Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Dr. Sokolowski Márk

Budaörs Önkormányzata - Képviselő 2014-2019, Fidesz-KDNP

Korábbi tisztségek
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
2014 - 2019
Ügyrendi Bizottság
2014 - 2019

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 35 hozzászólás
Találatok
26 db
9 db
1.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2019.05.30.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

2.
Budaörs Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.01.30.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

3.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.06.20.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Farkasréti úti Bleyer Jakab helytörténeti gyűjtemény bérbeadása

4.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.05.30.
Videófelvétel
9 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése szabad pénzmaradványának felosztása, és annak beépülése a 2018. évi költségvetési rendeletbe

Érd Hivatásos Tűzoltósága és a Budaörs Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2017. évről

5.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.04.25.
Videófelvétel
6 felszólalás db
Videófelvétel

1. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosítására

3. napirendi pont: Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 32/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

24. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Tárogató utcában található 7819 helyrajzi számú, az ingatlan nyilvántartás adatai szerint 3.952 m2 területű „kivett mocsár” megnevezésű ingatlan 216 m2 részének értékesítéséről.

38. napirendi pont: Döntés a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről

6.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2018.03.14.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

7.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2018.02.21.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak biztosítása

8.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.11.15.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

18.) Budaörs területén közlekedő helyi buszjáratok (288, 289) közszolgáltatási szerződésének módosítása

9.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.09.19.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

10.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.06.21.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

10. Döntés integritási megállapodás alkalmazásáról közbeszerzési eljárás során

11.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.04.26.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

12.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.02.22.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

23. Napirendi pont

27. Napirendi pont

28. Napirendi pont

13.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselõ-testületének ülése 2016.11.16.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

14.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2016.09.21.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

11) Döntés fejlesztési hitel beszerzéséről

15.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2016.05.25.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

16.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2016.02.24.
Videófelvétel
11 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése

9. Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet megalkotása

30. „Budaörs – a digitális jövő városa” c. program elfogadása

38. A Lévai utcában található gyermekorvosi rendelő felújítása, valamint elvi döntés az egészségügyi fejlesztések irányának meghatározásáról

39. Elvi döntés a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról

42. Elvi döntés szociális bérlakás koncepció készítéséről

17.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2015.12.16.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Helyi esélyegyenlőségi szószóló tevékenységéről szóló rendelet megalkotása

18.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2015.11.04.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

4.) Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosítása

31.) A Heimatmuseum és tájház tetőterének felújítása

35.) Budaörs Város Gazdasági programjának felülvizsgálata

36.) Zajkárok csökkentése terv kidolgozása a Stefánia utca déli szakaszára

19.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2015.09.23.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

20.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2015.08.26.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

1. Napirendi pont

21.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2015.06.17.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

Elvi állásfoglalás a budai régió egészségügyi ellátottsága tárgyában

22.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2015.05.20.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Budaörsi Rendőrkapitányság beszámolója a város 2014. évi közbiztonsági helyzetéről

26. Napirendi pont

23.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2015.03.25.
Videófelvétel
12 felszólalás db
Videófelvétel

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 58/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása

Helyi kiadványok megjelentetését támogató pályázati felhívás elfogadása

A közfoglalkoztatás megszervezéséhez forrás biztosítása

Elvi állásfoglalás a Hársfa utcában található építési terület, ún. „gödör” rendezésére

24.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2015.02.25.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése

25.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére 2014.12.17.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

15. Napirendi pont

26.
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére 2014.11.19.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A kamaraerdei és frankhegyi településrészi önkormányzatok testületeinek megválasztása

27.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2018.05.30.
Hangfelvétel
9 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

Budaörs Város Önkormányzatának beszámolója a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése szabad pénzmaradványának felosztása, és annak beépülése a 2018. évi költségvetési rendeletbe

Érd Hivatásos Tűzoltósága és a Budaörs Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2017. évről

28.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.09.19.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

29.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.06.21.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

10 Döntés integritási megállapodás alkalmazásáról közbeszerzési eljárás során

30.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2017.04.26.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

31.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2016.09.21.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt

11) Döntés fejlesztési hitel beszerzéséről

32.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2016.06.22.
Hangfelvétel
1 felszólalás db
Hangfelvétel

1.) Az egészségügyi ellátórendszer egyes kérdéseiről

33.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2015.12.16.
Hangfelvétel
3 felszólalás db
Hangfelvétel

6.) Helyi esélyegyenlőségi szószóló tevékenységéről szóló rendelet megalkotása

34.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2015.11.04.
Hangfelvétel
8 felszólalás db
Hangfelvétel

4.) Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosítása

31.) A Heimatmuseum és tájház tetőterének felújítása

35.) Budaörs Város Gazdasági programjának felülvizsgálata

36.) Zajkárok csökkentése terv kidolgozása a Stefánia utca déli szakaszára

35.
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2015.09.23.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt