Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Dr. Palovics Lajos

Biatorbágy Önkormányzata - Képviselő 2009-2014

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 50 hozzászólás
Találatok
50 db
0 db
1.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.09.29.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A lisztérzékenység szűrésével összefüggő kérdésekrőlA CÖDIMED Kft. megbízási szerződés módosításáról

2.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.09.18.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy településfejlesztési koncepciójáról

A biatorbágyi víziközművek üzemeltetésével összefüggő kérdésekről

A Karinthy utcai iskola udvarhasználati rendjéről

A lovas oktatás bevezetéséről

Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról

A Sándor-Metternich kastélyban iskolai tantermek és tornaterem kialakítására megkötött tervezési szerződés módosításáról

3.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.08.11.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A településképi véleményezési és településképi bejelentési eljárás, valamint a településképi kötelezés szabályairól szóló 15/2013. (VI.28.) Ör. számú rendelet módosításáról

4.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.06.12.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

A Sándor-Metternich kastélyban tantermek és tornaterem tervezésére indított közbeszerzési eljárás elbírálásáról

A Szily- kastély északi szárnyában tantermek kialakítására indított közbeszerzési eljárás elbírálásáról

5.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.05.28.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

A Szily- kastély északi szárnyában tantermek kialakítására közbeszerzési eljárás megindításáról

Díszpolgári cím létrehozásáról

6.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.05.22.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Oktatásszervezési kérdésekről

A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.) Ör. számú rendelet módosításáról

7.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.05.13.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás elbírálásáról

8.
Biatorbágy, testületi ülés II. 2014.04.30.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy, Szent László u. 8. szám alatti 1495 hrsz-ú ingatlan magán tulajdoni hányadával kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 17/2013. (VI. 28.) Ör. sz. rendelet módosításáról

A polgármesteri hivatal köztisztviselői teljesítményértékelésen alapuló ösztönző rendszerének kialakításáról

Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás elbírálásáról

9.
Biatorbágy, testületi ülés I. rész 2014.04.30.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet valamint az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2008. (10.03.) Ör. számú rendelet módosításáról

10.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.04.03.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

A Sándor-Metternich kastélyban tantermek és tornaterem tervezésére közbeszerzési eljárás megindításáról

A Sándor-Metternich kastélyban tantermek és tornaterem tervezésére közbeszerzési eljárás megindításáról

11.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.03.27.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Tájékoztató az Önkormányzat tevékenységének lakossági megítéléséről

A biatorbágyi civil szerezetek 2014. évi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról

Pályázat benyújtása labdarúgó pálya építésére

Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervéről

A Biatorbágy, 04/26, 04/27, 04/28, 04/29 és 04/30 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos adásvételi előszerződésről

A 2014. évi útfelújításokról

12.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.03.13.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A KMOP-5.2.1/B-09-2f számú, Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése projekttel összefüggő kérdésekről

13.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.02.27.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata új településfejlesztési koncepciójának valamint Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítéséről

A Biatorbágy, 6930/15 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról

Földgázbeszerzéssel összefüggő kérdésekről

A Viadukt alatti forgalmi rend ideiglenes megváltoztatásáról

14.
Biatorbágy, testületi ülés 2014.01.30.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Parkfenntartással összefüggő kérdésekről

Az óvodaépítés lehetséges helyszíneiről

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi kommunikációs feladatainak végrehajtásáról

A Losonczi utcában támfal építéséről

A Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi munkatervérőlszóló 176/2013. (XII.05.) önkormányzati határozat módosításáról

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

15.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.12.05.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Az új településfejlesztési koncepciót megalapozó tanulmányról

16.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.10.31.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Szily kastély keleti szárnyának tetőhéjazat-felújításáról

A Hantai Simon emlékmű megvalósításával összefüggő kérdésekről

A Szily-Fáy Kastély kertjében található fák egészségi állapotával összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

17.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.09.26.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

A kitelepítési emlékművel kapcsolatos kérdésekről

A Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskolában fizetendő díj szociális alapú támogatásáról

A Karinthy utcai iskolaépület étterem és tornaszoba tervezési programjáról

Hantai Simon emlékmű megvalósítására benyújtott pályázattal összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

18.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.06.27.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

A leendő első osztályok elhelyezéséről

A Táncsics utca forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről

Települési értéktár létrehozásáról

19.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.05.23.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

20.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.04.25.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2001.(IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Táncsics u. 9. szám alatti fogyatékosok nappali ellátójának működtetésével kapcsolatos kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Közbeszerzési eljárás kiírása A Szily kastélyban konyhatechnológia kivitelezése” tárgyában

A Biatorbágy, 04/26, 04/27, 04/28, 04/29 és 04/30 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos adásvételi előszerződésről

A 8/2013. (III. 29.) BM rendelet egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatásra kiírt pályázatról

21.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.03.27.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Az építészeti értékek helyi védelméről szóló 4/2006. (05.25.) Ör. számú rendelet módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervéről

A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről

Útfelújítási igényekről

Az Összefogás Építési Alappal összefüggő kérdésekről

A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2013. évi támogatásáról

22.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.02.28.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Grundfoci-pálya elhelyezésének lehetőségéről

A Biatorbágy, 453 hrsz-ú ingatlan vételével összefüggő kérdésekről

A Szily kastély középső és nyugati szárnyában tantermek kialakítására kötendő tervezési szolgáltatási szerződéssel összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Önkormányzati tulajdonú szántó művelési ágú területek haszonbérletére kiírt pályázat visszavonásáról

23.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.02.25.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő állami átvállalásának végrehajtásához

24.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.02.07.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Biatorbágy településfejlesztési koncepciójával összefüggő kérdésekről

A Biatorbágy, 452 hrsz. alatt megvalósuló 16 tantermes általános iskola építésügyi hatósági engedélykérelem és mellékleteinek benyújtására építésügyi szakértői tevékenységre (SZÉSZ9), valamint a kivitelezési tervdokumentáció tervellenőrzési feladataira kötött szerződéssel összefüggő kérdésekről

25.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.01.31.
Videófelvétel
14 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A lisztérzékenység szűrésről

A Benedek Elek Óvoda vezetői pályázatának kiírásáról

Közterületek elnevezésével összefüggő kérdésekről

Hulladékgazdálkodással összefüggő kérdésekről

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2012. évi kommunikációs feladatainak megvalósulásáról

26.
Biatorbágy, testületi ülés 2013.01.17.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Pest Megye Közgyűlése által jóváhagyott megyei területfejlesztési koncepciót megalapozó helyzetfeltárásról

27.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.12.28.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

A 2013. évi hulladékszállítási díjak módosításáról A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2007. (05.03.) Ör. sz. rendeletének módosításáról

28.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.12.19.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola engedélyezési tervezési feladataival összefüggő kérdésekről

EU Önerő Alapból való támogatásokhoz kapcsolódó pályázatokkal összefüggő kérdésekről

A 2013. évi hulladékszállítási díjak módosításáról A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2007. (05.03.) Ör. sz. rendeletének módosításáról

29.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.12.13.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola engedélyezési tervezési feladataival összefüggő kérdésekről

30.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.12.10.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

A Biatorbágyi Általános Iskola, a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola állami fenntartásba vételével összefüggő megállapodásról

31.
Biatorbágy testületi ülés 2012.12.06.
Videófelvétel
18 felszólalás db
Videófelvétel

A biatorbágyi viziközmű-vagyon üzemeltetésével összefüggő kérdésekről

Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi rendezvénytervéről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójáról

A 2013/2014-es tanév várható tanteremigényének biztosításával összefüggő kérdésekről

Villamos energia közbeszerzésével összefüggő kérdésekről

Tájékoztatások, javaslatok

32.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.11.15.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy Város Önkormányzat te rületén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére

33.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.10.25.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról

A Székely utca felújításával kapcsolatos lakossági kérelemről; A Diófa utca felújításával kapcsolatos lakossági kérelemről

34.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.09.27.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

35.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.09.13.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes magatartásokról és a közigazgatási bírság kiszabásáról

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal és Biatorbágy Város Képviselő-testülete önállóan működő intézményei közötti munkamegosztási megállapodásról

A népi ének oktatással összefüggő kérdésekről

A közterületek használatával kapcsolatos helyi szabályok felülvizsgálatáról

Óvodaépítés lehetséges helyszínéről

36.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.07.31.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.1/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről - Kivitelezési feladatok ellátására

