások elszámolásáról (Ikt.sz: 117-151/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

34.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.04.25.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (II.25.) ök. sz. rendeletének végrehajtásáról (Ikt.sz: 117128/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a köztéri műalkotások állításának rendjéről szóló .../2012. (...) önkormányzati rendelet megalkotásáról (Ikt.sz. 117-118/2012. sz. anyag) "R" Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Dr. Novák Ágnes alpolg

Előterjesztés a Budapest XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat gazdasági társaságainak belső ellenőrzésének eljárásrendjéről (Ikt.sz:117-108/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés az Első Energia-beszerzési Önkormányzati Társulás (ENTAR) kötött megállapodás felülvizsgálatára (Ikt.sz: 117-112/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Dr. Novák Ágnes alpolgármester

Előterjesztés a társas- illetve szövetkezeti lakóépületek akadálymentes bejáratainak kiépítésére (Ikt.sz: 117-117/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Dr. Novák Ágnes alpolgármester

Előterjesztés az értékvédelmi területen elhelyezkedő társasházak felújítását szolgáló pályázati felhívás közzétételéről (Ikt.sz: 117-116/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Dr. Novák Ágnes alpo

Előterjesztés a kertes- illetve családi házak padlás hőszigetelése támogatását szolgáló pályázati felhívás közzétételére (Ikt.sz: 117-115/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Dr. Novák Ágnes alpolg

Előterjesztés a Szántóföld úti Ifjúsági és Sportközponttól a Szilas patak mentén futó kerékpárút építésről (Ikt.sz: 117-119/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester Előterjesztés

35.
Budapest Főváros XV. kerület Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2012.04.11.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a XV. kerületi közintézmény hálózat integrált és irányított modell szerinti továbbfejlesztéséről, Budapest Főváros XV. kerület, Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központjának b

36.
Budapest Főváros XV. kerület Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2012.04.04.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a XV. kerületi közintézmény hálózat integrált és irányított modell szerinti továbbfejlesztéséről, Budapest Főváros XV. kerület, Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központjának b

37.
Budapest Főváros XV. kerület Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2012.03.30.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

38.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testületének ülése 2012.03.28.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a köztéri műalkotások állításának rendjéről szóló …/2012. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról (Ikt.sz. 117-74/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Dr. Novák Ágnes alpolgármester

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Városüzemeltetési Koncepciójáról (Ikt.sz. 117-97/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Környezetvédelmi Programjának általános felülvizsgálatáról (Ikt.sz. 117-86/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Dr. Novák Ágnes alpolgármester

Előterjesztés a Budapest, XV. kerület Kinizsi utca 25. földszint 5. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás - Penyák Valéria bérlő részére történő - elidegenítésről (Ikt.sz. 117-77/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás pol

Előterjesztés az Újpalotai piac fejlesztésének I. üteméről, időszakos termelői piacok létesítéséről, Kolozsvár utcai piac rekonstrukciójáról (Ikt.sz. 117-88/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Sztárai Mihály tér és környékére, továbbá a Zsókavár utca 2., 4., 6. alatti lakóépületek fogadószintjeinek és a körülöttük lévő közterületnek a hasznosítására vonatkozó fejlesztés-gazdaságossági elemzés k

Előterjesztés a társasházak és szövetkezeti lakóépületek felújítási támogatásának 2012. évi pályázati felhívásának jóváhagyásáról (Ikt.sz. 117-91/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Dr. Novák

39.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.02.29.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a közművelődési megállapodásokról a XV. kerületi közművelődés helyzetképe és értékelése alapján (Ikt.sz. 117-68/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (Ikt.sz. 11758/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Tervtanácsának rendjéről szóló 28/2010. (XII.22.) ök. rendelet módosítására (Ikt.sz. 117-57/2012. sz.anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Dr. Novák Ágn

Előterjesztés a Zsókavár u. 24-26. sz. alatti ún. Spirálház "Szociális városközpont" jellegű fejlesztési programjáról (Ikt.sz. 117-52/2012. sz. anyag) Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Dr. Novák Ágnes alpolgármester

40.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.02.22.
Videófelvétel
210 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a XV. kerületi fakataszterről, a közterületi fák védelmének, fejlesztésének koncepciójáról, a 2012. évi Életfa program előkészítéséről, bonyolításáról, a köznevelési intézmények faültetési programjáról (Ikt.

Előterjesztés az egészségügyi intézmények - elsősorban a háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi rendelők - fejlesztési koncepciójáról (Ikt.sz. 117-32/2012. sz. anyag) Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Vizér Klára alpolg

Előterjesztés a Pestújhelyi téren lévő, hajdani ereklyés országzászló emlékmű rekonstrukciójára (Ikt.sz. 117-26/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés az Ady Endre u. 31-33. sz. alatti volt Petőfi Sándor Szakközépiskola közcélú hasznosításáról (Ikt.sz. 117-42/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a közművelődési megállapodásokról a XV. kerületi közművelődés helyzetképe és értékelése alapján (Ikt.sz. 117-43/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester Előterjesztés

Előterjesztés a 2012. évi rendezvénynaptárról (Ikt.sz. 117-44/2012. sz. anyag) Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Vizér Klára alpolgármester

Előterjesztés a jogszabályi változásokból eredő többletfeladatok miatti létszámigényről (Ikt.sz. 117-45/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a 2012. évi költségvetés tervezéséhez kapcsolódó egyes határozatok visszavonására, módosítására, megalapozó döntések meghozására (Ikt.sz. 117-46/2012. sz.anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról (első olvasat) (Ikt.sz. 117-28/2012. sz. anyag) "R" Előterjesztő, előadó: Lászl

Előterjesztés az önkormányzat Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára (Ikt.sz. 11733/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Vizér Klára alpolgármester

Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény átvilágításáról és fejlesztési koncepciójának előkészítéséről (Ikt.sz. 117-41/2012. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a 2011. évi kötvénykibocsátásból származó, átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítására javasolt portfolióról (Ikt.sz. 117-47/2012. sz. anyag, később kerül kiosztásra!)

Előterjesztés a köznevelési intézmények tornaterem-felújítási programjáról (Ikt.sz. 11731/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Dr. Novák Ágnes alpolgármester

Előterjesztés az együttműködési megállapodások megkötéséről a nemzetiségi önkormányzatokkal (Ikt.sz. 117-48/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Bitvai Nándor alpolgármester

Előterjesztés a XV. kerületi polgárőr szervezetekkel fennálló együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról (Ikt.sz. 117-49/2012. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Bitvai Nándor alpolgármester

Előterjesztés a Budapest XV. Õrjárat u. 1-5. sz., Észak-Pesti Kórház ingatlan 50 %-os fővárosi önkormányzati tulajdonrészének megváltásáról (Ikt.sz. 117-50/2012. sz. anyag) Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés az Egyesített Bölcsődék nyári nyitvatartási rendjéről (Ikt.sz. 117-34/2012. sz.anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármester Előadó: Vizér Klára alpolgármester

41.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testületének ülése 2012.01.25.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés az újpalotai Nyitott Ajtó tanácsadó és együttműködési iroda 2011. évi működéséről, 2012. évi programjairól, két új Nyitott Ajtó tanácsadó és együttműködési iroda létesítéséről (Ikt.sz. 117-5/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a nevelési intézmények fejlesztésére kiírt KMOP-4-6-1-11 kódszámú pályázaton való indulásra a Patyolat utca 5-9. sz. alatti óvoda bővítése és tetőfelújítása érdekében (Ikt.sz. 117-6/2012. sz. anyag)

Előterjesztés az Árendás közi volt óvoda-bölcsőde épületében lévő intézmények áthelyezéséről a Zsókavár utcai KMOP pályázat II. ütemének végrehajtása érdekében (Ikt.sz. 117-8/2012. sz. anyag)

Előterjesztés a Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Környezetvédelmi Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására (Ikt.sz. 117-12/2012. sz. anyag)

42.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület rendkívüli ülése 2011.11.30.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a 2011. július 31. nappal megszüntetett költségvetési intézmények záró beszámolóinak elfogadására (Ikt.sz. 106-363/2011. sz. anyag)Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Környezetvédelmi Program általános felülvizsgálat tervezetről (Ikt.sz. 106-364/2011. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Dr. Novák Ágnes alpolgármeste

Előterjesztés az Első Energia-beszerzési Önkormányzati Társulással (ENTAR) kötött megállapodás felülvizsgálatáról (Ikt.sz. 106-365/2011. sz. anyag)Előterjesztő: László Tamás polgármesterElőadó: Dr. Novák Ágnes alpolgármester

Előterjesztés Budapest XV. kerület, Rákospalota Ófalu és környéke Fő út - Kossuth u. - Régi Fóti út - Kazinczy u. által határolt terület Kerületi Szabályozási Terv módosított program elfogadásáról és költség biztosításáról (

43.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület rendkívüli ülése 2011.11.16.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

7. Mentőállomás szerződések elfogadása

10. környezetvédelmi közalapítvány

44.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános ülése 2011.10.26.
Videófelvétel
16 felszólalás db
Videófelvétel

5. Előterjesztés a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Kft. igazgatói pályázatának kiírásáról

11. Előterjesztés a Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Környezetvédelmi Közalapítvány Kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága megüresedett elnöki és tagsági helyeinek betöltésére és Alapító Okiratának módosítására

13. Előterjesztés a nevelési intézmények fejlesztését célzó konstrukcióban előkészített KMOP-4.6.1-11 kódszámú pályázaton való indulásra a Patyolat utca 5-9. sz. alatti óvoda bővítése és tetőfelújítása érdekében

15. Előterjesztés a nevelési-oktatási intézmények pedagógus álláshelyeinek módosításáról

17. Előterjesztés a Szent Korona Általános Iskola és Óvoda környezeti állapotának helyzetértékeléséről

18. Előterjesztés a novemberi tisztasági hónap végrehajtására

19. Előterjesztés emlékpark létrehozásáról a japán természeti katasztrófa emlékére

45.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános rendkívüli ülése 2011.10.12.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

2. Előterjesztés a Hubay Jenő alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakkönyvtár az EU ERFA HUSK/1101 (Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013) számú pályázaton való részvételéről

46.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános ülése 2011.09.28.
Videófelvétel
31 felszólalás db
Videófelvétel

Előterjesztés a XV. kerület Páskom park 32-35. sz. Társasház korszerűsítési munkáiról (Ikt.sz: 106-289/2011. sz. anyag)

Előterjesztés Újpest-Káposztásmegyer - Intermodális Központ létesítéséről (Ikt.sz: 106-302/2011. sz. anyag)

Előterjesztés Budapest XV. kerület Rákospalota - Pestújhely - Újpalota Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat módosítására (Ikt.sz: 106-303/2011. sz. anyag)

Előterjesztés az Ady Endre utca 31-33. szám alatti szakközépiskola hasznosításáról (Ikt.sz: 106-304/2011. sz. anyag)

Előterjesztés a Közrendvédelmi Közalapítvány új kuratóriumi tag választására (Ikt.sz: 106-288/2011. sz. anyag, később kerül kiosztásra!)

Előterjesztés a Taksony sor illetve az Öregfalusi utca közvilágításának térítésmentes átadásáról, valamint kezelésbe adásáról (Ikt.sz: 106-290/2011. sz. anyag)

Előterjesztés a XV. kerületi fenntartású nevelési-oktatási intézmények épületeinek állapotfelméréséről (Ikt.sz: 106-291/2011. sz. anyag)

Előterjesztés a mezőőri járulék kivetésének feltételeiről és a járulék kivetésére vonatkozó javaslatról (Ikt.sz: 106-292/2011. sz. anyag, később kerül kiosztásra!)

Előterjesztés a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének megalakulásáról (Ikt.sz: 106-293/2011. sz. anyag)

21. Előterjesztés a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéből való kilépésről (Ikt.sz: 106-294/2011. sz. anyag)

47.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános rendkívüli ülése 2011.09.14.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

3. Napirendi pont

4. Napirendi pont

5. Napirendi pont

6. Napirendi pont

48.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános rendkívüli ülése 2011.07.26.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Alapítványok támogatása

Szabadtéri szabadidősport

49.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános ülése 2011.07.13.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

4. Napirendi pont

"Miénk itt a tér" című közterület fejlesztés

Városrészközpont tervpályázat

Kötvénykibocsátás

Panel plusz kölcsönszerződés mód.

Nevelési-oktatási gyermekjóléti

Nyírpalota út 51-65.

50.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános ülése 2011.06.29.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Üzletek éjszakai nyitvatartása

5. Napirendi pont

Vársziget

Bp Főv Kerületi Kollégiuma XV ker. tagjai

Csapi-15

Zsókavár utcai pályázat

24. Napirendi pont

51.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselõ-testület nyilvános ülése 2011.05.25.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

12. Napirendi pont

15. Napirendi pont

18. Napirendi pont

19. Napirendi pont

23. Napirendi pont

26. Napirendi pont

29. Napirendi pont

30. Napirendi pont

52.
Budapest XV. kerület Önkormányzat képviselő-testület nyilvános ülése 2011.04.27.
Videófelvétel
12 felszólalás db