37.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.07.17.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy, testületi ülés

38.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.04.26.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

A Biatorbágy, Fő u 70. sz. alatti ingatlan (1914 hrsz.) tulajdonrészeinek felajánlásáról

Biatorbágy Város oktatásfejlesztési koncepciójával összefüggő kérdésekről

Tájékoztatások, javaslatok

39.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.03.29.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Biatorbágy Város Önkormányzata oktatásfejlesztési koncepciójáról

"Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.1/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről - A projektmenedzseri szerződés megk

A Biatorbágyon működő civil szervezetek támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

40.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.03.13.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

2. Napirendi pont

41.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.03.08.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy város oktatásfejlesztési koncepciójával összefüggő kérdésekről

42.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.03.01.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Biatorbágy város oktatásfejlesztési koncepciójával összefüggő kérésekről - Új iskola építésével összefüggő kérdésekről

Közbeszerzési pályázat kiírása Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola engedélyezési tervezési feladatainak elkészítésére

43.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.02.23.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A háziorvosok és a házi gyermekorvosok szerződéseinek felülvizsgálatáról

Biatorbágyi kaptárkövek természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Öreg-hegy közterület elnevezésével összefüggő kérdésekről

A KMOP 3.3.1.B jelű, belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtésre kiírt pályázattal összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

44.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.01.26.
Videófelvétel
15 felszólalás db
Videófelvétel

A Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról

Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi programtérképéről

Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a biztosított csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 13/2005.(11.15.)Ör. sz. rendelet módosításáról

A Varga rektor és Arany János utcák felújításáról

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2011. évi Kommunikációs feladatainak megvalósulásáról

A KMOP 3.3.1.B jelű, belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtésre kiírt pályázattal összefüggő kérdésekről. Az Iharosi út melletti csapadékvízelvezető-rendszer kiépítésére közbeszerzési eljárás megindításáról

Biatorbágy város oktatásfejlesztési koncepciójával összefüggő kérdésekről

45.
Biatorbágy, testületi ülés 2012.01.18.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

A járási rendszer kialakításával összefüggő kérdésekről

2. Napirendi pont

46.
Biatorbágy, testületi ülés 2011.12.15.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

A Szily kastély művészettörténeti dokumentációjával összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Oktatásfejlesztési koncepciójával összefüggő kérdésekről

Funkcióbővítő rehabilitáció" KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése " integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről

A Szabadság út 80. szám alatti buszmegálló áthelyezésével összefüggő kérdésekről

Biatorbágy ún. Szarvasugrás területen található Új Bázis Ingatlan Kft. tulajdonában lévő ingatlanok víz- és szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetésével összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetési koncepciójáról

A "Boldogabb Családokért" családi életre nevelés iskolai programról

47.
Biatorbágy, testületi ülés 2011.11.24.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei pénzügyi-gazdálkodási helyzetének felülvizsgálatáról

Összefogás Építési Alap létrehozásával összefüggő kérdésekről

48.
Biatorbágy, testületi ülés 2011.10.27.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (05.25.) Ör. sz. rendelet felülvizsgálatáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010-2014. évi ciklusprogramjáról

Biatorbágy település 2012. évi ivóvíz- és csatornadíjairól

Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011 (02.24.) Ör. rendeletének módosításáról

49.
Biatorbágy, testületi ülés 2011.09.15.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

A Sándor-Metternich kastélyban történő raktárhelyiség-bérleti kérelemről

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére adományozandó helyi kitüntetésről

Biatorbágy Város Oktatásfejlesztési koncepciójával összefüggő kérdésekről - Oktatásszakmai fejlesztési lehetőségek

Új testvérvárosi kapcsolatok létrehozásáról

Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések

50.
Biatorbágy, testületi ülés 2011.06.30.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Szalonna utca és környezetének forgalmi rend változásával összefüggő kérdésekről

Páty Község Önkormányzatának a központi orvosi ügyelethez való csatlakozási szándékáról

Rovásírásos helységnévtáblák kihelyezéséről

Dr. Palovics Lajos interpellációjára adott írásos válaszról